Kjøretøy i taxinæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøretøy i taxinæringen"

Transkript

1 Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport av slike kjøretøy i løpet av 2012, sammenliknet med tidligere år. I statistikken finnes oversikt over CO 2 -utslipp fra nye personbiler registrert som taxi, aldersfordeling, osv. 1

2 Bestanden av drosjebiler Antall kjøretøy per Totalt var 8697 kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013, en nedgang på 1,6 prosent fra forrige år. Vi ser imidlertid at det ikke er helt samsvar mellom antall kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret og antall taxiløyver i drift, men det kan se ut som det også har vært en svak nedgang i løyvetallet. Antall registrerte taxier fordeler seg på 8002 kjøretøy i personbilklassen, en nedgang på 1,2 prosent fra året før, og 695 kjøretøy registrert som busser, en nedgang på 6,3 prosent fra året før. Det ser altså ut til at trenden vi har sett de siste årene fortsetter, det blir mindre og mindre attraktivt å satse på maxitaxi. Dieselandelen blant taxier i personbilklassen er 87,4 prosent, en nedgang fra 88,7 prosent året før. Det er primært flere hybridbiler som trekker dieselandelen noe ned. Hybridbilene (eks. Toyota Prius) blir behandlet som bensinbiler i kjøretøystatistikken. Det er registrert 3 elbiler som taxi ved årsskiftet. Siden det foreløpig ikke er avgifter på elbilene, har man heller ikke noe incentiv til å registrere bilen som taxi. Vi antar derfor at det er en feilkilde her, og at er gjort noen flere forsøk med drift av elbil som taxi enn det tallene forteller. Alder på kjøretøy Det er generelt sett relativt nye biler som benyttes som drosje. Figur 1 viser andelen drosjer i personbilklassen i kjøretøyregisteret som er yngre enn ett år, to år, osv. To av tre drosjer i personbilklassen er yngre enn tre år. Figur 1. Andelen drosjer i personbilklassen etter alder per Prosent eldre enn 5 år 17 % 5 år 6 % 1 år 22 % 4 år 11 % 3 år 19 % 2 år 25 % 2

3 For drosjer i minibussklassen er bildet noe annerledes. Figur 2 viser andelen minibusser i ulike aldersgrupper. Mens to av tre drosjer i personbilklassen er yngre enn tre år, gjelder dette kun én av tre minibusser. Nesten halvparten av minibussene er eldre enn fem år, mens dette gjelder for kun én av seks personbiler. Minibussenes relativt høyere alder kan forklares med generelt lavere årlig kjørelengde enn personbilene, og dermed lengre levetid. Bussene er relativt dyre å kjøpe, og markedet for brukte minibusser er svakere enn for personbilene. Figur 2. Andelen drosjer i minibussklassen etter alder per Prosent 1 år 8 % 2 år 11 % eldre enn 5 år 47 % 3 år 13 % 5 år 10 % 4 år 11 % Det er høyere utskiftningsalder på minibusser, og færre ønsker å satse på denne typen kjøretøy i taxinæringen. De senere år har nyanskaffelser av minibusser sunket kraftig, og dette gir også utslag i aldersfordelingen. Bare siden 2008 har antall minibusser blitt redusert med 23 prosent. I samme tidsrom har andelen minibusser som er yngre enn fem år blitt redusert fra 61 prosent til 53 prosent. Fordeling på ulike bilmerker Av taxiene i personbilklassen er det Mercedes Benz som er det desidert vanligste merket. 42 prosent av personbilene er en Mercedes Benz, mens 46 prosent var det for ti år siden. I Figur 3 kan man se andelene av de ulike merkene i 2002 og Det er de seks bilmerkene med høyest andel i 2012 som er valgt ut. Av disse er det Skoda, Volkswagen og Ford som har økt sin andel mest i perioden. Når det gjelder minibussene, er Merecedes-dominansen enda større. Hele 80 prosent av minibussene er av merket Mercedes Benz. Går man ti år tilbake, var det flere merker med betydelige andeler. Mercedes Benz har i denne perioden doblet andelen i bestanden av maxitaxier. Mens Volkswagen i 2002 hadde nærmere 30 prosent av minibussene i taxinæringen, er denne andelen nå redusert til rundt 4 prosent. 3

4 Figur 3. Merkeandeler i bestanden for taxi personbiler i 2002 og Prosent 2002 Ford 2012 Ford 3 % 6 % andre 13 % Volvo 9 % VW 4 % Toyota 12 % andre 25 % Merecedes Benz 46 % Skoda 1 % Volvo 11 % VW 9 % Skoda 5 % Toyota 14 % Mercedes Benz 42 % Ulike karosserityper I bestanden av taxier i personbilklassen er over halvparten stasjonsvogner. Figur 4 viser fordelingen mellom ulike typer karosserityper. Figur 4. Andeler av bestanden av taxier innenfor ulike karosserityper. Prosent Kassevogn 5 % Annet 2 % Combi- Coupe 8 % SUV 7 % MPV 9 % Stasjonsvogn 52 % Sedan 17 % 4

5 Anskaffelser av kjøretøy til taxivirksomhet I 2012 ble det registrert 1682 nye personbiler som taxi og 207 ble bruktimportert. Det ble registrert 37 nye minibusser til bruk som taxi og bruktimportert én minibuss. Sammenlignet med 2011 var det en nedgang på 11 prosent i den totale anskaffelsen av taxi personbiler, mens det for minibussene var en nedgang på 17 prosent. Mange drosjeeiere bytter bil etter å ha hatt den i rundt tre år. Dette har sammenheng med avgiftsrefusjonstiden på nettopp tre år. Hvis det et år anskaffes mange nye biler til taxi, relativt til foregående år, er det sannsynlig at man får en ny boom tre år etter. Dersom det ikke skjer noe drastisk med avgiftspolitikken, kan vi forvente at det igjen anskaffes mange nye taxier i Andelen bruktimport av anskaffelsene av kjøretøy til bruk som taxi har vært stabilt på omtrent prosent de siste tre årene. Det er i stor grad Mercedes Benz E-klasse som bruktimporteres. Nyregistreringer Av nye taxi personbiler registrert i 2012 var 35 prosent en Mercedes-Benz. Dette er omtrent samme andelen som forrige år. I figur 5 kan man se utviklingen i markedsandeler til ulike bilmerker i nybilsalget til taxinæringen. Mercedes-Benz ligger ganske stabilt på rundt 35 prosent av drosjene. Toyota har hatt en kraftig økning siden 2008, da de hadde omtrent 10 prosent, til nærmere 20 prosent i Volvo har redusert sin andel fra 2008, men har de siste årene ligget stabilt på omtrent 11 prosent av de nye drosjene. Ford har redusert sin andel kraftig fra 2008, og spesielt stor ble reduksjonen i 2012, mens Skoda har styrket sin posisjon i taximarkedet jevnt og trutt over denne femårsperioden. Figur 5. Utvikling i markedsandeler i nysalget av personbiler til taxi. Merker Prosent 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % Mercedes-Benz Toyota Volvo Volkswagen Skoda Ford Andre 0,00 %

6 I Figur 6 kan man se utviklingen for de åtte mest kjøpte bilmodellene til taxi de siste fem år. Mercedes-Benz E-klasse var i 2012, som tidligere år, den mest kjøpte taxibilen. 24 prosent av nye taxi personbiler var av denne modellen. Dette er likevel en lavere andel enn de tre foregående år. At Mercedes-Benz beholdt andelen i merkestatistikken, kan forklares med et godt salg av B-klasse, som ble den fjerde mest solgte bilen til taxinæringen. Figur 6. Utvikling i markedsandeler i nysalget av personbiler til taxi. Modeller Prosent 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % MB E-klasse Volvo V70 Ford Mondeo MB B-klasse Toyota Avensis Toyota Prius Skoda Superb VW Touran 0,00 % Toyota Prius blir stadig mer vanlig å se med taxiskilt på taket, og modellen representerer 15 prosent av nye personbiler i

7 Motorteknologi og klimautslipp Dieselandelen blant de nye personbilene var 82 prosent i 2012, en nedgang fra tidligere år. Dette forklares med populariteten til hybridmodellen Prius, som i all hovedsak representerer de drosjene som ikke er dieselbiler. Andelen hybridbiler er også med på å trekke klimagassutslippene fra drosjenæringen ned, i tillegg til at forbrenningsmotorene blir stadig mer effektive. Figur 6 viser utviklingen i andelen nye taxier i personbilklassen innenfor ulike intervaller for CO 2 -utslipp. Statistikken baseres på fabrikktall for CO 2 - utslipp, som vi vet kan avvike til dels mye fra faktisk utslipp. Tendensen er likevel klar. Gjennomsnittsutslippet av CO 2 fra nye taxier i personbilklassen er blitt redusert med 25 prosent siden I 2012 var gjennomsnittsutslippet på 143 g/km. Av de nye taxiene i 2012 hadde nesten to av tre et utslipp på under 150 g/km, mens det i 2008 var under 6 prosent som var under dette nivået. Andelen nye drosjer med CO 2 -utslipp over 190 g/km har blitt redusert fra over halvparten i 2008 til 7 prosent i De nye bilene som fortsatt har såpass høyt utslipp, er primært kassevogner tilrettelagt for rullestol. Det finnes foreløpig ikke lavutslippsvarianter av biler med denne størrelsen. Figur 6. Andelen av nye taxier med CO 2-utslipp innenfor ulike intervaller, Prosent 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % ,00 % 0,00 % >190 7

8 Om datagrunnlaget Norges Taxiforbund har i flere år presentert statistikk for bestand og nyregistreringer av taxikjøretøy. Statistikken er utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS, på grunnlag av registreringer i kjøretøyregisteret (AUTOSYS). Grunnlaget for å skille ut taxi fra andre kjøretøy, er at registreringen er knyttet opp mot løyvetypen (bl a av hensyn til avgiftsberegningen). Statistikken vi har benyttet skiller mellom kjøretøy i personbilklasse og minibusser. Skillet mellom de to klassene går på antall seter i kjøretøyet (denne grensen på 10 seter følger internasjonal standardisering for kjøretøyklassifisering). Minibusser (opp til 17 seter) i drosjevirksomhet er knyttet opp til det Yrkestransportloven betegner som utvidet drosjeløyve. I daglig tale benyttes begrepet MaxiTaxi. Yrkestransportloven skiller mellom ordinære og reserve drosjeløyver. Reserveløyveordningen er ment å representere en ekstrakapasitet som skal bidra til avvikling av trafikktopper. Noen reserveløyver har også fått et tilknyttet løyvevilkår om at kjøretøyet skal være tilpasset for transport av funksjonshemmede (dette som alternativ til handikappløyve). For reserveløyver er det hjemmel til å sette begrensninger på driftstiden. Løyvetypen er underlagt andre avgiftsmessige bestemmelser enn de ordinære løyvene. Kjøretøyregisteret skiller ikke mellom ordinære eller reserveløyver. I praksis fokuseres det på den avgiftsmessige siden, og nyregistreringer av reserveløyver vil derfor knyttes mot andre løyvetyper ( f eks handikappløyver eller som vanlig privatbil). Reserveløyver er imidlertid gjerne bil nr 2 for en løyvehaver. Den vanlige praksis er at når det anskaffes ny bil på det ordinære løyvet, lar man den gamle gå over på reserveløyvet. I registeret blir da kjøretøyet fortsatt registrert som taxi, og kommer således med i oversikten over bestanden av drosjer. Kjøretøystatistikken for drosjer vil ikke samsvare med statistikken for løyver. Det skyldes dels en form for periodiseringsfeil ved bytte av løyver, når kjøretøy anskaffes / skiftes og lignende. Men det skyldes også de registreringsfeil som er knyttet til registrering av reserveløyvene som er nevnt foran. Hvor stor denne feilkilden er, vet vi ikke eksakt. Men i noen sammenhenger bør man være oppmerksom på dette i sin fortolkning av statistikken. I kjøretøyregisteret er kjøretøyene registrert på eiers bostedsadresse, mens løyver er knyttet opp mot løyvenes trafikkområde i løyveregistrene. Det er ikke her gjort noe forsøk på geografisk fordeling av drosjeparken ut fra kjøretøyregisteret. 8

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer