UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!"

Transkript

1 UNGDOMSBEDRIFT Mentor Bli med å skape morgendagens næringsliv!

2 Velkommen som mentor! Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt, og jeg håper du vil trives med oppgaven. Du befinner deg i godt selskap: Over personer fra arbeids- og næringsliv deltar årlig som mentorer og veiledere i Ungt Entreprenørskaps programmer. Tusen takk for at du vil bruke din tid og kompetanse for å bidra til entreprenørskap i skolen. Ungt Entreprenørskaps visjon er at vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Når de unge ser muligheter i seg selv og rundt seg og får en praktisk erfaring med faktisk å gjøre noe med dem, vil dette gi uttelling både for dem selv og for samfunnet. Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrifter har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. Vel så viktig er det at både offentlige og private virksomheter i økende grad etterspør entreprenørskapskompetanse: Norge trenger flere som evner å finne nye løsninger på kjente eller ukjente utfordringer. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de får gjennom egen erfaring. Ungdomsbedrift, på linje med alle Ungt Entreprenørskaps programmer, er forankret i skolens læreplaner. Elevene driver ikke ungdomsbedrifter i tillegg til, eller i stedet for, fag som norsk, matte, samfunnsfag eller studiespesialiserende fag. Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode og programmet er integrert i fagene. Undersøkelser viser at de ungdomsbedriftene som lykkes best, har hatt et aktivt og godt samarbeid med mentor. Over 70 prosent av elevene svarer: Mentor har vært god støtte for oss i ungdomsbedriften. Elevene sier videre at mentors viktigste roller har vært som rådgiver og inspirator. Et annet spennende funn er at elevene trekker frem at mentor har bidratt positivt ved å stille krav til dem. Hver vår konkurrerer de beste ungdomsbedriftene fra hele landet på NM, og de som mottar priser retter som regel alltid en stor takk til læreren og mentoren sin. Uttalelser som: Uten mentor hadde dette ikke vært mulig, er gjennomgående. Som mentor har du mulighet til å gjøre en forskjell. Se mulighetene og gjør noe med dem! Anne Kathrine Slungård Administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge Regjeringens visjon er at det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap. Det er tverrpolitisk enighet om feltet, og et samlet Storting stiller seg bak satsingen på entreprenørskap i utdanning. I 2004 lanserte Bondevik-regjeringen Se mulighetene - og gjør noe med dem (Strategi for entre prenørskap i utdanning ), og våren 2010 fulgte Stoltenberg II-regjeringen opp med Handlings plan. Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning

3 Det fremtidige Norge drives av kunnskap Barn og unge er av natur nysgjerrige, kreative og nyskapende. De evner å løse problemer på nye og utradisjonelle måter. Dette er egenskaper som arbeidslivet i stadig større grad etterspør, og det er ikke minst egenskaper som er avgjørende om vi skal klare å ha et nyskapende næringsliv. En av skolens fremste oppgaver er å forberede elevene til et meningsfylt virke i arbeid senere i livet. Det er derfor svært viktig at vi evner å ha et utdanningssystem som utvikler elevens kreative evner. Vi ønsker at skolen skal ha nær kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv. Det arbeidet som Ungt Entreprenørskap gjør, har siden oppstarten i 1997 bidratt til å utvikle elevenes skaperevne. Arbeidet med ungdomsbedrift har dessuten gitt nyttig erfaring i forhold til hvordan næringslivet fungerer. Jeg tror også at elevene gjennom dette arbeidet står bedre rustet på arbeidsmarkedet. Erfaringene viser at elever som har fått opplæring i å drive sin egen bedrift, har lettere for å skape sin egen arbeidsplass etter endt utdanning. Det viser at opplæringen fungerer. Jeg tror også at det lokale næringslivet som deltar i arbeidet med ungdomsbedrift, opplever det som stimulerende. Det fremtidige Norge drives ikke av olje, men av kunnskap - av den menneskelige skaperkraften. Opplæring i oppstart, gjennomføring og avvikling av ungdomsbedrift vil på sikt kunne gi flere bedriftsetableringer i Norge - flere unge mennesker med skaperevne og pågangsmot. Det er en viktig forutsetning for fortsatt verdiskaping og økonomisk vekst. Jens Stoltenberg Statsminister Entreprenørskap i utdanning er og må nødvendigvis være et samspill mellom mange aktører. Organisasjonen befinner seg i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom skole, arbeids- og næringsliv. Samspillet mellom alle disse aktørene er det helt spesielle med Ungt Entreprenørskap. Utdanning Privat sektor Offentlig sektor Næringsliv 3

4 Om Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i om lag 40 land i Europa. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen ble etablert i 1997 og tilbyr i dag et tyvetalls programmer for hele utdanningsløpet, fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Ungt Entreprenørskap Norges formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Hva er Ungdomsbedrift? Ungdomsbedrift er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Om lag elever driver UB hvert år, og driften gir elevene erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene, og den avvikles ved skoleårets slutt. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. Det er et krav at hver ungdomsbedrift skal ha minst èn mentor fra arbeids- eller næringsliv. Mentoren og ungdomsbedriften inngår mentoravtale, og mentor registreres hos Ungt Entreprenørskap (se bak i heftet). Når ungdomsbedriftene underveis i driften møter ulike arbeidsoppgaver og utfordringer, må elevene selv være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Lærer er faglig ansvarlig for elevenes arbeid med Ungdomsbedrift, mens mentors rolle består i å være rådgiver og inspirator for ungdomsbedriften. Ungdomsbedrift gir resultater 75 prosent av elevene som har drevet UB sier at det har gjort skolegangen mer interessant og spennende. 89 prosent av lærerne sier at arbeidet med UB styrker elevenes evner til problemløsning. 56 prosent av elevene svarer at arbeid med ungdomsbedrift har ført til at de vet mer om hva de er gode til. Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrifter har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. 1 av 2 daglig ledere og mer enn halvparten av styrelederne i ungdomsbedriftene er jenter. 4

5 Sagt om Ungdomsbedrift Lærer Anne K. Eggen Lervik, lærer Drammen videregående skole (Inspiro) og seniorrådgiver i HSH. Alle lærere ønsker seg engasjerte elever. Gjennom metoden Ungdomsbedrift får vi det. Oppskriften er enkel; Ungdomsbedrift er på ekte. Med virkeligheten som pensum, ser elevene relevans og mening med det de gjør. Elevene går fra å være elever, til også å være kollegaer. Roller som daglig leder, økonomisjef eller salgsansvarlig får frem andre sider og talenter ved dem selv. Det er verdifullt at alle ungdomsbedriftene har egen mentor fra arbeidslivet. Det gir dem en unik ressurs for å kunne utvikle samarbeid og realisere egne ideer. Dessuten er mentor en viktig sparringspartner for meg som lærer. Jeg har jo ikke kunnskap om alle duppeditter, tjenester eller forretningsideer elevene vil jobbe med! Det er også fint å ha en mentor som understreker de samme poengene jeg har tatt opp i klassen. Det er rart med det; når mentor snakker om det samme som læreren, er det en større sannhet. Mentor kan også være sentral døråpner for å sette elevene i stand til å finne de riktige kontaktene. Elev Karolina Kvilhaug, daglig leder i JobbUnder18 UB. Da vi i JobbUnder18 UB skulle finne en mentor, la vi listen ganske høyt. Vi sendte en e-post til toppsjefen i Manpower og hun videresendte henvendelsen vår til konserndirektør Thor Simonsen. Etter et møte med Thor var han positiv og takket ja til vervet. Samarbeidet vårt har fungert veldig bra. Vi har hatt møter hvor vi har diskutert ståsted og hva vi i JobbUnder18 UB kan gjøre for å komme oss videre. Thor kommer alltid med ideer og innspill på hvordan vi kan bli bedre som team og hva vi kan gjøre for å forbedre tjenesten vår. Thor har også oppmuntret oss til å utvide nettverket vårt, og han har stilt opp når vi har trengt råd utenfor de oppsatte møtene. Det har vært utrolig lærerikt for oss å samarbeide med noen som virkelig kan faget sitt. Samarbeidet med Thor har lært oss at vi ikke må nøle om vi vil oppnå kontakt med noen: Hvis vi ikke satser, kommer vi oss ikke noen vei. Mentor Henrik Carstens, prosessveileder i Mouversi AS. Jeg er medlem av Rotary, en forening som er grunnleggende opptatt av at vi utøver vårt yrke på et etisk godt verdigrunnlag. Jeg synes det derfor var helt naturlig å takke ja når jeg fikk anledning til å være mentor for en ungdomsbedrift. For meg blir det en måte å ta samfunnsansvar. Jeg fikk oppleve hvor viktig det var da gruppen avklarte hvilke roller den enkelte passet for i bedriften. Jeg lot meg begeistre av ungdommenes kreativitet og det var svært inspirerende når elevene gradvis utviklet mestringsevne, var engasjerte og satte seg stadig tydeligere mål. Jeg har virkelig fått øynene opp for hvor stor verdi UB kan ha som læringsverktøy. I tider hvor det søkes etter ulike måter å engasjere elevene på, er dette en metode jeg virkelig har tro på! Jeg tror det for mange elever er enklere å lære når de finner knagger å henge kunnskapen på. Erfaringen gjør at jeg har svært lyst til å være mentor også i fremtiden. Om jeg skulle ønske noe, måtte det være at skole og næringsliv satte seg enda høyere felles mål for samarbeidet rundt ungdomsbedrift. 5

6 Å VÆRE Mentor Kom i gang som mentor Vi vet at en del elever kan kvie seg for å ta kontakt med sine mentorer. Det kan være en god idé at du tar kontakt med dem den første gangen. Inviter gjerne elevene på et besøk til din egen arbeidsplass, fortell litt om deg selv og gi dem en kort innføring i hvordan din bedrift fungerer. La elevene fortelle om seg selv og sin forretningsidé. Hensikten med dette første møtet er at dere blir kjent og at elevene føler seg trygge på deg som mentor. Gjør det klart helt fra begynnelsen av hvor viktig det er at dere holder kontakt. Det er smart at dere tidlig avklarer hvordan og hvor ofte dere skal møtes og avklarer hvilke forventninger dere har til hverandre. I oppstartsfasen er det gjerne naturlig at dere har fysiske møter regelmessig, men etter hvert kan det være naturlig at noe av kontakten foregår på e-post eller telefon. Hvis det tar lang tid uten at du hører fra elevene, kan det skyldes at de har utfordringer de gruer seg for å ta opp, men det kan like gjerne være at de mener at de klarer seg selv. Ta derfor kontakt med dem dersom det har gått lang tid uten at du har hørt noe fra dem. Ikke vær for ambisiøs på elevenes vegne. Husk at dette er ungdommer, og at du har å gjøre med en bedrift i absolutt miniformat. For elevene er det selve prosessen som er det viktigste. Det er lov å feile; elevene lærer også av feilene sine! Husk at du er mentor for hele ungdomsbedriften, slik at kontakten ikke begrenses til å være mellom deg og daglig leder. 6

7 Mentorrollen Mentor skal være en rådgiver og veileder gjennom året. Som mentor blir din viktigste oppgave å dele dine kunnskaper og erfaringer fra arbeids- eller næringslivet med elevene, samt gi innblikk i hvordan dagliglivet i en virksomhet fungerer. Mentor er en viktig og nyttig støttespiller i de ulike faser, og kan: Utfordre elevene til å sette seg konkrete mål. Stille klargjørende og utfordrende spørsmål og lytte aktivt. Være med i diskusjoner. Antyde handlingsalternativer, men du må overlate til elevene selv å fatte beslutningene. Utfordre til handling og etterspørre resultater. Gi konstruktive tilbakemeldinger. Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kontaktene, samt gi råd om hvordan elevene skal forholde seg til kontaktene. Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi elevene en positiv opplevelse av at det er lønnsomt å anstrenge seg. Gi anerkjennelse! Det utvikler selvtillit. Utfordre elevene til å reflektere over hva de har lært. Tidsbruk Det er vanskelig å angi hvor mye tid du bør bruke i løpet av et år. Det vil i stor grad av henge av hvor selvstendig gruppen arbeider, hva slags kontakter elevene har og hvor mye engasjement de selv legger i det. Det vil også variere noe i forhold til hva slags produkt de satser på, hva slags problemstillinger som dukker opp, og hvilket ambisjonsnivå de har. Du må gjerne avtale noe om tidsbruken på det første møtet. Det er naturlig å benytte 2-3 timer i måneden., Det er viktig at dere har jevn kontakt gjennom året. Det vil være naturlig å bruke mest tid i startfasen, deretter vil det jevne seg ut i løpet av året. Styremøter kan være et naturlig møtepunkt mellom mentor og ungdomsbedriften. Det vil også være fint om du stiller opp og viser interesse i forbindelse med messer. Husk at det er lærer som er faglig ansvarlig for arbeidet med Ungdomsbedrift. Engasjer andre! For å få gjennomført en idé, kreves det nesten alltid samarbeid med andre mennesker. Entreprenørielle mennesker vet at deres relasjon med andre mennesker er avgjørende for å lykkes. Elevene vil gjerne gjøre alt selv. Mange ganger glemmer de at det finnes mennesker som både kan og vil hjelpe til med ulike deler av utviklingsprosessen. For å gjennomføre en idé er det vesentlig at elevene kartlegger hvem de kjenner og hva de kan bidra med. Siden elevene ofte mangler det faglige nettverket, er det svært positivt når mentor kan være døråpner og/eller tipse elevene om hvem de bør ta kontakt med. Som mentor kan du hjelpe elevene å bli bevisst hvilke resultater de ønsker å oppnå. Ved å stille spørsmål, bidrar du til at de selv formulerer målet med ulike aktiviteter. At elevene vet hva de vil, gjelder i høyeste grad når de skal etablere nye kontakter eller bruke sitt nettverk. 7

8 Kritiske faser i UB-året I starten skal elevene bestemme seg for en forretningsidé og hvilken ansvarsfordeling de skal ha i ungdomsbedriften. Det en del papirarbeid som skal gjøres, blant annet med registrering hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret. I forbindelse med stiftelsesmøtet skal det utarbeides vedtekter og protokoll fra stiftelsesmøte, og etter hvert skal de skrive forretningsplan. Under eller straks etter denne perioden pleier «de kritiske fasene» å inntreffe Oppstart. 2. Kreativitet og forretningsidé. Alt er morsomt ingenting umulig. 3. Leverandører svarer ikke, problemer med produksjonen, uenighet om ansvarsfordeling. 4. Arbeide med forretningsplan. 5. Julehandel, salg, arbeide med delårsrapport. 6. Fylkesmessen. 6 I kritiske faser kan det oppstå motsetninger innad i gruppen og uenighet om hvem som har ansvar for hva. Ungdomsbedriften kan også oppleve at det er vanskelig å komme i kontakt med næringsliv og leverandører. Blir de vanskelige periodene for lange, øker risikoen for at ungdomsbedriften ikke lykkes. Derfor er det viktig at mentor kommer med innspill i disse periodene og bidrar til fremdrift i ungdomsbedriften. Hva kan du som mentor bidra med i produktutvikling og realisering av forretningsideen? Kan du som mentor bidra til at ungdomsbedriften kommer i gang med å vise frem og markedsføre sine varer eller tjenester? Ofte opplever ungdomsbedriften en ny opptur når de kan presentere bedriften sin utad. Det er derfor viktig at salgsaktivitetene starter så fort som mulig. Åpen skole og julemesse kan være gode salgsarenaer. Kan du som mentor bidra til at elevene klarer å holde motivasjonen og trykket oppe i ungdomsbedriften helt til den skal avvikles? I januar starter forberedelser til fylkesmessen. Dette er en intensiv periode, der du som mentor kan være en sentral veileder i prosessen. I denne perioden jobber elevene med å planlegge utstillingen og hvordan de skal markedsføre seg. Etter fylkesmessen synker intensiteten for de fleste ungdomsbedriftene, bortsett fra hos de 5-6 ungdomsbedriftene i fylket som har kvalifisert seg til Nasjonal Messe (NM). Noen ungdomsbedrifter skal etter planen legges ned etter fylkesmessen, men dette er forskjellig. For de som skal drive frem til skoleårets slutt kan perioden etter fylkesmessen bli stillestående om ikke bedriften setter seg nye mål og planlegger nye aktiviteter. Kan du som mentor bidra med tips og råd slik at elevene avvikler ungdomsbedriften på en ryddig og ordentlig måte? Når ungdomsbedriften skal avvikles skal de gjøre rede for resultatene de har oppnådd og regnskap skal presenteres i en årsrapport. Selve årsrapporten skal kontrolleres og godkjennes av en ekstern revisor, og ofte er det enten mentor eller lærer som fyller denne rollen. Først når ungdomsbedriften har sendt årsrapporten til UE, vil de motta attest for gjennomføringen. Ungdomsbedriften skal beslutte hva de skal gjøre med det økonomiske resultatet og kanskje skal det utbetales utbytte til andelshavere. De skal også gjennomføre den avsluttende generalforsamlingen. 8

9 UNGT ENTREPRENØRSKAP La ungdommene bli kjent med deg i første møte fortell litt om deg selv og din bedrift, og la elevene fortelle om seg selv. Fortell la ungdommene få ta del i dine opplevelser i arbeidslivet. Skap en åpen atmosfære ungdommene har lettere for å fremføre ideene sine dersom de tør å være seg selv. Vent stopp ikke ideer eller forslag for tidlig. Lytt ta ungdommene på alvor og lytt til hva de har å si. De kan trenge hjelp til å få diskusjoner i gang. Gi gjerne råd om kontakter, måter å arbeide på og aktiviteter, men utfør ikke arbeidet for dem. Bidra med deg selv ved å fortelle om ditt spesialområde og å invitere ungdommene til din arbeidsplass. Vær optimistisk og entusiastisk alt er ikke enkelt, men problemer kan løses. Gi ungdommene glød til å gå videre og vær ærlig. Ingen kan få til alt. Får du spørsmål du ikke kan svare på så, så si det. Si heller at du vil prøve å finne svaret, eller finne andre som kan hjelpe. Vis interesse og gi oppmuntringer ofte synker elevenes interesse utover i skoleåret, eller de kan synes arbeidspresset blir stort. Oppmuntre dem til ikke å gi opp. Vis respekt gi beskjed i god tid hvis du blir forhindret fra å delta i et avtalt møte. Ta initiativ til kontakt noen elever synes det er litt «skummelt» å ta kontakt med deg i begynnelsen før de blir kjent med deg. Hvis du ikke har hørt fra dem på en stund, kan du gjerne sende mail eller sms og spørre hvordan det går med dem. Still krav til ryddighet og struktur selv om dere har en avtale kan ting skli ut etter hvert. Arbeidet med ungdomsbedrift konkurrerer i perioder med andre aktiviteter og gjøremål på skolen, eksamenslesing, prøver og annet. Likevel bør elevene overholde avtaler, eller gi deg beskjed når de må utsette avtaler eller gjøremål som involverer deg som mentor. Ikke vær for ambisiøs på elevenes vegne husk at elevene har begrenset med tid til rådighet. Dette innebærer at du har å gjøre med en bedrift i miniformat. Elevene kan ikke legge så mye arbeid i prosesser og behandle strategiarbeid, ulike verktøy og ulike arbeidsoppgaver med samme grundighet som du selv gjør i egen hverdag. For elevene er det selve prosessen som er det viktigste. Ha forståelse for at elevene ikke har oversikt og kunnskap om forretningslivets terminologi ord, begreper og funksjoner som er naturlige for deg å bruke kan virke forvirrende for dem. Gi deg god tid til å forklare. Husk læreren har ansvaret læreren har ansvaret for fremdriften i arbeidet, og eventuelle problemer elevene imellom. Les materiellet du får utdelt det er en fordel for alle parter om du er så godt forberedt som mulig, og vet mest mulig om det elevene skal gjennom i løpet av UB-året. Vis interesse for messer og konkurranser hvis du har tid og mulighet, møt gjerne opp. Hvis ikke: Vis interesse på forhånd, hjelp gjerne til med råd og spør etterpå hvordan de synes det har vært. Ta kontakt med læreren om noe virker uklart for deg. 9

10 Mentoravtale Det er en fordel om mentor og ungdomsbedriften tegner en mentoravtale. En mentoravtale er mer et verktøy enn en formell kontrakt. Dere kan bruke malen på neste side som er hentet fra UB-løypa, eller utforme en egen variant. Registrer deg Ungt Entreprenørskap jobber med samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv, og organisasjonens database danner grunnlag for aktivitetsrapportering til departementer og samarbeidspartnere. Databasen kan også brukes til forskning. Det er derfor viktig at du registrerer deg som mentor på Ungt Entreprenørskaps nettside Når du har registrert deg får du tilgang på nyttig informasjon og læremateriellet som elevene benytter. Skann koden med smarttelefon og gå direkte til ue.no: Læremateriell Alt læremateriellet for Ungdomsbedrift ligger samlet i en spennende UB-løype. Hvis du setter deg inn i læremateriellet, har du et ekstra godt utgangspunkt for å kunne følge ungdomsbedriften gjennom løpet. Registrer deg som mentor: UB-løypa: 10

11 Helge Persen Tank Design AS Sagveien Oslo Avtale mellom mentor og ungdomsbedrift Avtale mellom fra 1. november 2012 Kjære Helge Persen navn på ungdomsbedriften navn på skole og Vid quame esequis eosae omniscid quo quis sequi berae cus sandici pictur aciis digendam, nihillam con con con nonserf erspero navn på cusam mentor quide venim et quam veliquametur molende sequunt quam, ipit, vid quaes andae litatam rehendit, ex est mo eum que sa deliqui odiat aut et qui quibus. fra Neque secatio. Id maionem navn på asinctotas virksomheten dero tempero eles exceprestium rerum quos dolesti tenienimus alibea dus, ent. Alle ungdomsbedrifter skal ha en eller flere mentorer fra arbeids- eller næringsliv. Mentor er ungdomsbedriftens Sandandis estiis coach as adipsam og veileder doluptatempe gjennom skoleåret, nit occupta og nonse kan være dunt en excea viktig cus og nyttig ma ped støttespiller milia dest, i aut pratur de ulike alit fasene. inus arum Mentor fugiae registrerer volorion seg natesed på et ipsam, cum nus idi sequam qui velici sit ut reritius, ut earitatis conet re porrovidunt as vit que doloreptis es sum est rate venecae pa quam, sequi inum hario ipisquis is estrum, Møter volorendam avtales i god rem tid, ratem og aenda nimus, for møter in evendan sendes ditatusam til mentor nonsed senest molori dager non plat i forkant. earcimo lorecest, totate Det prati skrives volupta referat doluptiis fra møtene, est, ommolor og referat molor sendes resti til aut mentor omnisqui senest dolorios dager et fugia etter quas møtet. ipsum venim et, se volenist, illatus magnatur re, veribus qui blab inveniam fugitio maio conetur alia veni sequodit, eos Kontaktinformasjon til mentor: re dipsament, officienis et aut vitaspicabo. Omnit, sunt et fuga. Amenditiis dioreprae ate niatur renim aborestorum dolupta prepro mi, coria incti quam reperem quibus dolupturit into excesti atquisto blacercitiam velis evel is atur? Ero ide vel il il mod quiaspe rchillabo. Entis Kontaktinformasjon til ungdomsbedriften: esecae velliciist, conse sequatiaspel et mo blaborio idus il in evendam volorib eruptati sunt. Olupta delestiam iur, odi idenihicae doluptus event ut aut volorerum il iundis acient aborum, soluptis re prerchicia dolorio erum cone volum harum ium quaspel liquam facepero qui ullaborpos re la sequiam Kontaktinformasjon til lærer: liquibuscid ut providebis eos dunt aut magnias venihicium repersp eliquodigent et im que mo erem etur aut erspis doles aut quia pa dit quia nit latiur, seque laccus quidem. Med vennlig hilsen sted og dato Petter Skotland Ungt Entreprenørskap Akershus underskrift mentor underskrift daglig leder i ungdomsbedriften A member of JA Worldwide 11 Copyright UE Forlag Copyright UE Forlag

12 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Brønnøysundregistrene Hovedorganisasjonen Virke Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Utdanningsforbundet Kommunesektorens organisasjon (KS) Finans Norge (FNO) Nordea Ferd ManpowerGroup Enova A/S Norske Shell NorgesGruppen Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

STUDENTBEDRIFT Mentor

STUDENTBEDRIFT Mentor STUDENTBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Studentbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Invester Involver Inspirer

Invester Involver Inspirer Ungdomsbedrift mentor & coaching Invester Involver Inspirer Entrepreneurs are made -not bor n! Regjeringens visjon er at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med

Detaljer

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse ELEVHEFTE Jobbskygging Arbeidsdeltagelse Arbeidsbok elever 9. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 9 TRINN Arbeidsark 1 VI BRUKER SØT-MODELLEN Det du lærer på skolen på 9. trinn, vil du få nytte av og ta med

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014 Egenevaluering for UBelever, høst 13 og vår 14 INNHOLDSFORTEGNELSE I FORORD side 1 II BAKGRUNN side 2 III RESULTATER side 3 Entreprenørielle kompetanser side 3 Motivasjon, mestring og trivsel side 8 Fritekstsvar

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

Ungdomsbedrift og læringseffekt

Ungdomsbedrift og læringseffekt Ungdomsbedrift og læringseffekt Ungt Entreprenørskap UB Egenevaluering 12.280 elever deltok i UB i skoleåret 2015/16 Egenevaluering sendt fra UE til alle UB-elever Høsten 2015: 1200 elever svarte Våren

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap Refleksjoner Hva slags kompetanse trengs i framtidens samfunns og arbeidsliv? Hvilke konsekvenser har dette for utdanningene? Operasjonssal 1950 Operasjonssal

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning.

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Vår dato 19.01.10 Deres dato 06.11.09 Vår referanse DM 250849 Deres referanse 200905396-BAB Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forskrift om rammeplan

Detaljer

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Innhold Sammendrag... 2 Detaljert registreringsprosess:... 3 Registrere seg som bruker... 3 Logge inn på min side... 4 Starte registreringsprosess...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

RESULTATER FRA UB-EGENEVALUERING GJENNOMFØRT SKOLEÅRET 2015/16

RESULTATER FRA UB-EGENEVALUERING GJENNOMFØRT SKOLEÅRET 2015/16 RESULTATER FRA UB-EGENEVALUERING GJENNOMFØRT SKOLEÅRET 2015/16 Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. JENTER... 9 IV. TID BRUKT PÅ UB...10 V. OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN...14 VI. SLUTTKOMMENTAR...15

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1 Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3-4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER, VURDERING AV LÆRING s. 7-8 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017

the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017 the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017 Innhold Udir: Kompetansebegrepet ESP: Overblikk & tidslinje Egenevaluering Eksamen Ressurser Kompetanse i fagene (Udir) «Kompetanse

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Innhold Sammendrag... 2 Detaljert registreringsprosess:... 3 Registrere seg som bruker (se egen veiledning)... 3 Logge inn på min side... 3 Starte registreringsprosess...

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT PÅ BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK VG1

UNGDOMSBEDRIFT PÅ BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 UNGDOMSBEDRIFT PÅ BYGG OG SAMMENDRAG Dette er en kort beskrivelse av hvordan jeg som yrkesfaglærer på Kragerø videregående skole har jobbet med Ungdomsbedrift på VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Jeg bruker

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer