Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken"

Transkript

1 Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken

2 Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens: Endring av bakterier slik de er motstandsdyktige mot et antibiotikum som normalt ville være effektivt Multiresistens: Når en bakterie er resistent mot tre eller flere av de konvensjonelt brukte antibiotikagruppene 2

3 Konsekvenser av økt antibiotikaresistens Empirisk terapi svikter Adekvat terapi forsinkes Billige, smalspektrede midler ut Dyrere, bredspektrede midler inn Økt resistens Økt sykelighet, økt dødelighet og økte kostnader 3

4 Burden of multidrug-resistant (MDR) bacteria in the EU, Iceland and Norway Human burden Infections Attributable deaths Extra hospital days ca /year ca /year ca. 2.5 mill./year Economic burden Extra in-hospital costs Productivity losses ca. 900 mill/year ca. 600 mill/year 4

5 MSIS overvåker resistente bakterier Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) Penicillinresistente pneumokokker (PRP) Vankomycinresistente enterokokker (VRE) Mikrober med spesielle resistensmønstre - Enterobacteriaceae spp. - Pseudomonas spp. - Acinetobacter spp. - ESBL carba Gonoré 5

6 Er resistente bakterier et reisemedisinsk problem? Antall tilfeller meldt til MSIS av infeksjoner/bærertilstander ervervet på utenlandsreiser Folkehelseinstituttet: Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende Årsrapport. 6

7 Kan vi stole på MSIS-tallene? Trolig ikke representative tall det tas sjelden prøver etter hjemkomst Mangelfulle data for kontakt med helsevesen i utlandet Men: Tallene tyder på at antibiotikaresistente bakterier er et klart øktende problem i forbindelse med utenlandsreiser! 7

8 Hvorfor er problemet økende? Økende problem på verdensbasis Stor reiseaktivitet Nye grupper reiser - Eldre med kroniske sykdommer havner lettere på sykehus - Helseturisme Seleksjonspress? - Profylaktisk antibiotikabruk???? 8

9 Hva er MRSA? Gule stafylokokker som har utviklet resistens mot alle betalaktamantibiotika - Penicilliner - Cefalosporiner - Karbapenemer Gule stafylokokker er hyppig årsak til brennkopper, sårinfeksjoner, abscesser og andre hudinfeksjoner Gule stafylokokker kan også gi alvorlige infeksjoner Resistensgenet påvirker ikke bakterienes evne til å gi sykdom, men gjør at man må velge annen behandling Kontaktsmitte 9

10 MRSA i Europa 2013 European Centre for Disease Prevention and Control: EARS-Net 10

11 Risiko for smitte med MRSA Forekomsten er høy i de fleste land i verden Risiko for smitte økter betydelig ved innleggelse i sykehus i utlandet 11

12 MRSA: Infeksjon og bærerskap meldt MSIS MSIS 12

13 Infeksjon og bærerskap med MRSA etter smittested MSIS 13

14 MRSA smittet i utlandet etter bakgrunn for oppholdet Folkehelseinstituttet: Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende Årsrapport. 14

15 MRSA smittet i utlandet etter vanligste smitteland Folkehelseinstituttet: Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende Årsrapport. 15

16 Hvordan forebygge MRSA-smitte? Unngå å bli innlagt i sykehus Håndhygiene Håndhygiene Håndhygiene 16

17 ESBL: Extended spectrum beta-lactamase En stor gruppe enzymer som bryter ned ulike antibiotika Finnes i ulike bakterier, hyppigst - Pseudomonas aeruginosa - Acinetobacter baumanii - E. coli - Klebsiella pneumoniae Forekomsten øker dramatisk over hele verden Smitter gjennom sosial kontakt (fekal-oral smitte) og via mat Forebygges ved god hånd- og mathygiene Risiko for smitte øker ved innleggelse i sykehus i utlandet 17

18 Smitte med ESBL Smitter gjennom sosial kontakt (fekal-oral smitte) og via mat Forebygges ved god hånd- og mathygiene Risiko for smitte øker ved innleggelse i sykehus i utlandet Reisevirksomhet er trolig en viktig årsak til global spredning 18

19 ESBL-bærerfrekvens etter region Woerther PL et al. Clinical Microbiology Reviews 2013;26:

20 Antall bærere av ESBL 2010 Woerther PL et al. Clinical Microbiology Reviews 2013;26:

21 Forekomst av ESBL hos hjemvendte reisende 430 finner som reiste utenfor Skandinavia Avføringsprøver før og etter reisen Analysert for ESBL-produserende Enterobacteriaceae spp. 21% ble kolonisert Risikofaktorer for smitte var - Geografisk region: Høyest i Sørøst-Asia - Diaré - Alder - Bruk av antibiotika 21

22 Skal man behandle turistdiaré med antibiotika? Kantele A et al. Clin Infect Dis. 2015;cid.ciu957 22

23 Skal man behandle turistdiaré med antibiotika? In modern pre-travel counseling for those visiting high-risk regions, travelers should be advised against taking antibiotics for mild or moderate TD. Anu Kantele, CID 2015 It is clear that antibiotic self-treatment of TD may contribute to the global spread of ESBL-PE and may be a factor in the etiology of PI-IBS. Bradley O. Connor and Jay Keystone, CID

24 Andre utfordringer Vankomycinresistente enterokokker (VRE) Vankomycinresistente S. aureus (VISA/VRSA) Tyfoid-/paratyfoidfeber - Raskt økende kinolonresistens, særlig fra subindiske kontinent - Empirisk behandling med ceftriakson eller cefotaksim Gonoré - Utbredt resistens mot kinoloner og betalaktamer - Empirisk behandling med ceftriakson - Dokumentert terapisvikt på ceftriakson i Norge Multiresistent tuberkulose 24

25 Hvilke konsekvenser har dette for vår rådgiving? Informere om høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier? Informere om viktigheten av å forebygge diaré? Informere om betydningen av å unngå egenbehandling med over-the-counter antibiotika 25

26 Skal vi utstyre reisende med antibiotika? Spesielle reiser - Ekspedisjoner - Jordomseiling - Lang reiseavstand til helsehjelp/dårlig infrastruktur Spesielle medisinske behov - Diabetes mellitus - Kronisk tarmsykdom - Implantater - Transplanterte 26

27 Andel meldte tilfeller smittet på reise i utlandet etter sykdomsgruppe Folkehelseinstituttets årsrapport 2015: Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende

28 Antall meldte tilfeller smittet på reise i utlandet etter diagnose Folkehelseinstituttets årsrapport 2015: Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende

29 Hvilke antibiotika skal vi i så fall forskrive? Lokal epidemiologi? Lokale resistensforhold? 29

30 Aktuelle problemstillinger Luftveisinfeksjoner Penicillin Makrolider Mage-/tarminfeksjoner Ciprofloksacin Metronidazol Hud- og bløtdelsinfeksjoner Kloxacillin/dikloxacillin Klindamycin Konjunktivitt/øyeskade Kloramfenikol Azitromycin Urinveisinfeksjoner Trimetoprim/sulfa Kinoloner 30

31 Bedre å kjøpe i Norge enn å kjøpe lokalt? 31

32 Takk for oppmerksomheten! MacCallum CJ (2007) PLoS Biol 5(4): e112. doi: /journal.pbio

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014

Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014 Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014 Resistente bakterier i mat er i utgangspunktet uønsket! Hvorfor er vi bekymret? Hvilke resistente bakterier har størst betydning i

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Nr. 03 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Mer TBE-virus i norsk flått Økende antibiotikaresistens hos sports- og kjæledyr Aktuelt fra

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer

Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) EA Høiby, AGR Hammerstad, P Bjark, GH Frøystad, A Bucher og E Lingaas Samarbeidsgruppen

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

stetoskopet Bakteriejakten De er livsviktige, men kan være livsfarlige side 7 Spinat er blitt trendy Ikke bare Skipper`n som liker spinat.

stetoskopet Bakteriejakten De er livsviktige, men kan være livsfarlige side 7 Spinat er blitt trendy Ikke bare Skipper`n som liker spinat. I hælene på en turnuslege En spennende dag med Marte Grenersen side 16 Styret i SØ - Vi har ansvaret, sier styreleder Peder Olsen side 4 Spinat er blitt trendy Ikke bare Skipper`n som liker spinat. side

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Tema: Reisemedisin I Tidsskriftet nr. 16 og 17/2002 publiseres en del artikler om reisemedisin. Artiklene er redigert av Pål Gulbrandsen Feriereiser

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Basale smittevernrutiner i praksis. Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013

Basale smittevernrutiner i praksis. Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013 Basale smittevernrutiner i praksis Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013 Risikofaktorer for ervervelse av sykehusinfeksjoner 1. Økt konsentrasjon av mennesker 2. Økt konsentrasjon av mikrober

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser 5.årsoppgave, Profesjonsstudiet i Medisin, UiT Norges arktiske universitet Student: Eeva-Liisa Angell,

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer