HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Eksamensdato: Bokmål 9.mai 202 Varighet/eksamenstid: Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: LC9D/LO9D Videregående programmering HING20HA, gjentak, nettstudenter 6 sp Faglærer(e): (navn og telefonnr på eksamensdagen) Else Lervik, tlf Anette Wrålsen, tlf Kontaktperson(adm.) (fylles ut ved behov kun ved kursemner) Ingrid Island, tlf Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: (antall oppgaver og antall sider inkl. forside) Vedlegg består av: (antall sider) Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. 3 oppgaver og 7 sider (inkludert forside og vedlegg) 2 sider Merknad: Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut. NB! Les gjennom hele oppgavesettet før du begynner arbeidet, og disponer tiden. Dersom noe virker uklart i oppgavesettet, skal du gjøre dine egne antagelser og forklare dette i besvarelsen. Lykke til!

2 Les dette! All programmering skal skje i Java. Det er tillatt å ha flere medlemmer i klassene enn det som er oppgitt i teksten. Les gjennom hele oppgavesettet før du begynner å programmere. Pass på at du ikke gjør verken mer eller mindre enn det oppgavene spør etter. Men dersom du trenger flere metoder/konstruktører for å lage det oppgavene spør etter, skal du også programmere disse. En fornuftig oppdeling i metoder ut over det oppgaven spør etter, kan gi plusspoeng ved bedømmelsen. Dersom du mener det mangler opplysninger, sett dine egne forutsetninger. Alle oppgavene arbeider med den samme problemstillingen som du får en introduksjon til nedenfor. Det vil kunne være slik at du i en oppgave med fordel kan bruke klasser/metoder du skal ha laget i en tidligere oppgave. Dersom du av en eller annen grunn ikke har laget disse klassene/metodene, kan du, når du skal løse andre oppgaver, anta at de eksisterer. Du trenger ikke sette opp import-setninger. Felles problemstilling for alle oppgavene Vi skal lage klasser som kan brukes i et programsystem som holder orden på utflukter som arrangeres for passasjerene på et cruiseskip. Skipet besøker mange destinasjoner (gitt ved et entydig navn), og det tilbys flere utflukter på hver destinasjon. Alle utfluktene er dagsutflukter. Hver utflukt har et navn som sammen med destinasjonen er entydig. Om utflukten lagrer vi i tillegg en kort beskrivelse, oppmøtetidspunkt, varighet og pris. Passasjerene melder seg på utflukter etter ønske. Om en passasjer lagrer vi kundenummer (entydig), navn og foretrukket guide-språk (norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk). Vi ser bort fra at en passasjer kan følge guider på andre språk enn det foretrukne. Alle utfluktene kjøres med buss. Minstekravet for å kjøre en utflukt er 0 påmeldte. Det er plass til 45 deltakere i hver buss. Eventuell guide og hjelpepersoner kommer i tillegg, og de skal ikke tas hensyn til i beregningene nedenfor. Vi skiller mellom tre typer utflukter: Utflukt med plassbestilling i en sal (f.eks. konsert eller teater), der hvert sete er nummerert med radnummer og setenr på raden. Vi antar at alle radene er like lange. Utflukt med guide. Passasjerene organiseres etter språk. Det allokeres (minst) én buss pr. språk. Minstekravet til antall påmeldte gjelder nå et bestemt språk. Antall plasser er ikke begrenset på noen av språkene. Selvstendig utflukt. Dette er også en bussutflukt, men altså uten guide. Antall busser er kun avhengig av antall deltakere, ikke hvilket språk de foretrekker. Det er ikke begrensning på antall plasser. 2

3 Du skal forholde deg til følgende sammenheng mellom klassene: destinasjoner Destinasjon dest Cruiseskip passasjerer deltakere utflukter Passasjer utflukter Utflukt UtfluktMedGuide SelvstUtflukt UtfluktMed- Setebest Klassene Passasjer og Utflukt er gitt i vedlegg og 2. Spesielt skal klassen Utflukt utvides nedenfor, men du kan utvide klassen Passasjer også, dersom du finner det hensiktsmessig. Oppgave vekt 40% Du skal programmere klassene Destinasjon, UtfluktMedGuide, SelvstUtflukt og UtfluktMedSetebest med passende attributter og konstruktører som tar relevante argumenter. Videre skal følgende to oppgaver kunne utføres for alle typer utflukter i denne sammenhengen skal du også utvide klassen Utflukt. (Husk å ta hensyn til ønsket guide-språk i klassen UtfluktMedGuide les detaljer på siden foran.) Finn antall busser som skal bestilles. Metodehode: public int finnantbusser() // returnerer 0 hvis for få påmeldte Reserver plass til en gruppe passasjerer. Metodehode: public boolean reserverplass(passasjer[] pass) I klassen UtfluktMedSetebest skal setene modelleres som en to-dimensjonal tabell: private String[][] seter; // navnene på de som har reservert setene Antall rader og antall seter pr. rad skal være argument til konstruktøren. Du kan anta at det eksisterer en metode som registrerer passasjerene på passende seter, og som returnerer true eller false avhengig av om det ble plass til alle. Dersom det ikke er plass til alle, får ingen plass. Denne metoden har følgende hode: private boolean finnseter(passasjer[] pass) - - DU SKAL IKKE PROGRAMMERE DENNE METODEN - 3

4 Oppgave 2 vekt 30% Klassen Cruiseskip har to objektvariabler: private ArrayList<Passasjer> passasjerer = new ArrayList<Passasjer>(); private ArrayList<Destinasjon> destinasjoner = new ArrayList<Destinasjon>(); Lag to metoder i denne klassen:. Påmeldingsfristen for utfluktene på en bestemt destinasjon er ute, og du skal lage en metode som finner antall busser som skal bestilles på denne destinasjon. Metodehodet skal se slik ut: public int finnantbusser(string destnavn) 2. Lag en metode som registrerer påmeldinger til en utflukt. Metodehodet skal se slik ut: public ArrayList<Integer> registrerpåmeldinger(int[] kundenr, Utflukt utflukt) Metoden skal sjekke kundenumrene ved å søke i passasjerlisten. Ugyldige kundenummer skal returneres til klienten. For øvrig skal kundene meldes på utflukten. Du kan anta at parameteren utflukt refererer til et Utflukt-objekt som allerede er registrert i systemet. Oppgave 3 vekt 30% Du skal jobbe med innledende utviklingsarbeid knyttet til følgende grafiske brukergrensesnitt for å reservere seter i en konsert- eller teatersal: Røde knapper. Seter som ikke kan reserveres, fordi de allerede er reservert av andre. Grå knapper. Seter som brukeren foreløpig har reservert. Brukeren kan angre ved å trykke på knappen. 4

5 Hvert sete er en knapp (JButton). Teksten på knappen er radnummer og setenummer på raden. Merk at nummereringen på knappene starter på (og ikke 0). En bruker som ønsker å reservere seter får opp dette vinduet. Seter som allerede er reservert er røde, og de er det ikke mulig å trykke på. Hvis brukeren trykker på en av de andre knappene, anses dette som en foreløpig reservasjon, og knappen blir grå. Brukeren kan oppheve reservasjonen ved å trykke en gang til, da blir knappen hvit igjen. Nederst i vinduet er det satt opp en knapp som brukeren skal trykke på når reservasjonen er ferdig. Da blir de grå knappene røde og ikke mulig å trykke på. At brukeren har reservert det antall seter han har bedt om, skal sjekkes ved trykking på denne knappen. Hvis antallet er feil, skal permanent reservasjon ikke skje, men en melding skal komme. (Med permanent reservasjon menes at navnene lagres i den todimensjonale tabellen setenavn, se klientprogram nedenfor.) Dette brukergrensesnittet skal ikke settes sammen med løsningen fra oppgave og 2. I stedet har vi laget følgende lille testprogram: class TestCruiseskip { public static void main(string[] args) { String[][] setenavn = new String[7][0]; setenavn[][4] = "Ole Olsen"; // sete 2, 5 - allerede reservert setenavn[][5] = "Kari Olsen"; // sete 2, 6 - allerede reservert String[] navn = {"Ingrid Ås", "Kåre Hansen", "Ivar Bø"; // 3 seter skal reserveres Gui sal = new Gui(setenavn, navn); sal.setvisible(true); Merk at navn og antall for ønsket reservasjon er input til Gui-konstruktøren. Du skal ikke programmere innlesing av dette. Du skal lage brukergrensesnittet slik det er beskrevet over. Gui tar både setenavn og navn som argumenter (se eksemplet over). Klassen skal ikke ha sine egne utgaver av disse tabellene, men jobbe direkte på tabellene i klientprogrammet. 5

6 Vedlegg - klassen Passasjer class Passasjer { private final int kundenr; private final String navn; private final String språk; private ArrayList<Utflukt> utflukter = new ArrayList<Utflukt>(); public Passasjer(int kundenr, String navn, String språk) { this.kundenr = kundenr; this.navn = navn; this.språk = språk; public int getkundenr() { return kundenr; public String getnavn() { return navn; public String getspråk() { return språk; 6

7 Vedlegg 2 - klassen Utflukt abstract class Utflukt { public static int MIN_ANTALL = 0; public static int ANT_PR_BUSS = 45; private final String navn; private final Destinasjon dest; private final String beskrivelse; private final String starttid; private final String slutttid; private final double pris; private ArrayList<Passasjer> deltakere = new ArrayList<Passasjer>(); protected Utflukt(String navn, Destinasjon dest, String beskrivelse, String starttid, String slutttid, double pris) { this.navn = navn; this.dest = dest; this.beskrivelse = beskrivelse; this.starttid = starttid; this.slutttid = slutttid; this.pris = pris; public String getnavn () { return navn; public Destinasjon getdest() { return dest; public String getbeskrivelse() { return beskrivelse; public String getstarttid() { return starttid; public String getslutttid() { return slutttid; public double getpris() { return pris; 7

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 26.mai 2005 Varighet: 0900-300 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV95D Objektorientert programmering i C++ nettstudenter

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Videregående programmering Eksamensdato: 06.06.2012 Studium/klasse: 2. klasse Emnekode: IFT205 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 3 (inkludert denne)

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Rune Sætre Tlf.: 452 18 103 Eksamensdato: 2013, torsdag

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 Løsningsforslag Oppgave 1 Transporttype er en tekst som er felles for klassene AnnenEgenTransport og Kollektivtransport. Vi legger den derfor i klassen

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18 Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18 Kun til bruk sammen med læreboka Programmering i Java, Else Lervik og Vegard B. Havdal. Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Tilpasset

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Lørdag 22. mai 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet INF101/INF101-F - Programmering 2 Fredag 10. juni 2011, kl. 09-14 Bokmål Tillatte hjelpemidler: alle skrevne og trykte.

Detaljer

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Oppgaven har re spørsmål som teller like mye (1/4). Spørsmål 2 gir lite programmering;

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

EKSAMEN. TILLATTE HJELPEMIDLER: Alle trykte og skrevne. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag

EKSAMEN. TILLATTE HJELPEMIDLER: Alle trykte og skrevne. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag KANDIDATNUMMER: EKSAMEN EMNENAVN: Programutvikling EMNENUMMER: IMT3281 EKSAMENSDATO:05/12-2007 KLASSE: 06HBINDA/06HBINDP TID: 09.00 13.00 EMNEANSVARLIG: Øivind Kolloen ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 TILLATTE

Detaljer

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Java WebStart Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Innhold 1 Introduksjon... 1 2 Hva må utvikleren

Detaljer

Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet

Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet Viktig informasjon til friidrettsklubber: Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet Fra 01.01.2014 vil det tas i bruk nytt system for approbering av mosjonsarrangement. For arrangementer

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen Høgskolen i Gjøvik Avdeling for informatikk og medieteknikk Kontinuasjonseksamen EMNENAVN: EMNENUMMER: Objekt-orientert programmering IMT1082 / IMT1182 EKSAMENSDATO: 5. januar 2009 KLASSE(R): 07HB IND*

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer