UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!"

Transkript

1 UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

2 Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt, og jeg håper du vil trives med oppgaven. Du befinner deg i godt selskap: over personer fra arbeids- og næringsliv deltar årlig som mentorer og veiledere i Ungt Entreprenørskaps programmer. Tusen takk for at du vil bruke din tid og kompetanse for å bidra til entreprenørskap i skolen. Ungt Entreprenørskaps visjon er at vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Når de unge ser muligheter i seg selv og rundt seg og får en praktisk erfaring med faktisk å gjøre noe med dem, vil dette gi uttelling både for dem selv og for samfunnet. Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrifter har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. Vel så viktig er det at både offentlige og private virksomheter i økende grad etterspør entreprenørskapskompetanse: Norge trenger flere som evner å finne nye løsninger på kjente eller ukjente utfordringer. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de får gjennom egen erfaring. Ungdomsbedrift, på linje med alle Ungt Entreprenørskaps programmer, er forankret i skolens læreplaner. Elevene driver ikke ungdomsbedrifter i tillegg til, eller i stedet for, fag som norsk, matte, samfunnsfag eller studiespesialiserende fag. Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode og programmet er integrert i fagene. Undersøkelser viser at de ungdomsbedriftene som lykkes best, har hatt et aktivt og godt samarbeid med mentor. over 70 prosent av elevene svarer: mentor har vært god støtte for oss i ungdomsbedriften. Elevene sier videre at mentors viktigste roller har vært som rådgiver og inspirator. Et annet spennende funn er at elevene trekker frem at mentor har bidratt positivt ved å stille krav til dem. Hver vår konkurrerer de beste ungdomsbedriftene fra hele landet på NM, og de som mottar priser retter som regel alltid en stor takk til læreren og mentoren sin. Uttalelser som: Uten mentor hadde dette ikke vært mulig, er gjennomgående. Som mentor har du mulighet til å gjøre en forskjell. Se mulighetene og gjør noe med dem! MENTORHEFTE UNGDOMSBEDRIFT 2 Anne Kathrine Slungård Administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge Ungt Entreprenøskap Forlag 2014

3 Samspill Entreprenørskap i utdanning er og må nødvendigvis være et samspill mellom mange aktører. Bak Ungt Entreprenørskap står et stort spekter av nasjonale og lokale samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere spenner fra organisasjonene i arbeidslivet til små lokale og store internasjonale private selskaper. Alle landets fylkeskommuner og svært mange kommuner er med i spleiselaget. Det er et samlet Storting som støtter opp om entreprenørskap i utdanning, og UE samarbeider nært med regjeringen. NASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE Utdanning Privat sektor Offentlig sektor Næringsliv 3

4 Om Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i om lag 40 land i Europa. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen ble etablert i 1997 og tilbyr i dag et tyvetalls programmer for hele utdanningsløpet, fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Ungt Entreprenørskap Norges formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet. Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene. Stimulere til samarbeid over landegrensene. Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. Hva er Ungdomsbedrift? Ungdomsbedrift er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Om lag elever driver UB hvert år, og driften gir elevene erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene, og den avvikles ved skoleårets slutt. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. Ungdomsbedrift gir resultater 75 prosent av elevene som har drevet UB sier at det har gjort skolegangen mer interessant og spennende. 89 prosent av lærerne sier at arbeidet med UB styrker elevenes evner til problemløsning. 56 prosent av elevene svarer at arbeid med ungdomsbedrift har ført til at de vet mer om hva de er gode til. Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrifter har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. 1 av 2 daglig ledere og mer enn halvparten av styrelederne i ungdoms- bedriftene er jenter. Det er et krav at hver ungdomsbedrift skal ha minst èn mentor fra arbeids- eller næringsliv. Mentoren og ungdomsbedriften inngår mentoravtale. Mentor må også registrere seg hos Ungt Entreprenørskap. Når ungdomsbedriftene underveis i driften møter ulike arbeidsoppgaver og utfordringer, må elevene selv være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Lærer er faglig ansvarlig for elevenes arbeid med Ungdomsbedrift, mens mentors rolle består i å være rådgiver og inspirator for ungdomsbedriften. 4

5 Sagt om Ungdomsbedrift Lærer Anne K. Eggen Lervik, lærer Drammen videregående skole (Inspiro) og seniorrådgiver i Virke Alle lærere ønsker seg engasjerte elever. Gjennom metoden Ungdomsbedrift får vi det. Oppskriften er enkel; Ungdomsbedrift er på ekte. Med virkeligheten som pensum, ser elevene relevans og mening med det de gjør. Elevene går fra å være elever, til også å være kollegaer. Roller som daglig leder, økonomisjef eller salgsansvarlig får frem andre sider og talenter ved dem selv. Det er verdifullt at alle ungdomsbedriftene har egen mentor fra arbeidslivet. Det gir dem en unik ressurs for å kunne utvikle samarbeid og realisere egne ideer. Dessuten er mentor en viktig sparringspartner for meg som lærer. Jeg har jo ikke kunnskap om alle duppeditter, tjenester eller forretningsideer elevene vil jobbe med! Det er også fint å ha en mentor som understreker de samme poengene jeg har tatt opp i klassen. Det er rart med det; når mentor snakker om det samme som læreren, er det en større sannhet. Mentor kan også være sentral døråpner for å sette elevene i stand til å finne de riktige kontaktene. Elev Karolina Kvilhaug, daglig leder i JobbUnder18 UB Da vi i JobbUnder18 UB skulle finne en mentor, la vi listen ganske høyt. Vi sendte en e-post til toppsjefen i Manpower og hun videresendte henvendelsen vår til konserndirektør Thor Simonsen. Etter et møte med Thor var han positiv og takket ja til vervet. Samarbeidet vårt har fungert veldig bra. Vi har hatt møter hvor vi har diskutert ståsted og hva vi i JobbUnder18 UB kan gjøre for å komme oss videre. Thor kommer alltid med ideer og innspill på hvordan vi kan bli bedre som team og hva vi kan gjøre for å forbedre tjenesten vår. Thor har også oppmuntret oss til å utvide nettverket vårt, og han har stilt opp når vi har trengt råd utenfor de oppsatte møtene. Det har vært utrolig lærerikt for oss å samarbeide med noen som virkelig kan faget sitt. Samarbeidet med Thor har lært oss at vi ikke må nøle om vi vil oppnå kontakt med noen: hvis vi ikke satser, kommer vi oss ikke noen vei. Mentor Henrik Carstens, prosessveileder i Mouversi AS Jeg er medlem av Rotary, en forening som er grunnleggende opptatt av at vi utøver vårt yrke på et etisk godt verdigrunnlag. Jeg synes det derfor var helt naturlig å takke ja når jeg fikk anledning til å være mentor for en ungdomsbedrift. For meg blir det en måte å ta samfunnsansvar. Jeg fikk oppleve hvor viktig det var da gruppen avklarte hvilke roller den enkelte passet for i bedriften. Jeg lot meg begeistre av ungdommenes kreativitet og det var svært inspirerende når elevene gradvis utviklet mestringsevne, var engasjerte og satte seg stadig tydeligere mål. Jeg har virkelig fått øynene opp for hvor stor verdi UB kan ha som læringsverktøy. I tider hvor det søkes etter ulike måter å engasjere elevene på, er dette en metode jeg virkelig har tro på! Jeg tror det for mange elever er enklere å lære når de finner knagger å henge kunnskapen på. Erfaringen gjør at jeg har svært lyst til å være mentor også i fremtiden. Om jeg skulle ønske noe, måtte det være at skole og næringsliv satte seg enda høyere felles mål for samarbeidet rundt ungdomsbedrift.

6 Å være mentor Mentorskap handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to mennesker eller parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Ordet mentor betegner ofte en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre. Når du er mentor for en ungdomsbedrift er hovedfokuset på ungdomsbedriftens fremdrift og utvikling, men det gir også plass for at du kan oppnå nye ferdigheter som kan bli til stor verdi for deg i din yrkeskarriere. Kom i gang som mentor Vi vet at en del elever kan kvie seg for å ta kontakt med sine mentorer. Det kan være en god idé at du tar kontakt med dem den første gangen. Inviter gjerne elevene på et besøk til din egen arbeidsplass, fortell litt om deg selv og gi dem en kort innføring i hvordan din bedrift fungerer. La elevene fortelle om seg selv og sin forretningsidé. Hensikten med dette første møtet er at dere blir kjent og at elevene føler seg trygge på deg som mentor. Gjør det klart helt fra begynnelsen av hvor viktig det er at dere holder kontakt. Det er smart at dere tidlig avklarer hvordan og hvor ofte dere skal møtes og avklarer hvilke forventninger dere har til hverandre. I oppstartsfasen er det gjerne naturlig at dere har fysiske møter regelmessig, men etter hvert kan det være naturlig at noe av kontakten foregår på e-post eller telefon. Hvis det tar lang tid uten at du hører fra elevene, kan det skyldes at de har utfordringer de gruer seg for å ta opp, men det kan like gjerne være at de mener at de klarer seg selv. Ta derfor kontakt med dem dersom det har gått lang tid uten at du har hørt noe fra dem. Ikke vær for ambisiøs på elevenes vegne. Husk at dette er ungdommer, og at du har å gjøre med en bedrift i absolutt miniformat. For elevene er det selve prosessen som er det viktigste. Det er lov å feile; elevene lærer også av feilene sine! Mentorrollen Mentor skal være en rådgiver og veileder gjennom året. Som mentor blir din viktigste oppgave å dele dine kunnskaper og erfaringer fra arbeids- eller næringslivet med elevene, samt gi innblikk i hvordan dagliglivet i en virksomhet fungerer. MENTORHEFTE UNGDOMSBEDRIFT 6 Mentor er en viktig og nyttig støttespiller, og kan: Utfordre elevene til å sette seg konkrete mål. Stille klargjørende og utfordrende spørsmål og lytte aktivt. Være med i diskusjoner. Antyde handlingsalternativer, men du må overlate til elevene selv å fatte beslutningene. Utfordre til handling og etterspørre resultater. Gi konstruktive tilbakemeldinger. Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kontaktene, samt gi råd om hvordan elevene skal forholde seg til kontaktene.

7 Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi elevene en positiv opplevelse av at det er lønnsomt å anstrenge seg. Gi anerkjennelse! Det utvikler selvtillit. Utfordre elevene til å reflektere over hva de har lært. Husk at: Du er mentor for hele ungdomsbedriften, slik at kontakten ikke begrenses til å være mellom deg og daglig leder. Det er lærer som er faglig ansvarlig for arbeidet med Ungdomsbedrift. Tidsbruk Det er vanskelig å angi hvor mye tid du bør bruke i løpet av skoleåret. Det vil i stor grad avhenge av hvor selvstendig gruppen arbeider, hva slags kontakter elevene har og hvor mye engasjement de selv legger i det. Det vil også variere noe i forhold til hva slags produkt de satser på, hva slags problemstillinger som dukker opp, og hvilket ambisjonsnivå de har. Du må gjerne avtale noe om tidsbruken på det første møtet. Det er naturlig å benytte 2-3 timer i måneden. Det er viktig at dere har jevn kontakt gjennom året. Det vil være naturlig å bruke mest tid i startfasen, deretter vil det jevne seg ut i løpet av året. Styremøter kan være et naturlig møtepunkt mellom mentor og ungdomsbedriften. Det vil også være fint om du stiller opp og viser interesse i forbindelse med messer. Nettverk For å få gjennomført en idé, kreves det nesten alltid samarbeid med andre mennesker. Entreprenørielle mennesker vet at deres relasjon med andre er avgjørende for å lykkes. Elevene vil gjerne gjøre alt selv. Mange ganger glemmer de at det finnes mennesker som både kan og vil hjelpe til med ulike deler av utviklingsprosessen. For å gjennomføre en idé er det vesentlig at elevene kartlegger hvem de kjenner og hva de kan bidra med. Siden elevene ofte mangler det faglige nettverket, er det svært positivt når mentor kan være døråpner og/eller tipse elevene om hvem de bør ta kontakt med. Som mentor kan du hjelpe elevene å bli bevisst hvilke resultater de ønsker å oppnå. Ved å stille spørsmål, bidrar du til at de selv formulerer målet med ulike aktiviteter. At elevene vet hva de vil, gjelder i høyeste grad når de skal etablere nye kontakter eller bruke sitt nettverk. Kritiske faser i UB-året I starten skal elevene bestemme seg for en forretningsidé og hvilken ansvarsfordeling de skal ha i ungdomsbedriften. En ungdomsbedrift skal registreres i Brønnøysundregisteret på samme måte som andre bedrifter, men via Ungt Entreprenørskaps nettsider. Elevene registrerer bedriften samtidig som de avholder stiftelsesmøte. Ungdomsbedriften må sende inn vedtekter, protokoll fra stiftelsesmøte og samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret. Ungdomsbedriften mottar bedriftsattesten etter tre uker, dersom alle papirene er i orden. Etter hvert skal elevene skrive forretningsplan. Under eller straks etter denne perioden pleier «de kritiske fasene» å inntreffe. 7

8 Evaluering Avvikling Årsrapport Alumni ATTEST Messer og konkurranser Profilering Produktutvikling Opprette bankkonto IA, inkluderende arbeidsliv Skaffe mentor Søke på stillinger Generalforsamling Delårsrapport Regnskap Nettverk Markedsføring/salg Styremøter Firmanavn Forretningsidé Forretningsplan Markedsundersøkelse Stiftelsesmøte og registrering Kick off Salg av andeler Idéutvikling og kreativitet I kritiske faser kan det oppstå motsetninger innad i gruppen og uenighet om hvem som har ansvar for hva. Ungdomsbedriften kan også oppleve at det er vanskelig å komme i kontakt med næringsliv og leverandører. Blir de vanskelige periodene for lange, øker risikoen for at ungdomsbedriften ikke lykkes. Derfor er det viktig at mentor kommer med innspill i disse periodene og bidrar til fremdrift i ungdomsbedriften. Ofte opplever ungdomsbedriften en ny opptur når de kan presentere bedriften sin utad. Det er derfor viktig at salgsaktivitetene starter så fort som mulig. Åpen skole og julemesse kan være gode salgsarenaer. I januar starter forberedelser til fylkesmessen. Dette er en intensiv periode, der du som mentor kan være en sentral veileder i prosessen. I denne perioden jobber elevene med å planlegge utstillingen og hvordan de skal markedsføre seg. Etter fylkesmessen synker intensiteten for ungdomsbedriftene, bortsett fra hos de ungdomsbedriftene i fylket som har kvalifisert seg til Nasjonal Messe (NM). Noen ungdomsbedrifter skal etter planen legges ned etter fylkesmessen, men dette er forskjellig. For de som skal drive frem til skoleårets slutt kan perioden etter fylkesmessen bli stillestående om ikke bedriften setter seg nye mål og planlegger nye aktiviteter. Under avviklingen skal elevene gjøre rede for resultatene de har oppnådd og regnskapet skal presenteres i en årsrapport. Selve årsrapporten skal kontrolleres og godkjennes av en ekstern revisor, og ofte er det enten mentor eller lærer som fyller denne rollen. Først når ungdomsbedriften har sendt årsrapporten til UE, vil de motta attest for gjennomføringen. Ungdomsbedriften skal også gjennomføre den avsluttende generalforsamlingen. Tenk gjennom Hva kan du som mentor bidra med i produktutvikling og realisering av forretningsideen? Kan du som mentor bidra til at ungdomsbedriften kommer i gang med å vise frem og markedsføre sine varer eller tjenester? Kan du som mentor bidra til at elevene klarer å holde motivasjonen og trykket oppe i ungdomsbedriften helt til den skal avvikles? Kan du som mentor bidra med tips og råd slik at elevene avvikler ungdomsbedriften på en ryddig og ordentlig måte?

9 La ungdommene bli kjent med deg i første møte fortell litt om deg selv og din bedrift, og la elevene fortelle om seg selv. Fortell la ungdommene få ta del i dine opplevelser i arbeidslivet. Skap en åpen atmosfære ungdommene har lettere for å fremføre ideene sine dersom de tør å være seg selv. Vent stopp ikke ideer eller forslag for tidlig. Lytt ta ungdommene på alvor og lytt til hva de har å si. De kan trenge hjelp til å få diskusjoner i gang. Gi gjerne råd om kontakter, måter å arbeide på og aktiviteter, men utfør ikke arbeidet for dem. Bidra med deg selv ved å fortelle om ditt spesialområde og å invitere ungdommene til din arbeidsplass. Vær optimistisk og entusiastisk alt er ikke enkelt, men problemer kan løses. Gi ungdommene glød til å gå videre og vær ærlig. Ingen kan få til alt. Får du spørsmål du ikke kan svare på så, så si det. Si heller at du vil prøve å finne svaret, eller finne andre som kan hjelpe. Vis interesse og gi oppmuntringer ofte synker elevenes interesse utover i skoleåret, eller de kan synes arbeidspresset blir stort. Oppmuntre dem til ikke å gi opp. Vis respekt gi beskjed i god tid hvis du blir forhindret fra å delta i et avtalt møte. Ta initiativ til kontakt noen elever synes det er litt «skummelt» å ta kontakt med deg i begynnelsen før de blir kjent med deg. Hvis du ikke har hørt fra dem på en stund, kan du gjerne sende mail eller sms og spørre hvordan det går med dem. Still krav til ryddighet og struktur selv om dere har en avtale kan ting skli ut etter hvert. Arbeidet med ungdomsbedrift konkurrerer i perioder med andre aktiviteter og gjøremål på skolen, eksamenslesing, prøver og annet. Likevel bør elevene overholde avtaler, eller gi deg beskjed når de må utsette avtaler eller gjøremål som involverer deg som mentor. Ikke vær for ambisiøs på elevenes vegne husk at elevene har begrenset med tid til rådighet. Dette innebærer at du har å gjøre med en bedrift i miniformat. Elevene kan ikke legge så mye arbeid i prosesser og behandle strategiarbeid, ulike verktøy og ulike arbeidsoppgaver med samme grundighet som du selv gjør i egen hverdag. For elevene er det selve prosessen som er det viktigste. Ha forståelse for at elevene ikke har oversikt og kunnskap om forretningslivets terminologi ord, begreper og funksjoner som er naturlige for deg å bruke kan virke forvirrende for dem. Gi deg god tid til å forklare. Husk læreren har ansvaret læreren har ansvaret for fremdriften i arbeidet, og eventuelle problemer elevene imellom. Les materiellet du får utdelt det er en fordel for alle parter om du er så godt forberedt som mulig, og vet mest mulig om det elevene skal gjennom i løpet av UB-året. Vis interesse for messer og konkurranser hvis du har tid og mulighet, møt gjerne opp. Hvis ikke: Vis interesse på forhånd, hjelp gjerne til med råd og spør etterpå hvordan de synes det har vært. Ta kontakt med læreren om noe virker uklart for deg.

10 Mentoravtale Det er en fordel om mentor og ungdomsbedriften tegner en mentoravtale. En mentoravtale er mer et verktøy enn en formell kontrakt. Dere kan bruke malen som er tilgjengelig i UB-løypa. Registrer deg Ungt Entreprenørskap jobber med samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Vår database danner grunnlag for aktivitetsrapportering til departementer og samarbeidspartnere. Databasen kan også brukes til forskning. Det er derfor viktig at du registrerer deg som mentor på Ungt Entreprenørskaps nettside Læremateriell Alt læremateriellet for Ungdomsbedrift ligger samlet i en spennende UB-løype. Hvis du setter deg inn i læremateriellet, har du et ekstra godt utgangspunkt for å kunne følge ungdomsbedriften gjennom løpet. MENTORHEFTE UNGDOMSBEDRIFT 10

11

12 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Brønnøysundregistrene Hovedorganisasjonen Virke Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Utdanningsforbundet Kommunesektorens organisasjon (KS) Finans Norge Nordea Ferd ManpowerGroup Enova A/S Norske Shell NorgesGruppen Visma Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer