ETTERMARKEDSFORUM JUNI, STRÖMSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETTERMARKEDSFORUM 2013 6.-7. JUNI, STRÖMSTAD"

Transkript

1 ETTERMARKEDSFORUM JUNI, STRÖMSTAD

2 BILIMPORTØRENES LANDSFORENING 25 MEDLEMSBEDRIFTER RÅDET (25 importørledere) STYRET (5 medlemmer + 2 vara) ETTERMARKEDSFORUM (repr. fra alle 25 medlemmer + vara) Ettermarkedsutvalget (8 medlemmer) TUNGVOGNGRUPPEN (7 medlemmer) INFORMASJONSGRUPPEN (6 medlemmer) ADMINISTRASJON - Inkl. Autoretur 3 ansatte STIFTET 1916

3 ETTERMARKEDSFORUM Kontaktnett for saker av felles interesse for medlemmene innen ettermarked, teknikk, forskrifter, vis à vis myndigheter, andre organisasjoner m.m. Som medlem skal det være én representant fra hver av BILs 25 medlemsbedrifter. i tillegg varamedlem etter ønske (22 av 25 har dette). Medlemmer og varamedlemmer skal være ledere av ettermarkedet, tekniske og / eller reservedelsfunksjoner. Informasjoner og annet fra BIL sendes fast til disse representantene, som har ansvar for videreformidling i eget firma!

4 ETTERMARKEDSUTVALGET (Eu) Er Ettermarkedsforums arbeidsutvalg Ansvarsområder kan grovinndeles i to saksområder: - marked - teknisk Har 8 medlemmer verv i Eu skal gå på rundgang, slik at minst 2 rulleres hvert år. Formannen sitter i inntil 3 år. Inntil ca. 4 av medlemmene bør ha totalansvar for ettermarkedet, mens ca. 4 bør ha teknisk / service- / reservedelsansvar. Prosjektgrupper med ekspertise fra medlemsbedriftene, ut fra behov/saker Trenger ikke nødvendigvis være medlemmene i Eu

5 MEDLEMMER I Eu PR. I DAG: NAVN (FIRMA): MEDL. SIDEN: Hermod Wallestad (formann / Volvo Personbiler Norge AS) (formann: ) Jan Ove Kaarbø (Toyota Norge AS) (ut) Knut Arne Sæta (Bertel O. Steen AS/M-B) (ut) Knut Martin Andersen (DAF Norge AS) Jan Steinar Jensen (Norsk Scania AS) Pål Henriksen (RSA) Espen Egelund (Harald A. Møller AS) Rune Hensel (Opel Norge AS) Inn: Svein Huset (Mazda Motor Norge) Arnold Nybo (Bertel O. Steen AS/Peugeot)

6 REKRUTTERING undersøkelse 2013 Yrke Positiv oppfatning Bilmekaniker 18% 17%** Elektriker 30% 24% Rørlegger 16% 11% Offshore 46% 49% Tømrer 23% 19% Lærer 36% 64% Helsevesen 47% 61% Saksbehandler i det offentlige 20% 35% Reiseliv/restaurant 31% 49% Mat-industri/prod. 17% 33% Butikk dagligvare 14% 40% Kan tenke seg å jobbe* *Svaralternativer: Sikkert, Ganske sikkert Kanskje **Viktigste årsak til hvorfor ikke jobbe i bilbransjen: Er ikke interessert i bil (55%)

7 Påvirkning og kilder - omdømmeundersøkelsen Orienteringsmarked Andel Internett 74% Venner og familie 66% Info fra/på skolen 53% Folk med erfaring 46% Yrkes- og utdanningsmesser 44% Opplæringskontoret for bilfag Kjenner du til og har vært i kontakt med noen av opplæringskontorene for bilfag? 82% kjenner ikke! Hvordan opplever du materiellet du har sett fra opplæringskontoret for bilfag? 20% bra/meget bra

8 Hva gjør de gode opplæringskontorene? Ildsjeler i opplæringskontor er avgjørende Tett kontakt med ungdomsskoleelever Tilstreber og motiverer til Partnerskapskontrakter, skole, bransje, kommune Aktivt samarbeid med kommune og skole om besøk i skoler, utdanningsvalg Bruke "sannhetsvitner" lærlinger som deler sine erfaringer Sjekker behovet ute i bransje for å eventuelt jobbe proaktivt for flere læreplasser Hva gjør de gode bedriftene? Ildsjeler hos bedrift er avgjørende Har et styrket samarbeid skole bedrift opplæringskontor Bruker prosjektet fordyping som en "søknad" om lærlingeplass, VG2 Tegner intensjonsavtale etter PTF periode Partnerskapsavtale med skoler Tar inn flere til PTF /lærlinger enn behovet tilsier Enkelte bedrifter er på skole og viser nye produkter og ny teknologi

9 REKRUTTERING Større satsing; BILs budsjett økes fra ca til ca pr. år Forutsetning: minst like mye fra NBF og minst halvparten fra ABL ABL har foreløpig ikke tatt stilling til dette, men det nye styret i ABL skal jobbe med saken.. Videreføre og utvide samarbeidet med NBF og opplæringskontorene I fellesskap ansette ett årsverk kun til rekrutteringsarbeid Formelt ansatt i NBF Utvikle landsdekkende aktiviteter på bakgrunn av best practice Materiell: nettsider, brosjyrer, roll-ups, standmateriell, give-aways, etc. Fremgangsmåter Delta i regionale / lokale samlinger etc. Markedsføre bilfag bedre enn til nå

10 REKRUTTERING - statistikk Søkere 2010, 2011, 2012 og 2013 fordelt på programområder, sortert etter søkermengde 2013 Hele landet Endring TPTIP1 Teknikk Og Industriell Produksjon TPKJT2 Kjøretøy TPBMK3 Bilfaget, Lette Kjøretøy TPBLK2 Bilskade, Lakk Og Karosseri TPBTK3 Bilfaget, Tunge Kjøretøy TPBLA3 Billakkererfaget TPBSK3 Bilskadefaget TPRSD3 Reservedelsfaget TPMME3 Motormekanikerfaget TPHJU3 Hjulutrustningsfaget TPMSY3 Motorsykkelfaget TPTIP2 Teknikk Og Industriell Produksjon TPKAR3 Chassispåbyggerfaget

11 REKRUTTERING - statistikk Søkere og godkjente lærekontrakter, fordelt på fylke og rettstatus Søkere Godkjente lærekontrakter Fullføri Fullføri Ungdo Voksen Ingen Ungdo Voksen ngs I alt ngsms- rett - rett rett ms- rett - rett rett rett Kursk I alt ode Programområde 2011 TPBL A3 Billakkererfaget TPB MK3 Bilfaget, lette kjøretøy TPBS K3 Bilskadefaget TPBT K3 Bilfaget, tunge kjøretøy TPHJ U3 Hjulutrustningsfaget TPKA R3 Chassispåbyggerfaget TPM ME3 Motormekanikerfaget TPMS Y3 Motorsykkelfaget TPRS D3 Reservedelsfaget Totalt Ingen rett

12 SIKRE BILSKADEREPARASJONER Prosjektet sikre bilskadereparasjoner er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening (BIL), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Statens vegvesen - Vegdirektoratet. Prosjektets mål er å sørge for at alle biler er like sikre etter en reparasjon som de var før skaden oppsto. Standardtekst som anbefales implementert i alle samarbeidsavtaler Anbefalt standardisert egenerklæring

13 SIKRE BILSKADEREPARASJONER Skadeverkstedene må: ha tilgang til bilprodusentenes reparasjonsmanualer og sørge for at alle skadereparasjoner utføres i henhold til disse ha riktig kompetanse / opplæring i henhold til bilprodusentenes krav ha verktøy og utstyr i henhold til bilprodusentenes krav kunne dokumentere at de innfrir kravene, og i form av egenerklæring dokumentere at skadereparasjonene faktisk er utført i henhold til produsentenes retningslinjer Disse kravene innarbeides for tiden i samarbeidsavtalene mellom skadeverkstedene og forsikringsselskapene, etter hvert som disse revideres, dvs. i

14 KARTLEGGING AV OPPLÆRINGSBEHOV, SKADE, 2012 Spørsmålene: 1. Kommer importøren selv til å dekke sin verkstedkjedes opplæringsbehov? 2. Hvis ikke, har importøren allerede eksterne avtaler som dekker behovet? 3. Dersom svaret på 1. og 2. er helt eller delvis nei, kan importøren gi et tall på hvor stort årlig opplæringsbehov som pr. d.d. ikke er dekket, men som må/bør dekkes på skadesiden, målt i antall kursdager? (Det antas at f abrikkene har tall på hvor stort opplæringsbehovet faktisk er for de resp. modeller. osv.) 4. Er det ønskelig at BIL og NBF bidrar til å dekke behovet?

15 KARTLEGGING AV OPPLÆRINGSBEHOV, SKADE, 2012 IMPORTØR 1.DEKKE SELV? 2.DEKKE EKST.? 3.ÅRLIG BEHOV? 4.BIL/NBF BIDRA? Nei Nei 3 dgr. x ca. 50 pers. Ja 50 % Nei Ikke klart Ja (1) Ja Noe / tekniske Nei, men behov 2 dgr. / år x X pers. Ja Nei Nei Ikke klart Ja Ja Nei Nei 3 kurs à 8 til 10 delt. Ja Ja Nei - Nei Ja Nei - Nei Nei Nei Ca. 100 dgr. Ja Ja Nei Nei Ca dgr. Kan være aktuelt Ja Noe - Delvis (2) Delvis Ja Ikke klart Ingen probl. m/ det Ja Nei Ikke klart Ja Nei Nei - Opp til forhandler

16 BILBRANSJENS KURS- OG KOMPETANSESENTER (BKK) Würth Norge AS har overtatt rettighetene til Bilbransjens kurs- og kompetansesenter (BKK) fra Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus (OBOA). Würth Norge AS og Norges Bilbransjeforbund (NBF) har inngått en overordnet samarbeidsavtale, som sikrer at medarbeidere i bilbransjen kan sikres løpende etter- og videreutdanning og får tilgang til attraktive og tilpassede kurs ved behov.

17 Stikkprøver, if Orientering v/ if senere i dag 20 stikkprøvekontrollerav skadereparasjoner i nye i 2013 Avdekket mye slurv / feil, men noe bedre i 13 enn 12 Viser at vårt fokus på sikre bilskadereparasjoner er på sin plass Kan vises til i kurs osv.

18 FORSKRIFTER / REGELVERK Forskrift om godkjenning Trådte i kraft Godkjenningsdirektivet, 2007/46/EF Trådte i kraft i Norge , med hjemmel i Forskrift om godkjenning Euro VI; overgangsordning Autosys-data AC For øvrig: ref. utallige utsendelser, høringer osv.

19 Euro VI (tunge kjøretøyer) Svar fra Vegdirektoratet av 4. juni på vårt brev av 15. mai om overgangsordninger i forbindelse med ikrafttreden av Euro VI for tunge kjøretøyer. Brevet tar også for seg overgangsordninger generelt. Det gjengis hva som gjelder i henhold til Forskrift om godkjenning og dette utdypes videre i brevet, slik vi ba om. Men: uklarheter vedr. oppfordring til trafikkstasjonene og vedr. fortolling; BIL i dag sendt ny henvendelse til VD for å få avklaringer.

20 BRUK AV AUTOSYS-DATA VÆR VARSOM! Vi har nå hatt adgang til Autosys-eierdata i noen få år. Før dette ble et faktum forsøkte BIL over mange år å få til dette, uten hell Kan brukes til PKK-invitasjon / -informasjon Ikke utnyttes til andre kommersielle formål uten først å: Spørre bileier om aksept for å legges inn i kundedatabase og sendes div. annen info / tilbud

21 AC Antall godkjente opplæringssentre i h. t. Forordn. 307/2008: ca. 30 Hvorav ca. 12 bilimportører / -merker Antall opplæringsbevis pr. d.d.: behov: ? (i snitt 2 3 pr. verksted?) Frist for å ha skaffet seg opplæringsbevis:

22

23

24 MECA-dommen En knusende dom i Marknadsdomstolen i Sverige. Her er det endelig tatt et skikkelig oppgjør med løse påstander og usannheter. Denne dommen setter en forhåpentligvis effektiv stopper for påstander som åpenbart ikke har rot i virkeligheten, f.eks. merkeverksted for alle merker. Alle kan forstå at noe slikt ikke eksisterer og dette og mye mer til er nå stadfestet i retten, med konsekvenser langt utenfor Sveriges grenser (EU / EØS). Anders Norén orienterer nærmere i morgen

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 2-2008. Fremtiden. for skade- og lakkbransjen

B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 2-2008. Fremtiden. for skade- og lakkbransjen ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 2-2008 Fremtiden for skade- og lakkbransjen Innhold 4 Aktuelt 10 Hella: Ikke bare lys 12 Bilfag blir mesterfag fra 2008 14 Mål: Bilmekaniker

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer