Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse"

Transkript

1 Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse PM6 Innkjøpsledelse PM4 Forhandling & kommunikasjon PM2 Riktig Oppstart PM0 Effektivitet i prosjektarbeid PM8 Porteføljestyring PM7 Usikkerhetsstyring PM5 Lederskap i prosjekter PM5+ Teamarbeid i praksis PM3 Planlegging & oppfølging PM1 Grunnleggende prosjektforståelse PMP-prepkurs for sertifisering

2 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Agenda

3 PM1 Prosjekt som arbeidsform 1. Hva er et prosjekt 2. Hva er prosjektledelse 3. Kompetanseområdene innen prosjektledelse 4. Aktørene innen prosjektledelse KUSRSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

4 Definere prosjektet Hvem er ansvarlig for hva? Hvem har hvilken myndighet? Hva er våre mål? Hvordan kommuniserer vi? Spørsmålene er som regel besvart i en linjeorg. Hver gang et nytt prosjekt etableres må disse spm. besvares på nytt

5 Hva er et prosjekt? Operasjoner og prosjekter deler mange egenskaper: Utføres av mennesker Begrensede ressurser Planlagt, g,gjennomført, kontrollert Et prosjekt er en midlertidig innsats for å skape et unikt produkt eller tjeneste (PMI) Et foretak er et prosjekt hvis og bare hvis det eksisterer Et entydig spesifisert mål for produkt og kvalitet En tidsramme for gjennomføringen En ressursramme for gjennomføringen (Holte Consulting)

6 Et prosjekt er midlertidig En definert start En definert slutt Når målet Er nådd Ikke kan/ vil nås Når det ikke lenger er behov for produktet Midlertidig betyr ikke nødvendigvis kort i varighet

7 Unikt produkt, tjeneste eller resultat Er prosjekt består av å gjøre noe som ikke er gjort før Mange tusen boligfelt lt er bygget, men hver linje er unik Ny eier Nytt design Ny beliggenhet Nye entreprenører

8 Definisjon av et prosjekt - oppgave Kan følgende aktiviteter defineres som prosjekt? Bygging av ny kraftlinje Rettssak med grunneiere om rett til å føre frem linjen Utvikling av en ny web-løsning Forhandlinger om et innkjøp av stormaskiner Gjennomføring av et budsjettår i din virksomhet Gjennomføring av en markedsføringskampanje Gulf - krigen Flytting av en skvadron jagerfly fra USA til Midtøsten

9 Hva er prosjektledelse? Bruk av kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker for å møte prosjektkrav Prosjektgruppen koordinerer arbeidet i prosjektet som typisk består av: Konkurrerende behov om: omfang, tid, kostnader, risiko og kvalitet Prosjektinteressenter med forskjellige behov og forventinger Identifisere krav

10 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Sammenheng med andre kunnskapsområder

11 Kunnskapsområder innen prosjektledelse Prosjektledelse i forbindelse med: Prosjekt Samhandling Prosjekt Omfang Prosjekt Tidsplan Prosjekt Kostnader Prosjekt Kvalitet Forvaltning av menneskelige ressurser Prosjekt Kommunikasjon Prosjekt Risiko Prosjekt Innkjøp KUSRSMATE RIELL, EBL , Kun til e get bruk

12 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL,

13 Prosjektmiljøet jø dikterer krav til egenskaper hos prosjektleder KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

14 Prinsippskisse for prosjekter Kostnads- og bemanningsnivå Start Oppstart Mellomfaser (en eller flere) Tid Avslutning Slutt

15 Prosjektets livsyklus Noen kjennetegn Kostnads/bemannings nivå er lavt i starten, høyere frem mot avslutning og faller merkbart Ved oppstart er: Sannsynligheten for suksess er lavest Usikkerhet og risiko er høyest Evnen for prosjektinteressenter å påvirke sluttresultatet er høyest KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

16 Din egen prosjektsyklus Beskrive din egen prosjektlivsyklus Diskuter med sidemannen Lag en skisse KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

17 Beslutningsprosessen (Holte Consulting / Consept) Det er alltid fire muligheter ved et beslutningspunkt: Fortsette (til neste beslutningspunkt) basert på opprinnelige forutsetninger Fortsette basert på endrede forutsetninger Utsette beslutningen inntil beslutningsunderlaget er bedre Terminere prosjektet Kvalitetssikret Beslutning beslutningsunderlag Beslutnings- Kvalitets- dokumentasjon sikring Oppstarts- Beslutningsaktiviteunderlag Prosjektfase N Prosjektfase N+1

18 Organisatorisk struktur KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

19 Linjeorganisering Avd. leder Leder Avd. leder Prosjekt koordinering Avd. leder KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

20 Sterk matrise Leder Avd. leder Avd. leder Avd. leder Avd. Leder for prosjektledere Prosjekt koordinering i KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

21 Prosessgruppene Oppstart Autorisere prosjektet eller fasen Planlegge definere og detaljere målene og velge det beste alternativet til å nå målet Gjennomføring koordinere mennesker og andre ressurser for å gjennomføre planen Kontroll og styring sikre at målene blir nådd ved å måle og overvåke fremdrift regelmessig for å oppdage avvik så korrektive tiltak kan bli iverksatt hvis nødvendig Avslutning formalisere overleveringen av prosjektet eller fasen og sørge for en metodisk slutt

22 Aktivitet Overlapp av prosesser Gjennomføring Planlegging Oppstart Avslutning Kontroll Tid Startt Slutt

23 Sammenheng mellom faser Planlegging / Prosjektering Gjennomføring KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

24 Kunnskapsområder linket mot prosessgrupper Oppstart Planlegging Gjennomføring Kontroll Avslutning Prosjekt Samhandling Utvikle mandat Utvikle prosjektplan Utføre prosjektplan Måle og følge aktiviteter Integrert endringskontroll Prosjekt Omfang Prosjekt Tidsplan Prosjekt Kostnader Oppstart Lage foreløpig omfang Planlegge omfang Definere omfang Lage WBS Definere aktiviteter Bestemme rekkefølge Bestemme ressursbehov Bestemme varighet Utvikle tidplan Planlegge ressurser Beregne kostnader Sjekke omfang Sjekke fremdrift Sjekke kostnader Prosjekt Kvalitet Kvalitetsplanlegging Kvalitetssikring Kvalitetskontroll Forvaltning av Planlegge organisasjonen Bemanne organisasjonen Lede prosjektteamet menneskelige ressurser Utvikle prosjektkteamet Prosjekt Kommunikasjon Planlegge kommunikasjon Spre informasjon Rapportere resultater Håndtere prosjektinteressenter Prosjekt Risiko Planlegge risikohåndtering Identifisere risiko ik Kvalitativ risikoanalyse Kvantitativ risikoanalyse Planlegge risikotiltak Måle risiko Avslutte prosjektet Prosjekt Innkjøp Planlegge innkjøp Lage forespørsel Kontraktsavslutning Velge tilbyder Kontrakstadministrasjon

25 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Hvordan definere omfang effektivt?

26 Hva sikrer en god start? Diskutere to og to? Referer til egne prosjekterfaringer KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

27 Kommunikasjon Beslutningstaker Kunde IT-avd. Bruker KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

28 Prosjektomfang Scope Management Konstant sjekke at alt arbeid ferdigstilles Ikke la noen legge inn tilfeldige endringer i omfang uten integrert t endringskontroll Sikre at alle endringer matcher mandatet Definere og kontrollere hva som er med i prosjektet og hva som ikke dekkes KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

29 Prosjektledelse og styring, EBL, KUSR RSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk k Synliggjør usikkerheten

30 Ulike kundetyper Kunde A Gir vage krav uten spesifikk informasjon Kunde B Gir hensikt og funksjon Kunde C Gir detaljerte, spesifikke krav, inkluderer arbeidsmetoder, prosedyrer og prosesser som skal brukes Hvordan påvirker kundetypen ditt prosjekt?

31 Ulike typer krav Funksjonskrav k Ingen teknisk beskrivelse Hva det gjør Klare behov Tekniske krav Detaljerte Fysiske spesifikasjoner Spesifikasjoner på ytelse Hvilke krav påvirker ditt prosjekt?

32 Triple restriksjoner Kost Tid Higher Fixed Lower priority priority priority Omfang/Kvalitet Omfang / kvalitet Tid Kostnad X X X

33 Balansere prosjektet Oppsummering av fase Bravo Tid Milepæl 1.09, replanlagt til Utsatt til 28.09, 5.10, Produksjonssetting 8 nov. i SP4 Ressurser/Økonomi Kost Budsjett 4,8 mill, Forbruk 5,6 mill Produkt/kvalitet Tid Produkt/kvalitet Omfang av leveransen redusert med 1 / 3 KUSRSMATE RIELL, EBL , Kun til e get bruk

34 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Hvordan håndtere prosjektinteressenter?

35 Prosjektinteressenter KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

36 Prosjektinteressenter (Stakeholders) Det er ikke nok å levere det kunden forventer For at et prosjekt skal kunne kalles en suksess må det innfri i foreventningen til alle prosjektinteressentene KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

37 Interessentanalyse 1. Plan for interessentanalyse 2. Identifisering av prosjektinteressenter 3. Analyse av prosjektinteressenter 4. Plan for håndtering av prosjektinteressenter 5. Håndtering av interessenter 6. Oppfølging og kontroll

38 2. Identifisere prosjekt interessenter Primære: Fagforening, Aksjeeiere, kreditorer, Ansatte, Myndigheter, Leverandører og underleverandører, Kunder, Linjeledere, Andre prosjektledere Prosjektressurser Primære prosjektinteressenter Sekundære prosjektinteressenter Sekundære: Alle som tror de har en interesse i prosjektet, Familie, Media, Institusjoner (Skole, sykehus), Profesjonelle orga., Turister, Privatpersoner, Interesseorg, Konsumentorg, Konkurrenter, Politiske organisasjoner Vanskelige å forstå kvanskelige

39 3. Analyse av prosjektinteressenter Hva ønsker interessenten å få ut av ditt prosjekt? Lev deg inn i deres ståsted Mulig ge evinst 4 strategier Innformer Innvolver Hva bringer ditt prosjekt? Hva er alternativet? Overvåke Basert på din analyse må du velge hvordan du ønsker å kommunisere med prosjektinteressentene Samarbeid Reduser Avhengighet gg Evt. imøtegå Evne til å motarbeide

40 4 Plan for håndtering av prosjektinteressenter Forankre resultatet av interessentanalysen i prosjektteamet og avtal hvem som gjør hva Forankres i kommunikasjonsplanen Eksempel på kommunikasjonsplan: Målgruppe Budskap/innhold Info. kanal Dato Formål Ansv. Merknader Media Gir arbeids- Web 1.7 Skape PL plasser Pressemelding goodwill Bellona Tar dem seriøst Møte 9.6 Starte dialog BN

41 Eksemplel Knattefoss II Ombygging av kraftverk Nytt skytefelt på Rena KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

42 5. Håndtering av prosjektinteressenter 1. Administrer i prosjektinteressentenes forventinger Alle verktøy innen prosjektledelse kan brukes for kommunisere klart hva som er mulig og hva som skal gjøres 2. Kontroller hvem som blir prosjektinteressenter Alle kan i utgangspunktet ha meninger om et prosjekt Urimelige innspill kan vurderes avvist 3. Håndter dem nedenfra Mange prosjektinteressenter har mer makt enn prosjektlederen likevel må PL: Stille tøffe spørsmål Konfrontere dem med fakta Motivere dem til handling

43 6. Oppfølging og kontroll Mulig gevinst 4 strategier t Informer Involver 1 Overvåke Samarbeid 1 Reduser Avhengighet Evt. imøtegå Evne til å motarbeide

44 Minicase: Interessentanalyse Identifiser de viktigste prosjektinteressentene Plasser aktørene i en matrise Hva gjør du? KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

45 Hvordan takle usikkerhet i prosjekter? Definere usikkerhet 6 trinn for håndtering av usikkerhet KUSRSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

46 Definisjon av Usikkerhet Usikkerhet er gitt ved differansen mellom den informasjon som er tilgjengelig som er nødvendig for å ta en beslutning og den tilgjengelige informasjonen. (PS 2000, 1997) KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

47 Suksess dreier seg om å være best i de tidlige faser Her bestemmes prosjektets suksess Konseptfasen Frihetsgrad Planfasen Endrings kostnader Utførelsesfasen Her kommer regnskapets time

48 Usikkerhetsledelse 1. Planlegge usikkerhetsledelse 2. Identifisere usikkerhet 3. Kvalitativ usikkerhetsanalyse 4. Kvantitativ usikkerhetsanalyse 5. Planleggel og gjennomføre tiltak mot usikkerhet 6. Overvåkning og styring av usikkerhet

49 Trinn 1, Planlegge usikkerhetsledelse Eks. på innhold i plan for håndtering av usikkerhet 1. Metodikk 2. Roller og ansvar 3. Budsjettering 4. Tidsplanlegging 5. Poenggivning og tolkning 6. Terskelverdier 7. Rapportformater 8. Oppfølging

50 Trinn 2, Identifisere usikkerhet Teknikker for innhenting av informasjon: Intervjuer Brainstorming Bruk gule lapper Sjekklister basert på erfaring KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

51 Generelle forhold Matrise 1 Generelle Delvis Kjent forhold kjent Kan påvirke Kan delvis påvirke Kan ikke påvirke kpåvirke Ukjent

52 Trinn 3, Kvalitativ ti usikkerhetsanalyse Usikkerhetsmatrise,Matrise 2 sammenheng mellom sannsynlighet og konsekvens Konsekvenser 2 Middels Høy risiko risiko Lav risiko 2 Middels risiko Sannsynlighet

53 Trinn 3, Kvalitativ usikkerhetsanalyse Usikkerhetsmatrise i Utvidet modell Konsekvenser Oppside Nedside Middels muligheter Små muligheter Lav risiko Middels risiko Store muligheter Middels muligheter Middels risiko Høy risiko Sannsynlighet

54 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Trinn 4. Kvantitativ usikkerhetsanalyse Ti Trinnvis i kalkulasjon l Styringsramme Grunnkal kyle Forventet tillegg Usikkerhets avsetning Styringsmål

55 Utnytt tiden En usikkerhetsanalyse øker drastisk i verdi ved å gjennomføre tiltak KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

56 Trinn 5. Planlegge og gjennomføre tiltak Etablere felles strategi på forhånd Både hovedstrategi og reservestrategi Hver usikkerhet plasseres Strategiene revurderes i takt med at prosjektet modnes Det er mange prosjekter som feiler her!

57 Struktur for dokumentasjon KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

58 4 tiltak mot usikkerhet Pros sedyrer Rigide linjer Retnings Acceptance Godta Høy Mitigation Dempe Transfer Overføre Toleranse for usikkerhet Oversatt fra Project Management av Harold Kerzner, side 686, Wiley Avoidance Unngå Lav

59 Trinn 6. Overvåke og styre usikkerheten Identifiser symptomer ved oppstart Identifiser potensielle risiki og deres virkning Lag retningslinjer for hvordan risiko håndteres Forbedres underveis Ha en nødløsning klar Gjennomfør Earned Value betraktninger Tid Kost

60 Oppsummering 1. Lag en usikkerhetsplan 2. Bestem antall bidragsytere 3. Kvalitativ versus kvantitativ 4. Utfør en usikkerhetsanalyse - oppdater underveis 5. Frekvens for oppdatering KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

61 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Effektiv planlegging

62 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Utvikle en prosjektplan

63 Styringsdokument Fastlegger og klargjør intensjonene med prosjektet Viser hvordan prosjektet t er tenkt gjennomført Er det viktigste verktøyet i den overordnede styringen av prosjektet Utarbeides i forbindelse med oppstart av prosjektet

64 Styringsdokument: Innholdselementer (Finansdepartementet) OVERORDNEDE RAMMER Hensikt, krav, hovedkonsept Prosjektmål Suksessfaktorer, kt rammebetingelser, grensesnitt PROSJEKTSTRATEGI Strategi for styring av usikkerhet Gjennomføringsstrategi Kontraktsstrategi Organisering og ansvarsdeling PROSJEKTSTRYINGSBASIS Arbeidsomfang Prosjektnedbrytningsstruktur Kostnadsoverslag og budsjett Fremdriftsplan

65 Styringsdokumentet - bruk SD forplikter prosjekteier og prosjektleder om en felles forståelse av styringsgrunnlaget for prosjektet. Styringsdokumentet tet (SD) kan brukes som avtaledokument mellom prosjekteier og prosjektleder. SD gir mulighet for innspill/kvalitetssikring ill/k lit t ik i av prosjektet på et tidlig stadium (eksempelvis gjennom høringsrunder). Styringsdokumentet kan benyttes som beslutningsunderlag.

66 Psykologien i planlegging Det å lage en plan har en egenverdi selv om du ikke alltid vil følge planen Å lage en plan tvinger frem en modning Ofte kan antagelser om mange fremtidige endringer medføre til en mindre detaljert plan 2 ytterpunkter innen planlegging l 1. Detaljert hovedplan Lite pr. Fase 2. Overordnet hovedplan Detaljert pr. Fase

67 Planleggingsprosessene Planlegge omfang Beskrive omfang som grunnlag for fremtidige avgjørelser Definere omfang dele opp hovedleveranser i mindre mer håndterlige biter Definere aktiviteter identifisere de spesifikke aktivitetene som kreves for å produsere de ulike leveransene Bestemme rekkefølge identifisere og definere avhengigheter h mellom aktivitetene it t Estimere varighet estimere antall arbeidsperioder som kreves for å ferdigstille en aktivitet Utvikle tidsplan analysere rekkefølge, varighet og ressurskrav for å lage en tidsplan Utvikle risikoplan bestemme hvordan usikkerhet skal planlegges og håndteres Ressursplanlegging avgjøre hvilke ressurser (personer, utstyr, materiale) og mengde som kreves for å utføre prosjektaktiviteter Kostnadsestimering Utvikle estimater for kostnader for ressurser som kreves for å ferdigstille prosjektaktiviteter Kostnadsbudsjett Fordele de samlede kostnadsestimatene til arbeidspakker Utvikle prosjektplan samle resultatene fra de andre planleggingsprosessene og samle dem i et eget sammenhengende dokument

68 Prosjektledelse i forbindelse med tidshåndtering En side av prosjektledelse l som omfatter prosessene som kreves for å sikre fullføring av prosjektet innenfor fastsatt tidsramme. De består av: Definering av aktiviteter identifisering av de spesifikke aktivitetene som må utføres for å produsere de forskjellige prosjektleveransene. Bestemmelse av aktivitetenes rekkefølge identifisering og dokumentering av avhengighetsforhold g mellom aktivitetene. Estimering av varighet på aktivitetene estimering av antall arbeidstimer som kreves for å fullføre enkeltaktiviteter. Utarbeidelse av tidsplan analysering av tids-sekvenser, varighet av aktiviteter, og ressursbehov for å utarbeide tidsplanen. Kontroll av fremdriftsplan kontrollering av endringer i forhold til prosjektets fremdriftsplan. KUSRSMATE RIELL, EBL , Kun til e get bruk

69 Prosjekttidsplan Prosjekttidsplanen omfatter: 1. Etabler en plan for fremdrift som du måler mot virkelig fremdrift 2. Identifiser hva du skal måle slik at du oppdager avvik tidlig 3. Planlegg hvordan du skal håndtere avvik 4. Identifiser en prosess for håndtering endringer

70 Planlegging, Hovedprosesser Omfang Planlegge omfang Omfang Definere omfang Definere aktiviteter Tid Tid Tid Kostnad Rekkefølge på aktiviteter Tid Estimere varighet Kostnad Kostnadsbudsjett Ressursplanlegging Kostnadsestimering Utvikle risikoplan Utvikle tidsplan Kostnad Samhandling Utvikle prosjektplan

71 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL,

72 Komprimering av varighet Crashing Handling for å minske prosjektets totale varighet Komprimerer kun aktiviteter på kritisk linje Analysere alternativer for å få Den maksimale kompresjonen av varigheten Til den laveste kostnaden Fast tracking Å komprimere prosjektets fremdriftsplan ved å overlappe aktiviteter som normalt skulle vært utført etter hverandre. Komprimerer tidsplanen ved å benytte slakk i parallelle løp. Gjør tidsplanen strammere ved å tilføye ressurser til den kritiske linjen med prestasjons-drevne oppgaver.

73 Milepæler i planlegging En milepæl er et skifte av status og har ingen varighet En del prosjektmiljøer har faste milepæler l Andre prosjekter definerer sine egne milepæler KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

74 Utvikle egne milepæler Innvolver de som gjør jobben Identifiser naturlige steg Tenk kontroll Når bør du ha en ny fase Hva bør du se etter Kommuniser milepælsplanen Bruk den aktivt gjennom hele prosjektet

75 Passering av milepæler Milepæl l 2 Fra Planlegging l til Gjennomføring Beslutning: Å gjennomføre prosjektet i henhold til planen eller stoppe prosjektet. Evt. utsette i påvente av mer informasjon. Styringsgruppe etableres hvis ikke allerede på plass Ansvarlig: Prosjekteier Leveranser: Obligatorisk: Frivillig: Prosjektmandat, Business case, Plan for å ta ut effekt inkl. ansvar Interessentanalyse, Risikoanalyse, Ressursavtaler

76 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Oppfølging og bruk av IT-verktøy

77 Mål av utførelse Et verktøy for å identifisere problemer tidlig Hva du har utført til nå sammenlignet med din plan Bruk k regelen Ta ferdigstillelses kriterier alvorlig

78 Gantt tabell med planlagt varighet for hver aktivitet Fremdrifts-markeringer bak den nåværende datoen er forsinket/bak k tidsplanen. KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til e get bruk

79 Planlagt vs faktisk kostnad over tid Prosjektet t brukte penger fortere enn forutsatt Prosjektet vil være over budsjett eller det kan være foran tidsplanen KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til e get bruk k Prosjektet vil være over budsjett eller

80 Månedsrapport, eksempel KOSTNADSRAPPORT PERIODE: april August Typisk innhold Sammendrag av aktiviteter i perioden Avvik/ korrektive tiltak i perioden Planlagte aktiviteter for den neste perioden Usikkerhet Vedlegg: Kostnadsrapport Fremdriftsrapport KS-rapport A B C D E F G H OPPRINNELIG GODKJENTE SISTE GODKJENT POTENS. PROGNOSE BESTILT UTBELTALT UTBETALT WBS AKTIVITET DELPROSJEKT ENDRINGER BUDSJETT ENDRINGER TIL DENNE AKKUMULERT BUDSJETT (A+B) (C + D) NÅ MÅNED 1000 Prosjektstyring kr kr kr kr - kr kr kr kr Markedsføring kr kr kr kr - kr kr kr kr Prosjektering kr ,00 kr - kr kr 1 500,00 kr kr 9 000,00 kr 1 000,00 kr , Konstruksjon kr ,00 kr - kr kr - kr kr - kr - kr Finans kr ,00 kr - kr kr - kr kr 1 890,00 kr 490,00 kr 490, Prosjekt Reserve kr ,00 kr - kr kr - kr kr - kr - kr - PROSJEKT TOTAL kr kr kr kr kr kr kr kr

81 Kostnads og fremdrifts utførelse KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

82 Eks. på måling av fredrift i Pakistan Kontrakt med huseier Byggingen starter Antenner installert KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

83 Estimate at Completion (EAC) 3 typer av prognoser 1. AC+ETC Faktiske omkostninger til nå + nytt estimat for det gjenstående arbeidet - Tidligere utførelse er ikke på planen 2. AC+BAC-EV Faktiske k omkostninger til nå + gjenværende budsjett Løpende endringer blir sett på som atypiske 3. AC+(BAC-EV)/CPI Faktiske omkostninger til nå + gjenværende budsjett modifisert med en utførelsesfaktor Løpende endringer blir sett på som typiske

84 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, PM5 Lederskap i prosjekter + fallgruver

85 Viktige momenter 1. Kjenn deg selv i medgang og motgang 2. Behandle andre som de selv ønsker å bli behandlet 3. Overgang 1, fra å lede deg selv til å lede andre 4. Overgang 2, fra å lede andre til å lede ledere KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

86 Administrasjon vs lederskap Prosjektleder må prioritere KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

87 Hva er lederskap? Start med å still deg selv to spørsmål: 1. Hvor er det du ønsker å bringe dine medarbeidere som er så viktig? 2. Hvorfor skal dine medarbeidere ønske å følge deg dit? En leder skal pr. definisjon få medarbeidere til følge han/hun til et mål

88 Når er det nødvendig med lederskap? Når du ønsker at medarbeidere skal prestere mer enn minstekravet De fleste oppgaver i et prosjekt er som regel i denne kategorien dvs. Et hvert prosjekt krever lederskap eller prosjektlederskap

89 Dine sterke sider kan fort bli dine største svakheter hvis du bruker dem ukritisk. Er du nysgjerrig på hvorfor du er effektiv i noen situasjoner og ikke i andre? Bekymrer det deg at team satt sammen av kompetente individer ikke er effektive? Har du oppdaget at noen situasjoner tar frem det verste i deg? Hender det at noen alltid er uenig med deg uten at du forstår hvorfor? Har du oppdaget at noen ikke lytter til deg selv om du prøver å hjelpe dem?

90 LIFO stilene Underliggende behov Gi et verdifullt bidrag Bevise ens verdi Være hjelpsom Referer til seg selv Minimere skade og tap Gå sakte Være sikker Fokus på mennesker Fokus på oppgaver Nyte harmoni og sosial aksept Kjenne mennesker Komme overens med andre Referer til seg til andre Sette og nå mål Være kompetent Skaffe resultater

91 Nøkkelegenskaper for en leder Kommunisere en retning Inspirere til handling Ta effektive beslutninger hvor du ser ulike synsvinkler KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til eget bruk

92 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Noen fallgruver

93 Hvordan forholde seg til ditt prosjekt? Hvis du som prosjektleder greier å bevege deg både fremover og bakover i tid uansett hvor du selv befinner deg har du stor sjanse til å lykkes med ditt prosjekt KUSR RSMATE RIELL, EBL , Kun til e get bruk

94 Hva kjennetegner vellykkede prosjekter? Enighet om prosjektmål blant prosjektteamet, kunden og ledelsen En plan som viser veien til målet, med klart ansvar og som brukes til å måle fremdrift Konstant, effektiv kommunikasjon mellom alle som er involvert i prosjektet En kontrollert prosjektramme (tid, kost, produkt/kvalitet) Støtte fra ledelsen

95 KUSRSMATERIELL, EBL , Kun til eget bruk Prosjektledelse og styring, EBL, Egen prosjekthverdag

96 Oppgave Velg en utfordring eller en situasjon du har opplevd i oppstart eller planleggingsfasen som du opplevde som krevende. Beskriv dette etter følgende øg mal 1. Beskrivelse av bakgrunn og utfordringer 2. Hvilke alternative tiltak som ble vurdert 3. Valgt løsning/metode inkl. utførlige begrunnelser 4. Oppnådd effekt av tiltakene og hva man lærte av dette Grunnkurs i prosjektledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014 Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen Dagens tema Faveo Målanalyse, en god prosjektstart Vellykket gjennomføring av prosjekt Omfangsstyring

Detaljer

Verktøy for tidsplanlegging

Verktøy for tidsplanlegging SpeedUp Forum 16-17/8-2016 Verktøy for tidsplanlegging John Olav Midtlyng WSP Norge AS Tema for innlegget HVEM er jeg? HVA er prosjektledelse i WSP? HVA er fremdriftsstyring? HVORFOR en Verktøykasse? HVEM

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Et nytt perspektiv på prosjektledelse Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv. Kva- litet. Tid. Kost. Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450

Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv. Kva- litet. Tid. Kost. Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450 Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv Kva- litet Kost Tid Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450 1 Prosjekteringsledelse=prosjektledelse av prosjekteringen Forventninger fra

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 2. Initiering, målformulering, planlegging og risikoanalyse

Introduksjon til prosjektarbeid del 2. Initiering, målformulering, planlegging og risikoanalyse Introduksjon til prosjektarbeid del 2 Initiering, målformulering, planlegging og risikoanalyse Initiering av prosjekter Hvorfor et prosjekt? Fordi det skal løse et behov som har oppstått Idéskapning Spontane

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektets arbeidsomfang

Prosjektets arbeidsomfang Prosjektets arbeidsomfang Grunnlaget for tidsplanlegging og oppfølging For å kunne sette opp tidsplaner og lage kostnadsestimater for et prosjekt, må vi kartlegge arbeidsomfanget, det vil si hvilke aktiviteter

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse og -styring. Et kurs levert av Holte Consulting

Grunnleggende prosjektledelse og -styring. Et kurs levert av Holte Consulting Grunnleggende prosjektledelse og -styring Et kurs levert av Holte Consulting Velkommen Velkommen til kurs i regi av Holte Consulting! Dette kursmateriellet er utformet for å gi deg et best mulig utbytte

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP HYDROs Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP Introduksjon: Denne presentasjon er beskriver hovedprinsipper for anvendelse av arbeids- og beslutnings-prosessene for

Detaljer

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt:

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Kort repetisjon om prosjekt som arbeidsform Prosjektarbeid og ledelse i kunnskapsorganisasjoner Organisering (prosjekt vs linje) Mål i prosjekt : formelle

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim Prosjekterfaringer Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer Erfaringsgrunnlag Mer enn 25 års erfaring med prosjekter og prosjektledelse Bransjereferanser: Forskning og teknologi

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

PROSJEKTLEDELSE. Del 1 Prosjektet

PROSJEKTLEDELSE. Del 1 Prosjektet PROSJEKTLEDELSE Advokat Anders Folkman MNA Boks 230 4892 GRIMSTAD anders@folkman.no 92425921 Del 1 Prosjektet Bakgrunn og forståelse av emnet Kontraktsstrategier Sammenhengen mellom kontraktregimet og

Detaljer

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Student: Geir Graff-Kallevåg Dato: 21.04.2010 Antall sider (eks. forside): 8 Innhold Innledning... 2 Teori... 2 A) Kort analyse

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09 Levende usikkerhetsledelse Pus forum 10/6 09 1 Bakgrunn og formål med notatet Deltakerbedriftene i PUS-prosjektet har uttalt at de ønsker seg bedre kultur for styring av usikkerhet. Status pr. i dag er

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Agenda. Strukturert idriftsettelse

Agenda. Strukturert idriftsettelse Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og drift av bygninger 06.05.2013

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG HVORDAN SPISER DU EN ELEFANT? EN BIT AV GANGEN 'HOW WILL YOU LIVE, RAMBO?'

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Kurs tittel: Kurs Type: Kvalifiserings

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Finansdepartementet. Felles begrepsapparat

Finansdepartementet. Felles begrepsapparat Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer Felles begrepsapparat Kvalitetssikrere: Dovre International AS HolteProsjekt AS Metier

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

* Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder ecampusprogrammet Ingrid Melve Otto Wittner * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype

* Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder ecampusprogrammet Ingrid Melve Otto Wittner * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype Utarbeidet av: Ingrid Melve Sist oppdatert: 03.12.2010 Godkjent av: Dato for godkjenning: PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn Prosjektnummer ecampus utvikling i IoU * Tilknytning til andre prosjekt og/eller

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM Strategisk planlegging Måltall og målstruktur Daglig drift forbedringsinitiativer Implementeringsplan Fokusområder og initiativer under implementering coaching Små dag-til-dagtilpasninger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN 10.02.2016 Tor I. Hoel Per Roger Johansen ÅF Advansia AS Atkins Norge AS V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e ÅF

Detaljer

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Innledning Terramar har en velprøvd tilnærming til og metodikk for gjennomføring

Detaljer

Føringer for forprosjektfasen DOKUMENT 6 -KONSEPTVALGSUTRENDING FOR LIVSVITENSKAP VED UNIVERISTETET I OSLO

Føringer for forprosjektfasen DOKUMENT 6 -KONSEPTVALGSUTRENDING FOR LIVSVITENSKAP VED UNIVERISTETET I OSLO Føringer for forprosjektfasen DOKUMENT 6 -KONSEPTVALGSUTRENDING FOR LIVSVITENSKAP VED UNIVERISTETET I OSLO 05.11.2011 Side 2 av 8 6. FØRINGER FOR FORPROSJEKTFASEN På bakgrunn av referansesjekken og usikkerhetsbildet

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP 1 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen BAKGRUNN Forslag om prosjekt innenfor tema prosjekteringsprosess

Detaljer

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Programleders vurdering 2013 har vært det første prøveåret for programområdet digitalt førstevalg. Det har vært givende samtidig som det har vært krevende. Alt i alt

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Prosjektseminar for journalister

Prosjektseminar for journalister Prosjektseminar for journalister Theatercafeen 07.05.2013 Agenda Kort om Metier Innholdet i faget og prosjektets ulike faser - Prosjektteori - Hva er KS1 og KS2-analyser Hvorfor sprekker prosjekter så

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger 26.november 2014 Harald Hasfjord / Prosjektsjef Prosjekt Midt designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur

Detaljer

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 17-18 oktober 2006 Lillin Cathrine Knudtzon og Kristin Amundsen DESIGNMATRISE HVA HVOR- DAN GJENNOMFØR-

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Stein Grimstad (Simula)

Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Stein Grimstad (Simula) Estimering av kostnader i IT-prosjekter Stein Grimstad (Simula) 1 Planleggingsfasen.. 2 Gjennomføringen. 3 Overskridelser I gjennomsnitt sterk underestimering av kostnader. o 30-40% overoptimistiske i

Detaljer