Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 nternt notat om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/ /2011 Ofl øknad om opprykk til dosent Personalmappe 2007/ / Carl Chr. Bachke Fremdriftsrapport ehelse - samhandling uten grenser enter for ehelse 2010/ / Regionale forskningsfond Anmodning om ny vurdering av tilbudt lønnsplassering Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (vikariat) som førstekonsulent ved Karrieresenteret. Ref 114/11. Erna ynnøve Kjensjord. 2011/ / Erna ynnøve Kjensjord ide: 404av 378

2 Doktorgrader annet halvår 2011 Doktorgrader / / Norsk institutt for studier av forskning og utdanning nnhenting av tilbud på utredning av interkommunalt barnevern Praxis ør 2007/ / Vegårshei Kommune Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2012/14-1 4/ ide: 405av 378

3 Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen ENE106 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen ENE216 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i ET-401 tudentmappe 2011/ / ide: 406av 378

4 Klage på karakter ved eksamen KJ-106 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen MA-122 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen MA130 tudentmappe 2012/ / / / ide: 407av 378

5 Rammeavtale mellom niversitet i Agder og Vest-Agder fylkeskommune Rammeavtale om praksisopplæring i barnehager grunnskoler og videregående skoler fra august / / Vest-Agder fylkeskommune akkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/11 P 2011/ /2012 Ofl luttmelding Engelsk årsstudium tudentmappe 2011/ / luttmelding Nordisk språk og litteratur Årsstudium tudentmappe 2010/ / ide: 408av 378

6 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/11-1 3/ øknad om godkjenning av annen utdanning fra it tudentmappe 2012/ / øknad om overflytting fra Høgskolen i Finnmark til ia sykepleie 3. studieår våren 2012 øknader om overflytting til sykepleie eksternt 2012 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2012/6-1 47/ øknad om permisjon Vernepleie tudentmappe 2011/ / ide: 40av 378

7 nnvilget søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / nnvilget søknad om permisjon tudentmappe 2011/ / Ref krav fødsel Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl Rekvirert personalmappe tatsarkivet i Kristiansand Årsnummer 2012 P 2012/ /2012 Ofl ide: 410av 378

8 luttmelding er trukket reaktivert studiestatus tudentmappe 200/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2011/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 200/ / Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 11/ / / Frank Reichert ide: 411av 378

9 Ny ephorte bruker til Terje æten nnmeldte ephorte-brukere / / Leif Helge Daland Programevaluering av studieprogram 2011 Kvalitetssikringssystemet /244-11/ Anne Hjørdis Halvorsen m.fl. tvidet søkerliste Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som postdoktor i multimodal tekstforskning ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 10/11 Kate Maxwell P 2011/ /2012 Ofl Fremdriftsrapport for 2011 ph.d. student Trude Pedersen undtjønn Matematikkdidaktikk 2011/ / Trude P undtjønn ide: 412av 378

10 Høring - A Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn A og AA med eksempelsamling Høring A Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AD og AA - med eksempelsamling 2012/ / Karakterutskrift ex.phil. Høgskolen i Hedmark tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2012/1-1 65/ Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2012/1-2 66/ ide: 413av 378

11 Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen BE304 tudentmappe 2010/114-38/ Klage på karakter ved eksamen i DAT227 tudentmappe 2008/ / Klage på karakter ved eksamen i PY12 tudentmappe 2012/-1 26/ ide: 414av 378

12 Klage på karakter ved eksamen KT421 tudentmappe 2008/ / Klage på karakter ved eksamen MA-138 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen MA-418 tudentmappe 2008/ / Klage på karakter ved eksamen MF-102 tudentmappe 2010/ / ide: 415av 378

13 Klage på karakter ved eksamen ORG-104 tudentmappe 2012/3-1 17/ Klage på karakter ved eksamen E105 tudentmappe 2010/ / MA128 endring av karakter for en student tudentmappe 2010/ / Progresjonsrapport 2011 PhD kandidat Jens Ørding Hansen PhD programmet nternational Management 200/ / ide: 416av 378

14 luttmelding tudentmappe 2011/ /2012 q luttmelding Bachelor kommunikasjon tudentmappe 2011/ / luttmelding Biologi tudentmappe 2010/ / øknad om omsorgpermisjon Personalmappe P 2008/47-7 1/2012, Fvl ide: 417av 378

15 øknad om overflytting fra Grimstad til Kristiansand tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon Bachelor sykepleie tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon PP allmennfaglærer deltid tudentmappe 200/ / tudentmappe 2012/ / ide: 418av 378

16 Kallelse Personalmappe xx N P 2012/6-1 21/2012, Fvl Medlemmer av nternasjonalt utvalg ved Avdeling for lærerutdanning nternasjonalt utvalg for Avdeling for lærerutdanning 2012 N 2012/ / iren Vegusdal Midlertidig økning til 100 % i perioden Personalmappe N P 2012/ /2012, Fvl Tildelingsbrev niversitetsbiblioteket nternfordeling 2012 N 2011/ / Else-Margrethe Bredland ide: 41av 378

17 Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som postdoktor / forsker i computer sikkerhet innen E prosjektet PRECYE for en periode på 2 år med mulighet til forlengelse i ett år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 120/ / / søkerne Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/11-2 7/ nformasjon om forlenget søknadsfrist Tilsetting i fast 100 % stilling som professor førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i byggteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 116/ / / til 2 søkere Orientering om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 3 midlertidige 100% stillinger som stipendiater ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 105/ / / søkere ide: 420av 378

18 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som professor i sosialt arbeid ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i sosialt arbeid ( vikar ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 17/11 Edgar Marthinsen 2011/ / Edgar Marthinsen Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap tlysning av midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 3/11 Gro Frivold 2011/174-44/ søkere Vurdering av søknad om opprykk til professor Personalmappe 2011/320-80/ Esben Esther Pirelli Benestad Vurdering av søknad om opprykk til professor Personalmappe 2007/ / Elsa Almås ide: 421av 378

19 tudentmappe 2010/ / Evalueringsmatrise tildelingskriterier Anskaffelse undervisningsstoler Kristiansand 2012/ /2012 Ofl HA allmennlærerutdanning - plan natur, samfunn og miljø tudiehåndbok / / HA 15 studieplan videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie tudiehåndbok / / ide: 422av 378

20 Medlemmer av nternasjonalt utvalg ved Avdeling for lærerutdanning nternasjonalt utvalg for Avdeling for lærerutdanning / / Petter Åmund Hangeland akkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som postdoktor / forsker i computer sikkerhet innen E prosjektet PRECYE for en periode på 2 år med mulighet til forlengelse i ett år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 120/ / / Lise Askbo Fylkesnes akkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 4/ / / Lise Askbo Fylkesnes tvidet søkerliste Tilsetting i 3 midlertidige 100% stillinger som stipendiater ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 105/11 P 2011/ /2012 Ofl ide: 423av 378

21 2011/ / Heving av permisjon våren 2012 tudentmappe 2008/ / Høring av tredning av litteratur og språkpolitiske virkemidler Høring av tredning av litteratur og språkpolitiske virkemidler 2012/ / Kulturdepartementet Personalmappe P 2011/ / ide: 424av 378

22 Personalmappe P 2008/ / Klage på karakter i PED21 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i ME-104 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i NV-201 tudentmappe 2011/ / ide: 425av 378

23 Klage på karakter ved eksamen i NV-201 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen J-303 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen JR101 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen NV-201 tudentmappe 2012/4-1 20/ ide: 426av 378

24 luttmelding tudentmappe 2008/ / luttmelding Forkurs ingeniør tudentmappe 2012/ / pørsmål om eksamensforsøk tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 427av 378

25 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om opptak til ph.d.-program ved niversitetet i tavanger Ph.d kandidat Andreas Reier Jensen - tdanningsvitenskap 2012/ / øknad om permisjon tudentmappe 2008/ / Veilederrapport 2011 PhD kandidat Ragnhild Madland nternational Management 200/ / ide: 428av 378

26 Midlertidig tilsetting Personalmappe N P 2008/ /2012 Ofl Midlertidig utvidelse av stilling som universitetslektor Personalmappe N P 2007/ /2012 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 107/11 Nina Cecilie Øverby N P 2011/ /2012 Ofl Tildelingsbrev Avdeling for lærerutdanning 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / Anne Grete Lindeland ide: 42av 378

27 Tildelingsbrev Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / Veslemøy Rabe Tildelingsbrev Fakultet for humaniora og pedagogikk 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / Terje Tellefsen Tildelingsbrev Fakultet for Kunstfag 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / Jan Oddvar kisland Tildelingsbrev Fakultet for teknologi og realfag 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / Magne Aasheim Knudsen ide: 430av 378

28 Tildelingsbrev Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / Per igurd ørensen Tildelingsbrev Fellesadministrasjonen 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / eunn mith-tønnessen Tildelingsbrev tyret / Ledelsen 2012 nternfordeling 2012 N 2011/ / eunn mith-tønnessen Angående påmelding til enkeltemne NV-102 tudentmappe 2012/ / ide: 431av 378

29 Endring av utdanningsplan - Master i Psykisk helsearbeid tudentmappe 2008/ / Oppnevning av studentrepresentanter i universitetets klagenemnd Klagenemnd nnkalling og referat 2012/ / Elisabeth Johannesen m.fl. Oppnevning av studentrepresentanter i universitetets klagenemnd Klagenemnd nnkalling og referat 2012/ / ten Kristian Mydland m.fl. Oppsigelse av fast 50 % stilling som driftstekniker i Driftsavdelingen Personalmappe DRFT 2012/ / Gunstein Nyvoll ide: 432av 378

30 var på søknad om omsorgpermisjon med lønn Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl øknad om godkjenning av fag tudentmappe 2011/ / Tildelingsbrev nventum ør Anskaffelse undervisningsstoler Kristiansand 2012/ /2012 Ofl Tildelingsbrev NorEngros Gustav Pedersen Anskaffelse undervisningsstoler Kristiansand 2012/ /2012 Ofl ide: 433av 378

31 Tildelingsbrev Østereng & Benestad Anskaffelse undervisningsstoler Kristiansand 2012/ /2012 Ofl Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (vikariat) som førstekonsulent ved Karrieresenteret Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (vikariat) som førstekonsulent ved Karrieresenteret. Ref 114/11. Erna ynnøve Kjensjord. 2011/ / Erna ynnøve Kjensjord Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som førstekonsulent ved tudentservice Personalmappe 2012/18-3 2/ Karen Helene Halvorsen Deltagerliste fra seminar om digital eksamen hos T - desember 2011 Digital eksamen 2011/ / ide: 434av 378

32 Melding om oppsigelse Personalmappe DRFT 2012/23-2 7/ Richard Lislevand Personalmappe P 2010/ / Personalmappe P 200/ / Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Høring Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Høring 2012/ / Kommunal- og regionaldepartementet ide: 435av 378

33 Friluftsliv våren - 12 student sluttet tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen ELE102 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i BE-304 tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen i J-304 tudentmappe 2011/ / ide: 436av 378

34 Klage på karakter ved eksamen i KR-110 tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen i NAT100 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen 204 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen MA122 tudentmappe 2011/ / ide: 437av 378

35 Klage på karakter ved eksamen Me-104 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen ME410 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen ME-418 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen MF-102 tudentmappe 2011/ / ide: 438av 378

36 Klage på karakter ved eksamen NV201 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen NV201 tudentmappe 2012/ / Leieavtale med tavanger universitetetssjukehus Leieavtaler Metochi kurssenter / / tavanger universitetssjukehus Manglende svar på henvendelse om reservasjon av studieplass tudentmappe 2012/ / ide: 43av 378

37 Oppnevning av medlemmer til universitetets referansegruppe for kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet / / Harald Fjelde luttmelding tudentmappe 2012/ / upervisor report 2011 Phd kandidat rfan rfan PhD programmet i nternational Management 2010/ / upervisor report 2011 Doktorgradsutdanning Ashatu Hussein PhD 200/ / ide: 440av 378

38 upervisor report 2011 PhD kandidat PhD programmet i nternational Management 2011/ / upervisor report 2011 PhD kandidat Anne Lise Due PhD programmet nternational Management 2010/ / upervisor report 2011 PhD kandidat Ragil riharto PhD programmet nternational Management 2010/ / upervisor report 2011 PhD kandidat Pamela C zunwanne PhD programmet nternational Management 2010/ / ide: 441av 378

39 upervisor report 2011 PhD kandidat Mursali Ally Milanzi - PhD programmet nternational Management 200/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 442av 378

40 øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon Bachelor i sykepleie tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon vår og høst 2012 tudentmappe 2011/ / øknad om å få innvilget ekstraordinær eksamen i NO-121 våren 2012 tudentmappe 2012/ / ide: 443av 378

41 Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging ( A- virksomheter ) Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl Personalmappe P 2007/ / tlysning av Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika Nord - Amerika partnerskapsprogram / / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 444av 378

42 Vedrørende tilsetting Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i sosialt arbeid ( vikar ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 17/11 Edgar Marthinsen P 2011/ /2012 Ofl / / ikkerhetsundersøkelse i forbindelse med nytt saksbehandlings og arkivsystem ikkerhetsundersøkelse i forbindelse med nytt saksbehandlings og arkivsystem N 2012/ / Thor Vivigenz Eickstedt m.fl. Vurdering av sterkt stillingsvern Personalmappe N P 2008/ /2012, Fvl ide: 445av 378

43 Endring forhåndsgodkjenning delstudie utland tudentmappe 2011/ / Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref / / / til søkerne Fremsendelse av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 4/ / / til søkerne Fremsendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/ / / til søkerne ide: 446av 378

44 2011/ / Ref krav fødsel Personalmappe P 2011/ /2012, Fvl Vurdering av søknad om opprykk til førstelektor Personalmappe 2007/ / Anne Valen-enstad kisland NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen ide: 447av 378

45 NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO-12-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO-131-D ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen ide: 448av 378

46 NO-132-D1 T Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen ide: 44av 378

47 NO-05-1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NV-001-A1 ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen akkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref / / / Lise Askbo Fylkesnes pørsmål om progresjon tudentmappe 2012/ / ide: 450av 378

48 Avslag Channel Modelling Capacity and Performance Analysis og Machine-to-Machine M2M Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Channel Modeling Capacity and Performance Analysis of Machine-to-Machine m2m Communication ystems 2011/ / Forskningsrådet Avslag på søknad øknad sendt til NFR - Modeling analysis and imulation of Non-stationary MMO Mobile Fading Channels 2011/ / Norges forskningsråd Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Endring av permisjonssøknad tudentmappe 2010/ / ide: 451av 378

49 Forhåndsgodkjenning tudentmappe 2007/ /2012 Kirsten Bjørkestøl / / Klage på karakter i faget H 200 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen ORG-104 tudentmappe 2012/ / ide: 452av 378

50 Klage på karakter ved eksamen BE-200 tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen i BE-100 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i NAT100 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i P-101 tudentmappe 2011/ / ide: 453av 378

51 Klage på karakter ved eksamen i E-204 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen JR101 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen JR101 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen KOM111 tudentmappe 2012/ / ide: 454av 378

52 Klage på karakter ved eksamen MA-115 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen ME-104 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen ME-104 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen P-101 tudentmappe 2011/ / ide: 455av 378

53 Klage på karakter ved eksamen E-204 tudentmappe 2010/ / Møte i forbindelse med samordning av doktorgradskurs amordning av doktorgradskurs 2012/ / niversitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Personalmappe P 200/ / Personalmappe P 200/ / ide: 456av 378

54 Personalmappe P 2008/ / luttmelding tudentmappe 2012/ / upervisor report 2011 PhD kandidat Jens Ørding Hansen PhD programmet nternational Management 200/ / upervisor report 2011 PhD kandidat Neema Geoffrey Mori PhD programmet nternational Management 200/ / ide: 457av 378

55 upervisor report 2011 PhD kandidat Gibson Hosea Munisi - PhD programmet nternational Management 200/ / ykemelding fra studier tudentmappe 2012/ / øknad om utvidelse av 40%fast stilling Personalmappe N P 2007/ /2012, Fvl tlysning av pris for godt læringsmiljø 2012 Pris for godt læringsmiljø 2012 N 2012/ / Terje Tellefsen m.fl. ide: 458av 378

56 Hospiteringsavtale Personalmappe E 2012/ / Lisa Hustveit Master i helsefag Endring av utdanningsplan tudentmappe 2012/ / / / Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene ide: 45av 378

57 Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/4-220/ Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene ide: 460av 378

58 Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene ide: 461av 378

59 Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll HA forhandlinger Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/ / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll personalreglement Protokoller 2010 Lokale forhandlinger på særlig grunnlag forhandlinger 2010/4-8 21/ Tjenestemannsorganisasjonene ide: 462av 378

60 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap - opptaksbrev og avtale del A og B Elisabet Rudjord Hillesund søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / Elisabet Rudjord Hillesund Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som postdoktor i offentlig politikk og administrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100% stilling som postdoktor i offentlig politikk og administrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 81/11 Anne Elizabeth tie 2011/ / søkere Engasjement som internasjonal koordinator Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl ide: 463av 378

61 Evalueringsmatrise Anskaffelse Digital læringsressurs 2012/ /2012 Ofl Ny ephorte bruker til Lisa Marie Hustveit nnmeldte ephorte-brukere / / Leif Helge Daland ikkerhetsundersøkelse i forbindelse med nytt saksbehandlings og arkivsystem - var fra forskningssekretariatet ikkerhetsundersøkelse i forbindelse med nytt saksbehandlings og arkivsystem 2012/ / Leif Helge Daland Kontrakt 2012 med Høgskolen i Telemark periode Leieavtaler Metochi kurssenter / / Høgskolen i Telemark ide: 464av 378

62 Veiledningsavtale for Masteroppgave i pedagogikk tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i DR200 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen MA-138 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen ORG104 tudentmappe 2012/ / ide: 465av 378

63 Klage på karakter ved eksamen ORG-200 tudentmappe 2012/ / Avtale om veiledning master velferdsstudier tudentmappe P 2011/ /2012 kke publisert Cecilie Mawdsley Avtale om veiledning master velferdsstudier tudentmappe 2012/ / Avtale Våren 2012 Zoran Milacic øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / Zoran Milcic ide: 466av 378

64 Eksamen - Oppmelding / trekkskjema tudentmappe 2012/ / Fremdriftsrapport for 2011 ph.d kandidat Hanna Leena Viitala Matematikkdidaktikk 200/ / Hanna L Viitala Fremdriftsrapport for 2011 ph.d. student Andualem Melesse Woldeamanuael Matematikkdidaktikk 2011/ / Andualem Melesse Woldeamanuael Fremdriftsrapport for 2011 ph.d. kandidat Hildegunn Espeland matematikkdidaktikk 2010/ / Hildegunn Espeland ide: 467av 378

65 Godkjenning ex.phil og ex.fac. - karakterutskrift io tudentmappe 2012/ / Karakterutskrift - Hetland tudentmappe 2011/47-2 4/ Klage på karakter ved eksamen i MA-115 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen BE-200 tudentmappe 2011/ / ide: 468av 378

66 Klage på karakter ved eksamen BE-415 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen ENE216 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen E-105 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i BE-200 tudentmappe 2012/ / ide: 46av 378

67 Klage på karakter ved eksamen i BE-200 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i BE-413 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen i EN-122 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i ENE216 tudentmappe 2012/ / ide: 470av 378

68 Klage på karakter ved eksamen i HEL102 tudentmappe 2008/ / Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i MA-138 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i MA-138 tudentmappe 2012/ / ide: 471av 378

69 Klage på karakter ved eksamen i MA-154 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i MA502 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i ME-104 tudentmappe 2011/126-47/ Klage på karakter ved eksamen i ME-107 tudentmappe 2012/ / ide: 472av 378

70 Klage på karakter ved eksamen i MF-102 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i MF-104 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i NAT100 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i NO-145 tudentmappe 200/ / ide: 473av 378

71 Klage på karakter ved eksamen i NV-101 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i NV-101 tudentmappe 2012/ /2012 Jannicke Terese Lode Klage på karakter ved eksamen i NV-101 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i NV-101 tudentmappe 2012/ / ide: 474av 378

72 Klage på karakter ved eksamen i PED122 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i V-103 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i Y-413 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen -402 tudentmappe 2012/ / ide: 475av 378

73 Klage på karakter ved eksamen KR-110 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen MA128 tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen MA-138 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen MA212 tudentmappe 200/ / ide: 476av 378

74 Klage på karakter ved eksamen MA406 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen ME-104 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen ME-104 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen NV-101 tudentmappe 2011/ / ide: 477av 378

75 Klage på karakter ved eksamen ORG117 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen PED311 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen PED415 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen E-204 tudentmappe 2011/ / ide: 478av 378

76 Leieavtale med Nordisk Forum for sygeplejefaglige vejledere Leieavtaler Metochi kurssenter / / Nordisk Forum for sygeplejefaglige vejledere Merknad på vurdering Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/11 P 2011/ /2012 Ofl Mottatt personalmappe tatsarkivet i Kristiansand Årsnummer 2012 P 2012/ /2012 Ofl Oversendelse av endringer til kontrakt 18826/H10 enter for omsorgsforskning i region sør 2008/ / Norges Forskningsråd ide: 47av 378

77 Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes kompetanse kapasitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser spørsmål for besvarelse Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes kompetanse kapasaitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser Ø 2012/ /2012 RR 18 Riksrevisjonen akkyndig vurdering Tilsetting i ledig midlertidig stilling for en periode på 3 år som doktorgradsstipendiat i KT sikkerhet ved Fakultet for teknologi og realfag ref 70/11 P 2011/ /2012 Ofl luttbetaling av tilskudd til prosjektet Prosjektsøknad sendt til Regionalt forskningsfond Agder fra Fakultet for teknologi og realfag - Biomasse og bioenergi 2012/ / Regionale forskningsfond luttbetaling av tilskudd til prosjektet Prosjektsøknad sendt til Regionalt forskningsfond Agder fra Fakultet for teknologi og realfag - Produksjon av hydrogen og biomasse fra alger - prosjektnr / / Regionale forskningsfond Agder ide: 480av 378

78 luttbetaling av tilskudd til prosjektet Prosjektsøknad sendt til Regionalt forskningsfond Agder fra Fakultet for teknologi og realfag - Energibruk og klimagassutslipp ved etablering, drift og vedlikehold av beginfrastruktur - prosjektnr / / Regionale forskningsfond Agder luttbetaling av tilskudd til prosjektet Prosjektsøknad sendt til Regionalt forskningsfond Agder fra Fakultet for teknologi og realfag - Reduksjon av energiforbruk og klimautslipp gjennom bruk av optimaliserte byggematerialer - prosjektnt / / Regionale forskningsfond Agder luttmelding - bachelor statsvitenskap tudentmappe 2010/ / luttmelding grunnet lønnet arbeid tudentmappe 2012/ / ide: 481av 378

79 luttmelding Helse og fitnesstrening tudentmappe 2012/ / luttmelding matematikk forkurs tudentmappe 2012/4-1 35/ upervisor report 2011 PhD kandidat Weerawanse Rohan Laksiri PhD programmet nternational Management 2012/ / upervisor report 2011 PhD kandidet Virginija Kliukinskaite PhD program nternational Management 200/ / ide: 482av 378

80 upervisor report 2011 PhD kandidat Burak Tunca PhD programmet i nternational Management 2010/ / upervisor report biveileder PhD kandidat Dan Ayebale PhD programmet nternational Management 2010/ / / / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 483av 378

81 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning nformasjonssystemer tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Opplevelsesbasert reiseliv tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av nordisk årsstudium i GL tudentmappe 2012/ /2012 Marianne Lothe ide: 484av 378

82 øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2012/ / ide: 485av 378

83 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / Tilbud HiB Anskaffelse Digital læringsressurs 2012/ / Timelønnskontrakt for Kari Kile i perioden Timelønnskontrakter våren 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Lisbeth Larsen nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe P 2011/ /2012, Fvl ide: 486av 378

84 Veilederrapport for 2011 ph.d kandidat Hanna Leena Viitala Matematikkdidaktikk 200/ / Barbro Grevholm Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mat og helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 127/11 Vigdis Guttormsen og Margrethe Røed N P 2011/ /2012 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i idrettsvitenskap med vekt på kroppsøving ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 126/11 N P 2011/ /2012 Ofl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i folkehelsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 124/11 Charlotte Kiland N P 2011/ /2012 Ofl ide: 487av 378

85 Avslutning av BACFHA tudentmappe 2012/ / Bachelor idrett ved ia sluttet tudentmappe 2011/ / Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi / CT Modelling for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 118/ / / Frank Reichert m.fl. Ber om oppnevning av Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i mekatronikk for en periode på 3 år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 136/ / / Frank Reichert m.fl. ide: 488av 378

86 Breddevalg idrett tudentmappe 2010/ / Endelig godkjenning delstudie utland H11 tudentmappe 200/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudie utland H11 V12 tudentmappe 2011/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudie utland H11 V12 tudentmappe 2011/ / ide: 48av 378

87 Forhåndsgodkjenning av selvvalgt bachelor tudentmappe 200/ / Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i mekatronikk for en periode på 3 år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 136/ / / til 17 søkere Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi / CT Modelling for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 118/ / / til 1 søkere nfo til søkerne om ny søker Tilsetting i ledig fast stilling som rådgiver innen forskningsadministrasjon ved Fakultet for teknologi og realfag ref 122/ / / alle søkere ide: 40av 378

88 Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene ide: 41av 378

89 Protokoll forhandlinger Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene Protokoll forhandlinger HA Protokoll lokale forhandlinger særlig grunnlag / / Tjenestemannsorganisasjonene endt kvittering på mottatt personalmappe tatsarkivet i Kristiansand Årsnummer 2012 P 2012/ /2012 Ofl tsettelse av gradert uttak av foreldrepenger Personalmappe 2011/ / NAV ide: 42av 378

90 Veiledningsavtale for Masteroppgave i pedagogikk tudentmappe 2012/ / Veiledningsavtale for Masteroppgave i pedagogikk tudentmappe 2012/ / Videre studier ved Bachelorprogram i sykepleie ved ia tudentmappe 200/ / HBok tudiehåndbok / / ide: 43av 378

91 HBok tudiehåndbok / / HBok tudiehåndbok / / HA Førskolelærerutdanning samlet plan semester Kristiansand tudiehåndbok /28-24/ HiA Førskolelærerutd. samlet plan semester Arendal tudiehåndbok / / ide: 44av 378

92 HA praktisk pedagogisk utdanning samlet plan tudiehåndbok /20-285/ HA Førskolelærerutdanning samlet plan semester 3 årig utdanning tudiehåndbok / / HiA Allmenlæreutd. saml.plan tudiehåndbok / / HiA praktisk-pedag.utd saml.plan tudiehåndbok / / ide: 45av 378

93 HiA Førskolelærerutd. samlet plan semester for 3 åring utd tudiehåndbok / / HiA Førskolelærerutd. samlet plan semester for 4 åring utd tudiehåndbok / / HA allmennlæreutd krs tudiehåndbok / / HiA Førskolelærerutd. samlet plan Kristiansand Arendal tudiehåndbok / / Marianne Øhrn Johannessen ide: 46av 378

94 HiA (2006) Førskolelærerutd. samlet plan Kristiansand og Grimstad tudiehåndbok / / HiA Allmenlæreutd. saml.plan tudiehåndbok / / HiA Førskolelærerutd. samlet plan Kristiansand og Grimstad og tudiehåndbok / / Marianne Øhrn Johannessen HiA Allmenlæreutd. saml.plan tudiehåndbok / / ide: 47av 378

95 HiA praktisk-pedag.utd saml.plan tudiehåndbok / / tvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi / CT Modelling for en periode på tre år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 118/11 P 2011/ /2012 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i mekatronikk for en periode på 3 år ved Fakultet for teknologi og realfag ref 136/11 P 2011/ /2012 Ofl Brev til kommuner og fylkeskommuner fra KKG temmerettsjubileet / / Åsta Louise Einstabland ide: 48av 378

96 Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet Klage på karakter ved eksamen E-105 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i BE-404 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen i BE-414 tudentmappe 2008/ / ide: 4av 378

97 Klage på karakter ved eksamen i EN-122 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i EN-122 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i E-100 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen i FY101 tudentmappe 2011/ / ide: 500av 378

98 Klage på karakter ved eksamen i H-124 tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen i J-300 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i J-303 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i J-303 tudentmappe 2010/ / ide: 501av 378

99 Klage på karakter ved eksamen i J-303 tudentmappe 2008/ / Klage på karakter ved eksamen i J-304 tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen i J-405 tudentmappe 200/ / Klage på karakter ved eksamen i MA-148 tudentmappe 2008/ / ide: 502av 378

100 Klage på karakter ved eksamen i ME-106 tudentmappe 2012/ / Klage på karakter ved eksamen i MF-400 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i NV-101 tudentmappe 200/ /2012 Malene Olsen Klage på karakter ved eksamen i NV-101 tudentmappe 2012/ / ide: 503av 378

101 Klage på karakter ved eksamen i ORG104 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i ORG425 tudentmappe 2008/ / Klage på karakter ved eksamen i E-104 tudentmappe 2012/ / KLage på karakter ved eksamen i V-132 tudentmappe 2012/ / ide: 504av 378

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4 Ø-sak 128/11 Møteplan for Fakultetsstyret våren 2012 Fakultetsstyret 2011 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/16-21 16525/2011 30.11.2011 Fakultetsstyret tudentmappe 2010/280-3 1562/2011 30.11.2011

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

31.08.2013 31.08.2013

31.08.2013 31.08.2013 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/456-4 15360/2013 02.09.2013 31.0.2013 øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/215-2 15973/2013 31.0.2013 Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok.

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.1.2014-2.2.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 05.02.2014 06/01/2014 Klage på eksamen - ORG 916 - En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilrettelegging av mer pedagogikk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /

Offentlig journal. Søknad om tilrettelegging av mer pedagogikk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 07.12.2012 øknad om tilrettelegging av mer pedagogikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/3940-1 261/2012

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 12.05.2014 nnhold: 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.07.2014 A 11/14 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling,

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A nnkallling til møte i styrets klagenemnd 03.04.14 tyrets

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett tudentmappe 2010/1649-5 4778/2014 Ofl.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste tvidet søkerliste Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i sykepleievitenskap/ barnesykepleie ref 82/11 Gunhild Nordbø Marthinsen 2011/1-13733/2011 Ofl.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.5.2012-17.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2012 Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.03.2014 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Dok.dato: Klassering: SV-HH-UIS/AHA. Dok.dato: Klassering: SV-HH-UIS/AHA. Dok.dato: Klassering: 512.

Dok.dato: Klassering: SV-HH-UIS/AHA. Dok.dato: Klassering: SV-HH-UIS/AHA. Dok.dato: Klassering: 512. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.03.2014 aksfremlegg - direkte opptak, nytt vedtak etter klage Overflytting ***** 2011/1935-10 16709/2012 20.07.2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07.

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 07.08.2014 Kontrakt om klagesensur i BE-410 Kontrakter om sensur og

Detaljer