Side: 2722 av 378 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9"

Transkript

1 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Kontrakt Kim Are Altenborn - MA102 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2722 av 378

2 luttmelding Filosofi årsstudium tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Ernæring helse og miljø tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Oversettelse og nterk. komm bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon Psykisk helsearbeid Master tudentmappe 2008/ / ide: 2723 av 378

3 øknad om permisjon Velferdstudier master tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Tor-var Karlsen i perioden Timelønnskontrakter våren 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Kontrakt Thomas Fauskanger - MA154 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2724 av 378

4 Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - The nit of Analysis in Design Research 2012/ / Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - nvestigation of tructural Vibration Control for Offshore Floating Wind Turbines 2012/ / Norges forskningsråd øknad om godkjenning av annen utdanning Engelsk master tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Christina Omfjord andvand i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2725 av 378

5 nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert øknad om personlig opprykk til dosent innen pedagogikk Personalmappe N P 2008/ /2012 Ofl øknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - The nit of Analysis in Design Research 2012/ / Norges forskningsråd Bilateral Agreement amarbeidsavtale med Gdansk 200/ / niversity of Gdansk ide: 2726 av 378

6 Klage på karakter amfunnsvitenskap 1 vår 12 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl Kontrakt om ekstern finansiering av prosjekt mellom Høyskolen i Telemark og niversitet i Agder Digital eksamen 2011/ / Høyskolen i Telemark Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon Rammeverk for Riksrevisjonens revisjon 2012/ / Riksrevisjonen FF- prekvalifisering - spørsmål fra ia pørsmål knyttet til FF-utlysningen / / Forskningsrådet ide: 2727 av 378

7 luttmelding Glu 1-7 tudentmappe 2012/ / luttmelding Grunnskolelærer tudentmappe 2012/ / luttmelding PP deltid tudentmapper 2012/ / luttmelding Religion og etikk tudentmappe 2012/ / ide: 2728 av 378

8 luttmelding ykepleierstudiet tudentmappe 2012/ / luttmelding Økonomi og Administrasjon bachelor tudentmappe 2012/ / tøtte til utvikling av internasjonale fellesgrader tlysning forberedende besøk og veiledningsseminar tøtte til utvikling av internasjonale fellesgrader tlysning forberedende besøk og veiledningsseminar 2012/ / enter for internasjonalisering av utdanning øknad om fritak fra Rettsvitenskap tudentmappe 2012/ / ide: 272 av 378

9 øknad om godkjenning av annen utdanning drett bachelor tudenrmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Master Finans tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tatsvitenskap tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annenutdanning pesialpedagogikk 1 tudentmappe 2012/ / ide: 2730 av 378

10 øknad om goskjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad om utsettelse av frist for levering av revisjon av doktorgradsavhandling i KT ph.d kandidat Terje Gjøsæter Mobile kommunikasjonssystemer 200/ / Terje Gjøsæter nderskrevet kontrakt hjelpelærer E-40 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2731 av 378

11 Godkjenning av doktorgradsprøve PhD-kandidat Devendra Bahadur Thapa PhD-programmet nformasjonssystemer N 200/ / Øyvind Nystøl Avtale HiF og ia ; NFR - prosjektet Lærende Regioner delprosjekt " Meaning of the Matter in Classroom Contexts " Avtale HiF og ia ; NFR - prosjektet Lærende Regioner delprosjekt " Meaning of the Matter in Classroom Contexts " 2012/ / Høgskolen i ogn og Fjordane Forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / ide: 2732 av 378

12 Forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / ide: 2733 av 378

13 Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / ide: 2734 av 378

14 Forlengelse av stipendiatperiode ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2008/ / Marianne nez Lien Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av teknisk fagskole som del av bachelorgrad i ingeniørfag byggdesign tudentmappe 2012/ / Godkjenning av årsstudium idrett fra HH tudentmappe 2011/ / ide: 2735 av 378

15 nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning Arbeid og velferdssosiologi tudentmappe 2010/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning osionomstudiet tudentmappe 2012/ / Melding om tilsetting til søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som bibliotekar / spesialbibliotekar ved niversitetsbiblioteket Ref 20/12 Roger Fromreide 2012/ / søkere ide: 2736 av 378

16 X 2012/ / Personalmappe PER PX 2008/ / PX 2012/ / Personalmappe PER PX 2008/ / ide: 2737 av 378

17 Resultat søknad godkjenning idrett årsstudium HH tudentmappe 2012/ / luttrapport ENERGY Form C FP7 Kontrakt ENERGY 2008/ / Corina Boelhouwer var på klage - NO-145 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i H-126 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2738 av 378

18 var på klage i H-126 tudentmappe 200/ /2012 Ofl var på klage i H-127 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KT50 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i MA212 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 273 av 378

19 var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2740 av 378

20 var på søknad om forlengelse av stilling som stipendiat grunnet timelærer ved Fakultet for teknologi og realfag Personalmappe 2010/ / Dafferianto Trinugroho var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar energi y vei tudentmappe 2012/ / ide: 2741 av 378

21 var på søknad om permisjon tudentmappe 2012/ / varbrev tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tatsvitenskap Bachelor tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon PP deltid tudentmappe 2012/ / ide: 2742 av 378

22 øknad sendt til NFR Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Design and Modelling of Energy Efficient Cooperative Transmissions in Wireless ensor Networks 2012/ / Norges forskningsråd øknaden avslås tudentmappe 2012/ / Tilbud hjelpelærer BE-414 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer BE-414 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2743 av 378

23 Tilbud hjelpelærer -100 / -104 / -107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som førstekonsulent ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2012/ / Mia Krumm Notat om administrativ tilsetting Personalmappe X 2012/ / Fakultet for humaniora og pedagogikk ide: 2744 av 378

24 akkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i tekologi med spesialisering i KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 57/12 X 2012/ / Lise Askbo Fylkesnes tillingsbeskrivelse pr sept 2012 Personalmappe X P 2012/ /2012 Ofl Avtale om veiledning av mastergradsoppgave i Engelsk tudentmappe 2011/ / Avtale om veiledning av mastergradsoppgave i Engelsk tudentmappe 200/ / ide: 2745 av 378

25 Høring Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 første ledd Høring Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 første ledd 2012/ / Kunnskapsdepartementet nvitasjon til virksomhetene til å delta i traineeprogram nvitasjon til virksomhetene til å delta i traineeprogram 2012/ / Kunnskapsdepartementet Kvittering for mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - ervice platform for ehealth solutions in an smart home environment utilizing interactive mobile communication and social networks 2012/ / Forskningsrådet Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Design and Modelling of Energy Efficient Cooperative Transmissions in Wireless ensor Networks 2012/ / Norges forskningsråd ide: 2746 av 378

26 lønnskrav knyttet til tilbud om tilsetting i stillingen Tilsetting 150% midlertidig som universitetslektor i drama og teater ved Fakultetet for kunstfag Ref 55/12 da Fugli P 2012/ /2012 Ofl Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl akkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering i KT modelling ved Fakultet for teknologi og realfag ref 58/ / / Frank Reichert luttmelding Førskolelærer tudentmappe 2012/ / ide: 2747 av 378

27 luttmelding Master i økonomi og administrasjon 5 årig tudentmappe 2011/ / luttmelding Økonomi og administrasjon tudentmapper 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Allmenlærer tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Allmennlærer utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2748 av 378

28 øknad om godkjenning av annen utdanning amfunnsendring og kommunikasjon tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og Administrasjon Master tudentmappe 200/ / Årskontrakt mellom jøstjerna Barnehage og niversitet i Agder Årskontrakt mellom barnehager og ia 2012/ / / jøstjerna Barnehage Årskontrakt mellom mååsane barnehage og niversitet Agder Årskontrakt mellom barnehager og ia 2012/ / / mååsane Barnehage ide: 274 av 378

29 tdanningsprisen ved niversitetet i Agder - høring Evaluering av universitetets pris for godt læringsmiljø N 2011/ / Anne Marie undberg m.fl. Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 61/ / / Rein Terje Thorstensen Ber om sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes 2012/ / Rein Terje Thorstensen m.fl. Eksamen i medikamentregning og mulig endring av studieløp tudentmappe 2012/ /2012 Guri Daasvand Bakken ide: 2750 av 378

30 Eksamen i medikamentregning og mulig endring av studieløp tudentmappe 2012/ / Eksamen i medikamentregning og mulig endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Eksamen i medikamentregning og mulig endring i studieløp tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør Afrika Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 2751 av 378

31 Forhåndsgodkjenning av selvvalgt bachleor tudentmappe 2010/ / Forlengelse av midlertidig tilsetting som førstesekretær ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2011/ / Rita Bjørklund Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 61/ / / søkere Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes P 2012/ /2012 Ofl ide: 2752 av 378

32 Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2753 av 378

33 nnvilget søknad om permisjon Velferdstudier master tudentmappe 2012/ / X 2012/ / Melding om tilsetting til søkere Tilsetting i fast 50 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag. Ref 52/12 Adrian Førde Andersson 2012/ / søkere Oppsigelse av fast 80 % stilling som renholdsbetjent i Driftsavdelingen Personalmappe 2010/ / Wandee Meesangket ide: 2754 av 378

34 X 2012/ / studie permisjon tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2755 av 378

35 øknad om permisjon fra lærerutdanningen tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2756 av 378

36 øknad om godkjenning av annen utdanning tatsvitenskap tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon tudentmappe 200/ / øknad om permisjon Oversettelse og nterk. komm bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om ytterligere permisjon fra GL 5-10 tudentmappe 2011/ / ide: 2757 av 378

37 øknad sendt til NFR Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - ervice platform for ehealth solutions in an smart home environment utilizing interactive mobile communication and social networks 2012/ / Norges forskningsråd Tilbud timelærer -500 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilsetting i fast 100% stilling som konsulent ved ervicetorget Personalmappe 2012/ / Randi Hasle Tilsetting i fast 100 % stilling som avdelingsingeniør ved T-avdelingen Tilsetting i fast 100% stilling som avdelingsingenør ved T avdelingen Ref 46/12 - Benjamin Krause 2012/ / Benjamin Fabian Krause ide: 2758 av 378

38 Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget. Ref 5/12 Randi Hasle 2012/ / Randi Hasle Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk - svar på lønnskrav Tilsetting i 3-årig midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor i engelsk litteratur og kultur Ref 13/ / / Jan Erik Mustad tvidelse av fast 80 % stilling som førstekonsulent ved tudentservice Personalmappe 2012/ / Karen Helene Halvorsen Vedr permisjon tudentmappe 2008/ / ide: 275 av 378

39 Motkrav til lønnstrinn 63 for stilling som førsteamanuensis/førstelektor i engelsk - midlertidig 3 år Tilsetting i 3-årig midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor i engelsk litteratur og kultur Ref 13/12 X 2012/ / Oppsigelse av renholderstilling Grimstad Personalmappe X P 2010/ /2012, Fvl Protokoll fra møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger X 2012/ / Tilsettingsråd eniorsamtale Arild Andresen september 2012 Personalmappe X 2007/ / ide: 2760 av 378

40 var fra REK til Kristin Haraldstad prosjekt Helse og livskvalitet etter hjerneslag øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Eli Margareth Andås var på søknad om permisjon til Gunvor Mykebust Personalmappe X 2008/ / tvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes X P 2012/ /2012 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 61/12 X P 2012/ /2012 Ofl ide: 2761 av 378

41 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Kari Nordstoga Hanssen Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Kari Nordstoga Hanssen Oppdatert søknad om selvvalgt bachelor tudentmappe 2010/ / luttmelding - BACØKAD tudentmappe 2007/ / Mari Paulsen ide: 2762 av 378

42 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØ-land 15 og 23 Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØ-land 15 og / / Helse- og omsorgsdepartementet Høring forslag til endringer i barnevernloven Høring forslag til endringer i barnevernloven 2012/ / Barne- og likestillingsdepartementet Høring tatsbygg Revidert standard leiekontrakt med statlig leietaker Høring tatsbygg Revidert standard leiekontrakt med statlig leietaker 2012/ / Kunnskapsdepartementet ide: 2763 av 378

43 Kopi av brev vedrørende øknad om tilgang til taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskningsprosjekt om fosterhjem Tildeling av midler til barnevernsforskning 2011/ / Barne- og likestillingsdepartementet Oversendelse av signert samarbeidsavtale mellom Høgskolen i ogn og Fjordane - Prosjektnummer Lucky loser - Jon P. Knudsen Learning regions project ( LRP ) - developing better basic skills throug better understanding of local culture - Prosjektnummer / H20 - Gjert Langfeldt 2012/ / Høgskolen i ogn og Fjordane Oversendelse av signert samarbeidsavtale mellom Høgskolen i ogn og Fjordane og ia - Prosjektnummer Hand in hand - Kirsten J. Horrigmo Learning regions project ( LRP ) - developing better basic skills throug better understanding of local culture - Prosjektnummer / H20 - Gjert Langfeldt 2012/ / Høgskolen i ogn og Fjordane akkyndig vurdering Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid Ref 33/12 - Ann Christin Eklund Nilsen P 2012/ /2012 Ofl ide: 2764 av 378

44 amarbeidsavtale mellom Tinntjønn skole og praktisk - pedagogisk utdanning ved niversitetet i Agder amarbeidsavtale mellom Tinntjønn skole og praktisk - pedagogisk utdanning ved niversitetet i Agder 2012/ / Tinntjønn skole luttmelding GL tudentmappe 2010/ / luttmelding Helse og sosial informatikk tudentmappe 2010/ / luttmelding tatsvitenskap årsstudium tudentmappe 2012/ / ide: 2765 av 378

45 øke om fritak fra vurdering i norsk sidemål tudentmappe 2012/ / øknad om fortsatt bruk av data fra F øknad om fortsatt bruk av data fra F 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor økonomi og administrasjon tudentmappe 2012/ / ide: 2766 av 378

46 øknad om godkjenning av annen utdanning Regnskap og revisjon tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Allmennlærerutdanning tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Lukas delhoven i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2767 av 378

47 nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer J-300 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / / Gisle A. Johnson Fungeringstillegg Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl nnberetning til styret - Gwynyth Marshall Øverland ph.d. kandidat Gwynyth Marshall Øverland N 2012/ / Øyvind Nystøl ide: 2768 av 378

48 Oppsigelse Personalmappe N P 2008/ /2012 Ofl Rapport om godkjente doktorgradsprøver ph.d. kandidat Gwynyth Marshall Øverland N 2012/ / Øyvind Nystøl Confirmation - admission to PhD programme Phd kandidat rfan rfan PhD programmet i nternational Management 2010/ / Endelig godkjenning delstudium Korea niversity ør Korea Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 276 av 378

49 Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør Afrika Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium OA niversity of London England Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium niversity of California Berkeley A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium niversity of East London England Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 2770 av 378

50 Endring forhåndsgodkjenning delstudium Athens niversity of Economics and Business Hellas Høst 2012 tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudium niversity of Economics Prague Tsjekkia Høst 2012 tudentmappe 200/ / nnvilget søknad om permisjon osionomstudiet tudentmappe 2012/ / Konferansestøtte til Fakultet for kunstfag tøtte til faglige konferanser og seminarer / / Daniel Nordgård ide: 2771 av 378

51 var på henvendelse om erstatning for emnet BYG203 Veg- og terrengmodellering tudentmappe 2010/ / var på søknad om godkjenning av utdanning - emner tudentmappe 2010/ / var på søknad om godkjenning av utdanning emner tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av utdanning emner tudentmappe 2011/ / ide: 2772 av 378

52 var på søknad om utsettelse av frist for levering av revisjon av doktorgradsavhandling i KT ph.d kandidat Terje Gjøsæter Mobile kommunikasjonssystemer 200/ / Terje Gjøsæter øknad om eksamen i matematikk 1 Grunnskolelærer 1-7 tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknaden innvilges tudentmappe 2012/ / ide: 2773 av 378

53 Tilbud hjelpelærer -100/-104/-107 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud timelærer E-406 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Godkjenning av sidegjøremål (bierverv) Personalmappe X 2007/ / Gunn-Marit Eriksen Godkjenning av sidegjøremål (bierverv) Personalmappe X 200/ / Gunn-Marit Eriksen ide: 2774 av 378

54 Oppnevning av medlemmer til universitetets referansegruppe for kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet 2012 X 2012/ / Joyce Eileen. Falkenberg m.fl. øknad FEK tudentmappe X 2012/ / øknad FEK tudentmappe X 2012/ / øknad FEK tudentmappe X 2012/ / ide: 2775 av 378

55 øknad FEK tudentmappe X 2012/ / øknad FEK tudentmappe X 2011/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2011/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2012/ / ide: 2776 av 378

56 Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2012/ / luttmelding tudentmappe 2012/ / Bekreftelse på navneendring tudentmappe 2012/ / ide: 2777 av 378

57 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Div. korrespondanse ifm Beraki Zerai tudentmappe 2010/ / Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2778 av 378

58 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Komiteens innstilling Ph.d Kandidat doktorprogrammet i tøvende rytmisk musikk 2012/ / Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling kolebibliotekutvikling - øknader om midler / / Kanebogen skole Kontrakt Wilfredo Lugo Aponte - MA107 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 277 av 378

59 Oppdatert versjon : Biologi 2013 / 2014 Høring - N ' emneportefølje 2013 / / / N Research cooperation agreement ia og KT amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda 2012/ / Ghislain Maurice Norbert sabwe amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda 2012/ / Kigali nstitute og cience and technology i Rwanda luttmelding amfunnsendring og kommunikasjon bachelor tudentmappe 2012/ / ide: 2780 av 378

60 pørsmål vedrørende selvvalgt bachelor tudentmappe 200/ / øknad om dispensasjon fra progresjonskrav i sosionomstudiet tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2012/ / ide: 2781 av 378

61 øknad om permisjon høsten 2012 tudentmappe 2011/ / øknad omfritak tatsvitenskap tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Birgit Vegusdal Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer -500 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2782 av 378

62 Vedrørende praksisperiode pesialpedagogikk 1 Vedrørende praksisperiode pesialpedagogikk / /2012 Tangen videregående skole Arbeidsplassvurdering Personalmappe N P 2008/ /2012, Fvl ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl Korrigert oppfølgingsplan Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl ide: 2783 av 378

63 Brev til sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i tekologi med spesialisering i KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 57/ / / akkyndig utvalg Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør - Afrika Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør Afrika Vår tudentmappe 2011/ / Fordypning av selvvalgt bachelor tudentmappe 2012/ / ide: 2784 av 378

64 Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i tekologi med spesialisering i KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 57/ / / søkere nnvilget søknad om dispensasjon fra progresjonskrav i sosionomstudiet tudentmappe 2012/ / Oversendelse undertegnet kontrakt prosjektet PhD i informasjonssystemer PhD i informasjonssystemer - søknad til ørlandsets Kompetansefond 2010/ / ørlandets Kompetansefond Oversendelse undertegnet kontrakt prosjekt martem Prosjektsøknad - ia - martem - bruk av mobile trådløse enheter for kommunikasjon og samhandling i krisesituasjoner 2011/ / ørlandets Kompetansefond ide: 2785 av 378

65 RER-10/0036Network Western Balkans - Network of Orphanages - tbetaling av midler for siste prosjektperiode 11/ Bankopplysninger øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / tenriksdepartementet elvvalgt bachelor tudentmappe 2008/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2786 av 378

66 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2008/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Allmennlærer matematikk tudentmappe 2011/ / ide: 2787 av 378

67 øknad om permisjon AL tudentmappe 2012/ / øknad om Permisjon Grunnskolelærer 1-7 tudentmappe 2012/ / Tilbud hjelpelærer BE-200 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer BE-200 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2788 av 378

68 Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ia signed research cooperation agreement. amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda 2012/ / Frank Reichert Anmodning om administrativ tilsetting Personalmappe X 2012/ / Richard Lislevand ide: 278 av 378

69 CV Violet Leavers Personalmappe X P 2012/ /2012 Ofl Godkjenning av rapport fra evalueringskomité PhD kandidat Neema Geoffrey Mori PhD programmet nternational Management X 200/ / Godkjent evalueringsrapport - Neema Geoffrey Mori PhD kandidat Neema Geoffrey Mori PhD programmet nternational Management X 200/ / Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 for 2013 HR - Årets nominering til nivå 2 for 2013 X 2012/ / Ernst Håkon Jahr m.fl. ide: 270 av 378

70 øknad om utvidet permisjon Personalmappe X P 2008/ /2012, Fvl tlysing av fast 80% stilling som renholder Grimstad Tilsetting i fast 80 % stilling som renholder / fagarbeider m/fagbrev i Driftsavdelingen Ref 75/12 Ammala Rakthai Løvendal X 2012/ / Richard Lislevand tlysing av stilling som renholdsvikar Kristiansand Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som renholder/fagarbeider m/fagbrev i Driftsavdelingen. Ref 76/12 (ntern utlysning) afija Kolar X 2012/ / Richard Lislevand Valgreglement godkjent av niversitetsstyret Valg av rektor og styre ved niversitetet i Agder med funksjonsperiode X 2010/ / ide: 271 av 378

71 Fagendring tudentmappe 2010/ / elvvalgt bachelor tudentmappe 2008/ / Agreement between ia and niversity of Helsinki Faculty of Theology NFR søknad Biblical Text Older then the Bible Fakultet for humaniora og pedagogikk 2011/ / niversity of Helsinki Endring av vedtak av om bevaring av prøver av søknader om opptak til universiteter og høgskoler Endring av vedtak av om bevaring av prøver av søknader om opptak til universiteter og høgskoler 2012/ / ide: 272 av 378

72 legeerklæring ifm praksis YP205 tudentmappe X 2008/ / Likestillingsprisen utlysning Likestillingsprisen utlysning 2012/ / niversitets og Høgskolerådet Mandate letter ignert av begger parter E-prosjektsøknad - Lifelong Learning Programme - Multiculturalism Migration Mathematics Education and Language 2012/ / Favilli Franco RER-10/0036Network Western Balkans - Network of Orphanages - tbetaling av midler for siste prosjektperiode 11/ øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / tenriksdepartementet ide: 273 av 378

73 luttmelding FL tudentmappe 2012/ / luttmelding iviløkonom master tudentmappe 2012/ / ykepenger Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl øknad om særordning under eksamen tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 274 av 378

74 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning amfunnsendring og kommunikasjon bachelor tudentmappe 200/ / ide: 275 av 378

75 øknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og administrasjon tudentmappe 200/ / øknad om permisjon Allmennlærer utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om vitnemål tudentmappe 2008/ / Tilbud Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / ide: 276 av 378

76 Timelønnskontrakt for usan Antonsen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Timelønnskontrakt for usan Antonsen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet timelærerkontrakt Frank Olav Gauslå Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 P X 2012/ / ide: 277 av 378

77 Veiledningsavtale masteroppgave tudentmappe 2008/ / Budsjett ærkostnader og investeringer nternfordeling 2013 N 2012/ / Beate Andreassen m.fl. oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % fast stilling innen fagområdet filmvitenskap / filmproduksjon ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 4/12 Adriana Margareta Dancus N P 2012/ /2012 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 50/12 Harald Rinde N P 2012/ /2012, Fvl ide: 278 av 378

78 Avslag på søknad om permisjon t og nformasjonsystemer tudentmappe 200/ / Bilateral agreement ( ERAM ) for the academic years amarbeidsavtale mellom ia og Borås Agder 200/ / Högskolan i Borås Eksamen i medikamentregning og mulig endring i studieløp tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium Oregon tate niversity A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 27 av 378

79 Endelig godkjenning delstudium Queensland niversity of Technology Australia Høst 2011 og Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endring i studieløp pga ikke beståtte emner 1.år sykepleie tudentmappe 2008/ / Endring i studieløp pga ikke beståtte emner 1.år sykepleie tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2010/ / ide: 2800 av 378

80 Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2011/ / nnkjøp av Digitale oscilloskop - Forespørsel under ved anskaffelse av Digitale oscilloskop Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / Farnell m.fl. Overgangsordninger fra bachelorgrad i teknologi - ingeniør til mastergradsstudier i teknologi - sivilingeniør - Høringssvar fra ia Overgangsordninger fra bachelorgrad i teknologi - ingeniør, til mastergradsstudier i teknologi - sivilingeniør - Høring 2012/ / niversitets og Høgskolerådet ide: 2801 av 378

81 Permisjon tudentmappe 2011/ / var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2802 av 378

82 var på klage i PED21 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2803 av 378

83 var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i ELE100 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 2804 av 378

84 var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2805 av 378

85 var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 Vår 12 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2806 av 378

86 var på søknad om forhåndsgodkjenning av annen utdanning Master Finans tudentmappe 2010/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 200/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2807 av 378

87 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om Permisjon ngeniørfag Fornybarenergi bachelor tudentmappe 2012/ / øknad for 2013 Prosjektsøknad sendt til Aust - Agder utviklings og kompetansefond fra fakultet for teknologi og realfag - martrescue - marttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging etc 2011/ / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2808 av 378

88 Vedrørende fullføring av allmennlærerutdanningen tudentmappe 200/ / nnmeldingsskjema for opptak til studier 2013 og 2014 fra Fakultet for kunstfag Planlegging av studieåret / / Tonje Kløkstad tudieportefølje Planlegging av studieåret / / Atle lotnes Opptak til studier ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Planlegging av studieåret / / Bjørg Tone Frøysnes ide: 280 av 378

89 Oppsigelse av stilling Personalmappe PER 2007/ / Rita Hagehei Planlagt opptak for tekreal 2013/2014 Planlegging av studieåret / / Geir Øivind Kløkstad tudentmappe X 2011/ / Timelønnskontrakt for Thor Åmli Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2810 av 378

90 luttmelding Økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar Energi tudentmapper 2012/ / Timelønnskontrakt for tig W. Ågedal-Mortensen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer -201 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2811 av 378

91 nderskrevet kontrakt hjelpelærer MA-138-G høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon P 2012/ /2012 kke publisert ndervisning i FL105 Henvendelser vedrørende undervisning ved FL / / Ragnar Gulowsen Avslag på søknad om arrangementsstøtte til Agderseminaret 2012 Agderseminaret / / Kulturdirektørens stab Avtale om veiledning av masteroppgave tudentmappe 2012/ / ide: 2812 av 378

92 Bilateral agreement LLLP Programme 2013/14 amarbeidsavtale med Arnhem Business chool 200/ / Arnhem Business chool Evaluering av kvoteordningen - innspill til mandat Evaluering av kvoteordningen - innspill til mandat 2012/ / niversitets og Høgskolerådet Frankrikeprogrammet - undervisningsleder ved OFNEC - fakturering av kostnader til OFNECs norske medlemsinstitusjoner amarbeidsavtale mellom i og Fransk norsk senter for utveksling og samarbeid i Caens norske medlemsinstitusjoner OFNEC 2008/ / enter for internasjonalisering av utdanning Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Anne Lene Fidje Andersen ide: 2813 av 378

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A nnkallling til møte i styrets klagenemnd 03.04.14 tyrets

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012

30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012 Kontrakt timelønn PED 314 Timelønnskontrakter nstitutt for pedagogikk 2011 P 2012/250-1 13222/2012 kke publisert 14.11.2012 30.0.2012 2.3.4 krav fra leder Personalmappe P 2007/357-20 1280/2012, Fvl. 13.

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 12.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 12.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A øknad om gjennomføring av bacheloroppgave 2012/2013 Gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.03.2012 øknad om dispensasjon - Bacheloroppgave Dispensasjon

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.07.2014 A 11/14 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling,

Detaljer

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007.

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2008-13.1.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.01.2008 Autorisering av nyutdannet helsepersonell - sommeren 2007 - informasjon Autorisering av nyutdannet

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4 Ø-sak 128/11 Møteplan for Fakultetsstyret våren 2012 Fakultetsstyret 2011 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/16-21 16525/2011 30.11.2011 Fakultetsstyret tudentmappe 2010/280-3 1562/2011 30.11.2011

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

31.08.2013 31.08.2013

31.08.2013 31.08.2013 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/456-4 15360/2013 02.09.2013 31.0.2013 øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/215-2 15973/2013 31.0.2013 Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 31.01.2014 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk til eksamen

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.01.2011 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2011-11.12 2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.12.2011 Oppdatert CV ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/432-7 18500/2011 06.09.2011 HF-ADM/GMA

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer