Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø"

Transkript

1 Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

2 AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer Melding av pasient inn Ønsket informasjon ved henvisning: Hva er viktig, hva er mindre viktig Arbeid med pasientforløp Hva gjør akutt skadepoliklinikk OBS-posten

3 Organisering av akuttområdet ved SiV Akuttmottaket består av en akuttseksjon og en akuttmedisinsk seksjon. Begge seksjoner ligger i kirurgisk klinikk Akuttmedisinsk seksjon ligger i Anestesiologisk avdeling. Seksjonsleder er Vivvi Bjørnø Eier alle fagsystemene i akuttmottaket Er fagansvarlig for medikamenter, avvik, system og samhandling i akuttmottaket

4 Fellesfunksjoner ved sykehuset Arbeidssted for flere spesialiteter. Tverrfaglig struktur Arbeid på tvers av profesjoner og fag For å oppnå best mulig behandling, må problemstillingene spisses Styringssystemene og faglig oppfølging er underlagt anestesiologisk avdeling ved avdelingssjef

5 Henvisning til spesialisthelsetjenesten Viktig: pasienter henvises normalt ikke til sykehuset, men til en konkret del av spesialisthelsetjenesten, f.eks til nevrolog, ortoped eller psykiater Akuttmottaket er ikke ment å være en fremskutt legevakt, men er et sted der de forskjellige spesialiteter kan undersøke og sortere pasienter uten å kompromittere sengeposter eller operasjonsvirksomhet.

6 Akuttmottaket: Matriseorganisering med fagkonsulenter Helsesekretærer fra kir kontoravdeling Sykepleiere fra kirurgisk sykepleieavdeling Leger fra fagseksjoner(gastrokirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ØNH, Øye, Anestesiologi, Kardiologi, nevrologi, diverse medisinske subspesialiteter) Turnusleger Andre: Bioingeniører, radiografer, portører..

7 Tallgrunnlag for akuttmottaket 2013: pasienter inn i akuttmottak Jevn pågang: Spredning 1432 i februar til 1666 i juli I tillegg akutt skadepoliklinikk med ca pasienter Ca et traume i døgnet, ca 0,6 medisinske akuttsituasjoner pr døgn inkludert hjertestans

8 Ca halvparten av pasienten henvises av legevakt eller fastlege Gjennomsnittlig oppholdstid i akuttmottaket varierer lite Ortopedi ca 4 timer inkl røntgen Nevrologi ca 150 minutter Medisin 3 t 35 min

9 Sammensetning innlagte pasienter

10 Når pasienten henvises Pasienten må (dessverre) meldes både til respektive avdeling og til akuttmottak Årsak: Legen har mye av arbeidet på vakttid andre steder enn i mottaket og må prioritere. Akuttmottaket har begrenset med behandlingsplasser og må av og til rydde plass til neste pasient Unntak: Pasienter til skadepoliklinikken Fordi: skadepol er bemannet med ortoped frem til kl 22. Denne driver ikke med annen virksomhet ved siden av.

11 Fra praksisnytt Alle meldinger om innleggelse av øyeblikkelig hjelp-pasienter skal nå meldes sykehusets sentralbord Sentralbordet sørger for at telefonen settes over til aktuell sykehuslege. Dersom man ikke oppnår kontakt med ønsket lege, settes telefonen til AMK eller akuttmottaket alt etter om pasienten trenger ambulansetransport eller ikke. Ved åpenbart alvorlige tilstander som trenger umiddelbar ambulansetransport, ringes 113 først.

12 Triagesystemer Pasienter som henvises blir triagert ved ankomst sykehuset. Brukes både i ambulansetjenesten og i akuttmottaket Vurdering av pasienten ut fra enten kontaktårsak eller vitalparametre Den vurderingen som gir størst hastegrad gjelder Pasienter kan ikke retriageres uten legevurdering Ved lang ventetid i akuttmottak opptriageres pasienten

13

14

15

16 Hastegrad

17 Akutt skadepoliklinikk Er ment å være et utvidet poliklinisk tilbud for pasienter med akutte(under 24 timer gamle) skader Bemannes av ortoped eller turnuslege(natt) Brukes(feilaktig?) også til akutte vurderinger av enkelte kirurgiske tilstander(eks akutt rygg) Overlapper noe med kommunens tilbud om legevakt(eks: Sutur sv småsår) Pasienten kan henvende seg direkte De fleste henvist av legevakt

18 Akutt skadepoliklinikk Behandler ca pasienter pr år, dvs 30 pasienter i døgnet i gjennomsnitt Pasienter henvist via legevakt eller fastlege kommer ofte via røntgen God ordning: den som ser pasienten først forordner rtgundersøkelse. Ved funn på rtg henvises pasienten til skadepoliklinikken. Ved negativt funn følges pasienten opp av primærhelsetjenesten Dersom henviser ønsker undersøkelse av ortoped uavhengig av rtg-funn må dette avtales på telefon og skrives på henvisningen.

19 Melding til akutt skadepoliklinikk Trenger ikke meldes på forhånd Utfordring I: Enkelte ansatte ved legevaktene henviser pasienter direkte til skadepol ved stor pågang på legevakten(uten vurdering eller stillingtagen til rtg) Utfordring II: Skadepoliklinikken er ment for akutte skader som ikke kan vente, ikke for gamle skader eller akutthenvisning til ortoped for andre problemstillinger Utfordring III: Dårlig sortering av pasienter ved skadepoliklinikken. Dersom legevakt eller fastlege mener at pasienten bør prioriteres raskt inn, bør henvisningen merkes med dette.

20 Effektiv kommunikasjon mellom fastleger, legevakt og sykehus Hvilken informasjon har sykehuset behov for? Mal: Den gode henvisning For et par år siden utarbeidet en arbeidsgruppe med rep fra sentrale klinikker + praksiskonsulentene, og ledet av Irene Jørgensen, forslag til Den gode epikrise og Den gode henvisning. Disse malene ble forsøkt implementert både internt på SiV og hos fastlegene Denne malen gjelder fortsatt

21 Melding pasienter Bløtkirurgi: Pasienten ønskes meldt til primærvakt (telefon 1101) og til akuttmotaket(telefon 2820). LIS vil gjerne snakke med innleggende lege. Det er sjelden behov for melde pasienten direkte til bakvakt; det gjør LiS ved behov.

22 Ortopedi: Innleggelse: Pasienten meldes på telefon til primærvakt ortopedi, telefon Skadepoliklinikk: Pasientene kan møte direkte eller med henvisning fra primærlege

23 Medisin/Nevrologi: Alle pasienter ønskes innmeldt Dagtid Seksjonerte vaktcallinger Kveld/Natt/Helg LiS-lege i akuttmottak

24 Akutt-timer neste dag? Nei, i utgangspunktet ikke. Unntak: Avtalt med primærvakt etter spesielle forløp(dvt) Eventuelt kan dette avtales direkte med primærvakt i hvert enkelt tilfelle. Da kan han/hun videreformidle dette til neste LiS. Pasienten bør også meldes til akuttmottaket slik at de vet om at pasienten kommer på morgenen.

25 Henvisningsmal Den gode henvisning, beskrevet i KITH, KITH-rapport (ISBN ) Diagnose(r) CAVE Familie/sosialt / kommunale tjenester Tidligere sykdommer Aktuell problemstilling Utredningsresultater Ønsket undersøkelse / behandling Legemidler Vurdering av hastegrad Informasjon til pasient / pårørende

26 Alle innleggelser fra hjemmesykepleie og sykehjem skal gå via lege Konferanseplikt ved enhver innleggelse fra sykehjem. Henvisningsskriv skal alltid følge pasienten. Hvis ikke pasienten har det med seg, kan det fakses til akuttmottaket, faksnummer OBS: Husk å slette personopplysninger. Merk faksen med forbokstaver og kjøn og ring mottak for å fortelle at faksen kommer

27 Arbeid med pasientforløp Arbeid pågår med de største pasientgruppene og i de gruppene der et strømlinjeformet forløp er viktigst: Brudd i øvre femurende Sepsis Hjerneslag Brystsmerter Akutt abdomen Mål: Korte ned oppholdstiden i akuttmottaket og bedre beslutningsprosessen

28 OBS-posten Behandler 600 pasienter i året Har 13 senger 8 medisinske 5 kirurgiske Fleksibel løsning Pasienter som ikke kan avklares i akuttmottaket Pasienter som trenger kortvarig observasjon(under 12 timer)

29 Bruk av OBS-posten Ortopedi: Hovedsakelig commotio cerebri som skal observeres 6 timer Enkelte pasienter med akutt ryggproblematikk Medisin Brystsmerter uten EKG-forandringer Uspesifisert funksjonssvikt Synkope Mindre alvorlige intoksikasjoner Kirurgi: Akutt abdomen for avklaring Nyre/gallestein Anale plager/blødning Nevrologi: TIA

30

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Kad-lege Hallgeir M. Kolvik Virksomhetsleder Trond Skårn Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400 mill. kroner Jørgen Nissen-Nygård, Bodø kommune

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer