Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS Forvaltning av IT-ressurser Studentmappe ***** ***** ***** *****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A /05/2014 Klage på karakter i Forvaltning av T-ressurser tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i Forvaltning av T-ressurser tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR Forvaltningsrett tudentmappe 2013/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett 1 tudentmappe 2013/ /2014 Ofl. 26 ide: 1 av 95

2 05/05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett tudentmappe 2013/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR102 - Forvaltningsrett tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR105 - Erstatningsrett tudentmappe 2014/ /2014 Ofl. 26 ide: 2 av 95

3 09/05/2014 Klage på karakter i JR110 - Tingsrett tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /05/2014 Klage på karakter i JR110 - Tingsrett tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /01/2014 Klage på karakter i BE Finansregnskap 2 tudentmappe 2014/ /2014 Ofl Avslag på søknad øknad Bygge opp kompetanse på fysiske målinger og modellering av energitap i komplekse bygningskonstruksjoner 2014/ / Regionale forskningsfond ide: 3 av 95

4 Bestilling av visittkort på web Avtale visittkort 2008/ / tav Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til KF fra fakultet for teknologi og realfag - ia - ørlandslab TriboMech Clinic ØKNAD MANGLER 2013/ / ørlandets Kompetansefond Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til KF fra fakultet for teknologi og realfag - ia Patentør ØKNAD MANGLER 2013/ / ørlandets Kompetansefond Forslag til kontrakt Prosjektsøknad sendt til KF fra fakultet for teknologi og realfag - ia - nnovation and entrepreneurship for engineering students MANGLER ØKNAD 2013/ / ørlandets Kompetansefond ide: 4 av 95

5 Høringsbrev Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen 2014/ /2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsbrev Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsbrev - epost Høring om ny rammeplan for kulturskolen 2014/ /2014 Norsk kulturskoleråd Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ /2014 Agder Vitenskapsakademi ide: 5 av 95

6 Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ /2014 Landsorganisasjonen i Norge - Vest-Agder Høringsuttalelse Fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og ia - utredning 2011/ /2014 NCE NODE nformasjon før fakturering Avtale visittkort 2008/ / tav nformasjon om eventuell arbeidsnedleggelse Varsel om plassoppsigelser ved universiteter og høyskoler 2014/ /2014 Kunnskapsdepartementet ide: 6 av 95

7 nnhenting av inntektsopplysninger - foreldrepenger Personalmappe P 2012/ / nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 2011/ / nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 2009/ /2014 Karakterutskrift DT (Dansk Teknisk niversitet) Ph.d. - kandidat Zuolong Wei - mekatronikk 2013/ /2014 ide: 7 av 95

8 Kontrakt - gjesteforeleser Timelærerkontrakter og gjesteforelesere ved Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak / / ide: 8 av 95

9 tudentmappe 2013/ / tudentmappe 2010/ / tudentmappe 2008/ / tudentmappe 2014/ /2014 ide: 9 av 95

10 tudentmappe 2014/ /2014 tudentmappe 2013/ /2014 tudentmappe 2013/ /2014 tudentmappe 2012/ /2014 ide: 10 av 95

11 tudentmappe 2014/ / tudentmappe 2009/ /2014 tudentmappe 2013/ /2014 Merknad fra søker til ref Tilsetting i 40 % midlertidig stilling som professor/førsteamanuensis i klaver ved Fakultet for kunstfag. Ref 85/ / / Malgorzata Jaworska ide: 11 av 95

12 Merknad til sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100% stilling som professor i psykososial helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 100/13 P 2013/ /2014 Ofl Navneendring tudentmappe 2014/ /2014 Nominasjon til utmerkelse Prince Mahidol Award 2010/ / Royal Thai Embassy Nødvendig oppdatering før 1. juli 2014 Oppdatering på tjenester som er tilknyttet Feide 2014/ /2014 NNETT A ide: 12 av 95

13 Oppsigelse av stilling som overingeniør Personalmappe P 2007/ / Oppsigelse av stilling som renholder Personalmappe P 2011/ / Eksterne disiplinærsaker / / Overgang til alderspensjon - ber om sluttmelding Personalmappe 2014/ /2014 Turid Årdal Ervik ide: 13 av 95

14 Produksjon av visittkort Avtale visittkort 2008/ / tav akkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stiling som postdoktor i matematikkdidaktikk knyttet til F MatRC ved Fakultet for teknologi og realfag for en periode på 3 år ref 23/14 P 2014/ /2014 Ofl ignert tilleggskontrakt Erasmus mobilitet / / enter for internasjonalisering av utdanning luttmelding - Psykisk helsearbeid, videreutdanning deltid tudentmappe 2014/ /2014 ide: 14 av 95

15 pørsmål og svar om oppgradering av ephorte ephorte arkivsystem 2007/ /2014 ninett var på høringsuttalelse Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ / ninett var på klage - Outlook2ephorte ephorte arkivsystem 2007/ / ninett ærordning eksamen Forkurs tudentmappe 2014/ /2014 ide: 15 av 95

16 ærordning eksamen Tysk 60 tudentmappe 2014/ / øknad om avlegging av eksamen ved ia øknad om avlegging av eksamen ved ia / / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / ide: 16 av 95

17 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ /2014 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 17 av 95

18 øknad om oppmelding til eksamen etter frist tudentmappe 2014/ /2014 øknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 øknad om permisjon - Reiseliv tudentmappe 2014/ /2014 øknad om permisjon - kolebibliotekkunnskap tudentmappe 2010/ /2014 ide: 18 av 95

19 øknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - tøvende rytmisk musikk, bachelor tudentmappe 2014/ / tudentmappe 2014/ /2014 øknad om utsettelse av prosjektoppgave tudentmappe 2013/ / ide: 19 av 95

20 Personalmappe ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 7309/2014 P 2013/ /2014 Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2007/ / Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2007/ / ide: 20 av 95

21 Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2008/ / Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging Personalmappe P 2007/ / nderskrevet avtale Partneravtaler om praksisopplæring Barnehager 2014/ /2014 Framsyn barnehage nderskrevet avtale mellom ia og Atea A Gjelder fra Minikonkurranse AV-drift 2014/ / Atea A ide: 21 av 95

22 nderskrevet kontrakt - høst 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon 2013 P 2013/ /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt - vår 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon 2014 P 2014/ /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt - vår 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for strategi og ledelse 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Vedtak fra NAV vedr. pleiepenger Personalmappe P 2007/ / ide: 22 av 95

23 2014/ / Ønsker kontoutskrift for 2013 og 2014 og postliste Ønske om innsyn - Den osialpedagogiske Høgskolen ( kunde nr ) 2014/ /2014 Leif Kielsen Regnskapsbyrå Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor (kallelse) Personalmappe N P 2010/ / Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor i 10% stilling (kallelse) Personalmappe N P 2009/ / ide: 23 av 95

24 Forlengelse av prosjektstilling Personalmappe N 2013/ / Richard Lislevand Midlertidig tilsetting som professor i 20% stilling - kallelse Personalmappe N P 2014/ / Ny ephorte-bruker - rene Hetlelid vendsen nnmeldte ephorte-brukere 2014 N 2014/ /2014 Janne Vatnedalen Gundersen Oppnevning av sakkyndig utvalg Midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor Assist-prosjektet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 1/14 N P 2013/ /2014 Ofl ide: 24 av 95

25 øknad fra olveig Vindholmen av om forlengelse av stipendiatstilling Personalmappe N P 2009/ / øknad om permisjon fra fast 100 % stilling Personalmappe N P 2008/ /2014 Ofl øknad om permisjon fra fast stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe N P 2008/ /2014 Ofl øknad om tilretteleggingstilskudd Personalmappe N P 2007/ / ide: 25 av 95

26 øknader om opptak til ph.d-programmet ved Handelshøyskolen ved ia - Rypestøl og Lied ref. -sak 68/13 øknader om opptak til ph.d-programmet ved Handelshøyskolen ved ia, ref. -sak 68/13 N 2014/ / Øyvind Nystøl tlysing av stilling som fagsjef for web og intranett Fagsjef web og intranett N 2014/ / Richard Lislevand Ang. 4. forsøk i ME-106 og NV-101 tudentmappe 2013/ / Assesment of Thomas Andre Haugen`s PhD-thesis Ph.d.-kandidat Thomas Andre Haugen - Ph.d.-program i helsevitenskap 2011/ / m.fl. ide: 26 av 95

27 Bekreftelse - Gjennomføring av undervisning i første ved bachelorprogrammet i sykepleie tudentmappe 2013/ / Bekreftelse - Reviderte utdanningsplan tudentmappe 2012/ / Bekrefter mottatt sykemelding Personalmappe P 2009/ / Ber om ny politiattest tudentmappe 2010/ / ide: 27 av 95

28 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe 2013/ /2014 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe 2014/ /2014 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet V14 tudentmappe 2013/ /2014 Fag- og prosedyredager - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / HF v/agno Lisbeth Vabo Ødegaard ide: 28 av 95

29 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H14 V15 tudentmappe 2014/ /2014 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet V13 tudentmappe 2013/ / Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet V14 tudentmappe 2014/ / Forhåndsgodkjenning bredde psykologi i BACDR tudentmappe 2014/ / ide: 29 av 95

30 Godkjenning av breddefag - bachelor idrett tudentmappe 2014/ / Høringsuttalelse Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ / ninett nformerer om endring av utdanningsplan tudentmappe 2012/ / nspirasjonsdag - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / Leni Klakegg ide: 30 av 95

31 Klage på manglende oppfølging og progresjon i sak D Outlook2ephorte ephorte arkivsystem 2007/ / ninett Kommentarer til svar på høringsuttalelse Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ /2014 ninett Kommunikasjonskurs - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / Leni Klagegg Kontrakt for sykemeldt ansatt Personalmappe P 2008/ / ide: 31 av 95

32 Korrigert studieplan - utvidet løp tudentmappe 2013/ / Korrigert utdanningsplan ifm utvidet studieløp tudentmappe 2013/ / Melding til NAV om avslutning av tilsettingsforholdet Personalmappe P 2009/ / Modell - følge pasient - tildeling av praksisprosjektmidler 2014 Praksisprosjektmidler / / Tone Kristin Hanssen, HF ide: 32 av 95

33 NFR søknad HELEOMORG Helping Relationship in the Municipal Health Care ervices. A Contribution to Evidence-Based Practicies ved nger Beate Larsen NFR og RFF A søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fra / / Norges forskningsråd Oppsigelse av samarbeidsavtale om mastergradsutdanning i kroppsøving/idrett amarbeid om mastergradsutdanning i kroppsøving/idrett 2013/ / niversitetet i tavanger m.fl. Opptaksbrev Birgitte anda Opptak til ph.d.-program ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap - spesialisering helsevitenskap 2013/ / Referanseskriv - To whom it may concern tudentmappe 2014/ / ide: 33 av 95

34 Revidert utdanningsplan tudentmappe 2012/ / amarbeidsavtale mellom Høgskolen i Lillehammer og niversitetet i Agder tvikling av digitale læremidler i prosjektet Helse og omsorg i Plan 2014/ / Høgksolen i Lillehammer var på forespørsel om innsyn i postliste Ønske om innsyn - Den osialpedagogiske Høgskolen ( kunde nr ) 2014/ /2014 Leif Kielsen Regnskapsbyrå var på klage på vedtak - øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 34 av 95

35 var på spørsmål om nytt forsøk i H500 Masteroppgave tudentmappe 2012/ / var på søknad om fullføring av bachelorprogram tudentmappe 2014/ /2014 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ /2014 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ /2014 ide: 35 av 95

36 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 36 av 95

37 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 37 av 95

38 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2014 var på søknad om godkjenning av annen utdanning Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i sykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 38 av 95

39 var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i sykepleie Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Helse- og sosialinformatikk - erfaringsbasert masterprogram - deltid tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Masterprogram i klinisk helsevitenskap Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / var på søknad om godkjenning kurs - Frode Lysberg Frode Lysberg Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / 'Frode Lysberg' ide: 39 av 95

40 var på søknad om oppmelding til eksamen etter frist tudentmappe 2014/ /2014 var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting tudentmappe 2013/ / ide: 40 av 95

41 var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2013/ / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til vernepleie ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 41 av 95

42 var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2013/ / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / ide: 42 av 95

43 var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til vernepleie ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 43 av 95

44 var på søknad om overflytting Eksterne søknader om overflytting til vernepleie ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting - fra HiOA Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Gjøvik til niversitetet i Grimstad - Bachelor sykepleie Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Vestfold Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 44 av 95

45 var på søknad om overflytting - fra Høgskolen i Ålesund til ia Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting - ykepleien - fra Grimstad til Kristiansand tudentmappe 2012/ / var på søknad om overflytting fra HOA til sykepleie 2. studieår Grimstad Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra Høgskolen i Narvik til ia Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 45 av 95

46 var på søknad om overflytting fra Høyskolen i Oslo og Akershus Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om overflytting fra sykepleie Grimstad til Kristiansand 2. studieår tudentmappe 2014/ / var på søknad om overflytting fra sykepleie Grimstad til Kristiansand 2. studieår tudentmappe 2013/ / var på søknad om overflytting fra niversitetet i Nordland Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / ide: 46 av 95

47 var på søknad om overflytting til niversitetet i Agder Eksterne søknader om overflytting til sykepleie - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / / var på søknad om permisjon tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2009/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2014/ / ide: 47 av 95

48 var på søknad om permisjon tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - helse og sosialinformatikk tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - Helse- og sosialinformatikk tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - master folkehelsevitenskap tudentmappe 2013/ / ide: 48 av 95

49 var på søknad om permisjon - master psykisk helse tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 49 av 95

50 var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 50 av 95

51 var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2014/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 51 av 95

52 var på søknad om permisjon - sykepleie tudentmappe 2011/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - ykepleie 1 år tudentmappe 2013/ / var på søknad om unntak fra progresjonsreglene tudentmappe 2014/ / ide: 52 av 95

53 var på søknad permisjon sykepleie tudentmappe 2014/ / ykepenger Personalmappe P 2007/ / æravtale mellom ørlandet ykehus HF og niversitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Praksisstudier i Mastergradsprogrammet i spesialsykepleie - ABO -æravtale mellom ørlandets ykehus HF og ia Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2012/ / ørlandet sykehus HF ærordning - Vilkår for å gå opp til eksamen i Y-301 ykepleie og samfunn tudentmappe 2013/ / ide: 53 av 95

54 øknad om permisjon - Folkehelsevitenskap tudentmappe 2014/ / øknad prekvalifisering til Norgesuniversitetet (NV) ved Åshild lettebø Nettbasert brukerstøtteverktøy for kompetanseheving øknad prekvalifisering til Norgesuniversitetet (NV) ved Åshild lettebø Nettbasert brukerstøtteverktøy for kompetanseheving 2014/ /2014 Norgesuniversitetet øknad til Exstratiftelsen via Kreftforeningen ved Gudrun Rohde piritual wellbeing in Norwegian patients with incurable cancer. A patient and nurse perspective. øknad til Ekstratiftelsen via Kreftforeningen ved Gudrun Rohde piritual wellbeing in Norwegian patients with incurable cancer - A patient and nurse perspektive 2014/ /2014 Kreftforeningen øknad ved Per C. Thomas Westergren til Forskningsfondet i Norges Astma og Allergiforbund PLAY - PhysicaL Activity and Asthma in Youth øknad ved Per C. Thomas Westergren til Forskningsfondet i Norges Astma- og Allergiforbund for 2014 PLAY - PhysicaL Activity and Asthma in Youth 2014/ /2014 Norges Astma og Allergiforbund ide: 54 av 95

55 øknad via NK til Extratiftelsen ved Gudrun Rohde Health related quality of life and pain in generations - the social heritage øknad via NK til Ekstratiftelsen ved Gudrun Rohde Health Related Quality of life and pain in generations - the social heritage 2014/ / Norske Kvinners anitesforening øknader om konferansestøtte fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mai 2014 tøtte til faglige konferanser og seminarer / /2014 Wenche Flaten m.fl. Timelærerkontrakt med følgebrev Timelønnskontrakter institutt for klassisk musikk / / imen Daniel Børven nderskrevet timelærerkontrakt ME-619 vår 2014 Timelærerkontrakter og gjesteforelesere ved Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014 P 2014/ /2014 kke publisert ide: 55 av 95

56 Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting Personalmappe 2013/ / Richard Lislevand Evalueringsmatriser Anskaffelse nekkerarbeider A1, D3, D4 2014/ /2014 Ofl Evalueringsmatriser Anskaffelse Mobil arkivreol for oppbevaring av kunst 2014/ /2014 Ofl Godkjenning DR116 tudentmappe 2014/ / ide: 56 av 95

57 Godkjenning DR116 tudentmappe 2014/ / Helping Relationship kvittering fra NFR på mottatt søknad NFR og RFF A søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fra / / ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe P 2009/ / Klagenemnd nnkalling og referat 2014/ / ide: 57 av 95

58 Karakterutskrift høst-13 California tate niversity an Marcos tudentmappe 2013/ / Klagenemnd nnkalling og referat 2014/ / Notat tudentmappe 2014/ / Notat tudentmappe 2013/ / ide: 58 av 95

59 Personalmappe P 2008/ / Personalmappe P 2008/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 1-2 hele faste stillinger som professor førsteamanuensis i marin biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 98/ / / Richard Lislevand Oppsigelse av stilling Personalmappe 2008/ / Richard Lislevand ide: 59 av 95

60 Pensumliste BE Høst 2014/ /2014 Pensumliste BE høst 2014/ / Pensumliste BE høst 2014/ / Pensumliste BE Høst 2014/ / ide: 60 av 95

61 Pensumliste BO Høst 2014/ /2014 Pensumliste BO høst 2014/ /2014 Pensumliste BO høst 2014/ /2014 Pensumliste BYG Høst 2014/ /2014 ide: 61 av 95

62 Pensumliste BYG Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 ide: 62 av 95

63 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN Høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 ide: 63 av 95

64 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 Pensumliste EN høst 2014/ /2014 ide: 64 av 95

65 Pensumliste ERN / /2014 Pensumliste E Høst 2014/ /2014 Pensumliste FL Høst 2014/ /2014 Pensumliste FL Høst 2014/ /2014 ide: 65 av 95

66 Pensumliste FR høst 2014/ / Pensumliste FR Høst 2014/ / Pensumliste FR Høst 2014/ / Pensumliste HEL100 høst / /2014 ide: 66 av 95

67 Pensumliste HEL100 høst / /2014 Pensumliste HEL Høst 2014/ /2014 Pensumliste HEL Høst 2014/ /2014 Pensumliste HEL Høst 2014/ /2014 ide: 67 av 95

68 Pensumliste H-100 Høst / /2014 Pensumliste H-100 Høst / /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 ide: 68 av 95

69 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste H Høst 2014/ /2014 Pensumliste DR høst 2014/ /2014 ide: 69 av 95

70 Pensumliste Høst 2014/ /2014 Pensumliste J Høst 2014/ /2014 Pensumliste J Høst 2014/ /2014 Pensumliste J Høst 2014/ /2014 ide: 70 av 95

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Dok.dato: 14.03.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 23.04.2008. Klassering: 212.1. Dok.dato: 02.06.

Dok.dato: 14.03.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 23.04.2008. Klassering: 212.1. Dok.dato: 02.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.06.2008 nnvitasjon - Visum nnvitasjon 2008/1549-1 6393/2008 14.03.2008 DR-/EKLP 432 The Royal Embassy of the Kingdom

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Journaldato: 17.4.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.

Journaldato: 17.4.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.4.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.04.2012 øknad om særtildeling av praksisplass ærtildeling

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014.

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 27.08.2014 nnhold: A248 Mariakirken i Bergen - Forespørsel om utsettelse

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 19.02.2008. Klassering: 212.1. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 28.03.2008. Klassering: Dok.dato: 25.03.

Dok.dato: 19.02.2008. Klassering: 212.1. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 28.03.2008. Klassering: Dok.dato: 25.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.03.08, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 31.03.2008 nnhold: Uttalelse fra bedømmelseskomiteen Tilsetting som professor i lesevitenskap st.id 6200.931 2007/117-9

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 31.01.2014 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk til eksamen

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 01.02.2014. Side: 814av 140 4

31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 01.02.2014. Side: 814av 140 4 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gibson Munisi PhD kandidat Gibson Hosea Munisi - PhD programmet nternational Management 2009/1555-22 215/201 10.05.201 31.01.201 Målfrid Tangedal m.fl. Tilsagn

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 12.05.2014 nnhold: 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A nnkallling til møte i styrets klagenemnd 03.04.14 tyrets

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011.

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 20.04.2011 Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger 2010/2706-1 167/2010

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N,,, tatus: J,A 17.04.2013 Tilbud om tilsetting som postdoktor i ledelse

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013.

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.10.2013, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2013 Arbeidsavtale Tilsettingsmappe - KB 4/2013 - pesialbibliotekar 2013/1300-10 18284/2013 13.09.2013 O/MONCLAN

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer