Side: 2609 av 388 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4"

Transkript

1 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ / øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/ / Kristin Dale godkjenning av emner for romsvik tudentmappe 2011/ / Kontrakt Program for skolebibliotekutvikling med Gjettum skole - Bærum kommune Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011/ / / Gjettum skole ide: 2609 av 388

2 Master i helsefag - deltid tudentmappe 2011/ / luttmelding Masterstudie i helsefag tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Grunnskolelærer tudentmappe 2011/ / ide: 2610 av 388

3 øknad om permisjon Rettsvitenskap bachelor tudentmappe 2008/ / øknad om å avlegge eksamen i PED 1 tudentmappe 2009/ / Tilleggsopplysninger Klage over formelle feil ved Masteroppgave DR / / nnstilling - forslag fra Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i stipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 37/11 Terje ørnes Torgilstveit N P 2011/ /2011, Fvl ide: 2611 av 388

4 Bilateral agreement for the academic years 2011/2012 amarbeidsavtale med Latvijas Lauksiamniecibas niversitate ( Latvia niversity of Agriculture ) 2009/ / Latvia niversity of Agriculture Karakterutskrift tudentmappe 2011/ / tdanningsplan - Helene F olfjeld Hald tudentmappe 2011/ / VER105 tudentmappe 2011/ / ide: 2612 av 388

5 Alternative studieløp bachelor vernepleie tudentmappe 2009/ / tudentmappe 2011/ / Opplæringsplan Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Personalmappe P 2011/ /2011 Ofl øknad om permisjon fra fast 100 % stilling ved nternasjonal avdeling Personalmappe 2007/ / Richard Lislevand ide: 2613 av 388

6 Endret permisjonstid tudentmappe 2010/ / Endring av tiltredelsesdato i fast 100 % stilling som universitetsbibliotekar ved niversitetsbiblioteket Personalmappe 2011/ / Linda Mari Östlundh Jean Monnet Module The European nion in the world Lifelong Learning Erasmus Jean Monnet Project Number LLP NO-AJM-MO 2010/ / Lifelong learning programme Kontrakt Program for skolebibliotekutvikling Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011/ / / Husabø skole ide: 261 av 388

7 Oppfølging etter terrorangrepene Oppfølging etter terrorangrepene 2011/ / Kunnskapsdepartementet luttmelding Historie årsenhet tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2615 av 388

8 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om selvvalgt bachelor elvvalgt bachelor 2011 Eksterne søkere 2011/ / øknad om å få avhandlingen bedømt ph.d kandidat Yuanyuan Ma Mobile kommunikasjonssystemer 2009/ / Yuanyuan Ma Anmodning om administrativ tilsetting av Morten Byklum i ervicetorget Personalmappe TO N 2011/ / Richard Lislevand ide: 2616 av 388

9 Høring - tredning av fakultetsvise Ph.d. - utdanninger tredning av Fakultetsvise PhD tdanning ved ia N 2011/ / Jan Oddvar kisland m.fl. Høringssvar fra Avdeling for lærerutdanning angående retningslinjer for dekning av reiseutgifter til studenter i praksis Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / ide: 2617 av 388

10 Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Oppdatering av utdanningsplanen tudentmappe 2010/ / vedrørende ditt videre studieløp tudentmappe 2010/ / ide: 2618 av 388

11 nnvilgelse av uførepensjon Personalmappe 2007/ / tatens Pensjonskasse Karakterutskrifter øknad elvvalgt Bachelor tudentmappe 2011/ / luttmelding tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 2619 av 388

12 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / øknad elvvalgt Bachelor tudentmappe 2011/ / Forslag til utlysningstekst Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Jonny Nordhus N 2011/ / Richard Lislevand Forslag til utlysningstekst - Notat Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Ref 89/11 Jannike Kittelsen N 2011/ / Richard Lislevand ide: 2620 av 388

13 Oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe N 2007/ / Trygve Greibesland øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider N 2011/ / Tord Tjeldnes Godkjenning av fag tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / ide: 2621 av 388

14 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2009/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Master pedagogikk tudentmappe 2011/ / ide: 2622 av 388

15 øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider 2011/ / Morten Wennerberg Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Personalmappe 2007/ / Fakultetsstyret Kontrakt Program for skolebibliotekutvikling Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011/ / / Vågå ungdomsskule Pristilbud møbler nventum Møbelkjøp bygg 50 og 51 Campus Gimlemoen 2011/ / ide: 2623 av 388

16 Pristilbud snekkerarbeid Finsådal Ombygging bygg 50 og 51 Gimlemoen 2011 bygningsmessige arbeider 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar energi tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Master i folkehelsevitenskap tudentmappe 2011/ / ide: 262 av 388

17 øknad om godkjenning av annen utdanning sykepleie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og administrasjon Bachelor tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon Master historie tudentmappe 2009/ / / / ide: 2625 av 388

18 Forlengelse av midlertidig tilsetting høsten 11 Personalmappe N P 2010/ /2011, Fvl Forslag til utlysningstekst av 100 % midlertidig stilling som Postdoktor ved Avdeling for lærerutdanning på vegne av fakultetene Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som Postdoktor ved Avdeling for lærerutdanning / fakultetene Ref 87/11 - Avsluttet uten tilsetting N 2011/ / Rita Hagehei Forslag til utlysningstekst for to 20 % midlertidige Professor stillinger i Avdeling for lærerutdanning på vegne av fakultetene Tilsetting av to Professor stillinger i midlertidig 20 % stilling i Avdeling lærerutdanning på vegne av fakultetene Ref 86/11 - Avsluttet uten tilsetting N 2011/ / Rita Hagehei øknad om fast tilsetting Personalmappe N P 2007/ /2011, Fvl ide: 2626 av 388

19 Forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2008/ / Kari Mette W. Hidle Karakterutskrift tudentmappe 2011/ / var på merknad Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen fagomårde engelsk språk og didaktikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 62/ / / James Neil Coburn Vurdering fra fagansvarlig tudentmappe 2011/ / ide: 2627 av 388

20 Vurdering fra faglærer tudentmappe 2011/ /2011 rene Gundersen Vurdering fra faglærer tudentmappe 2011/ / Doktorgrader første halvår 2011 Doktorgrader / / Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Klage på vedtak om utsettelse av studiene tudentmappe 2008/ / ide: 2628 av 388

21 øknad om fagdidaktikk i samfunnskunnskap tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe P 2011/ /2011 kke publisert øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe Audhild Tuntland / / Audhild Tuntland øknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar energi tudentmappe 2011/ / ide: 2629 av 388

22 øknad om godkjenning av annen utdanning sykepleie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2009/ / / / Fremsendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 86/10 ngen tilsetting 2010/ / til søkerne ide: 2630 av 388

23 Hospiteringsavtale Personalmappe TO 2011/ / David Johannessen Overflytting til bachelorprogrammet i sykepleie ved niversitetet i Agder tudentmappe 2011/ / Overflytting til år 2 ved bachelorprogammet i sykepleie ved niversitetet i Agder tudentmappe 2011/ / Overflytting til år 3 ved bachelorprogammet i sykepleie ved niversitetet i Agder tudentmappe 2011/ / ide: 2631 av 388

24 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2632 av 388

25 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ /2011 Randi Hordvik Vedrørende videre studieløp på bachelor vernepleie tudentmappe 2011/ / Videre studieløp bachelor vernepleie tudentmappe 2011/ / Mailutveksling - Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2633 av 388

26 øknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav i KOM02 tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / pørsmål og svar vedrørende selvvalgt bachelor elvvalgt bachelor 2011 Eksterne søkere 2011/ / Personalmappe P 2008/ / ide: 263 av 388

27 luttmelding Engelsk Bachelor tudentmappe 2011/ / luttmelding ykepleierstudiet tudentmappe 2011/ / øknad om gjenåpning av stengt tollkreditt for kundeid kontrollnr nnvilgelse tvidelse av tollkredittgrensen 2008/ / Tollregion ør-norge øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 2635 av 388

28 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Masterprogram i Helsefag tudentmappe 2011/ / ide: 2636 av 388

29 øknad om godkjenning av annen utdanning ykepleien bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon bachelor i utviklingsstudier høst 2012 tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon FL bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon økonomi og administrasjon master tudentmappe 2008/ / ide: 2637 av 388

30 øknad om reservasjon av studieplass Lokalt opptak 2011 H 2011/ / øknad om selvvalgt bachelor tudentmappe 2007/ / øknad om tilgang til dr philos disputas tudentmappe 2010/ / Høring-enter for nformasjonsanalyse enter for informasjonsanalyse N 2011/ / Birte imonsen m.fl. ide: 2638 av 388

31 Høringssvar fra Fakultet for kunsfag Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen nnstilling Tilsetting i fast 100% stilling som controller ( økonomikonsulent ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 72/11 ngunn Galteland og iri ølvberg Andersen N P 2011/ /2011 Ofl nnstilling Tilsetting 3 faste 100 % stillinger som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i rettsvitenskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 08/11 N P 2011/ /2011 Ofl øknad om permisjon u/lønn Personalmappe N P 2007/ /2011, Fvl ide: 2639 av 388

32 Endring av forhåndsgodkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning osionom bachelor tudentmappe 2011/ / Klage på sensur endret tudentmappe 2008/ / var på Fullfør bachelor tudentmappe 2010/ / ide: 260 av 388

33 var på Klage på karakter i H-127 (oppgave) tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i EN-121 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i FR-113 tudentmappe 2011/ / ide: 261 av 388

34 var på Klage på karakter ved eksamen i FR-113 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i FR-113 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2011/ / Var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2010/ / ide: 262 av 388

35 var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-117 tudentmappe 2011/ / ide: 263 av 388

36 var på Klage på karakter ved eksamen i H-117 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-126 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-126 tudentmappe 2010/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KOM200 tudentmappe 2011/ / ide: 26 av 388

37 var på Klage på karakter ved eksamen i KR-102 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-108 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / ide: 265 av 388

38 var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2009/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / ide: 266 av 388

39 var på Klage på karakter ved eksamen i MA-106 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i MA-106 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / ide: 267 av 388

40 var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i no-129 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-129 tudentmappe 2011/ / ide: 268 av 388

41 var på Klage på karakter ved eksamen i NO-129 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-132 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i PED218 tudentmappe 2010/ / var på Klage på karakter ved eksamen i PED322 tudentmappe 2011/ / ide: 269 av 388

42 var på Klage på karakter ved eksamen MA-106 tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / Kontrakt timelønnede Timevikariat ved ervicetorget som 1 sekretær P 2011/ /2011, Fvl ORG200-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2650 av 388

43 ORG205-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG308-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG310-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG11-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2651 av 388

44 ORG12-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG25-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG31-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG32-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2652 av 388

45 ORG33-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG33-1 ORD Engelsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG35-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG35-1 ORD Engelsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2653 av 388

46 ORG35-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED101-2 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED101-2 ORD Privatist Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED110-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 265 av 388

47 PED110-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED113-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2655 av 388

48 PED135-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED201-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED20-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund Protokoll Anskaffelse skuffereoler CG 2011/ / var Paulsen ide: 2656 av 388

49 Protokoll fra møte Protokoll fra møte i Tilsettingsråd for teknisk og administrative stillinger / / Tilsettingsråd Protokoll fra møte Protokoll fra møte i Tilsettingsråd for teknisk og administrative stillinger / / Tilsettingsråd tudentmappe 2011/ / Vurdering av klage på endring av studieløp tudentmappe 2008/ / ide: 2657 av 388

50 Endret tidspunkt for foreldrepermisjon Personalmappe 2009/ / Christian Webersik E søknad - Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures (PRECYE) - signert Grand Agreement Alle E søknader sendt fra Fakultet for teknologi og realfag i / / Nils ltveit-moe nnhenting av nntektsopplysninger Personalmappe P 2008/ /2011 Ofl nnvilgelse av permisjon uten lønn Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl ide: 2658 av 388

51 luttmelding førskolelærer tudentmappe 2011/ / luttmelding Helsefag Master tudentmappe 2011/ / øknad om fedrepermisjon Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl øknad om godkjenning av annen utdanning ( st-100 sv-103 org-100 ) tudentmappe 2010/ / ide: 2659 av 388

52 øknad om godkjenning av annen utdanning bachelor historie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor Historie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tviklingsstudiet tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / ide: 2660 av 388

53 øknad om permisjon fra fast 100 % stilling som førstelektor ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2007/ / Gunnar Horn øknad om permisjon Historie Årsstudium tudentmappe 2008/ / øknad om ulønnet permisjon Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl tmelding tudentmappe 2011/ / ide: 2661 av 388

54 Høringssvar fra Avdeling for lærerutdanninga - var 2 Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Høringssvar fra Fakultet for teknologi og realfag ved bioingeniørutdanningen Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Vedrørende øknad om permisjon Personalmappe N 2008/ / Richard Lislevand Angående tav av studierett for student Kasheikal Jahanbakhsh tudentmappe 2010/ / ide: 2662 av 388

55 Annulering av klage på karakter ved eksamen i MA107 tudentmappe 2010/ / Annulering av klage på karakter ved eksamen i MA107 tudentmappe 2010/ / Bekreftelse på tilsagn om tilskudd fra Helsedirektoratet Prosjekt HK Agder Prosjektleder Anne Marie tøkken P 2007/ /2011 kke publisert Godkjenning tudentmappe 2010/ / ide: 2663 av 388

56 Godkjenning tudentmappe 2010/ / Klage på sensur imøtekommet tudentmappe 2011/ / Klage på sensur imøtekommet tudentmappe 2011/ / Klage på sensur uendret tudentmappe 2011/ / ide: 266 av 388

57 Klage på sensur uendret tudentmappe 2011/ / Redegjørelse for omfang og bruk av renholdstjenster nnsats mot sosial dumping i statslig sektor 2011/ / Kunnskapsdepartementet Revisjon av utdanningsplan tudentmappe 2011/ / var på endret permisjon tudentmappe 2010/ / ide: 2665 av 388

58 var på Klage i BE-10 tudentmappe 2011/ / var på Klage i BE-10 tudentmappe 2010/ / var på Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i BE-10 tudentmappe 2009/ / ide: 2666 av 388

59 var på klage på karakter ved eksamen i DAT219 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i DAT / / var på klage på karakter ved eksamen i DAT219 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i DR100 tudentmappe 2011/ / ide: 2667 av 388

60 var på Klage på karakter ved eksamen i DR106 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i -07 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i J-100 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i J-100 tudentmappe 2011/ / ide: 2668 av 388

61 var på Klage på karakter ved eksamen i KJ-112 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i KR110 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA126 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA126 tudentmappe 2009/ / ide: 2669 av 388

62 var på klage på karakter ved eksamen i E-105 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2011/ / ide: 2670 av 388

63 var på klage på karakter ved eksamen MA206 tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Personalmappe TO 2011/ / Morten Byklum Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse og omsorgsteknologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i e-helse og omsorgsteknologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 5/11 Elisabeth Holen Rabbersvik 2011/ / søkere ide: 2671 av 388

64 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer tudieutvalget / / Anne Marie undberg Oppnevning av studentrepresentanter og vararepresentanter tudieutvalget / / Anne Marie undberg PED110-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED110-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2672 av 388

65 PED113-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED135-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2673 av 388

66 PED201-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED20-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED219-D1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED311-1 ORD Hjemmeoppgave Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 267 av 388

67 PED31-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED07-2 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED15-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ensur på klage PED122 tudentmappe 2011/ / ide: 2675 av 388

68 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100% stilling som controller ( økonomikonsulent ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 72/11 ngunn Galteland og iri ølvberg Andersen P 2011/ /2011 Ofl Notat fra eksamenskontoret Klage over formelle feil ved Masteroppgave DR / / akkyndig vurdering Tilsetting i midlertidig 100% stilling som professor i innovasjonsledelse og regional utvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap nstitutt for arbeidsliv og innovasjon Ref 65/10 P 2010/ /2011 Ofl amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Geir Øivind Kløkstad ide: 2676 av 388

69 luttmelding Engelsk Årsstudium tudentmappe 2011/ / øknad om forlengelse av studietid Ph.d. kandidat Hans Kristian Nilsen Matematikkdidaktikk 2010/ / Hans Kristian Nilsen øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor økonomi og administrasjon tudentmappe 2011/ / ide: 2677 av 388

70 øknad om godkjenning av annen utdanning Master i helsefag tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tatvitenskap Bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2010/ / ide: 2678 av 388

71 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær vikrsomhet Personalmappe P 2011/ /2011, Fvl Avslag klage på karakter ved eksamen i FY105 tudentmappe 2011/ / Godkjenning tudentmappe 2010/ / KLage på sensur uendret tudentmappe 2011/ / ide: 2679 av 388

72 Midlertidig tilsetting i 50 % stilling ved tudiesekretariatet Personalmappe 2009/ / Atle lotnes Personalmappe P 2011/ / ignert Grand Agreement - E prosjekt Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures ( PRECYE ) E prosjektsøknad - Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures ( PRECYE ) 2011/ / ETRA, pania var på klage på karakter ved eksamen i NV-201 tudentmappe 2009/ / ide: 2680 av 388

73 var på klage på karakter ved eksamen i V-118 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i V-118 tudentmappe 2011/ / var på Klage ved eksamen BE-100 tudentmappe 2011/ / var på Klage ved eksamen ORG200 tudentmappe 2010/ / ide: 2681 av 388

74 øknaden innvilges tudentmappe 2009/ / Vedrørende permisjon fra allmennlærerutdanningen tudentmappe 2008/ / Tiina Marit Olsen Lahtinen PED515-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund P T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2682 av 388

75 PY06-A1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PY07-A1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund Retningslinjene vedtatt av universitetsdirektøren Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner Retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner 2011/ / Alf Kjetil gland m.fl. ide: 2683 av 388

76 BE An analysis of temperamental fit and flow in Nordea Region outh Trygve Wangen Tøsse Masteroppgaver vår / / Trygve Wangen Tøsse BE Congruity Discrepancies in Knowledge ntensive Work, and its impact on Flow Liv Hella Ruyter Masteroppgaver vår / / Liv Hella Ruyter BE CR AND CLTRE COMPARATVE TDY OF ATTTDE TOWARD CORPORATE OCAL REPONBLTY Katerina midova Masteroppgaver høst / / Katerina midova BE Entrepreneurship Proclivity : An exploratory study on tudents ' entrepreneurship intention Fridolin Wilbard Masteroppgaver høst / / Fridolin Wilbard ide: 268 av 388

77 BE Flow in knowledge intensive organizations Monika Patrycja Mosberg Masteroppgaver vår / / Monika Patrycja Mosberg BE ncentive ystem Changed After Economy Transformation in Chinese tate-owned Enterprises W D Masteroppgaver vår / / W D BE Kjøpesentermarkedet i Kristiansand Eskil Flakstad Masteroppgaver høst / / Eskil Flakstad BE On the analytical complexity of the likelihood for a simple DGE model Tore Bersvendsen Masteroppgaver vår / / Tore Bersvendsen ide: 2685 av 388

78 BE PORTFOLO PERFORMANCE EVALATON OF OPEN-END FND N CHNA Kai Wang Masteroppgaver høst / / Kai Wang BE PORTFOLO PERFORMANCE EVALATON OF OTH AFRCAN MTAL FND Loyiso Manjezi Masteroppgaver vår / / Loyiso Manjezi BE The Effect of Capital tructure on Microfinance nstitutions Performance Mihidukulasooriya Warnapelige usitha anjeewa ilva Masteroppgaver vår / / Mihidukulasooriya Warnapelige usitha anjeewa ilva BE To typer prestasjonsvurderinger av norske aksjefond i perioden Ole Christian Myrmel Masteroppgaver vår / / Ole Christian Myrmel ide: 2686 av 388

79 Bekreftelse på mottatt søknad Likestillingskonferansen / / ørlandets kompetansefond Exchange agreement amarbeidsavtale med James Cook niversity 2011/ / James Cook akkyndig vurdering Personalmappe P 2011/ /2011 Ofl amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Bjørg Tone Frøysnes ide: 2687 av 388

80 amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Reidun Hillesund Nilsen amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Andre Tofteland luttmelding Bachelor Maskin Mekatronikk tudentmappe 2011/ / luttmelding Førskolelærerutdanning Bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 2688 av 388

81 luttmelding osionomstudiet tudentmappe 2011/ / sluttmelding sykepleie tudentmappe 2010/ / øknad om forlengelse av studietid ph.d. kandidat Hilde Opsal Matematikkdidaktikk 2010/ / Hilde Opsal øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2689 av 388

82 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning statsvitenskap Bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 2690 av 388

83 øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2008/ / øknad om permisjon ifm. fødsel Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl søknad permisjon høsten 2011 tudentmappe 2008/ / ide: 2691 av 388

84 Engasjement som instituttleder Personalmappe N P 2007/ /2011, Fvl Høringsuttalelse fra Fakultet for Økonomi og amfunnsvitenskap Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Klage over avslag - øknad om opptak Master i Development Management N 2011/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe N 2011/ / Trygve Greibesland ide: 2692 av 388

85 tlysingstekst instituttleder Tilsetting i midlertidig 50% stilling som instituttleder ( ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ref 90/11 N 2011/ / Trygve Greibesland Databehandleravtale mellom ia og Rambøll Management Consulting A Anskaffelse av nettbasert verktøy for spørreundersøkelser - spørresystem 2010/ / Rambøll Management Consulting A Melding om tilsetting Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ref 61/ / / til søkerne Melding om tilsetting Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat i mekatronikk innen autonome droner med fokus på kontrollsystemer ved Fakultet for teknologi og realfag ref 7/ / / til søkerne ide: 2693 av 388

86 var på klage på karakter på eksamen E-105 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-116 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-116 tudentmappe 2009/ / var på søknad permisjon høsten 2011 tudentmappe 2008/ / ide: 269 av 388

87 øknad om dispensasjon fra progresjonskravene tudentmappe 2011/ / Tilbud om fast tilsetting som overingeniør ved Fakultet for teknologi og realfag unita Kolhe Personalmappe 2011/ / unita Kolhe PED906-A1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund RE ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2695 av 388

88 RE ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund RE ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund REL-01-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2696 av 388

89 E ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-10-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-10-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-10-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2697 av 388

90 E T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-20-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2698 av 388

91 E-20-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-206-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund øknad om permisjon fra Astrid Birgitte Eggen Personalmappe 2009/ / Personal- og org. avdelingen øknad om dispensasjon fra progresjonskravene tudentmappe 2011/ / ide: 2699 av 388

92 Arnhem Business chool amarbeidsavtale med niversity of Applied ciences Arnhem 2010/ / Janne trøm-fladstad Dokumentasjon på forhåndsgodkjent emne tudentmappe 2010/ / Høring av forslag til endringer i klimaforskriften - innføring av tredjepartsverifikasjon for luftfart Høring av forslag til endringer i klimaforskriften - innføring av tredjepartsverifikasjon for luftfart 2011/ / Jannicke Øen Klage på karakter ved eksamen i FY003 tudentmappe 2011/ / ide: 2700 av 388

93 amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Atle lotnes luttmelding sykepleie bachelor tudentmappe 2011/ / luttmelding utviklingsstudier bachelor tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2701 av 388

94 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning AL tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor Revisjon tudentmappe 2011/ / ide: 2702 av 388

95 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon 5 årig master i økonomi og administrasjon tudentmappe 2008/ / øknad om permisjon PP tudentmappe 2008/ / Tilbud Tilbud trømforsyning laboratorieaggregat 2011/ / ide: 2703 av 388

96 Forhåndsgodkjenning selvvalgt bachelor tudentmappe 2008/ / Justering av utdanningsplan tudentmappe 2010/ / luttmelding bachelor sykepleie tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter i PED122 tudentmappe 2011/ / ide: 270 av 388

97 var på søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudenmappe 2011/ / ide: 2705 av 388

98 øknad om godkjenning av annen utdanning Master i folkehelsevitenskap tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning tudentmappe 2011/ / Timelærer -500 høsten 2011 Engasjement som timelærer ved nstitutt for informasjonssystemer / / Arto Lanamäki Personalmappe P 2008/ / ide: 2706 av 388

99 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / Endring i utdanningsplan tudentmappe 2011/ / luttmelding sykepleie bachelor tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / ide: 2707 av 388

100 øknad om permisjon bachelor i biologi tudentmappe 2009/ / Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon ref 1/11 P 2011/ /2011 Ofl luttmelding bahelor sykepleie tudentmappe 2010/ / Avtale om veiledning av mastergradsoppgave tudentmappe 2008/ / ide: 2708 av 388

101 ndividull oppfølgingsplan Personalmappe P 2011/ /2011, Fvl Klage på karakter ved eksamen i NV-102 tudentmappe 2011/ / Klage på vedtak tudentmappe 2008/ / Master helsefag deltid tudentmappe 2011/ / ide: 2709 av 388

102 Personalmappe P 2011/ / Personalmappe P 2007/ / Personalmappe P 2011/ / sluttmelding tudentmappe 2011/ / ide: 2710 av 388

103 luttmelding tudentmappe P 2011/ /2011 kke publisert luttmelding bachelor utviklingsstudier tudentmappe 2011/ / luttmelding Bachelor økonomi og administrasjon tudentmappe 2011/ / luttmelding Engelsk Bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 2711 av 388

104 luttmelding Økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 2712 av 388

105 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Grunnskolelærerutdanning tudentmappe 2010/ / ide: 2713 av 388

106 øknad om godkjenning av annen utdanning Rettsvitenskap tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Revisjon bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning osionomstudiet tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / ide: 271 av 388

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/04359-4 nderskrevet kontrakt Timelønnskontrakter - Servicetorget - 2014-16 - Ref E14/593 Camilla Lothe Servicetorget /Beate Andreassen 31.08.2015 Personal I, 14/04359-5 nderskrevet kontrakt

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.07.2014 A 11/14 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling,

Detaljer

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste tvidet søkerliste Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i sykepleievitenskap/ barnesykepleie ref 82/11 Gunhild Nordbø Marthinsen 2011/1-13733/2011 Ofl.

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512.

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.08.2013 MD høring: En ph.d-grad for fremtidens behov Høring - En Phd. grad for fremtidens behov - kunnskap ferdigheter

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.12.2010, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.12.2010 Memorandum of ntent Erasmus Mundus - EMMR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and ntercultural

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.01.2011 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer