Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A /04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/ /2014 Ofl /03/2014 Klage på karakter i JR202 - Velferdsrett tudentmappe 2013/ /2014 Ofl /03/2014 Klage på karakter i ORG411 - Organisational Changes and Change Management tudentmappe 2011/ /2014 Ofl /03/2014 Klage på karakter i H Europa og Norge ca tudentmappe 2014/ /2014 ide: 1 av 42

2 24/03/2014 Klage på karakter i ORG110 - Organisasjonsteori for T-studenter tudentmappe 2014/ /2014 Ofl Avlysning av dialogmøte ersonalmappe 2011/ / Begjæring om begrunnelse og innsyn fra tamina Helse Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / tamina Helse Begjæring om innsyn fra Aktiv Helse Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / Aktiv Helse ide: 2 av 42

3 Begjæring om innsyn fra Yrkeshelse ør Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / Yrkeshelse ør Begjæring om ytterligere begrunnelse Yrkeshelse ør Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / Yrkeshelse ør A Ber om opplysninger om bruk av KT Bruk av KT i staten / / tatistisk entralbyrå Byremo VG - tudent 3+3 Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / ide: 3 av 42

4 Dahlske VG - tudent Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / Dahlske VG - tudent Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / nformasjon om planlagte endringer lanlagte endringer i regelverket for master i rettsvitenskap 2014/ /2014 Kunnskapsdepartementet nformasjon om tilslutningserklæring til rammeavtale DBs krisestøtteverktøy CM - forespørsel om deltakelse i ny rammeavtale 2013/ /2014 Kunnskapsdepartementet ide: 4 av 42

5 nformasjon om utsettelse av styrebehandling tudieplan for historie masterprogram 2008/ / Nokut - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nnvilgelse av forlenget uførepensjon ersonalmappe 2007/ / nvitasjon til anbud Anbudskonkurranse - Lederopplæring for skoleledere og barnehageledere - for Arendal kommune 2014/ / Arendal kommune - Oppvekst nvitasjon til høringsmøte yse-utvalget - oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene 2014/ /2014 yse-utvalget - Helse- og omsorgsdepartementet ide: 5 av 42

6 Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak 2014 X 2014/ / Kopi av brev - Tilbud om ekstra plasser på veilederutdanning for studieåret tudietilbud for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere og førskolelærere 2010/ /2014 tdanningsdirektoratet Kvadraturen skolesenter - tudent 3+3 Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / Kvittering - røveforelesning, oppgitt emne ph.d kandidat Morten K. Bak Mekatronikk 2010/ /2014 Morten Kollerup Bak ide: 6 av 42

7 Legeerklæring tudentmappe 2009/ / Legeerklæring tudentmappe 2014/ / Lister VG - Kvinesdal - tudent Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / Melding om oppstart Detaljreguleringsarbeid for gamle t. Josephs hospital i Kristiansand kommune 2014/ / Rambøll ide: 7 av 42

8 Navneendring tudentmappe 2013/ / ersonalmappe ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 6300/ X Oversendelse av kontrakt RFF-søknad: Capacity Building for mproved Learning Environment in the Agder Region ngrid Lund - Fakultet for humaniora og pedagogikk 2013/ / Regionale forskningsfond Rettelse av feil i anbudsdokumentet Anbudskonkurranse - Lederopplæring for skoleledere og barnehageledere - for Arendal kommune 2014/ / Arendal kommune ide: 8 av 42

9 akkyndig vurdering. Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i filosofi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 104/ / /2014 akkyndig utvalg. am Eyde VG - tudent Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / luttmelding tudentmappe 2014/ / luttmelding - BACREK tudentmappe 2012/ /2014 ide: 9 av 42

10 luttmelding - Førskolelærer tudentmappe 2012/ /2014 ærordning eksamen Revisjon/ Økonomi tudentmappe 2013/ /2014 øknad om avlegging av eksamen ved ia øknad om avlegging av eksamen ved ia / / øknad om ekstern avlegging av eksamen tudentmappe 2014/ /2014 ide: 10 av 42

11 øknad om fritak fra emne / emnegruppe - økonomi og administrasjon tudentmappe 2014/ / øknad om fritak fra nynorsk tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2014 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ /2014 ide: 11 av 42

12 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - GL 1-7 tudentmappe 2014/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Klinisk helsevitenskap - master tudentmappe 2014/ /2014 øknad om godkjenning av annen utdanning - ykepleie bachelor tudentmappe 2008/ / ide: 12 av 42

13 øknad om intern overgang til bachelorprogram tudentmappe 2012/ / øknad om intern overgang til bachelorprogram tudentmappe 2013/ / øknad om opptak h.d. Kandidat Morten Klepp Beckmann - nstitutt for Religion etikk og samfunn 2014/ /2014 kke publisert øknad om opptak h.d kandidat Hinde Helene Røynesdal - nstitutt for ped 2014/ /2014 kke publisert ide: 13 av 42

14 øknad om opptak h.d kandidat Kirsten Linnea Kruse språkvitenskap 2014/ /2014 kke publisert øknad om opptak h.d. kandidat Els A. F. Belsack nstitutt for 2014/ /2014 kke publisert øknad om permisjon - Grunnskolelærer tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Master i velferdsstudier tudentmappe 2008/ / ide: 14 av 42

15 øknad om utsettelse av eksamen tudentmappe 2007/ / Tangen VG - tudent 3+3 Avtale om veiledningsoppdrag - - Våren / / Tilbud fra Aktiv Helse Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / Tilbud fra Lund BHT Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / ide: 15 av 42

16 Tilbud fra tamina Helse Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / Tilbud fra Yrkeshelse ør Anskaffelse Bedriftshelsetjeneste 2014/ / Tilsagn om tilskudd til mentor tudentmappe 2014/ / Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging ersonalmappe 2008/ / ide: 16 av 42

17 Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging ersonalmappe 2007/ / nderskrevet kontrakt Kontrakt praksisveileder - Fakultet for kunstfag / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt gjesteforeleser Y408/ januar 2014 Timelønnskontrakter for institutt for psykososial helse - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt gjesteforeleser Y mars 2014 Timelønnskontrakter for institutt for psykososial helse - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert ide: 17 av 42

18 nderskrevet kontrakt gjesteforelser ERN Våren 2014 Timelønnskontrakter for institutt for folkehelse idrett og ernæring - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt JR102 våren 2014 Timelønnskontrakter nstitutt for rettsvitenskap / / Knut Emil Johannesn Lie nderskrevet kontrakt timelærer 2GL Våren 2014 Timelønnskontrakter for institutt for folkehelse idrett og ernæring - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer ERN104 Våren 2014 Timelønnskontrakter for institutt for folkehelse idrett og ernæring - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert ide: 18 av 42

19 nderskrevet kontrakt timelærer DR110 Våren 2014 Timelønnskontrakter for institutt for folkehelse idrett og ernæring - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer DR119 Våren 2014 Timelønnskontrakter for institutt for folkehelse idrett og ernæring - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer L prosjekt plotting Våren 2014 Timelønnskontrakter for institutt for folkehelse idrett og ernæring - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer ME Timelønnskontrakter for institutt for psykososial helse - Fakultet for helse og idrettsvitenskap / /2014 kke publisert ide: 19 av 42

20 nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ersonalmappe 2008/ / nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ersonalmappe 2009/ / nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ersonalmappe 2010/ / tlysing av midler tlysing av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning / /2014 Norgesuniversitetet ide: 20 av 42

21 ttak av fedrekvote ersonalmappe 2007/ / teen Koekebakker Dødsattest ersonalmappe N 2011/ / Emeriti avtale 2014 ersonalmappe N 2010/ / Forlenget tilsetting i midlertidig stilling fra ersonalmappe N 2013/ / ide: 21 av 42

22 nnberetning til styret - Godkjente doktorgradsprøver Maryann Jortveit ph.d. kandidat Maryann Jortveit N 2012/ /2014 Øyvind Nystøl nnberetning til niversitetet i Agder - Nils lltveit-moe h.d.-kandidat Nils lltveit-moe KT N 2009/ / Øyvind Nystøl Legeerklæring for januar og februar 2014 ersonalmappe N 2008/ / Oppfølgingsplan desember 2013 ersonalmappe N 2008/ / ide: 22 av 42

23 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektorstilling innen engelsk språkvitenskap Ref 96/13 N 2013/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis/universitetslektor i ehelse ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap ref 101/13 N 2013/ /2014 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling som professor i psykososial helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 100/13 N 2013/ /2014 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 102/13 iri Håvås Haugland N 2013/ /2014 Ofl ide: 23 av 42

24 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 99/13 N 2013/ /2014 Ofl Oversendelsesbrev til klagenemda på ia tudentmappe N 2014/ / Rapport fra L Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring N 2014/ / Greta Hilding Rapport fra niversitetsbiblioteket Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring N 2014/ /2014 Greta Hilding ide: 24 av 42

25 øknad om permisjon ( 10% ) fra stilling som spesialbibliotekar ersonalmappe N 2010/ / øknad til T om professorkompetanse ersonalmappe N 2012/ / tvidelse av fast deltidsstilling til heltidsstilling ersonalmappe N 2007/ / Richard Lislevand Attest Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak 2014 X 2014/ / ide: 25 av 42

26 Attest Timelønnskontrakter, taushetserklæringer og attester for mentorer - samlesak 2014 X 2014/ / Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 90/ / / Rein T. Thorstensen m.fl. Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast hel stilling som professor i KT krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag ref 97/ / / Andreas rinz, m.fl. Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / Andreas rinz, m.fl. ide: 26 av 42

27 Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på tre år som stipendiat i teknologi innen KT knyttet til CEM ved Fakultet for teknologi og realfag ref 87/ / / Andreas rinz m.fl. Endelig godkjenning av delstudier i utlandet H13 tudentmappe 2013/ /2014 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet V12 H13 tudentmappe 2012/ / / /2014 ide: 27 av 42

28 Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på tre år som stipendiat i teknologi innen KT knyttet til CEM ved Fakultet for teknologi og realfag ref 87/ / / søkere Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast hel stilling som professor i KT krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag ref 97/ / / søkere Fremsendelse av sakkyndig utvalgs medlemmer Tilsetting i fast hel stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 90/ / / til søkerne Fremsendelse av sakkyndig vurdering til søkerne Tilsetting i ledig vikariat i matematikk matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 88/ / / Fire søkere ide: 28 av 42

29 nformasjon Tilsetting i ledig fast 20 % stilling som professor førsteamanuensis i mekatronikk innen robotteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 55/ / / sakkyndig utvalg nformasjon om ny utlysning Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi innen KT tilknyttet CEM ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 44/ / / søkerne nformasjonsbrev Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på tre år som stipendiat i teknologi innen KT knyttet til CEM ved Fakultet for teknologi og realfag ref 87/ / / sakkyndig utvalg nformasjonsskriv Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / sakkyndig utvalg ide: 29 av 42

30 ngen tilsetting Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i miljø- og materialkjemi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/ / / søkerne Melding om tilsetting Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i biologi biologididaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 30/ / / søkerne Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / søkere Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret Ref 12/14 Erna ynnøve Kjensjord 2014/ / søkere ide: 30 av 42

31 Nytt tilbud til Mohan Kolhe Tilsetting i ledig stilling som førsteamanuensis i elkraftteknikk for fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 60/ / / Mohan Kolhe Offer of temporary position as ostdoctoral Research Fellow at the Faculty of Engineering and cience ersonalmappe 2010/ / Offer of temporary position as ostdoctoral Research Fellow at the Faculty of Engineering and cience Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / Ghislain Maurice Norbert sabwe Oversendelse av sakkyndig vurdering til søkerne Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / søkere ide: 31 av 42

32 var på klage vedrørende avslag på godkjenning av tidligere fag tudentmappe 2013/ /2014 øknad om dispensasjon fra progresjonskrav tudentmappe 2014/ / Tilbud om administrativ tilsetting som forsker i prosjektet RECYE ved Fakultet for teklnologi og realfag Tilsetting i ledig midlertidig stilling som postdoktor / forsker i computer sikkerhet innen E prosjektet RECYE for en periode på 2 år med mulighet til forlengelse i ett år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 120/ / / Terje Gjøsæter Tilbud om fast stilling som overingeniør ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i ledig fast 100 % stilling som overingeniør avdelingsingeniør i mekatronikk materialteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 110/ / / Cecilie Ødegård ide: 32 av 42

33 Tilbud om midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi /genetikk ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i marin økologi/genetikk for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 17/ / / Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen Tilbud om postdoktor stilling ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / Maurice sabwe Tilbud om stilling som førsteamanuensis i elkraftteknikk for fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 60/10 Mohan Lal Kolhe Tilsetting i ledig stilling som førsteamanuensis i elkraftteknikk for fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 60/ / / Mohan Lal Kolhe Tilbud om stilling som postdoktor i biologi ved Fakultet for teknologi og realfag Enrique Blanco Tilsetting i 100% midlertidig stilling som postdoktor i biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 76/ / / Enrique Blanco Gonzalez ide: 33 av 42

34 Tilbud om tilsetting i 100% midlertidig stilling som postdoktor i biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 76/11 Carla Freitas Tilsetting i 100% midlertidig stilling som postdoktor i biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 76/ / / Carla Freitas Tilbud om tilsetting i fast hel stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i fast ledig en og en halv stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 102/ / / Claire Vaugelade Berg Tilbud om tilsetting i ledig fast 100 % stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag tilknyttet nstitutt for KT ref 50/11 Tonje ti Tilsetting i ledig fast 100 % stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag tilknyttet nstitutt for KT ref 50/ / / Tonje ti Tilbud om tilsetting i ledig midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag ref 24/12 Tilsetting i ledig midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag ref 24/ / / Magnus ngvaldsen ide: 34 av 42

35 Tilbud om tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ref 61/10 ål reede Revheim Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ref 61/ / / ål reede Revheim Tilbud om tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i marin økologi/genetikk for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 17/12 Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i marin økologi/genetikk for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 17/ / / Tonje Knutsen ørdalen Tilbud om tilsetting til Jesper Kirk ørensen Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i mekatronikk for en periode på 3 år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 136/ / / Jesper Kirk ørensen Tilbud til Huihui Yang om stilling som stipendiat i KT sikkerhet ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på 3 år som doktorgradsstipendiat i KT sikkerhet ved Fakultet for teknologi og realfag ref 70/ / / Huihui Yang ide: 35 av 42

36 Tilbud til ndika Balapuwaduge Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi innen KT mobilkommunikasjon for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 21/ / / ndika Anuradha Mendis Balapuwaduge Tilbud til hiplu arker Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/ / / hiplu arker Tilbud til Vimala Nunavath Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi / CT Modelling for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 118/ / / Vimala Nunavath Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i biologi biologididaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 30/ / / Anne Lien ide: 36 av 42

37 Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret Ref 12/14 Erna ynnøve Kjensjord 2014/ / Erna ynnøve Kjensjord Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret ersonalmappe 2012/ / Timelærerkontrakt med følgebrev Timelønnskontrakter institutt for klassisk musikk / /2014 kke publisert tsendelse av dokumenter og informasjon Tilsetting i fast hel stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 90/ / / sakkyndig utvalg ide: 37 av 42

38 Vedrørende praksis i ED145 tudentmappe X 2010/ / Videreformidling av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe 2013/ / søkerne Videreformidling av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast 20 % stilling som professor førsteamanuensis i mekatronikk innen robotteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 55/ / / søkere Videreformidling av sakkyndig vurdering Tilsetting i ledig fast hel stilling som professor i KT krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag ref 97/ / / søkere ide: 38 av 42

39 Videreformidling av svar på merknad Tilsetting i ledig NORCOWE stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering i motion compensation for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 54/ / /2014 Ofl E-postliste søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektorstilling innen engelsk språkvitenskap Ref 96/13 X 2013/ /2014 Ofl Grunnlag for utlysning av stilling Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret Ref 12/14 Erna ynnøve Kjensjord X 2014/ / Richard Lislevand Handlingsplan - medarbeidersamtale 2014 ersonalmappe X 2012/ /2014 ide: 39 av 42

40 Handlingsplan - medarbeidersamtale 2014 ersonalmappe X 2008/ /2014 Handlingsplan - medarbeidersamtale 2014 ersonalmappe X 2007/ /2014 Handlingsplan - medarbeidersamtale 2014 ersonalmappe X 2008/ /2014 Handlingsplan - medarbeidersamtale 2014 ersonalmappe X 2011/ /2014 ide: 40 av 42

41 nnstilling Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret Ref 12/14 Erna ynnøve Kjensjord X 2014/ /2014 Ofl akkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på to år som postdoktor innen KT i prosjektet Leapfrogging ved Fakultet for teknologi og realfag ref 108/13 Ghislain Maurice Norbert sabwe X 2013/ /2014 Ofl tans i rekrutteringsprosess Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 94/11 X 2011/ /2012 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i 1-2 hele faste stillinger som professor førsteamanuensis i marin biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 98/13 X 2013/ /2013 Ofl ide: 41 av 42

42 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektorstilling innen engelsk språkvitenskap Ref 96/13 X 2013/ /2014 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 50% stilling som postdoktor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 93/13 Elisabet ørfjorddal Hauge X 2013/ /2014 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Karrieresenteret Ref 12/14 Erna ynnøve Kjensjord X 2014/ /2014 Ofl ide: 42 av 42

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 18.09.2014 Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer