Side: 2609 av 388 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4"

Transkript

1 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ / øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/ / Kristin Dale godkjenning av emner for romsvik tudentmappe 2011/ / Kontrakt Program for skolebibliotekutvikling med Gjettum skole - Bærum kommune Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011/ / / Gjettum skole ide: 2609 av 388

2 Master i helsefag - deltid tudentmappe 2011/ / luttmelding Masterstudie i helsefag tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Grunnskolelærer tudentmappe 2011/ / ide: 2610 av 388

3 øknad om permisjon Rettsvitenskap bachelor tudentmappe 2008/ / øknad om å avlegge eksamen i PED 1 tudentmappe 2009/ / Tilleggsopplysninger Klage over formelle feil ved Masteroppgave DR / / nnstilling - forslag fra Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i stipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 37/11 Terje ørnes Torgilstveit N P 2011/ /2011, Fvl ide: 2611 av 388

4 Bilateral agreement for the academic years 2011/2012 amarbeidsavtale med Latvijas Lauksiamniecibas niversitate ( Latvia niversity of Agriculture ) 2009/ / Latvia niversity of Agriculture Karakterutskrift tudentmappe 2011/ / tdanningsplan - Helene F olfjeld Hald tudentmappe 2011/ / VER105 tudentmappe 2011/ / ide: 2612 av 388

5 Alternative studieløp bachelor vernepleie tudentmappe 2009/ / tudentmappe 2011/ / Opplæringsplan Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Personalmappe P 2011/ /2011 Ofl øknad om permisjon fra fast 100 % stilling ved nternasjonal avdeling Personalmappe 2007/ / Richard Lislevand ide: 2613 av 388

6 Endret permisjonstid tudentmappe 2010/ / Endring av tiltredelsesdato i fast 100 % stilling som universitetsbibliotekar ved niversitetsbiblioteket Personalmappe 2011/ / Linda Mari Östlundh Jean Monnet Module The European nion in the world Lifelong Learning Erasmus Jean Monnet Project Number LLP NO-AJM-MO 2010/ / Lifelong learning programme Kontrakt Program for skolebibliotekutvikling Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011/ / / Husabø skole ide: 261 av 388

7 Oppfølging etter terrorangrepene Oppfølging etter terrorangrepene 2011/ / Kunnskapsdepartementet luttmelding Historie årsenhet tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2615 av 388

8 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om selvvalgt bachelor elvvalgt bachelor 2011 Eksterne søkere 2011/ / øknad om å få avhandlingen bedømt ph.d kandidat Yuanyuan Ma Mobile kommunikasjonssystemer 2009/ / Yuanyuan Ma Anmodning om administrativ tilsetting av Morten Byklum i ervicetorget Personalmappe TO N 2011/ / Richard Lislevand ide: 2616 av 388

9 Høring - tredning av fakultetsvise Ph.d. - utdanninger tredning av Fakultetsvise PhD tdanning ved ia N 2011/ / Jan Oddvar kisland m.fl. Høringssvar fra Avdeling for lærerutdanning angående retningslinjer for dekning av reiseutgifter til studenter i praksis Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / ide: 2617 av 388

10 Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Oppdatering av utdanningsplanen tudentmappe 2010/ / vedrørende ditt videre studieløp tudentmappe 2010/ / ide: 2618 av 388

11 nnvilgelse av uførepensjon Personalmappe 2007/ / tatens Pensjonskasse Karakterutskrifter øknad elvvalgt Bachelor tudentmappe 2011/ / luttmelding tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 2619 av 388

12 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / øknad elvvalgt Bachelor tudentmappe 2011/ / Forslag til utlysningstekst Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Jonny Nordhus N 2011/ / Richard Lislevand Forslag til utlysningstekst - Notat Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Ref 89/11 Jannike Kittelsen N 2011/ / Richard Lislevand ide: 2620 av 388

13 Oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe N 2007/ / Trygve Greibesland øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider N 2011/ / Tord Tjeldnes Godkjenning av fag tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / ide: 2621 av 388

14 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2009/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Master pedagogikk tudentmappe 2011/ / ide: 2622 av 388

15 øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider øknad om læreplass i KT servicefag eller stilling som KT medarbeider 2011/ / Morten Wennerberg Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Personalmappe 2007/ / Fakultetsstyret Kontrakt Program for skolebibliotekutvikling Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011/ / / Vågå ungdomsskule Pristilbud møbler nventum Møbelkjøp bygg 50 og 51 Campus Gimlemoen 2011/ / ide: 2623 av 388

16 Pristilbud snekkerarbeid Finsådal Ombygging bygg 50 og 51 Gimlemoen 2011 bygningsmessige arbeider 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar energi tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Master i folkehelsevitenskap tudentmappe 2011/ / ide: 262 av 388

17 øknad om godkjenning av annen utdanning sykepleie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og administrasjon Bachelor tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon Master historie tudentmappe 2009/ / / / ide: 2625 av 388

18 Forlengelse av midlertidig tilsetting høsten 11 Personalmappe N P 2010/ /2011, Fvl Forslag til utlysningstekst av 100 % midlertidig stilling som Postdoktor ved Avdeling for lærerutdanning på vegne av fakultetene Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som Postdoktor ved Avdeling for lærerutdanning / fakultetene Ref 87/11 - Avsluttet uten tilsetting N 2011/ / Rita Hagehei Forslag til utlysningstekst for to 20 % midlertidige Professor stillinger i Avdeling for lærerutdanning på vegne av fakultetene Tilsetting av to Professor stillinger i midlertidig 20 % stilling i Avdeling lærerutdanning på vegne av fakultetene Ref 86/11 - Avsluttet uten tilsetting N 2011/ / Rita Hagehei øknad om fast tilsetting Personalmappe N P 2007/ /2011, Fvl ide: 2626 av 388

19 Forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2008/ / Kari Mette W. Hidle Karakterutskrift tudentmappe 2011/ / var på merknad Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen fagomårde engelsk språk og didaktikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 62/ / / James Neil Coburn Vurdering fra fagansvarlig tudentmappe 2011/ / ide: 2627 av 388

20 Vurdering fra faglærer tudentmappe 2011/ /2011 rene Gundersen Vurdering fra faglærer tudentmappe 2011/ / Doktorgrader første halvår 2011 Doktorgrader / / Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Klage på vedtak om utsettelse av studiene tudentmappe 2008/ / ide: 2628 av 388

21 øknad om fagdidaktikk i samfunnskunnskap tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe P 2011/ /2011 kke publisert øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe Audhild Tuntland / / Audhild Tuntland øknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar energi tudentmappe 2011/ / ide: 2629 av 388

22 øknad om godkjenning av annen utdanning sykepleie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2009/ / / / Fremsendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 86/10 ngen tilsetting 2010/ / til søkerne ide: 2630 av 388

23 Hospiteringsavtale Personalmappe TO 2011/ / David Johannessen Overflytting til bachelorprogrammet i sykepleie ved niversitetet i Agder tudentmappe 2011/ / Overflytting til år 2 ved bachelorprogammet i sykepleie ved niversitetet i Agder tudentmappe 2011/ / Overflytting til år 3 ved bachelorprogammet i sykepleie ved niversitetet i Agder tudentmappe 2011/ / ide: 2631 av 388

24 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2632 av 388

25 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ /2011 Randi Hordvik Vedrørende videre studieløp på bachelor vernepleie tudentmappe 2011/ / Videre studieløp bachelor vernepleie tudentmappe 2011/ / Mailutveksling - Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2633 av 388

26 øknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav i KOM02 tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / pørsmål og svar vedrørende selvvalgt bachelor elvvalgt bachelor 2011 Eksterne søkere 2011/ / Personalmappe P 2008/ / ide: 263 av 388

27 luttmelding Engelsk Bachelor tudentmappe 2011/ / luttmelding ykepleierstudiet tudentmappe 2011/ / øknad om gjenåpning av stengt tollkreditt for kundeid kontrollnr nnvilgelse tvidelse av tollkredittgrensen 2008/ / Tollregion ør-norge øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 2635 av 388

28 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Masterprogram i Helsefag tudentmappe 2011/ / ide: 2636 av 388

29 øknad om godkjenning av annen utdanning ykepleien bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon bachelor i utviklingsstudier høst 2012 tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon FL bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon økonomi og administrasjon master tudentmappe 2008/ / ide: 2637 av 388

30 øknad om reservasjon av studieplass Lokalt opptak 2011 H 2011/ / øknad om selvvalgt bachelor tudentmappe 2007/ / øknad om tilgang til dr philos disputas tudentmappe 2010/ / Høring-enter for nformasjonsanalyse enter for informasjonsanalyse N 2011/ / Birte imonsen m.fl. ide: 2638 av 388

31 Høringssvar fra Fakultet for kunsfag Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen nnstilling Tilsetting i fast 100% stilling som controller ( økonomikonsulent ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 72/11 ngunn Galteland og iri ølvberg Andersen N P 2011/ /2011 Ofl nnstilling Tilsetting 3 faste 100 % stillinger som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i rettsvitenskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 08/11 N P 2011/ /2011 Ofl øknad om permisjon u/lønn Personalmappe N P 2007/ /2011, Fvl ide: 2639 av 388

32 Endring av forhåndsgodkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning osionom bachelor tudentmappe 2011/ / Klage på sensur endret tudentmappe 2008/ / var på Fullfør bachelor tudentmappe 2010/ / ide: 260 av 388

33 var på Klage på karakter i H-127 (oppgave) tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i EN-121 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i FR-113 tudentmappe 2011/ / ide: 261 av 388

34 var på Klage på karakter ved eksamen i FR-113 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i FR-113 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2011/ / Var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2010/ / ide: 262 av 388

35 var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-117 tudentmappe 2011/ / ide: 263 av 388

36 var på Klage på karakter ved eksamen i H-117 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-126 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i H-126 tudentmappe 2010/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KOM200 tudentmappe 2011/ / ide: 26 av 388

37 var på Klage på karakter ved eksamen i KR-102 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-108 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / ide: 265 av 388

38 var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2009/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 2011/ / ide: 266 av 388

39 var på Klage på karakter ved eksamen i MA-106 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i MA-106 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / ide: 267 av 388

40 var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-116 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i no-129 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-129 tudentmappe 2011/ / ide: 268 av 388

41 var på Klage på karakter ved eksamen i NO-129 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i NO-132 tudentmappe 2008/ / var på Klage på karakter ved eksamen i PED218 tudentmappe 2010/ / var på Klage på karakter ved eksamen i PED322 tudentmappe 2011/ / ide: 269 av 388

42 var på Klage på karakter ved eksamen MA-106 tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / Kontrakt timelønnede Timevikariat ved ervicetorget som 1 sekretær P 2011/ /2011, Fvl ORG200-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2650 av 388

43 ORG205-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG308-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG310-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG11-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2651 av 388

44 ORG12-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG25-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG31-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG32-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2652 av 388

45 ORG33-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG33-1 ORD Engelsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG35-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ORG35-1 ORD Engelsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2653 av 388

46 ORG35-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED101-2 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED101-2 ORD Privatist Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED110-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 265 av 388

47 PED110-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED113-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2655 av 388

48 PED135-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED201-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED20-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund Protokoll Anskaffelse skuffereoler CG 2011/ / var Paulsen ide: 2656 av 388

49 Protokoll fra møte Protokoll fra møte i Tilsettingsråd for teknisk og administrative stillinger / / Tilsettingsråd Protokoll fra møte Protokoll fra møte i Tilsettingsråd for teknisk og administrative stillinger / / Tilsettingsråd tudentmappe 2011/ / Vurdering av klage på endring av studieløp tudentmappe 2008/ / ide: 2657 av 388

50 Endret tidspunkt for foreldrepermisjon Personalmappe 2009/ / Christian Webersik E søknad - Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures (PRECYE) - signert Grand Agreement Alle E søknader sendt fra Fakultet for teknologi og realfag i / / Nils ltveit-moe nnhenting av nntektsopplysninger Personalmappe P 2008/ /2011 Ofl nnvilgelse av permisjon uten lønn Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl ide: 2658 av 388

51 luttmelding førskolelærer tudentmappe 2011/ / luttmelding Helsefag Master tudentmappe 2011/ / øknad om fedrepermisjon Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl øknad om godkjenning av annen utdanning ( st-100 sv-103 org-100 ) tudentmappe 2010/ / ide: 2659 av 388

52 øknad om godkjenning av annen utdanning bachelor historie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor Historie tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tviklingsstudiet tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / ide: 2660 av 388

53 øknad om permisjon fra fast 100 % stilling som førstelektor ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2007/ / Gunnar Horn øknad om permisjon Historie Årsstudium tudentmappe 2008/ / øknad om ulønnet permisjon Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl tmelding tudentmappe 2011/ / ide: 2661 av 388

54 Høringssvar fra Avdeling for lærerutdanninga - var 2 Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Høringssvar fra Fakultet for teknologi og realfag ved bioingeniørutdanningen Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Vedrørende øknad om permisjon Personalmappe N 2008/ / Richard Lislevand Angående tav av studierett for student Kasheikal Jahanbakhsh tudentmappe 2010/ / ide: 2662 av 388

55 Annulering av klage på karakter ved eksamen i MA107 tudentmappe 2010/ / Annulering av klage på karakter ved eksamen i MA107 tudentmappe 2010/ / Bekreftelse på tilsagn om tilskudd fra Helsedirektoratet Prosjekt HK Agder Prosjektleder Anne Marie tøkken P 2007/ /2011 kke publisert Godkjenning tudentmappe 2010/ / ide: 2663 av 388

56 Godkjenning tudentmappe 2010/ / Klage på sensur imøtekommet tudentmappe 2011/ / Klage på sensur imøtekommet tudentmappe 2011/ / Klage på sensur uendret tudentmappe 2011/ / ide: 266 av 388

57 Klage på sensur uendret tudentmappe 2011/ / Redegjørelse for omfang og bruk av renholdstjenster nnsats mot sosial dumping i statslig sektor 2011/ / Kunnskapsdepartementet Revisjon av utdanningsplan tudentmappe 2011/ / var på endret permisjon tudentmappe 2010/ / ide: 2665 av 388

58 var på Klage i BE-10 tudentmappe 2011/ / var på Klage i BE-10 tudentmappe 2010/ / var på Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i BE-10 tudentmappe 2009/ / ide: 2666 av 388

59 var på klage på karakter ved eksamen i DAT219 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i DAT / / var på klage på karakter ved eksamen i DAT219 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i DR100 tudentmappe 2011/ / ide: 2667 av 388

60 var på Klage på karakter ved eksamen i DR106 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen i -07 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i J-100 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i J-100 tudentmappe 2011/ / ide: 2668 av 388

61 var på Klage på karakter ved eksamen i KJ-112 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i KR110 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA126 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA126 tudentmappe 2009/ / ide: 2669 av 388

62 var på klage på karakter ved eksamen i E-105 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2011/ / ide: 2670 av 388

63 var på klage på karakter ved eksamen MA206 tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Personalmappe TO 2011/ / Morten Byklum Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse og omsorgsteknologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i e-helse og omsorgsteknologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 5/11 Elisabeth Holen Rabbersvik 2011/ / søkere ide: 2671 av 388

64 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer tudieutvalget / / Anne Marie undberg Oppnevning av studentrepresentanter og vararepresentanter tudieutvalget / / Anne Marie undberg PED110-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED110-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2672 av 388

65 PED113-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED122-1 T Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED135-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2673 av 388

66 PED201-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED20-1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED219-D1 T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED311-1 ORD Hjemmeoppgave Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 267 av 388

67 PED31-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED07-2 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PED15-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ensur på klage PED122 tudentmappe 2011/ / ide: 2675 av 388

68 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100% stilling som controller ( økonomikonsulent ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 72/11 ngunn Galteland og iri ølvberg Andersen P 2011/ /2011 Ofl Notat fra eksamenskontoret Klage over formelle feil ved Masteroppgave DR / / akkyndig vurdering Tilsetting i midlertidig 100% stilling som professor i innovasjonsledelse og regional utvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap nstitutt for arbeidsliv og innovasjon Ref 65/10 P 2010/ /2011 Ofl amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Geir Øivind Kløkstad ide: 2676 av 388

69 luttmelding Engelsk Årsstudium tudentmappe 2011/ / øknad om forlengelse av studietid Ph.d. kandidat Hans Kristian Nilsen Matematikkdidaktikk 2010/ / Hans Kristian Nilsen øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor økonomi og administrasjon tudentmappe 2011/ / ide: 2677 av 388

70 øknad om godkjenning av annen utdanning Master i helsefag tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tatvitenskap Bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2010/ / ide: 2678 av 388

71 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær vikrsomhet Personalmappe P 2011/ /2011, Fvl Avslag klage på karakter ved eksamen i FY105 tudentmappe 2011/ / Godkjenning tudentmappe 2010/ / KLage på sensur uendret tudentmappe 2011/ / ide: 2679 av 388

72 Midlertidig tilsetting i 50 % stilling ved tudiesekretariatet Personalmappe 2009/ / Atle lotnes Personalmappe P 2011/ / ignert Grand Agreement - E prosjekt Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures ( PRECYE ) E prosjektsøknad - Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures ( PRECYE ) 2011/ / ETRA, pania var på klage på karakter ved eksamen i NV-201 tudentmappe 2009/ / ide: 2680 av 388

73 var på klage på karakter ved eksamen i V-118 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i V-118 tudentmappe 2011/ / var på Klage ved eksamen BE-100 tudentmappe 2011/ / var på Klage ved eksamen ORG200 tudentmappe 2010/ / ide: 2681 av 388

74 øknaden innvilges tudentmappe 2009/ / Vedrørende permisjon fra allmennlærerutdanningen tudentmappe 2008/ / Tiina Marit Olsen Lahtinen PED515-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund P T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2682 av 388

75 PY06-A1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund PY07-A1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund Retningslinjene vedtatt av universitetsdirektøren Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter 2011/ / Marianne Øhrn Johannessen Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner Retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner 2011/ / Alf Kjetil gland m.fl. ide: 2683 av 388

76 BE An analysis of temperamental fit and flow in Nordea Region outh Trygve Wangen Tøsse Masteroppgaver vår / / Trygve Wangen Tøsse BE Congruity Discrepancies in Knowledge ntensive Work, and its impact on Flow Liv Hella Ruyter Masteroppgaver vår / / Liv Hella Ruyter BE CR AND CLTRE COMPARATVE TDY OF ATTTDE TOWARD CORPORATE OCAL REPONBLTY Katerina midova Masteroppgaver høst / / Katerina midova BE Entrepreneurship Proclivity : An exploratory study on tudents ' entrepreneurship intention Fridolin Wilbard Masteroppgaver høst / / Fridolin Wilbard ide: 268 av 388

77 BE Flow in knowledge intensive organizations Monika Patrycja Mosberg Masteroppgaver vår / / Monika Patrycja Mosberg BE ncentive ystem Changed After Economy Transformation in Chinese tate-owned Enterprises W D Masteroppgaver vår / / W D BE Kjøpesentermarkedet i Kristiansand Eskil Flakstad Masteroppgaver høst / / Eskil Flakstad BE On the analytical complexity of the likelihood for a simple DGE model Tore Bersvendsen Masteroppgaver vår / / Tore Bersvendsen ide: 2685 av 388

78 BE PORTFOLO PERFORMANCE EVALATON OF OPEN-END FND N CHNA Kai Wang Masteroppgaver høst / / Kai Wang BE PORTFOLO PERFORMANCE EVALATON OF OTH AFRCAN MTAL FND Loyiso Manjezi Masteroppgaver vår / / Loyiso Manjezi BE The Effect of Capital tructure on Microfinance nstitutions Performance Mihidukulasooriya Warnapelige usitha anjeewa ilva Masteroppgaver vår / / Mihidukulasooriya Warnapelige usitha anjeewa ilva BE To typer prestasjonsvurderinger av norske aksjefond i perioden Ole Christian Myrmel Masteroppgaver vår / / Ole Christian Myrmel ide: 2686 av 388

79 Bekreftelse på mottatt søknad Likestillingskonferansen / / ørlandets kompetansefond Exchange agreement amarbeidsavtale med James Cook niversity 2011/ / James Cook akkyndig vurdering Personalmappe P 2011/ /2011 Ofl amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Bjørg Tone Frøysnes ide: 2687 av 388

80 amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Reidun Hillesund Nilsen amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Andre Tofteland luttmelding Bachelor Maskin Mekatronikk tudentmappe 2011/ / luttmelding Førskolelærerutdanning Bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 2688 av 388

81 luttmelding osionomstudiet tudentmappe 2011/ / sluttmelding sykepleie tudentmappe 2010/ / øknad om forlengelse av studietid ph.d. kandidat Hilde Opsal Matematikkdidaktikk 2010/ / Hilde Opsal øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2689 av 388

82 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning statsvitenskap Bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 2690 av 388

83 øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2008/ / øknad om permisjon ifm. fødsel Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl søknad permisjon høsten 2011 tudentmappe 2008/ / ide: 2691 av 388

84 Engasjement som instituttleder Personalmappe N P 2007/ /2011, Fvl Høringsuttalelse fra Fakultet for Økonomi og amfunnsvitenskap Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter N 2011/ / Klage over avslag - øknad om opptak Master i Development Management N 2011/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe N 2011/ / Trygve Greibesland ide: 2692 av 388

85 tlysingstekst instituttleder Tilsetting i midlertidig 50% stilling som instituttleder ( ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ref 90/11 N 2011/ / Trygve Greibesland Databehandleravtale mellom ia og Rambøll Management Consulting A Anskaffelse av nettbasert verktøy for spørreundersøkelser - spørresystem 2010/ / Rambøll Management Consulting A Melding om tilsetting Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ref 61/ / / til søkerne Melding om tilsetting Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat i mekatronikk innen autonome droner med fokus på kontrollsystemer ved Fakultet for teknologi og realfag ref 7/ / / til søkerne ide: 2693 av 388

86 var på klage på karakter på eksamen E-105 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-116 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-116 tudentmappe 2009/ / var på søknad permisjon høsten 2011 tudentmappe 2008/ / ide: 269 av 388

87 øknad om dispensasjon fra progresjonskravene tudentmappe 2011/ / Tilbud om fast tilsetting som overingeniør ved Fakultet for teknologi og realfag unita Kolhe Personalmappe 2011/ / unita Kolhe PED906-A1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund RE ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2695 av 388

88 RE ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund RE ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund REL-01-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2696 av 388

89 E ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-10-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-10-1 ORD Nynorsk Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-10-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2697 av 388

90 E T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E T Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-20-1 ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund ide: 2698 av 388

91 E-20-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund E-206-G ORD Eksamensoppgaver høst / / Rita Bjørklund øknad om permisjon fra Astrid Birgitte Eggen Personalmappe 2009/ / Personal- og org. avdelingen øknad om dispensasjon fra progresjonskravene tudentmappe 2011/ / ide: 2699 av 388

92 Arnhem Business chool amarbeidsavtale med niversity of Applied ciences Arnhem 2010/ / Janne trøm-fladstad Dokumentasjon på forhåndsgodkjent emne tudentmappe 2010/ / Høring av forslag til endringer i klimaforskriften - innføring av tredjepartsverifikasjon for luftfart Høring av forslag til endringer i klimaforskriften - innføring av tredjepartsverifikasjon for luftfart 2011/ / Jannicke Øen Klage på karakter ved eksamen i FY003 tudentmappe 2011/ / ide: 2700 av 388

93 amarbeid med utenlandske aktører amarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 2011/ / Atle lotnes luttmelding sykepleie bachelor tudentmappe 2011/ / luttmelding utviklingsstudier bachelor tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 2701 av 388

94 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning AL tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor Revisjon tudentmappe 2011/ / ide: 2702 av 388

95 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon 5 årig master i økonomi og administrasjon tudentmappe 2008/ / øknad om permisjon PP tudentmappe 2008/ / Tilbud Tilbud trømforsyning laboratorieaggregat 2011/ / ide: 2703 av 388

96 Forhåndsgodkjenning selvvalgt bachelor tudentmappe 2008/ / Justering av utdanningsplan tudentmappe 2010/ / luttmelding bachelor sykepleie tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter i PED122 tudentmappe 2011/ / ide: 270 av 388

97 var på søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudenmappe 2011/ / ide: 2705 av 388

98 øknad om godkjenning av annen utdanning Master i folkehelsevitenskap tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning tudentmappe 2011/ / Timelærer -500 høsten 2011 Engasjement som timelærer ved nstitutt for informasjonssystemer / / Arto Lanamäki Personalmappe P 2008/ / ide: 2706 av 388

99 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / Endring i utdanningsplan tudentmappe 2011/ / luttmelding sykepleie bachelor tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / ide: 2707 av 388

100 øknad om permisjon bachelor i biologi tudentmappe 2009/ / Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon ref 1/11 P 2011/ /2011 Ofl luttmelding bahelor sykepleie tudentmappe 2010/ / Avtale om veiledning av mastergradsoppgave tudentmappe 2008/ / ide: 2708 av 388

101 ndividull oppfølgingsplan Personalmappe P 2011/ /2011, Fvl Klage på karakter ved eksamen i NV-102 tudentmappe 2011/ / Klage på vedtak tudentmappe 2008/ / Master helsefag deltid tudentmappe 2011/ / ide: 2709 av 388

102 Personalmappe P 2011/ / Personalmappe P 2007/ / Personalmappe P 2011/ / sluttmelding tudentmappe 2011/ / ide: 2710 av 388

103 luttmelding tudentmappe P 2011/ /2011 kke publisert luttmelding bachelor utviklingsstudier tudentmappe 2011/ / luttmelding Bachelor økonomi og administrasjon tudentmappe 2011/ / luttmelding Engelsk Bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 2711 av 388

104 luttmelding Økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 2712 av 388

105 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Grunnskolelærerutdanning tudentmappe 2010/ / ide: 2713 av 388

106 øknad om godkjenning av annen utdanning Rettsvitenskap tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Revisjon bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning osionomstudiet tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / ide: 271 av 388

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 18.09.2014 Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer