Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012"

Transkript

1 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/ / tvidet søkerliste Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ny utlysing ref 121/11 X P 2011/ /2012 Ofl Framdriftsrapport V-2011 Ph.d kandidat Anne Marit Foss - pråkvitenskap 2011/ / Høring - forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsvern i regionale sikkerhetsavdelinger Høring - forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsvern i regionale sikkerhetsavdelinger 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet ide: 1187 av 378

2 Høring - NO 2011:18 - truktur for likestilling Høring - NO 2011:18 - truktur for likestilling 2012/ / Barne- og likestillingsdepartementet nvitasjon til deltakelse i forskningslederprogram vedniversitetet i Oslo (FLP 5) nvitasjon til deltakelse i forskningslederprogram vedniversitetet i Oslo (FLP 5) 2012/ / niversitets og Høgskolerådet Justering av utdanningsplan tudentmappe 2011/ / Kartlegging av arbeidsmarkedet 2012 Mottatt spørreskjema Kartlegging av arbeidsmarkedet / / NAV Vest-Agder ide: 1188 av 378

3 Kartlegging av behov i uh-sektoren for oppfølging av Komité for kjønnsbalanse i forskning - Kartlegging av behov i uh-sektoren for oppfølging av Komité for kjønnsbalanse i forskning 2012/ / niversitets og Høgskolerådet Kommentarer til søkeprosessen Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/ / / olveig T. Tomstad og Kari undsli Kvittering på mottatt søknad E prosjektsøknad - afety for Vulnerable Road sers (AVER) 2012/ / Electronic Proposal ubmission ystem Lenke - Karakterundersøkingar Karakterundersøkelser i / / niversitets og Høgskolerådet ide: 118 av 378

4 Letter of intent - Nordplus Framework Programme Horizontal NORDEN Nordplus 2007/ / JYVAKYLAN AMMATKORKEAKOL Merknader til sakkyndig vurdering Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 P 2011/ /2012 Ofl Oppfølging etter 22. juli - Tilrettelegging av studier og eksamen for rammede og berørte studenter knyttet til den planlagte rettsaken tøttegruppen 22 juli 2012/ / Kunnskapsdepartementet akkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 127/11 Vigdis Guttormsen og Margrethe Røed P 2011/ /2012 Ofl ide: 110 av 378

5 upervisorreport 2012 PhD kandidat Christoph Merschbrock PhD programmet informasjonssystemer - nformation ystems 2010/ / tudentmappe X 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om overflytting fra sykepleie Grimstad til Kristiansand 3. studieår tudentmappe 2010/ / ide: 111 av 378

6 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon i PED tudentmappe 2012/ / Tilleggskontrakt Erasmus 2011 Mobilitet NO1-ERA Erasmus mobilitetsmidler 2011 / / / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 112 av 378

7 Timelønnskontrakt for Erik Aasland i perioden Timelønnskontrakter våren 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Lisbeth Larsen nderskrevet kontrakt hjelpelærer -204 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer våren 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Veiledningsavtale masteroppgave KOM500 tudentmappe 2011/ / Høringssvar Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fra Fakultet for kunstfag Høring Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning N 2012/ / Bjørn Jan Monstad ide: 113 av 378

8 Endring av forhåndsgodkjenning delstudie utland V12 tudentmappe 2008/ / Endring av forhåndsgodkjenning delstudie utlanf V12 tudentmappe 2011/ / Klage / tilbaketrekking av søknad tudentmappe 2012/ / X 2012/ / ide: 114 av 378

9 X 2012/ / Prosjektsøknad E prosjektsøknad - afety for Vulnerable Road sers (AVER) 2012/ / Electronic Proposal ubmission ystem Referansegruppe for forskningsprosjektet " Forskningsprosjekt om livssituasjonen til transpersoner og personer med kjønnsidentitetsproblematikk " Referansegruppe for forskningsprosjektet " Forskningsprosjekt om livssituasjonen til transpersoner og personer med kjønnsidentitetsproblematikk " 2012/ / Barne, ungdoms og familiedirektoratet Regnskap stipendiat RFFA 2011 enter for ehelse 2010/ / Regionalt Forskningsfond Agder ved Bodil Lindestad ide: 115 av 378

10 var på søknad om overflytting tudentmappe 2012/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2012/ / øknad om overflytting tudentmappe 2012/ / Tilsetting i 100% midlertidig stilling i 3 år som dr gr stipendiat i KT sikkerhet ved fakultet for teknologi og realfag Tiltredelse etter avtale Personalmappe 2012/ / Huihui Yang ide: 116 av 378

11 Klage på karakter ved eksamen i K-101 tudentmappe 2012/ /2012 Janet angolt Kleppe Høringsuttalelse fra hum/ped om ny forskrift for barnehagelærerutdanning Høring Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 2012/ / Anne Kari lettan Klage på karakter ved eksamen i K-101 tudentmappe 2012/ / Merknad på vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i mekatronikk for en periode på 3 år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 136/11 P 2011/ /2012 Ofl ide: 117 av 378

12 Merknad på vurdering Tilsetting i fast ledig en og en halv stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 102/11 P 2011/ /2012 Ofl Merknad på vurdering Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref /11 P 2011/ /2012 Ofl Orientering om tilskudd 2012 ia Prosjekt Nattergalen Prosjektleder Torunn Alise Ask 2008/ / Barne ungdoms og familiedirektoratet Oversendelse av endringer til kontrakt NFR søknad Teoretiske og metodiske implikasjoner av oppgjøret med metodiske nasjonalisme og - lokalisme 200/ / Forskningsrådet ide: 118 av 378

13 Praksisfokus tudentmappe 2011/ / øker trekker sin søknad Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent / rådgiver ved tudentservice Ref 11/12 Nora Clarke 2012/ / ngrid Tønnesen øknad om overflytting Overflytting til Byggdesign eksternt / / Trekk av klage X 2012/ / ide: 11 av 378

14 Bilateral agreement for the academic years amarbeidsavtale med Winthrop niversity 2012/ / Winthrop niversity Bilateral agreement for the academic years amarbeidsavtale med QT Queensland niversity of Technology Brisbane 2008/ / Queensland niversity of Technology Endelig godkjenning delstudie utland tudentmappe 200/ / Forhåndsgodkjenning tudentmappe 2012/ / ide: 1200 av 378

15 QT fee reduction amarbeidsavtale med QT Queensland niversity of Technology Brisbane 2008/ / Queensland university of technology tudy abroad agreement for the academic years amarbeidsavtale med QT Queensland niversity of Technology Brisbane 2008/ / Queensland niversity of Technology var på klage i DR101 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i MF-102 tudentmappe 2011/ / ide: 1201 av 378

16 var på klage på karakter ved eksamen i MF-104 tudentmappe 2011/ / var på Klage på karakter ved eksamen DR101 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen DR101 tudentmappe 2012/ / var på luttmelding i DRAMA60 tudentmappe 2012/ / ide: 1202 av 378

17 øknad om permisjon PP deltid 2år tudentmappe 2008/ / Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 127/11 Vigdis Guttormsen og Margrethe Røed 2011/ / søkere Retningslinjer for kvalifiseringsstipend for kvinner Kvalifiseringsstipend for kvinner 2012 X 2012/ / Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl ide: 1203 av 378

18 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Karl Olaf undfør for Timelønnskontrakter våren 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012, Fvl krav Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl krav Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl ide: 1204 av 378

19 2.3.4 krav Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl ide: 1205 av 378

20 2.3.4 krav fra leder Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl krav opprykk Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl Fag i Australia tudentmappe 2011/ / X 2012/ / ide: 1206 av 378

21 ME-507-G Et samarbeid mellom dem og oss Gro Frivold Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3635/ Gro Frivold ME-507-G Hverdagslivet til foreldre som har barn med utviklingsmessige funksjonshemminger Reidunn Tyssen Johnsen Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3640/ Reidunn Tyssen Johnsen ME-507-G Hvordan kan deltidsarbeid ha innvirkning på kompetanseutviklingen hos sykepleiere? Anne Lin olvang Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3643/ Anne Lin olvang ME-507-G Hvordan opplever sykepleiere samhandling ved overføring av eldre pasienter fra sykehus til eget hjem? Kristin gland Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3636/ Kristin gland ide: 1207 av 378

22 ME-507-G Logrende trøst iri-merete kjørestad Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3641/ iri-merete kjørestad ME-507-G amhandling i tverrfaglig team Camilla Enerstvedt Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3634/ Camilla Enerstvedt ME-507-G ykepleiere i kommunehelsetjenestens opplevelse av relasjon til pårørende Hilde Margrethe Johansen Masteroppgaver vår 2011 ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3638/ Hilde Margrethe Johansen Oppjustert fagvalg tudentmappe 2011/ / ide: 1208 av 378

23 ORG nr MVA ia Kontonummer er registrert Merverdiavgiftshåndtering ved ia 200/ / tyremedlemmer til stiftelsen RBP øst og ør 2012 tyremedelmmer til stiftelsen RBP Øst og ør / / RBP øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / øknad om lærlingeplass Lærlinger 2012 P 2012/ /2012, Fvl ide: 120 av 378

24 øknad om tidligere retur etter permisjon uten lønn Personalmappe 2008/ / Ellen Frivold øknad om å få avhandlingen bedømt Ph.d Kandidat doktorprogrammet i tøvende rytmisk musikk 2012/ / Vedrørende spørreundersøkelsen Riksrevisjonens spørreundersøkelse til institusjoner / virksomheter som har vært partnere i prosjekter under EØ - finansieringsordningene ( ) 2012/ / Riksrevisjonen øknad om ulønnet omsorgspermisjon Personalmappe N P 200/ /2012, Fvl ide: 1210 av 378

25 Bekreftelse på gjennomført opplæringsdel Ph.d Kandidat doktorprogrammet i tøvende rytmisk musikk 2012/ / Marita Buanes tudentmappe X 2012/ / Endring av forhåndsgodkjenning delstudie utland V12 tudentmappe 2011/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudie utland H11 V12 tudentmappe 2011/ / ide: 1211 av 378

26 E prosjektsøknad - AVER Alle E søknader sendt fra Fakultet for teknologi og realfag i / / Electronic Proposal ubmission ervice nformasjonsbrev Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ny utlysing ref 121/ / / sakkyndig utvalg X 2012/ / Oppsigelse av fast stilling som rådgiver ved nternasjonal avdeling Personalmappe 2007/ / Einar Meier ide: 1212 av 378

27 Protokoll forhandling Personalmappe 2007/ / Kristian Jørgensen Protokoll forhandling Personalmappe 2010/ / Ragnhild torlie Protokoll forhandling Personalmappe 2008/ / Charlotte Rand Protokoll forhandling Personalmappe 2010/ / Helene lleris ide: 1213 av 378

28 Protokoll forhandling Personalmappe T 200/ / Jan Mangor Oland Protokoll forhandling Personalmappe 2012/ / Tom Lassen Protokoll forhandling Personalmappe 2012/ / Tone Esketveit Protokoll forhandling Personalmappe 2012/ / Tonje Kløkstad ide: 1214 av 378

29 Protokoll forhandlinger Personalmappe 2012/ / Jorunn Våle ignert kopi av Grand Egreement E prosjektsøknad - Prevention and Reaction to Cyber Attacks on Critical nfrastructures ( PRECYE ) 2011/ / European Comission luttrapport til KF Folkehelsesatsingen - stipendiat og professorat øknad om satningsmidler til ørlandets Kompetansefond ia 2007/ / ørlandets kompetansefond var på søknad om overflytting Overflytting til Byggdesign eksternt / / ide: 1215 av 378

30 var på søknad om permisjon tudentmappe 2011/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / var på søknad om permisjon i Bachelor ykepleie tudentmappe 2012/ / øknad om 100 % omsorgspermisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som konsulent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 2008/ / ilje Ramfjod Lykkedrang ide: 1216 av 378

31 øknad om dekning av kostnader til Berkeley seminar Kostnader ved seminar ved C Berkeley 2012/ / tdanningsdirektoratet øknad om opprykk til førstelektor Personalmappe 2012/ / Ragnhild kaar øknad om permisjon i PED tudentmappe 2012/ / Endringer i uttak av foreldrepermisjon og permisjon uten lønn Personalmappe X 2008/ / ilje Ramfjord Lykkedrang ide: 1217 av 378

32 tudentmappe X X 2011/ / tudentmappe X 2010/ / krav Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl tudentmappe 2012/ / ide: 1218 av 378

33 nnfrielse av tilsagn for 2012 NFR søknad Teoretiske og metodiske implikasjoner av oppgjøret med metodiske nasjonalisme og - lokalisme 200/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for 2012 NFR-søknad Religion som estetiserende praksis 200/ / Norges forskningsråd tudentmappe X 2012/ / Lønnskrav Personalmappe Ø P 2008/ /2012 Ofl ide: 121 av 378

34 notat vedr obligatoriske krav VER101 tudentmappe 2012/ / PX 2011/ / luttmelding i ykepleie tudentmappe 2012/ / søknad om utsettelse av praksisperiode YP204 tudentmappe 2010/ / ide: 1220 av 378

35 Avtale vedrørende stilling som seksjonsleder Personalmappe N P 200/ /2012, Fvl Avtale vedrørende stilling som seksjonsleder Personalmappe N P 2007/ /2012, Fvl Forlengelse av midlertidig tilsetting Personalmappe N P 2011/ /2012 Ofl Avslag på søknad om overflytting til ia - sosionomstudiet Eksterne søknader om overflytting Fakultet for økonomi og samfunn 2010/ / ide: 1221 av 378

36 Bekreftelse Personalmappe 2008/ / NAV Forvaltning Vest-Agder Endelig godkjenning delstudie utland H11 tudentmappe 2008/ / Endelig godkjenning delstudiet utland H11 tudentmappe 2010/ / Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ny utlysing ref 121/ / / til 20 søkere ide: 1222 av 378

37 Følgebrev timelærerkontrakt våren 2012 Timelønnskontrakter institutt for musikk 2012 og 2013 P 2012/ /2012 kke publisert Melding om tilsetting Tilsetting i ledig fast stilling som rådgiver innen forskningsadministrasjon ved Fakultet for teknologi og realfag ref 122/ / / til søkerne Protokoll forhandling Personalmappe 2012/ / nger Johanne Johnsen Personalmappe PX 2008/ / ide: 1223 av 378

38 endt melding om sakkyndig utvalg til søkerene Tilsetting i 100% fast stilling som professor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 01/ / / økere til stillingen var - klage på karakter ved eksamen i ORG104 tudentmappe 200/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2012/ / ide: 1224 av 378

39 var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2008/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 200/ / ide: 1225 av 378

40 var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA124 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA124 tudentmappe 2011/ / ide: 1226 av 378

41 var på klage på karakter ved eksamen MA-110 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen MA208 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-208 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-208 tudentmappe 2010/ / ide: 1227 av 378

42 var på klage på karakter ved eksamen MA124 tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon i GL tudentmappe 2012/ / øknad om støtte til deltakelse i det norske senteret ved niversitetet i California, Berkely Prosjekt ia Kontorplass på Berkley / / ørlandets Kompetansefond ide: 1228 av 378

43 Personalmappe PX 2008/ / tdanningsplan bachelor i kommunikasjon tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2012/ / Vurdering av søkere til stillingen Oversending av søknadspapirer Tilsetting i 100% fast stilling som professor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 01/ / / akkyndig utvalg ide: 122 av 378

44 Høring angående sammensetning av Forum for Lærerutdanning Forum for lærerutdanning X 2012/ / Anne Grete Lindeland øknad om forlengelse permisjon Personalmappe X P 200/ /2012, Fvl tdanningsutvalget HR referat tudieutvalget 2012 X 2012/ / tlysningstekst, Rådgiver innen forskningsadministrasjonen Personalmappe X 200/ / Lise Askbo Fylkesnes ide: 1230 av 378

45 tudentmappe X 2010/ / Foreldrepermisjon Personalmappe 2007/ / Ken Joar Hetlelid Handlingsplan universitetsbyen Kristiansand nvitasjon til referansegruppe niversitetsbyen Kristiansand 2011/ / Kristiansand Kommune By og samfunnsenheten X 2011/ / ide: 1231 av 378

46 Kompetanse for kvalitet - arbeidet med fagplanar Kompetanse for kvalitet Videreutdanning av lærere 2008/ / tdanningsdirektoratet Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper tatsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2011 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper Ø 2010/ /2012 RR Oversendelse kontraktsforslag Praxis ør Kunnskap og praksis i endring Praxis ør 2007/ / ørlandets Kompetansefond Rapportering husk tilskudd Praxis sør 2011 Praxis ør 2007/ / Mandal Kommune ide: 1232 av 378

47 akkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i idrettsvitenskap med vekt på kroppsøving ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 126/11 P 2011/ /2012 Ofl tudentmappe X 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / Trukket søknad Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 107/11 Nina Cecilie Øverby 2011/ / øker til stillingen ide: 1233 av 378

48 tsatt frist til anskaffelse 4-DE-2012 Oppfølging av enkeltskoler i Vurdering for læring - pulje 3 Tilbudsinnbydelse 4-DE-2012 Oppfølging av enkeltskoler i Vurdering for læring - pulje / / Oslo kommune Forslag til utlysningstekst for førstkonsulent/praksiskoordinator stilling ved Avdeling for lærerutdanning Tilsetting i fast 50 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning. Ref 27/12 N P 2012/ /2012, Fvl Oppsigelse av fast stilling Personalmappe Ø N P 2011/ /2012, Fvl øknad om permisjon uten lønn Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl ide: 1234 av 378

49 øknad om å få revidert avhandling bedømt PhD kandidet Virginija Kliukinskaite PhD program nternational Management N 200/ / igbjørn Reidar ødal Bekreftelse på betaling av arrangement ved Carlton hotell Oslo i mars 2012 øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / Carlton Hotel Guldsmeden Melding om tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor i offentlig politikk og administrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100% stilling som postdoktor i offentlig politikk og administrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 81/11 Anne Elizabeth tie 2011/ / søkere Oversendelse av saksdokumenter - sak om tilsetting i fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis ved niversitetet i Agder Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i sosiologi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 16/11 Ove karpenes 2011/ / ivilombudsmannen ide: 1235 av 378

50 var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2012/ / ide: 1236 av 378

51 var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter ved eksamen i MA-110 tudentmappe 2012/ / ide: 1237 av 378

52 var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i Y-201 tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter ved eksamen MA-418 tudentmappe 2008/ / Tilsetting i 100% fast stilling som førsteamanuensis i sosiologi ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag Tiltredelde etter avtale Personalmappe 2012/ / Ove karpenes ide: 1238 av 378

53 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosiologi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i sosiologi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 16/11 Ove karpenes 2011/ / Ove karpenes Agreement concerning admision to the PhD programme in nternational Management PhD kandidat Burak Tunca PhD programmet i nternational Management X 2010/ / Agreement concerning admission to the organised doctoral degree programme in Public Administration PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon X 2011/ / nnkalling til møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret 2012 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap X 2012/ / Fakultetsstyret ide: 123 av 378

54 Møte i prosjektgruppa NA Prosjektgruppe for nytt saksbehandlings og arkiveringssystem X 2012/ / Janne Vatnedalen Gundersen m.fl. Referat fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret 2012 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap X 2012/ / Fakultetsstyret tudiumrapport tudieplan for Nordisk språk og litteratur masterprogram X 2010/ / tudiumrapport tudieplan for Nordisk språk og litteratur bachelorprogram X 2010/ / ide: 1240 av 378

55 tudiumrapport tudieplan for Kommunikasjon bachelorprogram X 2010/ / tudiumrapport amfunnskommunikasjon master tudieplan for amfunnskommunikasjon masterprogram X 2010/ / øknad om 50% permisjon Personalmappe 2007/ / Greta Hilding Høring - endringer i lov om folkebibliotek Høring - endringer i lov om folkebibliotek 2012/ / Kultur- og kirkedepartementet ide: 1241 av 378

56 Klage på karakter ved eksamen i JR102 tudentmappe 2012/ / tudentmappe X 2012/ / var på merknad til B O Hogstad Tilsetting i fast ledig en og en halv stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 102/11 P 2011/ /2012 Ofl Trukket søknad/merknader til sakkyndig vurdering Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 P 2011/ /2012 Ofl ide: 1242 av 378

57 Forslag til utlysningstekst for vikariat/ engasjement som førstekonsulent, praksis PP Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (vikariat) som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning Ref 26/12 Kjersti Breistein Danielsen N P 2012/ /2012, Fvl Oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe N P 2007/ /2012 Ofl akkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat i komposisjon ved Fakultet for kunstfag Ref 130/11. AVLTTET TEN TLETTNG N 2011/ / Richard Lislevand tudentmappe N X 2012/ / ide: 1243 av 378

58 Angående trekk fra eksamen i YP101 tudentmappe 2012/ / Avslag på fornying av konsortieavtalen perioden Konsortieavtale mellom de samarbeidende institusjoner i The National Graduate chool in Educational Research NATED 2008/ / niversitetet i Oslo Forlengelse av tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver i Forskningssekretariatet Personalmappe 2008/ / Målfrid Tangedal Fremsendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 4/11 P 2011/ /2012 Ofl ide: 1244 av 378

59 endt melding til søkerene om medlemmer i sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som postdoktor i multimodal tekstforskning ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 10/11 Kate Maxwell 2011/ / økere til stillingen øknad om arrangementstøtte til Agderseminaret 2012 Agderseminaret / / Kristiansand Kommune øknaden innvilges tudentmappe 2012/ / Tilsetting i 100 % fast stiling som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i medieproduksjon / mediefag ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 67/11 Kenneth Andresen 2011/ / Kenneth Andresen ide: 1245 av 378

60 Tilsetting i 100% fast stilling som førstelektor i mediaproduksjon / mediefag ved Fakultet for humaniora og pedagogikk fra Personalmappe 2010/ / Kenneth Andresen tvidelse av fast 40 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2007/ / Jorun Christensen Vurdering av søkere til stillingen Oversending av søknadspapirer Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som postdoktor i multimodal tekstforskning ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 10/11 Kate Maxwell 2011/ / akkyndig utvalg Anders J. W. Andersen Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1246 av 378

61 Anne elvik Ask Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Berit Johannessen Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Bjørn Tore Johansen Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Carl Chr. Bachke Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1247 av 378

62 Carl Chr. Bachke Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Elisabet R. Hillesund Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Elling Bere Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Elsebeth Krøger Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1248 av 378

63 Frøydis N. Vik Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Hilde Lohne eiler Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Hilde Lohne eiler Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Hildegunn ønning Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 124 av 378

64 ngebjørg Aarek Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ngebjørg Aarek Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / nger Beate Larsen Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ngirid Geirsdatter Heald Kjær Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1250 av 378

65 John Olav Bjørnestad Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Ken Joar Hetlelid Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Line Anita B. Børrestad Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Malvern Lumsden Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1251 av 378

66 Mariann Fossum Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Mariann Fossum Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Marit Hilsen Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Mette F. Dalane Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1252 av 378

67 Monica Klungland Torstveit Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Nina C. Øverby Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Retningslinjer for søknadsprosessen - ammensetning av styringsgruppe Avtale om tilskudd til forskning X 2011/ / igrunn Hernes Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / ide: 1253 av 378

68 var på merknad Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i mekatronikk for en periode på 3 år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 136/11 X P 2011/ /2012 Ofl veinung Berntsen tølevik Tildeling av reisestøtte 2012 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / øknadsmal gland-gaven Avtale om tilskudd til forskning X 2011/ / tudentmappe X X 2011/ / ide: 1254 av 378

69 tlysing av midler fra gland-gaven 2012 Avtale om tilskudd til forskning X 2011/ / Jan Oddvar kisland m.fl. Åshild lettebø Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Avslag på søknad NFR, BAC NFR søknad Reading writing and digital competence as basic skills in teacher education ved Elise eip Tønnessen 2011/ / Norges forskningsråd Emneinnlevering tudentmappe 2012/ / ide: 1255 av 378

70 Legeerklæring tudentmappe X 2012/ / Partneravtale om praksisopplæring mellom Møvig skole og L Partneravtaler om praksisopplæring 2012 Barnehager 2012/ / Møvig skole Partneravtale om praksisopplæring mellom niversitet i Agder og Vennesla vidergående skole Partneravtaler om praksisopplæring skoler / / Vennesla Videregåendeskole Rapport med vedtak om tillatelse om inntak av Øyerogn øknad om inntak av Øyerogn 2012/ / Mattilsynet ide: 1256 av 378

71 akkyndig utvalgs svar på merknader Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 P 2011/ /2012 Ofl akkyndig utvalgs svar på merknader Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 P 2011/ /2012 Ofl akkyndig utvalgs svar på merknader Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 P 2011/ /2012 Ofl X 2011/ / ide: 1257 av 378

72 øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / nderskrevet kontrakt timelærer -208 og H1441 våren 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer våren 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ndertegnet kontrakt Kompetanseutvikling for assistenter / fagarbeidere i barnehage Nytt evu-emne Kompetanseutvikling for assistenter / fagarbeidere i barnehage (15sp) 2011/ / Fylkesmannen i Vest-Agder Opphør av 20 % omsorgspermisjon uten lønn Personalmappe N P 2008/ /2012 Ofl ide: 1258 av 378

73 Oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe N P 2012/ /2012 Ofl Redusert tilsettingsperiode for stipendiat Personalmappe Ø N P 200/ /2012, Fvl tlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 35/12 Daniel Göller og Anne Wenche Emblem N 2012/ / Trygve Greibesland tlysningstekst for 100% stilling som stipendiat ved nstiutt for sosiologi og sosialt arbeid Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid Ref 33/12 - Ann Christin Eklund Nilsen N 2012/ / Trygve Greibesland ide: 125 av 378

74 tlysningstekst for to 100% stipendiatstillinger i innovasjon Tilsetting i to midlertidige 100 % stillinger som stipendiater i innovasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 32/12 Geir Jørgensen og Nina Jentoft N 2012/ / Trygve Greibesland Endring forhåndsgodkjenning delstudium Montclair tate niversity A Høst 2012 og Vår 2013 tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudie utland H12 V13 tudentmappe 2012/ / Forlengelse av midlertidig tilsetting i 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2008/ / Kristel Jensen ide: 1260 av 378

75 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 80 % stilling som førstesekretær ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2011/ / Rita Bjørklund Personalmappe PX 2008/ / Orientering til søkere om medlemmer i sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat i komposisjon ved Fakultet for kunstfag Ref 130/11. AVLTTET TEN TLETTNG 2011/ / søkere Oversendelse av endringer til kontrakt NFR søknad Teoretiske og metodiske implikasjoner av oppgjøret med metodiske nasjonalisme og - lokalisme 200/ / Forskningsrådet ide: 1261 av 378

76 Representant til styringsgruppen for gland-gaven Avtale om tilskudd til forskning 2011/ / gland Teknopark A var på klage på karakter ved eksamen i MA-208 tudentmappe 2010/ / var på kommentarer til søkeprosessen Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/ / / olveig T. Tomstad og Kari undsli var på søknad om permisjon i Bach sykepleie tudentmappe 2012/ / ide: 1262 av 378

77 var på søknad om permisjon i Bachelor ykepleie tudentmappe 200/ / Tilbud om tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i KT ved fakultet for teknologi og realfag Tiltredelse Personalmappe 2007/ / Morten Goodwin Tilbud til Morten Goodwin om tilsetting i ledig 100 % stilling som førsteamanuensis i KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 80/11 Tilsetting i ledig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 80/ / / Morten Goodwin Tilbud timelærer -208 og H1411 våren 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer våren 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 1263 av 378

78 Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor ved nstitutt for fremmedspråk og oversetting Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 4/11 tephen Dougherty 2011/ / tephen Dougherty Tilsetting i 100% fast stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur og kultur ved Fakultet for humaniora og pedagogikk fra Personalmappe 2012/ / tephen Dougherty Tilsetting i 100% fast stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl Tilsetting i 20 % midlertidig stilling som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2007/ / Gunhild Kvåle ide: 1264 av 378

79 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor ( kallelse ) ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2008/ / Jan Olav Henriksen Vedr din søknad om gjeninsetting i full stilling Personalmappe 2008/ / Ellen Frivold Vurdering av søkere for tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat i komposisjon ved Fakultet for kunstfag Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat i komposisjon ved Fakultet for kunstfag Ref 130/11. AVLTTET TEN TLETTNG 2011/ / akkyndig utvalg fødselsattest tudentmappe X 200/ / ide: 1265 av 378

80 Høring angående sammensetning av Forum for Lærerutdanning Forum for lærerutdanning X 2012/ / Anne Grete Lindeland Høring angående sammensetning av Forum for lærerutdanning, svar fra Fakultetet for Hum og Ped Forum for lærerutdanning X 2012/ / Protokoll fra møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger X 2012/ / Tilsettingsråd Redusert tilsettingsperiode for stipendiat - Marius Rohde Johannessen Personalmappe Ø X P 200/ /2012, Fvl ide: 1266 av 378

81 Referat fra møte med Linda kjerpen tudentmappe X 2010/ / tlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 35/12 Daniel Göller og Anne Wenche Emblem X 2012/ / Fakultetsstyret tlysningstekst for 100% stilling som stipendiat ved nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid Ref 33/12 - Ann Christin Eklund Nilsen X 2012/ / Fakultetsstyret tlysningstekst for to 100% stipendiatstillinger i innovasjon Tilsetting i to midlertidige 100 % stillinger som stipendiater i innovasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 32/12 Geir Jørgensen og Nina Jentoft X 2012/ / Fakultetsstyret ide: 1267 av 378

82 tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 70 % stilling som stipendiat i komposisjon ved Fakultet for kunstfag Ref 130/11. AVLTTET TEN TLETTNG X P 2011/ /2012 Ofl tudentmappe X 2010/ / tudentmappe X 2010/ / luttmelding i J tudentmappe 2012/ / ide: 1268 av 378

83 nnstilling fra bedømmelseskomiteen Ph.d kandidat Ottar Michael Michaelsen - Religion etikk og samfunn N 2012/ / ttalelse fra sakkyndig komite Ph.d kandidat Ottar Michael Michaelsen - Religion etikk og samfunn N 2012/ / Astrid Melissa J. Lesamana Bilateral agreement for the academic year amarbeidsavtale med Hochschule Anhalt 2012/ / Hochschule Anhalt øknad om overflytting Overflytting til Byggdesign eksternt / / ide: 126 av 378

84 nvitasjonsbrev til å søke om skoleovertakelse OT våren 2013 koleovertakelse / / Partnerskoler Tilbud om praksisopplæring for studieåret Partneravtaler om praksisopplæring skoler / / Tilbud til skoler krav Personalmappe P 2011/ /2012, Fvl krav Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl ide: 1270 av 378

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4 Ø-sak 128/11 Møteplan for Fakultetsstyret våren 2012 Fakultetsstyret 2011 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/16-21 16525/2011 30.11.2011 Fakultetsstyret tudentmappe 2010/280-3 1562/2011 30.11.2011

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 12.05.2014 nnhold: 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012 Kontrakt timelønn PED 314 Timelønnskontrakter nstitutt for pedagogikk 2011 P 2012/250-1 13222/2012 kke publisert 14.11.2012 30.0.2012 2.3.4 krav fra leder Personalmappe P 2007/357-20 1280/2012, Fvl. 13.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

nternt notat om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/710-12 17115/2011 Ofl. 14 04.01.2012 30.12.2011 øknad om opprykk til dosent Personalmappe 2007/757-3 1550/2012 31.12.2011 Carl Chr. Bachke

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.07.2014 A 11/14 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.03.2012 øknad om dispensasjon - Bacheloroppgave Dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett tudentmappe 2010/1649-5 4778/2014 Ofl.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste tvidet søkerliste Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i sykepleievitenskap/ barnesykepleie ref 82/11 Gunhild Nordbø Marthinsen 2011/1-13733/2011 Ofl.

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.01.2011 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Journaldato: 21.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.

Journaldato: 21.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.3.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.03.2011 Vurdering av dagslysforhold i sokkelleilighet

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07.

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 07.08.2014 Kontrakt om klagesensur i BE-410 Kontrakter om sensur og

Detaljer