Forslag til endringer i format

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer i format"

Transkript

1 Forslag til endringer i format Fra: Bjørn Ravnestad Sendt: 25. november :27 Vi har støtt på et lite problem i forbindelse med vedlegg i e2b faktura. Hvis dere ser på vedlegget til denne mailen så lar ikke CustomContent seg validere. Vi får feilmeldingen... Nets_MessageCommerceE2BInvoice_{4681E ACE6-8FB7BBE84CED}.xml: error BEC2004: The element 'CustomContent' in namespace 'http://www.e2b.no/xmlschema' cannot contain text. List of possible elements expected: any element in namespace '##local'. Det er tydelig at CustomContent ikke kan inneholde tekst, men må ha et nytt element under seg(definert med <Any>). Det er i og for seg greit, men i dokumentasjonen e2b Header Definition v1p0.pdf har dere et eksempel som sier: <CustomContent> <![CDATA[ -- EXCEL, formatted as base ]]/> </CustomContent> I vår xml har vi... <CustomContent><![CDATA[Noe base64 blabla]]></customcontent> Sånn vi ser det bør vel CustomContent tillate å inneholde tekst for at CDATA definisjonen skal være lovlig. Stemmer dette?? Hvis så er tilfellet så er xsd definisjonen feil. Vi bruker forøvrig e2b_invoice_interchange_v3p4.xsd til å validere eksemplet. Vi kan unngå dette problemet ved å endre CustomContent i e2b_common_header_v1p01.xsd... <xsd:element name="customcontent" type="xsd:string" minoccurs="0"/>...orginalt ser den slik ut... <xsd:element name="customcontent" type="customcontenttype" minoccurs="0"/> <xsd:complextype name="customcontenttype"> <xsd:choice> <!-- rev3-change/ : Change def. of customcontent --> <xsd:any namespace="##local" processcontents="skip" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:choice> </xsd:complextype>...men dette er selvsagt ikke ønskelig. Vi ønsker å bruke uendrede versjoner av xsdene. - <Interchange xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.e2b.no/xmlschemae2b_invoice_interchange_v3p3.xsd"> - <MessageHeader> <Version>1.0</Version> - <DocumentType> <DocumentCode>380</DocumentCode> <DocumentDescriptiveName>FAKTURA</DocumentDescriptiveName> </DocumentType> <MessageReference>Unknowen</MessageReference> <MessageOwner> </MessageOwner> <MessageType> </MessageType>

2 <MessageVersion>3.4</MessageVersion> <language>no</language> <DocumentContent>K</DocumentContent> <LineOfBusiness>9</LineOfBusiness> - <MessageOriginator> <Address> </Address> <SubAddress> </SubAddress> <AddressQualifier>OrgNr</AddressQualifier> </MessageOriginator> - <MessageRecipient> <Address> </Address> <SubAddress>Driftsavdeling</SubAddress> <AddressQualifier>GLN</AddressQualifier> </MessageRecipient> - <Attachment type="included"> <AttachmentType>pdf</AttachmentType> <AttachmentName> MEN pdf</AttachmentName> - <CustomContent> - <![CDATA[ Noe base64 tull ]]> </CustomContent> </Attachment> </MessageHeader> - <Invoice MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" MessageVersion="3.2"> <MessageNumber>123</MessageNumber> <MessageTimestamp> T13:26:16.0Z</MessageTimestamp> - <InvoiceHeader> <InvoiceType>380</InvoiceType> <InvoiceStatus>9</InvoiceStatus> <InvoiceNumber> </InvoiceNumber> <InvoiceDate> </InvoiceDate> - <Supplier> <LocationId /> <Name>Atea AS</Name> - <StreetAddress> <Address1>Brobekkvn. 115B</Address1> <PostalCode>0582</PostalCode> <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict> </StreetAddress> </Supplier> - <Buyer> <LocationId> </LocationId> <Name>Medirest Norge AS</Name> </Buyer> - <Invoicee> <LocationId> </LocationId> <Name>Medirest Servicekontoret</Name> </Invoicee> - <DeliveryPart> <LocationId> </LocationId> <Name>Medirest Servicekontoret</Name> </DeliveryPart> - <InvoiceReferences> <BuyersOrderNumber xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema">487365</buyersordernumber> <BuyersProjectCode xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema" /> </InvoiceReferences> - <Payment>

3 <DueDate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema"> </duedate> <Currency xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema">nok</currency> <KidNumber xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema"> </kidnumber> </Payment> <Attachments> MEN pdf</Attachments> - <Ref> <Code xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema">deres_ref</code> <Text xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema">kjetil</text> </Ref> </InvoiceHeader> - <InvoiceDetails> - <BaseItemDetails xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema"> <SuppliersProductId>Varer i henhold til vedlegg</suppliersproductid> <Description>Varer i henhold til vedlegg</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <FreeText> HAR763852</FreeText> </BaseItemDetails> </InvoiceDetails> - <InvoiceSummary> - <InvoiceTotals xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema"> <GrossAmount> </GrossAmount> <VatTotalsAmount>965.00</VatTotalsAmount> <NetAmount> </NetAmount> </InvoiceTotals> </InvoiceSummary> </Invoice> </Interchange>

4 Referanse-felter Fra: Tom Kristian Thorsen - Mosoft AS/ Karl Christian Grønhaug Spørsmål: Nå har det kommet opp et spørsmål om "Vår referanse" i xml-filen. Dette kan typisk være navnet på den som har laget fakturaen. Jeg finner ingenting i spesifikasjonen som forteller hvor det er lurt å legge denne informasjonen. Har du noen formening om hvordan dette er løst hos andre? Viser til henvendelse om referansefelter i formatet. Feltene "Vår ref" og "Deres ref" kommer jo fra papirfakturaen og kan i prinsippet inneholde hva som helst. I e2b formatet ønsket vi å ha spesifikke referansefelter og definerte derfor felter som BuyersOrderNumber, SuppliersProjectCode, Buyer/ContactPerson/Name og Supplier/ContactPerson/Name. I e2b Basisprofil har man nærmet seg papirfakturaen igjen og sagt at BuyersOrderNumber tilsvarer "Deres ref". I tillegg er det mulig å oppgi navn på Kjøper (Buyer/ContactPerson/Name). "Vår ref" er imidlertid ikke med i Basisprofilen, men må eventuelt overføres i et PDF/TIFF-vedlegg. Generelt i e2b Formatet kan "Vår ref" overføres i Supplier/ContactPerson/Name dersom det er navnet på selger som skal angis. Det har ikke vært diskutert å ta inn feltene "Vår ref" og "Deres ref" i e2b formatet. Men det er selvsagt mulig å foreslå dette, så får Formatgruppen vurdere om dette skal tas inn i en ny versjon.

5 Flere koder til bruk i TypeTravel (bransjetillegg) Truls Kjøniksen, ViaTravel Spørsmål: Vi har ett ønske om forbedring - i bransetillegget for reiseliv. I taggen <TypeTravelType> er det kun definert 4 "produktgrupper" (eller type reise). Dette viser seg å være litt for snevert for oss - og våre kunder. >I dag finnes 4 verdier i valideringskjemaet; > ><xsd:simpletype name="typetraveltype"> > <xsd:restriction base="xsd:token"> > <xsd:enumeration value="bus"/> > <xsd:enumeration value="air"/> > <xsd:enumeration value="sea"/> > <xsd:enumeration value="trn"/> > </xsd:restriction> ></xsd:simpletype> Er det mulig å få med noen flere grupperinger - vi har andre produkter som overhode ikke passer inn i noen av de 4 som er definert. Vi har følgende ønsker - hva selve verdien blir er ikke så viktig for oss bare vi får inn flere grupper; Hotell - "hot" Billeie - "car" Forsikring - "ins" Honorarer - "fee" Annet - "oth" Som sagt - verdiene er ikke så viktige for oss (selv om jeg har satt opp noen forslag) - men vi trenger sårt noen flere grupperingen. Jeg har også satt opp en gruppe for "Annet" - som kanskje kan virke litt malplassert - men vi har f.eks. mye sjømannstrafikk (mannskap som skal med fly - til gitte havner for å mønstre på skip) - disse skaffer vi også visum for - og det er en del statlige gebyrer får å utstedt visum. Disse kostnadene er ikke uvesentlige for våre marine kunder og de ønsker dem spesifisert (og da utenfor gruppen "air").

6 Juridisk innehaver som nytt felt i e2b-formatet Fra: Sendt: 26. oktober :40 Reitan Servicehandel har ønsker om å få inn et nytt felt - Juridisk innehaver - i oversendelse av faktura i XML format. Dette behovet begrunnes med å kunne skille ut den juridiske innehaver etter overdragelsesrekkefølge, der RSH selv kan overta drift av et utsalgssted i en periode inntil ny driver er på plass. Dagens informasjon i seksjon "Buyer" i XML er: - <Buyer> <LocationId> </LocationId> <Name>NARVESEN 580 ENSJØ T-BANE</Name> - <PostalAddress> <Address1>ENSJØ T-BANESTASJON</Address1> <PostalCode>0655</PostalCode> <PostalDistrict>OSLO</PostalDistrict> <CountryCode>NO</CountryCode> </PostalAddress> <OrgNumber> </OrgNumber> <VatId>NO MVA</VatId> </Buyer> Våre faktura i papirformat er opplyst med Juridisk innehaver (Se vedlegg). Dette feltet er ønskelig overført også på faktura i XML format. Spørsmål i denne forbindelse : Hvor bør ny informasjon ligge - i seksjon "Buyer" eller må det lages opp en ny seksjon? Lar dette seg gjøre uten at det påvirker eller har konsekvenser for andre mottakere av faktura i XML format?

7 Vi har ikke Juridisk innehaver i e2b-formatet i dag, så det må eventuelt tas inn som som et nytt felt. Slike endringer må behandles og godkjennes i e2b Formatgruppe, og vil da medføre en ny versjon av formatet

8 Spesifisering av MVA Universitetet i Bergen, Ingvild I. Larsen Spørsmål: Jeg har et spørsål vedr spesifisering av mva. Ref bokføringsforskriften " Spesifikasjon av avgiftspliktig og avgiftsfritt salg mv. Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg som nevnt i nr. 7, samt salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser. " Ut fra dette har vi to ulike typer omsetning som begge gir 0%-mva, men som da skal spesifiseres særskilt: 1. Omsetning innenfor mva-loven, men da med 0% mva (avgiftsfritt) 2. Omsetning utenfor mva-loven (unntatt). Hvordan spesifiseres dette i e2b-formatet? I e2b er det teknisk mulig å angi flere Mva-totaler med samme prosentsats, men det er ikke mulig å spesifisere hva disse gjelder for. Det eneste som kan angis er Prosentsats, Mva-grunnlag og Mva-beløp. Så eventuelt må man ha en regel som sier at den første forekomsten med 0% er omsetning innenfor Mva-loven og den andre er omsetning utenfor Mva-loven.

9 BBS/bankene feil bruk av formatet Stine Marconini Bjerke, Storebrand Spørsmål: Vi jobber med en efakturaløsning nå, i samarbeid med BBS. Vi bruker e2b-format versjon 3.3. Vi skal inn i en testfase nå og i den forbindelse har vi kjørt validering av vår xml mot schema lastet ned fra e2b.no: e2b_invoice_interchange_v3p3.xsd (<Interchange xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.e2b.no/xmlschema e2b_invoice_interchange_v3p3.xsd">) I dokumentasjonen for e2b lastet ned fra samme nettsted er feltet <InvoiceType> definert som type String. Men hvis jeg legger inn en String i dette feltet (som BBS ønsker) får jeg feilmelding ved validering mot schema. Feltet i xml en: <InvoiceType codetext="invoice">inv11</invoicetype> Feilmeldingen: INV11 is not a valid value for integer Ser at verdiene 380 og 381 ligger i deres eksempel og det fungerer jo, men typen står jo til String og det er det BBS benytter. Er det et avvik mellom definisjon og schema eller har vi satt opp feltet feil? Du har oppdaget et avvik mellom Dokumentasjon og XML Schema for InvoiceType, så dette må vi rette opp i neste utgivelse. Men, dette har ikke noen praktisk betydning fordi de eneste lovlige verdiene i InvoiceType er 380 eller 381. Så bruk av INV11 ville uansett gitt feilmelding. Og det bekymrer meg at bankene og BBS avviker fra standard i sin bruk av e2b-formatet.

10 Presiseringer av gjeldende format Negative fortegn i faktura Spørsmål: Brødrene Dahl tilbyr idag våre kunder å motta e2b-faktura i versjon 3.4. Vi har imidlertid ikke hatt negative fortegn i våre fakturaer, noe som skaper en del utfordringer for våre kunder. Vi har hittil gjemt oss bak at e2b-formatet tidligere ikke støttet, og at vi ikke ønsket å skape "trøbbel" for allerede etablerte e2b-kunder. Vi har også argumentert med at fakturatotalen er riktig, men får nå tilbakemelding om at det ikke er ved godkjenning av fakturaen, men ved viderefakturering fortegnet er viktig. Kunden vet ikke om de skal kreditere eller viderefakturere sine kunder. PDF-ene inneholder full informasjon, men de kan ikke sitte å dobbeltsjekke hver faktura fra oss. Dokumentasjonen til e2b sier følgende (2.5 Utfylling av beløpsfelter): "Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for Faktura og Kreditnota. Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn både på faktura og kredittnota." Men vi er litt usikre på hva håndteringen av negativt fortegn: Er det kun linjenivå som skal beholde fortegn? Og hva med ordrerabatter? Hva gjøres på kredittnota? Der skal vel 381 styre at sluttsummen er negativ. Hva gjøres på varelinjene? Er det kun linjenivå som skal beholde fortegn? Et linjebeløp som skal legges til totalen skal alltid være positivt uavhengig av om totalen skal faktureres eller krediteres. Negativt fortegn kan forekomme dersom det f.eks. er en bestilling som ikke kan leveres og dette blir en motpostering i fakturaen. Dette linjebeløpet vil da være negativt både i faktura og kreditnota. Og hva med ordrerabatter? En ordrerabatt er positiv og skal trekkes fra totalen. Hva gjøres på kredittnota? Der skal vel 381 styre at sluttsummen er negativ. Hva gjøres på varelinjene? Et linjebeløp som skal legges til totalbeløpet for kreditering skal være positivt. Konkrete eksempler for bruk av negativt fortegn i e2b Enkel faktura Eksempel: En enkel faktura som inneholder kun ordinære varelinjer, men ordrerabatt. InvoiceType = 380 Kommentar Dagens løsning Vårt forslag E2b sier Varelinje Varelinje Ordrerabatt Mva Total sum Enkel kreditnota Eksempel: En enkel faktura som inneholder kun retur av varelinjer, men returgebyr. InvoiceType = 381 Kommentar Dagens løsning Vårt forslag E2b sier Varelinje 1 i retur Varelinje 2 i retur Returgebyr Mva Total sum + + +

11 Sammensatt faktura Eksempel: Faktura som inneholder både vanlige varelinjer og retur av andre. Summen er positiv. InvoiceType = 380 Kommentar Dagens løsning Vårt forslag E2b sier Varelinje Varelinje Varelinje 3 i retur Returgebyr Mva Total sum Sammensatt kredittnota Eksempel: Kreditnota som inneholder både vanlige varelinjer og retur av andre. Summen blir negativ. InvoiceType = 381 Kommentar Dagens løsning Vårt forslag E2b sier Varelinje Varelinje 2 i retur Varelinje 3 i retur Returgebyr Mva Total sum Oppfølgingsspørsmål: Gjelder dette også dersom vi legger returgebyret og ordrerabatten som en varelinje? Slik dere foreslår at det gjøres vil ikke sluttsummen bli riktig. Dersom dere legger returgebyr og ordrerabatt som varelinjer må dere ha med fortegn. Sluttsummen bør jo bli riktig dersom dere tar høyde for at en rabatt skal trekkes fra totalen selv om det ikke har negativt fortegn.

12 Fortegn på beløp og kode for kreditnota/faktura Karl Christian Grønhaug, UniMicro Spørsmål: Fortegn på beløp og kode for om faktura er en kreditnota eller en faktura. Hvis jeg har forstått ting korrekt så er det InvoiceType som styrer om det er kredittnota eller faktura, men hva hvis innholdet (linjesummene som alltid skal være +/- i henhold til om de øker eller minsker totalbeløpet) ender opp med et negativt tall? Vil jeg da i praksis ha en faktura som er en kredittnota pga. at totalsum av linjene men som er flagget som en faktura? Se vedlegg "faktura_e2b_eksempel.pdf" for hvordan jeg tror det slår ut, og korriger meg hvis jeg tar feil. Hodepinen her er hvorvidt jeg må ta stilling til om totalsum ender over/under 0,- og ev. endre InvoiceType og ev. invertere alle beløp i henhold til sluttresultat på utregningen. Det er ikke et krav i formatet at fakturatotalen skal være positiv, så dette må avtales bilateralt eller av bransjer. Vi vet f.eks. at Dagligvare ikke godtar negative totaler, så her skal alle beløp snus og InvoiceType settes til 381 dersom en faktura tilfeldigvis skulle få negativ fakturatotal som i eksempel 2. Dersom man vet at det blir mange slike situasjoner er det viktig å definere klare regler for dette, og da er Dagligvares regel veldig ryddig selv om den medfører noe ekstra programmering.

13 Valuta Karl Christian Grønhaug, UniMicro Spørsmål Dersom fakturaen er i annen valuta enn NOK (for eksempel USD) skal da alle valutareferansefelt og samtlige beløp være i USD med unntak av ExchangeInformation delen? Eksempel: * Payment.Currency - "USD" * InvoiceSummary. InvoiceTotals - Beløp I USD * InvoiceDetails. BaseItemDetails. UnitPrice - Pris I USD * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount - Linjebeløp I USD * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount.ExchangeInformation.Currency - USD * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount.ExchangeInformation.ForeignAmount- Beløp I NOK * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount.ExchangeInformation.ExchangeRate - Vekslingskurs brukt (I tilfelle hvilken vei? Eksempelvis "5,9786" eller "0,1672"?) Alternativt skal alt være i NOK med unntak av ExchangeInformation? Ev. en kombinasjon med NOK i Payment og USD på linjer eller omvendt? 1. Vekslingsinformasjon kan angis for den valuta som gjaldt på brukerstedet. Dersom dette er en kortfaktura i USD og en av fakturalinjene gjelder bruk av kortet i Norge skal dette angis som følger: * Payment.Currency = "USD" + at alle beløp skal angis i USD * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount.ExchangeInformation.Currency = "NOK" * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount.ExchangeInformation.ForeignAmount = Beløp i NOK * InvoiceDetails. BaseItemDetails. LineItemAmount.ExchangeInformation.ExchangeRate = Vekslingskurs for omregning fra NOK til USD

14 Prosjektnummer/arbeidsordrenummer Fra: Sendt: 11. november :28 Spørsmål: e2b 3.x versjonen har i InvoiceReferences en tag for BuyersProjectCode. I Elektro-bransjen brukes begrep som (overordnet) Prosjektnr. og (underliggende) Arbeidsordrenr. Det siste er ordrenr. brukt ut mot sluttkunde. Det kan være flere Arbeidsordrenr. knyttet mot et Prosjektnr./Prosjekt-avtale. Det ser ut som flere legger Arbeidsordrenr. i BuyerProjectCode. Er det riktig bruk ift. tag-beskrivelsen? Hvor skal da Prosjektnr. legges? RefWithCodeType? Er det laget standardiserte verdier for Code-feltet under REF-tag? I e2b er det mulig å referere til en ordre/bestilling og eventuelt et prosjektnummer som bestillingen er knyttet til. Slik jeg tolker arbeidsordrenummer ville jeg anbefalt å legge det i BuyersOrderNumber og prosjektnr. i BuyersProjectCode Det er ikke laget standardiserte verdier for Ref/Code. Oppfølgingsspørsmål: Finn Heggelund Det er akkurat her det tolkes forskjellig fra kunde til kunde. BuyersOrderNumber står beskrevet i 3.1 som Bestillingsnr., og er obligatorisk som "nøkkel"-id ifm. elektroniske ordre. Jeg ser på det som et Bestillings/Innkjøps-nr., der det kan forekomme flere innkjøp pr. Arbeidsordrenr. Jeg er enig at BuyersProjectCode burde vært brukt til prosjektnr., men her er det flere kunder som ønsker Arbeidsordrenr. istedenfor. Derfor bør e2b faktura-beskrivelsen gjøres mer tydelig på disse 2 referanse-felt, og evt. forklare hva som menes med bestillingsnr., ordrenr. og prosjektnr. Evt. om hvilke Ref-tags som skal brukes i tillegg (under Partner-nivå eller under Invoice-nivå).

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4.

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf. 23 28 45 10

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjon... 3 2. EHF faktura og kreditnota - Totaler... 4 2.1 Beløpselementer

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Enova SF Implementeringsguide 2 (7) Leverandør til Enova SF, Enova SF har nå anledning til å motta fakturaer elektronisk i EHF-formatet. Dette

Detaljer

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi Implementeringsguide Hvordan sende til Agder Energi 2 (5) Til våre leverandører Agder Energi med datterselskaper har nå mulighet til å motta gjennom Baswares meldingssentral, Business Transactions. Ved

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 1.0 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2011-01-28 Elektronisk handelsformat purring Side 2 av 21 Innhold

Detaljer

Elektronisk faktura e2b

Elektronisk faktura e2b Elektronisk faktura e2b Implementerings eringsguide guide Gjeldende fra dato: 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 1.2 GENERELL INFORMASJON... 3 1.3 FAKTURAHÅNDTERINGSSYSTEMER...

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Versjon 3.1 03. april 2013 NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10 0164 Oslo URL:

Detaljer

Transportfaktura Implementasjonsguide

Transportfaktura Implementasjonsguide Transportfaktura Implementasjonsguide Bransjespesifikk bruk av e2b-fakturameldingen for transport Desember 2005 En NorStella-rekommendasjon 1 / 1 Innhold 1 Introduksjon...3 2 e2b-fakturaformatet struktur

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat versjon 2.9 s. 1 33 1 FUNKSJONALITET... 3 1.1 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Påmelding i XML-FORMAT versjon 2.9-1 - Dokumentansvarlig: Terje Dahl Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 2.0 Alle endringer

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

VANS nettverk. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-konsernet

VANS nettverk. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-konsernet VANS nettverk Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-konsernet Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Selskaper som kan motta efaktura i EHF format... 3 2.3

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Itella Information AS. Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com

Itella Information AS. Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com Itella Information AS Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com Agenda Elektronisk faktura definisjon B2B efaktura utvikling i Norge Status et år med EHF Infrastruktur for elektronisk faktura B2B

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Banknettverket. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge

Banknettverket. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge Banknettverket Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Krav til fakturainnhold... 4 2.3 Plassering av spesielle

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Versjon: 1.00 Opprettet: 30.06.2014 Skrevet av: OJP Godkjent av: KRR Gjelder fra: 30.06.2014 Standard Sidenr: 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Dok id: D02500 Side: 2 av 6 1... Pris 3 1.1...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Overføring av fakturatransaksjoner i XML-format til kunde Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF dokumentasjon

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Avrunding i EHF faktura

Avrunding i EHF faktura Avrunding i EHF faktura Presisering nummer: 4000001 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 4. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Fakturering, rapportering og datainnsamling

Fakturering, rapportering og datainnsamling 05.05.2011 Fakturering, rapportering og datainnsamling Monica Seilen Nilsen VP Administrative Services 1 Agenda Faktureringstrender Cost Management i Bergen Energi med fokus på: Fakturaadministrasjon Rapportering

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen Fagdag vgs 22.10.2013 Siv T. Hansen Momskoder i momssett 11, momskompensasjon MOMS- MVA- TEKST - SETT 11 KODE AVGIFTSKODE 110 INGEN MVA KOMP UTGIFTER 111 25 % MVA-KOMP. DRIFT 112 15 % MVA-KOMP. DRIFT 113

Detaljer

Elektronisk faktura i Forsvarsbygg

Elektronisk faktura i Forsvarsbygg Elektronisk faktura i Forsvarsbygg e2bforum Frokostmøte 30 september Laila Morønning Seniorrådgiver Konsernstab Økonomistyring og analyse laila.moronning@forsvarsbygg.no Administrasjons- og lagerbygg,

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Hvordan fungerer webfaktura?

Hvordan fungerer webfaktura? Hvordan fungerer webfaktura? Bao Nguyen Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Definisjon Hvorfor elektronisk faktura? Bakgrunnen for elektronisk faktura prosjektet Verktøykasse for elektronisk

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Versjon-1 1 av 6 Selger Versjon-1 2 av 6 Selger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Utveksling av forretningsdokumenter... 4 2.1 Supplier Order and Invoice

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: DELVIS LØSNINGSFORSLAG (ikke fullstendig) Eksamensdato: 12. desember 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn:

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

EHF-konferansen 23.04.2014. KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP

EHF-konferansen 23.04.2014. KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP EHF-konferansen 23.04.2014 KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP 1 Agenda Om KLP Bakgrunn Hvorfor E-faktura Implementering av EHF Erfaringer, utfordringer Veien videre 2

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 1 av 7 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 2 av 7 1 PRIS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Bruksretter...

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport BRUKERVEILEDNING for paypoint.kasse Version 1.0 06.01.2009 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 1 Frist: 2014-01-24 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer