Spesialisthelsetjenester til folket!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialisthelsetjenester til folket!"

Transkript

1 Spesialisthelsetjenester til folket! - erfaringer med mobil, digital røntgentjeneste for sykehjemspasienter HelsIT 26 september 2007 Frode Lærum

2 Konvensjonell røntgen i Norge Normalbefolkningen 0.7 rtg. us/person/år 6 sykehjem i Oslo <0.5 rtg. us/sykehjemspasient/år

3 Digital radiografi i sykehjem >1700 pas. > 2000 u.s.

4 16A høyfrekvent, 90kg røntgenapparat(sedecal, Spania) Full-format digital røntgendetektor med lap-top PC og software (Canon, Japan)

5 Involvert fagpersonale Konvensjonelle rtg.us: To ambulansetransporter 4 personer 1 følgeperson fra sykehjem 1-2 radiografer Mobil røntgen: 1 radiograf (1 hjelper fra sykehjemsposten)

6 Resultater mobil DR i sykehjem (n=125/197) Tentativ diagnose Verifisert 58% (n=72) Avkreftet 42% (n=52) (Usikker n=1) Konsekvenser for pasientbehandling 85% (n=106) for pleie 71% (n=89) Type rtg.u.s.: Skjelett 72%, thorax 34%, abdomen 3%

7 Resultater spørreskjema, sykehjemsleger 125/197 pas.obs. Alternativ til mobil DR-service: Ingen (for dårlig pas.) Innleggelse Poliklinisk us. 10% (n=12) 14% (n=18) 72% (n=90) Innlagt etter us. Rtg.us. når røntgentj. likevel er der 8% (n=10) 3% (n=4)

8 Alternative transportmåter (n=125/197) Ambulanse 54% (n=68) Taxi 36% (n=45) Manglende info 10% (n=12)

9 Målgruppe geriatriske- og andre vanskelig forflyttbare pasienter i sykehjem, omsorgsboliger, fengsler, terminale- og tungt funksjonshemmede pasienter pasienter ved distriktsmedisinske sentre og sykestuer

10 Flytte utstyr i stedet for pasienter Miniatyrisering, digitalisering og datakommunikasjon legger til rette for økt utstyrsmobilitet og større fleksibilitet i tilbudet fra helsevesenet Fagpersonale med minste effektive kompetansenivå (radiografer, audiografer, øyelegeassistenter/optikere) Mer tilgjengelig spesialistkompetanse, utvidet mulighet for oppfølging og kontroll av pasienter

11 Nursing home patients nursing home beds in Norway 70-80% suffers dementia 3-4 chronic diseases per patient At the end of life Each patient has the same rights to palliative treatment and functional improvements as the normal population!

12 Mapping How many and which types of health incidents occur in nursing homes? How often is specialist services (i.e. conventional x-ray) required? What happen with and around- patients who require examinations and treatments outside their nursing homes?

13 Mapping 6 nursing homes 32 wards 714 patients 8 weeks Aug-Oct 2004 Registration of all acute/subacute events affecting health condition, incl. deaths and planned specialist controls

14 Results 453 events: 299 in females, 154 men Age: years, mean 85 Physical assessment: Score 7 til 30, mean 19.7 PADL-nivå (Lawton Brody) - Range 6-30 Chronic diseases: Variation from 0 to 9, mean 3,1 Heart/lung, cancer, bowel, degeneration muscle-/skeleton, post-traumatic sequela/fractures, dementia, neurologic dieaease/parkinson, depression, severely reduced senses

15 453 health events: Suspected serious disease 218 (48,1%) ca 50% urologic infections, ca 25% other infectious diseases Sudden trauma 68 (15%) 54 fall injuries: 28 pts. referred to x-ray, 3 hospitalized 13 soft tissue wounds 13 fall injuries prevailed/treated in the nursing homes Acute functional deficiency 23 (5,1%) Pain, syncope, fatigue, preterminal suffering Other 114 (23%) INR, bls, distress, medic. side effects + controls Deaths 40 (8,8%): 37 in nursing homes, 3 in hospitals

16 Specialist consultations (N=114) X-ray 51 (44,7%) X-ray controls 8 (7%) Other 40 (35,1%) (ENT, eye, gyn-, neuro-, urology, dermatology. Gastro-, cystoscopy, dementia assessments, pacemaker controls etc) 15 pts (13,2%) referred prior to project start up

17 X-ray 51 acute + 8 controls (> 50% of all 114 specialist consultations) 8 controls hip- or arm fractures 28 emergency exams/trauma 9 degenerative joints 9 dyspnoea, pneumonia and/or heart insuff. 1 US (DVT?) 1 urography (hematuria) 1 barium enema (bowel pain) 2 CT caput (stroke, dementia assessment)

18 Time consumption for out-patients travelling, waiting time - and examination (N=73) X-ray exams: With ambulance transports mean 5 hours range 1,5-11,5 With taxi mean 3,5 hours range 1,5-6,5 Other consultations Ambulance mean 3,1 hours range 1,5-6,0 Taxi mean 2,9 hours mean 1,5-8,5 hours

19 Dependence time away from nursing home and increasing distress Hours Timer 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 No/small Liten belastning, distress n=39 Exhausted/confused Svært sliten/forvirret, n=33

20

21

22 8 000 Costs per x-ray examination Kostnad pr røntgenundersøkelse (i kr/undersøkelse som funksjon av avstand i km) (NOK per exam as a function of distance in km) Stationary X-ray and ambulance Stationary X-ray and taxi Mobile x-ray, 1 patient per stop Mobile x-ray, 2 patients per stop Kostnad for stasjonær røntgen med ambulanse Kostnad for stasjonær røntgen med taxi Kostnad for mobil røntgen med 1 pasient pr stopp Kostnad for mobil røntgen med 2 pasienter pr stopp

23 Høykom/NFR utredning Price Waterhouse Coopers (PWC) 2006 Konklusjoner: I befolkningstette regioner vil mobile røntgentjenester være samfunnsøkonomisk lønnsomt gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i analysen Lønnsomheten avhenger i stor grad av størrelsen på brukermassen i regionene og i mindre grad av avstanden mellom sykehjemmene Bortsett fra Oslo og Bergen vil helseforetakene få økte kostnader mens kommunene i både befolkningstette og mindre befolkede regioner få reduserte kostnader Helseeffektene er av stor betydning for brukergruppen. Imidlertid utgjør ikke tiltaket et stort innsparingspotensial for samfunnet som helhet (i underkant av 5 millioner per år for de fire største byene)

24 Andre mulige tjenestetilbud Prosjektutredning og - organisering med mobil røntgen som eksempel: Video-assisterte spesialistkonsultasjoner EKG Ultralyd-diagnostikk Computer tomografi Klinisk kjemi/mikrobiologibiler Synsbil (oftalmologi) Hørselsbil (audiologi)

25 Konklusjon Mobil medisinsk service Respons på den kommende geriatriske tsunami Øke medisinsk status og utrednings/behandlingskvalitet i sykehjem Utnytte miniatyrisert utstyr, digital teknologi og dataoverføring Bidrag til en mer fleksibelt helsetjeneste

RAPPORT. Forprosjekt: Mobile helsetjenester

RAPPORT. Forprosjekt: Mobile helsetjenester RAPPORT Forprosjekt: Mobile helsetjenester 22. desember 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no RAPPORT - Forprosjekt

Detaljer

Sykehjemsrøntgen på hjul

Sykehjemsrøntgen på hjul Frode Lærum Sykehjemsrøntgen på hjul Mobil, nettbasert røntgenservice for pasienter utenfor sykehus Michael 2005; 2: 168 89. Sammendrag Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon har ført til

Detaljer

Flytte diagnostikk ikke pasienter

Flytte diagnostikk ikke pasienter Prosjektrapport november 2010 juni 2012 Mobil røntgentjeneste fra Akershus universitetssykehus til sykehjem og fengsel i 8 kommuner på Romerike. Flytte diagnostikk ikke pasienter Innhold Sammendrag...

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus.

Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus. PerHalvorLunde Erfaringermedbaderompåsykehjem ogfrasykehus. Erfaringermedbaderompå sykehjem ogfrasykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Nasjonalt topplederprogram Bess Margrethe Frøyshov Larvik 060411 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ny folkehelselov,

Detaljer

1. Omsorg ved livets slutt 1. 1.1 Innledning

1. Omsorg ved livets slutt 1. 1.1 Innledning 1. Omsorg ved livets slutt 1 1.1 Innledning Omdømmet til et hvert helseforetak er avhengig av at pasientene opplever at de blir ivaretatt på en god måte. Inge Lønning har omtalt døden som den siste helsetjeneste.

Detaljer

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Jørgen Randers Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Michael 2005; 2: 151 9. Sammendrag I denne artikkelen sammenlignes de samfunnsøkonomiske kostnadene

Detaljer

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene skal som et ledd i samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47 (2008-2009), ha opprettet et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Omsorg ved livets slutt 1

Omsorg ved livets slutt 1 Omsorg ved livets slutt 1 Innledning Omdømmet til et hvert helseforetak er avhengig av at pasientene opplever at de blir ivaretatt på en god måte. Inge Lønning har omtalt døden som den siste helsetjeneste.

Detaljer

Etiske utfordringer på sykehjem

Etiske utfordringer på sykehjem U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Etiske utfordringer på sykehjem Bettina S. Husebø Institutt for global helse og samfunnsmedisin, IGS Senter for eldremedisin og samhandling, SUS Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

7. juni 2014. Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO

7. juni 2014. Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO 7. juni 2014 Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge Utarbeidet for NHO 2 PRIVAT BIDRAG TIL OFFENTLIG FINANSIERT HELSE OG OMSORG I NORGE DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

Radiologi og samhandlingsreformen

Radiologi og samhandlingsreformen Radiologi og samhandlingsreformen 1 Status 60% av helsebudsjettet til pasientens siste leveår 10% av pasientene bruker 70% av ressursene Kommunehelsetjenesten bruker mer en spesialisthelsetjenesten Yrkesaktive

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester av Hege Gjertsen, Gisle Solvoll

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Se hele bildet. Hva er målet? Samhandling og symtomlindring. Hvordan sikre god pasientbehandling? Hva karakteriserer pasientene?

Se hele bildet. Hva er målet? Samhandling og symtomlindring. Hvordan sikre god pasientbehandling? Hva karakteriserer pasientene? Samhandling og symtomlindring. Hvordan sikre god pasientbehandling? Hva karakteriserer pasientene? Hva er målet? Målet=Palliasjon Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsma te som har til

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene NF-rapport nr. 12/2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester 20 15

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer