HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering (i Java), nettbasert LC191D Videregående programmering, campus Studiepoeng: 6 Faglærer(e): Else Lervik Kontaktperson (adm.) Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: Vedlegg består av: Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. 5 oppgaver og 6 sider (inkludert forside og vedlegg) 2 sider Merknad: Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut. Lykke til! 1

2 Les dette! All programmering skal skje i Java. Det er tillatt å ha flere medlemmer i klassene enn det som er oppgitt i teksten. Les gjennom hele oppgavesettet før du begynner å programmere. Pass på at du ikke gjør verken mer eller mindre enn det oppgavene spør etter. Men dersom du trenger flere metoder/konstruktører for å lage det oppgavene spør etter, skal du også programmere disse. En fornuftig oppdeling i metoder ut over det oppgaven spør etter, kan gi plusspoeng ved bedømmelsen. Dersom du mener det mangler opplysninger, sett dine egne forutsetninger. Oppgavene er laget slik at de alle sammen arbeider med den samme problemstillingen. Oppgavene er gitt i den rekkefølgen vi tror de fleste vil foretrekke å arbeide. Du bør, før du begynner, lese gjennom oppgavene i den rekkefølgen de er gitt for å få sammenhengen i oppgavesettet. Det vil være slik at du i en oppgave må bruke klasser/metoder du skal ha laget i en tidligere oppgave. Dersom du av en eller annen grunn ikke har laget disse klassene/metodene, kan du anta at de eksisterer. Oppgave 1 vekt 20% Vare Tørrvare Ferskvare Figuren viser et klassetre som modellerer vareutvalget i en matvarebutikk. Vi begrenser oss kun til tørrvarer og ferskvarer. Varer som ikke kan klassifiseres i en av disse to gruppene ser vi bort fra. Du skal programmere de tre klassene etter følgende spesifikasjoner: Alle varer har et entydig nummer. I tillegg skal navn, pris og kvantum (heltall) på lager registreres. For å lette prosedyrene for varebestilling har vi også for hver vare en nedre grense for når bestilling skal foretas. For ferskvarer registreres vi hvilket land varen kommer fra. Klassen Vare skal være abstrakt. Klassene skal ha konstruktører som tar alle attributtene som argument, også varenummeret. (Du skal ikke legge inn kontroll av at argumentene til konstruktørene er gyldige.) 2

3 Det skal være mulig å nå alle attributtene via get-metoder (finn-metoder). For å spare skrivearbeid kan du anta at slike metoder eksisterer. Bestillingskvantumet er vanligvis gitt som 4 * nedre grense for bestilling. Unntaket er ferskvarer i spesielle perioder (f.eks. jul). Da skal man bestille 10 * nedre grense for bestilling. Du kan anta at det eksisterer en metode spesiellperiode() som returnerer true eller false avhengig av om det er en spesiell periode akkurat nå. Metoden tar ingen argumenter. Det skal være mulig å få ut informasjon om varene ved å kalle en tostring()-metode. Denne metoden skal skrive ut henholdsvis Tørrvare eller Ferskvare etterfulgt at varenummer, navn, pris, kvantum, bestillingsgrense og hvor mye av en vare som skal bestilles hvis man skal bestille nå. Eksempel på bruk av denne metoden ser du i listen i vedlegg B. Oppgave 2 vekt 20% Alle vareobjektene skal samles i en ArrayList i klassen Butikk: class Butikk { private ArrayList<Vare> varer = new ArrayList<Vare>(); Dataene ligger lagret i en database, og konstruktøren i klassen Butikk skal lese inn dataene fra databasetabellen og lagre dem i ArrayListen. Databasen er beskrevet i vedlegg A. Du skal i denne oppgaven programmere konstruktøren. Konstruktøren har tom parameterliste. SQL-setningene nedenfor er nok noe mer kompliserte enn de du har sett i kurset, men det behøver du ikke å tenke på. Det er kun resultatet av spørringene du trenger å forholde deg til i Java-koden. SQL-setning som henter ut data om alle tørrvarene (og bare de): SELECT * FROM vare WHERE varenr NOT IN (SELECT varenr FROM ferskvare) ORDER BY varenr; Resultatsettet fra spørringen har følgende kolonnenavn: varenr, navn, pris, grense, kvantum. Resultatsettet er sortert etter varenummer. SQL-setning som henter ut data om alle ferskvarene (og bare de): SELECT vare.*, land FROM vare, ferskvare WHERE vare.varenr = ferskvare.varenr ORDER BY vare.varenr; Resultatsettet fra spørringen har følgende kolonnenavn: varenr, navn, pris, grense, kvantum, land. Resultatsettet er sortert etter varenummer. Du kan anta at det eksisterer en metode for å åpne en databaseforbindelse. Metoden har følgende hode: private Connection åpneforbindelse() Databaseforbindelsen skal åpnes i begynnelsen av konstruktøren og lukkes i slutten. 3

4 Oppgave 3 vekt 20% I oppgave 2 begynte du å arbeide med klassen Butikk. Her fortsetter du. Lag en metode som regner ut verdien av hele varebeholdningen og returnerer den. Verdien av én vare er lik vareprisen multiplisert med kvantumet av varen. For å få verdien av hele beholdningen må dette summeres for alle varene. Lag en metode som returnerer en bestillingsliste i form av et String-objekt. Metoden skal gå gjennom alle varene og kun rapportere for de varene der det skal gjøres en bestilling. Lag én linje pr. vare som det skal bestilles av. Varenr, navn og bestillingskvantum skal rapporteres. Oppgave 4 vekt 20% Også her skal du lage en metode i klassen Butikk. Metoden skal returnere en oversikt (ArrayList) over hvilke land ferskvarene kommer fra. Antall elementer i listen skal være lik antall forskjellige land, og for hvert land skal vi ha med antall ferskvarer fra dette landet. Listen skal være sortert slik at landene med flest ferskvarer kommer øverst. Oversikten skal altså være strukturert som en ArrayList. Elementene i listen skal være objekter av passende type. Klienten skal for eksempel enkelt kunne regne ut gjennomsnittlig antall. Eksempelvis vil dataene i vedlegg A gi en liste med følgende innhold: 3 Norge 2 Sverige 1 Tyskland Oppgave 5 vekt 20% Et meget enkelt GUI for oversikt og endring av varebeholdningen er vist i vedlegg B. Lag en klasse GUI med den viste funksjonaliteten. Hvis det ikke er nok varer på lager, skal kvantum ikke endres, men en passende melding skal skrives ut. Listen i brukergrensesnittet skal være et JList-objekt. Klassen skal koples til et butikkobjekt slik: class TestVare { public static void main(string[] args) { Butikk butikk = new Butikk(); GUI gui = new GUI(butikk); gui.setvisible(true); } } For at oppgavesettet ikke skal bli for omfattende er det tilstrekkelig å lagre endringene i ArrayListen i butikkobjektet, ikke i databasen. 4

5 Vedlegg A - databasen Databasen består av to tabeller som ser slik ut med eksempel på innhold: Varenr Navn Pris Grense Kvantum 1 Løk Røde epler Kryddermix Havrekli Zalo Skinkerull Kylling Sild Norwegia Tabellen Vare Varenr Land 1 Norge 2 Tyskland 6 Norge 7 Sverige 8 Sverige 9 Norge Tabellen Ferskvare Legg merke til at alle varenumrene i tabellen Ferskvare også er registrert i tabellen Vare. De varene som kun fins i tabellen til venstre skal klassifiseres som tørrvarer. Scriptet for å lage tabellene og fylle dem med dataene ser slik ut: CREATE TABLE vare( varenr INTEGER PRIMARY KEY, navn VARCHAR(20) NOT NULL, pris REAL NOT NULL, -- pr. enhet grense INTEGER NOT NULL, -- nedre grense for bestilling kvantum INTEGER NOT NULL); -- antall enheter på lager CREATE TABLE ferskvare( varenr INTEGER PRIMARY KEY, land VARCHAR(15) NOT NULL); ALTER TABLE ferskvare ADD CONSTRAINT ferskvare_fk FOREIGN KEY(varenr) REFERENCES vare; INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(1, 'løk', 15, 5, 30); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(2, 'røde epler', 26, 10, 50); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(3, 'kryddermix', 18, 5, 20); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(4, 'havrekli', 33, 5, 15); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(5, 'zalo', 26, 10, 35); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(6, 'skinkerull', 245, 10, 35); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(7, 'kylling', 173, 10, 35); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(8, 'sild', 87, 10, 35); INSERT INTO vare(varenr, navn, pris, grense, kvantum) VALUES(9, 'norwegia', 106, 10, 35); INSERT INTO ferskvare(varenr, land) VALUES(1, 'Norge'); INSERT INTO ferskvare(varenr, land) VALUES(2, 'Tyskland'); INSERT INTO ferskvare(varenr, land) VALUES(6, 'Norge'); INSERT INTO ferskvare(varenr, land) VALUES(7, 'Sverige'); INSERT INTO ferskvare(varenr, land) VALUES(8, 'Sverige'); INSERT INTO ferskvare(varenr, land) VALUES(9, 'Norge'); 5

6 Vedlegg B - GUI Brukeren velger Ferskvare 6. Skriver inn -10 som endring. Kvantum oppdateres og vises i listen. 6

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Eksamensdato: Bokmål 9.mai 202 Varighet/eksamenstid: 0900-300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: LC9D/LO9D Videregående

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 26.mai 2005 Varighet: 0900-300 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV95D Objektorientert programmering i C++ nettstudenter

Detaljer

INF106 Objektorientert programmering

INF106 Objektorientert programmering Eksamensoppgave Høst 2010 Ordinær Bokmål Fag: INF106 Objektorientert programmering Eksamensdato: 13.12.2010 Studium/klasse: 1. klasse Emnekode: INF106 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 5 (inkludert

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 20. mai 2005 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Videregående programmering Eksamensdato: 06.06.2012 Studium/klasse: 2. klasse Emnekode: IFT205 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 3 (inkludert denne)

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Rune Sætre Tlf.: 452 18 103 Eksamensdato: 2013, torsdag

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Hallvard Trætteberg Tlf.: 918 97263 Eksamensdato: 2013,

Detaljer

Eksamen. Objektorientert Programmering IGR 1372

Eksamen. Objektorientert Programmering IGR 1372 + JVNROHQL1DUYLN $YGHOLQJIRU7HNQRORJL Eksamen i Objektorientert Programmering IGR 1372 7LG'HVHPEHU± 7LOODWWHKMHOSHPLGOHU 6NULYHVDNHU2UGE NHU -DYD6RIWZDUH6ROXWLRQV)RXQGDWLRQVRI3URJUDP 'HVLJQVNUHYHWDY/HZLV

Detaljer

MySQL-database, php. Innhold. 8 MySQL-database, php. 8.1 Databasen MySQL

MySQL-database, php. Innhold. 8 MySQL-database, php. 8.1 Databasen MySQL Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 16.10.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV476D/LN476D Linux systemdrift Innhold 8 1 8.1 Databasen MySQL.............................

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Klasser skal lages slik at de i minst mulig grad er avhengig av at klienten gjør bestemte ting STOL ALDRI PÅ KLIENTEN!

Klasser skal lages slik at de i minst mulig grad er avhengig av at klienten gjør bestemte ting STOL ALDRI PÅ KLIENTEN! Å lage sikre klasser Unntaksklassene i Java-API-et Unntakshåndtering i databasesammenheng try-catch-finally-setningen Trelagsarkitektur; egen databaseklasse Transaksjonshåndtering LC191D Videregående programmering

Detaljer

Eksamen Objektorientert Programmering 2013

Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Høgskolen i Østfold 2013-01-07 Emnekode Emne ITF10611 Dato 2013-01-07 Eksamenstid 09:00-13:00 Hjelpemidler Faglærer Objektorientert Programmering To A4-ark (fire

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnummer: BOKMÅL UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Mandag 1. desember 2008 Tid for eksamen

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet INF101/INF101-F - Programmering 2 Fredag 10. juni 2011, kl. 09-14 Bokmål Tillatte hjelpemidler: alle skrevne og trykte.

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00 Side 1 av 17 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Oppgaven har re spørsmål som teller like mye (1/4). Spørsmål 2 gir lite programmering;

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer