Eksamen Objektorientert Programmering 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen Objektorientert Programmering 2013"

Transkript

1 Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Høgskolen i Østfold Emnekode Emne ITF10611 Dato Eksamenstid 09:00-13:00 Hjelpemidler Faglærer Objektorientert Programmering To A4-ark (fire sider) med egne notater Børre Stenseth Oppgavesettet består av 10 sider inklusive denne forsiden og ett vedlegg på 5 sider. Oppgavesettet er delt på 3 oppgaver. Vedlegget er relevante for oppgave 3. For hver oppgave er det angitt hvor stor vekt den blir tillagt i vurdering av besvarelsen. Den endelige karakteren blir satt på bakgrunn av denne vektleggingen kombinert med en helhetlig vurdering av besvarelsen. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at oppgavesettet er komplett. Les gjennom alle oppgavene før du begynner å løse dem. Husk å bruke enkle kommentarer i den koden du skriver. Dette kan gi uttelling dersom koden inneholder feil, men at du har tenkt riktig. Lykke til 1

2 1. Begreper (20%) I denne oppgaven skal du bruke dine egne ord og beskrive kort hva du du forstår med de aktuelle begrepene. Du må gjerne bruke korte eksempler hvis det hjelper. 1.a) Hva betyr det at en metode eller en attributt er henholdsvis privat, protected, eller public? 1.b) Forklar bruken av Java nøkkelordet final 1.c) Hva betyr det at en metode er rekursiv? Vis et lite eksempel 1.d) Forklar bruken av Java nøkkelordet: this Gi et enkelt eksempel på når det kan være nyttig 2

3 2. Javakode (20%) 2.a) Hva er grunnen til at denne koden ikke kompilerer public static void doubleit(int t){ return 2*t; 2.b) Hva returnerer denne metoden når den kalles med parameter 6? public static String dob(int tall){ String result=""; while(tall >0){ result=string.valueof(tall %2 )+result; tall=tall/2; return result; 2.c) Hva blir utskriften når denne metoden kalles med parameter 9 public static void doc(int n){ if(n >= 0){ doc(n-1); if(n%2!= 0){ System.out.print(n+" "); 2.d) Hva er galt her: package somepackage; public interface CircleGeometry { public void setradius(double r); public double getareal(){return Math.PI*r*r; 2.e) Hva foregår her: public static void sortthem(string[] p){ Arrays.sort(p,new Comparator<String>(){ public int compare(string s1, String s2) { return s1.length() - s2.length(); ); Forklar koden og angi utskriften dersom vi skriver String[] personene=new String[]{"sam","aleksander","sverre"; sortthem(personene); for(string p:personene) { System.out.println(p); 3

4 3. Konstruksjon (60%) Oppgaven går ut på og implementere kjernen i et system for vedlikehold av fotballtabeller. Vi setter fokus på data for en avdeling eller om du vil serie. I fortsettelsen bruker vi ordet serie om en gruppe lag som spiller kamper mot hverandre. Alle data vi trenger er ordnet i to filer i en katalog for hver serie. F.eks. ligger tippeligaen i katalogen "c:\tippeligaen\". For hver sesong, årstall, ligger en lagfil som sier hvilke lag som er med, f.eks. "c:\tippeligaen\lag2012.txt". For hver sesong ligger det en kampfil som beskriver alle kamper, f.eks. "c:\tippeligaen\kamper2012.txt". En lagfil ser ganske enkelt slik ut (de to første linjene): 11:Fredrikstad 21:Vålerenga En linje for hvert lag med en unik id etterfulgt av navnet på laget, skilt med :. Merk at id-verdien ikke er en løpende indeks, men en unik id for laget, uansett hvilken serie det er med i. En kampfil kan se slik ut (de tre første linjene): 11:21: :5:4 14:27: :3:1 08:15: :0:0 I den første linja står det at Fredrikstad vant hjemme mot Vålerenga den 12. april 2012 med 5 mål mot 4. Formatet er altså slik: hjemmelag:bortelag:dato:hjemmemål:bortemål dato beskrevet som yyyymmdd Det er bare ferdige kamper som er lagt ut på kamp-fila. Du kan ikke stole på at de er sorterte på noen måte. Ellers er det som kjent slik at seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng. Rammene for det som skal gjøres er beskrevet i vedlegg. Der finner du et interface for en serie, ISerie, og du finner skjelettet for en implementasjon av dette interfacet i myserie. Du finner videre en ferdig klasse Team og en nesten ferdig klasse Match. 4

5 Løs så mange av oppgavene du rekker. 6 av de 7 er tilstrekkelig for å få full uttelling 3.a) Kontroll Beskriv uten å lage kode hvordan du kan går fram for å sjekke at data på de to filene er så "riktige" som mulig. De kontrollene du beskriver her kan antas implementert i den programmeringen du gjør i de neste oppgavene. 3.b) Skriv konstruktøren i class Match 3.c) Gjør ferdig class Match Skriv de tre metodene i class Match: getyear(),getmonth(), getday() 3.d) Skriv ferdig metoden loaddata() i class myserie. 3.e) Skriv metoden sortmatches() i class myserie 3.f) Skriv ferdig metoden getpoengforlag() i class myserie 3.g) Skriv ferdig metoden getstatusforlag() i class myserie 5

6 Vedlegg Vedlegg til oppgave 3 iserie.java myserie.java Team.java Match.java Vedlegget er på 5 sider inklusive denne siden 6

7 iserie.java package fotball; * Interface for en fotball sesong for en gitt serie/avdeling Administrator public interface ISerie { * Laster opp de to aktuelle datafilene for serien lagfil Unik indeks og lagnavn for et lag pr linje kampfil Kampdata, en kamp pr linje public void loaddata(string lagfil,string kampfil); * Sorter kamper, matches, i på stigende dato public void sortmatches(); * Returner navnet til et lag lagid Indeksen til laget public String getlagnavn(int lagid); * Returnerer id til et navngitt lag lagnavn Lagnavnet idverdien, eller null hvis lagnavnet ikke finnes public int getlagid(string lagnavn); * Returnerer poeng for et gitt lag på en gitt dato lagindex Indeksen til laget dato Datoen i format yyyymmdd antall poeng på den gitte datoen public int getpoengforlag(int lagid,string dato); * Finner status for et gitt lag på en gitt dato: * antall hjemmekamper spilt * antall bortekamper spilt * antall mål laget * antall mål sluppet inn * antall poeng lagid ID for laget dato Datoen i format yyyymmdd En heltallsliste med de 5 verdiene public int[] getstatusforlag(int lagid,string dato); 7

8 myserie.java package fotball; import java.util.arraylist; * Implementasjon av interface ISerie Administrator public final class myserie implements ISerie{ registrerte lag i serien ArrayList<Team> m_teams; registrerte kamper i serien ArrayList<Match> m_matches; constructor public myserie(string lagfil,string kampfil){ loaddata(lagfil,kampfil); // oppgave 3d // gjør ferdig denne metoden slik at vi får satt opp // lister av lag og kamper fra de innleste dataene public void loaddata(string lagfil, String kampfil) { // anta at loadfile er definert og at den // laster inn hele teksten fra fila String teamlines=fileaccess.loadfile(lagfil); // opprett lagliste, m_teams String matchlines=fileaccess.loadfile(kampfil); // opprett kampliste, m_matches // // oppgave 3e // gjør ferdig denne metoden slik at den sorterer // kampene, m_matches, kronologisk public void sortmatches(){ throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); // public int getlagid(string lagnavn) { for(team t:m_teams) { if(t.name.equals(lagnavn)) { return t.id; return -1; public String getlagnavn(int lagid) { for(team t:m_teams) { if(t.id==lagid) { return t.name; return null; 8

9 // oppgave 3f // gjør ferdig denne metoden slik at den returnerer verdi // som beskrevet i ISerie public int getpoengforlag(int lagid, String dato) { throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); // // oppgave 3g // gjør ferdig denne metoden slik at den returnerer verdier // som beskrevet i ISerie public int[] getstatusforlag(int lagid, String dato) { throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //

10 Team.java package fotball; * Beskrivelse av et lag, id og navn Administrator public class Team { public int id; public String name; * Konstruktor * Anta at sjekker er gjort slik at dette er sikkert public Team(String line){ String[] parts=line.split(":"); id=integer.parseint(parts[0]); name=parts[1]; Match.java package fotball; * Describing a single match Administrator public class Match { private int hometeam; private int awayteam; private String date; private int homegoals; private int awaygoals; // oppgave 3b // implementer denne konstruktoren // som bygger et Match objekt fra en linje fra en kampfil public Match(String line){ // public int gethometeam(){return hometeam; public int getawayteam(){return awayteam; public String getdate(){return date; // oppgave 3c // implementer disse tre metodene riktig public int getmonth(){ return -1; public int getday(){ return -1; public int getyear(){ return -1; // public int gethomegoals(){return homegoals; public int getawaygoals(){return awaygoals; 10

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Lørdag 22. mai 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Rune Sætre Tlf.: 452 18 103 Eksamensdato: 2013, torsdag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet INF101/INF101-F - Programmering 2 Fredag 10. juni 2011, kl. 09-14 Bokmål Tillatte hjelpemidler: alle skrevne og trykte.

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Videregående programmering Eksamensdato: 06.06.2012 Studium/klasse: 2. klasse Emnekode: IFT205 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 3 (inkludert denne)

Detaljer

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Oppgaven har re spørsmål som teller like mye (1/4). Spørsmål 2 gir lite programmering;

Detaljer

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering Konteringseksamen i TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering Lørdag 8. august 2009 Kontaktperson under eksamen: Hallvard Trætteberg Eksamensoppgaven er utarbeidet av Trond Aalberg Språkform:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 26.mai 2005 Varighet: 0900-300 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV95D Objektorientert programmering i C++ nettstudenter

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus // class Bygning Oppgave 1 System.out.println( Bolighus ); // class Bolighus Hva blir utskriften fra dette programmet? class Blokk extends Bolighus{ // class Blokk IN105subclassesII-1 Eksekveringsrekkefølgen

Detaljer

Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB

Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Teknologi Eksamen FAGNAVN: FAGNUMMER: Objekt-orientert programmering L 183 A EKSAMENSDATO: 23. mai 2001 KLASSE: 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB TID: 09.00-13.00

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Bruk av class Scanner, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000.

Bruk av class Scanner, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000. Arne Maus, ver.2.2, august, 2013 Bruk av class, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000. Noen ønsker å bruke noen av de klassene vi finner i pakken java.util og java.io isteden for

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere En Scala Tutorial for Javaprogrammerere Version 1.3 July 1, 2010 Michel Schinz, Philipp Haller, Ivar Grimstad (Norsk oversettelse) PROGRAMMING METHODS LABORATORY EPFL SWITZERLAND 2 1 Innledning Dette dokumentet

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Tittel Objektorientert systemutvikling 2

Tittel Objektorientert systemutvikling 2 EKSAMENSFORSIDE Fagnr. OBJ208 Tittel Objektorientert systemutvikling 2 Ansvarlig faglærer Viggo Holmstedt Klasse(r) Dato IS/IN 2 11.06.2009 Eksamensoppgaven Ant. sider inkl. består av følgende: forside

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

NB!!!! VIKTIG ANGÅENDE DATAFILA:

NB!!!! VIKTIG ANGÅENDE DATAFILA: INF1000, Oblig2, H2006, Tolkning av oppgaven NB!!!! VIKTIG ANGÅENDE DATAFILA: For å fastholde både leietagernes saldi og hyblenes utgifter, må hver linje i datafila ha to (ikke bare ett) tilsvarende tall

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Øving 4 Frist: 2014-02-14 Mål for denne øvinga:

Detaljer