Barn og ansatte i barnehager i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og ansatte i barnehager i 2014"

Transkript

1 Barn og ansatte i barnehager i 2014 Her finner du oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember Du finner flere tall i rapportportalen BASIL. Artikkel Publisert: Sist endret: Innhold Innledning Barn på venteliste Pedagogisk profil Gruppestørrelse og avdelingsorganisering Barn i barnehage Avtalt oppholdstid Minoritetsspråklige barn Prioritert opptak og spesialpedagogiske hjelp Barn i kommunale og ikke kommunale barnehager Barn i ordinære barnehager og familiebarnehager Årsverk i barnehagene Dispensasjoner og utdanning Kjønn Barnehagetyper og eiere Tilsyn Innledning Ny statistikk i 2014 Barnehagens pedagogisk profil Barn på venteliste Avdelingsorganisering Gjennomsnittlig gruppestørrelse i barnehagen Godkjenning familiebarnehager Spesialpedagogisk hjelp Noen av de viktigste trendene: Barn Noen færre barn går i barnehage i år sammenlignet med i fjor Andelen toåringer i barnehage har økt det siste året Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage har også økt Det er blitt flere årsverk i barnehagene, og en større andel av de ansatte har pedagogisk utdannelse Personaltettheten i barnehagene har økt Det er færre barnehager i år enn i fjor barn får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5 7 I 2014 gikk barn i ordinær barnehage eller familiebarnehage. Dette er en nedgang på 600 barn sammenlignet med året før. Dekningsgraden for barn i alderen 1 5 år var på 90, prosent. Dette er om lag uforandret fra Side 1 av 10

2 Ansatte Antall årsverk i barnehagene har økt. I 2014 var det årsverk i barnehagene, noe som er en økning på om lag 900 årsverk fra 201. Halvparten av økningen i årsverk skyldes en økning i antall pedagogiske ledere. Personaltettheten har økt I snitt er det en pedagogisk leder eller assistent per hvert sjette barn i barnehagen. For barn under år er det en ansatt for hvert tredje barn. Det er litt større personaltetthet i kommunale barnehager enn i ikke kommunale barnehager. Det er 5,9 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,2 barn per ansatt i private barnehager. Personaltettheten har økt. Det er 6,06 barn per ansatt i I 201 var det 6,11 barn per ansatt. Barnehager Antallet ordinære barnehager og familiebarnehager er redusert fra i 201 til Barn på venteliste Antall barn på venteliste er en ny statistikk på nasjonalt nivå. Tallene viser antall barn som har søkt, men ikke er innvilget plass per Alle kommuner oppfyller retten til plass. Det betyr at barn som står på venteliste ikke har rett til plass grunnet alder, fordi søknaden om plass er levert etter hovedopptaket eller at barnet ikke bor i kommunen det er søkt plass i. Alder 0 1 (født etter 1. september 201) Tabell 1. Barn på venteliste 1 (født før 1. september 201) Sum barn Antall barn Pedagogisk profil En pedagogisk profil er en vedvarende pedagogisk tilnærming som gjenspeiles i årsplanen og/eller vedtekter, og legger føringer for det pedagogiske arbeidet som utføres i barnehagen. Reggio Emilia inspirerte barnehager er den vanligste formen for pedagogisk profil barnehagene oppgir. Tros eller livssynsbarnehage og friluftsbarnehage er også vanlige pedagogiske profiler. Omtrent 500 barnehager oppga å ha andre profiler eller kombinasjoner av ulike profiler. Det vanligste svaret for de som oppga «annet» er at de har en friluftsavdeling. Figur 2 Barnehagens pedagogiske profil Side 2 av 10

3 Figur 2. Barnehagens pedagogiske profil presentert som tabell Pedagogisk profil Reggio Emilia inspirert barnehage 254 Tros eller livssynsbarnehage 2 Friluftsbarnehage 224 Gårdsbarnehage 10 Kultur/musikk/kunstbarnehage 102 Miljøbarnehage 56 Steinerbarnehage 52 Språkbarnehage 52 Montessoribarnehage 42 Barnehage tilrettelagt for barn med særskilte behov 6 Idrettsbarnehage 0 Frekvens Gruppestørrelse og avdelingsorganisering Nesten 800 barnehager, eller 15 prosent er avdelingsfrie/basebarnehager. Dette er omtrent like vanlig for kommunale og private barnehager. Vanligste gruppestørrelse for grupper for barn i alderen 0 2 år er 11 barn. Vanligste gruppestørrelse for grupper for barn i alderen 0 2 år er 19 barn. Vanligste gruppestørrelse for aldersblandede grupper er 16 barn. De aller fleste barnehagene har 2, eller 4 barnegrupper. Barn i barnehage Side av 10

4 Tabell. Antall barn i barnehage etter alder Alder I 2014 var det barn som gikk i barnehage. Dette er 750 færre enn året før. Nedgangen har hovedsakelig funnet sted blant ettåringer og treåringer, som begge har en nedgang på over Det har samtidig blitt flere femåringer. Endringene følger utviklingen i aldersgruppene i fjor nedgang i antall toåringer i fjor fører til en nedgang i antall treåringer i år. Fra 2008 til 2014 har det blitt flere barn i barnehage. Toåringene er den gruppen som har økt relativt mest, med en økning på 1 prosent siden Få endringer i dekningsgraden Fra 201 til 2014 har det vært små endringer i dekningsgraden. Den totale dekningsgraden for 1 5 åringene er om lag uforandret. Dekningsgraden for ettåringer har falt med 0,4 prosentpoeng, mens dekningsgraden for toåringene har økt med 0,8 prosentpoeng. Dekningsgraden for 0åringene er igjen stigende etter flere års nedgang. Tabell 4. Andelen barn som går i barnehage. Prosent. 0 år 4,5 4,4 4,2 4,,8,2,6 1 år 65,8 68,6 70,4 70,9 69,6 68,9 68,5 2 år 8,6 85,9 87,4 88,0 90,5 90,6 91,4 år 9,6 94,5 95,1 95,1 95, 95, 95,5 4 år 96,4 96,9 97,1 97,2 97,1 96,9 97,0 5 år 96,8 97, 97,4 97, 97,6 97,5 97,5 1 5 år 87,2 88,5 89, 89,7 90,1 90,0 90, 1 2 år 74,7 77,2 78,8 79,5 80,2 79,8 80,1 5 år 95,6 96,2 96,5 96,5 96,7 96,6 96,7 Over en femårsperiode har dekningsgraden for alle alderstrinnene fra 1 5 år økt, men økningen Side 4 av 10

5 har vært størst for toåringene. Avtalt oppholdstid Alle Tabell 5. Avtalt oppholdstid etter alder. Prosent. Heltid, 41 timer eller mer 8,0 85,2 87,1 88,5 90, 92,1 9,1 Deltid, under 41 timer 17,0 14,8 12,9 11,5 9,7 8,0 6,9 5 åringer Heltid, 41 timer eller mer 8,6 85,9 87,7 89,2 90,7 92,4 9,5 Deltid, under 41 timer 16,4 14,1 12, 10,8 9, 7,6 6,5 1 2 åringer Heltid, 41 timer eller mer 82,1 84,2 85,9 87,5 89,7 91,5 92,5 Deltid, under 41 timer 17,9 15,8 14,1 12,5 10, 8,5 7,5 Ved utgangen av 2014 hadde 9,1 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 201. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid. Nærmere 9 prosent av ett og toåringene hadde avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer. Mens nærmere 94 prosent av tre til femåringene hadde det samme. Andelen barn som har avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer har økt de siste årene. Økningen har vært omtrent like stor blant ett og toåringene som blant tre til femåringene. Begge aldersgruppene har hatt en økning på omtrent 10 prosentpoeng fra 2008 til Minoritetsspråklige barn Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Tabell 6. Antall minoritetsspråklige barn i barnehage år år år Totalt Det var minoritetsspråklige barn i barnehage i Dette er en økning på om lag 400 barn, nesten ni prosent, fra året før. Økningen har vært særlig kraftig blant to og femåringene. Av de minoritetsspråklige barna var det om lag barn som fikk tilbud om særskilt språkstimulering. Dette betyr at knapt 6 prosent av de minoritetsspråklige barna får tilbud om særskilt språkstimulering. Dette er om lag uendret fra 201. Side 5 av 10

6 Tabell 7. Minoritetsspråklige barn fordelt etter avtalt oppholdstid. Prosent timer eller mer 90,8 92,1 9,4 94,8 96,2 96,8 Under timer 9,2 7,9 6,6 5,2,8,2 Andelen minoritetsspråklige barn som har avtalt oppholdstid på timer eller mer har økt for alle aldersgrupper de siste årene. Fra og med 201 henter vi også inn tall for antall minoritetsspråklige barn som har avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer. I 2014 hadde 95,2 prosent av minoritetsspråklig barn avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer. Dette er en økning på et prosentpoeng fra 201. Prioritert opptak og spesialpedagogiske hjelp Tabell 8. Barn med prioritert opptak etter barnehageloven og barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven Antall barn med nedsatt funksjonsevne som er tatt opp ved prioritering etter barnehageloven 1 første ledd Antall barn som er tatt opp ved prioritering etter barnehageloven 1 andre ledd Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven Antall barn med nedsatt funksjonsevne som er tatt opp i barnehage ved prioritering etter barnehageloven 1 første ledd er omlag uendret fra i fjor. Om lag 000 barn ble tatt opp etter barnehagens 1 første ledd. Tallet som er tatt opp ved prioritering etter barnehageloven 1 andre ledd, det vil si barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjeneste, har falt relativt kraftig fra 201 til Slik at det per i dag er drøyt barn som er tatt opp på dette grunnlaget. I 2014 var det 7 799barn som fikk spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5 7. Dette en økning fra 201. Antall barn som fikk spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5 7 har økt jevnt de siste årene. Fra og med 2014 innhentes det tall for aldersfordelingen på barna som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5 7. Tabell 9. Antall barn som fikk spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5 7 etter alder 0 år 1 år 2 år år 4 år 5 år 6 år Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen øker med alderen og de er flest 5 åringer som mottar slik hjelp. 12 av 407 seksåringer mottar slik hjelp noe som betyr at en svært høy andel av 6 åringene i barnehagen får spesialpedagogisk hjelp. Side 6 av 10

7 Fra og med 2014 innhentes det også informasjon om antall barn utenfor barnehagen som mottar spesialpedagogisk hjelp. Disse tallene viser at i overkant av 550 barn i alderen 0 5 år som ikke går i barnehage mottar slik hjelp. Barn i kommunale og ikke kommunale barnehager Andelen barn i kommunale barnehager har falt noe fra 201 til Andelen barn i kommunale barnehager har falt omtrent like mye blant ett og toåringer som blant tre til femåringer. Nesten alle barn i kommunale barnehager går i ordinære barnehager. Tabell 10. Andelen barn i kommunale barnehager etter alder. Prosent. 1 2 åringer 50,2 50,8 50,2 49,8 50,6 49,6 49,0 5 åringer 54,5 54,5 54,4 54,0 54,1 5,4 5,0 Totalt 52,9 5,1 52,7 52, 52,6 51,9 51,5 Barn i åpne barnehager Tallene for barn i åpne barnehager kan ikke brukes direkte for å se hvor mange barn som benytter seg av tilbudet om åpne barnehager, men er et mål for hvor mange barn som kan være til stede samtidig i de åpne barnehagene, dvs. kapasiteten i de åpne barnehagene. Denne kapasiteten har vært fallende de siste årene. Tabell 11. Antall barn som kan være tilstede samtidig i de åpne barnehagene Antall barn (kapasitet) Barn i ordinære barnehager og familiebarnehager Tabell 12. Antall barn i ordinære barnehager. 0 år år år år år og 6 år Totalt Andel barn i ordinære barnehager ,5 % 96,9 % 97, % 97,5 % 97,8 % 98,0 % 98,2 % Side 7 av 10

8 barn gikk i ordinær barnehage i Dette er en nedgang på om lag 200 barn. 98 prosent av alle barn i barnehage gikk i en ordinær barnehage. Tabell 1. Antall barn i familiebarnehager 0 år år år år år og 6 år Totalt Andel som går i familiebarnehage,5 %,1 % 2,7 % 2,5 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % Antall barn i familiebarnehage har sunket de siste årene. I 2014 var barn i familiebarnehage. Dette er en reduksjon på 44 prosent siden Årsverk i barnehagene Antallet årsverk i barnehagene er stabilt sammenlignet med tidligere år og har økt med 600 årsverk fra 201 til Det har kun vært små endringer i alle ansattgrupper unntatt assistenter. Assistentgrupper er i år samlet inn på en annen måte og flere ansatte som tidligere har vært ført som assistent skal nå føres som «barne og ungdomsarbeider» eller «barnehagelærer eller tilsvarende». Sammenligner man disse tre kategoriene med assistentene i 201 har vært en økning på 1000 årsverk i denne samlekategorien (fra til 8 690). Samtidig har det har vært et svak nedgang i årsverk til styrere og pedagogiske ledere. Nedgangen til pedagogiske ledere kan sees i sammenheng med endret registrering og opprettelsen av nytt felt for barnehagelærer eller tilsvarende. Tabell 14. Årsverk etter stillingskategori (andel av personalet i parentes) Styrere 5 27 (8) Pedagogiske ledere (29) (7) (0) (7) (2) 5 11 (7) (2) 5 10 (7) (2) 5 04 (7) 2 68 (2) Barnehagelærer eller tilsvarende** Assistenter* (54) 7 57 (5) (5) (52) (51) (6) Barne og ungdomsarbeider** (14) Side 8 av 10

9 Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn* Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats* 975 (6) 77 (6) 751 (6) 894 (5) 802 (5) 795 (5) Øvrige personale () 2 16 () 2 29 () (4) 274 (4) 94 (4) Totalt *Definisjonen har endret seg noe fra 201 til ** Nytt felt i Dispensasjoner og utdanning Tabell 15. Andelen styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon og andelen styrere og pedagogiske ledere uten godkjent utdanning. Prosent Andel styrere på dispensasjon 1,1 Andel pedagogiske ledere på dispensasjon 9,2 Andel styrere med godkjent utdanning 98,2 Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 90,2 Andelen styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon er synkende. Årets statistikk vises som andel av årsverkene og er slik ikke sammenlignbar med tidligere. Dispensasjoner fra pedagognormen 441 barnehager har dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning. Det er en nedgang på 200 sammenlignet med i fjor. Pedagognormen 55 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet. Dette er første gang at over 50 prosent av barnehagene oppfyller normen om pedagogisk bemanning uten dispensasjoner. 2 prosent av barnehagene oppfyller ikke normen. 22 prosent oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet. Det mangler om lag 600 pedagogiske ledere for å oppfylle mangelen på pedagogisk ledere med godkjent utdanning. Til sammen er det en mangel på 000 årsverk. Dette er 800 færre pedagogiske ledere som mangler sammenlignet med 201. Kjønn Det er flest kvinnelige ansatte i barnehagene. Blant basispersonalet (pedagogiske ledere, barnehagelærer eller rilsvarende, barne og ungdomsarbeidere og assistenter,) utgjør menn 8,7 prosent av de ansatte. Litt over menn jobber som basispersonal. Det er 550 menn som arbeider som styrer i barnehagen, dette utgjør en andel på 8,8 prosent. Side 9 av 10

10 Menn jobber som basispersonale i litt under halvparten av barnehagene. Menn jobber i litt større grad i private enn i kommunale barnehager. Det jobber flest menn i større barnehager. Om lag 60 prosent av barna går i barnehager med menn i basispersonalet. I mange av barnehagene hvor det arbeider menn i basispersonalet jobber det flere menn. Om lag 1400 av mennene som arbeider i barnehage er eneste mann i basispersonalet. Barnehagetyper og eiere I 2014 fantes det barnehager. Det er 90 færre enn året før. Nedgangen i antall barnehager er en fortsettelse av en trend vi har sett de senere årene. Tabell 16. Antall ordinære og familiebarnehager etter eier Kommunale barnehager Ikke kommunale barnehager Totalt Antall kommunale og ikke kommunale barnehager har sunket de siste årene. Reduksjonen i antall barnehager er størst blant ikke kommunale barnehager. Tabell 17. Antall barnehager etter barnehagetype Ordinære barnehager Familiebarnehager Åpne barnehager Anm: Barnehager som er registrert som både ordinær og familiebarnehager er i denne tabellen regnet som begge deler. Slik at summen av ordinære og familiebarnehager er større enn det totale antallet barnehager. Det er både blitt færre familiebarnehager og færre ordinære barnehager det siste året. Mens antall ordinære barnehager kun har falt marginalt de siste årene, har det blitt 40 prosent færre familiebarnehager siden I 2014 var det registrert 180 åpne barnehager. I 2008 var tallet 271. Tilsyn 60 prosent av har de siste tolv månedene hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn etter barnehagelovens 16. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra året før. Om lag halvparten av barnehagene som har hatt tilsyn hadde stedlige tilsyn. Totalt har 66 prosent av de ikke kommunale barnehagene hatt tilsyn, mens 5 prosent av de kommunale barnehagene har hatt tilsyn. Side 10 av 10

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016.

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016. Barn og ansatte i barnehager i 2016 Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.02.2017 Du finner mer statistikk om barnehager

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2016 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2017

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2017 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 / Arsmelding for barnehager per 5. desember 204 Årsmelding for barnehager per 5. desember 204 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd.

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

AlO å (Li for barnehager per 15. desember for rapporteringen. Bydelsnavn: Bergheim Friluftsbarnehage

AlO å (Li for barnehager per 15. desember for rapporteringen. Bydelsnavn: Bergheim Friluftsbarnehage âolf-t li /5.226 TKV RHK Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 AlO å (Li for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata,

Detaljer

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2017

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2017 Kommunale og ikkje-kommunale barnehageeigarar pliktar å leggje fram tenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningane blir samla inn av Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå vil, i samsvar

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15.,desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15.,desember 2014 Årsmelding for barnehager per 5.,desember 204 Kommunale og ikke-kommunale bamehageeiere phkter å legge fram tjenestedata, jf. bamehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

- Årsmelding for barn bager'

- Årsmelding for barn bager' KOMMUNE Arsmelding for barnehager per 5. d sember 205 ndanningsdirektorjj-eu - Årsmelding for barn bager' Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata jf. barnehageloven

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 il 1.2141 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 % Utdanningsdirektoratet Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata,

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember / 'av I 'j fl _

Årsmelding for barnehager per 15. desember / 'av I 'j fl _ 3 f" Arsmelding for barnehager per 5. desember 05 k' l Åvuiçtfiixsii" åtiírckatwztitzt.;. Årsmelding for barnehager per 5. desember 05 - / 'av I 'j fl _ Å, 4~ 7 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere

Detaljer

BASIL 2017 Gjennomgang av årsmeldingsskjema

BASIL 2017 Gjennomgang av årsmeldingsskjema BASIL 2017 Gjennomgang av årsmeldingsskjema BASIL 2017 Advarsel og feilmedling ADVARSEL Får levert skjema FEILMELDING Får ikke levert skjema før feilen er rettet Telletidspunkt Viktig å huske på at innrapporteringen

Detaljer

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2013

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2013 1. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Navn og kontaktinformasjon til

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 23 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehag

Årsmelding for barnehag OPPD2 twivimune -aksbeh. /1/A?5t) 1(111' Årsmelding for barnehager per 15. desember 14 7 JAN.2015 Ut.clanningsdirektoratet Årsmelding for barnehag Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge

Detaljer

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2012

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2012 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2012 1. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Navn og kontaktinformasjon til

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2014 L CL Årsmelding for ehagar per 15. desem ber 2014 Årsmelding for ehagar per 15. desember 2014 Kommunale og ikkje-kommunale ehageeigarar pliktar å leggje fram tenestedata, jf. ehageloven 7 andre ledd. Opplysningane

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Barnehageutvikling i Nord-Trøndelag Tilstandsrapport 2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Barnehageutvikling i Nord-Trøndelag Tilstandsrapport 2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Barnehageutvikling i Nord-Trøndelag Tilstandsrapport 2013 Postadresse: Telefon Telefax E-post Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer 741 68022 741 68053

Detaljer

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2009

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2009 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2009 1.Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Navn på skjemaansvarlig i kommunen

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmeldingen danner grunnlag for tildeling av tilskudd til drift av barnehagen. Opplysningene samles inn av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i bevilgningsreglementet

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 -. -. _\== i å' å* 'if \ A} '?" iev"=. 7.g M QTTATT _~_> i ECas RlssAKOMMUNE Q-=~«._3 i ;?.- 3.s'~: ~1".-- Arsmeldingfor 2014 \ v J åå Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale

Detaljer

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per

Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Årsmelding for barnehager per 15.12.2010 1.Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Navn på skjemaansvarlig i kommunen

Detaljer

Tall og analyse av barnehager i Norge

Tall og analyse av barnehager i Norge Utdanningsspeilet 2015 Tall og analyse av barnehager i Norge 286 400 barn i barnehage Oversikt Barnehagespeilet inneholder aktuell statistikk og forskning om barnehagene i Norge. Tall og analyser er hentet

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2012

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2012 Arsmelding for barnehager per 5. desember 0 Årsmelding for barnehager per 5. desember 0 Årsmeldingen danner grunnlag for viktig informasjon om barnehagene i Norge. Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sakliste: 1. Konstituering 2. Behandling av selskapets årsrapport, resultatregnskap og balanse pr Valg

Sakliste: 1. Konstituering 2. Behandling av selskapets årsrapport, resultatregnskap og balanse pr Valg Høgberget barnehage as ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Høberget barnehage as (eid 100% av Levanger kommune fra 1.6.2017) i formannskapssalen, Levanger rådhus

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 17.10.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/5164 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar på høring om endringer i barnehageloven

Detaljer

Saksbeh ljl'i # )km. Ark.kode P ar, Ark.kode S Saksbeh, "1(r),-- -

Saksbeh ljl'i # )km. Ark.kode P ar, Ark.kode S Saksbeh, 1(r),-- - «UPPDAL KOMMUNE Saksbeh ljl'i # )km. Arsmelding for barnehagerper 5. desember20 Årsmelding for barnehage 22 DES. 204 Ark.kode P ar Ark.kode S Saksbeh "(r)-- - 3 Utdan ingsdirektoratet Kommunale og ikke-kommunale

Detaljer

Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge

Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2016 Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge 283 600 barn i barnehage 624 000 elever i grunnskolen 191 000 elever og 41 000 lærlinger og lærekandidater i videregående

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 1. Minimumskrav til grunnbemanning. Som det presiseres i forslaget har det hittil

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Barnehageutvikling i Nord-Trøndelag Tilstandsrapport 2014 Postadresse: Telefon Telefax E-post Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer 741 68022 741

Detaljer

Tall og analyse av barnehager i Norge barn i barnehage

Tall og analyse av barnehager i Norge barn i barnehage speilet Utdanningsspeilet 2016 Tall og analyse av barnehager i Norge 283 600 barn i barnehage speilet Oversikt Tittel speilet inneholder aktuell statistikk og forskning om barnehagene i Norge. Tall og

Detaljer

BASIL Samling 4.desember

BASIL Samling 4.desember BASIL 2014 Samling 4.desember Viktige datoer 21.11.2014 E-post til kommuner og FM 1.12.2014 Ny e-post til kommunene BASIL åpner for kommunene 1.12.2014 1.12-15.12 E-post fra kommunene til barnehagene Åpner

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Pedagogisk bemanning i barnehager ved Sel kommune Tidsrom: februar mai 2012 Metode/gjennomføring: Skriftlig tilsyn Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tilsynet ble

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Flere tar høyere utdanning

Flere tar høyere utdanning Flere tar høyere utdanning I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I og har

Detaljer

Statistikkavdelingen v/ Christian W. Monsbakken

Statistikkavdelingen v/ Christian W. Monsbakken Statistikkavdelingen v/ Christian W. Monsbakken Agenda Informasjon fra Statistikkavdelingen Nye felter i BASIL Overgang til UBAS Overføring av data fra saksbehandlingssystemer til BASIL Barnehagefakta/statistikksystemet

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune Desember 2014 1 Generell informasjon om søknad og

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune Rapport fra tilskuddskontroll Re kommune Tidsrom: 5.mars 5.juli 2013 Arkivnr. 2013/1367 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Tone Øhrbom Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Satsningsområder Tiltak og effekt av tiltak Felles satsningsområder for kommunale barnehager

Satsningsområder Tiltak og effekt av tiltak Felles satsningsområder for kommunale barnehager Felles tilstandsrapport for kommunale barnehager 2017 med utviklingsmelding for 2018 1 Satsningsområder 2017 Felles satsningsområder for kommunale barnehager Lederskap Leke- og læringsmiljø Pedagogisk

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Tønsberg kommune

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Tønsberg kommune Endelig rapport fra tilskuddskontroll Tønsberg kommune Tidsrom: 7. juli 2015 10. november 2015 Arkivnr. 2015/4065 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver

Detaljer

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser 1 Bakgrunn Omlegging av kontantstøtten og behovet for nye barnehageplasser fra 1.8.2012 ble meldt

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste.

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste. Styrerne i kommunale og private barnehager i Øksnes kommune v/ Oddrun Heimly Følgende styrere (Jorunn Ellingsen, Marit Brun, Liv Jane Grønmo & Oddrun Heimly) har jobbet med NOU 2012: 1 Til barnas beste.

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER I ÅS KOMMUNE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER I ÅS KOMMUNE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER I ÅS KOMMUNE 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Fakta om barnehagene i Ås... 3 2.1. Barn... 4 2.1.1. Antall barn... 4 2.1.2. Minoritetsspråklige barn... 4 2.1.3.

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører

Detaljer

Ny barnehagelov. Høring

Ny barnehagelov. Høring Kunnskapsdepartementet Deres referanse Vår ref. Dato 12/02736-1 04.05.2012 Ny barnehagelov. Høring Barnehagerådgiverne i Hallingdal ( Flå, Nes, Hemsedal, Gol, Ål, Hol) har samlet seg om en uttale til høring

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune Rapport fra tilskuddskontroll Stokke kommune Tidsrom: 27. februar 2014 17. september 2014 Arkivnr. 2014/1259 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag Education at a Glance 16: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 17/415-4 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 26.04.2017 1 1 Omfang Vedtektene gjelder for de barnehagene som eies og drives av Sørreisa kommune.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM

BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM 1 Innledning De siste årene har det i ulike stortingsmeldinger og i andre sammenhenger vært økt fokus mot kvalitet i barnehagen. En av de indikatorene som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer