ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABBs fellesprogram i Prosjektledelse"

Transkript

1 ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

2 Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering som gir nytte for deg og forretningsmessig nytte for kunden og ABB. Nytte for deg Vi ønsker å gi deg muligheten til å utvide dine kunnskaper, forbedre dine ferdigheter og utfolde din kreativitet i prosjekter. Et opplæringsprogram i prosjektledelse gir deg mulighet til å vokse, både faglig og personlig. Er du ny som prosjektleder eller prosjektmedarbeider, gir vi deg basiskunnskap på de viktigste områdene i prosjektledelse. Er du en erfaren prosjektleder, gir vi deg nyttig repetisjon, faglig påfyll og muligheten til å sertifisere deg som prosjektleder. Sertifisering, som foregår på to nivåer, er å betrakte som et rent kvalitetsstempel og øker din verdi som prosjektleder. Forretningsmessig nytte for kunden I ABB anstrenger vi oss for at kundene våre skal lykkes. Dette krever at vi tilfredsstiller eller overgår kundenes forventninger ved å levere riktig kvalitet på våre produkter, tjenester og systemleveranser. Gode og handlekraftige prosjektledere bidrar i høy grad til denne målsettingen. Forretningsmessig nytte for ABB Nøkkelen til å skape større verdier er å øke kunnskaps- og serviceinnholdet i all vår forretningsvirksomhet, som i stadig større grad foregår i komplekse prosjekter. Å gjennomføre disse prosjektene på en god måte, med fokus på de rette tingene, er helt avgjørende for at ABB skal lykkes, nå og i fremtiden. ABBs fellesprogram i Prosjektledelse På denne bakgrunnen tilbyr vi sammen med Project Management Academy i Metier Gruppen et samlet utdanningsprogram i prosjektledelse: ABBs fellesprogram i Prosjektledelse. Programmet består av et sett moduler som til sammen dekker de viktigste områdene en prosjektleder må beherske: A Grunnleggende Prosjektledelse (e-læringskurs) B Ledelse, Utvikling og Kommunikasjon C Praktisk Prosjektstyring D Risikohåndtering E Kontraktsadministrasjon og Innkjøp F HMS i praktisk prosjektarbeid G Lønnsomhet og Prosjektøkonomi S1 ABB Project Master sertifisering S2 Forberedelse til PMP sertifisering X Tilleggsmoduler

3 k u r s m o d u l e r Internettbaserte moduler og tradisjonelle kurs Kursene fokuserer på praktisk anvendelse av prinsipper, metoder og teknikker i prosjektledelse basert på ABBs virkelighet. Modul A (e-læringskurs) og modul S2 (e-test) er Internettbaserte moduler. De øvrige modulene er tradisjonelle kurs av to dagers varighet (modul B varer tre dager). Kursene er lagt opp som kombinasjoner av forelesninger, plenumsdiskusjoner og løsning av case-oppgaver i grupper. Rekkefølgen i gjennomføring av modulene Nye prosjektledere og -medarbeidere anbefales å starte med modul A. Rutinerte prosjektledere vil også dra nytte av modul A som nyttig repetisjon av basiskunnskap og en kilde til faglig fordypning på områder av spesiell interesse. For alle som er involvert i prosjekter bidrar modul A til felles forståelse og oppfatning av viktige begreper innen faget prosjektledelse i ABB. For øvrig kan man velge kurs etter behov; alle kursmoduler er for selvstendige kurs å regne. Sertifisering I tillegg til kursmodulene omfatter programmet sertifisering av prosjektledere. Det gis mulighet både til intern sertifisering (ABB Project Master) og ekstern sertifisering (fører til tittelen Project Management Professional). Dette øker din verdi som prosjektleder. Når du har fått det nødvendige grunnlaget blant annet ved å gjennomgå de ulike kursmodulene i fellesprogrammet oppmuntrer vi deg derfor til å sertifisere deg som prosjektleder. De ulike kursmodulene A Grunnleggende Prosjektledelse E-læringskurset gir praktisk anvendelig kunnskap om organisering av prosjekter, planlegging og gjennomføring av prosjekter, samt metoder og teknikker som anvendes for å etablere et styringsunderlag og holde kursen frem til målet. Kurset er basert på kunnskapsområder og prosesser i PMI s standard for prosjektledelse, PMBOK.I kurset kan deltakerne oppdage relevante teknikker og ferdigheter mens de følger prosjektets livssyklus, følge sin egen progresjon ved å løse oppgaver og score poeng, stille spørsmål og diskutere konsepter med en dedikert nettcoach og konsultere eksempler og sjekklister for å forsterke sin forståelse av konseptene som blir presentert.

4 Kurset er tilgjengelig i to måneder etter oppstartsdato. De fleste bruker gjerne et sted mellom timer for å få et godt utbytte av kurset, avhengig av kunnskaps-, erfarings- og ambisjonsnivå. Kurset krever tilgang til Internett via MS Internet Explorer eller Netscape, versjon 5.0 eller nyere. Målgruppe: Medarbeidere som ønsker en grunnleggende introduksjon til prosjektledelse, nye prosjektledere og mer erfarne prosjektledere som ønsker faglig repetisjon og påfyll. B Ledelse, Utvikling og Kommunikasjon Kurset gir deltakerne økt selvinnsikt og praktisk trening i ulike kommunikasjonsstiler. Ved å bruke riktig kommunikasjonsstil, vil du nå frem i mye større grad og være i stand til å påvirke i ønsket retning. Internt i prosjektet gir god kommunikasjon et bedre arbeidsklima, færre negative konflikter, færre misforståelser og mer effektive møter. I forhold til kunder er god kommunikasjon uvurderlig for å bygge og vedlikeholde gode kunderelasjoner. Den forretningsmessige nytten er åpenbar. I forkant av kurset gjennomgår den enkelte et forarbeid i form av en analyse som viser hvordan andre oppfatter din kommunikasjonsstil og måte å påvirke på. Denne analysen er utgangspunktet for bevisstgjøring og forbedring på selve kurset. I løpet av tre intense kursdager går mye av tiden med til praktisk trening med personlige tilbakemeldinger fra erfarne konsulenter og de øvrige kursdeltakere. C Praktisk Prosjektstyring Målet med kursmodulen er å øke kvaliteten på den praktiske prosjektgjennomføringen i ABB. Dette oppnås gjennom riktig anvendelse av teknikker og metoder for planlegging og oppfølging av prosjekter. Relevante ABB cases gjennomgås og drøftes. Kurset omfatter måldefinering, prosjektstrukturering, tids- og ressursplanlegging, styring og oppfølging, håndtering av endringer og avvik, ressursstyring, rapportering, samt implementering av prosjektstyringsteknikker og -metoder. Målgruppe: Prosjektledere, prosjektmedarbeidere og linjeledere. D Risikohåndtering Kurset gir grunnleggende forståelse av usikkerhetsstyring i typiske ABB-prosjekter. Deltakerne lærer konkrete teknikker og verktøy for å håndtere risiko og muligheter på en måte som gjør ABBs prosjekter mer lønnsomme. Kurset omfatter begrepsavklaring, identifisering og kvantifisering av usikkerhet, samt tiltak for å utnytte, redusere eller overføre usikkerhet. Usikkerhetshåndtering som en prosess gjennom prosjektets ulike faser gjennomgås. Innholdet er knyttet til ABBs bestemmelser og øvrige praksis. ABBs Project Risk Committee omtales. Målgruppe: Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, linjeledere, selgere og salgsledere. Målgruppe: Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, tilbudsansvarlige og linjeledere.

5 S e r t i f i s e r i n g E - Kontraktsadministrasjon og Innkjøp Kurset gir god innsikt i strategisk innkjøps- og kontraktsarbeid. Deltakerne får kunnskap om ulike kontraktstyper og avtaler, viktige kontraktsbestemmelser og hvordan typiske problemstillinger takles på en slik måte at feller unngås og lønnsomheten i prosjektene øker. Den første delen omhandler praktisk kontraktsadministrasjon. I den andre delen av kurset deles kursdeltakerne i to grupper: Den ene gruppen får en innføring i strategiske kontrakter og innkjøp, mens den andre gruppen, beregnet for prosjektledere som jobber med tekniske entrepriser, får en gjennomgang av sentrale bestemmelser i NS 3430 og NS Målgruppe: Prosjektledere, innkjøpsansvarlige og selgere. F HMS i praktisk prosjektarbeid Kurset gir deltakerne god forståelse av sentrale HMS-spørsmål i prosjektgjennomføringen og øker evnen til trygt og inspirerende HMS-arbeid i prosjekter. For mange kunder er HMS svært viktig. Et proaktivt HMS-fokus gir derfor også stor forretningsmessig nytte. Innholdet omfatter definisjon av begrepet HMS, krav fastsatt av myndigheter, oppdragsgiver, ABBs egne krav, krav til underentreprenører, risikovurdering, Sikker Jobb Analyse (SJA), rapportering av uønskede hendelser og avvik, miljøstyring, samt prosjektlederens organisering og kommunikasjon av HMS-oppgaver. Kurset er ikke å forveksle med et obligatorisk 40-timers kurs om HMS i ABB. De to kursene utfyller hverandre. Målgruppe: Prosjektledere, linjeledere og alle som er involvert i HMS-arbeid i prosjekter. G Lønnsomhet og Prosjektøkonomi Kurset gir deltakerne økt forståelse for og kunnskap om god økonomistyring i prosjektene. Dette gir bedre lønnsomhet i enkeltprosjekter og dermed stor forretningsmessig nytte for ABB. Kurset inkluderer definisjon av begreper og terminologi, etablering av kostnadsestimater, cash-flow vurderinger, lønnsomhetsvurderinger, usikkerhet (risiko og muligheter), prosjektoppstart, kostnadsstyring, håndtering av endringer samt iverksetting av styringstiltak. Kurset er basert på ABBs modeller, krav og rutiner. Målgruppe: Prosjektledere, prosjektmedarbeidere og økonomer i linjen. S1 ABB Project Master sertifisering ABB tilbyr en egen sertifisering, ABB Project Master, i form av en avsluttende e-test via Internett til de som har gjennomført alle kursmodulene. Det kan søkes fritak for inntil to moduler dersom man har tilsvarende kurs fra andre institusjoner.

6 S2 Forberedelse til PMP sertifisering Kurset er ren forberedelse til PMP eksamen, som fører til tittelen Project Management Professional et internasjonalt anerkjent kvalitetsstempel på prosjektledere. Ved å gjennomføre kurset, i tillegg til noen dagers selvstudium, øker sjansen betydelig for å bestå eksamen. Krav til utdannelse og erfaring for å kunne gå opp til eksamen er beskrevet på PMI gjennomfører selve eksamen, som bygger på konsepter, teoretiske modeller og terminologi knyttet til de ni kunnskapsområdene og de fem hovedprosessene i PMBOK. X Tilleggsmoduler For informasjon om tilleggsmoduler i programmet, se Påmelding Du kan melde deg på kurs i ABBs fellesprogram i Prosjektledelse på Alltid oppdatert informasjon på insid/no Web-sidene som er knyttet til HR-portalen på inside/no inneholder alltid oppdatert informasjon om ABBs fellesprogram i Prosjektledelse. Her finnes kursplan, påmeldingsskjema, informasjon om de enkelte kursmodulene og annen relevant informasjon. Direkte link:

7 voice Kontakt Har du spørsmål som angår ABBs fellesprogram i Prosjektledelse, vær vennlig å kontakte Project Management Academy direkte: Project Management Academy AS Metier Gruppen Telefon sentralbord: Telefaks: e-post:

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS Velkommen til YIT Skolen! YIT Skolens Lederutviklingsprogram LU Kompetanseutvikling er et satsingsområde for YIT, og dette er solid forankret

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer