Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS Forvaltning av IT-ressurser Studentmappe ***** ***** ***** *****

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A /05/2014 Klage på karakter i Forvaltning av T-ressurser tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i Forvaltning av T-ressurser tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR Forvaltningsrett tudentmappe 2013/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett 1 tudentmappe 2013/ /2014 Ofl. 26 ide: 1 av 95

2 05/05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett tudentmappe 2013/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR105 - Erstatningsrett tudentmappe 2014/ /2014 Ofl. 26 ide: 2 av 95

3 09/05/2014 Klage på karakter i JR110 - Tingsrett tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR110 - Tingsrett tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /01/2014 Klage på karakter i BE Finansregnskap 2 tudentmappe 2014/ /2014 Ofl Avslag på søknad øknad Bygge opp kompetanse på fysiske målinger og modellering av energitap i komplekse bygningskonstruksjoner 2014/ / Regionale forskningsfond ide: 3 av 95

4 Bestilling av visittkort på web Avtale visittkort 2008/ / tav Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til KF fra fakultet for teknologi og realfag - ia - ørlandslab TriboMech Clinic ØKNAD MANGLER 2013/ / ørlandets Kompetansefond Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til KF fra fakultet for teknologi og realfag - ia Patentør ØKNAD MANGLER 2013/ / ørlandets Kompetansefond Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til KF fra fakultet for teknologi og realfag - ia - nnovation and entrepreneurship for engineering students MANGLER ØKNAD 2013/ / ørlandets Kompetansefond ide: 4 av 95

5 Høringsbrev Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen 2014/ /2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsbrev Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsbrev - epost Høring om ny rammeplan for kulturskolen 2014/ /2014 Norsk kulturskoleråd Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ /2014 Agder Vitenskapsakademi ide: 5 av 95

6 Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ /2014 Landsorganisasjonen i Norge - Vest-Agder Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ /2014 NCE NODE nformasjon før fakturering Avtale visittkort 2008/ / tav nformasjon om eventuell arbeidsnedleggelse Varsel om plassoppsigelser ved universiteter og høyskoler 2014/ /2014 Kunnskapsdepartementet ide: 6 av 95

7 nnhenting av inntektsopplysninger - foreldrepenger Personalmappe P 2012/ / nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 2011/ / nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 2009/ /2014 Karakterutskrift DT (Dansk Teknisk niversitet) Ph.d. - kandidat Zuolong Wei - mekatronikk 2013/ /2014 ide: 7 av 95

8 Kontrakt - gjesteforeleser Timelærerkontrakter og gjesteforelesere ved Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / ide: 8 av 95

9 tudentmappe 2013/ / tudentmappe 2010/ / tudentmappe 2008/ / tudentmappe 2014/ /2014 ide: 9 av 95

10 tudentmappe 2014/ /2014 tudentmappe 2013/ /2014 tudentmappe 2013/ /2014 tudentmappe 2012/ /2014 ide: 10 av 95

11 tudentmappe 2014/ / tudentmappe 2009/ /2014 tudentmappe 2013/ /2014 Merknad fra søker til ref Tilsetting i 40 % midlertidig stilling som professor/førsteamanuensis i klaver ved Fakultet for kunstfag. Ref 85/ / / Malgorzata Jaworska ide: 11 av 95

12 Merknad til sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100% stilling som professor i psykososial helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 100/13 P 2013/ /2014 Ofl Navneendring tudentmappe 2014/ /2014 Nominasjon til utmerkelse Prince Mahidol Award 2010/ / Royal Thai Embassy Nødvendig oppdatering før 1. juli 2014 Oppdatering på tjenester som er tilknyttet Feide 2014/ /2014 NNETT A ide: 12 av 95

13 Oppsigelse av stilling som overingeniør Personalmappe P 2007/ / Oppsigelse av stilling som renholder Personalmappe P 2011/ / Eksterne disiplinærsaker / / Overgang til alderspensjon - ber om sluttmelding Personalmappe 2014/ /2014 Turid Årdal Ervik ide: 13 av 95

14 Produksjon av visittkort Avtale visittkort 2008/ / tav akkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stiling som postdoktor i matematikkdidaktikk knyttet til F MatRC ved Fakultet for teknologi og realfag for en periode på 3 år ref 23/14 P 2014/ /2014 Ofl ignert tilleggskontrakt Erasmus mobilitet / / enter for internasjonalisering av utdanning luttmelding - Psykisk helsearbeid, videreutdanning deltid tudentmappe 2014/ /2014 ide: 14 av 95

15 pørsmål og svar om oppgradering av ephorte ephorte arkivsystem 2007/ /2014 ninett var på høringsuttalelse Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ / ninett var på klage - Outlook2ephorte ephorte arkivsystem 2007/ / ninett ærordning eksamen Forkurs tudentmappe 2014/ /2014 ide: 15 av 95

16 ærordning eksamen Tysk 60 tudentmappe 2014/ / øknad om avlegging av eksamen ved ia øknad om avlegging av eksamen ved ia / / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / ide: 16 av 95

17 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ /2014 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 17 av 95

18 øknad om oppmelding til eksamen etter frist tudentmappe 2014/ /2014 øknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 øknad om permisjon - Reiseliv tudentmappe 2014/ /2014 øknad om permisjon - kolebibliotekkunnskap tudentmappe 2010/ /2014 ide: 18 av 95

19 øknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - tøvende rytmisk musikk, bachelor tudentmappe 2014/ / tudentmappe 2014/ /2014 øknad om utsettelse av prosjektoppgave tudentmappe 2013/ / ide: 19 av 95

20 Personalmappe ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 7309/2014 P 2013/ /2014 Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2007/ / Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2007/ / ide: 20 av 95

21 Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2008/ / Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2007/ / nderskrevet avtale Partneravtaler om praksisopplæring Barnehager 2014/ /2014 Framsyn barnehage nderskrevet avtale mellom ia og Atea A Gjelder fra Minikonkurranse AV-drift 2014/ / Atea A ide: 21 av 95

22 nderskrevet kontrakt - høst 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon 2013 P 2013/ /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt - vår 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon 2014 P 2014/ /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt - vår 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for strategi og ledelse 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Vedtak fra NAV vedr. pleiepenger Personalmappe P 2007/ / ide: 22 av 95

23 2014/ / Ønsker kontoutskrift for 2013 og 2014 og postliste Ønske om innsyn - Den osialpedagogiske Høgskolen ( kunde nr ) 2014/ /2014 Leif Kielsen Regnskapsbyrå Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor (kallelse) Personalmappe N P 2010/ / Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor i 10% stilling (kallelse) Personalmappe N P 2009/ / ide: 23 av 95

24 Forlengelse av prosjektstilling Personalmappe N 2013/ / Richard Lislevand Midlertidig tilsetting som professor i 20% stilling - kallelse Personalmappe N P 2014/ / Ny ephorte-bruker - rene Hetlelid vendsen nnmeldte ephorte-brukere 2014 N 2014/ /2014 Janne Vatnedalen Gundersen Oppnevning av sakkyndig utvalg Midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor Assist-prosjektet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 1/14 N P 2013/ /2014 Ofl ide: 24 av 95

25 øknad fra olveig Vindholmen av om forlengelse av stipendiatstilling Personalmappe N P 2009/ / øknad om permisjon fra fast 100 % stilling Personalmappe N P 2008/ /2014 Ofl øknad om permisjon fra fast stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe N P 2008/ /2014 Ofl øknad om tilretteleggingstilskudd Personalmappe N P 2007/ / ide: 25 av 95

26 øknader om opptak til ph.d-programmet ved Handelshøyskolen ved ia - Rypestøl og Lied ref. -sak 68/13 øknader om opptak til ph.d-programmet ved Handelshøyskolen ved ia, ref. -sak 68/13 N 2014/ / Øyvind Nystøl tlysing av stilling som fagsjef for web og intranett Fagsjef web og intranett N 2014/ / Richard Lislevand Ang. 4. forsøk i ME-106 og NV-101 tudentmappe 2013/ / Assesment of Thomas Andre Haugen`s PhD-thesis Ph.d.-kandidat Thomas Andre Haugen - Ph.d.-program i helsevitenskap 2011/ / m.fl. ide: 26 av 95

27 Bekreftelse - Gjennomføring av undervisning i første ved bachelorprogrammet i sykepleie tudentmappe 2013/ / Bekreftelse - Reviderte utdanningsplan tudentmappe 2012/ / Bekrefter mottatt sykemelding Personalmappe P 2009/ / Ber om ny politiattest tudentmappe 2010/ / ide: 27 av 95

28 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe 2013/ /2014 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe 2014/ /2014 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet V14 tudentmappe 2013/ /2014 Fag- og prosedyredager - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / HF v/agno Lisbeth Vabo Ødegaard ide: 28 av 95

29 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H14 V15 tudentmappe 2014/ /2014 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet V13 tudentmappe 2013/ / Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet V14 tudentmappe 2014/ / Forhåndsgodkjenning bredde psykologi i BACDR tudentmappe 2014/ / ide: 29 av 95

30 Godkjenning av breddefag - bachelor idrett tudentmappe 2014/ / Høringsuttalelse Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ / ninett nformerer om endring av utdanningsplan tudentmappe 2012/ / nspirasjonsdag - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / Leni Klakegg ide: 30 av 95

31 Klage på manglende oppfølging og progresjon i sak D Outlook2ephorte ephorte arkivsystem 2007/ / ninett Kommentarer til svar på høringsuttalelse Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ /2014 ninett Kommunikasjonskurs - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / Leni Klagegg Kontrakt for sykemeldt ansatt Personalmappe P 2008/ / ide: 31 av 95

32 Korrigert studieplan - utvidet løp tudentmappe 2013/ / Korrigert utdanningsplan ifm utvidet studieløp tudentmappe 2013/ / Melding til NAV om avslutning av tilsettingsforholdet Personalmappe P 2009/ / Modell - følge pasient - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / Tone Kristin Hanssen, HF ide: 32 av 95

33 NFR søknad HELEOMORG Helping Relationship in the Municipal Health Care ervices. A Contribution to Evidence-Based Practicies ved nger Beate Larsen NFR og RFF A søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fra / / Norges forskningsråd Oppsigelse av samarbeidsavtale om mastergradsutdanning i kroppsøving/idrett amarbeid om mastergradsutdanning i kroppsøving/idrett 2013/ / niversitetet i tavanger m.fl. Opptaksbrev Birgitte anda Opptak til ph.d.-program ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap - spesialisering helsevitenskap 2013/ / Referanseskriv - To whom it may concern tudentmappe 2014/ / ide: 33 av 95

34 Revidert utdanningsplan tudentmappe 2012/ / amarbeidsavtale mellom Høgskolen i Lillehammer og niversitetet i Agder tvikling av digitale læremidler i prosjektet Helse og omsorg i Plan 2014/ / Høgksolen i Lillehammer var på forespørsel om innsyn i postliste Ønske om innsyn - Den osialpedagogiske Høgskolen ( kunde nr ) 2014/ /2014 Leif Kielsen Regnskapsbyrå var på klage på vedtak - øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 34 av 95

35 var på spørsmål om nytt forsøk i H500 Masteroppgave tudentmappe 2012/ / var på søknad om fullføring av bachelorprogram tudentmappe 2014/ /2014 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ /2014 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ /2014 ide: 35 av 95

36 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 36 av 95

37 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 37 av 95

38 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2014 var på søknad om godkjenning av annen utdanning Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i sykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 38 av 95

39 var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i sykepleie Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Helse- og sosialinformatikk - erfaringsbasert masterprogram - deltid tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Masterprogram i klinisk helsevitenskap Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / var på søknad om godkjenning kurs - Frode Lysberg Frode Lysberg Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / 'Frode Lysberg' ide: 39 av 95

40 var på søknad om oppmelding til eksamen etter frist tudentmappe 2014/ /2014 var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting tudentmappe 2013/ / ide: 40 av 95

41 var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2013/ / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til vernepleie ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 41 av 95

42 var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2013/ / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / ide: 42 av 95

43 var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til vernepleie ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 43 av 95

44 var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til vernepleie ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting - fra HiOA Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Gjøvik til niversitetet i Grimstad - Bachelor sykepleie Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Vestfold Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 44 av 95

45 var på søknad om overflytting - fra Høgskolen i Ålesund til ia Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting - ykepleien - fra Grimstad til Kristiansand tudentmappe 2012/ / var på søknad om overflytting fra HOA til sykepleie 2. studieår Grimstad Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Narvik til ia Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 45 av 95

46 var på søknad om overflytting fra Høyskolen i Oslo og Akershus Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra sykepleie Grimstad til Kristiansand 2. studieår tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting fra sykepleie Grimstad til Kristiansand 2. studieår tudentmappe 2013/ / var på søknad om overflytting fra niversitetet i Nordland Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 46 av 95

47 var på søknad om overflytting til niversitetet i Agder Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om permisjon tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2009/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2014/ / ide: 47 av 95

48 var på søknad om permisjon tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - helse og sosialinformatikk tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - Helse- og sosialinformatikk tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - master folkehelsevitenskap tudentmappe 2013/ / ide: 48 av 95

49 var på søknad om permisjon - master psykisk helse tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 49 av 95

50 var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 50 av 95

51 var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 51 av 95

52 var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2011/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - ykepleie 1 år tudentmappe 2013/ / var på søknad om unntak fra progresjonsreglene tudentmappe 2014/ / ide: 52 av 95

53 var på søknad permisjon sykepleie tudentmappe 2014/ / ykepenger Personalmappe P 2007/ / æravtale mellom ørlandet ykehus HF og niversitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Praksisstudier i Mastergradsprogrammet i spesialsykepleie - ABO -æravtale mellom ørlandets ykehus HF og ia Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2012/ / ørlandet sykehus HF ærordning - Vilkår for å gå opp til eksamen i Y-301 ykepleie og samfunn tudentmappe 2013/ / ide: 53 av 95

54 øknad om permisjon - Folkehelsevitenskap tudentmappe 2014/ / øknad prekvalifisering til Norgesuniversitetet (NV) ved Åshild lettebø Nettbasert brukerstøtteverktøy for kompetanseheving øknad prekvalifisering til Norgesuniversitetet (NV) ved Åshild lettebø Nettbasert brukerstøtteverktøy for kompetanseheving 2014/ /2014 Norgesuniversitetet øknad til Exstratiftelsen via Kreftforeningen ved Gudrun Rohde piritual wellbeing in Norwegian patients with incurable cancer. A patient and nurse perspective. øknad til Ekstratiftelsen via Kreftforeningen ved Gudrun Rohde piritual wellbeing in Norwegian patients with incurable cancer - A patient and nurse perspektive 2014/ /2014 Kreftforeningen øknad ved Per C. Thomas Westergren til Forskningsfondet i Norges Astma og Allergiforbund PLAY - PhysicaL Activity and Asthma in Youth øknad ved Per C. Thomas Westergren til Forskningsfondet i Norges Astma- og Allergiforbund for 2014 PLAY - PhysicaL Activity and Asthma in Youth 2014/ /2014 Norges Astma og Allergiforbund ide: 54 av 95

55 øknad via NK til Extratiftelsen ved Gudrun Rohde Health related quality of life and pain in generations - the social heritage øknad via NK til Ekstratiftelsen ved Gudrun Rohde Health Related Quality of life and pain in generations - the social heritage 2014/ / Norske Kvinners anitesforening øknader om konferansestøtte fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mai 2014 tøtte til faglige konferanser og seminarer / /2014 Wenche Flaten m.fl. Timelærerkontrakt med følgebrev Timelønnskontrakter institutt for klassisk musikk / / imen Daniel Børven nderskrevet timelærerkontrakt ME-619 vår 2014 Timelærerkontrakter og gjesteforelesere ved Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014 P 2014/ /2014 kke publisert ide: 55 av 95

56 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Personalmappe 2013/ / Richard Lislevand Evalueringsmatriser Anskaffelse nekkerarbeider A1, D3, D4 2014/ /2014 Ofl Evalueringsmatriser Anskaffelse Mobil arkivreol for oppbevaring av kunst 2014/ /2014 Ofl Godkjenning DR116 tudentmappe 2014/ / ide: 56 av 95

57 Godkjenning DR116 tudentmappe 2014/ / Helping Relationship kvittering fra NFR på mottatt søknad NFR og RFF A søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fra / / ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe P 2009/ / Klagenemnd nnkalling og referat 2014/ / ide: 57 av 95

58 Karakterutskrift høst-13 California tate niversity an Marcos tudentmappe 2013/ / Klagenemnd nnkalling og referat 2014/ / Notat tudentmappe 2014/ / Notat tudentmappe 2013/ / ide: 58 av 95

59 Personalmappe P 2008/ / Personalmappe P 2008/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 1-2 hele faste stillinger som professor førsteamanuensis i marin biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 98/ / / Richard Lislevand Oppsigelse av stilling Personalmappe 2008/ / Richard Lislevand ide: 59 av 95

60 Pensumliste BE Høst 2014/ /2014 Pensumliste BE høst 2014/ / Pensumliste BE høst 2014/ / Pensumliste BE Høst 2014/ / ide: 60 av 95

61 Pensumliste BO Høst 2014/ /2014 Pensumliste BO høst 2014/ /2014 Pensumliste BO høst 2014/ /2014 Pensumliste BYG Høst 2014/ /2014 ide: 61 av 95

62 Pensumliste BYG Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 ide: 62 av 95

63 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 ide: 63 av 95

64 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 ide: 64 av 95

65 Pensumliste ERN / /2014 Pensumliste E Høst 2014/ /2014 Pensumliste FL Høst 2014/ /2014 Pensumliste FL Høst 2014/ /2014 ide: 65 av 95

66 Pensumliste FR høst 2014/ / Pensumliste FR Høst 2014/ / Pensumliste FR Høst 2014/ / Pensumliste HEL100 høst / /2014 ide: 66 av 95

67 Pensumliste HEL100 høst / /2014 Pensumliste HEL Høst 2014/ /2014 Pensumliste HEL Høst 2014/ /2014 Pensumliste HEL Høst 2014/ /2014 ide: 67 av 95

68 Pensumliste H-100 Høst / /2014 Pensumliste H-100 Høst / /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 ide: 68 av 95

69 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste DR høst 2014/ /2014 ide: 69 av 95

70 Pensumliste Høst 2014/ /2014 Pensumliste J Høst 2014/ /2014 Pensumliste J Høst 2014/ /2014 Pensumliste J Høst 2014/ /2014 ide: 70 av 95

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu 1 INNHOLD Velkommen! 5 Kort om HiBu 7 Personalpolitikk og arbeidsmiljø 7 Organisering 8 Styre 8 Rektor 8 Prorektorer 8 Fire fagavdelinger 8 Administrasjonen

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer