Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor unverstetslektor i naturfag innen fysikk og eller kjemi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 42/14 P 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl. 13. Avslag på tilbudt stilling Tilsetting i to ledige faste stillinger som professor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 3/14 P 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Fakturering for juridisk bistand S 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Høring Gjennomføring av regjeringens handleplan Vi trenger innvandrenes kompetanse 2014/ /2014 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Side: 1 av 35

2 Høringbrev Høring - endringer i standard for god regnskapsføringsskikk - GRFS - a-ordningen 2014/ /2014 NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Høringsbrev Høring - utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen 2014/ / Kunnskapsdepartementet nformasjon om bestilling av KunnskapsCM DSBs krisestøtteverktøy CM - forespørsel om deltakelse i ny rammeavtale 2013/ /2014 Kunnskapsdepartementet nformasjon om strukturelle endringer Leieavtale Kontraktsdokument Campus Grimstad gland Eiendom AS 2007/ /2014 J.B. gland Eiendom Side: 2 av 35

3 nformasjon om Studeriutlandet.no Nettsted - Studieriutlandet.no 2014/ / Senter for internasjonalisering av utdanning nnkalling av fremdriftsrapport for prosjekter i CAPES-S Programme Samarbeidsprosjekt mellom ia og niversidade Federal de Santa Catarina i Brasil - CAPES 2013/ / Senter for internasjonalisering av utdanning Klage fra student Klage på for få P adresser til alle studenter i Grimstad 2014/ / Lars Roskifte Klage 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Side: 3 av 35

4 Kontrakt - gjesteforeleser - ST-408 Timelønnskontrakter nstitutt for statsvitenskap og ledelsesfag 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Kontrakt om klagesensur i EN-127 Kontrakter om sensur og klagesensur - Høsten 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Kontrakt om klagesensur i ENE227 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14372/ P kke publisert Kontrakt om klagesensur i ND512 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14808/2014 P kke publisert Side: 4 av 35

5 Kontrakt om klagesensur i KOM500 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14377/ P kke publisert Kontrakt om klagesensur i MAS102 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14810/ P kke publisert Kontrakt om klagesensur i NO-116 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14385/ P kke publisert Kontrakt om klagesensur i PED150 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 14384/ P kke publisert Side: 5 av 35

6 Kvittering til søker - Arild Olsbu Modellering og måling av varmemotstand i bygningskonstruksjoner basert på forsøkskjøringer i Hot - Box testrikk ved ia 2014/ /2014 Norges forskningsråd Nye retningslinjer og invitasjon til praktisk gjennomgang av FS Høring av nye retningslinjer for stipendiatprogrammet. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 2014/ /2014 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Oppfølgingsbrev fra Norad Regjeringens Visjon 2030-initiativ 2014/ /2014 Norad Overføring av prosjektmidler CAPES-S-2013/10073 Samarbeidsprosjekt mellom ia og niversidade Federal de Santa Catarina i Brasil - CAPES 2013/ / Senter for internasjonalisering av utdanning Side: 6 av 35

7 Samarbeidsavtale til signering Samarbeidsavtale mellom Statped sørøst og Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ / Statped Sissel ndheim trekker sin søknad. Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/14 P 2014/ /2014 Ofl. 25 Student Avtale om veiledningsoppdrag - PP - Høsten Sørlandets Maritime VGS S 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Søknad om utsettelse av Master i helse- og sosialinformatikk Lokalt opptak 2014 H S 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Side: 7 av 35

8 Tilbud om tilskudd Prosjekt - Tilskudd fra nnovasjon Norge 2014/ /2014 nnovasjon Norge Tilbud på betalings- og kontoholdstjenester Rammeavtaler om betalings og kontoholdstjenester for statlige virksomheter 2009/ /2014 Ofl Tilbud på betalings- og kontoholdstjenester Rammeavtaler om betalings og kontoholdstjenester for statlige virksomheter 2009/ /2014 Ofl nderskrevet kontrakt - gjesteforeleser - ST-408 Timelønnskontrakter nstitutt for statsvitenskap og ledelsesfag 2014 P 2014/ /2014 kke publisert Side: 8 av 35

9 nderskrevet kontrakt - ML-205 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag 2014 P 2014/ /2014 kke publisert nderskrevet årskontrakt Årskontrakter om praksisopplæring i grunnkolen - GL / / Lindebøskauen skole Varsel om husleieregulering Leie av eksterne lokaler - Gimlemoen Leie av bygg i interimsperioden nr / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leie av eksterne lokaler Gimlemoen 2001 Leieavtale nr 6962 ia / / Statsbygg Side: 9 av 35

10 Varsel om husleieregulering Leieavtale Bygg 47 Gimlemoen Leieavtale nr / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leieavtale 7560 ia Gimlemoen bygg / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leieavtale Studentersamfunn nybygg Gimlemoen Leieavtale nr / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leie av eksterne lokaler - Disponering lokaler Gimlemoen Bygg leieavtaler nr / / Statsbygg Side: 10 av 35

11 Varsel om husleieregulering Leieavtale Bygg 20 og 22 Gimlemoen Leieavtale nr / / Statsbygg Varsel om husleieregulering ia Gimlemoen leiekontrakt for Sambandslageret bygg 15 - leieavtale / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leieavtale 3522 Proskjekt vedrørende bakstehuset - leieavtale / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leieavtale 9406 Musikkens Hus 2011/ / Statsbygg Side: 11 av 35

12 Varsel om husleieregulering Leie av lokaler - Avtale / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leie av lokaler - Avtale / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leie av lokaler - Avtale / / Statsbygg Varsel om husleieregulering Leie av lokaler - Avtale / / Statsbygg Side: 12 av 35

13 Varsel om prisendring Avtale om T-tjenesten Cerebrum 2014/ /2014 niversitetet i Oslo Varsel om prisøkning - Felles studentsystem FS felles studentsystem for universiteter og høgskoler 2008/ / Felles studentsystem - ST io - FSAT Åpen invitasjon til å delta i Visjon 2030-initiativ Regjeringens Visjon 2030-initiativ 2014/ /2014 tenriksdepartementet Protokoll fra valgforsamling for valg av to faste og to vararepresentanter for studentene til styret for niversitetet i Agder for perioden Valg av studenter til niversitetsstyret 2014 N 2013/ / Elin Gauslaa Side: 13 av 35

14 Referat fra møte Endringer i valgreglement og opplegg for valg N 2013/ / Elin Gauslaa Brev til sakkyndig utvalg. Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ / Sakkyndig utvalg. Brev til sakkyndig utvalg. Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/ / / Sakkyndig utvalg v/ Tor Vegge E-post til søkerne med info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ / Søkerne Side: 14 av 35

15 E-post til søkerne med info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/14 P 2014/ /2014 Ofl E-post til søkerne med info om tilsetting av Jensen og Larsen. Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk P 2014/ /2014 Ofl. 25 E-post til søkerne med info om tilsetting av Peter Haltorp Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/14 P 2014/ /2014 Ofl. 25 E-post til søkerne med vedlagt sakkyndig vurdering Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk P 2014/ /2014 Ofl Side: 15 av 35

16 E-post til søkerne med vedlagt sakkyndig vurdering. Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/14 P 2014/ /2014 Ofl Letter of commitment Samarbeid mellom niversitetet i Pisa og niversitet i Agder 2009/ / dott.ssa Monica Lazzaroni fficio Politiche Letter of intent Samarbeid Høgskolen i Hedmark og ia Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - NTWN 2014/ / Hedmark niversity College Melding om tilsetting Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 99/13 - Santiago Martinez 2013/ / Søkere til stillingen Side: 16 av 35

17 Melding om tilsetting Tilsetting i 100% midlertidig stilling som stipendiat ( Praksis Vel ) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ref 33/ / / Søkere til stillingen Recommendation from the evaluation committee ph.d. kandidat Gwynyth Marshall Øverland 2012/ / Gwynyth Øverland Retur av signert kontrakt PNA / Allocation of Project funds for North America / /2014 S Sluttrapport fra Joint Master Course in Health nformtics PNA / Allocation of Project funds for North America / /2014 S Att: Linda Rutledal Side: 17 av 35

18 Søknad om tilgang til data samlet inn gjennom ngdata Tilgang til data fra NOVA ngdata 2014/ / NOVA ngdata io Tilbud om fast 100 % stilling som universitetslektor i pedagogikk, ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ / Andreas Reier Jensen Tilbud om fast 100 % stilling som universitetslektor i religion ved lærerutdanningene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/ / / Peter Haltorp Tilbud om stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ / Jesper Eckhardt Larsen Side: 18 av 35

19 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap Tilsetting i 100% midlertidig stilling som stipendiat ( Praksis Vel ) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ref 33/ / / Cecilie Revheim-Rafaelsen Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 99/13 - Santiago Martinez 2013/ / Santiago Martinez Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap Tilsetting i 100% midlertidig stilling som stipendiat ( Praksis Vel ) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ref 33/ / / Sakkyndig utvalg nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 19 av 35

20 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 20 av 35

21 nnkalling / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 21 av 35

22 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 22 av 35

23 nnkalling / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling / /2014 Side: 23 av 35

24 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 24 av 35

25 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 nnkalling / /2014 Side: 25 av 35

26 nnkalling / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling / /2014 nnkalling Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 26 av 35

27 nnkalling til valgforsamling i studentparlamentet Valg av studenter til niversitetsstyret / / S 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Partneravtale - Mylife Senter for ehelse og omsorgsteknologi - Partneskapsavtaler 2012/ / Ragni MacQueen Leifson Pensumliste EN Høst Pensumlister høst / /2014 Side: 27 av 35

28 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 28 av 35

29 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll / /2014 Protokoll / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 29 av 35

30 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 30 av 35

31 Protokoll / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll / /2014 Side: 31 av 35

32 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Side: 32 av 35

33 Protokoll / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll / /2014 Protokoll / /2014 Side: 33 av 35

34 Protokoll / /2014 Protokoll / /2014 Protokoll Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap innkallinger og protokoller for / /2014 Protokoll / /2014 Side: 34 av 35

35 Protokoll / /2014 Revidert valgreglement ved ia Endringer i valgreglement og opplegg for valg 2013/ / Elin Gauslaa Side: 35 av 35

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Budsjettforslag for 2010

Budsjettforslag for 2010 Budsjettforslag for 2010 I UMBs planlegging mot et nytt fusjonert universitet med NVH, planlegges det for 5000 studenter i 2018. Dette budsjettforslaget legger denne utviklingen til grunn gjennom en gradvis

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer