Medlemsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 24.09.13"

Transkript

1

2 Dagens agenda Kort info om aktuelle saker på agendaen for Oslo og Omegn Bilbransjeforening Kommentarer til Konkurransetilsynets rapport Din bil ditt verkstedvalg Generelt blikk på servicemarkedet i Oslo og Akershus Hvordan har servicemarkedet utviklet seg m.h.t. marked, bestand og dekning de siste årene, og hvordan kan det forventes å utvikles i de neste årene? Spesielle trender og kapasitetsbehov. Dialog/diskusjon. Innledning v/styremedlem i OOBF -og brand manager VWhos Erik Arnesen Bryn -Espen Berg. Orientering om endringer i PKK-forskrifter v/fagsjef ettermarked TorSimonsen i Norges Bilbransjeforbund Miljøfokus bil: Miljøsertifisering, fremtidige krav fra kunder og myndigheter v/hms-og miljøsjef Henning Larsen i Bertel O.Steen AS. Pause Elbil og servicemarked: Muligheter og trusler -konsekvenser for servicemarkedet v/after sales manager Bjørn Oskasin i Nissan Nordic Europe Morgendagens organisering av servicemarkedet hvordan sikre lønnsomhet og kundelojalitet v/direktør Servicemarked & CEM Hermod Wallestad i Volvo Car Group Rekruttering -fremtidige behov for lærlinger og kompetanseutvikling v/styremedlem i OOBF og kundeansvarlig i Toyota Oslo Ove Arne Sønsteby Oppsummering og avslutning

3 Hva skjer a?? Hva har vi på agendaen?? Oslo og Omegn Bilbransjeforening jobber aktivt og til dels proaktivt på en rekke områder, og i størst mulig grad gjennom NBF sentralt. Således er vi sterkt involvert i en rekke prosesser som organiseres gjennom NBF, og som i enkelte tilfeller også er initiert av vår forening og/eller våre medlemmer. Eksempler på dette er : Styringsgruppe rekruttering (inkl. BIL og ABL) Arbeidsgruppe medlemsgrunnlag / kriteria for medlemskap i NBF Politisk/økonomisk gruppe skade/lakk (bl.a. møter med de største forsikringsselskaper) Faggruppe skade/lakk Sikre bilskadereparasjoner Samarbeidsutvalg UDE Nyttekjøretøygruppe BruktBil13 Styringsgruppe / brukergruppe Bilbransjens Kurs-og Kompetansesenter (BKK) Ad hoc grupper (f.eks planlegging av Servicemarked13/konferanser) Og sist, men ikke minst Bransjegruppe Internett Forholdet til CarWEB/bransjeplattformen, FINN og andre bilvertikaler / anbudsportaler Restverdiprosjektet og forhold knyttet til gjenkjøp og risiko / kontraktsmessige forhold Aktuelle saker vs. alle typer verdikjedeaktører (finans, forsikring, meglere) Overvåkning av bilmarked både nasjonalt og internasjonalt / reeksport / bruksfradrag etc.

4 Hva skjer a?? Hva har vi på agendaen?? Vi jobber hele tiden for å prioritere de viktigste sakene innenfor foreningens utvalgte fag-og forretningsområder: Nybil -> Bransjegruppe Internett / NBF / eget medlemsmøte senere i høst Bruktbil -> BruktBil13, 6.-7.nov. Skade/lakk: Oppfølgingssaker etter skade/lakk konferansen 7.mars 2013 Gjennomfører møter med If, Tryg, Gjensidige, Sparebank1 Fraktpåslag deler vs. DBS priser Parallellimport av deler Smartrepair definisjon av krav til reparasjonsmetoder etc. (møte i går) Verksted/ettermarked (ref.dagens møte) SERVICEMARKED13, 15.okt. Frittstående / reservedeler (ref. dagens møte) Nyttekjøretøy (egen nyttekjøretøykonferanse gjennomført) Opplæring og rekruttering: Tett samarbeid med OBOA (og øvrige opplæringskontor i bilfag) Samarbeid med Akershus FK + Oslo skolene Eget vekslingsløp i samarbeid med Kuben. Hospitering av lærere på kjøretøylinjene. Rekruttering av lærlinger og lærebedrifter?

5 Jobber dessuten aktivt med fremtidig organisering av lokalforeningen; Oslo og Akershus Bilbransjeforening Fra Oslo og Omegn Bilbransjeforening til Oslo og Akershus Bilbransjeforening Forutsetter fusjon med Romerike BF Hele området vil i fremtid utvikles til ett urbant område med felles utfordringer og etter hvert nærmere 2 mill. innbyggere. Geografisk dekning vil matche både fremtidig urban regionsutvikling samt organiseringen av Oslo og Akershus Opplæringskontor i Bilfag AS og NHO region Oslo og Akershus osv. osv. Styre med representanter for alle fagområder og nødvendig dekning fra alle 5-fem geografiske områder; Follo Asker og Bærum Oslo Nedre Romerike Øvre Romerike Dagens 230 medlemmer bør økes til 300?? Ytterligere styrke samarbeidet med NBF!

6 Hva skjer a?? Hva har vi på agendaen?? Men, vi blir aldri bedre enn hva dere gjør oss til (Det er riktignok ikke helt sant, for da hadde vi nok ikke blitt særlig gode!) Men, det erviktig at medlemmene melder inn saker og forhold som ønskes satt på foreningens dagsorden. Vi følger med etter beste evne, men dere har skoene på, så meld inn saker! Ta kontakt

7 Kort info om strategisk partneravtale NBF og Würth Bilbransjens Kurs- og Kompetansesenter 7

8 Würth inside I samarbeid mellom Würthog NBF jobbes det målrettet for å utvide kurstilbud tilpasset bransjens behov. Målsetning; utvikles til å bli bransjens prefererte partner på opplæring og kompetanse etter-ogvidereutdanning. Jørn Jonassen og Tore Sæther fra Bilbransjens Kurs- og Kompetansesenter

9

10 Kan lastes ned på:

11

12 Konkurransetilsynet: - Misvisende informasjon til kundene En gjennomgang Konkurransetilsynet har gjort av bilbransjens garantivilkår, har avdekket misvisende, motstridende eller uklar informasjon til bileiere om deres valgmuligheter. -Bileier bestemmer verksted når bileier selv betaler, sier direktør Christine Meyer i Konkurransetilsynet. Men uklare og misvisende garantivilkår skaper usikkerhet hos bileiere, konkluderer Konkurransetilsynet i en fersk rapport. -Konkurransetilsynet ønsker at bileierne blir trygge på at de kan bruke denne valgmuligheten slik at vi får bedre konkurranse og rimeligere priser på verkstedtjenester, sier Meyer. - For liten konkurranse om nybilkundene Konkurransetilsynet påpeker at det er mange år siden konkurransereglene ga bileiere muligheten til selv å velge verksted. En gjennomgang Konkurransetilsynet har gjort av bilbransjens garantivilkår har likevel avdekket misvisende, motstridende eller uklar informasjon til bileiere om denne valgmuligheten. - Det er gjerne ikke mye usikkerhet som skal til for at bileiere ikke tar sjansen på å velge andre verksteder i frykt for å miste garantien, sier prosjektleder Hanne Aanstad-Lund. - Det er blant annet på bakgrunn av spørsmål fra Norges Automobilforbund (NAF) at Konkurransetilsynet har blitt oppmerksom på at bileiere ikke opplever å ha reelle valgmuligheter ved valg av verksted, sier hun.

13 I 2011 fant Forbrukerrådet at kun 3 bilmerker hadde gode garantivilkår på nye biler. En ny undersøkelse i 2013 viser at hele 12 bilmerker utmerker seg med gode og forbrukervennlige garantier. Det går fremover! Mye ulik, men ikke direkte ulovlig praksis Men, mange har fortsatt en lang vei å gå, ikke minst når det gjelder generell kunnskap om Forbrukerlovgivning vs. garanti Spesielt trengs en opprydning i forhold knyttet til årlig rustkontroll (ikke minst med bakgrunn i nylig avsagt høyesterettsdom) Og med bakgrunn i denne dommen er jeg meget usikker på om jeg som frittstående hadde turt å gjennomføre en slik kontroll Bilgarantiguide kan lastes ned på:

14 En sannhet med nokså mange modifikasjoner

15 Kamp om markedet; Strategisk/fysisk kontroll på kunden Lokalisering via GPS Bilprodusentens / importørens tekniske senter Live fjernstyring og monitoring Dirigering tilbake til produsentens autoriserte nettverk / forhandler Drevet av en rekke forhold må det antas at utviklingen og konsolideringen i ettermarkedet fortsetter, og at vi står foran en form for revolusjon på dette området både teknologisk, kompetansemessig, strukturelt, strategisk samt innen drifts-og kundeprosesser.

16 Vehicle Telematics ecall fra 2015 en kjempemulighet Fra 2015 kommer ecall som ny standard for hele Europa (obligatorisk) og vil ytterligere legge til rette for en fortsatt vekst for telematikk i kjøretøyer (tilnærmet science fiction). En kjempemulighet for den som er posisjon (hvem??!)!!

17 Men de tøffeste konkurrentene er allikevel svarte, uautoriserte og useriøse aktører Arbeidet mot useriøse aktører i bransjen; Bidrar til å "luke bort" useriøse aktører i bilbransjen NBF samarbeider med relevante myndigheter; Statens Vegvesen og Vegdirektoratet Arbeidstilsynet Fylkesmenn Skattemyndighetene Politiet Ikke nøl med å melde fra!

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD

ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD BILIMPORTØRENES LANDSFORENING 25 MEDLEMSBEDRIFTER RÅDET (25 importørledere) STYRET (5 medlemmer + 2 vara) ETTERMARKEDSFORUM (repr. fra alle 25 medlemmer + vara)

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Innleder paneldebatten med en «duell»: Arne Solum Leder Bilskadekontoret, FNO Skadedrift Tor-Sigurd Simonsen Leder Fagavdelingen,

Detaljer

Tilgang til bilteknisk informasjon

Tilgang til bilteknisk informasjon Tilgang til bilteknisk informasjon NBF-konferanse, 12. mars 2015 Rebekka Søvik Konkurransetilsynets oppgaver Håndheve konkurranseloven Formål konkurranseloven: - «fremme konkurranse for derigjennom å bidra

Detaljer

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen Optimalt bransjesamarbeid Stig Morten Nilsen Dette er NBF i dag Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Antall bedrifter/medlemmer

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

VERKSTED- OG SKADE/LAKK- KONFERANSEN 2009

VERKSTED- OG SKADE/LAKK- KONFERANSEN 2009 VERKSTED- OG SKADE/LAKK- KONFERANSEN 2009 Storefjell Resort Hotel, 25. - 26. september Med kursvirksomhet i forkant av konferansen VELKOMMEN TIL KONFERANSE PÅ STOREFJELL! Igjen nærmer tiden seg for NBFs

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

NBF står på for lavere avgifter

NBF står på for lavere avgifter B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 11-2008 Kompliserte biler - kompliserte reparasjoner Spesialisthjelp til lakkeringsverkstedet = bedre lønnsomhet Arge konkurrenter blir naboer på Hamar

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer