Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014"

Transkript

1 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger

2 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Avtale om inntil 4 øyeblikkelig hjelp plasser (kommunen får betalt for 2 plasser). Oppholdet bør normalt ikke overstige 3 døgn. Sykepleier tilgjengelig i selve avdelingen 24 timer i døgnet. Legetilbud dekkes av tilsynsleger, leger på legevakt, fastleger og andre kommunalt ansatte leger. Responstid for kontakt: max 10 min.

3 Hvem legger inn pasienter? Fastleger/vikarleger i Hå kommune Legevaktleger: fastlegene + 3 eksterne legevaktvikarer. Hå kommune: Ca innbyggere. 16 kommunalt ansatte fastleger i større/mindre stillinger, 1 privat fastlege i solopraksis,1 turnuslege. 3 eksterne leger som tar legevakter i kommunen

4 Hå sykehjem 4 langtidsavdelinger med 16 pasienter i hver avdeling. 1 korttidsavdeling/ Rehab med 16 plasser/rom. Tar imot øyeblikkelig hjelp pasienter, rullerende pasienter, palliative pasienter, pasienter fra sykehus, treningsopphold/vurderingsopphold osv. Varierende belegg, 12-24pasienter.

5 Legetilsyn Hå sykehjem har til sammen 120% tilsynslegestillinger, dekkes av 3 leger (20% +50% +50% stilling). Daglig tilsyn i korttidsavdelingen (hverdager), 85% stilling på korttidsavdelingen/rehab avdelingen. Helg og helligdager: avtale med legevakten om tilsyn i avdelingen til øyeblikkelig hjelp pasienter Kontakt ellers med tilsynslege/legevakt.

6 Innleggelseskriterier Akutt forverrelse av kjent tilstand, fex Kols Dehydrering/ernæringssvikt Hjertesvikt Akutt nyoppstått sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling (men ikke innleggelse sykehus) fex infeksjon, urinretensjon, dårlig kontrollert diabetes, kompresjonsbrudd rygg osv Palliasjon (ikke bare kreftdiagnoser) Smertebehandling Lindring i livets sluttfase Kvalmebehandling Pasienter med behov for korttidsobservasjon. Når det trengs en avklaring på om pasienten kan returnere til eksisterende omsorgsnivå eller må overføres til et annet omsorgsnivå, der henvisende lege mener pasienten kan observeres utenfor sykehus. Fex magesmerter.

7 Innleggelseskriterier Pasienten innlegges etter gitte kriterier (se forrige bilde). Ved innleggelse bør diagnose foreligge. Utrednings- og behandlingsplan skal følge pasienten.

8 Øyeblikkelig hjelp, prøver/undersøkelser i avdelingen Innleggende lege har oftest tatt prøver i forkant. Undersøkelser som kan kontrolleres/gjentaes i avdelingen: BT, puls, metning, EKG (må vurderes av lege) Hb, CRP, INR, blodsukker, urinprøver, hemofec Blærescanning Andre blodprøver: 1 fast blodprøvedag i uka, men kan avtales prøver også andre dager (hverdag) med legekontor i samme bygning.

9 Øyeblikkelig hjelp statistikk Rapport til helsedirektoratet for perioden innleggelser 103 fra hjemmet, 8 fra andre kommunale institusjoner/boliger med heldøgnstjenester. 53 innlagt via fastlege, 20 via annen lege, 37 via legevakt, 1 annet. 66 innleggelser på dagtid, 21kveld hverdag,3 natt hverdag, 21 i helg/helligdag. Alder: 1i gruppen 0-17 år, 13 i gruppen 18-49, 12 i gruppen år, 43 i gruppen år, 15 over 90 år. (obs feil totalsum!!) Flest kvinner (omtrent 2:1).

10 Øyeblikkelig hjelp statistikk ICPC-2 diagnoser i perioden : A Allmenn/uspes: 21 D Blod/immunsystem: 2 D Fordøyelsessystem: 4 F Øye, H Øre: 0 K Hjerte-karsystem: 3 N Nervesystem: 0 P Psykisk: 5 R Luftveier: 23 S Hud: 2 T Endokrint,metabolisme,ernæring: 17 U Urinveier: 5 W Svangerskap, fødsel : 18 X Kvinnelige kjønnsorgan 0 Y Mannlige kjønnsorgan 1 Z Psykososiale/sosiale problem 1 L Muskel/skjellettsystem 8 SUM: 110 inneggelser, 1 mangler.

11 Øyeblikkelig hjelp Dominerende tilstander: Infeksjoner (luftveier, urinveier) Smerter Dehydrering Nedsatt allmenntilstand

12 Øyeblikkelig hjelp Hå sykehjem Jan-des innleggelser fordelt på 85 personer 44 utskrevet til hjemmet innen 3 døgn(42%) 50 utskrevet til korttidsopphold(47%) 7 sendt til SUS ila korttidsoppholdet(7%) 5 utskrevet til langtidsopphold etter 3 døgn(5%) De fleste blir altså 3 døgn eller mer i avd.

13 Øyblikkelig hjelp Hå sykehjem sendt til SUS ila oppholdet Inn.diagnoser da de ankom sykehjemmet: Smerter lyske Pneumoni Kreft m/nedsatt allmenntilstand Pneumoni Væskebehandling Svimmelhet/angst Pneumoni

14 Øyeblikkelig hjelp Hå sykehjem 2014(jan til sept/okt) 77 innleggelser fordelt på 55 personer Ser ut til å bli færre innleggelser i år enn i fjor.

15 Øyeblikkelig hjelp Innleggelsesdiagnoser Vanligste innleggelsesgrunner har til nå vært infeksjoner, smertebehandling og dehydrering/behov for væske. EKSEMPLER: Pneumoni, luftveisinfeksjon, KOLS Pyelonefritt, Urinretensjon Brystsmerter, Atrieflimmer, Syncope, Hypotensjon Magesmerter, Kvalme/oppkast, Dehydrering, Obstipasjon, Melena, Gallesmerter Smerter muskel/skjellett, Urinsyregikt Nedsatt allmenntilstand, Økt pleiebehov, Causa sosialis, Abstinensbehandling Hyperemesis Urolig/forvirret, Angst, Depresjon Erysipelas Diabetesproblem, Hypoglykemi

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Verdi og verdighet når man blir gammel

Verdi og verdighet når man blir gammel Verdi og verdighet når man blir gammel Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling En viktig del av legekunsten er evnen til å observere. Overlat ikke noe til tilfeldighetene, overse ingenting;

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Farvel til intensiv hva nå?

Farvel til intensiv hva nå? Farvel til intensiv hva nå? Tilbake til hverdagen etter intensiv behandling Dette heftet er ment som en hjelp for deg og dine nærmeste. Heftet inneholder informasjon og veiledning om problemer eller bekymringer

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2 Ankende part A Advokat Laila Kjærevik Ankemotpart Helse og Omsorgsdepartementet Advokat Ole Marius Emberland

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer