Året rundt på Setskog!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året rundt på Setskog!"

Transkript

1 Året rundt på Setskog! Tverrfaglige aktiviteter Januar Desember - Julefeiring - Nobels fredspris - - Felles vinteridrettsdag - Lesekampanje Februar - Samenes dag - Matematikkens dag Karneval Fastelaven November - Felles turdag ute - Lesefokus - Kinotur Mars - Temauke - Polsk nasjonaldag Oktober April - Nasjonale prøver - Påske - Avisuke uke 44 - Frigjøringsdagen - FN-dagen - Verdens bokdag Haloween - Svømming September - Lesing i fokus - Bær, sopp. høsting - Demokrati- valg - Svømming August - På samme lag - Aktivitetsdag - Fadderdager - Valg av elevråd Juni - Aktivitetdag - Unionsoppløsning - Skoleavslutning Mai - Sykkeluke - Tinestafett - 17.mai - Førskoledager

2 Tverrfaglige tema i årshjulet. Januar. Felles vinteridrettsdag. Kunnskapsmål etter 4.klasse, kroppsøving: - Bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. - Samtale om regler som gjelder for opphold i naturen og praktisere sporløs ferdsel. - Bruke klær, utstyr og enkle bruksgjenstander for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte. - Ferdes ved og på vann og gjøre rede for farene - Samhandle med andre i ulike aktiviteter - Anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre. - Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. - Kunnskapsmål etter 4.klasse, kroppsøving Kunnskapsmål etter 4.klasse, naturfag: - Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskers plass i naturen. -Bruke sansene til og utforske verden i det nære miljøet. - Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen, og samtale om hvorfor det er viktig. - Argumentere for forsvarlig fremferd i naturen.

3 Kunnskapsmål etter 7.klasse, kroppsøving: - Praktisere ski- og skøyteteknikker der det ligger til rette for det. - Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng. - Fortelle om lokale friluftslivstradisjoner - Være med i friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel i varierte værforhold. Kunnskapsmål etter 7.klasse, mat og helse: - Gjøre sitt til trivsel i forbindelse med måltidet. - Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs. - Lokalisering: Setten, Damtjern eller skøytebane. - Samarbeid med Setskog Idrettslag ang. måking av bane. - Utstyr tas med etter behov. - En i kollegiet sjekker utlånsutstyr - En i kollegiet sjekker is. - Kan også kombineres med isfiske om ønskelig. - Ha noen organiserte aktiviteter, som for eksempel skøyteløype. Skidag: - Lokalisering: Lysløype og stadion. - En i kollegiet sjekker utlånsutstyr - Løype med idealtid, en har med stoppeklokke - Ha hinderløype/ slalomløype / hopp - Base ved gapahuken - Henge opp skilt til å ha ved veien, «Skidag pågår» - Lage infoskriv til fellesområde

4 Februar. Samenes nasjonaldag/ Samefolkets dag. Kunnskapsmål etter 4.klasse, norsk: - Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. - Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Kunnskapsmål etter 7.klasse, norsk: - Lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver og kjenne til enkelte ord og uttrykk på et av de samiske språkene. - Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk. Kunnskapsmål etter 4.klasse, RLE: - Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samisk. Kunnskapsmål etter 7.klasse, RLE: - Beskrive hovedtrekk i samisk førkristen religion og overgangen til kristendommen. - Drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid. - Samtale om etniske religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge, og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet.

5 Kunnskapsmål etter 4.klasse, naturfag: - Gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon. Kunnskapsmål etter 4.klasse, samfunnsfag: - Beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte frem til kristning av samene. - Samtale om hvorfor og hvordan vi feirer 17.mai og 6. februar og fortelle om nasjonaldagene i andre land. Kunnskapsmål etter 7.klasse, samfunnsfag: - Gjøre rede for de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg frem til første halvdelen av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket kulturen og levekårene til samene og forholdet samene hadde til staten. - Gjøre rede for nasjonale minoriteter i Norge og beskrive hovedtrekk ved rettigheter, historien og levekår til de nasjonale minoritetene. - Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetninger og levevis. - Gjøre rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag. - Diskutere formålet med FN og annet internasjonalt samarbeid også urfolksamarbeid og gi eksempel på den rollen Norge har i samarbeidet. - Kompetansemål etter 4.klasse, kunst og håndverk. - Samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. - Gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander. - Bruke helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid.

6 - Bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. - Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger. Kompetansemål etter 7.klasse, kunst og håndverk. - Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer. Kompetansemål etter 4.klasse, musikk. - Danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser. - Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og musikk fra andre kulturer. - Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. - Diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Kompetansemål etter 4.klasse, mat og helse: - Beskrive samisk mattradisjon og hvordan mattradisjoner har sammenheng med natur og levemåte. Kompetansemål etter 7.klasse, mat og helse: - Lage samisk mat og gjøre rede for noen trekk ved samisk matkultur. - Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs. Kompetansemål etter 7.klasse, kroppsøving: - Praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon. Hver klasse setter fokus på kompetansemålene som gjelder samenes språk, tradisjon, historie og mat. Rette fokus mot målene i de ulike fagene

7 Februar. Karneval. Kompetansemål etter 4.klasse, musikk: - Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. - Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. - Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer. - Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangre. - Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha. Kompetansemål etter 7.klasse, musikk: - Beherske noen norske danser, og danser fra andre land. Kompetansemål etter 4.klasse, kroppsøving: - Utforske, leke og uttrykke seg med bevegelser til ulike rytmer og musikk. - Være med i sangleker og enkle danser fra ulike kulturer. - Kompetansemål etter 7.klasse, kroppsøving: - Eksperimentere med kroppslige uttrykk og danse enkel danser fra ulike kulturer.

8 Ressursbank: - Samarbeid mellom barnehage og skole, barnehagen har ansvaret for å delegere oppgaver. - Det er dans og sambamusikk, ingen kåring av beste kostyme (Bestemt i FAU 2015). - Spising av pølser - Elevene slår «katta ut av sekken». Alle elevene får godteri. Fastelaven - Klasser som ønsker det kan lage fastelavensris i kunst og håndverk. UKM 5.-7.klasse klasse har utstilling, dommer fra Kulturskolen kommer. Matematikkens dag - Elevene deles inn gruppevis, 1.-4.klasse og 5.-7., noen elever fra 4.klasse kan flyttes opp. Fra og ut dagen. - Bruk gjerne Salaby, Exel og andre program på data, praktiske aktiviteter og spill. - Lærerne må dele inn rom, og fordele grupper. - Avsluttes med en felles aktivitet for hele skolen, der små og store samarbeider.

9 Mars TEMAUKER Tema går over 2 uker, i 4 dager. Elevene blir delt i grupper, og vi gjør ulike aktiviteter. Felles turdag til tema, og drypp i ukene før. Kompetansemål etter tema og fag. Tidligere tema: 2015: Elvis 2014: Grunnlovsjubileum 2013: Landbruk og matproduksjon 2012: Skolen i gamle dager 2011: Vann 2010: Fjerne østen 2009: Polarområdene 2008: Teknologi 2007: Verdensrommet 2006: Steinalder

10 April Påskelunsj Kompetansemål, mat og helse: 4. kl: planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering. Norsk: 4. kl.: Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 7. kl.: Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Musikk: 4. kl.: Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre. Ressursbank: Alle elevene tar med to hardkokte, skrelte egg hjemmefra. Påskelunsjen begynner klokka Underholdning før maten. Tre påskesanger. Soltrall, en liten kylling i egget lå, alle fugler. 1. og 2. klasse lager påskepynt til bordene. 3. og 4. klasse pynter bord 5. og 6. klasse setter frem bord, stoler og dekker på 7. klasse ordner med maten Underholdning fra elever, elevrådet leder påskelunsj. Rektor ber inn.

11 Verdens bokdag 23. April: Kompetansemål: 4. kl.: lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. Samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk. Samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing. Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster. Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. 7. kl.: Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst.

12 Ressursbank: Målet med verdens bok- og opphavsrettsdag er å markere bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon. Forslag: Faddere leser for fadderbarn, lese for barnehagebarn, bokkahoot, lesevake, felles høytlesing med samtale etterpå, besøk på bibliotek, forfatterbesøk, bokbyttedag.

13 Mai 17.mai. Kompetansemål etter 4. klasse, norsk: - Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, i regler og dikt. - Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst. - Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Kompetansemål etter 7. klasse, norsk: - Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten - Gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Kompetansemål etter 7.klasse, RLE: - Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Kompetansemål etter 4.klasse, samfunnsfag: - Samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land - Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke - Kompetansemål etter 7.klasse, samfunnsfag: - Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

14 - Gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati Kompetansemål etter 4.klasse, Kunst og Håndverk: - Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. - Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger Kompetansemål etter 4.klasse, musikk: - Samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi - Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder - Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha Kompetansemål etter 7.klasse, musikk: - Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid Ressursbank: - Hver kontaktlærer har ansvar for faner og pynting av klasserom - Repetisjon av nasjonalsang / evnt. andre nasjonale sanger - Musikklærer har ansvar for å øve på «Ja vi elsker» - Felles tog-øvelse med barnehagen i dagene rett før 17.mai. - Faner står nede ved garderoben - Skolen har dialog med 17.mai komiteen om innslag - Gode filmer og oppgaver på

15 Sykkeluke. Kompetansemål etter 4.klasse, kroppsøving: - Følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kompetansemål etter 7.klasse, kroppsøving: - Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel - Bruke grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Ressursbank: - Representant fra NAF kommer og kontrollerer sykler trinn klasse har praktisk og teoretisk prøve, stoff til teoriprøve bestilles hos NAF, husk påmelding. 2 jenter og 2 gutter sendes til distrikts finale. - Mal opp løype. - Bruke lysløype til sykling. - Slik ser løypa ut: Mål 8-tall Presisjonsstopp Rundt ballbinge Slalåm Klossebygging Slalåm Vippeplanke Start

16 Utstyr til sykkel-løpye: - Kjegler - Vippeplanke - To bord - Fire klosser - Stoppeklokke - Resultatliste Åpen scene: Kompetansemål etter 7.trinn, musikk: - Delta i framføring med sang, samspill og dans - Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår Ressursbank: - Aktiviteten er helt frivillig - Det settes av 1-2 timer i halvåret - En lærer arrangerer, tar imot påmeldinger og organiserer timen

17 Juni: Aktivitetsdag Kompetansemål, kroppsøving: 4. kl.: Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra. Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar. Samhandle med andre i ulike aktivitetar. Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. Avlevere, ta i mot og leike med ulike balltypar og vere med i enkle ballspel. 7. kl.: Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling. Følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata. Bruke grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar. Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng. Ressursbank Setskog arrangerer hvert 3. år. 2014: Setskog. Orientering, natursti, skråfotball, stikkballturnering, kubb. 2015: Rømskog 2016: Bjørkelangen

18 Skoleavslutning Kompetansemål, norsk: 4. kl.: Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 7. kl.: Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Musikk: 4. kl.: Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre. Ressursbank Elevrådet er konferansierer. Det settes opp timeplan over hvem som skal øve når. Alle klassene får tid til å fremføre selvvalgt underholdning, ca min kl. setter frem stoler. 7. klasse har ofte lærerskuespill. Forslag: Dans, sketsjer, skuespill, sang, dikt. Overnatting 7.klasse. Mål etter 7.klasse, naturfag: Planlegge og gjennomføre overnattingstur. Elevene kan planlegge tur på skolen, og klassekontakter overnatter. Lærer kan bli med om hun/han ønsker, da med lønn.

19 August På samme lag De to første ukene ved skolestart har vi temaet på samme lag. Her legger vi vekt på temaene klassemiljø, vennskap og hvordan man skal være mot hverandre. Kunnskapsmål etter 4.klasse RLE: føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Samfunnsfag: gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd Kroppsøving: leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra samhandle med andre i ulike aktivitetar

20 Norsk: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler sette ord på egne følelser og meninger samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre Kunst og håndverk: uttrykke egne opplevelser gjennom tegning bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer Engelsk: hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser Naturfag: bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp

21 Musikk delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser Kunnskapsmål etter 7.klasse RLE: forklare hva filosofi og etikk er Samfunnsfag: beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene Kroppsøving: leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra samhandle med andre i ulike aktivitetar Norsk: lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Kunst og håndverk: bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Engelsk: uttrykke og begrunne egen mening om kjente emner

22 innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner Ressursbank/metoder Faddertimer Valg av elevrådsrepresentanter i 5-7 klasse Felles aktivitetsdag for hele skolen: Vi deler elevene inn i grupper på tvers av klassene, og passer på at faddere er sammen med sine fadderbarn. Zippy Det er mitt valg. Læreverk til de ulike fagene. Lage dørskilt til klassene og klasseregler. Vurdering Egenvurdering Sosial trivselsundersøkelse Lage felles kriterier for god oppførsel

23 September Svømming Vi svømmer ti dager i året, 5 dager på høsten og 5 dager på våren. Kunnskapsmål etter 4.klasse: Vere trygg i vatn og vere symjedyktig. Kunnskapsmål etter 7.klasse: Utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn. Ressursbank/metoder Veien mot svømmedyktighet, timeopplegg for skole. Læreverk Vurdering svømmemerker ferdighetstester fra «Veien mot svømmedyktighet»

24 Lesing Vi har fokus på lesing som grunnleggende ferdighet ved oppstart av skoleåret i alle fag. Den tiden leser elevene mange ulike typer tekster, både på papir og skjerm. Det jobbes systematisk med lesestrategier. Kunnskapsmål etter 4.klasse: lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Kunnskapsmål etter 7.klasse: lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

25 presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler Ressursbank/metoder bli kjent med og bruke biblioteket lydbøker låne lesekasser med klassesett fra det kommunale biblioteket eldre elever har høytlesing for yngre elever/barnehage lesekvart bokanmeldelser storyline «bok i bruk» fra lesesenteret høytlesing av voksen læreverk innføring og bruk av lesestrategier i henhold til lesestrategiplanen Ny Giv helhetslesing

26 Vurdering egenvurdering lese for lærer kameratvurdering Felles turdag. Kompetansemål etter 4.trinn, naturfag: - Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet - Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen - Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig - Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper - Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne - Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert - Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter - Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger Kompetansemål etter 7.trinn, naturfag: - Beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk - Undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

27 - Fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig Kompetansemål etter 4.trinn, kroppsøving: - Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra - Samhandle med andre i ulike aktivitetar - Bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte - Samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel Kompetansemål etter 7.trinn, kroppsøving: - Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng - Vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve - Fortelje om lokale friluftslivstradisjonar Ressursbank: - Bildeorientering - Utføre enkel førstehjelp - Natursti - Lese kart - Lage ulike båltyper selv - Planter, sopp, og bær - Innhøsting- jakt - Fisketur Elevene kan velge mellom 3 alternativer når man skal på tur, på denne måten kan man få mer motiverte elever, og lærerne slipper å ha samme opplegget på flere grupper.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Samarbeide med andre i ulike aktiviteter Barna har det gøy med fysisk aktivitet og

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsmål for perioden: Norsk - Lytte til og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. - Uttrykke egne tekstopplevelser

Detaljer

Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2017/2018

Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2017/2018 Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2017/2018 Anne Haugland Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: (Oppvarming, avbrekk i andre aktiviteter) - Leke og være

Detaljer

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 33-36 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2015/2016

Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2015/2016 Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: (Oppvarming, avbrekk i andre aktiviteter) - Leke og

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2017/2018

Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2017/2018 Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2017/2018 Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i ulike rørslemiljø omfattar utvikling og automatisering av naturlege, grunnleggjande rørsler

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i ulike rørslemiljø omfattar utvikling og automatisering av naturlege, grunnleggjande

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/ Innhold

Detaljer

Kompetansemål etter 4. årssteget

Kompetansemål etter 4. årssteget KROPPSØVING Kompetansemål etter 4. Aktivitet i ulike rørslemiljø bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar kroppsøving handlar mellom anna om å kunne formidle inntrykk

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 1. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR SINSEN SKOLE 5. TRINN Sist revidert: av Tommy Rasmussen

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR SINSEN SKOLE 5. TRINN Sist revidert: av Tommy Rasmussen ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR SINSEN SKOLE 5. TRINN Sist revidert: 30.08.2016 av Tommy Rasmussen Nettressurser: Norges idrettshøgskole http://www.nih.no/ Olympiatoppen http://www.olympiatoppen.no/page943.html

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Lokal læreplan «Kroppsøving»

Lokal læreplan «Kroppsøving» Lokal læreplan «Kroppsøving» Årstrinn: 4. trinn 2016/2017 Lærere: Therese Majdall Nilsen, Birgitte Kvebæk, Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Januar Uke 1-2 Vinter Natur, teknikk og miljø Disse ukene skal barna lære om vinterens spesielle kjennetegn. De skal blant annet lære om vinterdyr, prosessen fra

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 3. TRINN Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Songdalen for livskvalitet Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 3. TRINN Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Songdalen for livskvalitet Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i kroppsøving Læreplan i kroppsøving Innleiing Mennesket er skapt i Guds bilete med ånd, sjel og lekam. Bibelen talar og om kroppen som eit tempel for Den Heilage Ande (1.Kor.3.16-17). Difor skal skulen stimulera elevane

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 1. TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 1. TRINN U G K ÅRL MFUFG FR 1. R 2017/2018 Læreverk: Cumulus/Mylder Faglærer: Madeleine olleshaug og Malin Knudsen MÅL (K06) M RBDFRM VURDRG Mange av temaene kobles mot Utforme og praktiserer regler for samspill

Detaljer

Kompetansemål Læringsmål Hovedområde Læremidler Vurdering

Kompetansemål Læringsmål Hovedområde Læremidler Vurdering LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED VARDÅSEN SKOLE FAG: Naturfag og Samfunnsfag TRINN: 4. Timefordeling på trinnet: 3 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på eigen innsats Leike og vere med i Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Kompetansemål Læringsmål Metode/aktivitet Vurdering Motorisk og koordinasjonstrening

Kompetansemål Læringsmål Metode/aktivitet Vurdering Motorisk og koordinasjonstrening Kompetansemål Læringsmål Metode/aktivitet Vurdering Motorisk og koordinasjonstrening leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra Bruke grunnleggende

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017

Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017 Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017 Sinsen skole Lærere: Charlotte Ivarjord og Kristoffer Bugge Holtung Klasse: 4. trinn Kompetansemål etter 4. årssteget. Aktivitet i ulike rørslemiljø. leike og vere

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Hanna Guldhaug, Ulla Heli og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Årsplan «Samfunnsfag» 2015-2016

Årsplan «Samfunnsfag» 2015-2016 Årsplan «Samfunnsfag» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Kompetansemål Utforskaren Tidspunkt

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino

HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino eventyrbøker film samtale om personer og handling i eventyr

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK... 8 KUNST OG HÅNDVERK...

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino

HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino eventyrbøker film samtale om personer og handling i eventyr

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Nye og gamle venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi fortsetter det nye året på samme måte som selve skoleåret starter med ekstra fokus

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

Halvårsplan høst 2017

Halvårsplan høst 2017 Halvårsplan høst 2017 Periode og tema August Uke 31-33 Nye venner Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de satsningsområdene Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi skal ha fokus på vennskap

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan kroppsøving, trinn ved RYE SKOLE

Årsplan kroppsøving, trinn ved RYE SKOLE Årsplan kroppsøving, 5. 7. trinn ved RYE SKOLE 2017-2018 Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar eit breitt utval av idrettar, dansar og alternative. Det skal leggjast vekt på rørsleleik,

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

Lokal læreplan «Samfunnsfag»

Lokal læreplan «Samfunnsfag» Lokal læreplan «Samfunnsfag» Årstrinn: 4. trinn Lærer: Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Forslag Arbeidsmåter Forslag Vurdering Utforskaren

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen. Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/

Detaljer

Ulike arbeidsmetoder vil bli benyttet gjennom året, hvor lek er den metoden som vil bli mest brukt. Individuelt arbeid. Parøvelser. Gruppearbeid.

Ulike arbeidsmetoder vil bli benyttet gjennom året, hvor lek er den metoden som vil bli mest brukt. Individuelt arbeid. Parøvelser. Gruppearbeid. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 1.trinn 2017/2018 TID TEMA KOMPETANSEMÅL som det jobbes mot ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 76 Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årssteget Idrettsaktivitet Hovudområdet

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

UKE TEMA Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering

UKE TEMA Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering UKE TEMA Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering 33 Vei Lage en oversikt over normer Bli kjent med skolen vår 46-49, 34 35 som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvenser ved

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Halvårsplan våren 2016

Halvårsplan våren 2016 4-7 leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra Enkle ballspill. gjennom ulike leker.. Lek/leker. Turnstasjoner. Ballaktiviteter utføre grunnleggjande

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune

Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune Samhandlingsplanen nedenfor har blitt til gjennom et samarbeid mellom representanter fra alle tre skolene og trosopplæringskonsulententen i kommunen.

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Ulike arbeidsmetoder vil bli benyttet gjennom året, hvor lek er den metoden som vil bli mest brukt. Individuelt arbeid. Parøvelser. Gruppearbeid.

Ulike arbeidsmetoder vil bli benyttet gjennom året, hvor lek er den metoden som vil bli mest brukt. Individuelt arbeid. Parøvelser. Gruppearbeid. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 2.trinn 2017/2018 TID TEMA KOMPETANSEMÅL som det jobbes mot ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv Ballspel: Volleyball - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I natur- og samfunnsfag for 4. trinn 2014/2015. Utarbeidet av: Hilde Marie Bergfjord Læreverk: Cumulus 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Næringskjede

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer