Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/ /2014 Ofl. 26 nnhold: 26/02/2014 Klage på karakter i K kolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur tudentmappe 2014/ /2014 Ofl. 26 nnhold: Antirustbehandling Bekreftelse på inngått avtale om leasing - avtale nr reg nr PP / /2014 Pittop Antirust nnhold: Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv U 2014/ /2014 ide: 1 av 29

2 nnhold: Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv U 2014/ /2014 nnhold: Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv U 2014/ /2014 nnhold: Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv U 2014/ /2014 nnhold: Avtale mellom UiA og Trappetrinn Program for skolebibliotekutvikling - drift av nettstedene 2014/ / Trappetrinn - nger Berg Wilhelmsen ide: 2 av 29

3 nnhold: Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2014/ / nnhold: Beretning til Riksrevisjonen for 2013 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper Ø 2010/ /2014 RR 18 Kunnskapsdepartementet nnhold: Ettersendelse av dokumentasjon til søknad om overføring fra Ui til UiA osialt arbeid øknader om overflytting eksternt til osionomstudiet ved UiA / /2014 nnhold: Forenklet søknadsprosedyre for autorisasjon av nyutdannet helsepersonell - nye rutiner og endringer fra 2014 Autorisasjon av nyutdannet helsepersonell 2008/ /2014 tatens Autorisasjonskontror for helsepersonell - AK ide: 3 av 29

4 nnhold: Forsikringsbevis - oversikt Fakultetsbil - H Toyota Auris PR / /2014 Enter Forsikring nnhold: Forsikringsbevis - Oversikt på Toyota PP93883 Bekreftelse på inngått avtale om leasing - avtale nr reg nr PP / / Enter Forsikring nnhold: Forslag til kontrakt ørlandets Kompetansefond - Professor i elektriske motordrifter / /2014 ørlandets Kompetansefond nnhold: Høring - Forslag til nye bevarings og kassasjonsbestemmelser for fagsaker ved universiteteter og vitenskapelige høyskoler Bevarings og kassasjonsplan for universiteter og vitenskaplige høgskoler - Organisering av prosjekt 2010/ /2014 tiftelsen Asta ide: 4 av 29

5 nnhold: Høring Arkivnøkkelen med stikkordregister Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ /2014 Uninett nnhold: Høringsbrev Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdeloven 2014/ /2014 Arbeids og sosialdepartementet nnhold: Høringsdokument Høring - Utviklingsplan ørlandet sykehus HF / /2014 ørlandets sykehus HF nnhold: nvitasjon til referansegruppe Referansegruppe for Universell - nkluderende læringsmiljø - LMU 2014/ /2014 Universell NTNU ide: 5 av 29

6 nnhold: Karakterutskrift fra Berkeley - høst 2013 tudentmappe 2013/ /2014 nnhold: Klage på eksamengjennomføring - NV-001 tudentmappe 2010/ / nnhold: Kontrakt - gjesteforeleser og Timelønnskontrakter for institutt for psykososial helse - Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2014 P 2014/ /2014 kke publisert nnhold: tudentmappe X 2013/ / ide: 6 av 29

7 nnhold: Legeerklæring tudentmappe 2013/ / nnhold: Legeerklæring tudentmappe 2011/ /2014 nnhold: Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport Prosjekt - Kjønn og yrkesvalg 2014/ /2014 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste nnhold: Norsk samarbeidsråd for fagsaker ved OFNEC amarbeidsavtale mellom iu og Fransk norsk senter for utveksling og samarbeid i Caens norske medlemsinstitusjoner OFNEC 2008/ /2014 Det humanistiske fakultet - NTNU ide: 7 av 29

8 nnhold: tudentmappe X 2009/ /2014 nnhold: Oversendelse forslag til kontrakt nnvilget kr til prosjektet Executive Master in Business Administration Prosjekt Executive master in business administration amarbeid mellom Handelshøgskolen ved UiA og McCombs Business chool - University of Texas at Austin / /2014 ørlandets kompetansefond nnhold: Personalmappe ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 4284/2014 PX nnhold: tudentmappe X 2009/ /2014 ide: 8 av 29

9 nnhold: Rakk ikke eksamen pga trafikkproblemer - H-113 tudentmappe 2013/ / nnhold: tudentmappe X 2008/ / nnhold: Rapport om skade tudentmappe 2014/ / nnhold: ignert konsortieavtale for VR år /60 VR Agder konsortie / /2014 VR Agder ide: 9 av 29

10 nnhold: X 2014/ /2014 nnhold: tudentmappe X 2014/ /2014 nnhold: tudent Avtale om veiledningsoppdrag - PPU - Våren Byremo VG 2014/ / nnhold: tudent Avtale om veiledningsoppdrag - PPU - Våren etesdal VG - Avd. Hornnes 2014/ / ide: 10 av 29

11 nnhold: var fra REK - Forebyggende hjemmebesøk til eldre på Agder REK søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014/ /2014 Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nnhold: ærordning eksamen enkemne tudentmappe 2014/ /2014 nnhold: ærordning eksamen GLU 1-7 tudentmappe 2014/ /2014 nnhold: ærordning eksamen ndustriell økonomi og teknologiledelse tudentmappe 2011/ /2014 ide: 11 av 29

12 nnhold: ærordning eksamen Master mekatronikk tudentmappe 2011/ /2014 nnhold: ærordning eksamen Mekatronikk tudentmappe 2014/ /2014 nnhold: ærordning eksamen PPU KR112 tudentmappe 2013/ /2014 nnhold: ærordning eksamen osionom tudentmappe 2013/ /2014 ide: 12 av 29

13 nnhold: ærordning eksamen sykepleier tudentmappe 2014/ / nnhold: ærordning eksamen økonomi og adm. tudentmappe 2013/ /2014 nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2014 ide: 13 av 29

14 nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ /2014 nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning - Engelsk bachelor tudentmappe 2011/ / ide: 14 av 29

15 nnhold: øknad om godkjenning av annen utdanning amfunnsendring og kommunikasjon tudentmappe 2011/ / nnhold: øknad om godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2014/ /2014 nnhold: øknad om intern overgang til bachelorprogram tudentmappe 2014/ / nnhold: øknad om intern overgang til bachelorprogram tudentmappe 2012/ / ide: 15 av 29

16 nnhold: øknad om intern overgang til bachelorprogram tudentmappe 2014/ /2014 nnhold: øknad om intern overgang til bachelorprogram tudentmappe 2013/ /2014 nnhold: ærskilt vurdering ved opptak X 2014/ / nnhold: øknad om overflytting tudentmappe 2014/ /2014 ide: 16 av 29

17 nnhold: øknad om overflytting øknader om overflytting eksternt til osionomstudiet ved UiA / /2014 nnhold: øknad om overflytting øknader om overflytting til sykepleie - eksternt Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2014/ /2014 nnhold: øknad om overflytting tudentmappe 2013/ /2014 nnhold: øknad om overflytting tudentmappe 2014/ /2014 ide: 17 av 29

18 nnhold: øknad om overflytting - Høgskolen i Bergen øknad om overflytting eksternt - Teknologi og realfag / /2014 nnhold: øknad om overflytting fra Universitetet i Agder øknader om overflytting til sykepleie - eksternt Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2014/ / nnhold: øknad om overflytting sykepleie fra Grimstad til Kristiansand ved UiA 2014 tudentmappe 2013/ / nnhold: øknad om overflytting til elektronikk fra HiB - øknad om overflytting til ingeniørutdanning 2013/ / ide: 18 av 29

19 nnhold: øknad om overflytting til osionomstudiet ved UiA fra Høyskolen i Volda 2014 øknader om overflytting eksternt til osionomstudiet ved UiA / / nnhold: øknad om overflytting til UiA sykepleie Bachelor fra HiOA øknader om overflytting til sykepleie - eksternt Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2014/ / nnhold: øknad om samarbeid amarbeid mellom UiA og Den osialpedagogiske Høgskolen - DH / /2014 Den osialpedagogiske Høgskolen - DH nnhold: Tilbud fra EFG Anskaffelse Mobil arkivreol for oppbevaring av kunst U 2014/ / ide: 19 av 29

20 nnhold: Tilbud fra G Anskaffelse Mobil arkivreol for oppbevaring av kunst U 2014/ / nnhold: Tilbud fra Østereng nteriør Anskaffelse Mobil arkivreol for oppbevaring av kunst U 2014/ / nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging ( A-virksomheter ) Personalmappe P 2007/ / nnhold: Trekkskjema - Eksamen - H-113 tudentmappe 2013/ /2014 ide: 20 av 29

21 nnhold: Undertegnet arbeidsavtale Tilsetting i midlertidig 100% stilling som universitetslektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 73/13 - Kari-Mette Walmann Hidle 2013/ /2014 Kari-Mette Walmann Hidle nnhold: Utlysning av Kunnskapsdepartmentets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet Utdanningskvalitetsprisen / / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nnhold: Utsette eksamen pga sykdom - JU-907 tudentmappe 2013/ /2014 nnhold: X 2013/ /2014 ide: 21 av 29

22 nnhold: tudentmappe X 2014/ /2014 nnhold: tudentmappe X 2014/ / nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2014/ / nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2014/ / ide: 22 av 29

23 nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2014/ / nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2014/ / nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2012/ / nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2014/ / ide: 23 av 29

24 nnhold: Veiledningsavtale - masteroppgave i informasjonssystemer tudentmappe 2014/ / nnhold: - tudentmappe X 2014/ / nnhold: Godkjenningssak tudentmappe N 2012/ / Linda Rekedal Våge nnhold: øknad om 15 % forskningstid - Terje Fredwall Personalmappe N P 2008/ /2014 ide: 24 av 29

25 nnhold: øknad om 15 % FoU-tid ved Universitetsbiblioteket i Agder for Hilde Daland Personalmappe N P 2008/ / nnhold: øknad om forlengelse av stedefortrederfunksjonen for leder for publikumstjenester Personalmappe N 2011/ /2014 Richard Lislevand nnhold: øknad om midlertidig utvidelse av stillingsstørrelse fra 60 % til 80 % Personalmappe N 2010/ /2014 Richard Lislevand nnhold: Utlysning av fast 100 % stilling som professor i psykososial helse Tilsetting i fast 100% stilling som professor i psykososial helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 100/13 N P 2013/ /2013 Ofl ide: 25 av 29

26 nnhold: Utlysning av fast 100 % stilling ved vernepleierutdanningen Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 102/13 N P 2013/ /2013 Ofl nnhold: Avtale om nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager U U 2013/ /2014 Utdanningsdirektoratet nnhold: Endelig godkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe U 2013/ /2014 nnhold: Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe U 2014/ /2014 ide: 26 av 29

27 nnhold: Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H14 tudentmappe U 2014/ /2014 nnhold: var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Engelsk bachelor - øknaden innvilges tudentmappe U 2011/ /2014 nnhold: Forhåndsgodkjenning selvvalgt grad med fordypning T og informasjonssystemer tudentmappe X 2013/ / nnhold: Karakterutskrift annen utdanning i MATT tudentmappe X 2009/ / ide: 27 av 29

28 nnhold: Kontrakt Fakultet for teknologi og realfag v/frank Reichert Leieavtaler Metochi kurssenter 2014 X 2013/ /2014 Fakultet for teknologi og realfag nnhold: Kontrakt Personal- og organisasjonsavdelingen og Avd. for studentrekruttering v/uia Leieavtaler Metochi kurssenter 2014 X 2013/ / Elin Gauslaa nnhold: Kriterier for innvilgelse av FoU-tid for universitetsbibliotekarer FoU-tid Universitetsbiblioteket X 2014/ /2014 nnhold: Pensumliste FY003 Høst 2014 Pensumlister høst 2014 X 2014/ /2014 ide: 28 av 29

29 nnhold: Pensumliste: MA-154 Høst 2014 Pensumlister høst 2014 X 2014/ /2014 ide: 29 av 29

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer