Side: 2722 av 378 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9"

Transkript

1 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Kontrakt Kim Are Altenborn - MA102 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2722 av 378

2 luttmelding Filosofi årsstudium tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Ernæring helse og miljø tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Oversettelse og nterk. komm bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon Psykisk helsearbeid Master tudentmappe 2008/ / ide: 2723 av 378

3 øknad om permisjon Velferdstudier master tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Tor-var Karlsen i perioden Timelønnskontrakter våren 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Kontrakt Thomas Fauskanger - MA154 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2724 av 378

4 Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - The nit of Analysis in Design Research 2012/ / Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - nvestigation of tructural Vibration Control for Offshore Floating Wind Turbines 2012/ / Norges forskningsråd øknad om godkjenning av annen utdanning Engelsk master tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Christina Omfjord andvand i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2725 av 378

5 nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert øknad om personlig opprykk til dosent innen pedagogikk Personalmappe N P 2008/ /2012 Ofl øknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - The nit of Analysis in Design Research 2012/ / Norges forskningsråd Bilateral Agreement amarbeidsavtale med Gdansk 200/ / niversity of Gdansk ide: 2726 av 378

6 Klage på karakter amfunnsvitenskap 1 vår 12 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl Kontrakt om ekstern finansiering av prosjekt mellom Høyskolen i Telemark og niversitet i Agder Digital eksamen 2011/ / Høyskolen i Telemark Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon Rammeverk for Riksrevisjonens revisjon 2012/ / Riksrevisjonen FF- prekvalifisering - spørsmål fra ia pørsmål knyttet til FF-utlysningen / / Forskningsrådet ide: 2727 av 378

7 luttmelding Glu 1-7 tudentmappe 2012/ / luttmelding Grunnskolelærer tudentmappe 2012/ / luttmelding PP deltid tudentmapper 2012/ / luttmelding Religion og etikk tudentmappe 2012/ / ide: 2728 av 378

8 luttmelding ykepleierstudiet tudentmappe 2012/ / luttmelding Økonomi og Administrasjon bachelor tudentmappe 2012/ / tøtte til utvikling av internasjonale fellesgrader tlysning forberedende besøk og veiledningsseminar tøtte til utvikling av internasjonale fellesgrader tlysning forberedende besøk og veiledningsseminar 2012/ / enter for internasjonalisering av utdanning øknad om fritak fra Rettsvitenskap tudentmappe 2012/ / ide: 272 av 378

9 øknad om godkjenning av annen utdanning drett bachelor tudenrmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Master Finans tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tatsvitenskap tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annenutdanning pesialpedagogikk 1 tudentmappe 2012/ / ide: 2730 av 378

10 øknad om goskjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad om utsettelse av frist for levering av revisjon av doktorgradsavhandling i KT ph.d kandidat Terje Gjøsæter Mobile kommunikasjonssystemer 200/ / Terje Gjøsæter nderskrevet kontrakt hjelpelærer E-40 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2731 av 378

11 Godkjenning av doktorgradsprøve PhD-kandidat Devendra Bahadur Thapa PhD-programmet nformasjonssystemer N 200/ / Øyvind Nystøl Avtale HiF og ia ; NFR - prosjektet Lærende Regioner delprosjekt " Meaning of the Matter in Classroom Contexts " Avtale HiF og ia ; NFR - prosjektet Lærende Regioner delprosjekt " Meaning of the Matter in Classroom Contexts " 2012/ / Høgskolen i ogn og Fjordane Forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / ide: 2732 av 378

12 Forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / ide: 2733 av 378

13 Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / ide: 2734 av 378

14 Forlengelse av stipendiatperiode ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2008/ / Marianne nez Lien Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av teknisk fagskole som del av bachelorgrad i ingeniørfag byggdesign tudentmappe 2012/ / Godkjenning av årsstudium idrett fra HH tudentmappe 2011/ / ide: 2735 av 378

15 nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning Arbeid og velferdssosiologi tudentmappe 2010/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning osionomstudiet tudentmappe 2012/ / Melding om tilsetting til søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som bibliotekar / spesialbibliotekar ved niversitetsbiblioteket Ref 20/12 Roger Fromreide 2012/ / søkere ide: 2736 av 378

16 X 2012/ / Personalmappe PER PX 2008/ / PX 2012/ / Personalmappe PER PX 2008/ / ide: 2737 av 378

17 Resultat søknad godkjenning idrett årsstudium HH tudentmappe 2012/ / luttrapport ENERGY Form C FP7 Kontrakt ENERGY 2008/ / Corina Boelhouwer var på klage - NO-145 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i H-126 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2738 av 378

18 var på klage i H-126 tudentmappe 200/ /2012 Ofl var på klage i H-127 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KT50 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i MA212 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 273 av 378

19 var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl var på klage ved eksamen i V-303 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2740 av 378

20 var på søknad om forlengelse av stilling som stipendiat grunnet timelærer ved Fakultet for teknologi og realfag Personalmappe 2010/ / Dafferianto Trinugroho var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar energi y vei tudentmappe 2012/ / ide: 2741 av 378

21 var på søknad om permisjon tudentmappe 2012/ / varbrev tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tatsvitenskap Bachelor tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon PP deltid tudentmappe 2012/ / ide: 2742 av 378

22 øknad sendt til NFR Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Design and Modelling of Energy Efficient Cooperative Transmissions in Wireless ensor Networks 2012/ / Norges forskningsråd øknaden avslås tudentmappe 2012/ / Tilbud hjelpelærer BE-414 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer BE-414 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2743 av 378

23 Tilbud hjelpelærer -100 / -104 / -107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som førstekonsulent ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2012/ / Mia Krumm Notat om administrativ tilsetting Personalmappe X 2012/ / Fakultet for humaniora og pedagogikk ide: 2744 av 378

24 akkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i tekologi med spesialisering i KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 57/12 X 2012/ / Lise Askbo Fylkesnes tillingsbeskrivelse pr sept 2012 Personalmappe X P 2012/ /2012 Ofl Avtale om veiledning av mastergradsoppgave i Engelsk tudentmappe 2011/ / Avtale om veiledning av mastergradsoppgave i Engelsk tudentmappe 200/ / ide: 2745 av 378

25 Høring Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 første ledd Høring Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 første ledd 2012/ / Kunnskapsdepartementet nvitasjon til virksomhetene til å delta i traineeprogram nvitasjon til virksomhetene til å delta i traineeprogram 2012/ / Kunnskapsdepartementet Kvittering for mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - ervice platform for ehealth solutions in an smart home environment utilizing interactive mobile communication and social networks 2012/ / Forskningsrådet Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Design and Modelling of Energy Efficient Cooperative Transmissions in Wireless ensor Networks 2012/ / Norges forskningsråd ide: 2746 av 378

26 lønnskrav knyttet til tilbud om tilsetting i stillingen Tilsetting 150% midlertidig som universitetslektor i drama og teater ved Fakultetet for kunstfag Ref 55/12 da Fugli P 2012/ /2012 Ofl Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl akkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering i KT modelling ved Fakultet for teknologi og realfag ref 58/ / / Frank Reichert luttmelding Førskolelærer tudentmappe 2012/ / ide: 2747 av 378

27 luttmelding Master i økonomi og administrasjon 5 årig tudentmappe 2011/ / luttmelding Økonomi og administrasjon tudentmapper 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Allmenlærer tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Allmennlærer utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2748 av 378

28 øknad om godkjenning av annen utdanning amfunnsendring og kommunikasjon tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og Administrasjon Master tudentmappe 200/ / Årskontrakt mellom jøstjerna Barnehage og niversitet i Agder Årskontrakt mellom barnehager og ia 2012/ / / jøstjerna Barnehage Årskontrakt mellom mååsane barnehage og niversitet Agder Årskontrakt mellom barnehager og ia 2012/ / / mååsane Barnehage ide: 274 av 378

29 tdanningsprisen ved niversitetet i Agder - høring Evaluering av universitetets pris for godt læringsmiljø N 2011/ / Anne Marie undberg m.fl. Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 61/ / / Rein Terje Thorstensen Ber om sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes 2012/ / Rein Terje Thorstensen m.fl. Eksamen i medikamentregning og mulig endring av studieløp tudentmappe 2012/ /2012 Guri Daasvand Bakken ide: 2750 av 378

30 Eksamen i medikamentregning og mulig endring av studieløp tudentmappe 2012/ / Eksamen i medikamentregning og mulig endring av studieløp tudentmappe 2011/ / Eksamen i medikamentregning og mulig endring i studieløp tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør Afrika Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 2751 av 378

31 Forhåndsgodkjenning av selvvalgt bachleor tudentmappe 2010/ / Forlengelse av midlertidig tilsetting som førstesekretær ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2011/ / Rita Bjørklund Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 61/ / / søkere Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes P 2012/ /2012 Ofl ide: 2752 av 378

32 Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2753 av 378

33 nnvilget søknad om permisjon Velferdstudier master tudentmappe 2012/ / X 2012/ / Melding om tilsetting til søkere Tilsetting i fast 50 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag. Ref 52/12 Adrian Førde Andersson 2012/ / søkere Oppsigelse av fast 80 % stilling som renholdsbetjent i Driftsavdelingen Personalmappe 2010/ / Wandee Meesangket ide: 2754 av 378

34 X 2012/ / studie permisjon tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2755 av 378

35 øknad om permisjon fra lærerutdanningen tudentmappe 2010/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2756 av 378

36 øknad om godkjenning av annen utdanning tatsvitenskap tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon tudentmappe 200/ / øknad om permisjon Oversettelse og nterk. komm bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om ytterligere permisjon fra GL 5-10 tudentmappe 2011/ / ide: 2757 av 378

37 øknad sendt til NFR Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - ervice platform for ehealth solutions in an smart home environment utilizing interactive mobile communication and social networks 2012/ / Norges forskningsråd Tilbud timelærer -500 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilsetting i fast 100% stilling som konsulent ved ervicetorget Personalmappe 2012/ / Randi Hasle Tilsetting i fast 100 % stilling som avdelingsingeniør ved T-avdelingen Tilsetting i fast 100% stilling som avdelingsingenør ved T avdelingen Ref 46/12 - Benjamin Krause 2012/ / Benjamin Fabian Krause ide: 2758 av 378

38 Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget. Ref 5/12 Randi Hasle 2012/ / Randi Hasle Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk - svar på lønnskrav Tilsetting i 3-årig midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor i engelsk litteratur og kultur Ref 13/ / / Jan Erik Mustad tvidelse av fast 80 % stilling som førstekonsulent ved tudentservice Personalmappe 2012/ / Karen Helene Halvorsen Vedr permisjon tudentmappe 2008/ / ide: 275 av 378

39 Motkrav til lønnstrinn 63 for stilling som førsteamanuensis/førstelektor i engelsk - midlertidig 3 år Tilsetting i 3-årig midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor i engelsk litteratur og kultur Ref 13/12 X 2012/ / Oppsigelse av renholderstilling Grimstad Personalmappe X P 2010/ /2012, Fvl Protokoll fra møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger X 2012/ / Tilsettingsråd eniorsamtale Arild Andresen september 2012 Personalmappe X 2007/ / ide: 2760 av 378

40 var fra REK til Kristin Haraldstad prosjekt Helse og livskvalitet etter hjerneslag øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap X 2012/ / Eli Margareth Andås var på søknad om permisjon til Gunvor Mykebust Personalmappe X 2008/ / tvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling for professor førsteamanuensis i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 60/12 Katalin Vertes X P 2012/ /2012 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 61/12 X P 2012/ /2012 Ofl ide: 2761 av 378

41 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Kari Nordstoga Hanssen Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Kari Nordstoga Hanssen Oppdatert søknad om selvvalgt bachelor tudentmappe 2010/ / luttmelding - BACØKAD tudentmappe 2007/ / Mari Paulsen ide: 2762 av 378

42 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØ-land 15 og 23 Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØ-land 15 og / / Helse- og omsorgsdepartementet Høring forslag til endringer i barnevernloven Høring forslag til endringer i barnevernloven 2012/ / Barne- og likestillingsdepartementet Høring tatsbygg Revidert standard leiekontrakt med statlig leietaker Høring tatsbygg Revidert standard leiekontrakt med statlig leietaker 2012/ / Kunnskapsdepartementet ide: 2763 av 378

43 Kopi av brev vedrørende øknad om tilgang til taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskningsprosjekt om fosterhjem Tildeling av midler til barnevernsforskning 2011/ / Barne- og likestillingsdepartementet Oversendelse av signert samarbeidsavtale mellom Høgskolen i ogn og Fjordane - Prosjektnummer Lucky loser - Jon P. Knudsen Learning regions project ( LRP ) - developing better basic skills throug better understanding of local culture - Prosjektnummer / H20 - Gjert Langfeldt 2012/ / Høgskolen i ogn og Fjordane Oversendelse av signert samarbeidsavtale mellom Høgskolen i ogn og Fjordane og ia - Prosjektnummer Hand in hand - Kirsten J. Horrigmo Learning regions project ( LRP ) - developing better basic skills throug better understanding of local culture - Prosjektnummer / H20 - Gjert Langfeldt 2012/ / Høgskolen i ogn og Fjordane akkyndig vurdering Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, nstitutt for sosiologi og sosialt arbeid Ref 33/12 - Ann Christin Eklund Nilsen P 2012/ /2012 Ofl ide: 2764 av 378

44 amarbeidsavtale mellom Tinntjønn skole og praktisk - pedagogisk utdanning ved niversitetet i Agder amarbeidsavtale mellom Tinntjønn skole og praktisk - pedagogisk utdanning ved niversitetet i Agder 2012/ / Tinntjønn skole luttmelding GL tudentmappe 2010/ / luttmelding Helse og sosial informatikk tudentmappe 2010/ / luttmelding tatsvitenskap årsstudium tudentmappe 2012/ / ide: 2765 av 378

45 øke om fritak fra vurdering i norsk sidemål tudentmappe 2012/ / øknad om fortsatt bruk av data fra F øknad om fortsatt bruk av data fra F 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor økonomi og administrasjon tudentmappe 2012/ / ide: 2766 av 378

46 øknad om godkjenning av annen utdanning Regnskap og revisjon tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Allmennlærerutdanning tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Lukas delhoven i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2767 av 378

47 nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer J-300 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / / Gisle A. Johnson Fungeringstillegg Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl nnberetning til styret - Gwynyth Marshall Øverland ph.d. kandidat Gwynyth Marshall Øverland N 2012/ / Øyvind Nystøl ide: 2768 av 378

48 Oppsigelse Personalmappe N P 2008/ /2012 Ofl Rapport om godkjente doktorgradsprøver ph.d. kandidat Gwynyth Marshall Øverland N 2012/ / Øyvind Nystøl Confirmation - admission to PhD programme Phd kandidat rfan rfan PhD programmet i nternational Management 2010/ / Endelig godkjenning delstudium Korea niversity ør Korea Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 276 av 378

49 Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør Afrika Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium OA niversity of London England Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium niversity of California Berkeley A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium niversity of East London England Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 2770 av 378

50 Endring forhåndsgodkjenning delstudium Athens niversity of Economics and Business Hellas Høst 2012 tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudium niversity of Economics Prague Tsjekkia Høst 2012 tudentmappe 200/ / nnvilget søknad om permisjon osionomstudiet tudentmappe 2012/ / Konferansestøtte til Fakultet for kunstfag tøtte til faglige konferanser og seminarer / / Daniel Nordgård ide: 2771 av 378

51 var på henvendelse om erstatning for emnet BYG203 Veg- og terrengmodellering tudentmappe 2010/ / var på søknad om godkjenning av utdanning - emner tudentmappe 2010/ / var på søknad om godkjenning av utdanning emner tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av utdanning emner tudentmappe 2011/ / ide: 2772 av 378

52 var på søknad om utsettelse av frist for levering av revisjon av doktorgradsavhandling i KT ph.d kandidat Terje Gjøsæter Mobile kommunikasjonssystemer 200/ / Terje Gjøsæter øknad om eksamen i matematikk 1 Grunnskolelærer 1-7 tudentmappe 2008/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknaden innvilges tudentmappe 2012/ / ide: 2773 av 378

53 Tilbud hjelpelærer -100/-104/-107 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud timelærer E-406 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Godkjenning av sidegjøremål (bierverv) Personalmappe X 2007/ / Gunn-Marit Eriksen Godkjenning av sidegjøremål (bierverv) Personalmappe X 200/ / Gunn-Marit Eriksen ide: 2774 av 378

54 Oppnevning av medlemmer til universitetets referansegruppe for kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet 2012 X 2012/ / Joyce Eileen. Falkenberg m.fl. øknad FEK tudentmappe X 2012/ / øknad FEK tudentmappe X 2012/ / øknad FEK tudentmappe X 2012/ / ide: 2775 av 378

55 øknad FEK tudentmappe X 2012/ / øknad FEK tudentmappe X 2011/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2011/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2012/ / ide: 2776 av 378

56 Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe X 2012/ / luttmelding tudentmappe 2012/ / Bekreftelse på navneendring tudentmappe 2012/ / ide: 2777 av 378

57 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Div. korrespondanse ifm Beraki Zerai tudentmappe 2010/ / Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2778 av 378

58 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Komiteens innstilling Ph.d Kandidat doktorprogrammet i tøvende rytmisk musikk 2012/ / Kontrakt for finansiering av prosjekter i Program for skolebibliotekutvikling kolebibliotekutvikling - øknader om midler / / Kanebogen skole Kontrakt Wilfredo Lugo Aponte - MA107 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 277 av 378

59 Oppdatert versjon : Biologi 2013 / 2014 Høring - N ' emneportefølje 2013 / / / N Research cooperation agreement ia og KT amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda 2012/ / Ghislain Maurice Norbert sabwe amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda 2012/ / Kigali nstitute og cience and technology i Rwanda luttmelding amfunnsendring og kommunikasjon bachelor tudentmappe 2012/ / ide: 2780 av 378

60 pørsmål vedrørende selvvalgt bachelor tudentmappe 200/ / øknad om dispensasjon fra progresjonskrav i sosionomstudiet tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2012/ / ide: 2781 av 378

61 øknad om permisjon høsten 2012 tudentmappe 2011/ / øknad omfritak tatsvitenskap tudentmappe 2012/ / Timelønnskontrakt for Birgit Vegusdal Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt timelærer -500 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2782 av 378

62 Vedrørende praksisperiode pesialpedagogikk 1 Vedrørende praksisperiode pesialpedagogikk / /2012 Tangen videregående skole Arbeidsplassvurdering Personalmappe N P 2008/ /2012, Fvl ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl Korrigert oppfølgingsplan Personalmappe N P 2010/ /2012, Fvl ide: 2783 av 378

63 Brev til sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i tekologi med spesialisering i KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 57/ / / akkyndig utvalg Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør - Afrika Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør Afrika Vår tudentmappe 2011/ / Fordypning av selvvalgt bachelor tudentmappe 2012/ / ide: 2784 av 378

64 Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i tekologi med spesialisering i KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 57/ / / søkere nnvilget søknad om dispensasjon fra progresjonskrav i sosionomstudiet tudentmappe 2012/ / Oversendelse undertegnet kontrakt prosjektet PhD i informasjonssystemer PhD i informasjonssystemer - søknad til ørlandsets Kompetansefond 2010/ / ørlandets Kompetansefond Oversendelse undertegnet kontrakt prosjekt martem Prosjektsøknad - ia - martem - bruk av mobile trådløse enheter for kommunikasjon og samhandling i krisesituasjoner 2011/ / ørlandets Kompetansefond ide: 2785 av 378

65 RER-10/0036Network Western Balkans - Network of Orphanages - tbetaling av midler for siste prosjektperiode 11/ Bankopplysninger øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / tenriksdepartementet elvvalgt bachelor tudentmappe 2008/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2786 av 378

66 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2008/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon Allmennlærer matematikk tudentmappe 2011/ / ide: 2787 av 378

67 øknad om permisjon AL tudentmappe 2012/ / øknad om Permisjon Grunnskolelærer 1-7 tudentmappe 2012/ / Tilbud hjelpelærer BE-200 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer BE-200 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2788 av 378

68 Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ia signed research cooperation agreement. amarbeidavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved ia og Kigali nstitute of cience and Technology i Rwanda 2012/ / Frank Reichert Anmodning om administrativ tilsetting Personalmappe X 2012/ / Richard Lislevand ide: 278 av 378

69 CV Violet Leavers Personalmappe X P 2012/ /2012 Ofl Godkjenning av rapport fra evalueringskomité PhD kandidat Neema Geoffrey Mori PhD programmet nternational Management X 200/ / Godkjent evalueringsrapport - Neema Geoffrey Mori PhD kandidat Neema Geoffrey Mori PhD programmet nternational Management X 200/ / Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 for 2013 HR - Årets nominering til nivå 2 for 2013 X 2012/ / Ernst Håkon Jahr m.fl. ide: 270 av 378

70 øknad om utvidet permisjon Personalmappe X P 2008/ /2012, Fvl tlysing av fast 80% stilling som renholder Grimstad Tilsetting i fast 80 % stilling som renholder / fagarbeider m/fagbrev i Driftsavdelingen Ref 75/12 Ammala Rakthai Løvendal X 2012/ / Richard Lislevand tlysing av stilling som renholdsvikar Kristiansand Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som renholder/fagarbeider m/fagbrev i Driftsavdelingen. Ref 76/12 (ntern utlysning) afija Kolar X 2012/ / Richard Lislevand Valgreglement godkjent av niversitetsstyret Valg av rektor og styre ved niversitetet i Agder med funksjonsperiode X 2010/ / ide: 271 av 378

71 Fagendring tudentmappe 2010/ / elvvalgt bachelor tudentmappe 2008/ / Agreement between ia and niversity of Helsinki Faculty of Theology NFR søknad Biblical Text Older then the Bible Fakultet for humaniora og pedagogikk 2011/ / niversity of Helsinki Endring av vedtak av om bevaring av prøver av søknader om opptak til universiteter og høgskoler Endring av vedtak av om bevaring av prøver av søknader om opptak til universiteter og høgskoler 2012/ / ide: 272 av 378

72 legeerklæring ifm praksis YP205 tudentmappe X 2008/ / Likestillingsprisen utlysning Likestillingsprisen utlysning 2012/ / niversitets og Høgskolerådet Mandate letter ignert av begger parter E-prosjektsøknad - Lifelong Learning Programme - Multiculturalism Migration Mathematics Education and Language 2012/ / Favilli Franco RER-10/0036Network Western Balkans - Network of Orphanages - tbetaling av midler for siste prosjektperiode 11/ øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / tenriksdepartementet ide: 273 av 378

73 luttmelding FL tudentmappe 2012/ / luttmelding iviløkonom master tudentmappe 2012/ / ykepenger Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl øknad om særordning under eksamen tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 274 av 378

74 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning amfunnsendring og kommunikasjon bachelor tudentmappe 200/ / ide: 275 av 378

75 øknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og administrasjon tudentmappe 200/ / øknad om permisjon Allmennlærer utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om vitnemål tudentmappe 2008/ / Tilbud Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / ide: 276 av 378

76 Timelønnskontrakt for usan Antonsen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Timelønnskontrakt for usan Antonsen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet timelærerkontrakt Frank Olav Gauslå Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 P X 2012/ / ide: 277 av 378

77 Veiledningsavtale masteroppgave tudentmappe 2008/ / Budsjett ærkostnader og investeringer nternfordeling 2013 N 2012/ / Beate Andreassen m.fl. oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % fast stilling innen fagområdet filmvitenskap / filmproduksjon ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 4/12 Adriana Margareta Dancus N P 2012/ /2012 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 50/12 Harald Rinde N P 2012/ /2012, Fvl ide: 278 av 378

78 Avslag på søknad om permisjon t og nformasjonsystemer tudentmappe 200/ / Bilateral agreement ( ERAM ) for the academic years amarbeidsavtale mellom ia og Borås Agder 200/ / Högskolan i Borås Eksamen i medikamentregning og mulig endring i studieløp tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium Oregon tate niversity A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 27 av 378

79 Endelig godkjenning delstudium Queensland niversity of Technology Australia Høst 2011 og Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endring i studieløp pga ikke beståtte emner 1.år sykepleie tudentmappe 2008/ / Endring i studieløp pga ikke beståtte emner 1.år sykepleie tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2010/ / ide: 2800 av 378

80 Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utlandet tudentmappe 2011/ / nnkjøp av Digitale oscilloskop - Forespørsel under ved anskaffelse av Digitale oscilloskop Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / Farnell m.fl. Overgangsordninger fra bachelorgrad i teknologi - ingeniør til mastergradsstudier i teknologi - sivilingeniør - Høringssvar fra ia Overgangsordninger fra bachelorgrad i teknologi - ingeniør, til mastergradsstudier i teknologi - sivilingeniør - Høring 2012/ / niversitets og Høgskolerådet ide: 2801 av 378

81 Permisjon tudentmappe 2011/ / var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2802 av 378

82 var på klage i PED21 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2803 av 378

83 var på klage i PED21 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i ELE100 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 2804 av 378

84 var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2010/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2805 av 378

85 var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 Vår 12 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl ide: 2806 av 378

86 var på søknad om forhåndsgodkjenning av annen utdanning Master Finans tudentmappe 2010/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 200/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 2807 av 378

87 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / var på søknad om Permisjon ngeniørfag Fornybarenergi bachelor tudentmappe 2012/ / øknad for 2013 Prosjektsøknad sendt til Aust - Agder utviklings og kompetansefond fra fakultet for teknologi og realfag - martrescue - marttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging etc 2011/ / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2808 av 378

88 Vedrørende fullføring av allmennlærerutdanningen tudentmappe 200/ / nnmeldingsskjema for opptak til studier 2013 og 2014 fra Fakultet for kunstfag Planlegging av studieåret / / Tonje Kløkstad tudieportefølje Planlegging av studieåret / / Atle lotnes Opptak til studier ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Planlegging av studieåret / / Bjørg Tone Frøysnes ide: 280 av 378

89 Oppsigelse av stilling Personalmappe PER 2007/ / Rita Hagehei Planlagt opptak for tekreal 2013/2014 Planlegging av studieåret / / Geir Øivind Kløkstad tudentmappe X 2011/ / Timelønnskontrakt for Thor Åmli Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2810 av 378

90 luttmelding Økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Fornybar Energi tudentmapper 2012/ / Timelønnskontrakt for tig W. Ågedal-Mortensen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer -201 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2811 av 378

91 nderskrevet kontrakt hjelpelærer MA-138-G høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for arbeidsliv og innovasjon P 2012/ /2012 kke publisert ndervisning i FL105 Henvendelser vedrørende undervisning ved FL / / Ragnar Gulowsen Avslag på søknad om arrangementsstøtte til Agderseminaret 2012 Agderseminaret / / Kulturdirektørens stab Avtale om veiledning av masteroppgave tudentmappe 2012/ / ide: 2812 av 378

92 Bilateral agreement LLLP Programme 2013/14 amarbeidsavtale med Arnhem Business chool 200/ / Arnhem Business chool Evaluering av kvoteordningen - innspill til mandat Evaluering av kvoteordningen - innspill til mandat 2012/ / niversitets og Høgskolerådet Frankrikeprogrammet - undervisningsleder ved OFNEC - fakturering av kostnader til OFNECs norske medlemsinstitusjoner amarbeidsavtale mellom i og Fransk norsk senter for utveksling og samarbeid i Caens norske medlemsinstitusjoner OFNEC 2008/ / enter for internasjonalisering av utdanning Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / Anne Lene Fidje Andersen ide: 2813 av 378

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 18.09.2014 Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer