ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013"

Transkript

1 ITIL implementering i en stor organisasjon Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013

2 Hvem er vi? Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst Ca ansatte fordelt på hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Innlandet og ulike helseforetak Vi leverer samordnede løsninger innen IKT, HR, brukerservice og innkjøp/logistikk

3 Våre kunder er helseforetakene i Helse Sør-Øst

4 Sykehuspartner har fire virksomhetsområder IKT-TJENESTER HR-TJENESTER IKT-SERVICE INNKJØP- OG LOGISTIKKTJENESTER

5 Sykehuspartner IKT er Nordens største felles tjenesteleverandør innen helse Nordens største tjenesteleverandør innen IKT med brukere Drifter og forvalter applikasjoner fordelt på arbeidsstasjoner Ansvarlig for drift og forvaltning, tjenesteutvikling, teknisk arkitektur og informasjonssikkerhet Vårt beredskaps- og overvåkingssenter følger med på kritiske systemer og avdekker feil før de blir kritiske hendelser Forvalter systemer for elektronisk pasientbehandling Ca. 650 IKT-ansatte

6 IKT-service IKT-service håndterer henvendelser fra brukere i Helse Sør-Øst Saker meldes inn via telefon, e-post eller kundeskjema Brukeren skal primært oppleve å få sin sak løst ved første kontakt IKT-service håndterer også henvendelser ute på foretakene Visjonen er service med glød og respekt

7 Vi har opplevd mye på kort tid Sykehuspartner opprettes som tjenesteleverandør i Helse Sør Helse Sør og Helse Øst slås sammen Det besluttes at Sykehuspartner skal være fellesleverandør av IKT-, HR- og innkjøpstjenester til helseforetakene Fra 340 til 770 medarbeidere Samlokalisering av Sykehuspartner IKT i nytt kontor på Skøyen

8 Hva gjorde vi? Stor og lang anskaffelses prosess for felles Service Management løsning Stort prosjekt i for å lage ny organisasjon og arbeidsprosesser Kontinuerlige forbedringer fra 2011 og videre

9 Hva lærte vi? Anskaffelsen Prosjektet hadde full myndighet og ansvar Tidsmessig var det ikke mulig å rigge organisasjon, designe og forankre prosesser, utlede funksjonalitet og så kjøre anskaffelsen Vi var ikke flinke på informasjon og forankring hos interessenter. Skapte usikkerhet om hva som skjer og hvorfor?, påvirker det meg?, hvem skal bestemme?

10 Hva lærte vi? Prosjektet og organisasjonen i perioden Prosjektet hadde veldig godt fokus på kommunikasjon og involvering Fokus på innsparings mål og kostnadskutt Konsulentdrevet endringsprosess Skape ny org på bekostning av verdifull erfaring? Effektive arbeidsprosesser på tvers av virksomhetsområdene one size fits nobody?

11 Hva lærte vi? Fra et prosess ståsted skulle vi ha greid å få organisasjon og ledelse mer fokusert på: Prosess modell, målbilde og roadmap Målstyrt KPI basert kontinuerlig forbedring Balanse mellom tjenestefokus, kundefokus, linjeledelse og prosessledelse

12 Erfaringer fra Incident Management prosess

13 Hvem er vi til for?

14 Incident-prosessen i Sykehuspartner Utgangspunktet: Fra 8 til 1 IKT-leverandør (Østfold, Ahus, Innlandet, Aker, Rikshospitalet, Ullevål, Sør) Sykehuspartner Fra 9 til 1 saksbehandlingsverktøy Fra 8 ulike prosesskulturer med ulik modenhet til én med felles prosesser og rutiner

15 Virkemidlene Klare roller Rapportering Skape arenaer for «likesinnede» Ett offisielt rutinebibliotek Opplæring Ut på veien!

16 Klare roller: Prosessrolle hierarki Retningslinjer for rollen Prosesseier Prosessansvarlig Sikre at prosessen understøtter målene for de virksomhetsområdene den gjelder i Godkjenning av endringer og forbedringer på prosessen Ressursfordeling og budsjettansvar for prosessen Eie rapportene for helhetlig prosesstatus i berørte virksomhetsområder Planlegge, implementere og følge opp prosessen på operasjonelt nivå Hovedfokus på arbeidet med prosessen og rapportere på ytelse og effektivitet av prosessen Er eskaleringsinstans for prosessaktiviteter på tvers av organisasjonen Fanger opp prosessforbedringsforslag, evaluerer og innstiller til prosesseier Prosesskoordinator Mellomledere med linjeansvar og dag-til-dag ressursallokering Fokus på å jobbe i prosessen Mandat til å koordinere og sikre at aktiviteter utføres (på vegne av prosessansvarlig), overvåke og rapportere på prosessen Samarbeide tett med prosessansvarlig Prosessdeltager Operative Koordinatorer, Køkoordinatorer og alle saksbehandlere Følge og utføre arbeidsoppgaver i henhold til prosessbeskrivelse og rutiner

17 Rolleeksempel: Køkoordinator Mål Sikre at henvendelser håndteres innen SLA. Fungere som et kontaktpunkt mot gruppeleder og Operativ Koordinator på lokasjonene. Ansvarsområder Følge opp at henvendelser løses innen SLA Spesielt fokus på oppfølging av henvendelser som nærmer seg brudd på avtalt løsningstid. Oppgaver Sikre god dialog og informasjonsflyt med Operativ Koordinator og andre Køkoordinatorer i forhold til saksflyt generelt og ved eskaleringer spesielt. Kvalitetsikre kategorisering og prioritering av åpne henvendelser, og omkategoriserer og/eller omprioriterer ved behov. Spesielt fokus på oppfølging av henvendelser som er gitt en høy prioritet. Ved eskalering skal Køkoordinator ha en aktiv rolle for å sikre at saker blir løst. Dersom saken ikke kan løses i egen faggruppe, skal Køkoordinator avklare videre saksflyt i dialog med andre Køkoordinatorer Sikre backup på rollen dersom Køkoordinator er borte fra jobb. Myndighet Køkoordinator har myndighet til å omdisponere ressurser etter behov på hver sak Sette saker tilbake til BS dersom den mangler vesentlig informasjon. Kunne endre prioritet på innkommende saker fra BS i henhold til SLA.

18 Erfaring: Rapportering får toppledelse til å Rapportering tenke prosess Tilby tall om prosessen Skape behov Etablere rapporteringssenter Ta kontroll på rapporteringsbehovene Ansvarliggjøre kravstillerne Trigger fokus på prosessen Gir innpass i ledermøter der strategiske beslutninger fattes

19 Arenaer for samhandling OK/KK-forum Loop-saker og prosessjusteringer Kravkoordineringsmøte Samordne og prioritere krav til verktøystøtte Major Incident-forum Kvalitetssikre info og forebyggende tiltak for kritiske hendelser trigger Problem prosess Avklare ansvarsforhold (fagansvar) Gir generell prosessbevissthet hos fagansvarlige mellomledere Rapportering av Major Incidents i SP Ledergruppe Skaper trykk på forebyggende tiltak i driften Prosessforum Avklare om prosessendringer og verktøyendringer har negativ effekt på andre prosesser.

20 Rutinebibliotek Etablert prosessportal 1. versjon: Dekket både ITIL og svært detaljerte produksjonsprosesser (bl.a. HR-prosesser) Ble for komplisert å manøvrere i lite nytteverdi for ITIL-arbeidet 2. versjon (lanseres nå): Rendyrket mot ITIL og governance prosesser Betydelig forbedret manøvrering

21 Opplæring Opplæringstilbud Nyansattkurs med en prosessintroduksjon E-læring Prosessportal Klasseromsundervisning «Stuntopplæring» ved manglende etterlevelse Utfordring: Nok manpower til dekke hands-on opplæringen

22 Ut på veien! Oppsøk medarbeiderne i sine omgivelser Medarbeiderne blir sett Prosessansvarlige får lokalkunnskap Bedre samarbeidsklima Lettere å få etterlevelse når man kjenner hverandre Lavere terskel for å ta kontakt begge veier Utfordring: Lage en plan for «roadshows» sammen med andre prosessansvarlige Mindre fare for «prosessmetning» Merverdi når man ser beslektede prosesser i sammenheng

23 Noen råd hvis du skal være en prosess pådriver i egen virksomhet Må finne riktig balanse og tilnærming for din org. Prosess kontra linje og funksjon hvem løser hva? Kritisk for å greie å definere grensesnitt og prosesser Må finne seg en minst en sponsor i ledergruppen Forstå hvordan de tenker og tilpass prosessarbeidet Slutt å snakke om ITIL, snakk om leveranser og effekt ITIL finnes ikke, det finnes bare våre prosesser Sett deg godt inn i hvilke leveranser ulike prosesser kan ha og tenk over om de trengs i din organisasjon Eksempel Problem Management vs Driftsavvik Det vil ta tid!!!!

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Ny organisasjon for IKT I VFK

Ny organisasjon for IKT I VFK Ny organisasjon for IKT I VFK En felles IKT-enhet noen prinsipper Vi skal ikke sentralisere IKT vi skal samle! Lokal tilstedeværelse er viktig vi skal ikke flytte vekk alle Vi skal IKKE bli en stor, fjern

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

ITIL i liten skala. ITIL er omfattende hvordan velger vi de rette elementene i en liten IT organisasjon? Casestudy fra en norsk virksomhet

ITIL i liten skala. ITIL er omfattende hvordan velger vi de rette elementene i en liten IT organisasjon? Casestudy fra en norsk virksomhet ITIL i liten skala ITIL er omfattende hvordan velger vi de rette elementene i en liten IT organisasjon? Casestudy fra en norsk virksomhet ITIL is a registered Trade Mark of the Cabinet Office Introduksjon

Detaljer