En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020"

Transkript

1 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum

2 Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om at nye biler ikke skal slippe ut mer enn gjennomsnittlig 85 g/km i 2020 oppnås? Arbeidsdeling: Professor Eskeland, Norges handelshøyskole: Virkemidler Rambøll: Konsekvensvurdering TØI: Teknologi, marked, scenarioer, øvrige deler av rapporten Presentasjonen inneholder preliminære resultater og vurderinger, rapporten er ikke ferdigstilt. Side 2

3 Muligheter EU stiller krav til nye bilers gjennomsnittsutslipp 130 g/km i g/km i 2020 Elbiler har null utslipp Det er bilens utslipp som måles Ladbare hybridbilers utslipp er 0,25-0,5 ganger hybridbilers Norge kan ikke stille krav til nye bilers utslipp men kan ha nasjonale virkemidler så bilkjøpere velger lavutslippsbiler Side 3

4 Utfordringer Vi vet ikke hvordan EUs 95-gramsmål vil bli oppnådd Det norske målet ligger 10 g/km under EUs mål Effektivisering av forbrenningsmotor har en nedre grense Markedet for elbiler og ladbare hybridbiler er usikkert Hydrogen vil ikke gi bidrag innenfor denne tidshorisonten Side 4

5 Status i forhold til mål Forbrenningsmotorbiler flater ut Økende avhengighet av elbiler Side 5

6 Elbilsalget øker spesielt i byområdene og spres til flere byer.. men ladbare hybridbiler selges det bare noen titalls av i måneden nasjonalt Kilde: OFV AS Grønn bil Side 6

7 Prisene på elbiler faller.. mens prisene på ladbare hybridbiler holder seg høy. Side 7

8 Sentrale antagelser EUs 95-gramsmål endres ikke EUs 95-gramsmål oppnås Bilprodusentenes modellutvalg tilpasses å nå kravet Elbil- og ladbar hybridbilandel Ulike scenarioer Side 8

9 Beregningsmodell: Forbrenningsmotorbiler effektiviseres like mye Realiserer samme %-andel av differansen mellom dagens utslipp og det teoretisk potensialet for utslipp fra biltypen Teoretisk potensial er definert som laveste utslipp som en kan oppnå for en gitt biltype gitt at transportkapasitet, sikkerhet og komfort opprettholdes Eks: 50% av teoretisk potensial (65 g/km) for kompaktdieselbil realiseres. Bil med utslipp på 105 g/km i 2012 slipper ut 85 g/km i 2020 Bil med utslipp på 95 g/km i 2012 slipper ut 80 g/km i 2020 Side 9

10 Scenarioer Hovedtrekk Europa Ladbar hybridbil Ladbare hybridbiler slår gjennom, elbiler får aldri opp markedsandelen. LADBAR HYBRDIBIL SUKSESS Klimakur Bygger på Klimakur-analysen. Både elbil og ladbar hybridbil slår gjennom for fullt. ELBILFIASKO ELBILSUKSESS Diesel Hverken elbil eller ladbar hybridbil slår gjennom. LADBAR HYBRDIBIL FIASKO Elbil Elbil slår gjennom, ladbare hybridbiler feiler Side

11 Scenarioer Bilprodusentenes strategi Fisker Toyota Opel Audi Porsche BMW Volvo LADBAR HYBRDIBIL SUKSESS i (BMW) Volkswagen Mitsubishi Chevrolet Mercedes Honda Peugeot Citroen ELBILFIASKO ELBILSUKSESS Mazda Fiat LADBAR HYBRDIBIL FIASKO Skoda Smart Nissan Renault Tesla Side

12 Norge Innenfor hvert Europa-scenario vil det være ulike kombinasjoner av elbil- og ladbar hybridbilandeler og gjennomsnittsutslipp for forbrenningsmotorbiler Det vil være enklest å nå det mer ambisiøse målet for Norge med økt elbil- og ladbar hybridbilandel Side 12

13 Scenarioer Salgsmiks 30% ladbare hybrider i Norge LADBAR HYBRDIBIL SUKSESS 7% elbiler og 18% ladbare hybridbiler i Norge ELBILFIASKO ELBILSUKSESS Effektivisering til 86 g/km i Norge LADBAR HYBRDIBIL FIASKO Side 13 19% elbiler i Norge

14 Modellutvalg forbrenningsmotorbiler Side

15 Modellutvalg forbrenningsmotorbiler 105 g/km i Europa Klimakur, Elbil, Ladbar Hybridbil Side

16 Modellutvalg forbrenningsmotorbiler 95 g/km i Europa - Dieselscenarioet Norges 4-hjulstrekkandel på ca. 24% er tre ganger høyere enn EUs Side 16

17 Virkemidler - Bilavgifter Engangsavgiftens 4 elementer summeres CO 2 -avgiften kan være positiv eller negativ Summen av de fire elementene tillates ikke å bli negativ Side 17

18 2013 CO 2 -leddet BMW X5 xdrive 30d VW Golf 1,4 TSI bensin VW Golf Bluemotion Diesel VW Passat 1,4 TSI bensin Toyota Prius Hybrid Toyota Yaris Hybrid Toyota Prius PHEV Opel Ampera EREV Side

19 2013 CO2-avgift i tillegg til vekt- og effektavgift Negativ avgift til fradrag i vekt- og effektavgift Side

20 Heve hele kurven Marginalkostnaden for utslipp øker ikke. Alle biler blir like mye dyrere Elbiler blir mer konkurransedyktige Side 20

21 Brattere kurve Marginalkostnaden for utslipp øker. Progressiviteten er konstant Biler med høye utslipp blir dyrere biler med lave utslipp billigere Side

22 Forskyving mot venstre Marginalkostnaden for noen biler øker fordi progressiviteten slår inn tidligere Hver bil blir dyrere. Side

23 Økt fradrag under x-aksen Biler med lave utslipp blir billigere Side

24 Økt avgift over x-aksen Biler med høye utslipp blir dyrere Side 24

25 Vår løsning Tilleggsavgift fra 0 g/km Marginalkostnaden for utslipp øker Alle biler blir dyrere Relativ avgiftsforskjell mellom biler med lave og høye utslipp øker Provenyet kan opprettholdes Mindre progressiv over tid Elbiler og ladbare hybridbiler blir mer konkurransedyktige Side 25

26 Konklusjon 85-gramsmålet nås i alle scenarioer unntatt Diesel (100 g/km) CO 2 -elementet gir mange frihetsgrader til å styre i den retningen man ønsker Oppnåelse av 85-gramsmålet avhenger av høy elbil- og/eller ladbar hybridbilandel. Scenarioer med mye elbiler og ladbare hybridbiler er mer robuste for målet om nasjonale utslippsreduksjoner men med risiko for økt bilhold Økt kostnad per gram CO 2 -utslipp øker insentivet for å kjøpe dieselbilene Side 26

27 Merknader: Elbiler og ladbare hybridbiler Ladbare hybridbiler blir gradvis mer konkurransedyktige med den økte avgiften på CO 2 kombinert med prisfall Det er en fordel om elbiler og ladbare hybridbiler brukes i byområdene Lokale insentiver Det er forutsatt en proporsjonal utbygging av ladeinfrastruktur Elbilinsentivene videreføres ut 2017 iht Klimaforliket, bør lage en plan for kontrollert utfasing på lenger sikt De neste 2-4 årene avgjørende for elbilers og ladbare hybridbilers framtid i det globale bilmarkedet Side 27

28 Fremtiden er både elektrisk og effektiv Side 28

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35. Velg riktige sommerdekk. Den store vårpussen SIDE 28 OG 29. Motormagasinet SIDE 20 OG 21 SIDE 18 OG 19

Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35. Velg riktige sommerdekk. Den store vårpussen SIDE 28 OG 29. Motormagasinet SIDE 20 OG 21 SIDE 18 OG 19 Motormagasinet Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35 SIDE 20 OG 21 Velg riktige sommerdekk SIDE 18 OG 19 Den nye Foto: David Lehre crossover- Den store vårpussen SIDE 28 OG 29 kongen 18 Tirsdag Tid for

Detaljer

!"#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,,

!#$%&'()*+,%*-..&)*,/0,12 3 45(+#//,'*$,.6),7#)*,, "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122304 "#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,, 8.&)79*&,:$+;5++).-?$5&).,9&,@()".$*,@(*A;, B"+($,C.$#6+),C@, "#$%&'()&(*+,&-.. "#$%&'(&)*$+'5 6&--.,%(788+,0122304

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013)

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013) Innst. 328 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:77 S (2012 2013) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad,

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer