Multimedia og PACS: Radiologisk kommandobro. Et prosjekt ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multimedia og PACS: Radiologisk kommandobro. Et prosjekt ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet 2005"

Transkript

1 Multimedia og PACS: Radiologisk kommandobro Et prosjekt ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet 2005

2 Hensikt Gi rutinemessig tilgang perifert til sentral kompetanse Redusere behovet for utenlandske og andre radiologvikarer Skape mer robuste fagmiljø Gjøre arbeidsmåten mer gjenkjennelig

3 Innsbruck/Reutte 2000 Teleradiologi med videotelefoni

4 Kommandobro (Sentral enhet)

5 Perifer enhet

6 Utilbørlig hjelp fra salen Er Høykom her? - fortell dem at dette var interessant!

7 Mobil, nettbasert røntgenservice for sykehjem Høykom-finansiert behovsundersøkelse og prøveprosjekt under Ullevål sykehus, Radiologisk Divisjon Frode Lærum PACS 2005

8 Sykehjemspasienter senger i norske sykehjem ¾ av beboerne er demente, tåler dårlig å forflyttes I gjennomsnitt 3-4 kroniske sykdommer pr beboer Livets sluttfase Samme krav til sykdomslindrende og funksjonsforbedrende behandling som normalbefolkningen!

9 Behov for eksternalisert medisinsk service Stort gap mellom 1. og 2. linjetjenesten Eldreeksplosjonen gir betydelig økning av pasienter rundt I tillegg kommer omsorgsboliger, rehabiliteringsinstitusjoner, fengsler, o.l, der det er uhensiktsmessig å transportere pasientene for enkle undersøkelser.

10 Konvensjonell røntgendiagnostikk Normalbefolkningen : 3.1 mill. rtg. us/år 0.7 røntgenundersøkelser pr nordmann/år 6 sykehjem i Oslo: <0.5 røntgenundersøkelser pr sykehjemspas./år

11 Kartlegging Hvor mange og hvilke typer helseskadelige hendelser skjer i sykehjem? Hvor ofte er det behov for spesialisttjenester ved disse hendelsene, særlig innen bildediagnostikk? Hva skjer med - og rundt - pasienter som må sendes ut av sykehjem for undersøkelse og behandling?

12 Kartleggingsundersøkelsen: 6 sykehjem 32 døgnavdelinger 714 sykehjemsbeboere Registrering av helsemessige hendelser Tidsrom

13 Helsemessig hendelse En plutselig negativ endring i helsetilstanden: for eksempel høy feber eller nedsatt allmenntilstand, fall eller skade som gir redusert funksjon, akutte pustevansker, raskt økende smerter, endret atferd osv. For at hendelsen skulle bli registrert, måtte den være så alvorlig at det ble tatt kontakt med lege, fysioterapeut, legevakt eller AMK i løpet av samme eller påfølgende dag. Alle spesialistkontroller og dødsfall som skjedde i løpet av prosjektperioden, ble også registrert.

14 Materiale 453 helsemessige hendelser: 299 hos kvinner og 154 hos menn Alder: år, gjennomsnitt 85 år Funksjonsnivå: varierte fra 7 til 30, gjennomsnitt 19,7 PADL-nivå (Lawton Brody). Best =6. Dårligst =30. Kronisk sykdomsbelastning: varierte fra 0 til 9 kroniske sykdommer, gjennomsnitt 3,1.

15 Kroniske sykdommer Hjerte-/karsykdommer Lungesykdommer ( ex KOLS) Kreft Kronisk mage-/tarmsykdom Degenerativ lidelse i muskel-/skjelettsystemet Fraktursequele Demens/kognitiv svikt Annen nevrologisk sykdom (for eks. Parkinsons sykdom) Psykiatrisk lidelse (depresjon/angst/psykose) Betydelig redusert syn Betydelig redusert hørsel Annet.

16 453 helsemessige hendelser: Mistanke om alvorlig sykdom 218 (48,1%) hvorav ca 50% er tilfeller med UVI eller U-plager og ca 25% er andre infeksjonssykdommer Plutselig skade 68 (15%) 54 fall: 28 ble henvist til rtg og 3 ble direkte innlagt 13 fall medførte kuttskader - suturert eller stripset 13 fall resulterte i oppfølging på posten i sykehjemmet.. Akutt funksjonssvikt 23 (5,1%) Smerter, syncope, slapphet, plager på dødsleiet Annet 114 (23%) INR, bls, uro, medikamentbivirkning + kontroller Dødsfall 40 (8,8%): 37 i sykehjem og 3 i sykehus

17 Behov for spesialisthelsetjenester (N=114) Henvist til røntgen 51 (44,7%) Henvist/Innkalt til røntgenkontroll 8(7%) Henvist til annen undersøkelse 40 (35,1%) (ØNH, øyelege, gynekolog, nevrolog, urolog, hudlege. Gastroskopi, cystoskopi, demensvurdering, pacemakerkontroll med mer.) Henvist FØR prosjektstart til kontroll og undersøkt i prosjektperioden 15 (13,2%)

18 Behov for røntgentjenester 51 henv rtg + 8 ktr rtg: (59 rtg ktr representerer >50% av henvisninger til spesialisthelsetj. N=114) 8 ktr rtg etter hofte- eller underarmsbrudd 28 rtg tatt som øyeblikkelig hjelp etter fallskade 9 rtg tatt pga andre skjelettplager mm 9 rtg bilder er tatt pga dyspnø, spørsmål om pneumoni og/eller hjertesvikt 1 UL, spørsmål om DVT 1 urografi pga hematuri 1 rtg colon pga magesmerter 2 CT caput us: hjerneslagus og demensutredning

19 Transport ved undersøkelser 47 taxi 42 ambulanse 6 privatbil 19 pasienter ble IKKE transportert, de fikk røntgentjenester i sykehjem

20 Reisetid, ventetid og tid til undersøkelse ved poliklinikk (N=73 polikliniske undersøkelser): RTG UNDERSØKELSE: 5 timer i gjennomsnitt med ambulanse. fra 1,5 time til 11,5 timer 3,5 timer i gjennomsnitt med taxi mellom 1,5 og 6,5 timer ANNEN UNDERSØKELSE 3,1 timer i gjennomsnitt med ambulanse fra 1,5 til 6,0 timer. 2,9 timer i gjennomsnitt med taxi mellom 1,5 og 8,5 timer

21 Pasientbelastning poliklinisk us (N=73) Pasient belastning < 3 timer 3 5 timer > 5 timer Alle Ingen Sliten Svært sliten Forvirret Sliten og forvirret Annet Total

22 Prøveprosjekt med mobilt, lett, digital røntgen (DR) 16A høyfrekvent, enkelt og lett (90kg) røntgenapparat (Sedecal, Spania) Komplisert, fullformat digital røntgendetektor med lap-top PC og programvare (Canon, Japan)

23 Prøveprosjekt DR

24 Prøveprosjekt DR

25

26

27 Gjennomsnitt gransker 1 (KI-95%, n=35+35 pasienter) 93 vs 100 bilde Prosjekt Kontroll 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tot vurdering Nok projeksj Ekspon Stråle Insp grad

28 Prøveprosjekt DR Outcome 1: De første 55 pas. Type undersøkelse: Skjelett 37 Thorax 16 Abdomen 2 Tentativ diagnose Bekreftet 34 Avkreftet 20 Usikker 1 Konsekvenser for behandling 43 for pleie 39

29 Prøveprosjekt DR Outcome 2: De første 55 pas. Alternativ til mobil røntgen: Ingen 5 Innleggelse 7 Poliklin.rtg. 41 Aktuell transport Taxi (inkl. rullestolstaxi) 24 Ambulanse 26 Innlagt pga undersøkelsen 6 44 av 55 pasienter (80%) slapp å bli sendt ut

30 Personale involvert ved bruk ambulanse for pasienttransport til rtg. Nå: To ambulanseutrykninger 4 personer 1 følgeperson 1-2 radiografer Mobil røntgen: 1 radiograf Evt. 1 assistent ved eksponering (pleiemedhjelper)

31 Kostnad pr røntgenundersøkelse som funksjon av antall pasienter pr sykehjem kr pr undersøkelse MED AMBULANSE MED MOBIL RØNTGEN MED TAXI Denne figuren forutsetter at det er 20 km fra sykehuset til sykehjemmet, slik at en radiograf rekker å foreta maksimalt 10 undersøkelser pr arbeidsdag.

32 Kostnad pr røntgenundersøkelse (i kr/undersøkelse som funksjon av avstand i km) Kostnad for stasjonær røntgen med ambulanse Kostnad for stasjonær røntgen med taxi Kostnad for mobil røntgen med 1 pasient pr stopp Kostnad for mobil røntgen med max antall pasienter pr stopp Det maksimale antall pasienter som en radiograf rekker å undersøke i løpet av en arbeidsdag synker fra 12 til 1 når avstanden øker fra 0 til 110 km.

33 Konklusjon Mobil bildediagnostisk service bør kunne føre til en målbart bedre og mer effektiv helsetjeneste til beboere i det største institusjonsnivået av vårt helsevesen. Tjenesten vil antakelig bli betydelig billigere enn den er i dag, samtidig som den indirekte kan lette inntakspresset på sykehusene.

Sykehjemsrøntgen på hjul

Sykehjemsrøntgen på hjul Frode Lærum Sykehjemsrøntgen på hjul Mobil, nettbasert røntgenservice for pasienter utenfor sykehus Michael 2005; 2: 168 89. Sammendrag Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon har ført til

Detaljer

Spesialisthelsetjenester til folket!

Spesialisthelsetjenester til folket! Spesialisthelsetjenester til folket! - erfaringer med mobil, digital røntgentjeneste for sykehjemspasienter HelsIT 26 september 2007 Frode Lærum Konvensjonell røntgen i Norge Normalbefolkningen 0.7 rtg.

Detaljer

Flytte diagnostikk ikke pasienter

Flytte diagnostikk ikke pasienter Prosjektrapport november 2010 juni 2012 Mobil røntgentjeneste fra Akershus universitetssykehus til sykehjem og fengsel i 8 kommuner på Romerike. Flytte diagnostikk ikke pasienter Innhold Sammendrag...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Nasjonalt topplederprogram Bess Margrethe Frøyshov Larvik 060411 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ny folkehelselov,

Detaljer

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Jørgen Randers Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Michael 2005; 2: 151 9. Sammendrag I denne artikkelen sammenlignes de samfunnsøkonomiske kostnadene

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Sørlandet sykehus HF Kommunesammenslutningene på Agder 01.02.13 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Medisinsk

Detaljer

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Mennesker med psykisk utviklingshemning på sykehjem Hans Berger er vernepleier og har jobbet som fagkonsulent i habiliteringstjenesten

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Medisinsk rapport 2012

Medisinsk rapport 2012 Medisinsk rapport MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer