Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen"

Transkript

1 Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektledelse Teamledelse Brukerretting

2 Hvorfor prosjektkompetanse? 25% of total GNP for the Scandinavian countries gives approx NOK 1340 billion on projects Forsvaret skal bli bedre på prosjektledelse Antall PMI-medlemmer stiger! Status 65% går galt! Planer og estimater var ofte basert på et mangelfullt grunnlag, manglet forankring i for eksempel virksomhetsplanen. Målene var urealistiske, det var for lite fokus på evne til gjennomføring. Prosjektstyringen og oppfølgingen var mangelfull. Kontrakter ble ikke benyttet som styringsredskap i den løpende prosjektgjennomføringen. (Statskonsult 1998:6) Stadig økende hastighet, en hovedutfordring i dagens og fremtidens prosjekter og forretningsliv Hvorfor? År ? Mer å gjøre for den enkelte. Fører til større usikkerhet, ingen mulighet for å hente seg inn. Stiller mye større krav til G 3 : godt forarbeid, gode prosesser og gode folk! mnd

3 Hvorfor? Prosjektfaget i offentlig sektor Mange kaller seg prosjektledere uten formell kompetanse Prosjektledelse og prosjektarbeid en basiskompetanse Framtidas dominerende ledelsesform Prosjekt er et umodent fag Prosjektledelse regnes ikke som et fagområde Ledere velger ikke metoder de ikke kjenner! Særlige kjennetegn off.sektor Hvorfor? - Samfunnsansvar (konsekvensutredninger) - Åpne beslutningsprosesser (konstant utfordring) - Rettssikkerhet (kjenne lover/regelverk godt) - Normer om habilitet, saklighet og lojalitet - Samarbeid framfor konkurranse (mange aktører) - Arbeidsområder/rammer endres plutselig (årlig?)

4 Prosjektmetodikkens muligheter Hvorfor? deling (arbeidsdeling, kunnskapsdeling) disiplin (felles metode/felles språk) dokumentasjon (før, under, etter) Hva? Hva er prosjektkompetanse? Strukturelle teknikker Metode og språk Kultur og samspill også for økonomer, jurister, samfunnsvitere

5 Prosjektstyring verktøy og teknikker Hva? Definer målet/roller/ansvar 1 Prosjektstrukturering 2 Nettverk/tidsplan 3 Ressursbehov mot arbeidsoppgaver Resource 4 Resource pool Fremdrift/Ressursplan 5 Oppfølging /Rapportering Planned Planned -Actual - Budgeted cost Styringssløyfen Korrektive tiltak Etablere Planer Analysere avvik 7 Rapportering Resultat/gevinst/sluttdok. 8 Prosjektledelse Hva? 1. Integrasjonsledelse 4.1 Utarbeide prosjektplan 4.2 Gjennomføring prosjektplan 4.3 Integrert endringsstyring 2. Omfangsledelse 5.1 Igangsetting 5.2 Omfangsplanlegging 5.3 Omfangsdefinisjon 5.4 Omfangsverifikasjon 5.5 Omfangsendringsstyring 3. Tidsledelse 6.1 Aktivitetsdefinisjon 6.2 Bestemme aktivitetenes rekkefølge 6.3 Beregne aktivitetenes varighet 6.4 Utarbeide tidsplan 6.5 Styring av tidsplan 4. Kostnadsledelse 7.1 Ressursplanlegging 7.2 Kostnadsestimering 7.3 Kostnadsbudsjettering 7.4 Kostnadsstyring 5. Kvalitetsledelse 8.1 Kvalitetsplanlegging 8.2 Kvalitetssikring 8.3 Kvalitetsstyring 6. Personalledelse 9.1 Organisasjonsplanlegging 9.2 Bemanning 9.3 Teamutvikling 7. Kommunikasjonsledelse 10.1 Kommunikasjonsplanlegging 10.2 Distribusjon av informasjon 10.3 Rapportering av ytelse 8. Usikkerhetsledelse 11.1 Planlegge usikkerhetsledelse 11.2 Identifisere usikkerhet 11.3 Kvalitativ usikkerhetsanalyse 11.4 Kvantitativ usikkerhetsanalyse 10.4 Administrativ avslutning 11.5 Planlegge tiltak mot usikkerhet 11.6 Overvåke og styre usikkerhet 9. Innkjøpsledelse 12.1 Innkjøpsplanlegging 12.2 Forespørselplanlegging 12.3 Forespørsel 12.4 Leverandørvalg 12.5 Kontraktsadministrasjon 12.6 Kontraktsavslutning

6 Hva? Arbeidsgrupper/team = kultur Performance Impact Høyproduktivt team Ekte team Arbeidsgruppe Potensielt team Pseudo-team Team Development Nytteverdi - prosjektkompetanse Gir oversiktlig beslutningsprosess Målbar gevinstrealisering Felles metoder og teknikker som utvikler felles språk og prosjektkultur Lærer å beherske ulike arbeidsformer (forholdet linje/prosjekt) Øker endringskompetanse For prosjektmetodikkens nytteverdi er:

7 Nytte? Prosjektsuksess Oppnåelse Hensikt Nytte Kost Tid Leveranse Beslutningsprosess knyttet til prosjektets livsløp Definerte kontrollporter hvor beslutningsunderlaget knyttes til prosjektets formål og effektmålet En definert prosjektprosess Nytte? Beslutnings- underlag 1 Beslutnings- underlag 2 Beslutningsunderlag 3 Go/no go Tradisjonell fokus Kontrollport 1 Prosjektprioritering Kontrollport 2 Valg av konsept Kontrollport 3 Styringsunderlaget (prosjektmandatet) Prosjektgjennomf. Drift - gevinstrealisering Mulige prosjekter Mål Arbeidsomfang Kostnad Tid Usikkerhet

8 Beslutningspunkter i modellen Nytte? Idé fase BP1 Gevinst realisering Linjeansvar BP2 BP3 BP4 BP4 Prosjektansvar Planlegging Gjennomføring Avslutning Oppstart prosjekt? Gjennomføre prosjekt? Godkjenne prosjekt? Avslutte prosjekt? Nytte Prioritere de riktige prosjektene Redusere tiden i prosjektgjennomføringen Gir prosjektlederne støtte i etablering og gjennomføring Felles forståelse i hele virksomheten for hvordan prosjektet skal gjennomføres Øke kvaliteten på prosjektgjennomføringen Sikrer at prosjektledere gjør de rette tingene Nye prosjektdeltakere får en rask og sikker innføring i prosjektarbeid Sikrer krav til målsetning for prosjektet Redusere kosten på prosjektgjennomføringen Prosjektdeltagerne kjenner aktivitetene de skal igjennom intet behov for å finne opp kruttet på nytt Regulerer forholdet mellom linjen og prosjekt

9 Prosjektkompetanse som suksessfaktor - eksempel Hewlett Packard har satset tungt på kompetanseutvikling i prosjektledelse og uttaler følgende om nytten av denne satsingen: The focus on training and education within PM has served to propel HP toward project success rates of around 70 percent, which starkly contrasts with overall average project success rates of 45% Project Management Professional (PMP ) Modul J Forberedelseskurs internasjonal PMP -sertifisering Sertifisert Prosjektleder Statskonsult Trinn 3: 10 studiepoeng Modul I Prosjektoppgave Eksamen Trinn 2: 15 studiepoeng Velg 6 av 8 kursmoduler Modul E Motiverende lederskap Modul A Grunnleggende prosjektarbeid Modul F Kontraktsstyring i prosjekter Modul B Praktisk prosjektstyring Modul G Prosjektøkonomi Modul C Risikohåndtering i prosjekter Modul H Prosjektstyringsverktøy, MS Project Modul D Prosjektorganisering Trinn 1: 5 studiepoeng Eksamen Modul A Grunnleggende prosjektarbeid

10 Hvorfor denne varianten? Utspring i et prosjektfagmiljø Basert på den internasjonale PMI standard Praktisk orientert studium med høy fleksibilitet Mulighet for e-læring/integrert læring Studiepoeng (HIO) og sertifisering Min påstand Det er behov og rom for økt prosjektkompetanse i off.sektor! Vi søker samarbeid for å få det til! Forslag og spørsmål?

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse

Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse PM6 Innkjøpsledelse PM4 Forhandling & kommunikasjon PM2 Riktig Oppstart PM0 Effektivitet i prosjektarbeid PM8 Porteføljestyring PM7 Usikkerhetsstyring

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Oppstart av prosjekter (Project Startup)

Oppstart av prosjekter (Project Startup) Hovedoppgave Oppstart av prosjekter (Project Startup) av stud. techn. Anders Falck Øien og stud. techn. Bjørn Jarl Fagerlund NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for produksjons- og

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Utvidet foilsett. Settet inneholder foiler som ikke ble benyttet på presentasjonen. Introduksjon NOKIOS 30.10.2012 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS Velkommen til YIT Skolen! YIT Skolens Lederutviklingsprogram LU Kompetanseutvikling er et satsingsområde for YIT, og dette er solid forankret

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

TEMA 2006 Temadag 3. Ledelse av virksomheter gjennom prosjektledelse. (her lager Kristin et skilleark med utfresing)

TEMA 2006 Temadag 3. Ledelse av virksomheter gjennom prosjektledelse. (her lager Kristin et skilleark med utfresing) TEMA 2006 Temadag 3 Ledelse av virksomheter gjennom prosjektledelse (her lager Kristin et skilleark med utfresing) (her kommer en oversikt over programmet og temaet, evt. etterfulgt av en oppsummering

Detaljer

Benchmarking av prosjektledelse

Benchmarking av prosjektledelse Benchmarking av prosjektledelse Analysehåndbok for vurdering av prosjekter Versjon: 4 Dato: 16. mars 1997 Forfattere: Bjørn Andersen, Bjørn Egil Asbjørnslett og Halvard Kilde Fil: Analysehåndbok.doc Håndbok

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer