Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014"

Transkript

1 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014

2 2 HVA? HVORFOR? NÅR?

3 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport for økonomi-, innkjøp- og logistikk ble behandlet i Porteføljestyret 2. desember 2013

4 HOVEDPUNKTER UTDATERTE VERSJONER/ PROGRAM HELSE 2020 KRAV OM KGV- VERKTØY PROGRAM FOR ØKONOMI-, INNKJØP- OG LOGISTIKK BESTE PRAKSIS NYTTE- EFFEKTER FELLES ARBEIDS- PROSESSER

5 LIBRA sin visjon «Fremme helse og livskvalitet gjennom effektive støtteprosesser»

6 6 Fordi - gode tjenester gir stor verdi for brukerne - god kvalitet på prosesser gir stabile leveranser - effektive prosesser hindrer sløsing - ressurser frigjøres til pasientbehandling

7 7 Overordnet programbeskrivelse LIBRA er Helse Vests program for å optimalisere støttetjenestene innenfor fagområdene: - Budsjett - Anskaffelse og kontrakt - Innkjøp og logistikk (lagerstyring av varer) - Regnskap - Styringsinformasjon/felles registre

8 8 Overordnet programbeskrivelse forts. Optimaliseringen skal skje gjennom: - utforming av felles arbeidsprosesser - innføring av felles systemløsninger - organisering fram mot 2020

9 9 Strategisk forankring - Helse 2020 «Arbeidet med effektivisering og standardisering av system og arbeidsprosessar skal halde fram.» «Helse Vest tek sikte på å innføre eit felles system for innkjøp innan 2015» - Teknologiplanen «Framleis konsolidering og systemsanering» «Gevinstrealisering»

10 PROGRAMMETS OMFANG Styringsinformasjon Regnskap Budsjett Anskaffelse og kontrakt Kjøkken Innkjøp-logistikk Sterilproduksjon Legemidler Operasjonsplanlegging EPJ Røntgen Laboratorier Kompetanse Rekrutt ering Lønnsutbet Ressursplanlegging MTU forvaltning FDVU av bygg

11 11 Fagområde og systemer Fagområde Innkjøp Lagerstyring av varer Kontrakt Regnskap Budsjett System Merida, Visma, FarmaPro, Cytodose, Tønsys Merida, Visma, FarmaPro, ARX, Assyst Contiki Oracle Financials, Cantor Controller SIM

12 MANGLENDE SYSTEMSTØTTE Område Regnskap Mangler systemstøtte for (listen er ikke uttømmende) Byggeregnskap Disposisjonsregnskap Innkjøp Konkurransegjennomføring (KGV) Budsjett Aktivitetsbudsjettering Langtidsbudsjettering Rullerende prognose Alle fagområder Felles registerhåndtering (Masterdata management) Grenseflate mot linjeorganisasjon Felles brukergrensesnitt for oppgaver knyttet til budsjett, regnskap, forsyning, bestilling og rapportering

13 13 Hva skal LIBRA oppnå? - Felles arbeidsprosesser innen økonomi, innkjøp og logistikk - Foretakene skal benytte felles systemer som understøtter arbeidsprosessene, og systemporteføljen skal være konsolidert i tråd med regionale arkitekturprinsipper - Felles regime for felles grunndata og datadefinisjoner (Master Data Management) - Styringsinformasjon baserer seg på felles definerte grunndata, og informasjon om egen virksomhet - Redusere virksomhets- teknisk- og leverandørrisiko

14 14 Kostnad nytte - estimater Investeringer: 285 mill totalt fra 2014 til 2018 Direkte kostnader: 92 mill totalt fra 2014 til 2019 Interne ressurser fra foretakene: 131 mill i løpet av programmet Samlet økonomisk gevinst: 125 mill årlig når ferdig implementert Forutsetter gjennomføring av gode endringsprosesser

15 15 Investering og ressursinnsats

16 16 Andre pågående prosjekter Felles bruk av innkjøpssystem i Helse Vest FBI Organisering innkjøpsområdet - Orkidè Kostnad pr pasient - KPP Prosjekter innenfor MOT porteføljen

17 Organisering

18 18 Ressurser - kompetanse Programmet skal være en arena for læring og bygge kompetanse Ressurser fra foretakene Talenter Rett kompetanse

19 19 Aktiviteter Prosjekt som er i gang: LIBRA Felles arbeidsprosesser Prosjekt som skal starte: LIBRA Forvaltning av felles registre (masterdata) Løpende aktivitet: Etablert en gevinstrealiseringsgruppe med en representant fra hvert foretak

20 20 Interessenter Forholde oss til individer og organisasjoner som direkte eller indirekte påvirker programmets utforming og utførelse som selv påvirkes av programmets utfall Krav behov forventninger Gjennomført foretaksvis kartlegging av interessenter Under utarbeidelse plan for interessent håndtering

21 21 LIBRA Felles arbeidsprosesser Beskrivelse fremtidige hovedprosesser og delprosesser Liste over sentrale informasjonselementer (master data) Rutiner for eierskap og forvaltning av felles prosesser Forslag til tiltak for å oppnå beste praksis Startet i juni

22 22 Muligheter: Løse utfordringer påpekt i forprosjekt Økt forståelse for hvordan vi arbeider Identifisere utfordrende grenseflater Utgangspunkt for kontinuerlig forbedring Økt endringsevne Lette kommunikasjon

23 23 Leveranser Modeller og beskrivelser av fremtidige hovedprosesser og delprosesser. Sentrale informasjonselement (MDM) Rutiner eierskap og forvaltning Forslag til tiltak Krav videreføring av prosessarbeidet

24 Nivåer i vår standard for prosessmodellering

25 25 LIBRA Forvaltning av felles registre Felles grunndata og datadefinisjoner på tvers av fagområdene (MDM) Tilgjengelig i alle faser av arbeidsprosessene og i alle relevante systemer innenfor programområdet Felles organisering av forvaltning og videreutvikling av masterdata-områder sikrer god datakvalitet

26 26 Vedlikehold ett sted sikrer bedre kvalitet og reduserer manuelt vedlikeholdsarbeid og duplikater Det må være felles sted for utveksling av data for rapportering og analyse Når LIBRA leverer prosjekter forventes det økt kvalitet på regnskapsdata/innkjøps- og logistikkdata Bedre datakvalitet bedre styringsdata

27 Endringsledelse- og gevinstrealisering Interessenter Nytte Visjon P L A N Verdiskapning Løsning Prosess Organ isasjon Teknologi Infor masjon Prosjekt A Prosjekt Z

28 Teknologiplanen Alle prosjekt skal bidra til økt verdiskaping Sammenhengen mellom medarbeider, organisasjon, prosess og teknologi skal vektlegges Planar for gevinstrealisering skal innarbeides i prosjektplanene og gjøres forpliktende Ansvaret for å realisere nytte og verdi for pasienter og pårørende, medarbeidere og organisasjon ligger til linjen

29 29 Kvantitativ nytte Nytten av programmet - felles beste praksis arbeidsprosesser - god teknologi som understøtter arbeidsprosessene - optimal organisering Nytteeffektene skal identifiseres - i tid - i kroner - hvor i organisasjonen gevinstene kan hentes ut

30 30 Kvalitativ nytte Viktigste kvalitative nytteeffektene - frigi tid og ressurser til pasientnært arbeid gjennom enklere og mer effektive støtteprosesser - sikre relevant og komplett styringsinformasjon på tvers av foretakene Måleindikatorer vil bli utarbeidet for både de kvantitative og de kvalitative nytteeffektene

31 31 Kritiske suksessfaktorer Endringsledelse og gevinsthøsting Gevinstene realiseres når - nye prosesser blir fulgt - nye systemer tas i bruk Endringsledelse: sentralt fokusområde Sterkt gevinsteierskap og ansvar i linjen avgjørende

32 Utfordringer ved endring Manglende involvering av linjen i arbeidet med gevinstrealiseringsplaner Endringen blir ikke fulgt opp i budsjettene Nytteeffektene er spredt ut på mange organisatoriske enheter Målbildet er ikke tydelig kommunisert Utydelig hvem som har ansvar for å hente ut gevinsten Liten konkretisering av nytteeffekter Manglende måling av effekter Manglende motivering av linjen for å oppnå endring

33 33 Gevinstpotensialet forprosjektet Regnskap 13 mill. Budsjett 8 mill. Innkjøp 55 mill. Lagerstyring 48 mill. MDM/Styringsinformasjon 1 mill. SUM gevinstpotensialet 125 mill.

34 Fokusområder Kulturbygging og bevisttgjøring Kompetansebygging Gevinstrealiseringsprosess Gevinstrealiseringsplan

35 35 Fokus framover Prosjekt LIBRA Felles arbeidsprosesser pågår Oppstart av prosjekt LIBRA Felles forvaltning av registre Forberedelse LIBRA anskaffelsesprosjektet Interessentanalysen Gevinst- og endringsledelsesgruppen oppstart Kick off LIBRA: til i Bergen

36 Prosess Målbilde - LIBRA Organisasjon Felles Beste praksis arbeidsprosesser Understøtter nye, felles arbeidsprosesser Teknologi Informasjon Moderne, felles, tett integrerte løsninger med god brukskvalitet Nøyaktig,relevant og enhetlig informasjon Innkjøp/logi stikk anskaffelse Regnskap

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje.

MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje. www.pwc.no MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje., Vidar A. Løken 21. september 2011 Innhold 1. Innledning 2. Virksomhetsstyring 3. MPS-systemets rolle 4. Skifte av system, hva innebærer

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer