Legerollen innenfor eldreomsorg. Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legerollen innenfor eldreomsorg. Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin"

Transkript

1 Legerollen innenfor eldreomsorg Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin

2 Allmennlegerollen Gisle Roksund 30.august 2008 Side 2

3 Primary care deals with most health problem for most people most of the time Barbara Starfield Gisle Roksund 30.august 2008 Side 3

4 En helsetjeneste basert på en godt utbygget allmennmedisin er best og billigst Barbara Starfield Put doctors where they count Gisle Roksund 30.august 2008 Side 4

5 Lots of evidence.. Good relationship with a freely chosen primarycare doctor, preferably over several years, is associated with better care, more appropriate care, better health and much lower health costs Gisle Roksund 30.august 2008 Side 5

6 In contrast. Little is known about most benefits of specialty care, although we do know that the greater the supply og specialists, the greater the rates of visits to specialists Gisle Roksund 30.august 2008 Side 6

7 We also know that when the specialists care for problems outside their main area of expertice, the results are not as good as with primary care Gisle Roksund 30.august 2008 Side 7

8 Allmennmedisinens samfunnsoppdrag (1) Kommunene skal bl.a. sørge for allmennlegetjeneste, herunder Fastlegeordning og legevaktsordning, for å fremme helse; forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, skade eller lyte; utføre medisinsk habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg, samt hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner (Lov om Helsetjenesten i kommunene, 1-3) Gisle Roksund 30.august 2008 Side 8

9 Allmennmedisinens samfunnsoppdrag (2) Fastlegen har bl.a. ansvaret for planlegging og koordinering av individrettet forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling. Innbyggerne på fastlegens liste skal få utført nødvendige allmennlegetjenester, og få henvisning til andre helsetjenester etter behov, få utskrevet helseattester og få legeopplysninger ved søknad om helse-, trygde- og sosialtjenester (Forskrift om Fastlegeordningen 7 med merknader) Gisle Roksund 30.august 2008 Side 9

10 En problematisk utvikling Gisle Roksund 30.august 2008 Side 10

11 Antall leger Yrkesaktive Allmennleger År Gisle Roksund 30.august 2008 Side 11

12 Mrd NOK 80 Sykehusdrift Fastlegeordning År Gisle Roksund 30.august 2008 Side 12

13 Det skaper visse kapasitetsproblemer.. Gisle Roksund 30.august 2008 Side 13

14 Primærhelsetjenesten er grunnmuren.. Gisle Roksund 30.august 2008 Side 14

15 Konsekvenser for kunnskapsproduksjonen Gisle Roksund 30.august 2008 Side 15

16 Forskning sykehus vs allmennmedisin Sykehus 1,5 mrd 2 Allmennmedisin 20 mill Gisle Roksund 30.august 2008 Side 16

17 Kunnskapens gyldighet og anvendbarhet Fragmenterte evidens-baserte behandlingsmål etablert i spesialisthelsetjenesten er uforenlige med den kliniske virkelighet når anbefalingene appliseres på det enkelte individ i den generelle befolkning Gisle Roksund 30.august 2008 Side 17

18 Risikomedisinens utopiske 0-visjon Sterk ekspansjon Stadige flere undersøkelser for å identifisere økt risiko for sykdom Medisinsk teknologi sentralt Stadig flere blir risikanter Lavere terskel for å være unormal Gisle Roksund 30.august 2008 Side 18

19 Diagnostikk og behandling i meste laget? Gisle Roksund 30.august 2008 Side 19

20 Organspesialistenes teknologiske imperativ Organspesialistene betrakter kliniske problemstillinger (selvfølgelig) fra et avgrenset perspektiv Stor tilgang på medisinsk teknisk utstyr Alvorlige sykdommer forekommer ofte Faglig virkelighetsoppfatning skiller seg fra allmennlegenes Avvente vs hurtig utredning Gisle Roksund 30.august 2008 Side 20

21 Teknologiens kolonialisering av lidelsenes verden De medisinsk uforklarlige lidelser Pasienten føler seg syk, men legen finner ikke feil Stort press på utredninger og henvisninger Gisle Roksund 30.august 2008 Side 21

22 Gisle Roksund 30.august 2008 Side 22

23 Bentetthet og osteoporose En oversikt over forventninger som myndigheter og spesialistmiljøer har til allmennlegen... Vold i hjemmet? Rusmisbruk? Prehypertensjon? Cancer mammae Depresjon Angst Bipolare lidelser Fysisk Syn, aktivitet grønn Seksuell stær dysfunksjon hørsel Vaksinasjoner/ Tidlig ultralyd Kolo-Rekta cancer Kolesterol Alkohol Fedme Røyking Kroniskc obstruktiv lunge lidelse Diabetes MMI Demens Alzheimer Kardiovaskular risiko profil Influensa Pneumoni NAV DIALOGMØTER (Hormonell erstatning) Hypertensjon Tverrfaglig samarbeid Kilde:J. Sigurdsson/L.Getz Homo cystein Fibrinogen Stenose i carotis arterier Klamydia Internkontrollsystem Gisle Roksund 30.august 2008 Side 23 Multidose Genetiske tester?

24 Eldresomsorgen Legene er blitt marginalisert: Gisle Roksund 30.august 2008 Side 24

25 Årsverk PLO vs leger i komm.htj Årsverk PLO Årsverk leger komm.htj Årstall Gisle Roksund 30.august 2008 Side 25

26 Allmennlegens breddekompetanse er unik Helt nødvendig for eldre med mange kroniske sykdommer Gisle Roksund 30.august 2008 Side 26

27 Kjerneoppgaven Det kliniske møtet Gisle Roksund 30.august 2008 Side 27

28 Kommunikasjon og forståelse er grunnlaget Gisle Roksund 30.august 2008 Side 28

29 PLOMS utenfor institusjon For lite kompetanse! Hjemmeassistenttjeneste Gisle Roksund 30.august 2008 Side 29

30 Sykehjem Masse å hente på mer faglighet La det ikke bli med bare fagre løfter! Gisle Roksund 30.august 2008 Side 30

31 Hva må til, og hva gjør vi? Et betydelig løft i antall allmennleger (HDir: 2780 nye årsverk!) Et betydelig løft i årsverk sykehjemsleger Sykehjemslegene må også ha ansvar på systemnivå Kompetanse: ref.gruppe + utredning behov for kompetanse Et betydelig løft i forskning i allmennmedisin på allmennmedisinens premisser Gisle Roksund 30.august 2008 Side 31

32 Takk for at dere hørte på Gisle Roksund 30.august 2008 Side 32

Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013. Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013. Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013 Venstre og Kristelig Folkeparti Vår ref: erb/kbs Helsepolitiske innspill til

Detaljer

Fagdag for Helsestasjonstjenesten i Vest-Agder

Fagdag for Helsestasjonstjenesten i Vest-Agder Fagdag for i Vest-Agder Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift for det

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Unødvendige innleggelser

Unødvendige innleggelser 30 Unødvendige innleggelser finns dom? av jan emil kristoffersen hovedbudskap Det er sprikende data på forekomsten av unødvendige innleggelser, men noen forfattere anser at ambulante alternativer til innleggelse

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått i oppdrag av Helsedirektoratet

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

HELSEVESEN OG SAMFUNN. Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage

HELSEVESEN OG SAMFUNN. Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage HELSEVESEN OG SAMFUNN Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage Hva er samfunnsmedisin Samfunnsmedisin = offentlig helsearbeid = public health = community medicine Samfunnsmedisin individrettet behandling

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Skolehelsetjenesten - til ståkarakter?

Skolehelsetjenesten - til ståkarakter? Skolehelsetjenesten - til ståkarakter? Ba om å bli sett men døren var låst Jorunn Lervik, folkehelserådgiver Fylkesmannen/ Helsetilsynet i Sør- Trøndelag 20.10.2011 Innholdet i foredraget Hva er intensjonen

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon.

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Fredag den 09.12.11 kl. 13.45 14.45 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad Fastlegens rolle? Rolle??. Spiller et spill. Instruert. Mulig aktør i en begivenhet. Hva

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

Medisinske problemstillinger og problemstillinger knyttet til medisinsk forskning

Medisinske problemstillinger og problemstillinger knyttet til medisinsk forskning Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Medisinske problemstillinger og problemstillinger knyttet til medisinsk forskning Av: Toralf Hasvold Nasjonalt Senter for Telemedisin

Detaljer

Ungdomshelse. - Hvordan sikre et tilrettelagt tilbud til unge brukere av helsetjenester. Et notat fra Unge funksjonshemmede

Ungdomshelse. - Hvordan sikre et tilrettelagt tilbud til unge brukere av helsetjenester. Et notat fra Unge funksjonshemmede Ungdomshelse - Hvordan sikre et tilrettelagt tilbud til unge brukere av helsetjenester Et notat fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende

Detaljer

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forord Helsedirektoratet fikk i brev datert 14.05.09 med endringer i brev 4.11.2009 i oppdrag av Helse- og omsorgdepartementet å utrede

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten forebyggende helsetjenester

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten forebyggende helsetjenester Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten forebyggende helsetjenester Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått i oppdrag å vurdere og foreslå ulike elementer i et nasjonalt

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer