Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,"

Transkript

1 Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012

2 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske byer Hvorfor har vi et forurensningsproblem? NO 2 -beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

3 Lokal luftforurensning De viktigste komponentene: Svevestøv (PM10, PM2,5) Nitrogenoksider (NO x =NO + NO 2 ) Flere kilder til svevestøv og flere tiltaksmuligheter For Nitrogenoksider er kilden hovedsakelig trafikk, og tiltak er renere eksos eller mindre trafikk

4 Luftforurensning i byer og tettsteder - helsekonsekvenser av dagens situasjon v/ Toril Attramadal, Divisjonsdirektør Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet Rundebordskonferanse 24. august 2011

5 Konklusjon Luftforurensning generelt og svevestøvet spesielt har helsemessig betydning for personer med lunge- og hjerte-kar sykdommer. Det ser også ut til at svevestøv kan bidra til utvikling av sykdom. Både svevestøv og NO 2 gir helseproblemer ved høye nivåer, høyt årsmiddel og gjentagende episoder Ny kunnskap om NO 2 gir grunn til økt bekymring; (korttidsepisoder Oslo/Bergen helseeffekt v. ca 100 ug/m 3, langtidseffekt v ca 40 ug/m 3) Helseeffekter oppstår hos mange personer selv ved lave verdier/få eksponeringer

6 Konklusjon (forts) Overskridelser av luftkvalitetskriterier er et stort folkehelseproblem som forverrer luftveislidelser og hjerte/kar problemer hos eksisterende pasienter og medvirker til at mange nye personer utvikler sykdom og plager Svevestøv har helsemessig betydning ved nivåer langt under vedtatte grenseverdier. Det er uklart hvor nivåene ligger der man ikke vil finne sammenhenger med helseutfall Politikernes oppgave er å oppfylle lovens krav med hensyn til begrensning av forurensningen

7 I Norge : 3 forskjellige nasjonale styringsmål! Styrings mål Parameter Timer Døgn År Fra Antall tillatte timer/døgn per år over verdien

8 Svevestøv på vei ned

9 NO 2 -kravene brytes i flere byer Årsmidler NO2 Antall timer over krav i f-forskriften Ålesund Oslo Bergen Lillehammer Trondheim Stavanger 0 Oslo Trondheim Bergen Kristiansand 2010

10 Oppsummering - status Konsentrasjon og antall overskridelser Forskriftens grenseverdier Svevestøv NO 2 Nasjonale mål Klif og Folkehelseinstituttes luftkvalitetskriterier

11 Utslippsoversikt Bensin biler Diesel biler g/km mg/km 271 Snittverdier: Diesel=154 Bensin= Diesel=151 Bensin= CO 2 NO x = NO+NO 2 Kilde: Den britiske databasen over utslipp fra alle bilmodeller 2010

12 Det er NO 2 som er helseskadelig NO x = NO + NO 2

13 Målinger av NO 2 fra lette kjøretøy Kilde: Trends in Primary Nitrogen in the UK, AQEG 2007)

14 Enorme forskjeller mellom biltyper Model Motortype CO 2 (g/km) Toyota Prius VW Golf 1,4 TSI aut Audi A3 2,0 TDI aut Bensin/EL Hybrid NO x (mg/km) NO 2 (mg/km) HK ,6 136 Bensin ,5 122 Diesel ,5 140 BMW 118 d aut Diesel SmartForTwo Diesel NO 2 andel konservativt. 10% for bensin, 50% for diesel. NO 2 utslipp: Hybrid mot bensin, 4 ganger forskjell Bensin mot diesel, 30 ganger forskjell Hybrid mot diesel, 125 ganger forskjell!

15 Presentasjon Hagmann, TØI 12. April 2011

16 Presentasjon Hagmann, TØI 12. April 2011

17 Ny stor britisk studie, mars 2011 Slår fast økende NO x /NO 2 problem Bekrefter store feil ved kjøretøyssyklus brukt ved typegodkjenning Bekrefter mye mer NO x fra dieselbiler enn tidligere antatt Bekrefter mye høyere NO 2 andel i NO x utslippet fra dieselbiler enn tidligere antatt Entydig om at dieselbiler må erstattes med bensin, hybrid og EL

18 NO 2 -beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum -Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak

19 Om prosjektet Nye målinger viser at NO x og NO 2 utslipp fra personbiler er sterkt avhengig av kjøresyklus NAAF ba NILU om å gjennomføre en studie for å kvantifisere effekten på NO 2 konsentrasjonene i 2025 når man tar hensyn til publiserte målresultater for utslipp fra personbiler i reell kjøresyklus

20 Spørsmål vi ønsket å få belyst Hvordan vil reelle utslipp fra personbiler påvirke NO 2 -nivåene i 2025? Hvilke effekt vil endring av sammensetningen av lette personbiler ha på luftkvaliteten i 2025 Hvilke strakstiltak vil være mest effektivt; par-odde tallskjøring eller et kjøreforbud for lette dieselbiler

21 Om beregningene For alle beregningene er det tatt utgangspunkt i meteorologiske forhold fra 2009 Kan sammenligne data med beregninger som allerede er utført i regi av Oslo og Bærum kommune Beregninger er utført for 2010 og 2025 med to ulike sett utslippsfaktorer Basis: Etablerte utslippsfaktorer Scenario 1: Justerte utslippsfaktorer for NO x og NO 2 basert på nye studier der man har målt utslipp under reelle kjøreforhold

22 Utslippsfaktorene Carslaw et al (2011), Alvarez et al (2008), Hagman (2011)

23 Overskridelser for befolkningen 2010 Basis (9) 2010 Reell kjøresyklus (14) 2025 Basis (2) 2025 Reell kjøresyklus (22)

24 Sannsynlig tilstand i 2025 verre enn i dag! 2025 trodd hittil 2025 med nye fakta Beregningene viser: Nivåer økes med % Områdene med overskridelser av grenseverdi tidobles! Merknad: Beregnet for normal år værmessig Nye utslippskrav til biler fra 2014 hensyntatt Beregninger gjort med modellene som myndighetene selv bruker Data brukt, etterpå verifisert av KLIF/Vegdirektoratet

25 NOx (tonn per år) NO2 (tonn per år) Konsekvenser av denne utvikling i vei transport for luftkvalitet i Oslo Total utslipp av NO 2 kan øke i 2025 i forhold til 2010! NOX NO 2 Totalutslipp av NOx (tonn per år) Totalutslipp av NO2 (tonn per år) Basis 2010 Scenario Basis 2025 Scenario Basis 2010 Scenario Basis 2025 Scenario

26 Konklusjon Luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli verre enn tidligere antatt. Hvis dagens trend med høy andel nye dieselbiler fortsetter og man tar hensyn til de reelle utslippsfaktorene av dieselbiler, vil NO 2 -bidraget fra personbiler øke i 2025 i forhold til 2010.

27 Ytterligere NILU beregninger Norges Astma- og Allergiforbund ønsket også å få testet effekt på luftkvaliteten i fremtiden ved eventuell endring av sammensetning i salg av nye biler. Både med lavere andel dieselbiler og høyere andel EL og hybridbiler. Tiltak 1: Dieselbilandel 50% fra og med Økt fornying av bilparken Tiltak 2: Dieselbilandel 25% fra og med Økt fornying av bilparken Tiltak 3: Forbud mot salg av dieselbiler fra Økt fornying med kraftig El og hybridbil satsning

28 Overskridelser for befolkningen Tiltak 1: 50% dieselsalg Tiltak 2: 25% dieselsalg Tiltak 3: 0% dieselsalg + EL og hybridbil satsning Ingen tiltak: 72% dieselsalg

29 Hovedkonklusjoner fra NILU studiene 1. Dagens bilsalg vil medføre omfattende overskridelser av luftkvaliteten i norske byer i lang tid fremover. NO 2 problemet alvorligere enn tidligere antatt. 2. Dieselandelen av nybilsalget må minimeres for å kunne klare å overholde lovpålagte grenseverdier. Andre tiltak vil uansett være nødvendig. 3. Selv med totalforbud mot dieselbiler kan man opprettholde redusert CO 2 utslipp og oppnå dramatisk reduksjon i NO 2 utslippet, dersom andelen EL og hybridbiler økes med 25% av nybilsalget.

30 Akutttiltak NILU sammenlignet effekten av paroddetallskjøring og dieselbilforbud. Tiltak som reduserer det direkte NO 2 utslippet vil gi best effekt Dieselbilforbud ga best effekt Tiltakene vil redusere konsentrasjonsnivåene, men ikke garantert å klare grenseverdikravet Viktig å starte tiltak tidlig nok

31 Forventet utvikling Bilbruken: Hver bil kjører lengre Antall biler øker Utslipp fra kjøretøy: For hver måned øker prosentvis andel med mer forurensende dieselbiler En del nye biler har veldig lave utslipp, men utgjør forsvinnende liten del av bilparken Stor forskjell innen tungtransportkjøretøy Været: Må regne med like ugunstige forhold

32 Mer informasjon på: Kontaktinformasjon: Fagsjef Britt Ann K. Høiskar E-post: : (direkte) : (mobil) Generalsekretær Geir Endregard E-post: : (direkte) : (mobil)

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum OR 62/2011 NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak Ingrid Sundvor, Leonor Tarrasón, Sam Erik Walker og Dag Tønnesen Oppdragsrapport Forord Dette er avsluttende

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Engangsavgiften på kjøretøy

Engangsavgiften på kjøretøy Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk TPG 4140 Naturgass Engangsavgiften på kjøretøy - forslag til bruk av CO 2 - komponent og mulige effekter av

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig?

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? Sammendrag: 85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? TØI rapport 1264/2013 Forfatter(e): Erik Figenbaum, Gunnar Eskeland, Jonathan Leonardsen og Rolf Hagman Oslo 2013 110 sider Ved å legge om engangsavgiften

Detaljer

Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011

Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011 no. 8/2011 meteorologi Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011 Viel Ødegaard 1), Karl Idar Gjerstad 2), Harald Abildsnes 1) og Thomas Olsen 1) 1) Meteorologisk

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Hvordan kan vi redusere mengden svevestøv i bylufta i Trondheim? Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 Helseeffekter: Hvorfor er PM 10 et problem?... 5 Lovverket og

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2011 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 NOTAT Arkiv nr.: EB/361/marginale kostnader veitransport Dato: 31. mars 2015 Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 Marginale kostnader ved veitransport Transportøkonomisk institutt sine oppdaterte beregninger

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Årsmagasin 2012 HøydepunktER FRA 2011 En giftfri fremtid også for fattige land side 14 Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Innhold Klimaforskning er viktig overvåkning likeså...3 Ingen tegn

Detaljer

MILJØVURDERING AV BYBANE I TRONDHEIM LIVSLØPSVURDERING AV BUSS OG BYBANE

MILJØVURDERING AV BYBANE I TRONDHEIM LIVSLØPSVURDERING AV BUSS OG BYBANE Oppdragsgiver Trondheim Kommune Rapporttype Livsløpsvurdering 21.01.11 MILJØVURDERING AV BYBANE I TRONDHEIM LIVSLØPSVURDERING AV BUSS OG BYBANE "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

MULTICONSULT. Jernverkstomta og Nesøya, Notodden Vurdering av luftforurensing og risiko og sårbarhetsanalyse. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Jernverkstomta og Nesøya, Notodden Vurdering av luftforurensing og risiko og sårbarhetsanalyse. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 4 1.2 Historikk... 5 1.3 Planlagt utbygging... 6 1.1.1 Nesøya... 6 1.1.2 Jernverkstomta... 6 2. Vurdering av lokal luftforurensning... 7

Detaljer