Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening"

Transkript

1 Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening

2 Innleder paneldebatten med en «duell»: Arne Solum Leder Bilskadekontoret, FNO Skadedrift Tor-Sigurd Simonsen Leder Fagavdelingen, Norges Bilbransjeforbund

3 Ubalanse i samarbeidet?? Har partene (FNO / NBF) gjensidig og nødvendig forståelse for respektive bransjers behov og krav? Er partene konstruktivt innstilt på å finne frem til et balansert samarbeid? Samhandling? Bidrar føringene fra respektive bransjer til et konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima?

4 «Sikre bilskadereparasjoner»?? «Sikre bilskadereparasjoner» er et godt eksempel på konstruktivt samarbeid mellom partene (hvor også Bilimportørenes Landsforening og Vegdirektoratet deltar). Bilskadekontoret har bl.a. som formål å jobbe med skadebegrensende aktiviteter innen motorvogn. Burde man ikke da i tillegg til det juridiske ta et større moralsk, faglig og samfunnsmessig ansvar?

5 DBS forsikringsbransjens innkjøpsverktøy? Innkjøpsverktøy, kostnadskontrollverktøy og effektiviseringsverktøy for forsikringsbransjen? Kalkyleverktøy for skade/lakk-bransjen? Verktøyet er til 1/3 system for taksering for skade/lakkverksteder og til 2/3 administrasjon/håndtering av kjøretøyskader for forsikringsselskapene. Speiles dette i påvirkning og kostnadsfordeling?

6 Bærekraftig økonomisk utvikling? 1998 Bilbransjesentrert 2003 ~ Balanse 2015 Forsikringssentrert

7 Gjensidig forståelse og vilje til akseptabel balanse er avgjørende!! SAMHANDLING!

8 Paneldebatt deltagere: Tord Songe-Møller SpareBank1 Pål Hestegrei Gjensidige Bjørn Arne Branden Lillehammer Bilskadesenter Sverre Fordal Prøven-Kverneland Arne Solum FNO Skadedrift Tor-Sigurd Simonsen Norges Bilbransjeforbund

9 Paneldebatt (dialog!) temaer Kommentarer til «duellen» Innløsningsprosessen inkl. vrakportalene forsikringsbiler.no og finnvrak.no 60% og kontantoppgjør Ny teknologi og krav til kompetanse og utstyr Nedadgående skadefrekvens Kostnadsnivået Samarbeidsklimaet og veien videre Spørsmål fra salen Avsluttende kommentarer / replikker

10 Kommentarer til «duellen» fra panelet?

11 Innløsningsprosessen og portalene forsikringsbiler.no og finnvrak.no Hvilken kontroll har (tar) man med innløste biler som havner tilbake på veien, og hvem har (tar) ansvaret for dette? Hva bør gjøres for å kvalitetssikre alle ledd i prosessen; at blant annet bilenes aktive og passive sikkerhet er opprettholdt etter oppbygging, at informasjonsplikten overholdes ved salg osv.? Hva mener panelet må til for å få innløsningsprosessene og oppbygging inn i akseptable former (følge If sin policy)?? Og ville ikke et nasjonalt register for kjøretøyhistorikk bidra til å balansere og kvalitetssikre også disse forholdene??

12 60 % og kontantoppgjør Begge disse forhold kan under gitte forutsetninger bidra både til arbeidslivskriminalitet og at skader kan bli mangelfullt utført? Er det gjort tiltak for evt. å endre på disse forholdene, og hva kan evt. gjøres for å motvirke de uønskede og negative effektene av ordningene? Er forsikring interessert i å bidra til en endring? Hva er panelets refleksjoner om disse forhold?

13 Ny teknologi og krav til kompetanse og utstyr Rask utvikling av ny teknologi (blant annet aktiv og passiv sikkerhet, førerassistanse etc.) medfører mer krevende, komplekse, kompliserte og nøyaktige reparasjonsprosesser, nøyaktig kalibrering samt nye reparasjonsmetoder som igjen krever øket/endret kompetanse og utstyr/verktøy. 1. Opplever skadeverkstedene at forsikringsselskapene aksepterer mer kostnadskrevende og derved dyrere reparasjoner som følge av dette, og er forsikringsselskapene innforstått med denne utviklingen? 2. Og innser skade/lakkbransjen at man ikke kan påta seg oppdrag man ikke har kompetanse eller utstyr til å utføre, og innser forsikringsbransjen at de ikke kan tilføre oppdrag til verksteder som mangler kompetanse og utstyr?

14 Nedadgående skadefrekvens?? Skadefrekvensen ser ut til å reduseres fortløpende gjennom stadig nye og avanserte sikkerhetssystemer (spesielt aktiv førerassistanse). Det kan også virke som om redusert skadefrekvens utvikler seg raskere enn økning i kompleksitet? Altså mer kompliserte (og mer kostnadskrevende) reparasjoner, men stadig færre? At skadefrekvensen går ned er selvfølgelig ikke ensbetydende med at bransjen går «tom» for arbeid, men reparasjonene endrer karakter, smart repair øker og vi vil få en økende grad av overkapasitet innen «tradisjonell» skade/lakk-bransjen i enkelte områder? Hva er panelets refleksjoner rundt denne utviklingen? Hvordan vil dette påvirke markedet i tiden fremover?

15 Kostnadsnivået Norge er på alle måter et utpreget høykostland hvilket naturlig også må speiles m.h.t. kostnader for både skadereparasjoner og forsikringspremier. Vi har sett at Codan i Danmark nylig har gjort avtale med et danskeiet skadeverksted i Polen. Tidvis har vi også sett at norske forsikringsselskaper har sendt skader til bl.a. Sverige i tillegg til at enkelte selskaper presser på for direkte innkjøp av reservedeler gjennom parallelle kanaler fra andre land i Europa Hva mener panelet om en slik utvikling og praksis? Og hva vil være langsiktig effekt for både kunder, forsikring og skade/lakk-bransjen?

16 Samarbeidsklimaet og veien videre Innledningsvis (i «duellen») hørte vi FNO og NBF sine versjoner av hvordan de opplever samarbeidet mellom partene. DBS har stor innvirkning på begge parters rammevilkår, men forvaltes kun av den ene parten; FNO/forsikringsbransjen! NBF/bilskadebransjen opplever at FNO mangler mandat til å ta viktige beslutninger knyttet til DBS/rammevilkårene? Hva mener panelet kan gjøres med dette spesielt samt med samarbeidet og samhandlingen for øvrig generelt?

17 Spørsmål fra salen??

18 Før dere forlater podiet har jeg forslag til 2-to konkrete organiserte aktiviteter for samhandling jeg ønsker deres syn på:

19 Konkret tiltak for samhandling I Etablering av «DBS Brukerforum» Inntil 6-seks representanter; FNO, NBF, forsikring og skade/lakk-bransje Hensikt: Registrere, evaluere og prioritere forslag til systemforbedringer i nye DBS Ansvar for alle veiledninger og fortolkninger knyttet til DBS / skadereparasjoner (gjennomgås og evt. revideres minimum 1-en gang pr. år) Behandle andre temaer som berører skadetaksering Hovedfokus må være hva som er nyttig og rasjonelt for brukerne (både skadeforsikring og skade/lakk-bransje): Gjøre hverdagen enklere for brukerne!! Minimum 4 møter pr. år. Møtetider, referater og annen info legges ut på DBS slik at alle kan følge med på hva som skjer. Innkomne forslag kategoriseres og listes opp fortløpende på en «forslagsvegg» i DBS som ligger åpen for alle (kun lesetilgang). Gruppen etablerer egen admin-side evt. på Facebook slik at alle med tilgang kan «like» eller kommentere forslag evt. legge til egne kommentarer.

20 Konkret tiltak for samhandling II Etablering (revitalisering?) av «Samarbeidsforum FNO / NBF» Styringsgruppe med inntil 6-seks representanter; FNO, NBF, forsikring og skade/lakk-bransje (beslutningstagere/toppledelse) Hensikt: Sikre samhandling og løpende kontakt og informasjon, slik at partene har nødvendig forståelse for partenes respektive utfordringer, situasjon og behov Enes om overordnede forhold/standarder som er nødvendig for å regulere og formalisere samarbeidet mellom skadeforsikring og skade/lakk-bransjen Etablering og formalisering av retningslinjer for alle områder som ikke er konkurransemessig sensitive eller i strid med konkurranselovgivning Evt. behandle andre ad hoc temaer og relevante bransjepolitiske saker Minimum 4 møter pr. år hvor hovedfokus må være å finne frem til vinn/vinn/vinn tiltak slik at også forsikringstakers interesser ivaretas (inkl. skadebegrensende og skadeforebyggende aktiviteter). Legge til rette for at ressursene utnyttes på det sted i verdikjeden hvor det har best effekt og er mest kostnadseffektivt (rettferdig fordeling/kompensasjon)

21 Avsluttende replikker / kommentarer fra panelet Takk til panelet!!

22 Kort oppsummering av skade/lakk-konferansen

23

24

25 Nasjonalt register for kjøretøyhistorikk

26 Antall timer pr.skadereparasjon reduseres 12,0 9,5 Timer 6,5 5, Kilde: MRF

27 Vi kan fastslå at de aller fleste har skjønt alvoret...

28 Premier og erstatning skadeforsikring Norge (Beløp i mill. Kroner) Kilde: FNO

29 Inntekter og utgifter motorvogn privat (Beløp i mill. Kroner - inflasjonsjustert) Skadeprosent og kostnadsprosent har relativt sett sunket kontinuerlig i mer enn 15 år (til dels gjennom at verkstedene har overtatt mye av den administrative jobben og slik sett «betaler» deler av gildet), og kombinertprosenten er derved på et rekordlavt nivå, mens resultatgraden er «all time high» for skadeforsikring og parallelt for verkstedene tilnærmet «all time low» og ikke lenger økonomisk bærekraftig Kilde: FNO

30 Pendelen svinger: Hva er «rimelig» balanse? 1998 Bilbransjesentrert 2003 ~ Balanse 2015 Forsikringssentrert

31 Fremtiden: gjennom frontruta eller sidespeilet?

32 Dagens biler er «high tech devices» på fire hjul stadig mer komplekse og kompliserte

33 Og for vårt fagområde øker omfanget av nano-teknologi og nanomaterialer

34 Omfattende testing ligger bak utviklingen og kravene til nye biler er skyhøye

35 Hva bringer fremtiden??

36

37 BLOCKBUSTER vs. NETFLIX

38

39 Takk for oppmerksomheten! Takk for engasjement! Lykke til videre og vel hjem! Vi fortsetter arbeidet!!!

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 29.05.15. Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning)

Vår ref.: Oslo, 29.05.15. Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning) Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 29.05.15 Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning) Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer