RAPPORT. Forprosjekt: Mobile helsetjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Forprosjekt: Mobile helsetjenester"

Transkript

1 RAPPORT Forprosjekt: Mobile helsetjenester 22. desember 2008

2 InnoMed, Helse Midt-Norge, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: , Telefaks: ,

3 RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Mobile helsetjenester Prosjektområde: Samhandling 1. og 2. linje tjeneste Dato: 22 desember 2008 Utarbeidet av: Christoffer Ellingsen Status: Åpen Flytte utstyr i stedet for pasienter Sykehjem Rekvirerende lege Op sentral Røntgen bil (radiograf) Tolkningssenter (radiolog) Lokalsykehus Kopi av bilde og beskrivelse InnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 Trondheim Telefon: , Fax: ,

4 Sammendrag Prosjektet ble kvalifisert i Styringsgruppen i InnoMed 31. januar 2007, etter å ha vært presentert i Styringsgruppen 10. mai Sosial- og helsedirektoratets delfinansiering på kr ble i sin helhet overført Ullevål universitetssykehus og prosjektvarigheten i tilsagnet ble satt fra 01. februar 2007 til 01. desember Hele konseptet i Mobile helsetjenester er å legge til rette for å flytte medisinsk utstyr i stedet for pasienter. Nye teknologiske fremskritt som miniatyrisering, digitalisering og datakommunikasjon legger til rette for økt utstyrsmobilitet og større fleksibilitet i tilbudet fra helsevesenet. Det kan gi mer tilgjengelig spesialistkompetanse, raskere svar og bedre kvalitetskontroll for diagnostikktjenester og utvidet mulighet for oppfølging og kontroll av pasienter. Dette er særlig viktig for symptomlindrende og funksjonsforbedrende tiltak i den raskt økende, eldste delen av befolkningen. Tilstander vil i større grad kunne avklares der pasienten er og gi bedre beslutningsgrunnlag for lokalt utført behandling og pleie. I modulen Mobil røntgen som er en hjørnestein i Mobile helsetjenester, er det høstet mye erfaring. Det er arbeidet med denne modulen som har ført til at mobile helsetjenester endelig er kommet på dagsorden: - Mobil røntgen vil trolig bli brukt som case i arbeidet til Samhandlingsutvalget nedsatt av Bjarne Håkon Hanssen - Det er en prosess på gang i departementet for å finne fram til en finansieringsordning for tjenesten - Mobile helsetjenester og mobil røntgen er eksplisitt nevnt Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7) Dette lover bra for utredning av andre mobile helsetjenester, og en videre vurdering ut fra et samfunnsmessig kost/nytte perspektiv. Om sykdom/område Bakgrunnen for prosjektet er utfordringen som ligger i økt levealder med flere eldre, kronisk syke, sammen med krav til mer effektiv sykehusdrift. Dette fordrer et tjenestetilbud som kan gi mindre inntakspress og bedre samfunnsøkonomi ved at mer diagnostikk og behandling kan skje i pasientenes hjemmemiljø (f.eks. sykehjem). Nye teknologiske fremskritt som miniatyrisering, digitalisering og datakommunikasjon legger til rette for økt utstyrsmobilitet og større fleksibilitet i tilbudet fra helsevesenet. Initiativtaker Frode Lærum har jobbet med konseptet siden I 2002 ble selskapet Telerad Medisinsk Diagnostikk AS etablert og prosjektet ble tatt inn i InnoMed porteføljen som et mulig OFU prosjekt. Dessverre lyktes man ikke i å finne OFU partner pga manglende betalingsmekanismer. InnoMed la prosjektet på vent, men Frode Lærum fortsatte arbeidet. Selskapsetableringen førte ikke fram, men prosjektet ble videreført og fikk i 2004 HØYKOM finansiering til etablering av en pilot Ullevål universitetssykehus Sykehjem i Oslo. I 2006 fikk piloten en positiv PricewaterhouseCoopers (PwC) evaluering. I januar 2007 kom mobil røntgen tilbake til InnoMed som en sentral del i forprosjektet Mobile helsetjenester. I forprosjektet skulle en legge til rette for å utvikle tjenester hvor diagnostikk foretas fra lette, enmannsbetjente biler med digitalt medisinsk utstyr. Pasientene undersøkes ambulant i eget miljø. Dataene overføres over bredbåndsnett, eventuelt kombinert satellitt- og bredbåndsnett, for sentral vurdering og kvalifisert tilbakerapportering.

5 Andre aktuelle tjenester kan være ultralyd-diagnostikk, EKG, video-assisterte spesialistkonsultasjoner (dermatologi), digital synsbil (oftalmologi), hørselsbil (audiologi), blodgiver tilbud, klinisk kjemi/mikrobiologi, og CT for demensutredning/evt helkroppsdiagnostikk. Målsetting med prosjektet Målsettingen med prosjektet er å effektivisere helsetjenesten ved å kunne tilby pasientene mobil diagnostikk i sitt nærmiljø med moderne, tilpasset utstyr og mer tilgjengelig spesialistkompetanse, raskere svar og bedre kvalitetskontroll for diagnostikktjenester. Dette gir utvidet mulighet for oppfølging og kontroll av pasienter og symptomlindrende og funksjonsforbedrende tiltak i den raskt økende, eldste delen av befolkningen. Tilstander vil i større grad kunne avklares der pasienten er og gi bedre beslutningsgrunnlag for lokalt utført behandling og pleie til beste for pasienten. Organisering av prosjektet Arbeidet er gjennomført i et samarbeid mellom Ullevål universitetssykehus, Medisinsk Service Divisjon, Radiologi, Idepoliklinikken og InnoMed v/medinnova. I tillegg har det vært mange enkeltpersoner som har betydd mye for gjennomføringen av prosjektet, ikke minst samarbeidet med en utrettelig og entusiastisk Frode Lærum Resultatet fra prosjektet Allerede i 2006 fikk PricewaterhouseCoopers (PwC) i oppdrag fra Forskningsrådet ved HØYKOM å utarbeide en samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse. Rapporten konkluderer med at mobile røntgentjenester er samfunnsøkonomisk lønnsomt i de fire største byene. Ordningen er også samfunnsøkonomisk lønnsom hvis man knytter tilbudet opp til flere byer som henger sammen i polysentriske regioner. Nedre Glomma er et eksempel på en slik region. I følge PwC er følgende regioner sammenlignbare: Vestfold (Horten Larvik), Grenland, Agderbyene, Haugaland (Karmøy/Haugesund) og Mjøsbyene). Den største utfordringen i forprosjektet har vært å finne fram til en finansieringsmodell for denne type tjeneste som ligger i grenseland mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Det må derfor rettes stor takk til Ullevål universitetssykehus som i samarbeid med Oslo kommune fikk etablert et spleiselag om finansieringen av prosjektet Mobil røntgen, hvor man tilbyr tjenesten til sykehjemmene i Oslo. Siden oktober 2004 er det gjennomført over 3000 røntgenundersøkelser fordelt på 2500 pasienter. Erfaringene viser at undersøkelsen holder kvalitetsmessige mål, tjenesten er bedre for pasientene og billigere for samfunnet Mobil røntgen som er en hjørnestein i konseptet Mobile helsetjenester: Prosjektet fikk betegnelsen "good practice" (gul sløyfe) på egovernment konkurransen i EU i sommer (Tema 4. Effective and efficient administration). Det har også vært positive markeringer og tildels større oppslag i Dagens Næringslivs bilag og magasinet "Bredbånd" (Høykom/NFR) Mobil røntgen ble presentert på European Congress of Radiology i Wien mars 2008 (The Geriatric Tsunami and its Consequences to Imaging Services). Det planlegges en artikkel i European Radiology. Mobil røntgen ble presentert på Innovasjonskonferansen i Stavanger i september 2008 Mobil røntgen har fått avleggere i utlandet Mobirad: Geneve og Basel i Sveits Mobil Röntgen: Universitetssjukhuset i Lund, Skåne Mobile helsetjenester og mobil røntgen er eksplisitt nevnt Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7)

6 Konklusjon Fremtidens lokalsykehus må ikke nødvendigvis ha en fast beliggenhet i forhold til de tilbud som ytes. Det kan være hensiktmessig å gjøre noen av tjenestene mobile. I USA er for eksempel Mobil røntgen en etablert tjeneste selv om USA ikke er kommet like langt som Norge i å ta i bruk moderne IKT løsninger innen dette segmentet. Å effektivisere helsetjenesten ved å kunne tilby pasientene mobil diagnostikk i sitt nærmiljø med moderne, tilpasset utstyr og med tilgang til den ypperste kompetanse fra det medisinske miljø er med de siste initiativ kommet et godt stykke videre. I modulen Mobil røntgen som er en hjørnestein i Mobile helsetjenester det høstet mye erfaring, og det er arbeidet med denne modulen som har ført til at mobile helsetjenester endelig er kommet på dagsorden: - Mobil røntgen vil trolig bli brukt som case i arbeidet til Samhandlingsutvalget nedsatt av Bjarne Håkon Hanssen - Det er visstnok allerede en prosess på gang i departementet for å finne fram til en finansieringsordning for tjenesten - Mobile helsetjenester og mobil røntgen er eksplisitt nevnt Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7) Den pågående prosess med Mobil røntgen lover bra da det vil gi potensielle brukere et bedre beslutningsgrunnlag for å innføre tjenesten. Samtidig vil utredning av andre mobile tjenester, og en videre vurdering ut fra et samfunnsmessig kost/nytte perspektiv bli enklere.

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Nasjonalt topplederprogram Bess Margrethe Frøyshov Larvik 060411 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ny folkehelselov,

Detaljer

Sykehjemsrøntgen på hjul

Sykehjemsrøntgen på hjul Frode Lærum Sykehjemsrøntgen på hjul Mobil, nettbasert røntgenservice for pasienter utenfor sykehus Michael 2005; 2: 168 89. Sammendrag Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon har ført til

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene skal som et ledd i samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47 (2008-2009), ha opprettet et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Bredbånd på Hvaler. Hvaler kommune. Forprosjekt juni 2001 februar 2002. av Frode Ramstad Johansen

Bredbånd på Hvaler. Hvaler kommune. Forprosjekt juni 2001 februar 2002. av Frode Ramstad Johansen Hvaler kommune Forprosjekt juni 2001 februar 2002 av Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning OR.03.02 Februar 2002 Rapportnr: OR.03.02 ISBN nr: 82-7520-449-6 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer