UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap"

Transkript

1 UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap

2 Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene) og regjeringen. Avtalen ble første gang inngått i 2001 og er nå i sin tredje avtaleperiode. Avtalen ble inngått som en konsekvens av utviklingen der stadig flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Dette skaper problemer for enkeltindividet, virksomhetene og samfunnet. Sykefravær, uføretrygd og tidlig pensjon bidrar også til å svekke tilgangen på arbeidskraft i deler av arbeidslivet. Partene er enige om at IA-avtalen er et godt virkemiddel som skal bidra til: at vi får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet reduksjon i sykefravær og uføretrygd at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes aktivt i arbeidet IA-avtalen forutsetter at arbeidsgiver og de ansatte har et forpliktende samarbeid for et bedre arbeidsmiljø for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 2 Innhold Hva er IA 2 Hva er IA-bedrift? 3 IA i ungdomsbedrift Hva innebærer det? 4 Samspill 8 Trivsel 9 Mål og handlingsplan for IA 14

3 Samarbeid skole næringsliv Hva er en IA-bedrift? En IA-bedrift er en bedrift som har tegnet en samarbeidsavtale (IA-avtale) med NAV. Bedriften forplikter seg dermed til å arbeide for å oppnå målene i intensjonsavtalen og å skape et bedre arbeidsliv som gir plass til alle som kan og vil arbeide. Det er leders ansvar å: fokusere på arbeidsmiljø og sette IA på dagsorden søke løsninger for aktive tiltak og tilrettelegging dersom ansatte blir syke eller får problemer med å mestre arbeidsoppgaver Det er arbeidstakers ansvar å: bidra til et inkluderende arbeidsmiljø delta i samtale med arbeidsgiver om løsninger for tilrettelegging av arbeidet og muligheter for aktive tiltak ved sykdom Det er derfor en forutsetning at leder og medarbeider så tidlig som mulig snakker sammen og i fellesskap finner gode løsninger. Virkemidler for å få sykmeldte tilbake i arbeid For å støtte IA-arbeidet har IA-bedrifter tilgang på spesielle virkemidler fra NAV som andre bedrifter ikke har. Fast kontaktperson i NAV Utvidet bruk av egenmelding Bedriftshelsetjeneste kan få honorar for å tilbakeføre sykmeldte eller personer med redusert arbeidsevne i arbeid Kan søke om tilretteleggingstilskudd som kan brukes til utprøving, tilrettelegging, opplæring og arbeidstrening NAV gir hjelp og veiledning til oppstart av IA og kan bistå i utarbeidelse av oppfølgingsrutiner ved sykefravær NAV tilbyr opplæring og kompetansetiltak som hjelp i IA-arbeidet 3

4 IA i ungdomsbedrift Hva innebærer det? Ungdomsbedriftene kan på samme måte som øvrige bedrifter inngå samarbeidsavtale med NAV. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter. Som medarbeider har du ansvar for å: Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Si fra om ting som kan endres til det bedre Hvis du har fravær, lete etter løsninger for å fortsatt kunne være bidragsyter i bedriften. F eks å snakke med lederen om hva du er i stand til å gjøre, slik at du kan gjøre noe arbeid, og å finne ut når og hvor dette arbeidet skal gjøres. Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen. Arbeidssituasjon handler både om arbeidsoppgaver og forholdet til andre i bedriften. Hvis fraværet ditt har noe med arbeidssituasjonen å gjøre, skal du bidra til at dere kan finne løsninger som gjør at arbeidssituasjonen kan bli bedre for deg slik at du får mindre fravær. Som leder har du ansvar for: Ha konkrete mål for IA-arbeidet Lage handlingsplan: Arbeide systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet Ta initiativ til en åpen og god dialog i bedriften og være et godt forbilde Utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med de ansatte Forsøke å tilrettelegge arbeidet når noen blir syke eller får problemer med å mestre eller gjennomføre sine arbeidsoppgaver Utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker for å redusere fravær inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 4 Hvordan jobbe med IA Å jobbe med IA i ungdomsbedrifter handler om å arbeide systematisk med: Trivsel, arbeidsmiljø og inkludering Nærvær/ Fravær Å arbeide systematisk betyr å lage en plan, gjennomføre tiltak og følge opp at mål blir nådd og tiltak blir gjennomført.

5 Samarbeid skole næringsliv Nærværsfaktorer og fraværsfaktorer Nærværs- og fraværsfaktorer er sentrale begrep og virkemiddel i IA-arbeidet. Ungdomsbedriften bør derfor stille seg følgende spørsmål: Hva gjør at du trives i ungdomsbedriften? Hvordan kan dere gjøre mer eller skape mer av dette? Hva gjør at du kommer til ungdomsbedriften? Hvordan kan dere gjøre mer eller skape mer av dette? Hva gjør at du ikke kommer til ungdomsbedriften? Hvordan kan dette reduseres eller falle bort? Svarene blir en del av IA-planen dere skal utarbeide og følge gjennom UB-året. Nærværs- og fraværsrutiner Nærværs - og fraværsfaktorer er sentrale begreper og virkemidler i IA-arbeidet. Dette henger nøye sammen med trivsel, arbeidsmiljø og inkludering. Nærværsfaktorer kan ses på som en positiv kraft i bedriften. Nærvær henger sammen med et godt sosialt miljø og gode faglige prestasjoner. Den enkelte ungdomsbedrift registrerer fravær når de arbeider med UB. Det er hensiktsmessig at en person har ansvaret. Dette kan være HR- sjef/personalsjef. Av og til er fravær nødvendig. Blir du syk kan det hende at du trenger å være hjemme. I andre tilfeller er det ikke nødvendig å være hjemme, men kanskje en fordel å gå på skolen. IA oppfordrer deg til å gå på jobb selv om du ikke er helt i form. Snakk med lederen din om hva du kan bidra med. Fravær har konsekvenser for deg selv, men og for de andre i ungdomsbedriften. De kan være avhengige av at du gjør dine arbeidsoppgaver, for at de skal kunne gjøre sine. Derfor er det viktig å vite hva som skjer. Når er du tilbake, hva kan du bidra med hjemmefra osv. Hvilke rutiner skal dere ha ved fravær? Hvilke beskjed skal gis til de andre? Hvordan skal beskjed gis og til hvem? Når skal beskjed gis? Hvilke oppgaver kan man gjøre hjemme? 5

6 Nærværsregistrering: Eksempel på registrering: Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Antall tilstede Antall borte Nærværsprosent 80 % 100 % 60 % 100 % Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven gir både ledere og arbeidstakere plikter ved fravær. Den som er syk i ungdomsbedriften må melde fra om fravær. Leder skal ta kontakt om hvor lenge fraværet kan bli og leder har også ansvar for videre tilrettelegging. Til dette brukes egenmeldingsskjema (se UB løypa steg om Inkluderende arbeidsliv og HR). Egenmeldingsskjema: Del 1 fylles ut første fraværsdag av den som tok imot melding om fravær. Del 2 fylles ut av den som har hatt fravær. Individuell oppfølgingsplan: En individuell oppfølgingsplan utarbeides både ved hyppig korttidsfravær og langvarig fravær. Oppfølgingsplan lages i en samtale mellom arbeidstaker og leder. Samtalen skal ha fokus på tilrettelegging og hva medarbeideren kan bidra med. Den skal synliggjøre nye løsninger. Oppfølgingsplan har tre hovedspørsmål: 1. Hvordan er arbeidet? 2. Hvilke forhold kan og bør endres? 3. Hva er vi enige om? inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 6 Forberedelse til samtalen: Sett tidsramme Tenk gjennom hovedspørsmålene Vær åpen og innstilt på nye løsninger Gjennomføring av samtalen: Klargjør hensikten Bruk åpne spørsmål Se nye muligheter Fokus på det som kan bedre situasjonen

7 Samarbeid skole næringsliv IA-plan for UB-året Nedenfor er en oversikt over aktiviteter som støtter IA og arbeidet med trivsel, inkludering og nærvær gjennom UB-året. Aktivitet Ressursoversikt/ bli kjent Spilleregler Mål- og handlingsplan Avtale med IA-mentor IA som fast sak på møtene Oppfølging handlingsplan Nærværsregistrering Nærvær månedsrapport Egenmeldingsskjema Individuell oppfølgingsplan Medarbeidersamtaler Trivselsundersøkelse/ trivselssamtaler Konkurranser i IA/ HR Når? I starten I starten Kontinuerlig Innen november Kontinuerlig Hver gang vi har UB Månedlig Ved fravær Ved fravær/ mistrivsel Underveis Underveis Sjekk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke Konkurranser i IA / HR Sjekk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke hvilke konkurranser dere kan være med på. Det kan være månedens IA-ungdomsbedrift, IA-prisen eller HR-prisen på fylkesmessen. Linker På kan du sette deg opp som mottaker av nyhetsbrev. Dette er et nettsted som beskriver IA-arbeid i IA-bedrifter. 7

8 Samspill Når vi jobber i grupper med andre mennesker påvirker vi hverandre. Derfor er det en fordel å snakke om våre forventninger til hverandre. Det gjelder å bli mer bevisst på hva de forskjellige rollene eller stillingene skal innebære, hvilke spilleregler vi vil ha, hvilke forventninger vi har til samarbeidet og det vi vil oppnå. Formelle roller En deltaker i en ungdomsbedrift har fått en formell rolle i kraft av sin stilling for eksempel daglig leder, HR-sjef (Human Resource) eller personalsjef. Det er viktig å klarlegge hvilke forventninger vi har til de forskjellige rollene. Noen eksempler på HR-sjefens eller personalsjefens ansvar er: Bistå daglig leder i personalsaker Sørge for at det lages mål og handlingsplan Nærværs- og fraværsregistrering Følge opp IA-avtalen Daglig leder og venn Det å være daglig leder og venn kan være utfordrende. Tør du si fra til din beste venn når han eller hun ikke gjør arbeidsoppgavene sine? På fagspråket sier vi at du har en rollekonflikt det å ha flere roller på samme tid - både venn og leder. Å snakke om dette på forhånd kan være et viktig hjelpemiddel til å klare seg hvis situasjonen oppstår. Lag spilleregler og snakk om forventningene dere har til hverandre. Uformelle roller Uformelle roller er det vi blir i gruppen, og som ikke er uttalt. Det er viktig å ikke fryse fast i en bestemt uformell rolle. Eksempler er: Er du en som ofte er stille, så øv på å si noe hver gang gruppen er samlet. Er du klovnen i din gruppe, den som alltid får de andre til å le? Øv deg på å ikke alltid være klovn, og la de andre få se de ressursene du har. Det som er viktig, er å ikke havne i en negativ rolle og bli sittende fast. Prøv å mestre andre roller eller andre måter å tenke på, være på og gjøre ting på. inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 8 Spilleregler Vi kan ha forskjellige forventninger om det å være med i en ungdomsbedrift. Ved å klarlegge forventningene, vil det være lettere å samarbeide, og det danner grunnlaget for spillereglene til gruppen. Hvilke spilleregler kan det være behov for å ha i en ungdomsbedrift slik at alle blir sett, hørt og utfordret? For å komme fram til disse, kan man stille følgende spørsmål: Hvordan ønsker vi å ha det i gruppen vår? Hvordan vil vi være i forhold til hverandre? Hvordan vil vi kommunisere? Hvordan vil vi forholde oss hvis det blir konflikt? Hva skal vi gjøre dersom daglig leder ikke får respekt? Hva skal vi gjøre dersom motivasjonen blir lav? Hva skal vi gjøre hvis noen ikke gjør oppgavene sine?

9 Samarbeid skole næringsliv Trivsel Hva kjennetegner en god gruppe? En ungdomsbedrift er en gruppe elever som arbeider sammen mot et bestemt mål. Et godt samarbeid er et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes i ungdomsbedriftsarbeidet. En måte er å se på dette er ut fra fire kjennetegn: 1. Felles mål 2. Takhøyde og trygghet 3. Støtte kreativitet 4. Fokus på sak Felles mål Det er viktig at dere setter opp et eller flere felles mål med ungdomsbedriften tidlig i ungdomsbedriftsåret. For å få alle til å jobbe mot oppsatte mål, er det viktig at: Alle er enige om målene Alle tror at målene er oppnåelige Målene er klare og tydelige for alle. Det vil si at alle forstår hva målene betyr. Hvis dere opplever at motivasjonen i ungdomsbedriften går ned, kan det være en ide å minne dere selv om hva som er dere felles mål. Takhøyde og trygghet Åpen kommunikasjon og romslighet er viktig. Det å oppleve at alle kan si sin mening og bli hørt, bidrar til at alle føler seg nyttig for bedriften. Det bidrar i sin tur igjen til arbeidslyst og arbeidsglede. 9

10 Støtte kreativitet For at grupper skal være gode å være i, er det viktig å støtte kreativitet og nytenking. Det innebærer at nye, kreative og annerledes ideer blir verdsatt og mottatt med nysgjerrighet, i stedet for at de blir kritisert og «slaktet» umiddelbart. Det å støtte kreativitet har flere positive effekter: Dere verdsetter andre. Nye og andre ideer og tanker kan gjøre at de andre i gruppen blir mer kreative. Nye tanker og ideer må ikke nødvendigvis gjennomføres, men det er viktig at de blir hørt og snakket om. Hvis din ide ikke blir gjennomført, betyr det ikke at det er noe galt med deg. Fokus på sak Det å ha fokus på sak, betyr at dere jobber med det dere skal jobbe med. For å hjelpe dere å ha fokus, kan det være bra å lage en saksliste for møtet. Trivsel i ungdomsbedriften I IA arbeidet er det viktig å være oppmerksom på hva som kan bidra til å skape trivsel og et godt arbeidsmiljø i ungdomsbedriften. Hverdagslover og trivselstiltak er sentrale i IA arbeidet. Nedenfor finner dere eksempel på hverdagslover og trivselstiltak. inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 10 Hverdagslover Vær høflig Tenk positivt Ta vare på dine kollegaer Lytt til hva andre sier Ha en god tone Verdsett andres synspunkter Gi komplimenter Respekter hverandre

11 Samarbeid skole næringsliv Trivselstiltak Arrangere sosiale sammenkomster, pizzakvelder mm Trene sammen Utmerkelser «Månedens medarbeider» Feire oppnådde mål Trivselsundersøkelse Dere kan også lage en trivselsundersøkelse blant alle ansatte i bedriften ved å lage et spørreskjema med forskjellig spørsmål om arbeidsglede, trivsel, inkludering, mestring og nærvær/ fravær. Husk at de som svarer på slike undersøkelser skal være anonyme. Å gjennomføre en trivselsundersøkelse, er en typisk oppgave som HR-sjef eller personalsjef har ansvaret for. Han/hun kan lage et spørreskjema, få inn svar, lage sammenfatting og presentere for de andre i bedriften. Der resultatene ikke er gode, må dere lage en handlingsplan for å forbedre forholdene. Kommunikasjon Kommunikasjon kommer av ordet Communicare som betyr å gjøre noe felles. I en god organisasjon kommuniserer alle med hverandre. I en dårlig organisasjon skjer det ofte at medarbeidere ikke vet hva andre gjør eller hva som skjer. God kommunikasjon er en forutsetning for et godt fellesskap. I en god ungdomsbedrift er alle medarbeiderne hele tiden klar over hva som foregår i bedriften og hva som er målet med arbeidet. Kommunikasjon er ryggraden i bedriften. Ta opp ting tidlig! Når det oppstår uenigheter er det viktig å ta opp dette raskt. Jo raskere man tar det opp, jo lettere kan det løses. Vi mennesker er ikke enige om alt. Uenighet, eller det å ha forskjellige perspektiver eller holdninger til ting, kan være positivt. Det kan være muligheter for å skape enda mer velfungerende løsninger til bedriftens beste. Figuren under illustrerer at det er viktig å ta opp ting tidlig. Når tiden går uten at ting blir tatt opp, kan det resultere i personkonflikt som kan være vanskeligere å løse enn uenighet om sak. (se fig) KONFLIKT UENIGHET UENIGHET OM SAK PERSONKONFLIKT TID 11

12 Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom leder og medarbeider. Samtalen handler om medarbeiderens arbeidssituasjon, og klargjør forventninger mellom leder og medarbeider. Samtalen bygger på gjensidighet og likeverd med mulighet for begge parter til å komme med ønsker og behov. En god medarbeidersamtale bidrar til bedre motivasjon, bedre prestasjoner og bedre samspill mellom leder og medarbeider Den kan også styrke arbeidsmiljøet og kulturen i bedriften. For å få til en god medarbeidersamtale må både leder og medarbeider tørre å være åpne og ærlige i vissheten om at det som regel finnes muligheter og løsninger. Som leder har du taushetsplikt. Selv om medarbeidersamtalen i hovedsak dreier seg om jobben, er tillit viktig. Medarbeideren skal vite at det som blir tatt opp i samtalen blir behandlet som fortrolig informasjon. Begge parter må være enige om det som eventuelt skal bringes videre. De som skal ha medarbeidersamtale forbereder seg ved å tenke gjennom spørsmålene på forhånd slik at utbyttet av samtalen blir best mulig. Lederen skriver en kort oppsummering med henhold til mål, tiltak og oppgaver for kommende periode. Begge skriver under oppsummeringen, for å vise at de er enige i det som står der. Mål, tiltak og oppgaver blir fulgt opp på neste medarbeidersamtale. Hvis man først tilbyr medarbeidersamtale, så må det være et tilbud til alle. Det kan med fordel gjennomføres flere medarbeidersamtaler i løpet av UB-året. En medarbeidersamtale bør omhandle følgende: inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 12 A. Arbeidsområder, planer og oppgaver 1. Hvor fornøyd er du med dine arbeidsoppgaver? 2. Hvor fornøyd er du med stillingen og det ansvaret du har? 3. Er det klart hva som er ditt ansvarsområde og dine oppgaver? 4. Hva inspirerer deg og gir deg energi? 5. Hvilke arbeidsoppgaver bør det legges vekt på framover? 6. Hvilke arbeidsmål bør vi sette for neste periode? 7. Hva ønsker du å bli bedre på eller gjøre mer av?

13 Samarbeid skole næringsliv B. Arbeidsmiljø og samarbeid 1. Hvordan trives du sammen med de andre i bedriften? 2. Hvilke forhold på jobben virker positivt eller negativt på hvordan du trives? 3. Hva kan vi gjøre for å få det bedre i bedriften? 4. Hvordan kan vi forbedre arbeidsrutinene i bedriften? 5. Hva synes du om oppgavefordelingen? Bør den endres, i så fall hvordan? C. Ledelse 1. Hvordan fungerer jeg som leder i forhold til deg og din arbeidssituasjon? 2. Får du nok tid til å diskutere din arbeidssituasjon og dine oppgaver? 3. Hva synes du om min evne til å lede bedriften? 4. Hva kan jeg gjøre annerledes? D. Inkluderende arbeidsliv 1. Hva synes du om sykefraværsrutinene? 2. Hvor fornøyd er du med tiltakene vi har satt i verk for å forbedre arbeidsmiljøet? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre måte? Forslag til medarbeidersamtale finner dere i UB løypa steg om Inkluderende arbeidsliv og HR. All personlig informasjon er underlagt taushetsplikt og strenge regler mht oppbevaring (Personvernloven). Ungdomsbedrifter bør ha egen IA-perm. Konfliktløsning Konflikt med megler Vi mennesker er forskjellige og kan ikke være enige i alt. Kanskje er det viktig at vi har konflikter innimellom, så fremt vi lærer av dem. Det er imidlertid ikke fruktbart om en konflikt får lov til å skape splid og uenighet over tid. Konflikter kan for noen oppleves som en form for krise. Konflikter kan også ses på som muligheter. Muligheter til å se ting på andre måter og finne bedre løsninger. Som regel er det viktig at en konflikt løses på en slik måte at alle parter som er med i en opplever seg som vinnere. Det er viktig å forberede seg godt for å skape gode forutsetninger for konfliktløsning. Velg en megler som ikke er part i konflikten og som er nøytral. 13

14 Mål- og handlingsplan for IA Mål- og handlingsplan Det er viktig å komme tidlig i gang med IA arbeidet i ungdomsbedriften. En mål- og handlingsplan for arbeidsglede, trivsel, inkludering og nærvær/fravær utarbeider dere så snart ungdomsbedriften er etablert og stillinger er besatt, eller etter at dere har inngått avtale med NAV. Det er viktig at alle i ungdomsbedriften er med på å lage en mål- og handlingsplan. Det er naturlig at daglig leder og personalsjef leder dette arbeidet. Start med en kartlegging av dagens situasjon. De områdene dere bør kartlegge er: fravær/nærvær trivsel kommunikasjon samarbeid mestring inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap 14 Her er noen spørsmål det er naturlig å stille i en kartlegging av dagens situasjon: Er det mye fravær? Hva skyldes fraværet? Er alle involvert? Hvordan utveksler vi informasjon? Er det takhøyde i bedriften? Blir det gitt tilbakemelding på det som blir gjort? Blir vi tatt på alvor når vi kommer med forslag og synspunkter? Har vi klare spilleregler på hvordan vi skal fungere sammen? Hvordan samarbeider vi i bedriften? Skiller vi sak og person når ting blir tatt opp? Har alle oppgaver de behersker og synes er givende? Når områdene er kartlagt er det viktig at alle ansatte i bedriften deltar i arbeidet med å utarbeide en mål- og handlingsplan. I denne skal dere definere ønsket situasjon, og ser på ulike tiltak for å nå ønsket situasjon. Det er viktig at tiltakene som blir definert er så konkrete som mulig. Dere finner mal for mål- og handlingsplan i UB-løypa

15 Samarbeid skole næringsliv Dere mottar IA-diplom når dere har sendt inn handlingsplanen til NAV. Vi er med på laget!... Ungdomsbedriftens navn Vi er en inkluderende ungdomsbedrift... For ungdomsbedriften (leder)... For ansatte (tillitsvalgt i ungdomsbedriften)... For NAV Arbeidslivssenter Vi henstiller til bedriftene å tenke SMART i forhold til å definere tiltak. Tiltakene må være: Spesifikke Målbare Attraktive Realistiske Tidfestet Dette vil skape grunnlag for et godt arbeidsmiljø og gode resultater både forretningsmessig og sosialt. Oppfølging av mål- og handlingsplan En mål- og handlingsplan er et levende dokument. Når dere har laget mål- og handlingsplan må dere bestemme hvordan dere vil følge den opp og forsikre dere om at ting blir gjort. En god plan får først reell verdi når de tiltakene dere har bestemt dere for faktisk blir utført. Derfor er det viktig å følge opp hvordan det går med de målene og tiltakene dere har satt opp. Gå gjennom hvert enkelt målområde i handlingsplanen: I hvilken grad har vi nådd målene? Er tiltakene gjort? Hvis nei, hva skal til for at tiltakene blir gjort? Hvis vi ikke har nådd målene, hva kan vi gjøre? Hva har vi lært? Lykke til med IA-arbeidet! 15

16 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Brønnøysundregistrene Hovedorganisasjonen Virke Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Utdanningsforbundet Kommunesektorens organisasjon (KS) Finans Norge (FNO) Nordea Ferd ManpowerGroup Enova A/S Norske Shell NorgesGruppen Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 Innhold 03 Forord 04 Systematisk jobbing gir resultater 07 Sammen om forebygging 09 Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser 11 Sammen

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte

Oppfølging av sykmeldte Presentasjon Introduksjon: - Dagens Næringsliv 5.nov. 2008: Europas høyeste sykefravær Dobbelt så høyt som gjennomsnittet i OECD landene Hvilke grunner har vi for det? Ingen sier forsker Randi Wågø Aas

Detaljer

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Arbeidet har en start, men ikke en slutt IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Program for denne dagen 0830 Åpning forventninger til dagen 0840 IA-ledelse, innledning

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer