Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge"

Transkript

1 Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

2 Om prosjektet Grønn Bil Mål: ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til brukere Jobbe for bedre rammebetingelser for ladbare biler Synliggjøre behov ovenfor leverandører Jobbe for utbygging av neste generasjons infrastruktur for ladbare biler Prosjekteier: Energi Norge Zero, KS og Transnova i styringsgruppen

3 Elbiler er ikke noe nytt fenomen.. VG, En dame lader sin elbil i Cincinatti, USA: 1912

4 Norge: Bakgrunn og forankring Politisk enighet om at en del av klimakuttene skal tas hjemme Referansebane: 58.7 mill.tonn CO2 i mill.tonn CO2 kutt hjemme frem mot 2020 Målsetning: mill.tonn CO2 i 2020 Veitransporten står for ca 19 % av de norske CO2 utslippene Ca 60% i en typisk kommune Godt utbygd kraftsystem, samt tilgang til ren kraft, gjør elektrisitet til en god energibærer i transportsektoren i Norge Industri inkl. fyring 27 % Olje - og gassvirksomhet 27 % Fyring og bygg 6 % Luftfart 2 % Skipsfart 7 % Veitrafikk 19 % Landbruk 12 %

5 Norge: Hvorfor ladbare biler? Lite eller ingen CO2 - utslipp Det er vedtatt utslippskutt på15-17 millioner tonn CO2 i Norge frem til 2020 Veitransporten står for ca 19 % av de norske CO2 utslippene. I de fleste kommuner står veitransport for ca 60% av utslippene. Godt utbygd kraftsystem, samt tilgang til ren kraft, gjør elektrisitet til en god energibærer i transportsektoren i Norge Lite eller ingen lokale utslipp Bedre luftkvalitet Mindre støy Store energibesparelser En forbrenningsmotor omgjør ca 30% av tilført energi til fremdrift, resten går tapt som varme En el-motor omgjør ca 80-90% til fremdrift, og er dermed mye mer effektiv. Mulighet for arbeidsplasser og verdiskapning Også i Norge Aluminiumsindustri Utvikling og produksjon av biler og bildeler Utvikling og produksjon av ladere M.m.

6 Nåsituasjon: elbiler pr

7 Et mulig scenario for innfasing av ladbare biler 2050 Andel ladbare biler CO2 utslipp fra veitransport : 5-10% GWh 2050: %? 5-15 TWh? 2010: Ca 19% av norske utslipp 2050: Potensiale for nullutslipp Relativ fordeling elbiler og ladbare hybrider Andel ladbare hybridbiler Andel rene elbiler Relativ fordeling batterityper Andel lithiumbatterier & andre eksisterende batterityper Andel nanobatterier

8 Antall Et mulig scenario: Personbiler mot Andre Ladbar hybrid El Forutsetter 1.1% årlig vekst i personbilparken

9 TWh Et mulig scenario: Energibehov personbiler mot Andre Ladbar Hybrid El Forutsetter 70% eldrift på ladbare hybrider. Samme bensin og dieselforbruk pr bil som i 2010

10 GWh Et mulig scenario: Ladebehov personbiler mot Ladbar Hybrid El Forutsetter 70% eldrift på ladbare hybrider

11 Hvor lader vi? Noen muligheter Garasje / Egen bolig Eksisterende infrastruktur Behov for høyere effekt? Beboerparkering i byene Viktig brukergruppe Lading over natten lavt effektbehov Betalingsvilje tilsvarende opplevd nytteverdi av å ha en elbil. Gratis i introduksjonsfase, så utvikle betalingsmodell. Fastpris per år? Lading ved parkering Korttidsparkering i bysentrum, kjøpesenter etc Lading en del av parkeringsbilletten? Miks av effekter Hurtiglading i bysoner Servicepunkter, bensinstasjoner etc Primært fokus: Drosjer, varebiler, busser og andre med lang daglig kjørelengde Meget høyt effektbehov tid er vesentlig. Hurtiglading mellom byer Servicepunkter, bensinstasjoner etc Primært fokus på brukere på vei fra A til B Tungtransport? Ladetid er essentielt så høy effekt som mulig

12 På finner du: Elbilvelgeren, som gir oversikt over de elbilene som kan kjøpes i Norge Elbilkalkulatoren, som gir et overslag på hva det koster å eie og drifte elbil Elbilkartet, som gir full oversikt over alle elbiler i Norge helt ned på kommunenivå. Innkjøpsveileder for offentlige og private virksomheter som ønsker å anskaffe elbil

13 Elbilvelgeren

14 Segmenter i offentlig flåte Daglig kjørelengde (km) Klasse < >150 Totalt Småbil 2,7 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % Kompaktklasse 26,1 % 20,8 % 3,5 % 1,1 % 51,6 % Mellomklasse 2,1 % 4,5 % 1,0 % 0,1 % 7,8 % Storbil 2,1 % 2,7 % 1,0 % 0,6 % 6,4 % Liten varebil 3,1 % 0,7 % 0,1 % 0,0 % 4,0 % Stor varebil 8,3 % 12,7 % 2,0 % 0,6 % 23,6 % Pickup 2,4 % 1,1 % 0,1 % 0,3 % 4,0 % Marginalt tilbud Elbiler tilgjengelig i deler av segmentet Elbiler tilgjengelig i hele segmentet Totalt 46,9 % 42,7 % 7,8 % 2,7 % 100,0 %

15 Grønn Bils rammeverk for elektrifisering av flåte 1. Flåteanalyse Hvilke biler i deres flåte egner seg for elektrifisering, ut fra bruksmønster og behov? Hva koster elbilen i et totalperspektiv, dvs innkjøp og drift? 2. Budsjettering og finansiering Budsjettmessige konsekvenser ved elbiler i forhold til eksisterende bilpark 3. Innkjøp Kontakt med leverandører Samle bestillinger fra flere aktører Kriteriesetting og andbudsutlysning: Grønn Bil med egen innkjøpsveileder for elbiler..og fremfor alt: Entusiasme, kunnskap og erfaringsdeling!

16 Noen få av mange kommende modeller Renault Z.E.serie Levering Kangoo Z.E: Kompakt, varebil Fluence Z.E Zoe Z.E.

17 Noen få av mange kommende modeller Tesla Model S Rekkevidde opp til 480km sekunder 5/7 seter Ca NOK Levering fra 2012

18 Noen få av mange kommende modeller Nissan Leaf Levering fra 2011 Pris ukjent 5-seter tilsvarende VW Golf Toppfart 145 km/t Rekkevidde ca km

19 Noen få av mange kommende modeller Opel Ampera Levering fra 2011 Pris ukjent Ladbar hybridbil Toppfart 145 km/t Rekkevidde ca 60 km på ren eldrift

20 Noen få av mange kommende modeller Ladbar Toyota Prius Levering fra 2014 Pris ukjent Ladbar hybridbil Rekkevidde ca 30 km på ren eldrift

21 Kontaktinformasjon Ole Henrik Hannisdahl Prosjektleder E-post: Mobil: Twitter: gronnbilnorge Adresse: Næringslivets hus, Middelthunsgt. 27, Oslo