Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08."

Transkript

1 Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/ / /07/2013 Klage på karakter i BE Masteroppgave i økonomi og administrasjon tudentmappe 2009/ / Report from the evaluation committee PhD kandidat Fathul Wahid PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Øystein æbø øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 403av 192

2 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i sykepleie tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Ernæring, mat og kultur tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Lærerstudiet tudentmappe 2012/ / ide: 404av 192

3 øknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2013 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2013 P 2013/ /2013 kke publisert nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2013 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2013 P 2013/ /2013 kke publisert nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2013 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2013 P 2013/ /2013 kke publisert ide: 405av 192

4 Angående utdanningsplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/ / var på klage på eksamen - NO Norsk - vår 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i kom mellommenneskelig kommunikasjon tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter i NO Norsk i førskolelærerutdanninga tudentmappe 2013/ / ide: 406av 192

5 var på klage på karakter i NO Norsk i førskolelærerutdanninga tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i No Norsk i førskolelærerutdanninga - vår 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i NO Norsk i førskolelærerutdanninga (5 studiepoeng) tudentmappe 2010/ / var på klage på karakter i Ped Danning og kompetanse i en globalisert verden tudentmappe 2010/ / ide: 407av 192

6 var på klage på karakter i ped519 - vitenskapsteori tudentmappe 2009/ / Timelønnskontrakt Timelønnskontrakter niversitetsbiblioteket 2013 P 2013/ /2013 kke publisert Timelønnskontrakt Timelønnskontrakter niversitetsbiblioteket 2013 P 2013/ /2013 kke publisert Godkjent endring av bedømmelseskomite PhD kandidat PhD programmet i nternational Management 2011/ / Målfrid Tangedal ide: 40av 192

7 Ny bruker i ephorte - Leif Jensen nnmeldte ephorte-brukere / / Janne Vatnedalen Gundersen Ny ephortebruker til Julia Bergmann nnmeldte ephorte-brukere / / Janne Vatnedalen Gundersen Pensumliste ORG Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13616/ Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2013/ / ide: 409av 192

8 nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 2009/ / / / øknad om godkjenning av annen utdanning - ngeniørfag Data tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Øk adm tudentmappe 2013/ / ide: 410av 192

9 øknad om permisjon - Barnehagelærer tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk - bachelorprogram tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/ / Changes is Ahmad Alaraj's PhD committee PhD kandidat PhD programmet i nternational Management 2011/ / Christopher Mowles m.fl. ide: 411av 192

10 Errata list from Ahmad Alaraj PhD kandidat PhD programmet i nternational Management 2011/ / Eli Hustad m.fl. var på klage på karakter i J 907 Våren 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i J Rettslære tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i J Rettslære tudentmappe 2012/ / ide: 412av 192

11 var på klage på karakter i O Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse Vår 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i O-104 Våren 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i V-11 - amfunnsvitenskap 1 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i V-11 - amfunnsvitenskap 1 - vår 2013 tudentmappe 2013/ / ide: 413av 192

12 var på klage på karakter i V-11 - amfunnsvitenskap 1 Våren 2013 tudentmappe 2012/ / var på søknad om prosjektutviklingsstøtte KAK Prosjektutviklingstøtte / / Linda Hye Pensumliste REL Vår Pensumlister vår / / Melding om vigsel tudentmappe 2010/ / ide: 414av 192

13 luttmelding - Kunstfag med fordypning i musikk - bachelorprogram tudentmappe 2013/ / luttmelding master i velferdsstudier tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ / tudentmappe 2013/ / ide: 415av 192

14 øknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i økonomi og administrasjon tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon - Bachelor i sykepleie tudentmappe 2011/ / /07/2013 Klage på karakter i KOM500 - Masteroppgave tudentmappe 2011/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2013/ / ide: 416av 192

15 2013/ / / / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2010/ / ide: 417av 192

16 Godkjenning av sluttrapportering til NF Rapportering NF programmet 200/ / Riksrevisjonens undersøkelse av likestilling og mangfold i selskaper med statlige eierinteresser ndersøkelse av likestilling og mangfold i selskaper med statlige eierinteresser 2012/ / Kunnskapsdepartementet akkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering innen KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 52/13 P 2013/ /2013 Ofl luttmelding - Faglærerutdanning i drama tudentmappe 2013/ / ide: 41av 192

17 luttmelding - drett tudentmappe 2012/ / luttmelding - Pedagogikk bachelor tudentmappe 2013/ / var fra AAFK på søknad om støtte til Offentlig PhD prosjekt enter for ehelse - Offentlig PhD 2013/ / Wenche Fresvik, AAFK ykepenger - melding om avslag Personalmappe P 2007/ / ide: 419av 192

18 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Barnehagelærer Grimstad tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Grunnskolelærerutdanning tudentmappe 2012/ / ide: 420av 192

19 øknad om permisjon - amfunnsfag tudentmappe 2013/ / Tilbudsinnbydelse 43 - DE Lokal satsing - systematisk vurderingspraksis i grunnskolen Tilbudsinnbydelse 43 - DE Lokal satsing - systematisk vurderingspraksis i grunnskolen 2013/ / Oslo kommune - tdanningsetaten tudentmappe 2013/ / Forlengelse av vikariat Personalmappe N P 2013/ / ide: 421av 192

20 Permisjon uten lønn Personalmappe HH N P 2010/ / Bekreftelse - tatus som student tudentmappe 2009/ / Endelig godkjenning delstudiet utland H12 V13 tudentmappe 2010/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2011/ / ide: 422av 192

21 Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / ide: 423av 192

22 Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 V14 tudentmappe 2013/ / ide: 424av 192

23 Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2013/ / Fremsendelse av sakkyndig vurdering Personalmappe 2013/ / Magne M. Våge Report to candidate PhD kandidat Fathul Wahid PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Fathul Wahid var på klage på karakter 2010/ / ide: 425av 192

24 var på klage på karakter i MA Algebra 1 - vår 2013 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter i V Bacheloroppgave - vår 2013 tudentmappe 200/ / var på klage på karakter i v303 - Bachelor oppgave - vår 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i V Bacheloroppgave - 50 tudentmappe 2012/ / ide: 426av 192

25 var på klage på karakter i V Bacheloroppgave - 75 tudentmappe 2011/ / var på sluttmelding tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2013/ / øknad om refusjon - bedriftshelsetjeneste Personalmappe P 2010/ / ide: 427av 192

26 Avslag på krav om refusjon i forbindelse med pleiepenger Personalmappe P 2012/ / Report accepted by faculty PhD kandidat Fathul Wahid PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Målfrid Tangedal Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2013/ / EEA Grants agreement EEA Grants agreement - niversity of Warsaw 2013/ / niversity of Warsaw ide: 42av 192

27 Karakterutskrift fra HiNe tudentmappe 2013/ / luttmelding - Engelsk Bachelor tudentmappe 2013/ / luttmelding - Historie tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 429av 192

28 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - T og informasjonssystemer - årsstudium tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse tudentmappe 2013/ / ide: 430av 192

29 øknad om permisjon - Historie tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - ngeniørfag - byggdesign tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - tatsvitenskap tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - tviklingsstudier tudentmappe 2013/ / ide: 431av 192

30 Vedrørende søknad om å bli vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 2013/ / Kunnskapsdepartementet Vedtak av i klagesak om sanksjon Personalmappe P 2007/ / Klage og dokumentasjon N 2013/ / /06/2013 var på klage på karakter i Y ykepleie tudentmappe 2012/ / ide: 432av 192

31 Endelig godkjenning delstudiet H12 V13 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudiet utland H12 V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / ide: 433av 192

32 Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / ide: 434av 192

33 Endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap med analyse tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap med analyse tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap med analyse tudentmappe 2012/ / ide: 435av 192

34 var på klage på karakter i BE Finansregnskap med analyse tudentmappe 2012/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap med årsavslutning tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i OF-30 - Oversetting norsk - fremmedspråk tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter i OF-30 - Oversetting norsk - fremmedspråk - vår 2013 tudentmappe 2011/ / ide: 436av 192

35 var på klage på karakter ved eksamen i BE-100 Vår 2013 tudentmappe 2011/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2013/ / ide: 437av 192

36 var på søknad om permisjon - Engelsk tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - Engelsk master tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på søknad om permisjon - Folkehelsevitenskap tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / ide: 43av 192

37 var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent / studiekonsulent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 42/13 Nertila tringa 2013/ / Nertila tringa Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe P 2013/ / ide: 439av 192

38 Tilsetting i fast 100 % stilling som førstelektor i sosialt arbeid ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i sosialt arbeid ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 15/12 Jorunn Gjedrem 2012/ / Jorunn Gjedrem Tilsetting i fast 100 % stilling som førstelektor i sosialt arbeid ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe P 2010/ / Pensumliste DR Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1376/ Pensumliste FR Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13769/ ide: 440av 192

39 Pensumliste H Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13770/ Pensumliste H Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13772/ Pensumliste H Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13771/ Pensumliste DR Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 14095/ ide: 441av 192

40 Pensumliste Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13759/ Pensumliste KOM Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13765/ Pensumliste KOM Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13762/ Pensumliste LFT Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1376/ ide: 442av 192

41 Pensumliste MA Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13760/ Pensumliste ME Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13754/ Pensumliste ME Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1375/ Pensumliste M Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13774/ ide: 443av 192

42 Pensumliste M Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1377/ Pensumliste M Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1370/ Pensumliste M Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13779/ Pensumliste M Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1372/ ide: 444av 192

43 Pensumliste M Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1371/ Pensumliste NHB Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13755/ Pensumliste NO Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13767/ Pensumliste PED Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1375/ ide: 445av 192

44 Pensumliste E høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1373/ Pensumliste K Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13764/ Pensumliste: ME Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13757/ øknad for professor John hotter Gjestestipend / / Ellen Frivold ide: 446av 192

45 øknad om forhånds godkjenning av medikamentprøve tudentmappe 2013/ / Karakterutskrift tudentmappe 2010/ / Klage på avslag om reservert studieplass til 2014 Klage på avslag om opptak / / Kontrakt 2014 Lesesenteret i Leieavtaler Metochi kurssenter / / niversitetet i tavanger ide: 447av 192

46 Overtagelsesprotokoll Jon Lilletunsvei 3 Campus Grimstad - Avtaler 2010/ / J B gland Eiendom A luttmelding - Arbeid og velferdssosiologi tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 44av 192

47 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Helse og idrettsfag tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - PP Deltid tudentmappe 2013/ / nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe P 2010/ / ide: 449av 192

48 Vedrørende søknad om tilskudd til utvikling av innovasjonsstudium for kommunesektoren øknad om tilskudd til utvikling av innovasjonsstudium for kommunesektoren 2013/ / Kunnskapsdepartementet Trukket søknad Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 100/12 Tor Helge Aas N 2012/ / Bekreftelse på mottatt oppsigelse av fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe Ø 2007/ / Gøril Hannås Endelig godkjennin delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / ide: 450av 192

49 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudiet utland H11 V12 (Fullført H12) tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudiet utland H12 V13 tudentmappe 2012/ / ide: 451av 192

50 Endelig godkjenning delstudiet utland H12 V13 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudiet utland H12 V13 tudentmappe 2010/ / Endring av kull tudentmappe 2013/ / endring i godkjenningssak 2010/1664 tudentmappe 2010/ / ide: 452av 192

51 Forlengelse av stipendiatperiode ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 2010/ / Lisa Whitehead Offer of full-time position as associate professor in civil and constructional engineering at the Faculty of Engineering and cience Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes 2012/ / Katalin Vertes Offer of full-time position as associate professor in civil and constructional engineering at the Faculty of Engineering and cience Personalmappe P 2013/ / Personalmappe P 2007/ / ide: 453av 192

52 var på klage på karakter i BE Finansregnskap tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap 1 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap tudentmappe 2013/ / ide: 454av 192

53 var på klage på karakter i BE Finansregnskap tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap 1 - Våren 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i BE Finansregnskap 1 Våren 2013 tudentmappe 2013/ / ide: 455av 192

54 var på klage på karakter i EN Amerikansk kultur Våren 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i T-102 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter i T nternasjonal Politikk tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i T nternasjonal politikk tudentmappe 2013/ / ide: 456av 192

55 var på klage på karakter i T nternasjonal politikk Våren 2013 tudentmappe 2013/ / var på klage på karakter i V-13 - amfunnskunnskap 1 - Norsk samfunn, politikk og økonomi GL 5-10 Våren 2013 tudentmappe 2012/ / Personalmappe P 2011/ / var på søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie tudentmappe 2011/ / ide: 457av 192

56 var på søknad om permisjon - Ernæring, mat og kultur tudentmappe 2013/ / var på søknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - sykepleierutdanning tudentmappe 2013/ / Tilbakemelding på spørsmålet om videre dialog om virksomhetsoverdragelse av enter for likestilling til regionalt likestillingsapparat enter for likestilling ved niversitetet i Agder 2012/ / Barne- og likestillingsdepartementet ide: 45av 192

57 Tilsetting i 100% stilling som førsteamanuensis i termiske energiprosesser Personalmappe P 2013/ / Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 2010/ / Lisa Whitehead Tilsetting i midlertidig 20 % som professor i KT innen krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor førsteamanuensis i KT innen krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 25/13 Baltasar Beferull-Lozano 2013/ / Baltasar Beferull-Lozano MA-501 Masteroppgave i matematikkdidaktikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/102-6 Løpenr.: 1330/ Marianne Øhrn Johannessen ide: 459av 192

58 MA-601 Vitenskapsteori fra et matematikkdidaktisk perspektiv tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/102-7 Løpenr.: 1332/ Marianne Øhrn Johannessen MA-602 Teorier for læring og undervisning av matematikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/102- Løpenr.: 1334/ Marianne Øhrn Johannessen MA-603 Metaperspektiver på matematikk og matematikklæring i et teknologisk miljø tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/102-9 Løpenr.: 1335/ Marianne Øhrn Johannessen MA-604 Problemløsning i matematikkdidaktisk forskning tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1336/ Marianne Øhrn Johannessen ide: 460av 192

59 MA-606 Matematikkens historie med hovedvekt på moderne matematikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1337/ Marianne Øhrn Johannessen MA-607 Metodologi i matematikkdidaktisk forskning tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 134/ Marianne Øhrn Johannessen ML-100 Molekylærbiologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1349/ Marianne Øhrn Johannessen ML-101 Molekylærbiologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1350/ Marianne Øhrn Johannessen ide: 461av 192

60 ML-102 Laboratoriemedisin 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1354/ Marianne Øhrn Johannessen ML-103 Laboratorieteknologi 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1355/ Marianne Øhrn Johannessen ML-104 Laboratoriemedisin 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1356/ Marianne Øhrn Johannessen ML-105 Laboratorieteknologi 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/102-9 Løpenr.: 1357/ Marianne Øhrn Johannessen ide: 462av 192

61 ML-106 Mikrobiologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 135/ Marianne Øhrn Johannessen ML-109 Laboratoriemedisin 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1359/ Marianne Øhrn Johannessen Offer of employment Personalmappe P 2012/ / Pensumliste DR Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 14092/ ide: 463av 192

62 Pensumliste H Høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 14093/ øknad om godkjenning av annen utdanning studentmappe 2013/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Deltagere og møtedato 27. september 2013 Anmodning om møte med ledelsen ved niversitetet i Agder 2013/ / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 464av 192

63 Prøveforelesningstema - bekreftet mottatt PhD kandidat PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Marius Johannessen luttmelding - Biologi Bachelor tudentmappe 2013/ / luttmelding - Engelsk tudentmappe 2013/ / luttmelding - Master Religion, Etikk og samfunn tudentmappe 2012/ / ide: 465av 192

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer