Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Utgående internt produsert, 11/ Avtale om endret stilling fra enhetsleder st.k til spesialfysioterapeut st.k Personalmappe - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. int/coronarpost, SSA, vikar 75 % Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet D, SSA, ferievikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som renholder ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling SSA, 20% st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet C, SSA, vikar 88,44 % Personalmappe -

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved medisinsk klinikk, barne- og nyfødtpost, SSA, 25 %, vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som renholder ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling SSA, 20 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Lungepoliklinikk/Lungemed. Dagsenter SSK, 35% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Lungepoliklinikk/Lungemedisinsk dagsenter SSK - 35% vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet C, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Med.post 1 D SSK, 20% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som vikar ved Hotellservice, Kjøkken SSA, 14 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ KOPI: Søknad om endring av AFP Personalmappe - KLP Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. int/coronarpost, SSA, vikar 75 % Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - overlege ved Ortopedisk avdeling SSK, 100% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved kirurgisk klinikk, kir/ort eksp/skrivefunksjon Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - overlege ved Radiologisk avdeling SSK Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Ortopedisk avdeling SSK - ferievikar Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Kirurgisk klinikk, Akuttmottak, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som jordmor ved Fødeavdeling Flekkefjord, ferievikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som renholder ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling SSA, 20 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet D, SSA, ferievikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. int/cornorarpost, SSA, vikar 75 % (bindingstid etter spesialisering) Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet D, SSA, ferievikar Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 12/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

6 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Medisinsk klinikk, Med. int/coronarpost, SSA, ferievikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - Stilling som miljøterapeut ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet D, SSA, ferievikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som ekstahjelp ved Avdeling for patologi Kristiansand Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som Spes.utd.sosionom ved Spesialisert rehabilitering, ferievikar Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Oversender journal - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonom SSK - 50% vikar Personalmappe -

7 Utgående internt produsert, 13/ KOPI: Søknad om alderspensjon Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Avtale om endret stilling fra enhetsleder st.k til spesialergoterapeut st.k Personalmappe - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder Husøkonom SSK - 50% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet D, SSA, ferievikar Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale fra Personalmappe - Enhet 4.1 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

8 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale fra Personalmappe - Arkiv og dokumentasjonsavdeling Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/03211 Ber om oppdatert journal - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ vedtak - medhold - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale fra Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

9 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende offentlig visning av filmverk på helseforetak - Purring Offentlig visning av spillefilm på sykehus Motion Picture Licensing Company Norge AS U Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 040 Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Ansiennitet Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

10 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved KPH, døgnenhet C, SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, Vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Kaia Kristin Bjornes Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - Stilling som medisiner student med lisens ved Klinikk for psykisk helse, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Arendal, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal Vidar Nyvoll Temte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Hjelpepleier ved KPH, ARA, SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal Anette Eikeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ferievikar ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Ferran Lloret Vilaspasa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Laboratorieassistent ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi - ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand U Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til satelittsymposium WCGIC 2014, Italia Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Amgen Norway U Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2013/ vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Uttalelse fra Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet D, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Med.post 1 D SSK, 20% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

12 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Medisinsk klinikk, Barne- og nyfødtposten, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Autorisasjon - attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Bestilling av tilleggsdokumenter - anskaffelse MTU - Hurtigtesting MRSA - Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Anskaffelse MTU - Hurtigtesting MRSA - Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Visma Commerce U Medisinsk teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 052

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved barnesenteret. SSK, 100 %, vikar Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og rammeavtale - Sykepleier ved vikarenheten, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved kirurgisk klinikk, enhet 3D, 100 %, vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning SSA, 100 % st. fast (øker med 23,94 %) Ansettelse - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv- og postoperativ enhet, Arendal, 2 x 100 % st. fast Mette Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning SSA, 100 % st. fast Ansettelse - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv- og postoperativ enhet, Arendal, 2 x 100 % st. fast Tove Valle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning SSA, 74,82 % fast Ansettelse - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv- og postoperativ enhet, Arendal, 2 x 100 % st. fast Ingunn Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - etterlyser svar - Pasientklage - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som turnuslege ved Sørlandet Sykehus Arendal, 100 % st. turnustjeneste Ansettelse - Turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Julie Varnum de Linde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Skademelding - NPE-sak 2014/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling anestesi sykepleier ved Anestesi seksjon SSF, 100 % st. fast Ansettelse - Anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Anestesiseksjonen, Flekkefjord, 100 % st. fast og 100 % st. vikariat Torfinn Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som anestesi sykepleier ved Anestesi seksjon SSF, 100 % st. vikariat Ansettelse - Anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Anestesiseksjonen, Flekkefjord, 100 % st. fast og 100 % st. vikariat Jana Wulff Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 75% vikariat Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet, sengepost Kristiansand, div. vikariater Silje Holte Lillegård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 75% vikar Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet, sengepost Kristiansand, div. vikariater Hedda Løvland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 75% vikar Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet, sengepost Kristiansand, div. vikariater Susanne Møllen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 50% vikar Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet, sengepost Kristiansand, div. vikariater Mirjam Frigstad Sannarnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 20% fast Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet Kristiansand, 50 % st. fast Veslemøy Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 15% fast Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet Kristiansand, 50 % st. fast Grete Johanne Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 10% fast Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet Kristiansand, 50 % st. fast Anne Mushom Refstie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved SFK SSK, 5% fast Ansettelse - Sykepleier ved Lindrende enhet Kristiansand, 50 % st. fast Hilde E. Timenes Mikkelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra ABUP - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra ABUP - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - sykepleier ved Gynekologisk poliklinikk SSK - ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra DPS Strømme - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent (medisinerstudent) ved Medisinsk avdeling Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord, 2 x sommervikariat Øystein Aakvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - konsulent ved Fagavdelingen Nasjonalt Flåttsenter - ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved DPS Strømme døgnpost - ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent - pleie ved DPS Solvang dagbehandling/ambulant virksomhet Personalmappe -

18 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ oversender journal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Utgående internt produsert, 14/ Svar på opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen HABU Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra DPS Strømme - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Med.post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

19 Internt notat med oppfølging, 14/ Oversender journal - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Medisinsk klinikk Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, NR-ID.nr. 4110, 100% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sekretær ved SFK SSK, 20% fast Ansettelse - Sekretær ved Senter for Kreftbhandling, Kristiansand, 20 % st. fast Unni Gauslå Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Kir.avd. SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som kjøkkenassistent ved Hotellservice, Kjøkken SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som renholder ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling SSA, 30 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

20 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som kjøkkenassistent ved Hotellservice, Kjøkken SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra DPS Strømme - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som miljøterapeut ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet A, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet A, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet A, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Akuttmottak SSF, ferievikar Personalmappe -

21 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som renholder ved Klinikk for psykisk helse, ARA poliklinikk, Arendal, ferievikar Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Barnepost SSK Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Grimstad kommune ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Arendal kommune ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barnevernsamarbeidet i Øst-regionen DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Norges Blindeforbund Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Kvinesdal kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - If Helseteam Privat Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - SpareBank 1 Forsikring AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til lanseringsseminar av Rambøll rapport - utredning av ny modell for hivarbeidet Helsedirektoratets lanseringsseminar Rambøll rapport - utredning av ny modell for hivarbeidet Helsedirektoratet U Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 341 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Advokatfirma Wigemyr & Co DA DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ skamelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

24 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høring - nytt utdanningsløp for aktivitører - kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Helse Sør-Øst RHF U Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 551 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring og behandlingsplan - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring og behandlingsplan - Forespørsel om spesialisterklæring og behandlingsplan - NAV Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dr Johan Unhammer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

25 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2014/708 - forskningsprosjekt - Diagnostisk utbytte av spinalpunksjon ved mistanke om Lyme nevroborreliose ved et sykehus i høyendemisk område Forskningsprosjekt - Diagnostisk utbytte av spinalpunksjon ved mistanke om Lyme nevroborreliose ved et sykehus i høyendemisk område - prosjektleder Randi Eikeland Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) U Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Grimstad Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

26 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2014/640 - forskningsprosjekt - Serum BAFF som potensiell biomarkør ved kjempecellearteritt og polymyalgia rheumatica Forskningsprosjekt - Serum BAFF som potensiell biomarkør ved kjempecellearteritt og polymyalgia rheumatica - prosjektleder Andreas Diamantopoulos Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) U Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 422 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - If Helseteam Privat Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

27 Inngående eksternt produsert, 14/ Attest om restanse på skatt, avgift mv. Attest om restanse på skatt og avgift Skatteetaten U Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 130

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00107-35 Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, 60 % st. vikariat Utgående internt produsert, 11/00440-13 Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Forsyning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00924-2 Svarbrev rekvisisjonsrett Gjerstad Legekontor Søknad inhalator Gjerstad Legekontor - Gjerstad Legekontor Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: 28.01.2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01589-23 Politiattest Personalmappe - Dok. dato: 15.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03534-9 Vedlegg til arbeidsavtale 22.06.2015-01.05.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00240-14 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir.post 3D, 7,89 st. vikar ved fødselspermisjon Dok. dato: 21.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02364-5 Signert erlæring om taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: 12.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02747-11 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00425-12 NPE-sak 2010/03998 N2015/2191 - Ber om journaldokumentasjon - NPE-sak 2010/03998 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt

Detaljer