Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format"

Transkript

1 Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Versjon april 2013 NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: C. J. Hambros plass 2C Fax Oslo URL:

2 Endringslogg Versjon Hva ble endret Hvem endret Dato 1.0 Første versjon Bao Nguyen, NorStella Endring i logo og andre mindre justeringer Bao Nguyen, NorStella etter kommentar fra TAD. 2.0 Godkjent av TAD Endring for å håndtere utenlandske adresser, spesifikasjon av MVA-sats og spesifikasjon av samtlige avgifter/gebyrer. Arne Linell, TAD Forbedret noen av beskrivelsene på TAD s bruk av feltene. Lagt inn oversikt over avgiftskoder (vedlegg 2). Arne Linell, TAD Fjernet NO fra <OrgNumber> på Supplier i xml-eksemplene 3.0 Ny godkjent versjon til publisering Endringer i forbindelse med endret Andreas Wilhelmsen, TAD tollkredittgebyr og obligatorisk tollkredittutskrift via Altinn 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Endringslogg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Bakgrunn og hensikt Målgrup pe PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER OM BRUK AV TOLLKREDITT-FAKTURA MELDINGEN Overord net informasjonsflyt Eksempel p å toll kredittfaktura MELDINGSBESKRIVELSE Generel t om toll kred itt e2b faktu ra Bransjesp esifikke till egg av e2b Bruk av aktører Toll kreditt kontou tskriftens innh old med e2b fel t Beskrivelse av e2b faktura fra TAD Konvolutt Fakturamelding Fakturahode Aktørinformasjon Fakturadetaljer Fakturatotaler Vedlegg 1 Komplett eksempelmelding for kontoutskrift tollkreditt Vedlegg 2 Oversikt over avgiftskoder brukt i TaxTotalsInfo

4 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn og hensikt Dette dokumentet er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom NorStella og Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) og har følgende mål: Utarbeide en tollkreditt e2b faktura via Altinn for tollkredittkundene. Hensikten med dette dokumentet er å beskrive formatet på den elektroniske fakturaen. Det elektroniske formatet som blir beskrevet i denne IG (Implementasjonsguide) er basert på den nasjonale standarden e2b faktura format versjon 3.4. Fakturameldingen genereres fra TADs system og sendes til AltInn. Tollkredittkundene kan logge seg på AltInn og skrive ut kontoutskriften i pdf format og eventuelt laste ned deklarasjonsopplysningene i e2b meldingen til sitt fagsystem for avstemminger. Den elektroniske fakturaen (kontoutskriften) vil inneholde de samme data som papirversjonen Målgruppe Målgruppen for dokumentet (heretter omtalt som implementasjonsguide eller IG) er faglig og teknisk personell hos TAD, AltInn og kunder som ønsker å motta tollkredittfaktura fra TAD. Dokumentet kan også benyttes av TVINN systemleverandør og meldingsformidler. 4

5 2. PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER OM BRUK AV TOLLKREDITT- FAKTURA MELDINGEN Fakturameldingen er en del av informasjonsflyten mellom tollkredittkunde og TAD Overordnet inf ormasjonsflyt Løsningsbeskrivelsen nedenfor beskriver prosessen fra det tidspunktet hvor bruker foretar utfylling av tolldeklarasjon. Prosessbeskrivelsen for punkt 1 til 9 beskriver tolldeklarasjon hvor kontoutskrift/faktura via post er beskrevet. Fra punkt 10 og utover er elektronisk kontoutskrift/faktura via Altinn beskrevet som erstatning for punkt 5 og 6 (papirutsendelse). Bruker/deklarant Meldingsformidler 1. Deklarasjon 2. Deklarasjon Tollvesenet 4. Tollkvittering 3. Tollkvittering. 7. Krav betales 6. Kontoutskrift/faktura (papir) 5. Kontoutskrift/faktura (papir) T V I N N 8. OCR betaling 9. OCR betaling Altinn 11. Kontoutskrift/faktura (elektronisk) 12. Brukers fagsystem Elektronisk kontoutskrift/faktura 10. Altut, Elektronisk kontoutskrift/faktura 13. Kvittering på åpnet/bekreftet mottatt (elektronisk) Forklaring til figuren over: 1. Brukeren fyller ut deklarasjonen og sender denne i gyldig meldingsformat. 2. Deklarasjonen sendes til TVINN hvor deklarasjonen behandles. 3. Tollkvittering med ekspedisjons- og løpenummer sendes fra TVINN. Vareeiers tollkredittkonto belastes dersom tollkreditt er innvilget. 5

6 4. Brukeren mottar tollkvitteringen med ekspedisjons- og løpenummer for godkjente tolldeklarasjoner. 5. Oversikt over utestående krav sendes som kontoutskrift (faktura) på papir fra Tollvesenet. 6. Brukeren mottar kontoutskriften/fakturaen på papir og kan skrive denne ut hos seg. 7. Brukeren betaler utestående krav. 8. BBS genererer OCR fil og videresender denne. 9. TAD mottar innbetalinger med KID maskinelt på OCR fil og innbetalingene leses inn i TVINN Innkreving og utlignes mot krav. 10. Tollvesenet genererer Altut-meldinger som sendes til Altinn via fil. Altutmeldingen inneholder selve kontoutskriften som en pdf og faktura informasjon i henhold til e2b standarden. 11. Bruker logger seg inn i Altinn for å få tilgang til kontoutskriften og faktura informasjonen. 12. Som et alternativ til å logge inn i Altinn for å få tilgang til kontoutskriften fra Tollvesenet, kan Bruker via sitt fagsystem (dersom fagsystemet har implementert webservice grensesnitt mot Altinn) hente kontoutskriften og tilhørende fakturainformasjon (e2b) fra Altinn og ned til eget fagsystem. 6

7 2.2. Eksempel på tollkredittf aktura Tollregion Oslo og Akershus Organisasjonsnr: NO logo Postboks 8122 Dep Telefon: OSLO E-post: Kontoutskrift tollkreditt TESTKUNDEN AS Periode: FEBRUAR Postboks 999 Skøyen Utskriftsdato: OSLO Kontoutskriftsnr: KID: Kundenummer: Organisasjonsnr: Forfallsdato: Bankkonto: IBAN: NO BIC/SWIFT: NDEANOKK Side: 10/10 Dato Eksp.nr Løpenr. Referanse Totalsum Herav mva TEST SPEDISJON AS TESTSPEDITØREN AS Sum deklarasjoner Tollkredittgebyr 100 Å BETALE Herav MVA middels sats: Herav MVA høy sats: Herav RR-gebyr: 671 Kreditthaver har selv ansvar for å melde fra om eventuell bedret kredittverdighet som kan medføre at stilt sikkerhet kan frafalles eller reduseres. Overskridelse av fastsatt kredittgrense vil være brudd på kredittvilkårene og vil føre til at fortollingen avvises. Ved elektronisk betaling må korrekt KID nummer knyttes til betalingen for å hindre avvisning i banksystemet. Ved betaling via bedriftsterminal bør returen fra banken kontrolleres så snart denne er tilgjengelig, slik at betaling kan skje innen forfallsdato. Dersom avsender ikke betaler alle omkostninger ved betalingen fra utlandet, både i avsenders bank i utlandet og mottakers bank i Norge, vil utestående beløp bli innkrevet. 7

8 3. MELDINGSBESKRIVELSE 3.1. Generelt om tollkreditt e2b f aktura Meldingen er et subset basert på den nasjonale meldingsbeskrivelsen av e2b fakturastandard versjon 3.4. Denne delen av IG en beskriver innholdet og formatet i den elektroniske tollkreditt e2b fakturaen slik den blir sendt fra TAD til AltInn, og er betydelig mindre omfattende enn meldingsbeskrivelsen av e2b faktura versjon Bransjespesifikke tillegg av e2b TAD benytter ikke bransjespesifikke tillegg definert i e2b formatet Bruk av aktører TAD har valgt å bruke følgende aktører i forbindelse med overføring av tollkreditt e2b faktura Aktør Supplier Buyer Kommentarer Dette er de ulike tollregionene som leverer tollkredittfaktura (kontoutskrift) Dette er tollkredittkundene 3.4. Tollkreditt kontoutskriftens innhold med e2b felt Type informasjon Beskrivelse E2b felt Avsenderinformasjon tollregion Logo (Tollvesenets nye logo) Navn <InvoiceHeader>/<Supplier>/<Name> Adresse <InvoiceHeader>/<Supplier>/<PostalAddress>/<Address1> Postnummer/-sted <InvoiceHeader>/<Supplier>/<PostalAddress>/<PostalCode> Organisasjonsnummer (Skrives med NO foran selve nummeret.) Telefon E-postadresse (nytt felt) IBAN kontonummer (nytt felt) BIC/SWIFT (Nytt felt) <InvoiceHeader>/<Supplier>/<PostalAddress>/<PostalDistrict> <InvoiceHeader>/<Supplier>/<OrgNumber> <InvoiceHeader>/<Supplier>/<ContactInformation>/<PhoneNumber> <InvoiceHeader>/<Supplier>/<ContactInformation>/< Address> <InvoiceHeader>/<Supplier>/<AccountInformation>/<IbanNumber> <InvoiceHeader>/<Supplier>/<AccountInformation>/<SwiftNumber> Mottakerinformasjon Navn (tollkredittkunde) <InvoiceHeader>/<Buyer>/<Name> Adresse (3 linjer) <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<Address1> <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<Address2> <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<Address3> Postnummer/-sted <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<PostalCode> <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<PostalDistrict> <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<CountryCode> <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PostalAddress>/<CountryName> Kundenr. (KUNDEID) <InvoiceHeader>/<Buyer>/<PartyId> Organisasjonsnummer <InvoiceHeader>/<Buyer>/<OrgNumber> (FORETANR) Fakturainformasjon Kontoutskriftsnr. <InvoiceHeader>/<InvoiceNumber> Utskriftsdato <InvoiceHeader>/<InvoiceDate> 8

9 Periode <InvoiceHeader>/<Payment>/<PaymentTerms> Fakturainformasjon per deklarasjon* 1. kolonne Dato (eksp.dato) <InvoiceDetails>/<BaseItemDetails>/<FreeText> 2. kolonne Ekspnr. <InvoiceDetails>/<BaseItemDetails>/<LineItemNum> 3. kolonne Løpenr. <InvoiceDetails>/<BaseItemDetails>/<SuppliersProductId> 4. kolonne Referanse (deklarantens <InvoiceDetails>/<BaseItemDetails>/<Description> navn) 5. kolonne Totalsum (deklarasjon) <InvoiceDetails>/<BaseItemDetails>/<LineItemGrossAmount> 6. kolonne Herav mva <InvoiceDetails>/<BaseItemDetails>/<VatInfo>/<VatAmount> (deklarasjon) Betalingsinformasjon Forfallsdato <InvoiceHeader>/<Payment>/<DueDate> KID-nummer <InvoiceHeader>/<Payment>/<KidNumber> Bankkonto (Bktonr) <InvoiceHeader>/<Supplier>/<AccountInformation>/<AccountNumber> Annen informasjon Kontoutskrift tollkreditt (Fast tekst/overskrift) Sidenummerering (side: 1/10 osv) Fast informasjonstekst*** Suminformasjon (på kontoutskriftens Sum deklarasjoner (Tekst, totalbeløp og <InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<LineItemTotalsAmount> <InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<VatTotalsAmount> siste side) totalt mva-beløp) Tollkredittgebyr <InvoiceSummary>/<FreeText> <InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<ChargesTotalsAmount> Å BETALE**** (Tekst + totalbeløp og totalt mva-beløp) Herav RR-gebyr** Herav MVA middels sats** Herav MVA høy sats** <InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<GrossAmount> <InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<VatTotalsAmount> <InvoiceSummary>/<TaxTotalsInfo>/<TaxCode> <InvoiceSummary>/<TaxTotalsInfo>/<TaxAmount> <InvoiceSummary>/<VatTotalsInfo>/<VatPercent> <InvoiceSummary>/<VatTotalsInfo>/<VatAmount> <InvoiceSummary>/<VatTotalsInfo>/<VatPercent> <InvoiceSummary>/<VatTotalsInfo>/<VatAmount> * Én kunde kan ha mange deklarasjoner per kontoutskrift. ** Informasjonen listes når gebyret/avgiften er påløpt. E2B meldingen vil spesifisere alle avgifter/gebyrer i tillegg til MVA og ikke bare RR-gebyret. *** Følgende informasjon skal framgå på kontoutskriftens siste side: Kreditthaver har selv ansvar for å melde fra om eventuell bedret kredittverdighet som kan medføre at stilt sikkerhet kan frafalles eller reduseres. Overskridelse av fastsatt kredittgrense vil være brudd på kredittvilkårene og vil føre til at fortollingen avvises. Ved elektronisk betaling må korrekt KID nummer knyttes til betalingen for å hindre avvisning i banksystemet. Ved betaling via bedriftsterminal bør returen fra banken kontrolleres så snart denne er tilgjengelig, slik at betaling kan skje innen forfallsdato. Dersom avsender ikke betaler alle omkostninger ved betalingen fra utlandet, både i avsenders bank i utlandet og mottakers bank i Norge, vil utestående beløp bli innkrevet. 9

10 3.5. Beskrivelse av e2b f aktura fra TAD KONVOLUTT Interchange/Utveksling skal benyttes dersom det skal sendes flere fakturameldinger i samme forsendelse. Ellers er det ikke krav om å sende Utveksling. Det er ikke krav om å sende Envelope/Konvolutt og den er primært tenkt brukt ved overføring via formidlere. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Innledning, standard oppsett for e2b for koblinger <Interchange mot Schema xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xsi:schemalocation="http://www.e2b.no/xmlschema e2b_invoice_interchange_v3p4.xsd"> Interchange Utveksling K 0..1 Envelope Konvolutt K 0..1 InterchangeId Unik referanse for denne utvekslingen M 1 String Løpenummer From Unik identifisering av avsender, for eksempel org.nummer M 1 String NO eller GLN (EAN-lokasjonsnummer) To Unik identifisering av endelig mottaker av meldingen(e) i M 1 String NO utvekslingen Date Dato utvekslingen ble generert M 1 Date Dato Time Klokkeslett utvekslingen ble generert (HH:MM:SS) K 0..1 Time Tid NumberOfMessages Antall meldinger i denne utvekslingen K 0..1 Integer 1 TestIndicator Testflagg. Skal angis med verdien 1 dersom utvekslingen inneholder testdata. Fravær av verdi skal tolkes som at utvekslingen inneholder produksjonsdata. K 0..1 Integer Ikke i bruk XML-eksempel <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Interchange xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.e2b.no/xmlschema e2b_invoice_interchange_v3p4.xsd"> 10

11 <Envelope> <InterchangeId>1</InterchangeId> <From> NO </From> <To> NO </To> <Date> </Date> <Time>11:31:00</Time> <NumberOfMessages>1</NumberOfMessages> </Envelope> </Interchange> FAKTURAMELDING Invoice M Meldingseier. Fast verdi: e2b M 1 String Meldingstype. Fast verdi: Invoice M 1 String Versjon. Lovlige verdier: 3.2, 3.3, og 3.4 M 1 String Språkkode K 0..1 String Ikke i bruk MessageNumber Unikt nummer som identifiserer meldingen innenfor en utveksling K 0..1 String Ikke i bruk MessageTimestamp Meldingsdato. Dato og klokkeslett når meldingen er generert. M 1 DateTime Dato og tidspunkt Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS NumberOfLines Antall detaljlinjer i fakturaen K 0..1 Integer Ikke i bruk InvoiceContent Angir om dette er en Kostnads-, Vare- eller Tjenestefaktura. K 0..1 String Ikke i bruk Lovlige verdier: K, V og T LineOfBusiness Kode som angir hvilken bransje fakturaen gjelder for: K 0..1 String Ikke i bruk Lovlige verdier: 1=Kort, 2=Reise, 3=Telecom, 4=Transport, 5=Frakt, 6=Forsikring, 7=Energi, 8=Bygg, 9=Generelle Kodebeskrivelse. Valgfri beskrivelse i attributt K 0..1 String Eksempel <Invoice MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" MessageVersion="3.4"> <MessageTimestamp> T09:30:47</MessageTimestamp> </Invoice> 11

12 3.5.3 FAKTURAHODE InvoiceHeader Fakturahode M 1 InvoiceType Dokumenttype: Lovlige verdier er: M 1 String = Faktura 381 = Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt K 0..1 String InvoiceStatus Dokumentstatus: Lovlige verdier: M 1 String 9 9 = Original 10 = Kopi 53 = Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt K 0..1 String InvoiceNumber Fakturanummereller eller Kreditnotanummer M 1 String Kontoutskriftsnr. InvoiceDate Fakturadato: Dato for utstedelse av fakturaen M 1 Date Utskriftsdato TaxTreatment Avgiftshåndtering: Foreslåtte verdier: K 0..1 String Ikke i bruk NIL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item net amounts, invoice level tax ) GIL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item gross amounts, invoice level tax) NLL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item net amounts, line level tax) GLL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item gross amounts, line level tax) NON = Ingen avgifter (Tax does not apply to this Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt K 0..1 String DiscountTreatment Rabatthåndtering: Foreslåtte verdier: K 0..1 String Ikke i bruk UN = Netto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, net of discount) UG = Brutto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, gross of discount) TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount ) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt K 0..1 String 12

13 Supplier Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. For alle aktører er innhold beskrevet i kapittel 3.5.4, M 1 PartyType Se punkt Supplier Aktørinformasjon. InvoiceIssuer Fakturautsteder: Kan angis dersom denne er forskjellig fra K 0..1 PartyType Ikke i bruk Leverandør/Selger. Buyer Kjøper: Den som har bestilt varen eller tjenesten. M 1 PartyType Se punkt Buyer Invoicee Fakturamottaker: Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis K 0..1 PartyType Ikke i bruk dersom denne er forskjellig fra Kjøper. OrderedBy Bestilt av: Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan K 0..1 PartyType Ikke i bruk angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. DeliveryPart Levert til: Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan K 0..1 PartyType Ikke i bruk angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. UltimateCustomer Sluttmottaker: Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis K 0..1 PartyType Ikke i bruk dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kjøper. ShippedFrom Skipes fra: Beskriver aktøren på stedet der varen skipes ut fra K 0..1 PartyType Ikke i bruk eller hentes av Kjøperen (hentested). Angis eventuelt i tillegg til Leveringssted og/eller Sluttmottaker. Factoring Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et K 0..1 PartyType Ikke i bruk Factoringsselskap for å håndtere betalingstransaksjonen. InvoiceReferences Referanser K 0..1 InvoiceReferencesT Ikke i bruk BuyersOrderNumber BuyersOrderDate Bestillingsnummer: Referanse til kjøperens bestillings- /ordrenummer. Obligatorisk i de tilfeller bestilling er elektronisk (brukes til bl.a matching). Feltet anbefales brukt. Bestillingsdato: Referanse til kjøperens bestillingsdato. Obligatorisk ved matching. Feltet anbefales brukt. ype K 0..1 String K 0..1 Date BuyersProjectCode Prosjektreferanse: Referanse til prosjekt hos kjøperen K 0..1 String InvoiceNumber Fakturanummer: Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota K 0..1 String SuppliersOrderNumber Leverandørs ordrenummer: Referanse til leverandøres K 0..1 String ordrenummer. DeliveryTerms Leveringsbetingelser: Fritekst K 0..1 String DeliveryTermsCode Kode for leveringsbetingelser: For eksempel referanse til K 0..1 String INCOTERM-kode for de som benytter det. DeliveryTermsPlace Leveringssted: Knyttet til leveringsbetingelser K 0..1 String DeliveryNoteNum Pakkseddelnummer: Ref. til pakseddelnummer K 0..1 String DeliveryDate Leveringsdato: Dato for leveranse, ref. pakkseddelnummer K 0..1 Date 13

14 Payment Betalingsinformasjon: Må forekomme en gang M 1 PaymentType DueDate Forfallsdato: Dato fakturaen forfaller til betaling K 0..1 Date Forfallsdato Currency Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 M 1 String NOK KidNumber KID-nummer K 0..1 String KID-nummer PaymentTerms Betalingsbetingelser: Fritekst K 0..1 String Periode PaymentDiscount Kontantrabatt: Null eller mange forekomster K 0..* Ikke i bruk DiscountPercent Rabattprosent: M 1 Decimal DiscountDays Antall dager rabatten gjelder fra K 0..1 Decimal OverDuePercent Morarente i prosent K 0..1 Decimal Ikke i bruk Attachments Vedlegg: Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil K 0..* String Ikke i bruk eller billetter. Kan være flere forekomster. Ref Referanse: Generelt referansefelt med kode. K 0..* RefWithCodeType Ikke i bruk Null eller mange forekomster. Code Kode som angir type referanse. M 1 String Text Selve referanseverdien K 0..1 String FreeText Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre K 0..* String Ikke i bruk felter. Kan være flere forekomster. CardHeaderInformation Kortinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 CardHeaderInfo Ikke i bruk InsuranceHeader TelecomHeader EnergyHeader BuildingHeader kredittkortfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. Forsikringsinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer relatert til forsikringsoppgjør. Innhold er beskrevet i eget dokument. Telecominformasjon. Bransjespesifikt tillegg for telecomfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. Energiinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for energifakturaer (strøm og nettleie). Innhold er beskrevet i eget dokument. Bygginformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer innen bygg, elektro og VA/VVS. Innhold er beskrevet i eget dokument. XML-eksempel <InvoiceHeader> <InvoiceType codetext="invoice">380</invoicetype> <InvoiceStatus codetext="original">9</invoicestatus> <InvoiceNumber> </InvoiceNumber> Type K 0..1 InsuranceHeader Type K 0..1 TelecomHeader Type K 0..1 EnergyHeader Type K 0..1 BuildingHeader Type Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk 14

15 <InvoiceDate> </InvoiceDate> <Supplier> <Name>Tollregion Oslo og Akershus</Name> <ContactInformation> <PhoneNumber> </PhoneNumber> </ContactInformation> <PostalAddress> <Address1>Postboks 8122 Dep</Address1> <PostalCode>0032</PostalCode> <PostalDistrict>OSLO</PostalDistrict> </PostalAddress> <OrgNumber> </OrgNumber> <AccountInformation> <AccountNumber> </AccountNumber> <IbanNumber>NO </IbanNumber> <SwiftNumber>NDEANOKK</SwiftNumber> </AccountInformation> </Supplier> <Buyer> <PartyId> </PartyId> <Name>TESTKUNDEN AS</Name> <PostalAddress> <Address1>Postboks 999</Address1> <Address2>Skøyen</Address2> <PostalCode>0213</PostalCode> <PostalDistrict>OSLO</PostalDistrict> </PostalAddress> <OrgNumber> </OrgNumber> </Buyer> <Payment> <DueDate> </DueDate> <Currency>NOK</Currency> <KidNumber> </KidNumber> <PaymentTerms>FEBRUAR</PaymentTerms> </Payment> </InvoiceHeader> 15

16 3.5.4 AKTØRINFORMASJON Supplier PartyType Aktørinformasjon K 0..1 PartyId Aktørnummer: Unik identifikator K 0..1 IdentifierType Ikke i Identifikasjon på identifikator, for eksempel SuppID K 0..1 Navn på identifikator, for eksempel Leverandørs identifikasjon K 0..1 Navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for K 0..1 String eksempel aktuell Leverandør LocationId Lokasjonsnummer: F.eks. GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). K 0..1 IdentifierType Ikke i Identifikasjon på identifikator, for eksempel GLN K 0..1 Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation K 0..1 String navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for K 0..1 String eksempel GS1 Name Aktør navn: Navn på selskap M 1 String Tollregionens navn ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 ContactInformationType PhoneNumber Bedriftens Telefonnummer K 0..1 String Tollregionens telefon FaxNumber Bedriftens Telefaksnummer K 0..1 String Ikke i bruk Address Bedriftens Epost-adresse K 0..1 String Tollregionens e-post WebAddress Bedriftens web-adresse K 0..1 String Ikke i bruk StreetAddress Gateadresse: Null eller en forekomst K 0..1 AddressType Ikke i bruk Address1 Gate-/besøksadresse 1 K 0..1 String Address2 Gate-/besøksadresse 2 K 0..1 String Address3 Gate-/besøksadresse 3 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String CountryCode Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166 K 0..1 String CountryName Navn på land ihht. kode K 0..1 String PostalAddress Postadresse: Null eller en forekomst K 0..1 AddressType Address1 Postadresse 1 K 0..1 String Tollregionens adresse Address2 Postadresse 2 K 0..1 String 16

17 Address3 Postadresse 3 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til postadresse K 0..1 String Tollregionens postnummer PostalDistrict Poststed knyttet til postadresse K 0..1 String Tollregionens poststed CountryCode Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166 K 0..1 String Ikke i bruk CountryName Navn på land ihht. kode K 0..1 String Ikke i bruk ContactPerson Kontaktperson: Null eller mange forekomster K 0..* ContactPersonType Ikke i bruk Name Navn på kontaktperson: Anbefalt format: Etternavn, Fornavn M 1 String Mellomnavn FirstName Fornavn til kontaktperson: Anbefalt format: Fornavn K 0..1 String Mellomnavn LastName Etternavn til kontaktperson K 0..1 String Function Funksjon til kontaktperson (stilling, rolle) K 0..1 String Department Avdeling til kontaktperson K 0..1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for kontaktperson K 0..1 ContactInformationType PhoneNumber Telefonnummer til kontaktperson K 0..1 String FaxNumber Telefaksnummer til kontaktpersons K 0..1 String Address Epost-adresse til kontaktperson K 0..1 String WebAddress Web-adresse til kontaktperson K 0..1 String OrgNumber Organisasjonsnummer: Påkrevd for Leverandør (9 siffer). Feltet anbefales brukt. K 0..1 String Tollregionens organisasjonsnummer VatId MVA-nummer: Påkrevd ved fakturering med MVA (14 K 0..1 String Ikke i bruk karakterer). Feltet anbefales brukt. Department Avdeling innen selskap K 0..1 String Ikke i bruk AccountInformation Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og K 0..1 AccountInformationType internasjonal betaling AccountNumber Bankkontonummer: Bedriftens kontonummer K 0..1 String Tollregionens bankkonto IbanNumber Ibannummer: For internasjonal betaling K 0..1 String IBAN kontonummer SwiftNumber Swiftnummer: For internasjonal betaling K 0..1 String BIC/SWIFT ProjectRef Prosjektreferanse hos aktuell aktør K 0..1 String Ikke i bruk ContractNumber Kontraktnummer K 0..1 String Ikke i bruk Ref Generelt referansefelt med kode. K 0..* RefWithCodeType Ikke i bruk Null eller mange forekomster Code Kode som angir type referanse M 0..1 String Text Selve referansenummeret K 0..1 String 17

18 Buyer PartyType Aktørinformasjon K 0..1 PartyId Aktørnummer: Unik identifikator K 0..1 IdentifierType Tollkredittkundens Identifikasjon på identifikator, for eksempel SuppID K 0..1 Navn på identifikator, for eksempel Leverandørs identifikasjon K 0..1 Navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for K 0..1 String eksempel aktuell Leverandør LocationId Lokasjonsnummer: F.eks. GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). K 0..1 IdentifierType Ikke i Identifikasjon på identifikator, for eksempel GLN K 0..1 Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation Number K 0..1 navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel K 0..1 String GS1 Name Aktør navn: Navn på selskap M 1 String Navn (Tollkredittkunde) ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 ContactInformationT Ikke i bruk ype PhoneNumber Bedriftens Telefonnummer K 0..1 String FaxNumber Bedriftens Telefaksnummer K 0..1 String Address Bedriftens Epost-adresse K 0..1 String WebAddress Bedriftens web-adresse K 0..1 String StreetAddress Gateadresse: Null eller en forekomst K 0..1 AddressType Ikke i bruk Address1 Gate-/besøksadresse 1 K 0..1 String Address2 Gate-/besøksadresse 2 K 0..1 String Address3 Gate-/besøksadresse 3 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String CountryCode Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166 K 0..1 String CountryName Navn på land ihht. kode K 0..1 String PostalAddress Postadresse: Null eller en forekomst K 0..1 AddressType Address1 Postadresse 1 K 0..1 String Adresse 1 Address2 Postadresse 2 K 0..1 String Adresse 2 18

19 Address3 Postadresse 3 K 0..1 String Adresse 3 (ved utenlandske addresser) PostalCode Postnummer knyttet til postadresse K 0..1 String Postnummer PostalDistrict Poststed knyttet til postadresse K 0..1 String Poststed (innenlands) CountryCode Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166 K 0..1 String Landkode CountryName Navn på land ihht. kode K 0..1 String Navn på land ContactPerson Kontaktperson: Null eller mange forekomster K 0..* ContactPersonType Ikke i bruk Name Navn på kontaktperson: Anbefalt format: Etternavn, Fornavn M 1 String Mellomnavn FirstName Fornavn til kontaktperson: Anbefalt format: Fornavn Mellomnavn K 0..1 String LastName Etternavn til kontaktperson K 0..1 String Function Funksjon til kontaktperson (stilling, rolle) K 0..1 String Department Avdeling til kontaktperson K 0..1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for kontaktperson K 0..1 ContactInformationT ype PhoneNumber Telefonnummer til kontaktperson K 0..1 String FaxNumber Telefaksnummer til kontaktpersons K 0..1 String Address Epost-adresse til kontaktperson K 0..1 String WebAddress Web-adresse til kontaktperson K 0..1 String OrgNumber Organisasjonsnummer: Påkrevd for Leverandør (9 siffer). Feltet anbefales brukt. K 0..1 String Tollkredittkundens organisasjonsnummer VatId MVA-nummer: Påkrevd ved fakturering med MVA (14 karakterer). K 0..1 String Ikke i bruk Feltet anbefales brukt. Department Avdeling innen selskap K 0..1 String Ikke i bruk AccountInformation Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og K 0..1 AccountInformation Ikke i bruk internasjonal betaling Type AccountNumber Bankkontonummer: Bedriftens kontonummer K 0..1 String IbanNumber Ibannummer: For internasjonal betaling K 0..1 String SwiftNumber Swiftnummer: For internasjonal betaling K 0..1 String ProjectRef Prosjektreferanse hos aktuell aktør K 0..1 String Ikke i bruk ContractNumber Kontraktnummer K 0..1 String Ikke i bruk Ref Generelt referansefelt med kode. K 0..* RefWithCodeType Ikke i bruk Null eller mange forekomster Code Kode som angir type referanse M 0..1 String Text Selve referansenummeret K 0..1 String 19

20 3.5.5 FAKTURADETALJER Basisdetaljer er en generell fakturalinje som inneholder informasjon om deklarasjonene. 1..* InvoiceDetails Fakturadetaljer M FreeText Fritekst: Null eller mange forekomster K 0..* String Ikke i bruk BaseItemDetails Basisdetaljer: En eller mange forekomster K 1..* BaseItemDetailsType SubInvoice Flerordre: Generell flerordre-struktur på K 0..1 SubInvoiceType Ikke i bruk linjenivå Header Fakturahode: Standard e2b hodeinformasjon. M 1 HeaderType Details Basisdetaljer: Standard e2b basisdetaljer. M 1..* DetailsType En eller mange forekomster. TravelDetails Reisedetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 TravelDetailsType Ikke i bruk reisefakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. TelecomDetails Telecomdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 TelecomDetailsType Ikke i bruk telecomfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. TransportDetails Transportdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 TransportDetailsType Ikke i bruk transportfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. CarrierDetails Fraktdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 CarrierDetailsType Ikke i bruk fraktfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. LineItemNum Linjenummer på faktura. Fortløpende fra utsteder K 0..1 String Deklarasjonens ekspedisjonsnr. Level Angir nivå i fakturaen og kan benyttes til K 0..1 String Ikke i bruk aggregering/samlefakturering SuppliersProductId Leverandørs artikkel-/produkt-/tjenestenummer K 0..1 String Deklarasjonens løpenr. Description Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste M 1 String Referanse/Deklarantens navn BuyersProductId Kjøperens artikkel-/produkt-/tjenestenummer K 0..1 String Ikke i bruk AdditionalProductId Ekstra produktidentifikasjon: Null eller mange forekomster K 0..* AdditionalProductIdType Ikke i bruk 20

21 Code Kode: Kan være referanse til en produktkode på en M 1 String Innkjøpsportal eller en bransjespesifikk kode, f.eks EPD, GTIN (tidligere EAN-artikkelnummer) eller NOBB Text ProduktId: Faktisk verdi. K 0..1 String UnitPrice Enhetspris: Utifra pristype K 0..1 Decimal Ikke i bruk PriceDenomination Prisbeskrivelse. Angis dersom pris oppgis i enhet K 0..1 String Ikke i bruk forskjellig fra beløp. PriceType Pristype. Lovlige verdier er: K 0..1 String Ikke i bruk AAA (Nettopris med rabatt/gebyr) AAB (Bruttopris uten Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt K 0..1 String PerQuantity Pris pr.: Kvantum som enhetspris gjelder for K 0..1 Decimal Ikke i bruk LineItemPreDiscount Linjebeløp før gebyr/rabatt: Linjebeløp før K 0..1 Decimal Ikke i bruk Amount gebyr/rabatt PrePaidAmount Forhåndsbetalt beløp: F.eks. akonto-beløp K 0..1 Decimal Ikke i bruk CommissionAmount Provisjonsbeløp: Provisjonsbeløp f.eks. ved bruk av K 0..1 Decimal Ikke i bruk reisebyrå LineItemAmount Linjebeløp uten MVA inkludert eventuelle A 1 Decimal Ikke i bruk gebyrer/rabatter. Må fylles ut dersom LineItemGrossAmount ikker er utfyllt. LineItemGrossAmount Linjebeløp inkludert MVA og eventuelle gebyrer/rabatter. A 1 Decimal Deklarasjonens totalsum (inkludert MVA) Må fylles ut dersom LineItemAmount ikker er utfyllt. QuantityInvoiced Fakturert kvantum K 0..1 Decimal Ikke i bruk UnitOfMeasure Enhet i henhold til ISO standard 31 K 0..1 String Ikke i bruk ExchangeInformation Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i K 0..1 ExchangeInformationType Ikke i bruk annen valuta. Null eller en forekomst Currency Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 M 1 String ForeignAmount Beløp i annen valuta: f.eks. kortbruk i annen valuta M 1 Decimal ExchangeRate Vekslingskurs: Kurs som benyttes ved omregning til K 0..1 Decimal NOK ExchangeDate Vekslingsdato: Dato for vekslingskurs K 0..1 Date 21

22 OrderInformation Bestillingsinformasjon: Informasjon om K 0..1 OrderAndDeliveryInfoType Ikke i bruk kjøperens bestilling. Null eller en forekomst UnitOfMeasure Bestillingsenhet: Dersom denne avviker fra fakturert K 0..1 String enhet UnitPrice Enhetspris i bestillingen: I forhold til bestilt enhet K 0..1 Decimal PriceType Pristype: I forhold til bestilt enhet K 0..1 String Quantity Bestilt kvantum: I forhold til bestilt enhet K 0..1 Decimal LineNum Bestillingslinjenummer: Referanse til Bestillingens K 0..1 String linjenummer DeliveryInformation Leveringsinformasjon: Informasjon om K 0..1 OrderAndDeliveryInfoType Ikke i bruk leveransen. Null eller en forekomst UnitOfMeasure Leveringsenhet: Dersom denne avviker fra fakturert K 0..1 String enhet UnitPrice Enhetspris i leveransen: I forhold til levert enhet K 0..1 Decimal PriceType Pristype: I forhold til levert enhet K 0..1 String Quantity Levert kvantum: I forhold til levert enhet K 0..1 Decimal LineNum Pakkseddellinjenummer: Referanse til linjenummer K 0..1 String på pakkseddel SuppliersOrderInformation Leverandørordreinformasjon: Informasjon om K 0..1 OrderAndDeliveryInfoType Ikke i bruk leverandørs interne ordre. Null eller en forekomst UnitOfMeasure Enhet: Dersom denne avviker fra fakturert enhet K 0..1 String UnitPrice Enhetspris i ordren: I forhold til enhet i leverandørs K 0..1 Decimal ordre PriceType Pristype:I forhold til enhet i leverandørs ordre K 0..1 String Quantity Kvantum: I forhold til enhet i leverandørs ordre K 0..1 Decimal LineNum Ordrelinjenummer: Referanse til linjenummer i K 0..1 String leverandørs ordre VatInfo MVA-informasjon: MVA som beregnes på K 0..* VatInfoType linjebeløpet. Null eller mange forekomster VatPercent MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal Ikke i bruk VatBaseAmount MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal Ikke i bruk den aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen K 0..1 Decimal Deklarasjonens MVA beløp 22

23 TaxInfo Avgifter på linjenivå utenom MVA. K 0..* DiscountChargesAndTaxType Ikke i bruk Null eller mange forekomster Code Kode for avgift ihht. avtale K 0..1 String Description Beskrivelse av type avgift, ref. Kode K 0..1 String Percent Avgiftsprosent K 0..1 Decimal BaseAmount Avgiftsgrunnlag K 0..1 Decimal Amount Avgiftsbeløp K 0..1 Decimal Quantity Kvantum: Angis dersom avgiften er relatert til et K 0..1 Decimal kvantum UnitOfMeasure Enhet relatert til kvantum K 0..1 String RatePerUnit Sats: Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats K 0..1 Decimal pr. Enhet VatInfo MVA som beregnes på avgiften K 1 VatInfoType VatPercent MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal den aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen K 0..1 Decimal CalculationSequence Angir rekkefølge for beregning av rabatter K 0..1 String Discount Rabatter på linjenivå. K 0..* DiscountChargesAndTaxType Ikke i bruk Null eller mange forekomster Code Kode for rabatt ihht. avtale K 0..1 String Description Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode K 0..1 String Percent Rabattprosent K 0..1 Decimal BaseAmount Rabattgrunnlag K 0..1 Decimal Amount Rabattbeløp K 0..1 Decimal Quantity Kvantum: Angis dersom rabatten er relatert til et K 0..1 Decimal kvantum UnitOfMeasure Enhet relatert til kvantum K 0..1 String RatePerUnit Sats: Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats K 0..1 Decimal pr. Enhet VatInfo MVA som beregnes på rabatten K 1 VatInfoType VatPercent MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal den aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen K 0..1 Decimal CalculationSequence Angir rekkefølge for beregning av rabatter K 0..1 String 23

24 Charges Tillegg på linjenivå. K 0..* DiscountChargesAndTaxType Ikke i bruk Null eller mange forekomster Code Kode for tillegg ihht. avtale K 0..1 String Description Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode K 0..1 String Percent Tilleggsprosent K 0..1 Decimal BaseAmount Tilleggsgrunnlag K 0..1 Decimal Amount Tilleggsbeløp K 0..1 Decimal Quantity Kvantum: Angis dersom tillegget er relatert til et K 0..1 Decimal kvantum UnitOfMeasure Enhet relatert til kvantum K 0..1 String RatePerUnit Sats: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats K 0..1 Decimal pr. Enhet VatInfo MVA som beregnes på tillegget K 1 VatInfoType VatPercent MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal den aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen K 0..1 Decimal CalculationSequence Angir rekkefølge for beregning av rabatter K 0..1 String Invoicee Fakturamottaker: Dersom denne må angis pr. K 0..1 PartyType Ikke i bruk Fakturalinje. (ref. kapittel 3.5) Licencee Bevillingshaver: Dersom denne er en annen en K 0..1 PartyType Ikke i bruk Leverandør/Selger (ref. kapittel 3.5) Duration Varighet K 0..1 String Ikke i Enhet for varighet. Påkrevd atributt K 0..1 String StartDate Startdato: Dersom behov for å angi tidsperiode K 0..1 Date Ikke i bruk EndDate Sluttdato: Dersom behov for å angi tidsperiode K 0..1 Date Ikke i bruk SpecialCond Spesielle betingelser: Foreslåtte verdier: K 0..1 String Ikke i bruk 1 = Kampanje 2 = Verken bonusgivende eller bonusbyggende 3 = Bonusgivende 4 = Bonusbyggende 5 = Både bonusgivende og bonusbyggende PostingInformation Konteringsinformasjon: Hele konteringsstrengen K 0..1 String Ikke i bruk PostingDetails Konteringsdetaljer: Oppbygging av konteringsstrengen. Null eller mange forekomster. K 0..* PostingDetailsType Ikke i bruk 24

25 Dimension Dimensjon: Generelt begrep, kan for eksempel være M 1 String avdeling eller prosjekt PostingCode Kode for aktuell dimensjon M 1 String Ref Referanse: Generelt referansefelt med kode. K 0..* RefWithCodeType Ikke i bruk Null eller mange forekomster. Code Kode: Kode som angir type referanse. M 1 String Text Referansenummer: Selve referansenummeret K 0..1 String FreeText Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. K 0..1 String Deklarasjonens ekspedisjonsdato CardDetailsInformation Kortdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 CardDetailsInfoType Ikke i bruk kredittkortfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. InsuranceDetails Forsikringsdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 InsuranceDetailsType Ikke i bruk faktraer relatert til forsikringsoppgjør. Innhold er beskrevet i eget dokument EnergyDetails Energidetaljer. Bransjespesifikt tillegg for K 0..1 EnergyDetailstype Ikke i bruk energifakturaer (strøm og nett). Innhold er beskrevet i eget dokument BuildingDetails Byggedetaljer. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer innen bygg, elektro og VA/VVS. Innhold er beskrevet i eget dokument K 0..1 BuildingDetailstype Ikke i bruk XML-eksempel <InvoiceDetails> <BaseItemDetails> <LineItemNum>010103</LineItemNum> <SuppliersProductId> </SuppliersProductId> <Description>TEST SPEDISJON AS</Description> <LineItemGrossAmount>131123</LineItemGrossAmount> <VatInfo> <VatAmount>26446</VatAmount> </VatInfo> <FreeText> </FreeText> </BaseItemDetails> </InvoiceDetails> 25

26 3.5.6 FAKTURATOTALER InvoiceSummary Fakturatotaler M 1 FreeText Fritekst: En eller flere linjer K 0..* String 100 InvoiceTotals Totaler: Må forekommme en gang M 1 InvoiceTotalstype LineItemTotalsAmount Sum totalt linjebeløp K 0..1 Decimal Totalsum deklarasjoner (inkludert MVA) DiscountTotalsAmount Sum totalt rabatter K 0..1 Decimal Ikke i bruk ChargesTotalsAmount Sum totalt tillegg K 0..1 Decimal Tollkredittgebyr TaxTotalsAmount Sum totalt avgifter K 0..1 Decimal Ikke i bruk PrePaidAmount Sum totalt forhåndsbetalt beløp. F.eks. akonto-beløp K 0..1 Decimal Ikke i bruk CommissionAmount Sum totalt provisjonsbeløp. F.eks. ved bruk av reisebyrå K 0..1 Decimal Ikke i bruk GrossAmount Bruttobeløp: Fakturabeløp inkludert MVA. M 1 Decimal Kontoutskriftens totalbeløp (inkludert MVA), som skal innbetales til tollregionen. VatTotalsAmount Sum totalt MVA-beløp M 1 Decimal Kontoutskriftens totale MVA beløp NetAmount Nettobeløp: Fakturabeløp uten MVA M 1 Decimal Subtraksjon av Totalsum og mva RoundingAmount Øresavrunding: På totalt bruttobeløp K 0..1 Decimal Ikke i bruk VatTotalsInfo MVA-spesifikasjon: Spesifisering av sum MVA pr. Sats. K 0..* VatInfoType Null eller mange forekomster. Det anbefales at man også inkluderer sum for mva-sats 0 (null) når man bruker elementet. VatPercent MVA-prosent: F.eks. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal MVA-sats: 14 eller 25 (pr. sept. 2010) VatBaseAmount MVA-grunnlag: Totalt grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal Ikke i bruk den aktuelle prosentsatsen VatAmount MVA-beløp: Totalt beløp for den aktuelle prosentsatsen K 0..1 Decimal Totalt MVA beløp 14 % Totalt MVA beløp 25 % (satser pr. sept 2010) ExchangeInformation Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst K 0..1 ExchangeInformati ontype Ikke i bruk 26

27 Currency Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 M 1 String ForeignAmount Beløp i annen valuta: f.eks. kortbruk i annen valuta M 1 Decimal ExchangeRate Vekslingskurs: Kurs som benyttes ved omregning til NOK K 0..1 Decimal ExchangeDate Vekslingsdato: Dato for vekslingskurs K 0..1 Date TaxTotalsInfo Spesifisering av sum avgifter utover MVA pr. Kode/type. K 0..* TaxTotalsInfoType Null eller mange forekomster TaxCode Kode for avgiftskode ihht. avtale K 0..1 String Avgiftskode (f.eks. TL, SU, SJ, RR) Se vedlegg 2 for fullstendig oversikt. TaxDescription Beskrivelse av type avgift, ref. kode K 0..1 String Ikke i bruk TaxAmount Avgiftsbeløp for den aktuelle koden K 0..1 Decimal Avgiftsbeløp DiscountTotals Spesifisering av sum rabatter pr. kode. K 0..* DiscountChargesAn Ikke i bruk Null eller mange forekomster dtaxtype Code Kode for rabatt ihht. avtale K 0..1 String Description Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode K 0..1 String Percent Rabattprosent K 0..1 Decimal BaseAmount Rabattgrunnlag K 0..1 Decimal Amount Rabattbeløp K 0..1 Decimal Quantity Kvantum: Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum K 0..1 Decimal UnitOfMeasure Enhet relatert til kvantum K 0..1 String RatePerUnit Sats: Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet K 0..1 Decimal VatInfo MVA som beregnes på rabatten K 0..1 VatInfoType VatPercent MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for den K 0..1 Decimal aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen K 0..1 Decimal CalculationSequence Angir rekkefølge for beregning av rabatter K 0..1 String ChargesTotals Spesifisering av sum tillegg pr. kode. K 0..* DiscountChargesAn Ikke i bruk Null eller mange forekomster dtaxtype Code Kode for tillegg ihht. avtale K 0..1 String Description Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode K 0..1 String Percent Tilleggsprosent K 0..1 Decimal BaseAmount Tilleggsgrunnlag K 0..1 Decimal Amount Tilleggsbeløp K 0..1 Decimal Quantity Kvantum: Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum K 0..1 Decimal 27

28 UnitOfMeasure Enhet relatert til kvantum K 0..1 String RatePerUnit Sats: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet K 0..1 Decimal VatInfo MVA som beregnes på tillegget K 0..1 VatInfoType VatPercent MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for den K 0..1 Decimal aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen K 0..1 Decimal CalculationSequence Angir rekkefølge for beregning av tillegg K 0..1 String ActualPayment Faktisk beløp å betale: Angis dersom beløp å betale er K 0..1 Decimal Ikke i bruk forskjellig fra fakturert Valuta. ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 K 0..1 Heltallsdel av faktisk beløp K 0..1 Desimaldel av faktisk beløp K 0..1 Moduluskode K 0..1 String XML-eksempel <InvoiceSummary> <FreeText>100</FreeText> <InvoiceTotals> <LineItemTotalsAmount> </LineItemTotalsAmount> <ChargesTotalsAmount>100</ChargesTotalsAmount> <GrossAmount> </GrossAmount> <VatTotalsAmount> </VatTotalsAmount> <NetAmount> </NetAmount> </InvoiceTotals> <VatTotalsInfo> <VatPercent>14</VatPercent> <VatAmount> </VatAmount> </VatTotalsInfo> <VatTotalsInfo> <VatPercent>25</VatPercent> <VatAmount> </VatAmount> </VatTotalsInfo> <TaxTotalsInfo> <TaxCode>RR</TaxCode> <TaxAmount>671</TaxAmount> </TaxTotalsInfo> 28

29 <TaxTotalsInfo> <TaxCode>TL</TaxCode> <TaxAmount> </TaxAmount> </TaxTotalsInfo> <TaxTotalsInfo> <TaxCode>SU</TaxCode> <TaxAmount> </TaxAmount> </TaxTotalsInfo> <TaxTotalsInfo> <TaxCode>KG</TaxCode> <TaxAmount>37500</TaxAmount> </TaxTotalsInfo> </InvoiceSummary> 29

30 4. Vedlegg 1 Komplett eksempelmelding for kontoutskrift tollkreditt <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Sample XML file generated by Bao Nguyen, NorStella, > <Interchange xsi:schemalocation="http://www.e2b.no/xmlschema e2b_invoice_interchange_v3p4.xsd" xmlns="http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <Envelope> <InterchangeId>12345</InterchangeId> <From>NO </From> <To>NO </To> <Date> </Date> <Time>14:20:00.0Z</Time> <NumberOfMessages>1</NumberOfMessages> </Envelope> <Invoice MessageVersion="3.4" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice"> <MessageTimestamp> T14:30:47.0Z</MessageTimestamp> <InvoiceHeader> <InvoiceType>380</InvoiceType> <InvoiceStatus>9</InvoiceStatus> <InvoiceNumber> </InvoiceNumber> <InvoiceDate> </InvoiceDate> <Supplier> <Name>Tollregion Oslo og Akershus</Name> <ContactInformation> <PhoneNumber> </PhoneNumber> </ContactInformation> <PostalAddress> <Address1>Postboks 8122 Dep</Address1> <PostalCode>0032</PostalCode> <PostalDistrict>OSLO</PostalDistrict> </PostalAddress> <OrgNumber> </OrgNumber> <AccountInformation> <AccountNumber> </AccountNumber> <IbanNumber>NO </IbanNumber> <SwiftNumber>NDEANOKK</SwiftNumber> </AccountInformation> </Supplier> <Buyer> <PartyId> </PartyId> <Name>TESTKUNDEN AS</Name> <PostalAddress> <Address1>Postboks 999</Address1> <Address2>Skøyen</Address2> <PostalCode>0213</PostalCode> 30

31 <PostalDistrict>OSLO</PostalDistrict> </PostalAddress> <OrgNumber> </OrgNumber> </Buyer> <Payment> <DueDate> </DueDate> <Currency>NOK</Currency> <KidNumber> </KidNumber> <PaymentTerms>FEBRUAR</PaymentTerms> </Payment> </InvoiceHeader> <InvoiceDetails> <BaseItemDetails> <LineItemNum>010103</LineItemNum> <SuppliersProductId> </SuppliersProductId> <Description>TEST SPEDISJON AS</Description> <LineItemGrossAmount>131123</LineItemGrossAmount> <VatInfo> <VatAmount>26446</VatAmount> </VatInfo> <FreeText> </FreeText> </BaseItemDetails> <BaseItemDetails> <LineItemNum>010102</LineItemNum> <SuppliersProductId> </SuppliersProductId> <Description>TESTSPEDITØREN AS</Description> <LineItemGrossAmount>103405</LineItemGrossAmount> <VatInfo> <VatAmount>95700</VatAmount> </VatInfo> <FreeText> </FreeText> </BaseItemDetails> </InvoiceDetails> <InvoiceSummary> <FreeText>100</FreeText> <InvoiceTotals> <LineItemTotalsAmount> </LineItemTotalsAmount> <ChargesTotalsAmount>37500</ChargesTotalsAmount> <GrossAmount> </GrossAmount> <VatTotalsAmount> </VatTotalsAmount> <NetAmount> </NetAmount> </InvoiceTotals> <VatTotalsInfo> <VatPercent>14</VatPercent> <VatAmount> </VatAmount> </VatTotalsInfo> <VatTotalsInfo> <VatPercent>25</VatPercent> <VatAmount> </VatAmount> </VatTotalsInfo> 31

32 <TaxTotalsInfo> <TaxCode>RR</TaxCode> <TaxAmount>671</TaxAmount> </TaxTotalsInfo> <TaxTotalsInfo> <TaxCode>TL</TaxCode> <TaxAmount> </TaxAmount> </TaxTotalsInfo> <TaxTotalsInfo> <TaxCode>SU</TaxCode> <TaxAmount> </TaxAmount> </TaxTotalsInfo> <TaxTotalsInfo> <TaxCode>KG</TaxCode> <TaxAmount>100</TaxAmount> </TaxTotalsInfo> </InvoiceSummary> </Invoice> </Interchange> 32

33 5. Vedlegg 2 Oversikt over avgiftskoder brukt i TaxTotalsInfo Avgiftskode Beskrivelse AR Miljøgebyr for biler BE Bensinavgift BG Gebyr på batterier BM Avgift på båtmotorer BO Gebyr på tørrbatterier BV Avgift på brennevin og vin CB CO2-avgift CL CO2-avgift på LPG CM CO2-avgift CN CO2-avgift på naturgass DE Gebyr på dekk FA Forskningsavgift FF Eskportavgift fisk og fiskevarer FK Avgift på HFK og PFK GA Grunnavgift kartong/papp GB Grunnavgift metall GG Grunnavgift glass GM Grunnavgift på fyringsolje GP Grunnavgift plast KA Gebyr og analyseinntekter KF Avgift på kullsyrefrie, alkoholfrie drikkevarer KG Gebyr kredittdeklarasjon KH Avgift på kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer MA Miljøavgift kartong/papp MB Miljøavgift metall MG Miljøavgift glass MM Autodieselavgift MP Miljøavgift plast MV Merverdiavgift NA Næringsmiddelavgift NP Matproduksjonsavgift OL Avgift på øl PR Avgift på PER R2 Etterberegningsrenter R4 Tilbakebetalingsrenter RK Miljøgebyr til Renas AS RR Miljøgebyr til Renas AS RT Råvaretoll SJ Avgift på sjokolade og sukkervarer SM Avgift på smøreolje SO Svovelavgift SU Sukkeravgift TL Toll TO Tobakksavgift TR Avgift på TRI 33

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

e2b Implementasjonsguide

e2b Implementasjonsguide Vedlegg Del III-1 Implementasjonsguide e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg 5.mars 2009 Dato: 05. februar 2009 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 23.01.2007 0.1 Are Berg,

Detaljer

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4.

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf. 23 28 45 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 23 BRUKERDOKUMENTASJON 1. INNLEDNING

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi Implementeringsguide Hvordan sende til Agder Energi 2 (5) Til våre leverandører Agder Energi med datterselskaper har nå mulighet til å motta gjennom Baswares meldingssentral, Business Transactions. Ved

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Akershus Universitetssykehus (Ahus) Implementeringsguide elektronisk faktura HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL (Ahus) Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til, Ahus har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom Baswares

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Norli Gruppen AS

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Norli Gruppen AS Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Norli Gruppen AS Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Norli Gruppen AS, Norli Gruppen AS har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Enova SF Implementeringsguide 2 (7) Leverandør til Enova SF, Enova SF har nå anledning til å motta fakturaer elektronisk i EHF-formatet. Dette

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitetet i Oslo

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitetet i Oslo Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Universitetet i Oslo Implementeringsguide 2 (10) Leverandør til Universitetet i Oslo, Den 1. juli 2012 trådde kravet om at leverandører av

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Forslag til endringer i format

Forslag til endringer i format Forslag til endringer i format Fra: Bjørn Ravnestad [mailto:bjor@millum.no] Sendt: 25. november 2010 14:27 Vi har støtt på et lite problem i forbindelse med vedlegg i e2b faktura. Hvis dere ser på vedlegget

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Tjøme Kommune

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Tjøme Kommune Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Tjøme Kommune Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Tjøme Kommune, Tjøme Kommune har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom

Detaljer

Elektronisk faktura e2b

Elektronisk faktura e2b Elektronisk faktura e2b Implementerings eringsguide guide Gjeldende fra dato: 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 1.2 GENERELL INFORMASJON... 3 1.3 FAKTURAHÅNDTERINGSSYSTEMER...

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring VEDLEGG G: ELEKTRONISK FAKTURERING. Elektronisk fakturering

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring VEDLEGG G: ELEKTRONISK FAKTURERING. Elektronisk fakturering Elektronisk fakturering 1 Innhold KONTRAKT NR.: FRAM-10-0001-00 Føreropplæring INNHOLD...2 1 INNLEDNING...3 2 ELEKTRONISK FAKTURERING OG PARTENE...3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 AVTALEPARTENE... 3 2.3 SAMHANDLINGSPROSESSER

Detaljer

e2b Implementasjonsguide

e2b Implementasjonsguide Vedlegg 4: Konkurransegrunnlagets Del III e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg Versjon: 0.97 13.08.2008 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 08.03.2007 0.9 Are Berg, EdiSys

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 1.0 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2011-01-28 Elektronisk handelsformat purring Side 2 av 21 Innhold

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Faktura Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Faktura Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Faktura 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 40

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go r dokumentmaler Poweroffice Go Informasjon om selskapet som sender dokument Avsenders firmanavn Avsenders organisasjonsnummer Avsenders telefonnummer Avsenders e-postadresse Avsenders webadresse Postadresse

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide 2 (10) Leverandør til Politi- og lensmannsetaten (Politiet) Statlige virksomheter er pålagt

Detaljer

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura Ordreimport [Orders] Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura. Felter med grønn bakgrunn

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjon... 3 2. EHF faktura og kreditnota - Totaler... 4 2.1 Beløpselementer

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

Workflow registrere faktura

Workflow registrere faktura Workflow registrere faktura Dato: 2015-08-06 Endringer i dokumentet: Skjermbilder er oppdatert med nytt felt Owner. Denne veiledningen viser hvordan en registrerer en faktura (Invoice) i Alma og knytter

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Transportfaktura Implementasjonsguide

Transportfaktura Implementasjonsguide Transportfaktura Implementasjonsguide Bransjespesifikk bruk av e2b-fakturameldingen for transport Desember 2005 En NorStella-rekommendasjon 1 / 1 Innhold 1 Introduksjon...3 2 e2b-fakturaformatet struktur

Detaljer

Feilmeldinger fra Tollvesents fortollingssystem; TVINN Fastsettelse

Feilmeldinger fra Tollvesents fortollingssystem; TVINN Fastsettelse 17 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 90 dager 18 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager 51 Fradato må være større enn i dag 52 Varenummeret er ugyldig 53 Varenummer er utdatert 54 Regelen

Detaljer

Vi presenterer en Ny FedEx-faktura

Vi presenterer en Ny FedEx-faktura Vi presenterer en Ny FedEx-faktura Velkommen til en ny faktura fra FedEx Express. For å gjøre livet enklere har vi laget en ny faktura med valgfrie formater som passer alle dine forretningsbehov. Her er

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender

Detaljer

Legge til, redigere eller slette en leverandør

Legge til, redigere eller slette en leverandør Legge til, redigere eller slette en leverandør Dato: 2016-06-30 Denne veiledningen viser hvordan en legger til, redigerer eller sletter en leverandør (Vendor) eller leverandørkonto (Vendor Account). Veiledningen

Detaljer

Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Versjon 1.5

Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Versjon 1.5 Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 Versjon 1.5 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 12 Versjonsoversikt Side 20 Copyright GS1 Norway 2014 16.01.2014 Side 1

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Avrunding i EHF faktura

Avrunding i EHF faktura Avrunding i EHF faktura Presisering nummer: 4000001 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 4. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse

Detaljer

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA Implementeringsguide 2 (11) Leverandør til Entra konsernet, Entra Eiendom AS og konserneselskaper har nå mulighet til å motta elektroniske

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Innholdsfortegnelse 1. Kontraktstype... 3 2. Refusjon av skatter og avgifter... 3 3. Utfylling av prisskjema... 3 4. Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert )

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert ) Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert 23.08.2012) Dette dokumentet beskriver hvordan Duett sin standard for import og bokføring av eksterne fakturadata

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Flere av avsnittene inneholder så mye viktig (og

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV Hva er standard synkronisering? Fra Microsoft Dynamics NAV Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X Navn X X

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 1 av 7 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 2 av 7 1 PRIS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Bruksretter...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-036266 ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer...

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Standard bilagsimport [Vouchers]

Standard bilagsimport [Vouchers] Standard bilagsimport [Vouchers] Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. Beskrivelse Format Kommentar Påkrevd VoucherNo Numerisk

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer