Marit Rognerud, bydelsoverlege BSN ( ) overlege FHI fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marit Rognerud, bydelsoverlege BSN (2010-2014) overlege FHI fra 1998 ---"

Transkript

1 Marit Rognerud, bydelsoverlege BSN ( ) overlege FHI fra

2 Forekomst av Betydelige psykiske plager i helseundersøkelser:

3 Ca 15% av befolkningen har en eller flere «vanlige psykiske lidelser» på et gitt tidspunkt

4 De fleste søker og får hjelp hos allmennlege Psykiske helseproblemer: (SSB-LKUS) om hvor man får hjelp

5 Kan raskere og bedre behandling føre til færre på uføretrygd?

6 Uføretrygd og psykiske lidelser Angst og depresjon står for 2/3 av uføretrygdede grunnet psykiske lidelser. Og dette er tilstander som lar seg behandle

7 Psykiske lidelser forbruker mer primærhelsetjenester enn hjertelidelser

8 Hva er så rett behandling?

9

10 Følgende pasientgrupper prioriteres i spesialist tjenesten: Alvorlig depresjon Invalidiserende angst Selvmordfare Alvorlig spiseforstyrrelse Bipolar Psykotiske symptomer

11 Opptil 90% av angst og depresjon diagnostiseres og behandles i primærhelsetjenesten Men er tjenestene: Accessible and integrated health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, that are person-focused rather than disease-focused Primary Health Care, PHC (IOM / WHO):

12 Fastlegen et bredt lavterskeltilbud Høy tilgjengelighet (ø-hjelp / time) Bredt fokus (fysisk/psykisk/sosialt) Kontinuitet over tid og kjenner ofte hele familien Vi besøker fastlegen 5,7 ganger i året i snitt (HELFO) I BSN: 85% besøker fastlegen minst en gang pr år (av ) var innom siste mnd

13 Strategisk rett sted er fastlegens kontor! Folk søker ofte fastlege tidlig Problemstillinger er ofte diffuse i første omgang Orker ikke jobben, sover dårlig, trenger sykemelding. Får bred utredning (sjekker ut somatisk årsak også Fastlegen kjenner tidligere sykdom og familie historikk Fastlegen holder kontakt over tid / sykemelding

14 Hver fjerde langtidssykemelding i Hordalandsstudien skyldtes angst/depresjon Fastlegens begrensninger: Avsetter for lite tid til slike pasienter Minste motstands vei: Sykemelding og piller Behersker ofte ikke psykoterapi godt nok Henviser til spesialisthelsetjeneste, Men disse pasienter har ingen rettigheter der

15 Er norsk primærhelsetjeneste designet for rett behandling? Hvorfor samarbeider ikke fastlegene med andre yrkesgrupper for å hindre kronifisering og For å hindre at så mange faller ut av arbeid? Monofaglig silosystem som i Norge - Eller - Tverrfaglige helsesentre som f eks i England?

16 Er god kvalitet mulig i en kultur av faglig silotenking? PHC - Quality essentials (IOM / WHO): Accessible Comprehensive Coordinated Continous Accountable

17 Hva er rett tid for behandling? Mange avveininger må til for å bestemme rett tid: Mye går over av seg selv Sykmelding kan utløse tilbaketrekking og passivisering Bør senest tas tak i når behovet for sykemelding melder seg

18 Rask psykisk helsehjelp Britisk modell «Lavterskel» - direkte tilbud med psykiatrisk sykepleier uten henvisning og tidlig hjelp? NB! Mye av dette går over av seg selv!! Unødig overbehandling hvis alle kan gå direkte? Mange har også somatiske symptomer, hvordan utelukkes alvorlig somatisk sykdom? Tør de kjøre eksponering hos angstpasienter uten backing fra lege? Fare for at RPH blir en ny lavterskeltjeneste som blir en ny monofaglig silo i primærhelsetjenesten? Hva med kvalitetskriteriene som poengterer betydningen av å ha gode generalister i førstelinjen? Bred utredning, koordinering (spesielt knyttet til sykemelding og beskjeder til pasient)? journalføring (dokumentere og stå faglig ansvarlig for tiltak og resultater) kontinuitet over tid?

19

20 Resultater (1 av 2) Kvinner 70 % Menn 30% Gjennomsnittsalder 38,9 år Andelen som normalt er i lønnet arbeid er: 74,5 % Andel som vurderes å være i målgruppen 82,5% Andel som er rehenvist 8,0% Andel som ble viderehenvist 3,3 % Andel som mottok behandling* 92,0 % *Pasienten regnes som å ha mottatt behandling hvis han/hun har fått: Minst 1 individuell konsultasjon + deltatt på kurs minst en gang eller minst 2 individuelle konsultasjoner

21 Resultater (2 av 2) Frammøteprosenten til individuelt avtalte timer 90,0 % Andel som droppet ut av behandling før behandlingsslutt 14,4 % Andelen som deltok på kurs: 25,0 % Gjennomsnittlig antall individuelle konsulasjoner var: 6,3 Oppstart Avslutning PHQ-9 snittscore (depr) 12,2 7,6 GAD-7 snittscore (angst) 10,4 6,4

22 Styrker med prosjektet: Bedre koordinasjon, kontinuitet og kvalitet

23 Oppsummert

24 Ubesvarte problemstillinger Er resultatene bedre enn hva fastlegene greier alene? Trenger en RCT for å kunne svare på det! NB: Mye går jo over av seg selv, særlig hvis man prioriterer pasienter med kort sykehistorie og lite symptomer (Tidlig intervensjonsgruppen!) Finansieringen fra Hdir løper ut i 2015.

25 Veien videre? Løsningsforslag til Nasjonale helsemyndigheter Finansieringssystem: Lag «fee-for-service», øker produktiviteten i tjenesten. Betaling både via egenandel og refusjon fra HELFO, Som hos fastlegene og samme egenandelstak som alle andre helsetjenester Monofaglig silosystem? Omorganiser primærhelsetjenesten til tverrfaglige helsesentre I stedet for å bygge ut stadig flere såkalte lavterskeltjenester / monofaglige siloer - og bygg samtidig ut / subsidier elektroniske samhandlingsløsninger

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. informasjon til helsepersonell

LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. informasjon til helsepersonell LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil informasjon til helsepersonell Som helsearbeider kan du være en viktig støttespiller for

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer