KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØRETØY I TAXINÆRINGEN"

Transkript

1 KJØRETØY I TAXINÆRINGEN Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport av slike kjøretøy i løpet av 2010, sammenlignet med tidligere år. Statistikken viser miljøegenskaper ol ved dagens taxikjøretøy. Sammen med data om alder, gjennomsnittlig utskiftningstakt o l kan dette gi grunnlag for indikasjon på utviklingen i markedet for taxikjøretøy de kommende år. Det gis en kortfattet oversikt over avgiftsbestemmelsene for drosjekjøretøyer.

2 Kjøretøy i Taxinæringen R E G I S T R E R I N G S S T A T I S T I K K E N F O R Innhold BESTANDEN AV DROSJEBILER... 2 Antall kjøretøy pr Vekst med økt dieselandel... 2 En ung bilpark... 3 Mange merker - noen få dominerer... 5 ANSKAFFELSER AV KJØRETØY TIL TAXIVIRKSOMHET... 7 Færre taxikjøretøy i trafikk... 7 Utviklingen i nyregistrerte taxikjøretøy... 8 Bruktimporten... 8 Merkefordelte anskaffelser i Fire modeller representerer halvparten av anskaffelsene Nybilsalg og bruktimport Taximarkedets relative betydning Alternative energiformer CO 2-utslipp nye taxibiler Karosseritype og setekapasitet OM DATAGRUNNLAGET... 0 AVGIFTER PÅ KJØRETØY I DROSJENÆRINGEN Engangsavgift på motorvogner mv Refusjonsordningen for engangsavgift Refusjon av merverdiavgift Årsavgiften

3 BESTANDEN AV DROSJEBILER Antall kjøretøy pr I alt var 8801 kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Av disse var 7978 (89,8 %) av personbilklasse, mens 823 var minibusser (dvs fra seter). Sammenlignet med året før sank antall personbiler med 1,6 %, mens antall minibusser minket med 3,7 %. Taxier Personbil Minibuss Personbilklasse Minibusser ialt ialt ialt Bensin Diesel Bensin Diesel Totalt Diesel% 90,7 % 89,8 % 99,0 % Samlet utgjorde andelen dieselkjøretøy 90,7 %. For minibusser er dieselandelen 99 %. Det er også grunn til å merke seg at de bensindrevne kjøretøy i næringen er betydelig eldre enn de dieseldrevne. I kjøretøyregisteret er det en mangel at andre drivstoffsformer enn bensin og diesel ikke registreres. Vi har således ingen oversikt over antall hybrider i taxinæringen, utover at det er en økende andel. Vekst med økt dieselandel Den samlede taxiflåte har vokst jevnt siden århundreskiftet, fra 7714 kjøretøy i 2001 til 8961 i Siste år sank imidlertid antall taxikjøretøy til Veksten fram til 2009 er i hovedsak knyttet til løyveutvidelser og etablering av nye sentraler i de større byer. Nedgangen i 2010 kan i stor grad knyttes opp mot en uavklart situasjon med tildeling av nye løyver mm i Oslo, men noe må tilskrives nedgang i løyvetall andre steder i landet (f eks i form av ubesatte distriktsløyver) Taxi i alt Veksten er først og fremst knyttet til dieseldrevne kjøretøy i personbilklasse. Dieselandelen her er vokst fra ca 65 prosent i 2001 til ca 90 prosent. Antallet minibusser er i , 23 % færre enn i Persbil diesel Persbil bensin

4 En ung bilpark Taxiene i Norge hadde ved årsskiftet 2010/11 en gjennomsnittsalder på 3,27 år. Taxi i personbilklasse hadde en snittalder på 3,09 år, mens minibussene var 5,00 år i gjennomsnitt. I 2009 var gjennomsnittet for personbilklassen 3,02 år og for minibussene 4,91 år. Taxier Personbil Minibuss Personbilklasse Minibusser ialt ialt ialt Bensin Diesel Bensin Diesel Totalt 3,27 3,09 5,00 4,17 2,96 4,88 5,00 En lav gjennomsnittsalder på kjøretøyene blir ofte assosiert med moderne teknologi og dermed bedre trafikksikkerhet og god miljøteknologi. Drosjene har imidlertid langt større utnyttelse i form av kjørelengder opp mot eller mer pr år. Det betyr at de eldes teknisk sett mye raskere enn en vanlig privatbil. For å møte forringelsen som ligger i intensiv bruk, er det økonomisk med større og kraftigere kjøretøy som er mer robuste i bruk. Også av hensyn til bruksområde (høy baksetefaktor, bagasje med mer), er det naturlig med kjøretøyvalg som leder til tyngre kjøretøy. Gjennomsnittsalderen for drosjer svinger noe i takt med antallet nyregistreringer, hvor man har et sykluspreget mønster på noe over tre år mellom salgstoppene. I 2004 ble det innført utgående merverdiavgift på taxitjenester. Det ble åpnet for fradrag for inngående avgift. Samtidig var man inne i et år med forventet stor utskiftning ut fra bestandens aldersfordeling. Resultatet ble en ekstra stor salgstopp det året, og etter tre års refusjonstid var disse klare for utskiftning i Innføringen av merverdiavgift i 2004 medførte en markant senkning i personbilenes gjennomsnittsalder i flere år. Effekten av dette synes nå å opphøre, målt ved at gjennomsnittsalderen viser en svakt stigende tendens. For 2010 må dette også tolkes i lys av økende forsiktighet i bransjen pga finanskrisen, økt kjøpsavgift og usikkerhet knyttet til konkurransen i næringen. Dette måles også med økning i gjennomsnittlig utrangeringsalder nedenfor. Noen reduksjon i alder kan ikke merkes i flåten av minibusser, hvor man har hatt en jevnt stigende tendens, både før og etter Det skyldes at man for minibusser ikke har samme bruktmarked for avhending av utrangerte kjøretøy, som man har for kjøretøy av personbilklasse. Minibusser har dessuten en annen form for bruksområde, noe som slår ut i andre kjørelengder og teknisk levealder. Derfor har denne kjøretøytype også lenger økonomisk levetid som taxikjøretøy. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Personbil Minibuss Gjennomsnittsalder 0, ,2 prosent av taxikjøretøyene er 5 år eller yngre. For personbilklassen er andelen 84,8 prosent og for minibusser 57,0 prosent. Avgiftspolitikken er medvirkende til at man har en såpass ung drosjepark, og er en forutsetning for et tilbud som kan tilfredsstille høye krav til trafikksikkerhet og etter hvert også til kjøretøyenes miljøegenskaper. 3

5 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16år og mer 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år år over 20 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år år over 20 år Kjøretøy i Taxinæringen Den sykluspregede utskiftning for taxi i personbilklasse finner også sted innenfor de første fem år, og fremgår bl a ved å se endringene i bestandens aldersammensetning de siste år, hvor andelen eldre kjøretøy er relativt konstant. For minibusser strekker syklusene seg over noe lengre tid. Det skyldes høyere utskiftningsalder for denne type kjøretøy Bestand - personbilklasse Bestand - minibusser Som en indikasjon på hvor gamle kjøretøyene er når de skiftes ut fra taxivirksomhet, har vi sammenlignet bestanden de to seneste år. For å få en indikasjon på utskiftning i de yngste aldersgrupper har vi foruten tall for nyregistrerte kjøretøy, tatt noen forutsetninger om aldersfordelingen blant bruktimporterte biler. Vi antar at bruktimporten i taxinæringen er konsentrert om 1-2 år gamle kjøretøy Personbil ialt 4,58 Utrangert i

6 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16år og mer Kjøretøy i Taxinæringen I følge denne analysen ble i alt 1942 taxier av personbilklasse utrangert i Det er 24,0 prosent av bestanden Gjennomsnittsalderen for disse var 4,58 år. Nær 76 prosent av utskiftningene var biler inntil 5 år. 19 prosent var mellom 5 og 10 år, mens ca 5 prosent var over 10 år gamle. Dieseldrevne taxier hadde en utskiftningsgrad på 24,2 prosent, mens de bensindrevne fikk registrert 21,3 prosent i forhold til bestand Her er imidlertid nye hybrider registrert som bensindrevne biler i registeret, så man skal være varsom med å legge for stor vekt på denne forskjell. Tallgrunnlaget for utrangerte minibusser er mye mindre enn for taxier av personbilklasse. I gjennomsnitt var utrangerte taxier i minibussklasse nær 8 år gamle, en økning på 7,6 % fra året før. I følge beregningene ble 126 minibusser utrangert i 2010, dvs ca 15 prosent av bestanden Halvparten av de utrangerte minibusser var 7 år eller yngre Minibuss ialt 7,92 Utrangert i 2010 Mange merker - noen få dominerer Mercedes er det dominerende taximerke. De senere år har Volvo vært nærmeste konkurrent i markedet for personbilklasse. Disse to merkene har, sammen med Toyota og Volkswagen, nær 80 prosent av bestanden av taxi-personbiler. Andre 28 % Taxibestand personbil 2001 Mercedes 47 % Volkswag en 8 % Taxibestand personbil 2010 Andre 20 % Mercedes 45 % Peugot 6 % Toyota 12 % Volvo 7 % Toyota 12 % Volvo 15 % Mercedes har samlet sett redusert sin andel av taxibestanden fra 2001, men dominansen er der fortsatt. Bak skjer det endringer i rangeringen fra år til annet. Mange merker er representert i taxibestanden, men hver for seg er deres innslag beskjedent. 5

7 Merkefordelt bestand pr Personbiler Pers.bil ialt Bensindrevne Dieseldrevne Diesel- Snalder Sn- Merke Andel Antall Sn-alder Antall Antall alder andel Mercedes 42,6 % , , ,36 97,2 % Volvo 13,9 % , , ,51 96,7 % Toyota 11,4 % 906 2, , ,55 47,0 % Volkswagen 8,0 % 639 3, , ,99 99,4 % Ford 5,7 % 457 2,31 6 8, ,23 98,7 % Opel 3,1 % 247 3,27 7 6, ,16 97,2 % Hyundai 1,2 % 94 3,36 5 6, ,20 94,7 % Peugot 1,7 % 136 3, , ,07 98,5 % Skoda 2,9 % 229 1,81 4 1, ,81 98,3 % BMW 1,6 % 128 3, , ,91 97,7 % Subaru 1,1 % 87 2, , ,60 33,3 % Nissan 0,8 % 66 4, , ,32 66,7 % Audi 1,0 % 76 4, , ,88 97,4 % Mitsubishi 1,0 % 79 2, , ,68 77,2 % Citröen 0,8 % 61 2, , ,64 96,7 % SAAB 0,6 % 45 2,66 1 3, ,64 97,8 % Honda 0,6 % 48 2, , ,55 41,7 % Mazda 0,5 % 40 2,20 9 3, ,95 77,5 % Kia 0,4 % 29 2,50 4 3, ,34 86,2 % Chevrolet 0,2 % 17 2,79 2 7, ,23 88,2 % Chrysler 0,2 % 15 5, , ,25 80,0 % Suzuki 0,2 % 12 3,25 3 1,17 9 3,94 75,0 % Renault 0,1 % 6 3,33 6 3, % Rover 0,1 % 8 3,75 8 3, % Andre 0,6 % 51 3, , ,62 66,7 % Blant minibussene i taxinæringen dominerer Mercedes, og har sammen med Volkswagen 81 prosent av det markedet. Deres nærmeste konkurrenter er Ford og Iveco. Mercedes dominansen har økt betydelig de senere år. Andre 11 % Toyota 7 % Minibuss-bestand 2001 Mercedes 42 % Ford 6 % Iveco 6 % Andre 7 % Minibuss 2010 Mercedes 73 % Ford 9 % Volksw. 31 % Volkswag en 8 % 6

8 Merkefordelt bestand pr Minibusser Minibuss i alt Bensindrevne Dieseldrevne Diesel- Snalder Sn- Merke Andel Antall Sn-alder Antall Antall alder andel Mercedes 72,7 % 598 4,59 5 0, ,62 99,2 % Volkswagen 8,0 % 66 8, ,5 65 8,12 98,5 % Ford 6,4 % 53 5, ,5 52 5,04 98,1 % Iveco 6,0 % 49 4, ,50 100% Peugot 3,2 % 26 4, , % Toyota 1,0 % 8 8,50 8 8, % Opel 1,3 % 11 5, , % Chevrolet 0,2 % 2 15,50 1 8,5 1 22,50 50,0 % Renault 0,9 % 7 2,79 7 2, % Fiat 0,1 % 1 7,50 1 7, % Ford US 0,1 % 1 17, , % Hyundai 0,1 % 1 9,50 1 9, % Andre 0,0 % 0 ANSKAFFELSER AV KJØRETØY TIL TAXIVIRKSOMHET Nyanskaffelser av kjøretøy til taxivirksomhet skjer ved nybilkjøp eller bruktimport. Dessuten skjer det overdragelse av kjøretøy fra en løyvehaver til en annen, f eks ved innlevering av løyve. Erfaringsmessig er det flest overganger rundt nyttårsskiftet, slik at tall for samlet bestand kan påvirkes av tiden som tar før en ny løyvehaver er klar for drift. Uten endring i løyvetallet, er imidlertid dette en stabil faktor fra år til år. En større endring, f eks nedgang som i 2010, i antall kjøretøy avdekker at det har skjedd en reell endring i tilbudet ( f eks økt grad av innlevering av løyver) Færre taxikjøretøy i trafikk Anskaffelsesstatistikken viser, sammen med tallene for utrangeringer foran, om endringer i den samlede taxiflåten og hvordan disse er kommet i stand. Ved utgangen av 2010 registrerer vi en nedgang i det samlede antall taxikjøretøy på 174 i forhold til forrige årsskifte. Av tabellen nedenfor ser vi at i 2009 hadde næringen en netto avgang i kjøretøy av personbilklasse på 126 biler (økte med 250 i 2009). Samtidig skjedde det en netto avgang på 46 kjøretøy av minibussklasse (60 i 2009). Personbil Minibuss Alle kjøretøy Anskaffelse Anvendelse Anskaffelse Anvendelse Anskaffelse Anvendelse Nyregistrering Bruktimport Utrangert Tilvekst Det er beregnet netto avgang på 46 minibusser i Det utrangeres 58 prosent flere minibusser enn det anskaffes i Gjennomsnittsalderen for disse kjøretøy øker fra 4,91 til 5,00 år. Avgangen er knyttet til yngre (og mindre) minibusser. Det er minibusser i størrelsen inntil 12 seter som forsvinner, bl a fordi disse ble rammet av nye krav i 2007 (ferdsskriver med mer). Nedgangen i biler av personbilklasse, er knyttet til flere faktorer. Overgang fra mindre minibusser til et setetall under 10. (som ble registrert i 2009) stoppet opp i 2010 pga økte CO 2-avgifter. Noe er knyttet til varslede endringer i løyvetallet i Oslo ikke er iverksatt. Det er registrert problemer med å besette enkelte ledige løyver i distriktene og signalene om redusert etterspørsel har skapt forsiktighet i fylkeskommunenes løyvepolitikk. 7

9 Prosent Kjøretøy i Taxinæringen Utviklingen i nyregistrerte taxikjøretøy Samlet ble det nyregistrert 1680 kjøretøy på taxiløyve i Året før ble det registrert 1800 kjøretøy, dvs en nedgang på 6,7 prosent. Både 2008 og 2009 viste færre registreringer enn I 2007 var det tre år siden en stor salgstopp i 2004 (da merverdiavgift ble innført i næringen). Registreringstoppene har fulgt regelmessige tre-årssykluser, som bl a kan knyttes til regelverket for engangsavgift for drosjer. Når nedgangen i nyanskaffelser fra 2008 og 2009 fortsatte i 2010, skyldes det at finanskrisen er merkbar i taxinæringen med redusert etterspørsel og at det skjedde en avgiftsøkning hvor refusjonen for CO 2-elementet i engangsavgiften ble fjernet. Avgiftsendringen har også påvirket sammensetningen i nybilkjøpene Ny persbil Ny Maxi BruktImp Med den store salgstoppen som kom i 2004, forventes den sykluspregede karakter i bilkjøpene å fortsette i mange år framover. Det skjer en utjevning mot mindre markerte topper etter hvert, bl a fordi de fleste kjøretøy som skiftes ut er eldre enn tre år (gjennomsnittlig 4,34 år for utrangerte personbiler i taxidrift). Av ytre forhold som påvirker salgstallene er store endringer i løyvetallet og eventuelle krav til fornyelser i taxiflåten gjennom kontrakter for offentlig betalt transport. Og selvsagt vil større endringer i avgiftspolitikken spille inn på salgstallene, noe vi ser på tallene for Bruktimporten 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andel bruktimport

10 Bruktimporten viser en stabil andel av de samlede anskaffelser, dog slik at det vises en liten nedgang fra århundreskiftet. Andelen var i ,3 prosent mot prosent i perioden Det er kjøretøy av personbilklasse som importeres. Av i alt 214 bruktimporter i 2010, var det ingen minibusser (mot 1 året før). Mercedes er det klart mest bruktimporterte bilmerke, med 168 personbilimporter. Dvs at over tre fjerdedeler av bruktimporten, gjelder Mercedes. Den øvrige importen spres på de fleste bilmerker, slik at ingen andre kan påvise import av mer enn 8 biler i Merkefordelte anskaffelser i 2010 Mercedes topper salgsstatistikken i 2010, både for personbilklasse og minibussene. Mercedes har alene en markedsandel på nesten 40 prosent av alle nyregistrerte taxier i Mercedes har markedsandel på 37,5 prosent av nybilsalget av personbilklasse, mens Toyota hadde en andel på 17 prosent og Volvo 11 prosent. Etter de tre dominerende merker, følger Volkswagen og Ford med 16 prosent samlet. Dvs at 5 merker har samlet over 80 prosent av nybilsalget. Personbilklasse Bruktimport Nyregistrert som taxi Nr Bilmerke Imp 10 Imp 09 Endring 2010 Diesel Bensin Endr09-10 Andel10 1 Mercedes Benz ,8 % ,5 % 37,5 % 32,5 % 2 Toyota ,5 % ,9 % 17,3 % 15,3 % 3 Volvo ,7 % ,0 % 10,9 % 16,9 % 4 Volkswagen ,6 % ,0 % 8,5 % 7,9 % 5 Ford ,3 % ,2 % 7,5 % 7,2 % 6 Skoda ,8 % 5,3 % 3,8 % 7 Peugot ,9 % 2,7 % 1,0 % 8 Opel % ,3 % 1,8 % 3,7 % 9 Mitsubishi ,0 % 1,7 % 0,7 % 10 Subaru ,3 % 1,1 % 1,6 % Andre ,4 % ,1 % 5,8 % 9,3 % Totalt ,7 % ,3 % 100,0 % 100,0 % Dieseldrevne 99,0/% 99,7 % 86,4 % 86,4 % 90,2 % Minibusser Bruktimport Nyregistrert som taxi Nr Bilmerke Imp 10 Imp 09 Endring 2010 Diesel Bensin Endr09-10 Andel10 Andel 09 Andel 09 1 Mercedes % ,9 % 85,0 % 84,3 % 2 Ford 5 5-6,3 % 0,0 % 3 Renault 4 4-5,0 % 0,0 % 4 Peugot ,3 % 2,5 % 3,6 % 5 Iveco 100 % ,5 % 1,3 % 9,6 % Andre 100 % -100,0 % 0,0 % 2,4 % Totalt % ,6 % 100,0 % 100,0 % Dieselandelen blant nye personbiler sank til 86,4 prosent. Det skyldes ikke en økning i rene bensindrevne biler, men at det nå er introdusert hybrider med kombinasjon av el- og bensin som kan anvendes i taximarkedet. Disse hybridene (først og fremst Toyota Prius) registreres som bensindrevne biler. 9

11 Anskaffelser Personbilklasse Anskaffelser Minibusser Ford 7 % Andre 17 % Mercedes Benz 42 % Merced es 85 % Volkswag en 8 % Toyota 16 % Volvo 10 % Andre 15 % Anskaffelsene utgjør summen av nybilsalg og bruktimport. Figurene over gjelder Fire modeller representerer halvparten av anskaffelsene På personbilmarkedet representerer ( i rekkefølge) Mercedes E-klasse, Toyota Prius, Volvo V70 og Toyota Avensis rundt halvparten av anskaffelsene. Hybriden Toyota Prius på 2. plass har fått stort innpass i taximarkedet. Modellen var ny i Norge fra oktober E-klassen økte sin markedsandel på nyregistrerte fra 26,2 prosent i 2009 til 31,9 prosent i 2010, og er den suverent mest kjøpte taximodell i Norge. For modeller med mer enn 20 registrerte anskaffelser var det følgende rangering i 2010: Antall 2010 Prosentandeler 2010 Modell Nyregistrert Import Anskaffet Nyregistrert Import Anskaffet 1 Mercedes-Benz E-klasse ,9 % 65,0 % 35,8 % 2 Toyota Prius ,8 % 0,5 % 8,7 % 3 Volvo V ,8 % 1,4 % 7,9 % 4 Toyota Avensis ,9 % 0,5 % 4,4 % 5 Ford Mondeo ,8 % 3,4 % 6 Volkswagen Touran ,7 % 3,3 % 7 Skoda Superb ,2 % 0,5 % 2,9 % 8 Skoda Octavia ,0 % 0,9 % 1,9 % 9 Ford S-Max ,8 % 1,6 % 10 Peugeot ,8 % 1,5 % 11 Mercedes-Benz B-klasse ,4 % 1,4 % 1,4 % 11 Volkswagen Passat ,6 % 0,5 % 1,4 % 13 Mercedes-Benz GLK ,3 % 1,9 % 1,3 % 13 Mitsubishi Outlander ,5 % 1,3 % 13 Volvo XC ,5 % 1,3 % 10

12 Nybilsalg og bruktimport De merker som har mest nybilsalg, er også godt representert i bruktimporten. Dog er det klare forskjeller mellom merker med hensyn til importens relative betydning. Importandel personbiler Mercedes Benz Toyota Volvo Volkswagen Ford Skoda Opel BMW Audi Andre 4 % 2 % 8 % 4 % 6 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 7 % 8 % 12 % 17 % 19 % 22 % 27 % 30 % % 45 % Av alle anskaffelser av Mercedes personbilklasse ble 22 prosent anskaffet ved import i Året før var andelen 30 prosent. Figuren over viser at importandelen varierer betydelig fra et år til et annet for alle merker. Ved siden av Mercedes er det BMW og Audi som har høyest importandel. Alle anskaffelser av buss til taxiformål skjedde ved salg i Norge i Taximarkedets relative betydning Selv om taximarkedet utgjør en mindre del av det samlede kjøretøysalget, er det meget viktig for enkelte merkeleverandører. Taximarkedet (2010) representerer kun 1,3 prosent av det samlede personbilsalget i Norge, men 17,7 prosent av minbussmarkedet ut fra nyregistrerte kjøretøy.. For Mercedes utgjør taxisalget 13,2 prosent av solgte nye Mercedes-personbiler i Norge. For Volvo er andelen 1,7 prosent og Toyota 1,6 prosent For minibuss-markedet gjelder at 20,9 prosent av Mercedes-salget går til taximarkedet. For andre merker er tilsvarende andel 9,5 prosent samlet. Alternative energiformer En aktuell problemstilling er knyttet til alternative energiformer. Kjøretøyregisteret opererer ikke med andre drivstofftyper enn bensin og diesel, slik at vi har ikke oversikt over såkalte hybrider og kjøretøy klargjort for alternative drivstoffsformer. Imidlertid vet man at utbredelsen av alternativ drivstoff er relativt begrenset i norsk taxinæring. Dette har sammenheng med at det er begrenset tilbud mht fylling og at importørene ikke gir samme garanti ved bruk av alternativ drivstoff som ved bruk av diesel. Situasjonen i Sverige er imidlertid noe annerledes. Der har man et godt utbygget nett av fyllestasjoner for alternative drivstoffsformer særlig i større byregioner, samt at kjøretøy tilpasset dette er markedsført 11

13 i større grad enn i Norge. Det gir høyere innslag av miljøvennlige kjøretøy i taxibestanden enn tilfellet er i Norge hvor dieselandelen har vært stabil på rundt 90 prosent. Denne sank til 86,4 prosent i 2010 ved at den nye Toyota Prius, med kombinasjonen bensin/el-batteri, kom i større skala på taximarkedet. CO2-utslipp nye taxibiler Biler solgt i Norge er typegodkjent med registrert gjennomsnittlig CO 2-utslipp i form av g pr km. Med utgangspunkt i statistikken for nyregistrerte biler av personbilklasse, har Opplysningsrådet for veitrafikken beregnet gjennomsnittlig CO 2 for nyregistrerte taxibiler Nyregistrerte taxi etter CO 2 -klasse Antall 2007 Antall 2008 Antall 2009 Antall Mens privatbiler tidlig viste synkende tendens, var gjennomsnittsutslippet for nye drosjer relativt stabilt på rundt 190 g pr km. Men i 2009 viste drosjenæringen en nedgang i CO 2 utslippene til 176 g/km, som viser at en utvikling er på gang. I 2010 sank dette ytterligere til 159 g CO 2 pr km. Når vi ser på fordelingen av nye drosjer i forhold til det observerte gjennomsnitt, viser det seg at kjøretøy med lave utslippsverdier er lavt representert i drosjeparken. I 2009 skjer endringer i retning mot lavere utslippsnivå, spesielt i intervallet mellom 140 og 160 g CO 2 pr km. Gjennom avgiftsendringer for 2010, ble denne utvikling ytterligere styrket. Ved siden av hybriden Toyota Prius økte innslag i drosjemarkedet, har det medvirket til en betydelig nedgang i næringens utslipp. Karosseritype og setekapasitet Karosseri Persbil Minibuss I alt Prosent Combi-Coupe ,5 % Kassevogn ,9 % MPV ,5 % SUV/Offroad ,6 % Sedan ,0 % Stasjonsvogn ,7 % Minibuss ,8 % Totalt ,7 prosent av alle nyregistrerte taxier er av stasjonsvogntypen. Stasjonsvognene utgjør 50% av alle nyregistrerte drosjer på ordinært løyve (dvs personbilklasse). Andelen SUV og MPV (Multi Purpose Vehicle) er samlet større enn andelen av vanlig sedan-type. Andelen combi coupe er kun ca 10 %, fordi denne har begrenset funksjon i drosjetrafikk men er begunstiget gjennom avgiftene. 12

14 Valget av kjøretøy- (karosseri-)type reflekterer funksjonelle krav som stilles til kjøretøy i taxitrafikk. Blant kravene er god plass i baksete og lasteevne som også inkluderer større mengde bagasje. Stasjonsvogner og MPV er de kjøretøytypene som peker seg spesielt ut for taxidrift. Kjøretøytype nye taxier 2010 Stasjonsvogn; 47,7 % Minibuss; 4,8 % Combi-Coupe; 10,5 % Sedan; 13,0 % Kassevogn; 3,9 % SUV/OFF; 8,6 % MPV; 11,5 % De langt fleste drosjeoppdrag er turer med 1 og 2 passasjerer. Men drosjene gir tilbud til grupper med flere personer enn det som kan fraktes i en vanlig personbil ( dvs med 4 passasjerplasser). Det er tilbud for grupper opp til 16 passasjerer, noe som gjenspeiles i sammensetningen av taxiflåten mht setekapasitet. 78 % av nye taxier har maksimalt plass til 4 passasjerer. I 2009 var andelen 79 %. Setetall Antall Prosent Innt 5 seter ,2 % 6-7seter ,4 % 8-9 seter 61 3,6 % seter 8 0,5 % seter 13 0,8 % seter 10 0,6 % seter 49 2,9 % Totalt 1680 Kapasitet nyregistrerte taxier 2010 Inntil 5 seter 78 % 6-7seter 13 % 8-9 seter 4 % Minibusser 5 % OM DATAGRUNNLAGET Norges Taxiforbund har i flere år presentert statistikk for bestand og nyregistreringer av taxikjøretøy. Statistikken er utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS, på grunnlag av registreringer i kjøretøyregisteret (AUTOSYS). Grunnlaget for å skille ut taxi fra andre kjøretøy, er at registreringen er knyttet opp mot løyvetypen (bl a av hensyn til avgiftsberegningen). Statistikken vi har benyttet skiller mellom kjøretøy i personbilklasse og minibusser. Skillet mellom de to klassene går på antall seter i kjøretøyet (denne grensen på 10 seter følger internasjonal standardisering for kjøretøyklassifisering). Minibusser (opp til 17 seter) i drosjevirksomhet er knyttet opp til det Yrkestransportloven betegner som utvidet drosjeløyve. I daglig tale benyttes begrepet MaxiTaxi. Yrkestransportloven skiller mellom ordinære og reserve drosjeløyver. Reserveløyveordningen er ment å representere en ekstrakapasitet som skal bidra til avvikling av trafikktopper. Noen reserveløyver har også fått et tilknyttet løyvevilkår om at kjøretøyet skal være tilpasset for transport av funksjonshemmede

15 (dette som alternativ til handikappløyve). For reserveløyver er det hjemmel til å sette begrensninger på driftstiden. Løyvetypen er underlagt andre avgiftsmessige bestemmelser enn de ordinære løyvene. Kjøretøyregisteret skiller ikke mellom ordinære eller reserveløyver. I praksis fokuseres det på den avgiftsmessige siden, og nyregistreringer av reserveløyver vil derfor knyttes mot andre løyvetyper ( f eks handikappløyver eller som vanlig privatbil). Reserveløyver er imidlertid gjerne bil nr 2 for en løyvehaver. Den vanlige praksis er at når det anskaffes ny bil på det ordinære løyvet, lar man den gamle gå over på reserveløyvet. I registeret blir da kjøretøyet fortsatt registrert som taxi, og kommer således med i oversikten over bestanden av drosjer. Kjøretøystatistikken for drosjer vil ikke samsvare med statistikken for løyver. Det skyldes dels en form for periodiseringsfeil ved bytte av løyver, når kjøretøy anskaffes / skiftes og lignende. Men det skyldes også de registreringsfeil som er knyttet til registrering av reserveløyvene som er nevnt foran. Hvor stor denne feilkilden er, vet vi ikke eksakt. Men i noen sammenhenger bør man være oppmerksom på dette i sin fortolkning av statistikken. I kjøretøyregisteret er kjøretøyene registrert på eiers bostedsadresse, mens løyver er knyttet opp mot løyvenes trafikkområde i løyveregistrene. Det er ikke her gjort noe forsøk på geografisk fordeling av drosjeparken ut fra kjøretøyregisteret. AVGIFTER PÅ KJØRETØY I DROSJENÆRINGEN Engangsavgift på motorvogner mv. Stortinget fastsetter avgiftene for hver budsjettermin, i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter. Avgift til statskassen betales ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret. Avgiftsberegningen tar utgangspunkt i satser for avgiftsgruppe A, (Personbiler, varebil kl. 1, busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser). Øvrige grupper har satser i prosent av satsene for gruppe A. Avgiftsgruppe H omfatter motorvogner i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede. Reserve- og erstatningsdrosjer beregnes etter avgiftsgruppe A, hvis de anskaffes som nye på slikt løyvet. Vanligvis er motorvogner på reserveløyve først innkjøpt på ordinært løyve og omdisponert over på reserveløyve, når ny bil anskaffes for det ordinære løyvet. Fram til og med 2009, ble alle satser for avgiftsgruppe H satt til 40 % av satsene for avgiftsgruppe A. Fra og med 2010 er CO 2-komponenten i avgiften økt til 100 %. Til sammenligning har avgiftsgruppe B (Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190cm) og avgiftsgruppe C (Campingbiler), satser som utgjør kun 22 prosent Unntatt fra avgiften er, i henhold til vedtakets 5, bl a ambulanser, begravelsekjøretøy og busser som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på: 1. innehaver av løyve etter 6 eller 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Fritaket gjelder også busser som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve, 2. institusjon eller organisasjon som tilbyr transport av funksjonshemmede mv., Dette unntaket betyr at alle busser registrert på drosjeløyve ikke belastes for engangsavgift ved registrering. Det skilles ikke mellom ordinært og reserveløyver i denne sammenheng. Begge løyvetyper er således fritatt for engangsavgift, så lenge vi taler omm busser (maksi-taxi). Det er ingen forskjell på avgiftssatsene for busser registrert på drosje-, turbil- eller ruteløyve. 14

16 15 Avgiftsklasse H Vektavgift: Enhet (første 1150 kg) á kr pr kg 13,61 14,02 14,27 14,52 (neste 250 kg) á kr pr kg 29,66 30,55 31,10 31,66 (neste 100 kg) á kr pr kg 59,32 61,10 62,20 63,32 (resterende) á kr pr kg 68,99 71,06 72,34 73,64 Ytelsesavgift (første 65 kw) á kr pr kw 49,49 50,98 22,04 0,00 (neste 25 kw) á kr pr kw 206,21 212,40 192,40 186,40 (neste 40 kw) á kr pr kw 494,91 509,76 518,93 528,27 Resterende kw á kr pr kw 1031, , , ,57 CO 2 -avgift (første 120 g) 1 á kr pr g/km 16,50 0,00 0,00 0,00 (neste 20 g) á kr pr g/km 78,36 210,40 725,00 738,00 (neste 40 g) á kr pr g/km 206,21 212,40 731,00 744,00 (neste 70 g) á kr pr g/km 577,39 587, , ,00 (resterende g) á kr pr g/km 577, , , ,00 Eventuell klimarabatt á kr pr g/km <120 0,00-200,00-609,00-620,00 1 Fra 2011 er grensen satt til 115 g. Refusjonsordningen for engangsavgift Siden avgifstlettelsen er knyttet til virksomheten som drosje, er det etablert regler for tilbakebetaling av denne avgiftslettelsen dersom forutsatt bruk opphører. For avgiftsgruppe H er refusjonsperioden satt til tre år. For busser i løyvepliktig transport er refusjonsperioden for engangsavgiften satt til ett år. Samlet refusjonsbeløp utgjør differansen mellom full avgift i avgiftsgruppe A og faktisk betalt avgift. Refusjonsbeløpet beregnes forholdsmessig etter hvor mange måneder som gjenstår av refusjonstida. Drosje i avgiftsgruppe H, som selges til privatperson etter to år, medfører tilbakebetaling av avgiftsletten på 12/36 av samlet refusjonsbeløp (det gjenstår 12 av 36 måneder). Selges drosjen derimot til en annen løyvehaver, går kjøretøyet ikke ut at forutsatt virksomhet. Da skal det ikke tilbakebetales noe til statskassen. Refusjonen følger da bilen. Refusjon av merverdiavgift Ved kjøp av ny motorvogn beregnes merverdiavgift etter ordinære satser (avgiftsgrunnlaget inkluderer ikke engangsavgiften). Drosjeeier kan føre den inngående avgift til fradrag i sitt regnskap, noe som ikke er tilfelle for mange andre næringsdrivendes kjøp av personbil. Dersom et kjøretøy i drosjevirksomhet (personbil eller buss) går over i annen virksomhet enn forutsatt innen tre år, skal det bokførte fradraget tilbakeføres forholdsmessig (f eks 12/36) i selgerens momsregnskap. Det gjelder selv om kjøretøyet overdras til annen drosjeløyvehaver. Årsavgiften Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede, betaler årsavgift etter lav sats (kr 400 for 2011). Motorvogn registrert som reserve- eller erstatningsdrosje, betaler full sats (kr 2840 for 2011, eventuelt kr 3305 for dieseldrevne kjøretøy uten partikkelfilter).

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 16.3.29 Registreringsstatistikken for 28 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 28/9. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 13.04.2012 Registreringsstatistikken for 2011 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2011/12. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.3.28 Reistrerinsstatistikken for 27 Notatet tar for se bestanden av kjøretøy reistrert på taxiløyve ved årsskiftet 27/8. Videre behandles nyreistreriner o bruktimport av slike

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1 Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2 Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere;

Detaljer

NOxutslipp. Motoreffekt

NOxutslipp. Motoreffekt www.pwc.no Bilavgifter Avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kw) NOxutslipp (mg/km) CO 2 - utslipp (g/km) Slagvolum (cm³ ) Sats per enhet - 2015 Vrakpantavgift

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 BOS 0 986 424 569 Bremseklosser bak Porche 911 002 904,00 KLO 2045.32 BREMSEKLOSSER PEUGEOT 002 140,00 KLO 21050.02 BREMSEKLOSSER 012 450,00 KLO 21052.00 BREMSEKLOSSER 012 398,75 KLO 21056.02

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 BOS 0 986 424 569 Bremseklosser bak Porche 911 002 904,00 KLO 2045.32 BREMSEKLOSSER PEUGEOT 002 140,00 KLO 21050.02 BREMSEKLOSSER 012 450,00 KLO 21052.00 BREMSEKLOSSER 012 398,75 KLO 21056.02

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 18.8.2017 Personbilsalget 2007-2016 180000 160000 144202 154603 140000 120000 129195 127754 138345 137967 142151 150686 100000 110617 80000 98675

Detaljer

Sikre biler 2009. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen

Sikre biler 2009. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 11.03.2010 Vår referanse: Sikre biler 2009 Det ble i 2009 i alt

Detaljer

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Sikre biler 2007. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen

Sikre biler 2007. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 28.03.2008 (rev) Vår referanse: Sikre biler 2007 Det ble

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen. Sikre biler 2006

Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen. Sikre biler 2006 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 29.01.2007 Vår referanse: Sikre biler Det følgende er en

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l Salg av drivstoff til veitransport Salget av drivstoff

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE.

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE. ALFA ROMEO ALFA 145 Tag 1994> 7651006 ALFA 156 Tag 1995> 7651006 ALFA ROMEO 156 Tag 2004> 7677908 ALFA 164 1987>1997 7677150 ALFA 33 Tag 1983 > 1995 7651006 ALFA 75 1985 >1992 7677150 ALFA GTV 1995>2006

Detaljer

Profilrapport XX. Målgruppe x vs. Referansegruppe x. xx.xx 2010

Profilrapport XX. Målgruppe x vs. Referansegruppe x. xx.xx 2010 Profilrapport XX Målgruppe x vs. Referansegruppe x xx.xx 2010 Denne rapporten viser profiler for målgruppe x vs. Referansegruppe x Hvordan lese rapporten De geografiske fordelingene samt fordelingene for

Detaljer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell eller ändrad/uppdaterad modell

Detaljer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell eller ändrad/uppdaterad modell

Detaljer

ÅR Gruppe Merke Modell Betegnelse Karosseri Drivstoff S.Volum KW Egenvekt Driv Hjul. Gir. KmStand. Behandlet. BruktPris (justert) * Sittep lasser

ÅR Gruppe Merke Modell Betegnelse Karosseri Drivstoff S.Volum KW Egenvekt Driv Hjul. Gir. KmStand. Behandlet. BruktPris (justert) * Sittep lasser Priser i dette dokumentet er fastsatt av Kontor for verdivurdering av kjøretøy på et skjønnsmessig grunnlag og kan gi et veiledende utgangspunkt for tilsvarende kjøretøy.det tas forbehold om trykkfeil

Detaljer

Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen. Sikre biler 2012

Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen. Sikre biler 2012 1 Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 25.01.2013 Vår referanse: Sikre biler 2012 Sikrere biler er trolig

Detaljer

ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT

ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT Har du spørsmål ta kontakt med teknisk support på tlf 94 01 20 20 send mail til teknisk@relekta.no Audi 2 BMW 3 Citroen 4 Daewoo 4 Fiat 5 Ford 6 Honda 7 Hyundai 7 Jaguar 8

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

Bilgenerasjonsmodell versjon 1

Bilgenerasjonsmodell versjon 1 TØI rapport 427/1999 Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 1999, 54 sider Bilgenerasjonsmodell versjon 1 Sentrale samferdselspolitiske problemer er knyttet til utviklingen i bilparkens omfang og sammensetning.

Detaljer

Kapittel 1 - sum kjøretøyer, grupper av kjøretøyer 19. Tabellnr Tabelltekst Side

Kapittel 1 - sum kjøretøyer, grupper av kjøretøyer 19. Tabellnr Tabelltekst Side Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - sum kjøretøyer, grupper av kjøretøyer 19 Kapittelkommentarer, kapittel 1 20 1.1 Bestand 1.1.1 Kjøretøybestanden 1899-2012 21 1.1.2 Kjøretøyer pr. 31/12 2001-2012. Sammendrag.

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Sikre biler 2011

Statens vegvesen. Notat. Sikre biler 2011 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 14.02.2012 Vår referanse: Sikre biler 2011 Sikrere biler er trolig blant de viktigste årsakene til

Detaljer

Statens vegvesen. Tabell 1: Antall solgte nye personbiler i perioden 2000-2010

Statens vegvesen. Tabell 1: Antall solgte nye personbiler i perioden 2000-2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Guro Ranes Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 09.03.2011 Vår referanse: Sikre biler 2010 Det ble i 2010 i alt solgt 127

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

ENGANGSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016

ENGANGSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016 ENGANGSAVGIFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no INNHOLD side Endringer fra rundskrivet

Detaljer

Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017

Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017 Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017 v/øyvind Solberg Thorsen ost@ofv.no Hva er en entusiastbil? Foto: Klassiker Foto: Hot Rod Network Foto: Netcarshow.com

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer

forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen

forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Bilgarantiundersøkelse 2.0... 3 4 Fortsatt

Detaljer

AutoIndex 2014 Briefing May 8th

AutoIndex 2014 Briefing May 8th AutoIndex 2014 Briefing May 8th Basis for AutoIndex 2014 Detailed questions Car Sales Workshop Loyalty Image Attitude Next car Background information Cars registered between 2007-2013 Data collected in

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret første halvår 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret første halvår 2017 Oslo kommune Klimabarometeret første halvår 217 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. PERSONBILER 5 2.1. Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer av personbiler i Norge 5 2.2. Markedsandel for

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Sikre biler 2014. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2014. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 25 februar 2015 Sikre biler 2014 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance Skatteudvalget Engelsk mal: Startside 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norwegian Ministry of Finance Bilavgifter Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg Oslo, 30.01.2017 Disposisjon

Detaljer

Statistikk Mer informasjon om taxi finnes på. Norges Taxiforbund 2006

Statistikk Mer informasjon om taxi finnes på.  Norges Taxiforbund 2006 Statistikk 2006 2006 Mer informasjon om taxi finnes på jb/01.06.2006 http://www.taxiforbundet.no NORGES TAXIFORBUND Postboks 6538 Rod 0501 OSLO tlf. 22 38 95 00 fax 22 38 95 01 Norges Taxiforbund 2006

Detaljer

Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017

Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017 Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017 Taxi: 1 prosent av klimagassutslipp fra transport i Norge London Mål: Hele taxiflåten elektrisk på sikt Fra 2018: - Dieseltaxier

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Velkommen til medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte Velkommen til medlemsmøte 16.00 Servering 16.30 Velkommen P. Smebye 16.40 BIL og bilavgifter E. Andresen 17.10 Regjeringens miljøfokus på bilavgifter G. Axelsen 17.30 Spørsmål 18.00 Pause 18.15 Siste nytt

Detaljer

EMIROAD hvordan få mest mulig nytte av kunnskapen?

EMIROAD hvordan få mest mulig nytte av kunnskapen? Det er gledelig at lastebiler og busser med Euro VI vurderes som veldig bra! Lette dieselbiler med Euro 6 har forhøyet NO x -utslipp under visse forhold Også målt høyt NO x -utslipp på et par bensinbiler,

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann)

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Høring om nye bilavgifter Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Sikkerhet, miljø, teknologi og vekt Sikkerhet (dødsrisiko) Vekt (micro -> familiebil) Fremdriftsteknologi og utslipp er relevante

Detaljer

NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025

NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025 NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025 NILU - Norsk institutt for luftforskning TØI Transportøkonomisk institutt Karl Idar Gjerstad, Rolf Hagman, og Astrid Amundsen Hvordan ser NO2 ut i lufta vår? Oppgaver:

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016

ÅRSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016 ÅRSAVGIFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no INNHOLD side Endringer fra rundskrivet for

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

BATTERI PLASSERING. Person og varebiler. Batteriplassering nye og gamle biler Pr KES. Side 1 av 14

BATTERI PLASSERING. Person og varebiler. Batteriplassering nye og gamle biler Pr KES. Side 1 av 14 BATTERI PLASSERING Person og varebiler Side 1 av 14 Alfa Romeo 164 Bagasjerom venstre side Alfa Romeo 166 Bagasjerom venstre side Alfa Romeo 156 Motorrom venstre side Alfa Romeo 155 Motorrom venstre side

Detaljer

FORHOLD SOM IKKE ER REGULERT I UTKAST TIL FORSKRIFT

FORHOLD SOM IKKE ER REGULERT I UTKAST TIL FORSKRIFT fritaket. Mva-fritaket omfatter således også tilfeller der det i praksis reelt sett ikke blir gitt noen avgiftslettelse fordi kjøper/leietager uansett ville hatt fradrag for inngående mva (=typisk varebil

Detaljer

Tilhenger reservedeler

Tilhenger reservedeler Tilhenger Spesialdeler HEN 1010000 Aksling AL-KO spesialmål 23212.000,00 HEN 1010001 750-1000 Brems:160x35 A:1400 B:1850 232 5.660,00 HEN 1010002 750-1000 Brems:160x35 A:1200 B:1700 232 5.660,00 HEN 1010003

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

FELGER 2015. Gjelder fra 1. oktober 2015. www.autogrip.no

FELGER 2015. Gjelder fra 1. oktober 2015. www.autogrip.no FELGER 2015 Gjelder fra 1. oktober 2015 www.autogrip.no 1 Borb CC 2 Borb F Søk med bilens reg. nr på www.autogrip.no for å finne riktig felg til din bil! 6,5-15 7-16 8-17 6-15 6,5-16 7-17 8-18 3 Borb TL5

Detaljer

Arbeidsdokument Oslo Mobile tjenesteytere Inger Beate Hovi Anslag på mobile tjenesteyteres andel av kjøring med små godsbiler

Arbeidsdokument Oslo Mobile tjenesteytere Inger Beate Hovi Anslag på mobile tjenesteyteres andel av kjøring med små godsbiler Arbeidsdokument 51132 Oslo 23.05.2017 4474 Mobile tjenesteytere Inger Beate Hovi Anslag på mobile tjenesteyteres andel av kjøring med små godsbiler Innhold 1 Innledning... 2 2 Datagrunnlag... 2 3 Kategorisering

Detaljer

VIKTIG VED BESTILLING

VIKTIG VED BESTILLING VIKTIG VED BESTILLING VI TRENGER F LGENDE OPPLYSNINGER VED BESTILLING/FORESP RSEL: BILMERKE: MODELL: F RSTEGANG REG. REG.NR: TYPE ORGINAL STEREO (Usikker ta bilde og send oss) Spesifiser ogsе om du har

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2013 Rundskriv nr. 1/2013 Mo Oslo 1. januar 2013 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Rammeavtale for leasingbiler Sør-Varanger kommune

Rammeavtale for leasingbiler Sør-Varanger kommune Rammeavtale for leasingbiler Sør-Varanger kommune Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40814891.aspx Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 10/9/2013 2:04 PM

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 RISIKO I TAXITRAFIKK 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport & Logistikk, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 23.10.2017 Framskrivingsmodellen

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/10328

Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/10328 Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Oslo, 05.10.2015 Deres ref.: 15/439 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/10328 Saksbehandler: Vilde Haarsaker Svar på høring om implementering av Europarlaments-

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Senkesett 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Senkesett 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris EIB 1004.120 Senkesett Alfa Romeo 75/75TS/GTV u/ 079 1 900,00 EIB 10-10-001-0122 Senkesett Alfa Romeo 147 bensin 079 3 265,00 EIB 10-10-001-0222 Senkesett Alfa Rom. 147 1,9JTD & 3,2 079 3 265,00 EIB 10-10-001-0322

Detaljer

Aktuelle saker fra BIL KONFIDENSIELT

Aktuelle saker fra BIL KONFIDENSIELT Aktuelle saker fra BIL KONFIDENSIELT Myndighetskontakt BILs hovedoppgave er myndighetsdialog for å påvirke våre rammebetingelser - Videreutvikle den meget gode relasjonsbyggingen - Relasjonsbygging også

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret fjerde kvartal 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret fjerde kvartal 2017 Oslo kommune Klimabarometeret fjerde kvartal 2017 Publisert: 1.2.2018 Sist oppdatert: 1.2.2018 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4-5 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier

Detaljer

MILJØINSENTIVER I ENGANGSAVGIFTEN

MILJØINSENTIVER I ENGANGSAVGIFTEN ZERO MILJØINSENTIVER I ENGANGSAVGIFTEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. A083671-017 VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT 2

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2008

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2008 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2008 Rundskriv nr. 1/2008 Mo II Oslo 27. august 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Fossilfri veitrafikk hvor langt fram er det?

Fossilfri veitrafikk hvor langt fram er det? Fossilfri veitrafikk hvor langt fram er det? Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt (TØI) Arendalsuka, 18.8.2017 Fire scenarier 1. Referansebanen: langsom endring i nybilsalget etter 2016 2. Trendbanen:

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Presentasjon på ZERO konferansen 2013: VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Vidar Eide, Senior consultant, THEMA Consulting Group. Oppdrag for: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil,

Detaljer

Firmabil - når du trenger det

Firmabil - når du trenger det Firmabil - når du trenger det Firmabil som skreddersøm Er din bedrift avhengig av bil daglig, eller kun i perioder? Ønsker bedriften å kutte kostnader til bruk av egen bil, leiebil og taxi, men allikevel

Detaljer

Trafikkforsikringsavgiften. Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforsikringsavgiften. Trafikkforsikringsforeningen Trafikkforsikringsavgiften og TFFAuto Trafikkforsikringsforeningen 27.04.2016 Aktuelle datoer 1.11.2016: De første selskapene sender ut faktura som inkluderer TFA for 2018 Tidlig desember 2016: TFA vedtas

Detaljer

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om Registreringsfritak enduro/trialsykler Fra : Vegdirektoratet Til: Statens vegvesen Vegkontorene 906.0/232 NA-RUNDSKRIV NR. 97/14 Registreringsordning for lisensierte trial- og enduromotorsykler 1. Innledning

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret tredje kvartal 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret tredje kvartal 2017 Oslo kommune Klimabarometeret tredje kvartal 2017 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer av personbiler i

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo II Oslo 1. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer