Året rundt på Setskog!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året rundt på Setskog!"

Transkript

1 Året rundt på Setskog! Tverrfaglige aktiviteter Januar Desember - Julefeiring - Nobels fredspris - - Felles vinteridrettsdag - Lesekampanje Februar - Samenes dag - Matematikkens dag Karneval Fastelaven November - Felles turdag ute - Lesefokus - Kinotur Mars - Temauke - Polsk nasjonaldag Oktober April - Nasjonale prøver - Påske - Avisuke uke 44 - Frigjøringsdagen - FN-dagen - Verdens bokdag Haloween - Svømming September - Lesing i fokus - Bær, sopp. høsting - Demokrati- valg - Svømming August - På samme lag - Aktivitetsdag - Fadderdager - Valg av elevråd Juni - Aktivitetdag - Unionsoppløsning - Skoleavslutning Mai - Sykkeluke - Tinestafett - 17.mai - Førskoledager

2 Tverrfaglige tema i årshjulet. Januar. Felles vinteridrettsdag. Kunnskapsmål etter 4.klasse, kroppsøving: - Bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. - Samtale om regler som gjelder for opphold i naturen og praktisere sporløs ferdsel. - Bruke klær, utstyr og enkle bruksgjenstander for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte. - Ferdes ved og på vann og gjøre rede for farene - Samhandle med andre i ulike aktiviteter - Anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre. - Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. - Kunnskapsmål etter 4.klasse, kroppsøving Kunnskapsmål etter 4.klasse, naturfag: - Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskers plass i naturen. -Bruke sansene til og utforske verden i det nære miljøet. - Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen, og samtale om hvorfor det er viktig. - Argumentere for forsvarlig fremferd i naturen.

3 Kunnskapsmål etter 7.klasse, kroppsøving: - Praktisere ski- og skøyteteknikker der det ligger til rette for det. - Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng. - Fortelle om lokale friluftslivstradisjoner - Være med i friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel i varierte værforhold. Kunnskapsmål etter 7.klasse, mat og helse: - Gjøre sitt til trivsel i forbindelse med måltidet. - Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs. - Lokalisering: Setten, Damtjern eller skøytebane. - Samarbeid med Setskog Idrettslag ang. måking av bane. - Utstyr tas med etter behov. - En i kollegiet sjekker utlånsutstyr - En i kollegiet sjekker is. - Kan også kombineres med isfiske om ønskelig. - Ha noen organiserte aktiviteter, som for eksempel skøyteløype. Skidag: - Lokalisering: Lysløype og stadion. - En i kollegiet sjekker utlånsutstyr - Løype med idealtid, en har med stoppeklokke - Ha hinderløype/ slalomløype / hopp - Base ved gapahuken - Henge opp skilt til å ha ved veien, «Skidag pågår» - Lage infoskriv til fellesområde

4 Februar. Samenes nasjonaldag/ Samefolkets dag. Kunnskapsmål etter 4.klasse, norsk: - Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. - Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Kunnskapsmål etter 7.klasse, norsk: - Lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver og kjenne til enkelte ord og uttrykk på et av de samiske språkene. - Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk. Kunnskapsmål etter 4.klasse, RLE: - Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samisk. Kunnskapsmål etter 7.klasse, RLE: - Beskrive hovedtrekk i samisk førkristen religion og overgangen til kristendommen. - Drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid. - Samtale om etniske religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge, og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet.

5 Kunnskapsmål etter 4.klasse, naturfag: - Gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon. Kunnskapsmål etter 4.klasse, samfunnsfag: - Beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte frem til kristning av samene. - Samtale om hvorfor og hvordan vi feirer 17.mai og 6. februar og fortelle om nasjonaldagene i andre land. Kunnskapsmål etter 7.klasse, samfunnsfag: - Gjøre rede for de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg frem til første halvdelen av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket kulturen og levekårene til samene og forholdet samene hadde til staten. - Gjøre rede for nasjonale minoriteter i Norge og beskrive hovedtrekk ved rettigheter, historien og levekår til de nasjonale minoritetene. - Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetninger og levevis. - Gjøre rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag. - Diskutere formålet med FN og annet internasjonalt samarbeid også urfolksamarbeid og gi eksempel på den rollen Norge har i samarbeidet. - Kompetansemål etter 4.klasse, kunst og håndverk. - Samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. - Gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander. - Bruke helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid.

6 - Bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. - Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger. Kompetansemål etter 7.klasse, kunst og håndverk. - Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer. Kompetansemål etter 4.klasse, musikk. - Danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser. - Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og musikk fra andre kulturer. - Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. - Diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Kompetansemål etter 4.klasse, mat og helse: - Beskrive samisk mattradisjon og hvordan mattradisjoner har sammenheng med natur og levemåte. Kompetansemål etter 7.klasse, mat og helse: - Lage samisk mat og gjøre rede for noen trekk ved samisk matkultur. - Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs. Kompetansemål etter 7.klasse, kroppsøving: - Praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon. Hver klasse setter fokus på kompetansemålene som gjelder samenes språk, tradisjon, historie og mat. Rette fokus mot målene i de ulike fagene

7 Februar. Karneval. Kompetansemål etter 4.klasse, musikk: - Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. - Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. - Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer. - Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangre. - Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha. Kompetansemål etter 7.klasse, musikk: - Beherske noen norske danser, og danser fra andre land. Kompetansemål etter 4.klasse, kroppsøving: - Utforske, leke og uttrykke seg med bevegelser til ulike rytmer og musikk. - Være med i sangleker og enkle danser fra ulike kulturer. - Kompetansemål etter 7.klasse, kroppsøving: - Eksperimentere med kroppslige uttrykk og danse enkel danser fra ulike kulturer.

8 Ressursbank: - Samarbeid mellom barnehage og skole, barnehagen har ansvaret for å delegere oppgaver. - Det er dans og sambamusikk, ingen kåring av beste kostyme (Bestemt i FAU 2015). - Spising av pølser - Elevene slår «katta ut av sekken». Alle elevene får godteri. Fastelaven - Klasser som ønsker det kan lage fastelavensris i kunst og håndverk. UKM 5.-7.klasse klasse har utstilling, dommer fra Kulturskolen kommer. Matematikkens dag - Elevene deles inn gruppevis, 1.-4.klasse og 5.-7., noen elever fra 4.klasse kan flyttes opp. Fra og ut dagen. - Bruk gjerne Salaby, Exel og andre program på data, praktiske aktiviteter og spill. - Lærerne må dele inn rom, og fordele grupper. - Avsluttes med en felles aktivitet for hele skolen, der små og store samarbeider.

9 Mars TEMAUKER Tema går over 2 uker, i 4 dager. Elevene blir delt i grupper, og vi gjør ulike aktiviteter. Felles turdag til tema, og drypp i ukene før. Kompetansemål etter tema og fag. Tidligere tema: 2015: Elvis 2014: Grunnlovsjubileum 2013: Landbruk og matproduksjon 2012: Skolen i gamle dager 2011: Vann 2010: Fjerne østen 2009: Polarområdene 2008: Teknologi 2007: Verdensrommet 2006: Steinalder

10 April Påskelunsj Kompetansemål, mat og helse: 4. kl: planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering. Norsk: 4. kl.: Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 7. kl.: Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Musikk: 4. kl.: Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre. Ressursbank: Alle elevene tar med to hardkokte, skrelte egg hjemmefra. Påskelunsjen begynner klokka Underholdning før maten. Tre påskesanger. Soltrall, en liten kylling i egget lå, alle fugler. 1. og 2. klasse lager påskepynt til bordene. 3. og 4. klasse pynter bord 5. og 6. klasse setter frem bord, stoler og dekker på 7. klasse ordner med maten Underholdning fra elever, elevrådet leder påskelunsj. Rektor ber inn.

11 Verdens bokdag 23. April: Kompetansemål: 4. kl.: lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. Samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk. Samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing. Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster. Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. 7. kl.: Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst.

12 Ressursbank: Målet med verdens bok- og opphavsrettsdag er å markere bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon. Forslag: Faddere leser for fadderbarn, lese for barnehagebarn, bokkahoot, lesevake, felles høytlesing med samtale etterpå, besøk på bibliotek, forfatterbesøk, bokbyttedag.

13 Mai 17.mai. Kompetansemål etter 4. klasse, norsk: - Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, i regler og dikt. - Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst. - Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Kompetansemål etter 7. klasse, norsk: - Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten - Gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Kompetansemål etter 7.klasse, RLE: - Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Kompetansemål etter 4.klasse, samfunnsfag: - Samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land - Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke - Kompetansemål etter 7.klasse, samfunnsfag: - Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

14 - Gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati Kompetansemål etter 4.klasse, Kunst og Håndverk: - Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. - Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger Kompetansemål etter 4.klasse, musikk: - Samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi - Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder - Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha Kompetansemål etter 7.klasse, musikk: - Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid Ressursbank: - Hver kontaktlærer har ansvar for faner og pynting av klasserom - Repetisjon av nasjonalsang / evnt. andre nasjonale sanger - Musikklærer har ansvar for å øve på «Ja vi elsker» - Felles tog-øvelse med barnehagen i dagene rett før 17.mai. - Faner står nede ved garderoben - Skolen har dialog med 17.mai komiteen om innslag - Gode filmer og oppgaver på

15 Sykkeluke. Kompetansemål etter 4.klasse, kroppsøving: - Følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kompetansemål etter 7.klasse, kroppsøving: - Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel - Bruke grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Ressursbank: - Representant fra NAF kommer og kontrollerer sykler trinn klasse har praktisk og teoretisk prøve, stoff til teoriprøve bestilles hos NAF, husk påmelding. 2 jenter og 2 gutter sendes til distrikts finale. - Mal opp løype. - Bruke lysløype til sykling. - Slik ser løypa ut: Mål 8-tall Presisjonsstopp Rundt ballbinge Slalåm Klossebygging Slalåm Vippeplanke Start

16 Utstyr til sykkel-løpye: - Kjegler - Vippeplanke - To bord - Fire klosser - Stoppeklokke - Resultatliste Åpen scene: Kompetansemål etter 7.trinn, musikk: - Delta i framføring med sang, samspill og dans - Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår Ressursbank: - Aktiviteten er helt frivillig - Det settes av 1-2 timer i halvåret - En lærer arrangerer, tar imot påmeldinger og organiserer timen

17 Juni: Aktivitetsdag Kompetansemål, kroppsøving: 4. kl.: Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra. Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar. Samhandle med andre i ulike aktivitetar. Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. Avlevere, ta i mot og leike med ulike balltypar og vere med i enkle ballspel. 7. kl.: Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling. Følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata. Bruke grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar. Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng. Ressursbank Setskog arrangerer hvert 3. år. 2014: Setskog. Orientering, natursti, skråfotball, stikkballturnering, kubb. 2015: Rømskog 2016: Bjørkelangen

18 Skoleavslutning Kompetansemål, norsk: 4. kl.: Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 7. kl.: Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Musikk: 4. kl.: Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre. Ressursbank Elevrådet er konferansierer. Det settes opp timeplan over hvem som skal øve når. Alle klassene får tid til å fremføre selvvalgt underholdning, ca min kl. setter frem stoler. 7. klasse har ofte lærerskuespill. Forslag: Dans, sketsjer, skuespill, sang, dikt. Overnatting 7.klasse. Mål etter 7.klasse, naturfag: Planlegge og gjennomføre overnattingstur. Elevene kan planlegge tur på skolen, og klassekontakter overnatter. Lærer kan bli med om hun/han ønsker, da med lønn.

19 August På samme lag De to første ukene ved skolestart har vi temaet på samme lag. Her legger vi vekt på temaene klassemiljø, vennskap og hvordan man skal være mot hverandre. Kunnskapsmål etter 4.klasse RLE: føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Samfunnsfag: gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd Kroppsøving: leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra samhandle med andre i ulike aktivitetar

20 Norsk: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler sette ord på egne følelser og meninger samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre Kunst og håndverk: uttrykke egne opplevelser gjennom tegning bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer Engelsk: hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser Naturfag: bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp

21 Musikk delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser Kunnskapsmål etter 7.klasse RLE: forklare hva filosofi og etikk er Samfunnsfag: beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene Kroppsøving: leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra samhandle med andre i ulike aktivitetar Norsk: lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Kunst og håndverk: bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Engelsk: uttrykke og begrunne egen mening om kjente emner

22 innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner Ressursbank/metoder Faddertimer Valg av elevrådsrepresentanter i 5-7 klasse Felles aktivitetsdag for hele skolen: Vi deler elevene inn i grupper på tvers av klassene, og passer på at faddere er sammen med sine fadderbarn. Zippy Det er mitt valg. Læreverk til de ulike fagene. Lage dørskilt til klassene og klasseregler. Vurdering Egenvurdering Sosial trivselsundersøkelse Lage felles kriterier for god oppførsel

23 September Svømming Vi svømmer ti dager i året, 5 dager på høsten og 5 dager på våren. Kunnskapsmål etter 4.klasse: Vere trygg i vatn og vere symjedyktig. Kunnskapsmål etter 7.klasse: Utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn. Ressursbank/metoder Veien mot svømmedyktighet, timeopplegg for skole. Læreverk Vurdering svømmemerker ferdighetstester fra «Veien mot svømmedyktighet»

24 Lesing Vi har fokus på lesing som grunnleggende ferdighet ved oppstart av skoleåret i alle fag. Den tiden leser elevene mange ulike typer tekster, både på papir og skjerm. Det jobbes systematisk med lesestrategier. Kunnskapsmål etter 4.klasse: lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Kunnskapsmål etter 7.klasse: lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

25 presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler Ressursbank/metoder bli kjent med og bruke biblioteket lydbøker låne lesekasser med klassesett fra det kommunale biblioteket eldre elever har høytlesing for yngre elever/barnehage lesekvart bokanmeldelser storyline «bok i bruk» fra lesesenteret høytlesing av voksen læreverk innføring og bruk av lesestrategier i henhold til lesestrategiplanen Ny Giv helhetslesing

26 Vurdering egenvurdering lese for lærer kameratvurdering Felles turdag. Kompetansemål etter 4.trinn, naturfag: - Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet - Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen - Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig - Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper - Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne - Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert - Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter - Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger Kompetansemål etter 7.trinn, naturfag: - Beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk - Undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

27 - Fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig Kompetansemål etter 4.trinn, kroppsøving: - Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra - Samhandle med andre i ulike aktivitetar - Bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte - Samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel Kompetansemål etter 7.trinn, kroppsøving: - Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng - Vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve - Fortelje om lokale friluftslivstradisjonar Ressursbank: - Bildeorientering - Utføre enkel førstehjelp - Natursti - Lese kart - Lage ulike båltyper selv - Planter, sopp, og bær - Innhøsting- jakt - Fisketur Elevene kan velge mellom 3 alternativer når man skal på tur, på denne måten kan man få mer motiverte elever, og lærerne slipper å ha samme opplegget på flere grupper.

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket

Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til Lesekampanjen Leseknappen. Med denne rapporten gjennomgår vi

Detaljer

[Våren 2014] Kulturprogram Eidsberg bibliotek. Forsidefoto: Deviantart.com

[Våren 2014] Kulturprogram Eidsberg bibliotek. Forsidefoto: Deviantart.com [Våren 2014] Kulturprogram Eidsberg bibliotek Forsidefoto: Deviantart.com Velkommen til vinteren og vårens kulturprogram Vi gleder oss til et nytt år - med nye muligheter til at nye lånere vil oppdage

Detaljer

MAI program 2015. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune

MAI program 2015. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune MAI program 2015 www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune Program for sentrum 17. mai 14.30 Oppstilling borgertoget på Nannestad vgs: Skolekorpsene i Nannestad, Nannestad janitsjar, bunadstog, lag og

Detaljer

sommerferietilbud til barn og ungdom i Arendal 2011

sommerferietilbud til barn og ungdom i Arendal 2011 sommerferietilbud til barn og ungdom i Arendal 2011 Sommeråpent på Arendal Bibliotek Barneavdelingen har eventyrhule med muligheter for lek og spise medbrakt mat. Vi har lyttestol og filmkrok og mye spennende

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene

Merkevare Vestfoldbibliotekene Merkevare Vestfoldbibliotekene Evalueringsprosjekt 2012-2014 Rapport Vestfold fylkesbibliotek 2015 1 INNLEDNING Merkevare Vestfoldbibliotekene er et treårig evalueringsprosjekt eiet av Vestfold fylkesbibliotek.

Detaljer

Studentmållaget. Studentmållaget. Nidaros. Nidaros. Studentmållaget i Nidaros. Studentmållaget i Nidaros. Verveblokk

Studentmållaget. Studentmållaget. Nidaros. Nidaros. Studentmållaget i Nidaros. Studentmållaget i Nidaros. Verveblokk Verveblokk Slik vervar du: 1. Få dei du skal verva til å fylla ut informasjonen i verveblokka. 2. Ta imot medlemspengar. Medlemspengane er 30 kroner ut året, eller 60 kroner ut neste år. 3. Gje det førebelse

Detaljer

KULTURPROGRAM HØST 2015 EIDSBERG BIBLIOTEK

KULTURPROGRAM HØST 2015 EIDSBERG BIBLIOTEK KULTURPROGRAM HØST 2015 EIDSBERG BIBLIOTEK Velkommen til Eidsberg bibliotek! I samlingen vår av bøker, filmer og tidsskrifter har vi noe for enhver smak. Om du ikke finner akkurat det du er ute etter,

Detaljer

Høyland & Sandnes HV-forening

Høyland & Sandnes HV-forening Høyland & Sandnes HV-forening Resultatregnskap for 2013 Balanseregnskap for 2013 DRIFTSINNTEKTER EIENDELER Leieinntekter, sivile 92 850 ANLEGGSMIDLER Leieinntekter, militære 2 500 Bygninger og tomter 0

Detaljer

Plan for vurdering Volden skole

Plan for vurdering Volden skole Plan for vurdering Volden skole 1. klasse Uke 39 Periodeprøve norsk og matematikk. September november Foreldrene får tilbud om en blikjentsamtale dersom de ønsker det. Denne erstatter da utviklingssamtalen

Detaljer

TILBUD TIL BARN OG UNGDOM HØSTEN 2011

TILBUD TIL BARN OG UNGDOM HØSTEN 2011 Visste du at bare 8% av de folkevalgte er under 30 år? Kommunepolitikk preger hele din hverdag. Det er du som får svi hvis bussprisene går opp, fritidstilbud legges ned og skolene lukter gammalost. Skal

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Thon Hotel Lofoten. Lofoten kan tilby en rekke spennende aktiviteter for møtedeltakere og ledsagere

Thon Hotel Lofoten. Lofoten kan tilby en rekke spennende aktiviteter for møtedeltakere og ledsagere Lofoten. Denne verdenskjente øygruppen som strekker seg ut i havgapet rett nord for Polarsirkelen er en av Norges virkelige juveler. Mennesker fra alle deler av verden finner hvert år veien hit for å la

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing kr kj.t.km (vogn km) øvre estimat

Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing kr kj.t.km (vogn km) øvre estimat Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing kr kj.t.km (vogn km) øvre estimat Enhetskostnader eller marginale miljøkostnader luftforurensing, Nedre estimat. Angitt som kr per kjt.km

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet De blogger om formidling av barne- og ungdomsbøker Den nye nasjonalbibliotekaren heter Aslak Sira Myhre Tariffoppgjørene i stat og kommune

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 5 - Mai - 2009 Giskes stortingsmelding er blanda drops: Mange viktige signaler Noen gode tiltak Ingen friske penger Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK. Oversatt av Maren Brit Baadshaug

IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK. Oversatt av Maren Brit Baadshaug IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK Oversatt av Maren Brit Baadshaug Norsk Bibliotekforening 2007 2 Innhold Forord Innledning Kapittel 1 MÅL OG STRATEGIER 1.1. Mål 1.2. Strategier 1.3. Oppfølging

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Prosjektrapport. Bibliotekspillet.no. Fylkesbiblioteket i Akershus

Prosjektrapport. Bibliotekspillet.no. Fylkesbiblioteket i Akershus Prosjektrapport Bibliotekspillet.no Fylkesbiblioteket i Akershus Oppsummering av prosjektet Fylkesbiblioteket i Akershus har i 2013 gjennomført prosjektet Bibliotekspillet.no en nettbasert leselystkampanje

Detaljer

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, avslag SML - midler

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold The Conference Coast Nyetablert selskap med formål om å tiltrekke seg internasjonale reisende innenfor en rekke segmenter herunder

Detaljer