Aktuelle saker fra BIL KONFIDENSIELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle saker fra BIL KONFIDENSIELT"

Transkript

1 Aktuelle saker fra BIL KONFIDENSIELT

2 Myndighetskontakt BILs hovedoppgave er myndighetsdialog for å påvirke våre rammebetingelser - Videreutvikle den meget gode relasjonsbyggingen - Relasjonsbygging også overfor samarbeidspartnere og viktige premissgivere

3 BIL s avgiftsgruppe BIL har etablert en bred avgiftsgruppe blant importørene som skal komme med forslag til endringer i avgiftssystemet som er tilpasset morgendagens teknologi og fremtidige krav til utslipp.

4 Klimamålene stiller krav til bilprodusentene Klimaforliket: 120 gr CO2 pr km i 2012 EU: 120 gr CO2 pr km i 2015 Gradvis innfasing fra 2012 EU: 95 gr CO2 pr km I % reduksjon i utslipp fra bilparken innen 2020

5 CO 2 -utslippet reduseres gradvis Gjennomsnittlig CO 2 /km utslipp nye biler: År Diesel Bensin Samlet pr april Kilde:

6 Utviklingen mot redusert utslipp vil fortsette Bilprodusentenes vurderinger frem mot 2015 Utslipp CO Antatt CO 2 utslipp på tilsvarende modell 2015 Reduksjon Småbil ,8 % Kompaktklassen ,7 % Mellomklassen ,3 % Store biler ,7 % Terrengbil (Liten SUV) ,2 % Gjennomsnittstall for klassen Kilde: Peugeot, Ford, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Volvo, Mazda og Subaru.

7 Utvikling engangsavgift Kilde: FIN

8 Utvilkling proveny Salg av flere lavutslippsbiler gir lavere proveny Gulrot: biler med lave utslipp gis lavere avgift Pisk: biler med høye utslipp blir dyrere Konsekvens: Provenyet ved kjøp går ned Provenyet kan opprettholds ved å øke alle satser - Alle biler blir dyrere - Ny, dyr teknologi vil bli vanskelig å innføre - Ingen god løsning Tap av proveny ved kjøp kan tas inn igjen ved andre typer avgifter

9 Det er miljøvennlig å bytte til ny bil Produksjonsbelastningen av CO 2 for biler ligger på prosent. Resten av utslippet kommer fra bruk Eksempel mellomstor bil: For Mercedes-Benz C-klasse, med totalt kjørelengde km regnes at 84 prosent kommer fra drift og 16 prosent fra produksjon Kilde: Automotive Engineer

10 Et bedre miljø krever avgiftsendringer 2015/2020 Vi vil kun oppnå Norges og EU s krav til reduksjon i bilparkens CO 2 - utslipp, dersom utskiftingen av gamle biler med nye og mer miljøvennlige løsninger går raskere enn i dag Dette betyr at vi trenger et avgiftssystem som fremskynder en slik utvikling, og som premierer reduserte utslipp gjennom lavere avgifter

11 BIL vil gradvis flytte minst 25 prosent fra kjøp til bruk innen 2015 BIL vil flytte avgifter fra kjøp til bruk. Det vil redusere CO 2 -utslippene gjennom økt utskifting til en mer miljøvennlig bilpark Minst 25 prosent av engangsavgiften bør flyttes til bruk innen 2015, for eksempel gjennom en gradert årsavgift Provenynøytral endring

12 Bruksavgifter konkret løsning utredes av BIL Årsavgiften (kort sikt) - CO2 gradert? - Km gradert? GPS (lenger sikt?) - (Nederlandsk modell)

13 Det er mer enn miljø som taler for å flytte avgifter fra kjøp til bruk Økt veisikkerhet og mindre personskader ved ulykker Redusert bruk gir lavere CO2 utslipp Reduserte kostnader for næringslivet gjennom mindre kø

14 Bilutstillinger 2011

15 Rådsmøte vedtak Vedtak: - Rådet vedtok at det ikke skal arrangeres personbilutstilling i 2011 eller planlegges nye personbilutstillinger fremover. - Rådsmøtet vedtok også at TVG (tungvogngruppen) planlegger tungvognutstilling høsten 2011 sammen med NLF. Endelig beslutning tas av TVG høsten 2010.

16 Nytt gruppeunntak

17 Nytt gruppeunntak (BER) Kommisjonen vedtok nytt BER - Servicemarked - Salg Ikrafttredelse: (service og vedlikehold og distribusjon av deler) som gjelder til For salg av nye biler gjelder dagens BER 1400/2002 inntil , deretter vil det dekkes av det generelle BER 330/2010 som vil gjelde frem til Ingen endringer mht forhandlerbeskyttelse (oppsigelsestid, grunn for oppsigelse, mekling ved uenighet og begrensninger til å selge til andre (må godkjennes av produsent))

18 BER: Servicemarked Bedret tilgang til teknisk informasjon for uavhengige verksteder Enklere å benytte alternative reservedeler Garanti skal gjelde etter reparasjon ved annet verksted enn merkeverkstedet (f. eks. service) Garantiarbeid skal kun utføres på merkeverksted Siden markedsandelen på SM er høyere enn 30% så kan kun kvalitativ, selektiv distribusjon velges (kun kvalitative standarder, ikke begrenset i antall) Merkeverksteder skal kunne selge reservedeler til uavhengige verksteder

19 BER: Salg nye biler Gjelder for selskaper med markedsandel under 30% Autoriserte salgssteder må ha egne autoriserte verksteder Produsentene kan nekte åpning av nye salgs- eller utleveringssteder Kan nekte salg av andre merker i 5 år Kreve kjøp av minimum 80% av alle nye biler hos produsenten Salg av andre merker skal skje i egne showrom (unntak på små steder)

20 AKTUELLE SAKER ETTERMARKED / TEKNISK Ettermarkedsutvalget (Eu) Markedssituasjonen Kjøretøyforskrifter m.m. - Statens vegvesen / Vegdirektoratet - Godkjenningsdirektivet - Registreringssituasjonen -. Prosjekt Sikre bilskadereparasjoner Rekruttering / opplæring - Rekrutteringsprosjektet - Faglærerkurs Viser også til de øvrige presentasjonene!

21 Ettermarkedsutvalget (Eu) NAVN / FIRMA: MEDLEM SIDEN: Knut Arne Sæta (Formann fra / Bertel O. Steen A/S) Stein Ivan Solbakken (H.A. Møller A/S) Roar Jacobsen (Norsk Scania A/S) Jan Ove Kaarbø (Toyota Norge AS) John F. P. Hansen (BMW Norge AS) Per Wiborg Wold (Motor Gruppen AS) Danny Midtøy (Hyundai Motor Norway AS) Tom Eirik Thomassen (Volvo Norge AS) Knut Martin Andersen (DAF Norge A/S) Hermod Wallestad (Volvo Personbiler Norge AS) * Danny Midtøy sluttet hos Hyundai * Roar Jacobsen ønsker avløsning + står for tur pga. ansiennitet

22 Ettermarkedsutvalget (Eu) BIL / Ettermarkedsutvalget foreslår at antall medlemmer reduseres fra 10 til 8. Vi tror mangfold og behov for øvrig vil være godt nok dekket med 8 medlemmer. I tillegg har vi, som alltid, som praksis å trekke på øvrige medlemmer etter behov i forbindelse med prosjekter / saker Er Ettermarkedsforum enig i dette?

23 Markedssituasjonen Eu / BIL / importørene følger utviklingen nøye Økende konkurranse fra frittstående kjeder (Mekonomen, Meca ++), som blir stadig mer profesjonelle Ser økt aktivitet igjen, etter en noe labrere periode i vinter; delesalget viser også økende tendens - Ventetidene på verkstedene øker (3 4 uker) - Viktig å ha kapasitet! (Konkurransefaktor) - Rekruttering / Lærlinger (Konkurransefaktor) For øvrig vises til Stein Håvelsruds innlegg / BIL Sweden / MRF og Trygve Larsen, redaktør i Motorbransjen

24 Kjøretøyforskrifter m.m. / Statens vegvesen (SVV) BIL har en god dialog med SVV v/ Vegdirektoratet - Senest i og med møte med Assisterende vegdirektør Bjørvig m.fl. 18. mai i år ref. utsendt møtereferat - Utfordringer Samarbeidsdokument - Godkjenningsdirektivet 2007/46/EF -..

25 Sikre bilskadereparasjoner Mål: sikre at alle skadereparasjoner utføres i henhold til bilprodusentenes retningslinjer slik at en bil er like sikker etter en reparasjon. Forsikringsselskapenes og FNOs tilslutning er avgjørende Samarbeidsavtalene mellom forsikringsselskapene og skadeverkstedene kan brukes til å stille gjensidige krav om at riktig utstyr, kompetanse og tekniske data skal avgjøre om et verksted kan reparere de tilførte skadene, eller ikke. - Utarbeidet forslag til standard avtaletekst - presentere avtaleteksten for FNO 21. juni Mer / bedre opplæring er nødvendig - Styrke fag- / merkekompetansen både hos frie og merkeverksteder - Bedre opplæringstilbudet

26 Sikre bilskadereparasjoner Øvrige utfordringer: - Etablering av sentralt skaderegister - Lette tilgangen til bilprodusentenes reparasjonsmanualer - Enes om rutiner som ivaretar verkstedenes dokumentasjonsplikt - Sertifisering? - Det må stilles riktige krav til alle skadeverksteder : - Metoder - Utrustning - Opplæring - Riktig reservedel - Reparasjonsanvisninger - Kvalitetssikring

27 Rekruttering Rekrutteringsprosjektet - - Bilfagbrosjyre - Roll-ups m.m. - Rekrutteringsvideo: er under produksjon - Markedsføring av bilfag i ungdomsskolen - Bransjen må ta imot lærlinger!

28 Faglærerkurs Uke 39, 27/9 1/ Kurs nr. 23! Viktig, om ikke tilstrekkelig, bidrag til oppdatering av faglærere Avhengig av medlemmenes bidrag - Importører som bidrar får en god mulighet til kontakt med de mest engasjerte faglærere / v.g. skoler

29 Andre saker Gruppeunntaket Innspill fra salen???!!! Det vises for øvrig til dagens og morgendagens varierte program.

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD

ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD BILIMPORTØRENES LANDSFORENING 25 MEDLEMSBEDRIFTER RÅDET (25 importørledere) STYRET (5 medlemmer + 2 vara) ETTERMARKEDSFORUM (repr. fra alle 25 medlemmer + vara)

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013 BILs faktaark Om bil, vei og miljø Versjon pr. juni 2013 Innledning Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange både i media, hos forbrukere og blant politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser,

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2012 0 TRØKK! 2011 handlet om modernisering. Arbeidet fortsatte inn i 2012. Men fjoråret var fremfor alt et år med trøkk. Medlemsrekruttering,

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 23.02.2011 Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 Rapport Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 1 INNHOLD 1. ARBEIDSGRUPPENS KONKLUSJONER... 4 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 9 3. PRINSIPPER OG HENSYN VED UTFORMINGEN AV BILAVGIFTENE...

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder

Sluttrapport. --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Prosjektnummer: 602693 Arkivnummer: 2010100687-127 Sluttrapport --------------------------------- Prosjekt: Miljømessige transportløsninger i boligområder Oktober 2010- desember 2011 1 Målsetting Trondheim

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig?

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? Sammendrag: 85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? TØI rapport 1264/2013 Forfatter(e): Erik Figenbaum, Gunnar Eskeland, Jonathan Leonardsen og Rolf Hagman Oslo 2013 110 sider Ved å legge om engangsavgiften

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 16. juni 2014 13/5470 EB/361 bilavgifter fin 21. juli 2014 Innspill til helhetlig gjennomgang

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt

Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt Elbiler i Norge Innhold 1 Figurliste... 3 2 Tabelliste... 5

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer