HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 26.mai 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV95D Objektorientert programmering i C++ nettstudenter Studiepoeng: 2 Faglærer(e): Else Lervik, tlf / Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: Vedlegg består av: Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. 3 oppgaver og 6 sider (inkludert forside og vedlegg) 3 sider Merknad: Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut. Lykke til!

2 Generell informasjon All programmering skal skje i C++. Det er tillatt å bruke klasser fra leksjoner, øvingsopplegg og lærebok. Ta i tilfelle med henvisninger til hvor klassen er å finne. Les gjennom hele oppgavesettet før du begynner å programmere. Pass på at du ikke gjør verken mer eller mindre enn det oppgavene spør etter. Men dersom du trenger flere funksjoner/konstruktører for å lage de funksjonene oppgavene spør etter, skal du også programmere disse. En fornuftig oppdeling i funksjoner ut over det oppgaven spør etter, kan gi plusspoeng ved bedømmelsen. Dersom du mener det mangler opplysninger, sett dine egne forutsetninger. Feilsjekking skal utføres, men feilene behandles kun på enkleste måte, dvs. at du kan la funksjonene returnere -, false eller 0, avhengig av returtypen. Innledning Sammen med en utgiver av lærebøker selger en høgskole nettfag. Kundene kan bestille fag for ulike semestre i samme ordre som de bestiller lærebøker. Bøkene sendes ut umiddelbart, mens faktura for fagene sendes i begynnelsen av det semesteret faget skal kjøres. Som en følge av dette vil én ordre kunne resultere i flere fakturaer, en for bøkene som bestilles og en for hvert semester kunden skal ta fag. Følgende modell er gitt: AlleOrdrer * Ordre * Faktura * Fakturalinje Bokfaktura Fagfaktura Oppgave vekt 5% Vi vil trenge en klasse som beskriver et semester. Et semester er identifisert ved del ("høst"/"vår") og årstall. Lag klassen Semester. Klassen skal ha del ("høst"/"vår") og årstall som datamedlemmer. Klassen skal ha finn-funksjoner for begge datamedlemmene, og den skal ha operatoren == som returnerer true dersom to semestre er like. For at to semestre skal være like må begge datamedlemmene være like. Eksakt likhet kreves, det vil si at du ikke trenger å tenke på at f.eks. "HØST" og "høst" er like dersom den første omformes til bare små bokstaver. Klassen skal ha en konstruktør som sjekker at inn-argumentene er korrekte. Eventuelle feil skal rapporteres til klienten. Kravene er som følger: del skal være lik "høst" eller "vår" (små bokstaver) og årstall skal være større eller lik 970 og mindre eller lik Også her kreves eksakthet, det vil si at f.eks. "HØST" skal rapporteres som feil. Konstruktøren skal kunne brukes på følgende måte: Semester sem("høst", 2005); Lag en bit av et klientprogram som prøver denne feilhåndteringen. 2

3 Oppgave 2 vekt 55% Du skal i denne oppgaven lage klassen Faktura med subklasser. For å spare skrivearbeid skal du kun oppgi datamedlemmene og implementere medlemsfunksjonene. Det vil si at du ikke trenger å sette opp alle funksjonsprototypene i klassedefinisjonene. Klassen Faktura har ordredato, fakturanummer og en tabell av fakturalinjer (se vedlegg ) som datamedlemmer. Tabellen skal ligge i det frie lageret. Oppgave a) Definer datamedlemmene. Bruk klassen Dato, se vedlegg 2. Lag medlemsfunksjoner i de tre Faktura-klassene slik at det er mulig å sende følgende meldinger til objektene: finn fakturanummeret finn summen på fakturaen, det vil si summen av alle fakturalinjene finn betalingsfristen. For bøker er den lik dagens dato pluss 4 dager. For fag gjelder at dersom dagens dato er tidligere enn 4 dager før semesterstart, så er betalingsfristen lik semesterstart. Ellers er betalingsfristen lik dagens dato pluss 4 dager. Semesterstart er 5.august for høstens fag og 5. januar for vårens fag. Oppgave b) Tips: Avhengig av hvordan du løser oppgaven, kan du trenge å omforme tall til tekst. Du kan da anta at det eksisterer en ikke-medlemsfunksjon som gjør dette. Funksjonen har følgende prototyp: string lagtekst(int tall); Lag konstruktører, eventuelle destruktører og operatorer slik at klientprogrammet i vedlegg 3 fungerer. Det er ikke viktig at utskriften av fakturainformasjon formatteres, men alle data må være med i riktig rekkefølge. Oppgave 3 vekt 30% Du skal i denne oppgaven lage deler av klassene AlleOrdrer og Ordre. Om du trenger flere funksjoner enn du allerede har laget i Faktura-klassene, skal du også lage dem. For å spare skrivearbeid skal du kun oppgi datamedlemmene og implementere medlemsfunksjonene. Det vil si at du ikke trenger å sette opp alle funksjonsprototypene i klassedefinisjonene. Et objekt av klassen Ordre har ordrenr, ordredato og en samling fakturaer knyttet til seg. Bruk det frie lageret eller en STL-vektor til å lagre fakturaene. Alle ordrene samler vi i et objekt av klassen AlleOrdrer. Her skal du bruke en STL-vektor. En klient skal kunne sende følgende meldinger til et objekt av klassen AlleOrdrer. Registrer en ny ordre. Som argument skal et ordreobjekt sendes inn. Funksjonen må kontrollere at ordrer med denne ordreid ikke eksisterer fra før. Utover dette kan du anta at ordre-objektet er feilfritt. Finn summen av alle ordrer. Finn alle fagfakturaer for et bestemt semester. Husk å definere datamedlemmene i klassene Ordre og AlleOrdrer. 3

4 Vedlegg Klassen Fakturalinje #ifndef FAKTURALINJE_DEFINERT #define FAKTURALINJE_DEFINERT class Fakturalinje { public: Fakturalinje() {} Fakturalinje(int startartikkel, double startpris, int startantall = ) : artikkel(startartikkel), pris(startpris), antall(startantall) {} int finnartikkel() const { return artikkel; } double finnpris() const { return pris; } int finnantall() const { return antall; } double finnbelop() const { return pris * antall; } private: int artikkel; double pris; int antall; }; #endif 4

5 Vedlegg 2 Klassen Dato kjent fra eksempler og løsningsforslag Du kan anta at alle medlemsfunksjonene er implementert. #ifndef DATO_DEFINERT #define DATO_DEFINERT #include <string> using namespace std; class Dato { public: Dato(int nydag, int nymnd, int nyttaar); Dato(const string &nydato); // Format: ddmmaaaa Dato(); // dagens dato bool erok() const { return ok; } // sjekker at formatet er ok // Funksjonene returnerer false dersom datoen er ugyldig bool settdato(int nydag, int nymnd, int nyttaar); bool settdato(const string &nydato); // Format: ddmmaaaa void settdato(); // dagens dato int finndag() const { return dag; } int finnmnd() const { return mnd; } int finnaar() const { return aar; } void finndato(int &dagen, int &mnden, int &aaret) const; string finndato() const; // Format: ddmmåååå long int antalldagertil(const Dato &denandre) const; Dato operator+(int atdager) const; Dato operator-(int antdager) const; long int operator-(const Dato &DenAndre) const;// ant. dg. mellom to datoer Dato &operator++(); // Legger til en dag Dato &operator--(); Dato &operator+=(int antdager); Dato &operator-=(int antdager); bool operator==(const Dato &denandre) const; bool operator!=(const Dato &denandre) const; bool operator>(const Dato &denandre) const; bool operator<(const Dato &denandre) const; bool operator>=(const Dato &denandre) const; bool operator<=(const Dato &denandre) const; private:... uten interesse her... }; #endif 5

6 Vedlegg 3 klientprogram oppgave 2 Program: #include <iostream> using namespace std; int main() { Dato idag; Fakturalinje linjer[2] = {Fakturalinje(60, 400, 3), Fakturalinje(602, 500)}; Bokfaktura bf(02, linjer, 2, idag); cout << bf << endl; } Semester sem("høst", 2005); // fra oppgave Fakturalinje linjer2[3] = {Fakturalinje(603, 4000), Fakturalinje(604, 4500), Fakturalinje(605, 5050)}; Fagfaktura ff(03, linjer2, 3, idag, sem); cout << ff << endl; double fakturasum = bf + ff; // summerer beløpene på fakturaene cout << "Summen av faktura bf og ff er " << fakturasum << endl << endl; Fakturalinje linjer3[] = {Fakturalinje(63, 4000)}; Fagfaktura ff2 = ff; Fagfaktura ff3(04, linjer3,, idag, sem); cout << ff3 << endl; ff3 = ff2; cout << ff3 << endl; return 0; Utskrift fra kjøring: Fakturanr 02, betalingsfrist: Sum faktura: 700 Fakturanr 03, betalingsfrist: Sum faktura: 3550 Summen av faktura bf og ff er 5250 Fakturanr 04, betalingsfrist: Sum faktura: 4000 Fakturanr 03, betalingsfrist: Sum faktura:

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen Høgskolen i Gjøvik Avdeling for informatikk og medieteknikk Kontinuasjonseksamen EMNENAVN: EMNENUMMER: Objekt-orientert programmering IMT1082 / IMT1182 EKSAMENSDATO: 5. januar 2009 KLASSE(R): 07HB IND*

Detaljer

Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB

Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Teknologi Eksamen FAGNAVN: FAGNUMMER: Objekt-orientert programmering L 183 A EKSAMENSDATO: 23. mai 2001 KLASSE: 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB TID: 09.00-13.00

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Rune Sætre Tlf.: 452 18 103 Eksamensdato: 2013, torsdag

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++ Tore Berg Hansen 3.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV194D C++ for javaprogrammerere 1. Resymé: Vi skal her se litt nærmere på hvordan vi får data inn

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Lørdag 22. mai 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 Løsningsforslag Oppgave 1 Transporttype er en tekst som er felles for klassene AnnenEgenTransport og Kollektivtransport. Vi legger den derfor i klassen

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet INF101/INF101-F - Programmering 2 Fredag 10. juni 2011, kl. 09-14 Bokmål Tillatte hjelpemidler: alle skrevne og trykte.

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer