Bilavgifter i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilavgifter i endring"

Transkript

1 Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans

2 Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva er konsekvensene Politiske signaler - Grønne skatter og tiltak (bilavgifter, bompenger, kjøreforbud, fordel elbil) - Kollektivtransport (bompenger, kollektivfelt, satsing på jernbane) - Fremkommelighet (rushtidsavgift, kjøreforbud) - EU-tilpasning (refusjon av engangsavgift, mva-fritak elbil) Usikkerhet - Har du et tidsriktig modellvalg som er tilpasset norske rammebetingelser - Nye konkurrenter og distribusjonskanaler - Bedre garantiordning, kvalitet - Utskiftningsfrekvens/nysalg og ettermarked - RV risiko Hvilke nye regler kan bli vedtatt? - Ser myndighetene konsekvensene? - Er du som forhandler opptatt av konsekvensene? Vil du i år tjene eller tape på bilen du solgte med RV garanti i 2011? Hva mener kunde at bilen du selger i 2014 vil være verdt i 2017? Er du bedre til å spå bruktmarkedet i 2017 enn det kunde er? 2

3 Bilavgiftenes innretning kan være uoversiktlige Formål og konsekvens er ikke alltid avstemt Veipris last GPS Kommer det og når? Vektårsavg Veibruksavgift Diesel Moms personbil (fordel/ulempe leasing) Omregistrering (fjernet for last, redusert vare) Omregistrering basert på vekt ikke verdi Næringsdrivende Bompenger Rushtidsavgift Miljøinnretning Engangsavg Mindre fordel drosje Mindre fordel varebiler EU refusjon ved eksport Årsavgift Miljødif. Private Veibruksavgift Bensin 16. juni 2014

4 Endring i avgiftssatser Tilsiktet eller tilfeldig? Drivstoffavgift diesel vs. bensin - Dieselavgift på i underkant av 80% av bensin pr. liter - eldre begrunnelse næring - Veislitasje/energiinnhold tilsier diesel = 120 % av bensin miljø - Omlegging stoppet opp pga stor folkelig motstand etter omlegging av engangsavgift som favoriserte dieselbiler - Den rødgrønne regjeringen signaliserte i budsjettet for 2014 at omlegging ville bli vurdert i perioden H/Frp-regjeringen signalisere gjennomgang mot 2017, men hva med V og KrF? Veiprising med GPS - Innføres først for tungtransport? - Hva med person/varebil? - Erstatning for dirvstoffavgifter? - Erstatning for bompenger? Bomavgifter Betaling for bruk av vei eller skatt? - Mer enn 50% brukes på kollektivtransport og gang og sykkelveier i Oslo - Svekket begrunnelse for å holde inntekt på bom utenfor de årlige skatte og avgiftsvedtakene i Stortinget. Politisk bekvemt å definere avgiftene som brukerbetaling fremfor skatt.

5 Endring i avgiftssatser Tilsiktet eller tilfeldig? Registrerings/engangsavgift - Lavere sats for næring (vare/drosje), men hva når miljøbiler har tilnærmet null eller svært lav engangsavgift - Tendenser mot lik engangsavgift, med unntak for tungtransport fritatt Registrerings/engangsavgift - Hva med krav til refusjon for eksport og økt byråkrati - Blir ikke en miljødifferensiert årsavgift mindre byråkratisk enn registreringsavgift? Miljødifferensiert årsavgift - Hvorfor stoppe med NOx filter og lav sats elbil? - Vektårsavgift tungtransport Omregistreringsavgift - Begrunnes med at brukte biler er fritatt for mva - Hvorfor er beregningsgrunnlaget vekt og alder når mva på nye biler beregnes på grunnlag av verdi? - Hvorfor omregistreringsavgift på elbil når nye elbiler er fritatt for mva? 5

6 Endring i avgiftssatser Tilsiktet eller tilfeldig? Særregler for mva - Hvorfor nekte fradrag for inngående mva ved kjøp og drift av personbil i næring når det alt vesentligste av beskatning av den private bruken er ivaretatt av andre skatteregler? - Leasing og mva på personbiler Hvorfor fordel ved leasing av nye og ulempe brukte biler? Hvorfor begunstige leasing av miljøgunstige biler med lav engangsavgift og straffe leasing med høy engangsavgift? Hvorfor gi fordeler til leasing av personbiler som kjører lite (hovedsakelig privat) fremfor mye (hovedsakelig næring)? - Elbiler Hvorfor lage regler som kun gir fordel ved kjøp av personbiler? Hvorfor nullsats ved kjøp av varebiler, når miljøvirkningene er null? (Varebil har uansett fradrag for inngående mva) 6

7 Bilavgiftenes betydning for statskassen Statsbudsjettet i milliarder NOK revidert Engangsavgift 19,0 21,6 21,1-2,0? Årsavgiften 8,0 9,4 10,1 Vektårsavgiften 0,4 0,3 0,4 Omregistreringsavgift 2,1 2,4 1,9 Bomavgift 4,2+ 9,3+ 12,2+1) Moms personbil i næring??? -2,0? Sum ekskl moms 33,7+ 43,0+ 45,7+ -4,0? Bensinavgiften 8,9 6,9 6,1 Autodieselavgiften 6,1 10,3 11,1 Sum drivstoff ,2 17,2 1) Anslag høst Tabell Prop. 1S ( ) s juni 2014

8 Antall nyregistrerte personbiler Veksten skyldes elbil og plugin hybrid 8

9 Antallet nyregistrerte personbiler Veksten er i hovedsak leasingfinansiert 9

10 Vekst i leasing skyldes leasing til private 10

11 Bilavgifter frem til 2017 Fortsetter dreiningen vekk fra diesel? - Hva med bruktmarkedet og innsalg av RV leasing i ? - Økes drivstoffavgift og blir pumpeprisen på diesel høyere enn for bensin? - Blir det innført kjørerestriksjoner for dieselbiler i de større byene på kalde dager om vinteren? Fordelene for elbil kollektivfelt, bom, parkering, mva - Påvirkes salget av bensin/diesel eller er resultatet flere biler på veiene? - Hvem blir taperne? Hver tredje nyregistrert elbil er en Tesla, men premiummerker som BMW ser inntil videre ut til å klare seg bra Myndighetene skal ha bindingstid for leasing til vurdering - Hva skjer hvis bindingstiden skulle øke fra 36 til 48 mndr.? Nysalg RV Forhold til kunde Påkost overkjørt service etc. 11

12 Bilavgifter frem til 2017 Refusjon av engangsavgift ved eksport - Stadig lavere andel av bilavgiftene kommer fra tradisjonelle avgifter som engangsavgift. - I det øyeblikket refusjonsadgang blir innført opphører avgiften de facto å være engangsavgift - Omleggingen vil medføre administrativt merarbeid - Er det andel av opprinnelig betalt avgift eller nye avgiftssatser som skal legges til grunn? - Kan økte avgifter medføre netto provenytap for staten? Avgiften økes, ingen nye biler blir registrert, men mange eldre eksporteres? - Vil fall i kronekurs føre til økt eksport, mer refusjon og tap for staten? - Vil vi se en gradvis omlegging fra engangsavgift til miljødifferensiert årsavgift, og hva betyr dette i så fall for bruktprisene? 12

13 Elbil og mva-fritaket i revidert budsjett Mva fritaket er statsstøtte - meldeplikt til ESA Avklaring i 2014 eller må vi vente til 2015? ESA sier ja Mvafritak også på leasing Økt salg av elbiler mindre bensin/diesel eller flere biler på veien? Leasing kompletterer lån- og kontantkjøp - Hvem stiller RV ved leasing - Hva blir løpetid leasing Ingen mva å tilbakeføre ved salg eller leie = 12 mndr lease, 60 mndr eller ingen RV-lease? ESA sier nei Mva på så vel kjøp som leasing Leasing blir gunstigere enn kjøp (ingen engangsavgift) Standard bindingstid 36 mndr (hvis ikke bindingstiden justeres) Hvem stiller RV og på hvilket nivå - Jo høyere RV, dess gunstigere å lease - Presses forhandler til å stille (for) høye RV Hvem blir taper og vinnere ved et ja eller et nei fra ESA? - Merker/modeller? - Hva med andre miljøbiler Hydrogen, plug-in etc. - Diesel eller bensin? - Ingen tapere, kun flere elbiler på veien? 13

14 Fordeler for elbil skaper engasjement Fornuft eller kaos? 14

15 Elbil kollektivfelt mm - Hva skjer med totalmarkedet når fordel fjernes/reduseres? 15

16 TAKK FOR MEG

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 Rapport Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 1 INNHOLD 1. ARBEIDSGRUPPENS KONKLUSJONER... 4 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 9 3. PRINSIPPER OG HENSYN VED UTFORMINGEN AV BILAVGIFTENE...

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Til Finansdepartementet Oslo, 4. august 2014 Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene ZERO takker for invitasjonen til å komme med innspill til regjeringen i

Detaljer

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013 BILs faktaark Om bil, vei og miljø Versjon pr. juni 2013 Innledning Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange både i media, hos forbrukere og blant politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser,

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig?

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? Sammendrag: 85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? TØI rapport 1264/2013 Forfatter(e): Erik Figenbaum, Gunnar Eskeland, Jonathan Leonardsen og Rolf Hagman Oslo 2013 110 sider Ved å legge om engangsavgiften

Detaljer

Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt

Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt Arbeidsdokument 50347 Oslo 26.04.2013 Prosjektnummer og navn: 3898 Elbil i Norge Forfatter Erik Figenbaum med bidrag fra Marika Kolbenstvedt Elbiler i Norge Innhold 1 Figurliste... 3 2 Tabelliste... 5

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

AVGIFTSFRI GRENSE FOR UTENLANDSHANDEL

AVGIFTSFRI GRENSE FOR UTENLANDSHANDEL AVGIFTSFRI GRENSE FOR UTENLANDSHANDEL Regjeringen har lagt vekt på at styrket fremtidig vekstevne og økt sysselsetting er et av de viktigste målene med Statsbudsjettet 2015. Derfor har mange reagert på

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2014 Leder har ordet 2014 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. Fra et norsk ståsted må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer dramatisk avslutning av det gamle året

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil Grønn Bil Strategidokument November 2011 1 Innhold / Sammendrag 1 Innledning... 4 2 Om Grønn Bils målsetning... 5 3 Om infrastruktur... 5 3.1 Norsk kjøremønster favoriserer plugin-hybrider fremfor elbiler

Detaljer

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013)

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013) Innst. 328 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:77 S (2012 2013) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad,

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 23.02.2011 Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 1

Budsjett-innst. S. nr. 1 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2002, endring av Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2001, endring av trygdevedtaket for

Detaljer

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 NOTAT Arkiv nr.: EB/361/marginale kostnader veitransport Dato: 31. mars 2015 Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 Marginale kostnader ved veitransport Transportøkonomisk institutt sine oppdaterte beregninger

Detaljer

AMCAR Bilpolitisk Program 2011-2012 1. utgave

AMCAR Bilpolitisk Program 2011-2012 1. utgave AMCAR Bilpolitisk Program 2011-2012 1. utgave Trondheim, Februar, 2011 AMCAR er i dag landets nest største bilorganisasjon, og den aller største når det gjelder bilhobby. Vår formålsparagraf pålegger oss

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

Reform for konkurranseutsetting

Reform for konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/14 Reform for konkurranseutsetting Om "nøytral merverdiavgift" i staten 1. Bakgrunn 2. Hvem betaler MVA og hvem betaler ikke? 3.

Detaljer