Sikre biler EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikre biler 2009. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen"

Transkript

1 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen Vår dato: Vår referanse: Sikre biler 2009 Det ble i 2009 i alt solgt vel nye personbiler i Norge. Dette er vel (11 prosent) færre biler enn i De 100 mest solgte bilmodellene sto for 95 prosent av det samlede bilsalget. Det følgende er en oversikt over de 100 mest solgte bilmodellene i 2008 og antallet solgte biler av disse modellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP s tester, i hvilken grad antiskrenssystemer (elektronisk stabilitetskontroll) er tilgjengelige i disse bilmodellene, og bilmodellene fordelt på vekt. Datamaterialet er hentet fra OVF s statistikk over salg av nye biler, EuroNCAP s hjemmesider, Folksams hjemmesider og hjemmesidene til forhandlerne av de ulike bilmerkene. EuroNCAP Kollisjonstester og vurdering av sikkerheten av biler som skjer ved forskjellige kollisjonstestprogram. Det er flere organisasjoner verden over som har egne kollisjonstestprogrammer for kjøretøy. Hver organisasjons testresultat er generelle for kjøretøy solgt i det respektive land eller verdensdel. EuroNCAP er det ledende og mest kjente uavhengige kollisjonstestprogrammet i Europa. EuroNCAP gjennomfører front- og sidekollisjonstester, fotgjengerkollisjonstest og test av kollisjonssikkerheten for barn. EuroNCAP s kollisjonstester tilsvarer stort sett de metoder som brukes for å kontrollere at kjøretøyene oppfyller EUs krav til sikkerhet ved front- og sidekollisjoner. Antall oppnådde poeng innenfor hver test har fram til 2009 gitt antall stjerner. Det har vært gitt ulik score i form av antall stjerner for voksnes sikkerhet i bil, barns sikkerhet i bil og for fotgjengertesten. Fra og med 2009 er det innført et nytt karaktersystem hvor det tildeles en samlet karakter (1 til 4 eller 5 stjerner), som omfatter alle sikkerhetsegenskapene for den enkelte bilmodellen. Denne karakteren omfatter alle de tidligere testene (voksnes sikkerhet i bil, barns sikkerhet i bil og fotgjengeres sikkerhet). Det inngår også en test av beskyttelse mot nakkeslengskader (whiplash) som følge av påkjøring bakfra. De ulike testresultatene er vektet innbyrdes. I tillegg er det tatt hensyn til om kjøretøyene har antiskrenssystemer (ESC) og systemer for hastighetsbegrensning. EuroNCAP s testresultater fra og med 2009 viser en samlet karakter i antall stjerner og oppnådd poengscore innenfor de enkelte testene for de enkelte bilmodellene. Av de 100 mest solgte bilmodellene i Norge i 2009 er 36 bilmodeller tildelt en samlet karakter. Dette gjelder både bilmodeller som ikke er testet tidligere og modeller som er testet

2 tidligere og hvor resultatene er oppdatert. For noen bilmodeller som er testet tidligere foreligger det i 2009 nye testresultater i EuroNCAP. Av de 36 bilmodellene nevnt overfor har 33 modeller fått 5 stjerner. Fra 2010 heves imidlertid terskelen for å få tildelt toppkarakter. Voksnes sikkerhet Tabell 1 viser hvordan de 100 mest solgte modellene av nye biler i 2009 fordeler seg på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet). De nyeste testresultatene er her tatt med. Ettersom det for bilmodeller testet i 2009 bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester, er testresultatene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. For å gjøre resultatene for 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor front- og sidekollisjonstesten ut fra de samme kriterier som tidligere. Blant bilmodellene som mangler testresultat fra EuroNCAP er det flere modeller som har resultater fra andre front- og sidekollisjonstester. Testresultater fra Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) og The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA og fra Australian New Car Assessment Program (ANCAP) er gjennomgått. Med utgangspunkt i disse testresultatene er det skjønnsmessig satt en tilsvarende score for disse bilmodellene innenfor EuroNCAP s skala. Dette er gjort for bilmodeller blant de 100 mest solgte modellene fra 2000 til I 2009 gjelder dette 4 bilmodeller. Det gjøres oppmerksom på at man ikke kan sammenligne enkeltmodeller direkte mellom ulike kollisjonstestprogram. Kjøretøyspesifikasjonene varierer fra land til land, og derfor vil testresultatene også kunne variere fra program til program. Hvis man sammenligner testresultater, må det også tas hensyn til at det benyttes forskjellige test prosedyrer og at belønningssystemene varierer, så vel som forskjeller i bilmodellene som testes. Av de 100 mest solgte bilmodellene har 93 modeller en score på 4 eller 5 stjerner. Andelen i 2008 var 89 bilmodeller. Det var 55 bilmodeller med en score på 5 stjerner i 2009, mens det i 2008 var 52 bilmodeller med 5 stjerner. Tabell 1: Bilmodeller og antall solgte biler 2009 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) 1 EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse voksen) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % * * * * * % Mangler test % I alt % 1) Noen bilmodeller uten egne testresultat i EuroNCAP har fått tildelt en score med utgangspunkt i andre testprogrammer Tabell 1 viser at 96 prosent av antallet solgte biler av de 100 mest solgte modellene i 2009 har en score på 4 eller 5 stjerner. Til sammenligning hadde 97 prosent av antallet solgte biler av de 100 mest solgte modellene i 2008 en score på 4 eller 5 stjerner. På den andre siden har 70 prosent av tallet på solgte biler i 2009 en score på 5 stjerner, mens andelen i 2008 var 64 prosent. 2

3 3 Det har de senere årene vært en klar utvikling i retning av en høyere sikkerhetsstandard på nye biler. I 2000 var ikke nye biler med en oppnådd score på 5 stjerner tilgjengelige på markedet, mens andelen solgte biler med 4 stjerner (inklusive bilmodeller med tilsvarende score fra andre testprogram) var 39 prosent (jfr. figur 1). Andelen solgte nye biler med oppnådd score på 4 eller 5 stjerner hadde deretter en klar økning til og med Andelen med 5 stjerner har økt fra 3 prosent i 2001 og 2002 til 70 prosent i Det er på listen over de 100 mest solgte bilmodellene i 2009 kommet til 7 mye modeller som ikke var på markedet i Av disse har 3 bilmodeller en poengscore tilsvarende 5 stjerner i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest, mens 2 modeller har 4 stjerner. Mens det i 2008 ikke ble solgt nye biler av modeller med oppnådd score på 3 stjerner i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest, ble det i 2009 solgt 1530 biler av en modell med 3 stjerner. En bilmodell har ikke testresultater. Det er også kommet til 11 bilmodeller som ikke var blant de 100 mest solgte i Av disse har 9 modeller en poengscore tilsvarende 4 eller 5 stjerner i EuroNCAP s front- og sidekollisjonstest, en modell med tilsvarende score fra andre testprogram, mens det for en bilmodell ikke foreligger testresultater. De 100 mest solgte bilmodellene i 2009 hadde et samlet salg som ligger 11 prosent under det samlede salget av de 100 mest solgte bilmodellene i Av de 100 mest solgte bilmodellene ble det solgt 12 prosent færre biler med 4 eller 5 stjerner i 2009 enn i 2008, herav 3 prosent færre biler med 5 stjerner. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mangler test * ** *** **** ***** 20 % 10 % 0 % Figur 1: Antall solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest i perioden Det har fra 2008 til 2009 ikke vært vesentlige endringer i nybilsalget når det gjelder fordelingen på ulike typer biler. Av det samlede bilsalget av de 100 mest solgte modellene var andelen flerbruksbiler 25 prosent i 2009, mot 24 prosent i 2008 og 21 prosent i I 2006 var denne andelen 28 prosent. Andelen store og mellomstore biler har i flere år ligget rundt 35 prosent. Andelen større og mindre småbiler var 40 prosent i 2009, mot henholdsvis 41 og 44 prosent i 2008 og 2007.

4 Tabell 2: Antall solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på bilklasse i perioden Bilklasse Andel av solgte nye biler EuroNCAP Flerbruksbiler (MPV+Off-roader) 22 % 28 % 21 % 24 % 25 % Store/mellomstore biler (Large Family + Executive) 36 % 34 % 35 % 35 % 34 % Større og mindre småbiler (Small family + Supermini) 42 % 38 % 44 % 41 % 40 % Annet (el-biler) 0 % 0 % 0 % 0,2 % 0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4 Barns sikkerhet I 2003 ble barns sikkerhet i bil etablert som en særskilt test. Viktigst i denne testen er hvordan barnedukker klarer seg i front- og sidekollisjonstester. Det tas også hensyn til andre faktorer som f eks. hvor lett det er å montere barnestoler og om det finnes etikett for airbag i forsetet. Fordi det som nevnt foran bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester for bilmodeller som er testet i 2009, er testresultatene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tester. For å gjøre resultatene for 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor testen av barns sikkerhet i bil ut fra de samme kriterier som tidligere. Tabell 3: Bilmodeller og antall solgte biler 2009 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av barns sikkerhet EuroNCAP-score Antall Solgte biler (beskyttelse barn) bilmodeller Antall % * % * * % * * * % * * * * % * * * * * % Mangler test % I alt % I 2009 er det et betydelig mindre antall bilmodeller som det ikke foreligger testresultater for når det gjelder barns sikkerhet i bil. Av de 100 mest solgte bilmodellene i 2009 gjelder dette 17 modeller, mot 34 modeller i prosent av antall solgte nye biler i 2009 mangler test, mot 22 prosent i Vel ¾ av antall solgte biler i 2009 hadde en score på 4 eller 5 stjerner, og 15 prosent hadde 3 stjerner. Det er klare endringer over tid i retning av mer sikre biler, jfr. figur 2.

5 5 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Mangler test * * * * * * * * * * * * 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 2: Antall solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av barns sikkerhet i perioden Fotgjengeres sikkerhet Fotgjengertesten avslører harde soner på bilen på kritiske steder, primært der hvor hodet til fotgjengere kan treffe ved påkjørsel. Toppscore for fotgjengertesten er 4 stjerner. For å gjøre resultatene for 2009 mest mulig sammenlignbare med tidligere resultater på grunn av at bilmodeller testet i 2009 bare er gitt en samlekarakter (antall stjerner) som omfatter alle tester, er antall stjerner for noen bilmodeller i oversikten basert på oppnådd poengscore innenfor fotgjengertesten ut fra de samme kriterier som tidligere. Tabell 4 viser at de 100 mest solgte bilmodellene kommer klart dårligere ut av forgjengertesten sammenlignet med kollisjonstestene. 61 av 100 bilmodeller og 64 prosent av antall solgte nye biler hadde en score på 1 eller 2 stjerner i Tilsvarende tall i 2008 var 66 av 100 bilmodeller og 71 prosent av antall solgte biler. Tabell 4: Bilmodeller og antall solgte biler 2009 fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's fotgjengertest EuroNCAP-score Antall Solgte biler (fotgjenger) bilmodeller Antall % % * % * * % * * * % Mangler test % I alt % 30 prosent av antall solgte biler i 2009 har en score på 3 stjerner, mot 23 prosent i Av antall solgte nye biler i 2009 mangler 6 prosent test, mot 7 prosent i Også for fotgjengere har det over tid vært en viss endring i retning av mer sikre biler, jfr. figur 3, men her synes det fremdeles å være et stort forbedringspotensiale.

6 6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mangler test Ingen * * * * * * 20 % 10 % 0 % Figur 3: Antall solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene fordelt på oppnådd score i EuroNCAP's test av fotgjengeres sikkerhet i perioden

7 7 Antiskrenssystemer Antiskrenssystemer reduserer ulykkesrisikoen på alle typer vegunderlag. Nytten av et antiskrenssystem er så stor at Statens vegvesen fraråder å kjøpe biler uten dette systemet. Disse systemene er nå tilgjengelig i de fleste nye biler. Ut fra foreliggende opplysninger var antiskrenssystemer tilgjengelig i 99 av de 100 mest solgte bilmodellene av nye biler i I 85 bilmodeller var antiskrenssystemer standardutstyr i alle modellvarianter. For 10 bilmodeller var antiskrenssystemer standard i en eller noen av flere modellvarianter når det gjelder motorstyrke, utstyrsklasse mv, eller bare tilgjengelig som ekstrautstyr. Til sammenligning var antiskrenssystemer tilgjengelig i 96 av de 100 mest solgte bilmodellene i 2008 og i 90 av de 100 mest solgte bilmodellene i I 2008 hadde 84 bilmodeller antiskrenssystemer som standardutstyr i alle modellvarianter, mens tallet i 2007 var 75 bilmodeller. Tallene viser at en stadig større andel av nye biler har antiskrenssystemer. Fra 2006 til 2008 har det vært en klar økning i andelen solgte biler med antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle motor- eller utstyrsklasser. Fra 2008 til 2009 er det små endringer. Av de 100 mest solgte bilmodellene i 2009 hadde nesten alle solgte nye biler antiskrenssystemer tilgjengelig. 98 prosent av alle solgte nye biler hadde antiskrenssystemer som standardutstyr. Bilmodeller med antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle motor- eller utstyrsklasser utgjorde 93 prosent av bilsalget, mens 5 prosent av bilsalget var modeller med antiskrenssystemer som standard i en eller noen av flere modellvarianter. Tabell 5: Bilmodeller og antall solgte biler 2009 fordelt på tilgjengelighet når det gjelder antiskrenssystemer Antiskrenssystemer Antall Solgte biler bilmodeller Antall % Standardutstyr i alle modellvarianter % Standardutstyr i noen modellvarianter % Kun ekstrautstyr % Ikke tilgjengelig ,2 % I alt % Til sammenligning hadde 99 prosent av antall solgte nye biler antiskrenssystemer tilgjengelig i Bilmodeller med antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle motor- eller utstyrsklasser utgjorde 94 prosent av bilsalget. I 2007 hadde 98 prosent av antall solgte nye biler i 2007 antiskrenssystemer tilgjengelig. Bilmodeller med antiskrenssystemer som standardutstyr innenfor alle motor- eller utstyrsklasser utgjorde 88 prosent av bilsalget i Av 17 bilmodeller som var blant de 100 mest solgte i 2009, men ikke blant de 100 mest solgte i 2008, hadde samtlige modeller med antiskrenssystemer. På den andre siden var det 14 bilmodeller med antiskrenssystemer som var blant de 100 mest solgte i 2008, som ikke var blant de 100 mest solgte modellene i 2009.

8 8 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Ikke tilgjengelig Kun ekstrautstyr Standardutstyr i noen modellvarianter Standardutstyr i alle modellvarianter 10 % 0 % Figur 4: Andelen solgte nye biler av de 100 mest solgte bilmodellene med antiskrenssystemer i perioden I samtlige av de 93 bilmodellene med 4 eller 5 stjerner i EuroNCAP s kollisjonstest (beskyttelse voksen) eller tilsvarende score fra andre kollisjonstestprogram er antiskrenssystemer tilgjengelige, hovedsakelig som standardutstyr. Tabell 6: Bilmodeller fordelt på tilgjengelighet når det gjelder antiskrenssystemer og oppnådd score i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) EuroNCAP-score (beskyttelse voksne) Mangler Antiskrenssystemer * ** *** **** ***** test I alt Standardutstyr i alle modellvarianter Standardutstyr i noen modellvarianter Kun ekstrautstyr Ikke tilgjengelig I alt

9 Tabell 7: De 100 mest solgte bilmodellene i 2008 Bilmodell Solgt 2009 Antiskrens tilgj. Antiskrens som standard EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Volkswagen Golf 5401 ja ja Toyota Avensis 4044 ja ja Ford Mondeo 3466 ja ja Volkswagen Passat 3210 ja ja Volvo V ja ja Nissan Qashqai 2763 ja ja Skoda Octavia 2532 ja ja Volkswagen Tiguan 2440 ja ja Ford Focus 2321 ja ja Audi A ja ja Toyota Auris 2041 ja ja Opel Insignia 2015 ja ja BMW 3-serie 1826 ja ja Volvo V ja ja 5 mangler mangler Volvo XC ja ja Toyota Yaris 1646 ja ja Toyota Prius 1619 ja ja Toyota Urban Cruiser 1530 ja ja Toyota RAV ja ja Peugeot ja ja Ford Fiesta 1374 ja ja Mazda ja ja Ford Kuga 1344 ja ja Honda CR-V 1323 ja ja Hyundai i ja ja Mitsubishi Outlander 1312 ja ja Hyundai i ja noen modellvarianter Volkswagen Touran 1240 ja ja 5 3 mangler Audi A ja ja Peugeot ja ja Subaru Forester 1) 1105 ja ja 5 mangler mangler Mercedes-Benz E-klasse 1100 ja ja Peugeot ja ja BMW 1-serie 998 ja ja Audi Q5 969 ja ja Volkswagen Polo 956 ja ja Ford S-Max 898 ja ja Mazda ja ja Subaru Legacy 833 ja noen modellvarianter Mercedes-Benz C-klasse 789 ja ja Skoda Fabia 759 ja ja Mitsubishi Colt 717 ja noen modellvarianter Toyota Corolla 706 ja ja Opel Astra 677 ja ja Audi A6 673 ja ja Nissan X-Trail 647 ja ja BMW 5-serie 641 ja ja Suzuki SX4 627 ja ja Subaru Impreza 590 ja ja Mercedes-Benz B-klasse 581 ja ja ) Bilmodeller med skjønnsmessig tildelt score med utgangspunkt i resultater fra andre testprogram 9

10 Tabell 7 (forts): De 100 mest solgte bilmodellene i 2009 Bilmodell Solgt 2009 Antiskrens tilgj. Antiskrens som standard EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Citroen C4 578 ja ja Honda Accord 565 ja ja Honda Civic 558 ja ja Fiat ja ja Kia cee'd 552 ja ja Toyota Aygo 522 ja ekstrautstyr mangler mangler mangler Mitsubishi Lancer 482 ja ja Volkswagen Transporter/Caravelle 481 ja ja Citroen C5 474 ja ja BMW X3 471 ja ja Toyota IQ 467 ja ja Suzuki Vitara 456 ja ja Mercedes-Benz GLK 454 ja ja Suzuki Swift 449 ja noen modellvarianter Toyota Verso 441 ja ja mangler mangler mangler Honda Jazz 436 ja noen modellvarianter Peugeot ja noen modellvarianter mangler mangler mangler Audi A5 400 ja ja mangler mangler mangler Opel Corsa 397 ja ja Mazda ja ja Renault Megane 392 ja ja Citroen C3 384 ja noen modellvarianter Skoda Superb 370 ja ja Skoda Yeti 365 ja ja Saab ja ja 5 1 mangler Mazda ja ja Mercedes-Benz A-klasse 302 ja ja Opel Zafira 286 ja ja Citroen Berlingo 260 ja ekstrautstyr Mercedes-Benz Vito 1) 226 ja ja 5 mangler mangler Volkswagen Scirocco 224 ja ja Citroen C1 222 ja ekstrautstyr Opel Agila 216 ja ja mangler mangler mangler Hyundai i ja ekstrautstyr BMW X1 204 ja ja Mini Mini 201 ja ja 4 1 mangler Nissan Note 192 ja noen modellvarianter Volvo C ja ja Skoda Roomster 180 ja ja BMW X5 178 ja ja 5 1 mangler Honda Insight 177 ja noen modellvarianter Volkswagen Caddy 171 ja noen modellvarianter Opel Vectra 170 ja ja 4 1 mangler Peugeot ja ja Volvo S ja ja 4 2 mangler Suzuki Liana 156 nei mangler mangler mangler Volvo S ja ja Jeep Patriot 1) 143 ja ja 4 mangler mangler Lexus RX 1) 141 ja ja 5 mangler mangler Ford Ka 141 ja ja ) Bilmodeller med skjønnsmessig tildelt score med utgangspunkt i resultater fra andre testprogram 10

11 Tabell 8: Nye bilmodeller 2009 Skoda Yeti 365 Small Off-Roader ja ja BMW X1 204 Small Off-Roader ja ja Honda Insight 177 Small Family ja noen modellvarianter Tabell 9: Bilmodeller 2009 uten testresultat i EuroNCAP's front- og sidekollisjonstest (voksnes sikkerhet) 1) Bilmodell Solgt 2009 Bilklasse (EuroNCAP) Anti-skrens tilgj. Antiskrens som standard EuroNCAPvoksen EuroNCAPfotgjenger EuroNCAPbarn Toyota Urban Cruiser 1530 MPV ja ja Peugeot Small Family ja ja Toyota IQ 467 Supermini ja ja Toyota Verso 441 Small MPV ja ja mangler mangler mangler Bilmodell Solgt EuroNCAP Antiskrens Antiskrens som Andre kollisjonstester 2009 voksen tilgj standard IIHS NHTSA (5=toppscore) NMRA (5=toppscore) Subaru Forester 1) 1105 mangler ja ja Good (front/side) 5/4 (fører/pass) 5 Toyota Aygo 522 mangler ja ekstrautstyr Toyota Verso 441 mangler ja ja Peugeot mangler ja noen modellvarianter Audi A5 400 mangler ja ja Mercedes-Benz Vito 1) 226 mangler ja ja 5 Opel Agila 216 mangler ja ja Suzuki Liana 156 mangler nei Jeep Patriot 1) 143 mangler ja ja Good (front/side) 4/5 (fører/pass) Lexus RX 1) 141 mangler ja ja Good (front/side) 5 4 1) Bilmodeller med testresultater fra andre kollisjonetestprogram er ut fra disse resultatene skjønnsmessig tildelt en tilsvarende score innenfor EuroNCAP s skala.

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2013. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 24 januar 2014 Sikre biler 2013 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Sikre biler 2007. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen

Sikre biler 2007. EuroNCAP. Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 28.03.2008 (rev) Vår referanse: Sikre biler 2007 Det ble

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen. Sikre biler 2006

Statens vegvesen. Notat. Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen. Sikre biler 2006 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Anne Beate Budalen Hansen Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 29.01.2007 Vår referanse: Sikre biler Det følgende er en

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Sikre biler 2011

Statens vegvesen. Notat. Sikre biler 2011 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 14.02.2012 Vår referanse: Sikre biler 2011 Sikrere biler er trolig blant de viktigste årsakene til

Detaljer

Statens vegvesen. Tabell 1: Antall solgte nye personbiler i perioden 2000-2010

Statens vegvesen. Tabell 1: Antall solgte nye personbiler i perioden 2000-2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Guro Ranes Ivar Haldorsen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 09.03.2011 Vår referanse: Sikre biler 2010 Det ble i 2010 i alt solgt 127

Detaljer

Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen. Sikre biler 2012

Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen. Sikre biler 2012 1 Fagnotat Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Ivar Haldorsen +47 22073668 Vår dato: 25.01.2013 Vår referanse: Sikre biler 2012 Sikrere biler er trolig

Detaljer

Sikre biler 2014. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Sikre biler 2014. Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 25 februar 2015 Sikre biler 2014 Årlige oversikt over antallet solgte nye personbiler av de 100 mest solgte bilmodellene

Detaljer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell eller ändrad/uppdaterad modell

Detaljer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2013-06-17 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell eller ändrad/uppdaterad modell

Detaljer

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE.

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE. ALFA ROMEO ALFA 145 Tag 1994> 7651006 ALFA 156 Tag 1995> 7651006 ALFA ROMEO 156 Tag 2004> 7677908 ALFA 164 1987>1997 7677150 ALFA 33 Tag 1983 > 1995 7651006 ALFA 75 1985 >1992 7677150 ALFA GTV 1995>2006

Detaljer

VIKTIG VED BESTILLING

VIKTIG VED BESTILLING VIKTIG VED BESTILLING VI TRENGER F LGENDE OPPLYSNINGER VED BESTILLING/FORESP RSEL: BILMERKE: MODELL: F RSTEGANG REG. REG.NR: TYPE ORGINAL STEREO (Usikker ta bilde og send oss) Spesifiser ogsе om du har

Detaljer

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1 Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2 Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere;

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BLA LS8011 BLADFJÆR 075 2 200,00 FJÆ 0 049177 FJÆRER DAIHATSU 011 535,00 FJÆ 1107 FORFJÆR AUDI 100 011 560,00 FJÆ 1116 AUDI A6 2,6/2,8 F.FJÆR6/94-4/97 075 625,00 FJÆ 124501 FJÆR OPEL KADETT BAK 67-7 011

Detaljer

Senkesett 02 Varenummer

Senkesett 02 Varenummer 1 3 esett 02 EIB 1004.120 esett Alfa Romeo 75/75Ts/Gtv U/T 670 1 790,00 EIB 10-10-001-0122 esett Alfa Romeo 147 Bensin 670 2 705,00 EIB 10-10-001-0222 esett Alfa Rom. 147 1,9Jtd & 3,2 670 2 705,00 EIB

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris rer BLA LS8011 BLADFJÆR 075 2 200,00 BLA LS8124 BLADFJÆR 012 3 000,00 BLA LS8148 BLADFJÆR 012 2 275,00 FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 075 221,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 075 272,00

Detaljer

Senkesett 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Senkesett 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris EIB 1004.120 Senkesett Alfa Romeo 75/75TS/GTV u/ 079 1 900,00 EIB 10-10-001-0122 Senkesett Alfa Romeo 147 bensin 079 3 265,00 EIB 10-10-001-0222 Senkesett Alfa Rom. 147 1,9JTD & 3,2 079 3 265,00 EIB 10-10-001-0322

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 530 209,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 530 259,00 FJÆ 7 780 2 U-BOLT 64x125xM14x90 FORM 1 530 259,00 FJÆ 7 780 3 U-BOLT 65x200xM14x140 FORM 1 530 259,00

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 BOS 0 986 424 569 Bremseklosser bak Porche 911 002 904,00 KLO 2045.32 BREMSEKLOSSER PEUGEOT 002 140,00 KLO 21050.02 BREMSEKLOSSER 012 450,00 KLO 21052.00 BREMSEKLOSSER 012 398,75 KLO 21056.02

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 BOS 0 986 424 569 Bremseklosser bak Porche 911 002 904,00 KLO 2045.32 BREMSEKLOSSER PEUGEOT 002 140,00 KLO 21050.02 BREMSEKLOSSER 012 450,00 KLO 21052.00 BREMSEKLOSSER 012 398,75 KLO 21056.02

Detaljer

Dimensjon - Pris - Boltsirkel - Innpress... 4-14. Audi... 15

Dimensjon - Pris - Boltsirkel - Innpress... 4-14. Audi... 15 Kvalitetsmerking Japan Light Alloy Wheel (JWL) er en standard for personbiler. Det japanske departementet for land, infrastruktur og transport krever at aluminiumsfelger som selges til personbiler i Japan

Detaljer

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 18.8.2017 Personbilsalget 2007-2016 180000 160000 144202 154603 140000 120000 129195 127754 138345 137967 142151 150686 100000 110617 80000 98675

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 16.3.29 Registreringsstatistikken for 28 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 28/9. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT

ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT ADAPTERE TIL AUTOMATOLJESKIFT Har du spørsmål ta kontakt med teknisk support på tlf 94 01 20 20 send mail til teknisk@relekta.no Audi 2 BMW 3 Citroen 4 Daewoo 4 Fiat 5 Ford 6 Honda 7 Hyundai 7 Jaguar 8

Detaljer

BATTERI PLASSERING. Person og varebiler. Batteriplassering nye og gamle biler Pr KES. Side 1 av 14

BATTERI PLASSERING. Person og varebiler. Batteriplassering nye og gamle biler Pr KES. Side 1 av 14 BATTERI PLASSERING Person og varebiler Side 1 av 14 Alfa Romeo 164 Bagasjerom venstre side Alfa Romeo 166 Bagasjerom venstre side Alfa Romeo 156 Motorrom venstre side Alfa Romeo 155 Motorrom venstre side

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 075 221,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 075 272,00 FJÆ 7 780 2 U-BOLT 64x125xM14x90 FORM 1 075 272,00 FJÆ 7 780 3 U-BOLT 65x200xM14x140 FORM 1 075 272,00

Detaljer

Kjære felgkunde. Med vennlig hilsen. Hofstads A/S

Kjære felgkunde. Med vennlig hilsen. Hofstads A/S Oslo 22 10 10 50/22 21 55 75 Trondheim 73 80 21 80/73 80 21 70 Tromsø 77 67 13 74/77 67 18 91 Kjære felgkunde. NYTT FAKTURERINGSGRUNNLAG 2005/2006 Vi sender Dem herved vår nye felgkatalog med veil, utsalgspriser

Detaljer

ÅR Gruppe Merke Modell Betegnelse Karosseri Drivstoff S.Volum KW Egenvekt Driv Hjul. Gir. KmStand. Behandlet. BruktPris (justert) * Sittep lasser

ÅR Gruppe Merke Modell Betegnelse Karosseri Drivstoff S.Volum KW Egenvekt Driv Hjul. Gir. KmStand. Behandlet. BruktPris (justert) * Sittep lasser Priser i dette dokumentet er fastsatt av Kontor for verdivurdering av kjøretøy på et skjønnsmessig grunnlag og kan gi et veiledende utgangspunkt for tilsvarende kjøretøy.det tas forbehold om trykkfeil

Detaljer

Prisliste. BG Nor as Rapport bestilt av: Odd Arild. Hovedgruppe Fra 50 Til 50 Leverandørnr Fra 25013 Til 25013 Klient = 1

Prisliste. BG Nor as Rapport bestilt av: Odd Arild. Hovedgruppe Fra 50 Til 50 Leverandørnr Fra 25013 Til 25013 Klient = 1 50 Frontguards 50.V1002 Frontguard, Toyota Hi-Lux/VW Taro, sort Stk 3650,00 4563,00 0 50.V1003 Frontguard, VW Taro, rustfri Stk 5450,00 6813,00 0 50.SO7100 Safarigrill, Nissan Patrol 260, black 50.H1001

Detaljer

Folkefrakt. Peugeot 5008 og to konkurrenter. Peugeot 5008

Folkefrakt. Peugeot 5008 og to konkurrenter. Peugeot 5008 22 24 Tirsdag 10. november 2009 Folkefrakt Peugeot 5008 FYLL OPP: 2500 liter er maks bagasjeplass i Peugeot 5008. Frank Vatne og Torill Middelbo i Peugeot Norge tror at 5008 vil appellere til storfamilier.

Detaljer

FELGER 2015. Gjelder fra 1. oktober 2015. www.autogrip.no

FELGER 2015. Gjelder fra 1. oktober 2015. www.autogrip.no FELGER 2015 Gjelder fra 1. oktober 2015 www.autogrip.no 1 Borb CC 2 Borb F Søk med bilens reg. nr på www.autogrip.no for å finne riktig felg til din bil! 6,5-15 7-16 8-17 6-15 6,5-16 7-17 8-18 3 Borb TL5

Detaljer

Profilrapport XX. Målgruppe x vs. Referansegruppe x. xx.xx 2010

Profilrapport XX. Målgruppe x vs. Referansegruppe x. xx.xx 2010 Profilrapport XX Målgruppe x vs. Referansegruppe x xx.xx 2010 Denne rapporten viser profiler for målgruppe x vs. Referansegruppe x Hvordan lese rapporten De geografiske fordelingene samt fordelingene for

Detaljer

Hella Diverse. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg

Hella Diverse. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg Hella varer 3M-Norge 8KV 705 123-004 3M klips blå-1000 pakning 141 7-pol-EH Metallfabr. 141,00 EH 01 Kontakt 7-polet aluminium 141 53,00 EH 03 Støpsel 7-polet aluminium 141 53,00 EH 05 Kontakt 7-polet

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

Extended Mobility Systems

Extended Mobility Systems 1 Motivasjon Når og hvor skades et bildekk Når skades dekk / Punktering: Land med dårlig veistandard: -> hvert 5 år/ 70.000 km Land med god veistandard: -> hvert 10 år/150.000 km Hvor skades bildekk: 12%

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 23.02.2011 Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 13.04.2012 Registreringsstatistikken for 2011 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2011/12. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

TOYOTA Omnicom Media Group

TOYOTA Omnicom Media Group TOYOTA Omnicom Media Group INMA WEBTV-CASE Bakgrunn INMA case «Medlemmene i INMA s Web TV gruppe har lenge ønsket å få på plass et Norsk case som dokumenterer Web TV s effekt» 2 2 Bakgrunn Toyota «Toyota

Detaljer

AutoIndex 2014 Briefing May 8th

AutoIndex 2014 Briefing May 8th AutoIndex 2014 Briefing May 8th Basis for AutoIndex 2014 Detailed questions Car Sales Workshop Loyalty Image Attitude Next car Background information Cars registered between 2007-2013 Data collected in

Detaljer

RELEER. Releer. Lysreleer Hjelperelee Blinkreleer Releesokler Kjørelysrelee

RELEER. Releer. Lysreleer Hjelperelee Blinkreleer Releesokler Kjørelysrelee RELEER 229 Releer Lysreleer Hjelperelee Releesokler Kjørelysrelee 230 RELEER Lysreleer REK 20200100 LYSRELE, 12V/30A, 4-STIKK 10 52.00 REK 20210100 LYSRELE, 12V, MOTSATT 30/86 10 52.00 REK 22200006 LYSRELE,

Detaljer

NYHETER! Ekstralys og tilbehør 2006. Profi Face Lift. Compass 3000. Rallye 175 Xenon. Profi Face Lift. Les mer på side 9.

NYHETER! Ekstralys og tilbehør 2006. Profi Face Lift. Compass 3000. Rallye 175 Xenon. Profi Face Lift. Les mer på side 9. Ekstralys og tilbehør 2006 NYHETER! Rallye 175 Xenon Les mer på side 4 Profi Face Lift Les mer på side 8 Profi Face Lift Les mer på side 9 Compass 3000 Les mer på side 11 Bosch ekstralys Modeller for alle

Detaljer

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Bremsedeler 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Klosser 51001 KLO 21135.02 Bremseklosser KIA 075 319,00 KLO 21251.02 Bremseklosser Ford 075 545,00 KLO 21252.02 Bremseklosser Ford 075 430,00 KLO 221005 Bremseklosser 075 332,00 KLO 221026 Bremseklosser

Detaljer

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris 1A2 003 247-101 Hovedlyskaster 090 730,00 1A3 001 120-001 Lysk. normallys u/park 5-3/4" f.innb. 090 730,00 1A3 001 120-132 Lyskaster 090 795,00 1A3 001 123-001 Lyskaster Forsvaret 090 12 780,00 1A3 001

Detaljer

RUTEBORD OG LØFTEVERKTØY SIDE 2 VINDUSVISKERVERKTØY SIDE 5 KLIPS- OG LISTVERKTØY SIDE 6 UTSKJÆRINGSVERKTØY SIDE 12 ROLL OUT 2000 SIDE 19

RUTEBORD OG LØFTEVERKTØY SIDE 2 VINDUSVISKERVERKTØY SIDE 5 KLIPS- OG LISTVERKTØY SIDE 6 UTSKJÆRINGSVERKTØY SIDE 12 ROLL OUT 2000 SIDE 19 INNHOLDSFORTEGNELSE: RUTEBORD OG LØFTEVERKTØY SIDE 2 VINDUSVISKERVERKTØY SIDE 5 KLIPS- OG LISTVERKTØY SIDE 6 UTSKJÆRINGSVERKTØY SIDE 12 ROLL OUT 2000 SIDE 19 RENSEVERKTØY SIDE 22 LIM- OG LIMPÅFØRING SIDE

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Tilhenger reservedeler

Tilhenger reservedeler Tilhenger Spesialdeler HEN 1010000 Aksling AL-KO spesialmål 23212.000,00 HEN 1010001 750-1000 Brems:160x35 A:1400 B:1850 232 5.660,00 HEN 1010002 750-1000 Brems:160x35 A:1200 B:1700 232 5.660,00 HEN 1010003

Detaljer

Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017

Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017 Hvordan ser fremtidens entusiastbiler ut? Bilhobbykonferansen Oslo Motorshow 2017 v/øyvind Solberg Thorsen ost@ofv.no Hva er en entusiastbil? Foto: Klassiker Foto: Hot Rod Network Foto: Netcarshow.com

Detaljer

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris 1A2 003 247-101 Hovedlyskaster 090! 695,00 1A3 001 120-001 Lysk. normallys u/park 5-3/4" f.innb. 090! 695,00 1A3 001 120-132 Lyskaster 090! 755,00 1A3 001 123-001 Lyskaster Forsvaret 090! 12 125,00 1A3

Detaljer

Utleveringslager: Sarpsborg: Sarpsborg Bilgummi as www.sarpsborgbilgummi.no Industrivn. 17, 1725 Sarpsborg. Tlf.: 69 13 00 00

Utleveringslager: Sarpsborg: Sarpsborg Bilgummi as www.sarpsborgbilgummi.no Industrivn. 17, 1725 Sarpsborg. Tlf.: 69 13 00 00 FELGliste 2013 Breivollveien 27, Boks 154 Alnabru, 0614 Oslo Ordretelefon 23 06 96 66 Sentralbord 23 06 96 00 Faks 23 06 96 96 autogrip@autogrip.no www.autogrip.no Utleveringslager: Hamar: Sjølies Bilgummiforretning

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.3.28 Reistrerinsstatistikken for 27 Notatet tar for se bestanden av kjøretøy reistrert på taxiløyve ved årsskiftet 27/8. Videre behandles nyreistreriner o bruktimport av slike

Detaljer

Webasto 02. Brt-Webasto. Webasto 12001. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Webasto 02. Brt-Webasto. Webasto 12001. Varenummer. Pris. Beskrivelse WEB 100396 Holder DBW2020-300 Sens. 352 21,00 WEB 100548 Luftfordeler 80mm u/spjeld 352 441,00 WEB 100567 Luftfordeler m/spjeld 80/80/80 352 311,00 WEB 100672 Vannvarmer DBW2010.62 24V 350 24 075,00 WEB

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris THU 001 Kit div. Audi/Passat/Peugeot 205 016! 236,00 THU 002 Kit MB (W 201/202/210) 016! 210,00 THU 003 Kit Nissan Prairie (M10) 016! 236,00 THU 004 Kit Honda Civic '84-'87 016! 216,00 THU 005 Kit Renault

Detaljer

VI HAR DIAGNOSETESTERE PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERE. www.autotek.se

VI HAR DIAGNOSETESTERE PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERE. www.autotek.se VI HAR DIAGNOSETESTERE PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERE Tel. 0730-591 911 www.autotek.se 1 KIA HYUNDAI ACURA HONDA INFINITI LEXUS MAZDA MITSUBISHI NISSAN SUBARU To FEILKODELESING REGENERERING KODING ADAPSJONER

Detaljer

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Takstativ 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris THU 001 Kit div. Audi/Passat/Peugeot 205 016 230,00 THU 002 Kit MB (W 201/202/210) 016 205,00 THU 003 Kit Nissan Prairie (M10) 016 230,00 THU 004 Kit Honda Civic '84-'87 016 211,00 THU 005 Kit Renault

Detaljer

forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen

forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen forbrukerrådet.no FORBRUKERRÅDETS BILGARANTI- UNDERSØKELSE 2013 Oppfølging av 2011-undersøkelsen Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Bilgarantiundersøkelse 2.0... 3 4 Fortsatt

Detaljer

importør av FELGKATALOGEN 2016 Alle priser er eks. mva.

importør av FELGKATALOGEN 2016 Alle priser er eks. mva. importør av FELGKATALOGEN 2016 Alle priser er eks. mva. Kontaktinfo ORDRE TELEFON FAKS ADRESSE Ordrekontor 62 96 69 20 62 96 69 21 2114 Disenå WEB E-POST Nettordre https://webordre.bridgestone.no ordre@bridgestone.no

Detaljer

FELGKATALOG 2013. www.bilprodukter.no

FELGKATALOG 2013. www.bilprodukter.no FELGKATALOG 13 www.bilprodukter.no INNHOLDSFORTEGNELSE APPLIKASJONSLISTE ALFA ROMEO..................... AUDI............................ BMW............................ CADILLAC........................

Detaljer

Gearkasser. Org nr 937 646 534. Gjenbruk Sparte kroner, sparer vårt miljø.kjøp brukte bildeler for miljøets tjeneste

Gearkasser. Org nr 937 646 534. Gjenbruk Sparte kroner, sparer vårt miljø.kjøp brukte bildeler for miljøets tjeneste Gearkasser Dele nr Merk Type Kode Mod Km st. 27350 n Alfa 1471.6i 16V 5S m.code 37203 2003 9000 18512 n Alfa 1551.8i TS 5S m.code 67102 1995 95000 29468 n Alfa Spider 2.0i 16V 5S m.code AR32301 2002 42000

Detaljer

RACEWEEKEND LARVIK 2016

RACEWEEKEND LARVIK 2016 Kl 1 Supernasjonal t.o.m 1600ccm Nr Stnr. Navn BIL Klubb Finale 1 Omgang 2 Omgang 3 Omgang Tid 1 103 Espen Isaksætre Citroen Saxo KNA Solør Motorsport 01:32.11 01:35.36 01:32.03 01:32.16 04:39.55 2 104

Detaljer

Elektronikk. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg

Elektronikk. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris Pant Avg Pant Avg Hella aktivatorer 1(111) 6NU 010 171-001 EGR ventil 183 4.205,00 6NU 010 171-031 EGR ventil 183 4.350,00 6NU 010 171-041 EGR ventil 183 4.405,00 6NU 010 171-051 EGR Valve 183 4.535,00 6NU 010 171-061 EGR

Detaljer

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris 1A2 003 247-101 Hovedlyskaster 090 595,00 1A2 003 247-107 Hovedlyskaster 090 595,00 1A3 001 120-001 Lysk. normallys u/park 5-3/4" f.innb. 090 595,00 1A3 001 120-132 Lyskaster 090 645,00 1A3 001 123-001

Detaljer

Dette var litt i overkant av hva vi hadde turt å håpe på Bertel O. Steen-sjef Bjørn Maarud. Tidligere vinnere. Fornuft og følelser Neste side

Dette var litt i overkant av hva vi hadde turt å håpe på Bertel O. Steen-sjef Bjørn Maarud. Tidligere vinnere. Fornuft og følelser Neste side onsdag 1. oktober 01 Dagens Næringsliv Firmabiltesten Storeslem for Bertel O. Peugeot vinner årets firmabiltest. Importør Bertel O. Steen tar også sølv og bronse. Motor Embret Sæter Lørenskog For andre

Detaljer

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Hella. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris 1A3 001 120-001 Lysk. normallys u/park 5-3/4" f.innb. 090 595,00 1A3 001 120-132 Lyskaster 090 645,00 1A3 001 123-001 Lyskaster Forsvaret 090 10 370,00 1A3 001 123-061 Lyskaster Forsvaret 090 6 950,00

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Raceweekend Vikersundbakken 2015 NMK Modum & Sigdal

Raceweekend Vikersundbakken 2015 NMK Modum & Sigdal Kl 6 Shortcar 1 82 Steinar Solibakke Klev NMK Kongsberg Shortcar Extreme 1:05.41 1:05.99 * 1:05.41 1:07.97 2 79 Gudbrand Løken NMK Gardermoen Shortcar Extreme 1:05.46 0.05 * 1:05.46 1:05.97 1:07.23 3 99

Detaljer

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks Gode priser på alle Continental dekk Pølser og vafler 2014-modellene til Opel har ankommet! Helt nye Nissan Note og Nissan Micra venter på deg! Gode tilbud på nye og brukte biler Bli med i trekning av

Detaljer

ARTIKKELNR/PRISLISTE - SETETREKK FOR YRKESBILER

ARTIKKELNR/PRISLISTE - SETETREKK FOR YRKESBILER Med et slitsterkt setetrekk fra Pebe får du en meget god beskyttelse for bilens originale setetrekk, eller dekker på en pen måte et slitt originaltrekk. Det skreddersydde setrekket tåler røff bruk og gir

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

s b t e e i s o Vi feirer med gode tilbud - Bla om! Åpningstider:

s b t e e i s o Vi feirer med gode tilbud - Bla om! Åpningstider: Norge s erke! lm o l g s t t e s b e i m 1 Vi feirer med gode tilbud - Bla om! Møller Bil Ålesund Brusdalsveien 201, Fremmerholen Tlf. 24 03 19 00 www.mollerbil.no/alesund Åpningstider: Salgsavdeling:

Detaljer

I Finnmarks største bilsenter er det nesten garantert at du finner den bilen som passer akkurat deg

I Finnmarks største bilsenter er det nesten garantert at du finner den bilen som passer akkurat deg Oktober 08 I Finnmarks største bilsenter er det nesten garantert at du finner den bilen som passer akkurat deg Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby finansiering på gode vilkår Kom innom for

Detaljer

Norwegian Championship - Fluberg - 24 og 25 Juni

Norwegian Championship - Fluberg - 24 og 25 Juni Final result of the Supernasjonal klasse 1 1 122 KNA Eiker Marius Bermingrud (N) Citroen Saxo 2 102 NMK Melhus Asgeir Taraldsen (N) Renault Clio 3 101 KNA Solør Motorsport Espen Isaksætre (N) Citroën Saxo

Detaljer

Installasjonsmanual V1.8

Installasjonsmanual V1.8 Installasjonsmanual V1.8 VIKTIG-(Ansvarsfraskrivelse) installasjonen av Common Rail Diesel Tuning modul (DTM) er helt på eget ansvar. ProDieselChip tar intet ansvar for feil/skader som følge av feil installasjon,

Detaljer

KLARGJØRING & TJENESTER

KLARGJØRING & TJENESTER KLARGJØRING & TJENESTER Auto Transport Service AS Auto Transport Service AS (ATS) er en av Norges største transportører av nye og brukte biler. Med våre 38 spesialbygde jernbanevogner samt 48 moderne biltrailere

Detaljer

Rammeavtale på leiebiler for operasjonell leasing i Moss kommune

Rammeavtale på leiebiler for operasjonell leasing i Moss kommune Rammeavtale på leiebiler for operasjonell leasing i Moss kommune Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46020269.aspx Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 11/25/2014

Detaljer

Driv Karr Dør Syl./ Effekt Gir Pris PERSONBILER stof type ant volum Kw/Hk ant (ca.kr.)

Driv Karr Dør Syl./ Effekt Gir Pris PERSONBILER stof type ant volum Kw/Hk ant (ca.kr.) A L F A R O M E O 147 1,6 Distinctive 105h B COM 3 4/1598 77/105 5 254 900 147 1,6 Distinctive 120h B COM 5 4/1598 88/120 5 274 900 156 1,8 TS Distinctive B SED 4 4/1747 103/140 5 303 900 Sportwagon 1,6

Detaljer

Norgesdekk TPMS. Oktober 2015. www.norgesdekk.no

Norgesdekk TPMS. Oktober 2015. www.norgesdekk.no Norgesdekk TPMS Oktober 2015 www.norgesdekk.no NORGESDEKK AS, avd Bergen Nordre Toppe 6, 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 bergen@norgesdekk.no NORGESDEKK AS, avd Jæren Jærvn. 338, 4322 Sandnes Tlf. 51 78 68

Detaljer

4 5 6 7 8 9 AUDI MER 1000 059 109 022P AUDI BD AUDI V6 2.5 TDI CYL. 4-6 (EXH) - L MER 1001 059 109 022BC AUDI BC AUDI V6 2.5 TDI Cyl. 1-3 (EXH) - R MER 1002 059 109 021Q AUDI BP AUDI V6 2.5 TDI Cyl. 1-3

Detaljer

Clu l t u c t h B t-clut u ch Vare r nu n m u m m e m r B sk s r k i r v i e v l e s l e Pri r s i Vare r nu n m u m m e m r

Clu l t u c t h B t-clut u ch Vare r nu n m u m m e m r B sk s r k i r v i e v l e s l e Pri r s i Vare r nu n m u m m e m r KAB 8140 69202 Clutchkabel 508 219,00 KAB 921946 Clutchkabel 508 377,00 KAB 922385 Clutchkabel 508 269,00 KAB 923636 Clutchkabel 508 177,00 KAB 923746 Clutchkabel 508 343,00 KAB 923749 Clutchkabel 508

Detaljer

Thule Professional Guide. Heavy-Duty lasteholdere 2009

Thule Professional Guide. Heavy-Duty lasteholdere 2009 Thule Professional Guide Heavy-Duty lasteholdere 2009 Din dynamiske plattform for tøffe tak Thule Professional er et helintegrert system, hvilket gjør det raskt og enkelt å skreddersy systemet til dine

Detaljer

Brukerveiledning adaptere

Brukerveiledning adaptere Brukerveiledning adaptere Innholdsfortegnelse TF80 SC 6-trinns girkasse 2010-... 3 TF80 SC 6-trinns girkasse -2010... 4 TF80 GM 6-trinns girkasse*... 5 Audi A8 (1999-2001)*... 6 Audi A8 med varmeveksler

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto - presseomtale Fabia / Fabia Scout / Roomster / Roomster Scout / Octavia / Octavia 4X4 / Octavia Scout / Yeti / Superb

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto - presseomtale Fabia / Fabia Scout / Roomster / Roomster Scout / Octavia / Octavia 4X4 / Octavia Scout / Yeti / Superb SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto - presseomtale Fabia / Fabia Scout / Roomster / Roomster Scout / Octavia / Octavia 4X4 / Octavia Scout / Yeti / Superb Škoda Presseomtale INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt Skoda... 2

Detaljer

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet Sammendrag Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet TØI rapport 1580/2017 Forfatter: Alena Høye Oslo 2017, 80 sider Rapporten presenterer resultater fra litteraturstudier

Detaljer

Islandspesialisten AS reise@islandspesialisten.no www.islandspesialisten.no tlf: +47 41457020

Islandspesialisten AS reise@islandspesialisten.no www.islandspesialisten.no tlf: +47 41457020 Vinter: 1.okt. 2012-30. apr 2013 1-2 dager 3-6 dager 7-13 dager 14+ dager Z Toyota Aygo 3 doors 500 470 410 380 A Toyota Yaris 5 doors 520 490 430 400 Y Toyota Yaris 5 doors Automatic 550 520 450 420 B

Detaljer

og Ørsta Volda og Laurdag 23. februar: kl 13-16 Søndag 24. februar: kl OPE HUS LAURDAG OG SØNDAG

og Ørsta Volda og Laurdag 23. februar: kl 13-16 Søndag 24. februar: kl OPE HUS LAURDAG OG SØNDAG TUNNEL TUNNEL-fest INFORMASJON Volda og i Volda Ørsta og Ørsta as Autoservice Bil & Gummiservice Bjørdal Bil Toyota Sunnmøre Volda Bil Volda Bilsenter Ørsta Bil OPE HUS LAURDAG OG SØNDAG 10-16 Laurdag

Detaljer

Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst

Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst SKJØR SKJØT: Flere bilmodeller sliter med rust, viser en svensk rapport bladet Vi Bilägare omtaler, som gjelder 2006-2009-modeller. Bildet viser

Detaljer

ANNONSEBILAG. Nr. 1-2013 l Fredag 11. januar. Norges beste! Side 14. Tipp og vinn Side 28

ANNONSEBILAG. Nr. 1-2013 l Fredag 11. januar. Norges beste! Side 14. Tipp og vinn Side 28 ANNONSEBILAG Nr. 1-2013 l Fredag 11. januar Norges beste! Side 14 Tipp og vinn Side 28 Bambi på Alma Ata-isen 2 Man følte seg hensatt til legendariske Medeo-banen i Alma Ata med superglid. Men drømmeforhold

Detaljer

Driv Karr Dør Syl./ Effekt Gir Pris PERSONBILER stof type ant volum Kw/Hk ant (ca.kr.)

Driv Karr Dør Syl./ Effekt Gir Pris PERSONBILER stof type ant volum Kw/Hk ant (ca.kr.) A L F A R O M E O 147 1,9 JTD 120 Hk. 5D. Blackline D COM 5 4/1910 88/120 5 294 900 147 1,9 JTD 150 Hk. 5D. Q2 D COM 5 4/1910 110/150 6 329 900 159 1,9 JTD 120 HK Elegante D SED 4 4/1910 88/120 6 349 900

Detaljer

test av Honda Civic Side 2 og 3 guide til garantiheftet Side 6

test av Honda Civic Side 2 og 3 guide til garantiheftet Side 6 Bil og motor test av Honda Civic Side 2 og 3 guide til garantiheftet Side 6 12 BIL OG MOTOR KRAGERØ BLAD VESTMAR TORSDAG 19. SEPTEMBER 2013 Høy ytelse, lavt Pris fra kr: 249 900,- TESTET: Honda Civic Kombicoupé

Detaljer

Norwegian Championship - Gardermoen 6-7 mai 2017

Norwegian Championship - Gardermoen 6-7 mai 2017 Free Practice Lørdag - All Classes - RC Junior Pl Nr Deltager Merke Beste Tid RND Dif Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 1 11 Marius Karlstad Ford Fiesta MKRX 35.272 2 1.708 38.027 35.272 2 13 Per Magne Svardal

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

FELGKATALOG 2014. www.norgesdekk.no

FELGKATALOG 2014. www.norgesdekk.no FELGKATALOG 2014 www.norgesdekk.no Norgesdekk AS, avd Bergen Nordre Toppe 6, Postboks 1 Mjølkeråen, 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 bergen@norgesdekk.no www.norgesdekk.no Norgesdekk AS, avd Jæren Jærvn. 338,

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer