Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt. Oslobarnehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt. Oslobarnehagen"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt Oslobarnehagen Presentasjon på konferansen Barnehage mai 2012 Prosjektleder Eli Aspelund

2 Innhold Om Oslobarnehagen Om aktuelle delprosjekter

3 Oslobarnehagene i stor vekst: 2 nye småbarnsavdelinger hver uke I 2012: 6 mrd til barnehagedrift 1,7 mrd til investeringer i nye barnehageplasser barnehagebarn (85%) 38 % av dem i ikke-kommunale barnehager Ca. 850 barnehager fra 4 til 500 barn 7100 nye plasser opprettet siste fire år Stor vekst i antall barnehageplasser også framover

4 Oslobarnehagene har generelt veldig høy brukertilfredshet 6 5 Alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnehage? Oslo- sni( 2010 og 2012: 5, (Bedre kommune) 2012 Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

5 Mange Oslobarnehager scorer veldig høyt på brukertilfredshet 6 Toppscore i mange barnehager! = én barnehage Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

6 Mandat for prosjekt Oslobarnehagen sept aug.2014 VISJON Oslobarnehagen landets beste! MÅL Styrke kvaliteten i barnehagen og spesielt styrke barnehagen som læringsarena Barns ferdigheter skal utvikles i trygge, omsorgsfulle omgivelser der lek er viktig. I større grad utvikle tilstrekkelige ferdigheter før skolestart og nysgjerrighet - spesielt: norskkunnskaper. Barn som trenger det, bør primært få tilbud om ordinær barnehage.

7 Prosjektorganisering: Tett involvering av viktige interessenter Oppdragsgiver: Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning (KOU) Styringsgruppe (besluhende): Bente Fagerli, kommunaldirektør, KOU (prosjekteier) Ole C. Melhus, seksjonssjef utdanning og barnehage, KOU Helge Jagmann, bydelsdirektør Grorud Prosjektgruppe i byrådsavd. KOU Eli Aspelund, prosjektleder Delprosjektgruppe B Delprosjektgruppe B Delprosjektgruppe A (gjennomførende) Referansegruppe (rådgivende): 2 bydelsdirektører 1 barnehageansvarlig i en bydelsadm. 2 foreldrerepresentanter 1 representant fra PBL 1 enhetsleder ikke- kommunal bhg. 1 enhetsleder kommunal bhg. 1 fra Utdanningsetaten 1 fra Fagforbundet 1 fra Utdanningsforbundet

8 Hvordan jobber vi i prosjektet? Prosess fra mål og utfordringer til løsning: Mål og utfordringer på utvalgt område Forslag til mandat for å oppnå mål Høring i referanse -gruppe, bydeler fagforeninger Endelig mandat Delprosjektgruppe med fagfolk foreslår løsning Ny høring Løsning vedtas i byråd/ styringsgruppen og implementeres

9 Visjon: Prosjektmål: Landets beste barnehager Styrke kvaliteten i barnehagen og styrke barnehagen som læringsarena Strategier: Et mer helhetlig kvalitetsstyringssystem Styring gjennom incentiver og standarder Bedre styringsgrunnlag og gjennomsiktighet om resultater Tiltak (p.t.): Bedre mål-, nøkkeltall og rapportering: Økt helhet og sammenheng for bedre styring Styrke norskferdighetene før skolestart Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal: Mer tilgjengelig informasjon om innhold og kvalitet Ny brukerundersøkelse: Økt kunnskap om foreldres tilfredshet og forventninger

10 Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske Verdier: Brukerorientering Redelighet Engasjement Respekt regler viktig bakteppe Etiske regler Behandle brukere og kolleger med respekt Bruke fellesskapets midler på mest effektiv måte Følge gjeldende lover og regler

11 Delprosjekter (tiltak) per mai 2012 Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

12 Budsjett 2012: Nytt måltall vedr. kvalitet for brukerne Brukertilfredshet Beste kommune i 2010 har generell brukertilfredshet på 5,3 (bedrekommune.no). Varians i Oslo 2010: fra 4,8 til 5,2

13 Budsjett 2012: Flere nøkkeltall for et mer helhetlig bilde av kvalitet og resultater Omdømme og brukertilfredshet Norskferdigheter

14 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

15 Stadig flere er opptatt av å se barnehage og skole i sammenheng For å få landets beste skole, må vi ha landets beste barnehager Utdanningsdirektøren i Drammen

16 Tidligere: Ulik grad av samarbeid mellom barnehagene og skolene og ulikt innhold Kun 2 av 5 barnehager samarbeidet med alle de aktuelle skolene. Ulike rutiner fra bydel til bydel, fra barnehage til barnehage. Spørsmål: Samarbeider barnehagen med skoler som mottar skolestarterne? Total (N=440) Grorud (N=16) Sagene (N=14) Stovner (N=21) Bjerke (N=29) Ullern (N=34) Vestre Aker (N=44) Søndre Nordstrand (N=17) Østensjø (N=38) Nordstrand (N=39) Gamle Oslo (N=31) Frogner (N=26) St. Hanshaugen (N=23) Nordre Aker (N=52) Grünerløkka (N=19) Alna (N=37) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja, med samtlige skoler Ja, med enkelte skoler Nei Vet ikke Kilde: Rambøll Mgmt kartlegging for Oslo kommune, 2010

17 Oslo har derfor utarbeidet et felles opplegg for samarbeid mellom barnehage-skole Ivaretar Barnehageloven, Opplæringsloven og Personopplysningsloven Gjeldende fra sept Standarden skal sikre: gode rutiner for samarbeid meningsfull sammenheng i opplæringsløpet trygg skolestart tidlig innsats ved særskilte behov Inneholder: 1. Årshjul med rutiner 2. Veiledning til rutinene 3. Informasjonsskjema om barnet fra barn+foreldre+barnehage til skolen Les om Oslostandarden her

18 Opplegget inkluderer et informasjonsskjema om barnet, som gjør det lettere for skolen å ta det imot Forutsetter foresattes samtykke Informasjonsskjemaet sier noe om: 1. Barnets egne tanker om skolestart (medvirkning) 2. Foresattes og barnehagens vurdering av: Barnets styrker Sosiale ferdigheter Omsorgs-/oppfølgingsbehov Morsmålsferdigheter Vurdering av om barnet har adekvate norskferdigheter eller ei (Forståelse, Uttrykksevne, Uttale, Språklige styrker) Sendes skolen før 1. juni før skolestart Les om Oslostandarden her

19 Brosjyre på 5 språk for å sikre god foreldredialog om overgangen barnehageskole Med informasjon om samarbeidsrutinene mellom barnehagen og skolen og informasjonsskjemaet Og hva det betyr for barn og foresatte På norsk, engelsk, arabisk, urdu og somali Opplegget gjelder f.o.m. de som har siste år i barnehagen i år Opplegget er pålagt de kommunale barnehagene anbefales overfor de ikke-kommunale mange av dem ønsker å følge dette Godt mottatt av barnehageeiere, barnehager og skoler Les om Oslostandarden her

20 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

21 Hvorfor en barnehageportal for alle Oslobarnehagene? Barnehage = blant kommunens mest brukte nettsider! Økte forventninger fra foresatte til informasjon via web Økt fokus på kvalitet Gode websider virker positivt på rekruttering Barnehagene og bydelene tilbød også tidligere en del informasjon på nettet, men ulikt omfang og innhold vanskelig å finne fram tynt om innhold og kvalitet Liten mulighet til å vurdere barnehagetilbudet jungeltelegrafen rådet

22 Bedre synliggjøring av barnehagenes viktige arbeid på Oslos nye barnehageportal Lettere å finne fram blant bydeler og barnehager Mer - og likere strukturert informasjon Både kommunale og ikke-kommunale barnehager Lettere for foreldre og potensielle ansatte å finne barnehager som passer deres behov Barnehagen kan selv oppdatere sin side Spesialtilpasset redigeringsverktøy for enkel redigering Lik struktur på sidene, men mulig få fram egen profil

23 Sjekk ut:

24 Likt strukturert og fyldig informasjon om Oslobarnehagene på ett sted

25 Søk barnehage på tvers av Oslo

26 Søk barnehage etter ulike kriterier

27 Foreldre får raskt svar fra kommunen via Facebook

28 Oversikt over ledige stillinger:

29 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

30 Ny brukerundersøkelse i Oslobarnehagene fra 2012 Mer informasjon om foreldrenes vurdering av barnehagens kvalitet og barnehagen som læringsarena Resultatene for hver barnehage offentliggjøres på Oslos barnehageportal Resultatene er nyttige for: Barnehagens egen videreutvikling Foreldre som søker barnehageplass Potensielle ansatte som vurderer å søke jobb Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

31 Stor oppslutning om den nye brukerundersøkelsen Gjennomført i 555 barnehager 60 % av respondentene har barn i kommunale barnehager, resten i ikke-kommunale foresatte svarte dvs. svarprosent på 64 % (mot 57 % i 2010) Sendt ut på e-post, besvart på internett Hver bydel og barnehage får sin egen resultatrapport og legger ut resultatene sine på Barnehageportalen Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

32 Sammenlign Oslobarnehagene på Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

33 Tilfredsheten varierer litt mellom de ulike områdene Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i seks temaområder Foreldre er mest fornøyd med trivsel og trygghet og personalet. Når det gjelder temaområdene samarbeid og medvirkning og ute- og innemiljø, er foreldre mindre fornøyd. Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

34 Mer fokus på utvikling og læring i brukerundersøkelsen en del foreldre vet ikke nok om barnehagens arbeid til å svare Gjennomsnitt alle barnehager. Skala fra 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Barnehagens stimulering av barnets nysgjerrighet og lyst til å lære Tilrettelegging for varierte aktiviteter og læring på ulike områder Barnehagens tilrettelegging for allsidig lek Barnehagens bidrag til motorisk og fysisk utvikling hos barnet Barnehagens fokus på helse og sunt kosthold Barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling Barnehagens bidrag til språkutvikling og norskferdigheter Barnehagens stimulering til interesse antall og former Barnehagens bidrag at barnet utvikler selvstendighet 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 5,1 5,0 4,7 5,1 Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

35 Store forskjeller blant barnehagene når det gjelder tilfredshet med ansattes norskferdigheter 6 "Opplever du at de ansatte kan godt norsk?" Gjennomsnitt per barnehage, skala

36 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

37 Mål med felles årsplanmal og utviklingsplan for barna Heve kvaliteten og styrke barnehagen som læringsarena Sikre at Barnehagelovens og rammeplanens krav oppfylles Målene er gitt i loven barnehagen må finne tiltak (og metoder) ut fra barnas behov/ståsted Forenkle personalets arbeid ved at de bruker tiden på tiltak, mindre på form/struktur Bedre dialog med foreldrene Bedre grunnlag for styring og tilsyn God mulighet for profilering av den enkelte barnehage Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

38 Felles maler for de kommunale barnehagene og for de ikke-kommunale barnehagene som ønsker det Høringsforslag mai 2012: Obligatorisk Årsplanmal Obligatorisk Utviklingsplan for barna innen de 7 fagområdene for ulike aldersgrupper Veileder m/forklaring til utfylling + Frivillige maler for: Metodeplan Periodeplan Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

39 Utkast til Årsplanmal (på høring til mai 2012, vedtas i juni) Forslag til årsplanmal: Gitte mål fra styrende myndigheter og lovverket barnehagen fyller ut tiltak a) Kommunens mål b) Bydelens mål c) Evt. privat eiers mål d) Overordnede mål fra lovverket på viktige temaområder Barnehagen fyller ut sine tiltak under hvert av ovennevnte områder: o Hvordan barnehagen skal nå de overordnede målene dette kalenderåret o Tiltakene skal være forpliktende og konkrete o Tiltakene skal synliggjøres og følges opp ytterligere i utviklingsplanen, periode- og metodeplaner Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

40 Overordnede mål fra lovverket på viktige temaområder m/barnehagens tiltak Temaområder med mål fra lovverket, som barnehagen skal fylle ut tiltak om når det gjelder hvordan de skal oppnå dem: Danning gjennom omsorg, lek og læring Barns medvirkning Samarbeid med barnets hjem Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Barnehagens fagområder (detaljeres i Utviklingsplanen for barna) Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kalender med viktige begivenheter (Fra høringsutkast mai 2012) Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

41 MAL FOR UTVIKLINGSPLAN FOR BARNA innen de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Mål: KOMMUNIKASJON, SPRÅK TEKST Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. KROPP, BEVEGELSE, Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær HELSE og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. KUNST, KULTUR, KREATIVITET NATUR, MILJØ, TEKNIKK ETIKK, RELIGION, FILOSOFI NÆRMILJØ, SAMFUNN ANTALL, FORM, ROM Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

42 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

43 Mål: Nytt delprosjekt fra mai 2012: Norskferdigheter sikre at Oslobarn har så gode norskferdigheter før skolestart at de kan følge ordinær opplæring og oppnå bedre, livslang læring og redusert frafall fra skolen Delprosjektet skal bidra til å: videreutvikle barnehagenes språkmiljø for barnas beste fange opp og iverksette tiltak tidlig, ut fra barnas behov Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

44 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 1. Barnehageloven og rammeplanen 2. Føringer fra byrådet i Oslo kommune 3. Barneårene er grunnleggende for utvikling av språk- og norskferdigheter - og tidlig innsats overfor de som trenger det. 4. Mange starter i Osloskolen med nok norskferdigheter. Det varer ved og påvirker skoleresultater og sjanse for frafall. 5. Språkstimulering og språkkartlegging: Utbredt, men ulik praksis. Usikker kunnskap om læringsutbyttet for barna av språkstimulering. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

45 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 1. Barnehageloven og rammeplanen - fremme læring og danning som grunnlag for allsidig og livslang læring - utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter - bidra til å utjevne sosiale forskjeller - gi et individuelt tilpasset tilbud ut fra barnets individuelle forutsetninger - barnehagen har et spesielt ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov - Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. Ett av fagområdene er Kommunikasjon, språk og tekst. - Barn med sen språkutvikling eller andre språkproblemer må få tidlig og god hjelp (også de uten spesialpedagogiske behov) Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

46 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 2. Føringer fra byrådet i Oslo kommune - Budsjett 2012: Alle barn skal kunne norsk før skolestart - Styrke kvaliteten i barnehagen og barnehagen som læringsarena - Oslos barn skal i større grad utvikle tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter før skolestart og en nysgjerrighet på å lære mer. - Det er spesielt viktig at barna tilegner seg grunnleggende norskkunnskaper, slik at de møter mest mulig forberedt til skolestart - Må også ses i sammenheng med byrådets mål for Osloskolen om at alle elever skal lære mer og at mange flere skal fullføre og bestå opplæringen Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

47 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 3. Barneårene er grunnleggende for utvikling av språk- og norskferdigheter - og tidlig innsats overfor de som trenger det. - Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner, vennskap og deltakelse i samfunnet. - Språkstimulering skjer i alle situasjoner. God systematikk og tydelige mål for språkstimuleringen vil kunne gi bedre språkutvikling for hvert barn. - Barn utvikler seg i ulik takt, og det er ulike grunner til behov for ekstra språkstimulering. Å oppdage at barn har manglende norskferdigheter eller språkvansker er viktig for å gi riktig hjelp og støtte tidlig nok. - Noen minoritetsspråklige barn utvikler ikke nok norskferdigheter utenfor barnehagen. - Blant barn generelt, kan det være noen som - med en ellers normal utvikling har språkvansker. Disse må også fanges opp tidlig. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

48 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 4. Mange starter i Osloskolen uten nok norskferdigheter. Det varer ved og påvirker skoleresultater og sjansen for frafall. - Forskning viser sammenheng mellom vokabular ved overgangen fra barnehage til skole og senere leseforståelse, som igjen er sentralt for senere læring. Forskjeller i språklig kompetanse ved skolestart fortsetter og til dels forsterkes i skolen. - Gode norskferdigheter ved skolestart vil redusere behovet for særskilt språkopplæring i skolen - Man kan anta at gode norskferdigheter kan påvirke senere frafall - 1/3 av minoritetsspråklige barn går ikke i barnehage, men bydelene arbeider aktivt med rekruttering, Gratis kjernetid etc. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

49 70% av 1. trinns-elevene fra språklige minoriteter trenger særskilt norskopplæring selv om 75% av dem er født i Norge og 72% av dem har gått i barnehage Dvs. hver tredje elev på 1. trinn i Osloskolen dette skoleåret kan ikke nok norsk til å følge ordinær opplæring. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

50 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 5. Språkstimulering og språkkartlegging: Utbredt, men ulik praksis - og usikker kunnskap om læringsutbyttet for barna av språkstimulering prosent av norske kommuner har tiltak for at barns språk kartlegges i kommunale barnehager - 60 prosent av norske barnehager kartlegger språket til alle barn i barnehagen rutinemessig. - Oslobarnehagene: - 80% har rutiner for kartlegging av språkutvikling - 68 % har verktøy/metoder for språkkartlegging - 32 % som kartlegger alle barn mellom 3-5 år - 5 bydeler har felles kartleggingspraksis (verktøy og metoder) i kommunale barnehager - Kun ½ av Oslobarnehagene oppgir at foresatte får informasjon om resultatene av språk- og begrepsstimulerende aktiviteter. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

51 5. Språkstimulering og språkkartlegging: Utbredt, men ulik praksis - og usikker kunnskap om læringsutbyttet for barna av språkstimulering. (forts.) Dansk undersøkelse: Når bhg. selv skal vurdere hvilke barn som trenger å språkkartlegges, overses 3 av 5 barn som trenger språkhjelp. NOU Bedre Integrering & Stortingsmelding om Kvalitet i bhg.: Språkkartlegging og språkstimulering for at alle barn skal følge opplæringen fra skolestart St.meld. nr. 23 ( ) Språk bygger broer: Språkvurdering kan gi det pedagogiske personalet grunnlag for å vurdere hvordan barnehagen kan arbeide for å styrke barnets språkutvikling. Forskning viser sammenheng mellom kvaliteten på språkmiljøet i barnehagen og barnets senere leseforståelse Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

52 Ekspertene ikke helt enige: Rapport til Kunnskapsdepartementet om språkkartleggingsverktøy gjør det ikke lettere å ta tak i dette. Rapport fra utvalg på 6 m/ulik kompetanse, inkl. forskere Flertallsuttalelse: ingen verktøy er optimale krever kompetanse for bruk ingen bør brukes overfor minoritetsspråklige Mindretallsuttalelse kritisk til flertallets uttalelse: ikke forskningsbasert, dels forutinntatte vurderinger noen verktøy er gode nok til å kunne brukes noen verktøy kan også med sunn fornuft brukes overfor minoritetsspråklige Se rapporten til KD (des.2011)

53 Leveranser i delprosjekt Norskferdigheter A) Standard for optimalt språkmiljø og evalueringsverktøy for barnehagens språkmiljø B) Systematisk observasjon av barnas norskferdigheter og oppfølging gjennom språktiltak i barnehagene Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

54 A) Standard for optimalt språkmiljø og evalueringsverktøy for barnehagens språkmiljø standard for optimalt språkmiljø i barnehagene. webbasert verktøy for barnehagens egenevaluering av språkmiljøet m/ kvalitetsindikatorer for godt språkmiljø Relasjonene mellom barn og ansatte skal inngå i egenvurderingen, siden relasjonene er viktige for språkutviklingen. Personvernhensyn skal ivaretas. Verktøyet skal: støtte opp under Rammeplanens vurderingskrav kunne besvares og brukes av alle ansatte være effektivt å gjennomføre og å følge opp med tiltak Resultater av egenevalueringen og oppfølgingstiltak skal diskuteres i Samarbeidsutvalget beskrive hvordan egenevaluering skal følges opp i styringssystemet Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

55 B) Systematisk observasjon av barnas norskferdigheter og oppfølging gjennom språktiltak i barnehagene Alle kommunale barnehager skal tilby systematisk observasjon gjennom et utvalgt verktøy av norskferdighetene til de barnehagebarna som barnehagen mener har behov for språkhjelp Kriterier ved barnehagens vurdering Dokumentasjon på denne jevnlige vurderingen Ikke-kommunale barnehagene skal anbefales å tilby det samme til foresatte av slike barn Halvårlig, fra 2 år t.o.m. siste år i barnehagen Observasjon skal dokumenteres Skal følges opp med systematiske og individuelt tilpassede stimuleringstiltak for enkeltbarn + for barnegrupper. Oppfølgingstiltak registreres. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

56 B) Systematisk observasjon av barnas norskferdigheter og oppfølging gjennom språktiltak i barnehagene Ett verktøy skal brukes til den systematiske observasjonen kan bruke andre verktøy som tillegg Ikke-kommunale barnehager som tar imot kompetansetilbudet, må benytte verktøyet og følge årshjulet med rutiner Plan for å øke kompetansen hos de barnehageansatte i språkobservasjon, språktiltak og verktøyet Tilby minst to foreldresamtaler per år, der språkutvikling (og evt. syst. obs. av språk) er en naturlig del. Råd og veiledning (spesielt: morsmål). Info.materiell til foresatte på flere språk. Min. språklige observeres m/verktøyet når har visse norskferdigheter Delprosjektet: Årshjul med rutiner i forb. med dette arbeidet (inkl. samtykke, dokumentasjon og oppfølging i styringssystemet) Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

57 Leveransene i delprosjektet - integrert i styringssystemet Byrådets nye mål, strategier og tiltak Bydelens mål, strategier og tiltak utover dette Byrådsavdelingens rapportering Rapportering fra bydel til byrådsavdelingen Tilsyn og kvalitetsvurdering i regi av bydel Ledermøter og lederkontrakter Evaluering av språkmiljøet til barnehagen i tråd med en standard for optimalt språkmiljø i barnehagen Systematisk observasjon av norskferdighetene til barn med behov for språkhjelp Språktiltak for barna og tiltak for et bedret språkmiljø i barnehagen Rapportering fra ped. leder til foreldre og styrer, fra styrer til bydel, om vurderinger og tiltak Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

58 Følg med på utviklingen av Oslobarnehagene:

59 Kontaktinformasjon Prosjektleder Eli Aspelund Tlf / Oslos barnehageportal:

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 BRUKERUNDERSØKELSE 2013 Utvalg År Prikket Sv. % Bydel Østensjø (2013) 2013 71,96 Bydel Østensjø (2012) 2012 62,04 *Skala er 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best. Alle barnehager Overganger 2013 2012 Trend

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper postmottak.radogveiledning@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431779 Webside på kommunens portal:

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Den Russiske Barnehagen

Den Russiske Barnehagen Den Russiske Barnehagen nathalie@denrussiskebarnehagen.no Telefon: 46633164 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/denrussiske-barnehage Private barnehagers webadresse: www.denrussiskebarnehagen.no

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Kommunebudsjettets saksgang

Kommunebudsjettets saksgang Kommunebudsjettets saksgang Fordeling av midler fra stat til kommuner Etter at øremerket statstilskudd ble tatt bort er det følgende kriterierier som inngår delkostnadsnøkkelen for barnehagesektoren:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Oppsaltunet barnehage

Oppsaltunet barnehage Oslo kommune Bydel Østensjø Oppsaltunet barnehage Oppsaltunet barnehage tunet.oppsal@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22786739 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/oppsaltunet-barnehage/

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Havnehagan friluftsgruppe

Havnehagan friluftsgruppe Oslo kommune Bydel Østensjø Havnehagan friluftsgruppe Havnehagan friluftsgruppe havnehagan@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41500492 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Priorveien barnehage Priorveien barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Smestad barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 91246086 / 48160322 Webside på kommunens portal:

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage Plassen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 99303544 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 947 81 827 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Havnehagan friluftsgruppe

Havnehagan friluftsgruppe Oslo kommune Bydel Østensjø Havnehagan friluftsgruppe Havnehagan friluftsgruppe havnehagan@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41500492 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/havnehagan-friluftsbarnehage/

Detaljer

Hallagerbakken barnehage

Hallagerbakken barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Hallagerbakken barnehage Hallagerbakken barnehage hallagerbakken@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496230 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hallagerbakkenbarnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper annkarin.gregersen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431779/ 416 04 057 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke. Foreldremøte ved Løren skole Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kl

Oslo kommune Bydel Bjerke. Foreldremøte ved Løren skole Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kl Oslo kommune Bydel Bjerke Foreldremøte ved Løren skole 07.11.16 Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Kl. 18.00-19.30 Planverk for barnehagene Lov om barnehager Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Smestad barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Smestad barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Smestad barnehage Smestad barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 smestad.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 912 46 086 / 481 60 322 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet, til bruk for fylkesmennene februar 2014 oppdatert juni 2014 Minoritetsspråklige

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Tveteråsen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender. Innhold

Tveteråsen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Østensjø Tveteråsen barnehage Tveteråsen barnehage tveterasen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22273117 Webside på kommunens portal: Innhold ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 INNLEDNING...3

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer