Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland"

Transkript

1 Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland

2 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal Norge være klart for fremtiden, trengs det dyktige fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor. Regjeringen har nå bevilget 114 millioner kroner til et Yrkesfagløft. Som en del av dette vil bedrifter som ønsker å ta inn karrieresultne unge mennesker få økt lærlingtilskudd, og bedrifter som ønsker å ta inn sine første lærlinger vil få kroner i statlig støtte. To steg frem, et tilbake. 201 ga en liten nedgang i antall nye, signerte lærekontrakter i forhold til året før. Det er et lite tilbakeslag fra målet om 20% flere lærlingplasser i Norge i perioden fra Unntaket er i Rogaland, hvor antallet var omtrent det samme som i På landsbasis går det likevel fremover, og generelt ser fylkeskommunene en stadig økning i virksomheter som blir godkjente lærebedrifter. Godt hjulpet av det statsstøttede Lærlingløftet bidrar alle de største arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene til at antallet lærlingbedrifter skal øke. Staten er selv med, og innen 2015 skal det være lærlingplasser i alle regjeringsdepartementer.

3 DET MAN LIKER Å GJØRE, GJØR MAN SOM REGEL BRA. Lærlingundersøkelsen 201, gjennomført av NTNU Samfunnsforskning, viser en klar sammenheng mellom faglige utfordringer og mestring. Få krav gir dårlig mestringsfølelse. Det gir igjen lav selvfølelse og trivsel. Et støttende arbeidsmiljø, opplevelse av læringsmuligheter og faglig trivsel er viktige element for at lærlinger skal være fornøyd med opplæringen, viser undersøkelsen. Nye kontrakter i offentlig sektor Fag Antall Ambulansefaget 19 Anleggsgartnerfaget 5 Automatiseringsfaget 4 Avionikerfaget 1 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 120 Bilfaget, lette kjøretøy 2 CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget 1 Elektrikerfaget 2 Energimontørfaget 21 Energioperatørfaget 2 Helsearbeiderfaget 207 Hestefaget 1 IKT-servicefaget 20 Industrimekanikerfaget 4 Institusjonskokkfaget 14 Kjemiprosessfaget 15 Kontor- og administrasjonsfaget 18 Laboratoriefaget 1 Logistikkfaget 1 Platearbeiderfaget 1 Sveisefaget 1 Telekommunikasjonsmontørfaget Kontrakter fordelt på sektorer Sektor Antall Prosentfordeling Fylke 22 0,8 % Kommune 5 12, % Stat 90,1 % Privat 298 8,8 % 286 Alder ved kontraktsinngåelse

4 Forvaltede kontrakter 2012 Kontrakter løpende pr Nye kontrakter Kontrakter avsluttet EN MOTIVERT NY GENERASJON NTNUs Lærlingundersøkelse for 201 viser at over 95% av norske lærlinger er nokså eller veldig motiverte på lærlingplassen sin, uavhengig av alder, kjønn og bransje. Heller ikke størrelsen på bedriften spiller inn; lærlingene er like motiverte om de er 1 av 5 eller 1 av 100. Variasjonene i motivasjonsgrad mellom fylkene er også svært små. Innenfor de små variasjonen havner Rogaland omtrent midt på treet. Dette betyr at de kommende fagarbeiderne ligger an til å gå inn i arbeidslivet med iver. Det lover godt. Bedrifter som ønsker å ta en lærling under vingene kan gjøre det selvstendig, men kan også velge å bli medlem i et opplæringskontor som vil ta seg av nesten all oppfølging av lærlingen. Kontraktstype og rett Med ungdomsrett Med ungdomsrett Kontraktstype Antall kontrakter %-andel av totalt antall kontrakter Uten ungdomsrett Antall kontrakter Uten ungdomsrett %-andel av totalt antall kontrakter Totalt Antall kontrakter Kontrakter etter VG - verdiskapningsdelen 72 2,5 1 0,5 85,0 Lærekandidat - full opplæring i bedrift 11 0,4 0 0,0 11 0,4 Lærekandidat - full opplæring i bedrift etter Vg1 0,1 1 0,0 4 0,1 Lærekandidat - normalmodellen 4 1,5 7 0,2 50 1,7 Lærling - full opplæring i bedrift 61 2, ,0 2 8,1 Lærling - full opplæring i bedrift etter Vg1 91,2 88, , Lærling - full opplæring i bedrift etter VG2 20 0,7 10 0, 0 1,0 Lærling - normalmodell , , , Total , , ,0 %-andel av totalt antall kontrakter Kontrakter pr. utdanningsprogram Utdanningsprogram Opplærings kontor total (286) Bedrift total (286) Totalt total (286) Bygg- og anleggsteknikk ,9 % 67 2, % ,2 % Design og håndverk 66 2, % 59 2,1 % 125 4,4 % Elektrofag , % 91,2 % ,4 % Helse- og oppvekstfag 148 5,2 % 217 7,6 % 65 12,7 % Medier og kommunikasjon 2 0,1 % 5 0,2 % 7 0,2 % Naturbruk 25 0,9 % 18 0,6 % 4 1,5 % Restaurant- og matfag 110,8 % 26 0,9 % 16 4,8 % Service og samferdsel 251 8,8 % 54 1,9 % 05 10,7 % Teknikk og industriell produksjon ,6 % 72 2,5 % 861 0,1 % Total ,7 % , % ,0 % Kontrakter fordelt på kjønn TOTAL 286 Kvinner 812 / 28% Menn 2051 / 72%

5 2 2 7 Resultater fra Lærlingundersøkelsen 201 UTVALG Rogaland ( ) Heving med årsak, fordelt på kjønn og rett Med opplæringsrett 99 Besvarte 188 Inviterte 2829 FAKTOR 5% 65% 2 18 KVINNER Uten opplæringsrett 9 1. KVALITET I LÆREBEDRIFTEN 1.1 Fornøydhet med opplæringen Faglig utfordring + 1. Medvirkning Tilbakemelding Planlagte samtaler ARBEIDSMILJØ 2.1 Trivsel/inkludering Med opplæringsrett Mobbing/samarbeidsproblemer. MOTIVASJON, INNSATS OG MESTRING.1 Innsats og mestring + 11 MENN Uten opplæringsrett 97.2 Motivasjon fra skole +. Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet.4 Lærebedriftens evne til å skape motivasjon DOKUMENTASJON OG PLAN Annen frafallsårsak/ikke oppgitt Kontrakt avsluttet etter stryk 2. gang 4.1 Dokumentasjon - Brudd på arbeidslivets regler Læretid utløpt uten prøve 4.2 Mål- og planfokus - Feilvalg Personlige årsaker 5. RAMMER FOR OPPLÆRINGEN 5.1 Utstyr og hjelpemidler 5.2 Muligheter for læring og utvikling 5. HMS 5.4 Opplæringskontor + 6. SLUTTVURDERING OG VEIEN VIDERE 6.1 Fag-/svenneprøven Muligheter med fag-/svennebrev + Fargene grønt, gult og rødt brukes for å illustrere kvaliteten på de områdene som måles i lærlingundersøkelsen. Grønt indikerer at nivået på resultatene er høyt og rødt indikerer at nivået er lavt. Når resultatet er gul-, betyr det at nivået er nærmere rødt enn grønt. Når resultatet er gul+, betyr det at nivået er nærmere grønt enn rødt. + Flyttet Fått annet arbeid Kontrakt avsluttet etter stryk 1. gang Utd. program Total 201 total 201 Sluttet i lære i løpet av året for å begynne i lære i annen bedrift Økonomiske årsaker Utd. program Total 2012 BA 147 2% BA % DH 9 8% DH 42 9% EL 65 14% EL 51 11% HS 47 10% HS 7% MK 1 0% MK 1% NA 1 % NA 8 2% RM 29 6% RM 7% SS 9 8% SS 69 15% TP 80 17% TP 107 2% total 2012 Total % Total %

6 10 på topp avlagte fag-/svenne- og kompetanseprøver Prøveresultater Total Bestått meget godt 27,2% Bestått 64,9 % Ikke bestått 7,8 % Andel prøver av total Elev 1,2% Lærerkandidat 1,1% Lærling 72,9% Elektrikerfaget Helsearbeiderfaget Tømrerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Rørleggerfaget Logistikkfaget Automatiseringsfaget Boreoperatørfaget Frisørfaget Industrimekanikerfaget Kandidattype Bestått meget godt Praksiskandidat 24,8% Bestått Ikke bestått Elev 15,8 % 78,9 % 5, % Lærekandidat 22,2 % 75,0 % 2,8 % Lærling 26,5 % 64, % 9,2 % Praksiskandidat 29,9 % 65,8 % 4, % Lærlingordningen omfatter ikke lenger bare håndverksfag. Nå dekker den over 180 fagdisipliner. Man skal drive med noe ganske særegent for å ikke være i en bransje som omfatter fag- eller svennebrev. ANTALL PRØVER 191 Elev 8 Lærerkandidat 6 Lærling 225 Praksiskandidat 792 Prøver fordelt på utdanningsprogram og kandidattype Utdannings-program Elev Lærekandidat Lærling Praksiskandidat Total total Bygg- og anleggsteknikk ,5 % Design og håndverk ,2 % Elektrofag ,1 % Helse- og oppvekstfag ,4 % Medier og kommunikasjon ,2 % Naturbruk ,4 % Restaurant- og matfag ,0 % Service og samferdsel ,1 % Teknikk og industriell produksjon ,0 % Total ,0 %

7 Ny kontrakter fordelt på fag, opplæringskontor og bedrift Fagnavn Opplæringskontor Bedrift Totalt Industriell overflatebehandling Industrimalerfaget Akvakulturfaget Aluminiumskonstruksjon Ambulansefag Anleggsgartner Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker Asfaltfaget Automatiseringsfaget Avionikerfaget Bakerfaget 6 Barne- og ungdomsarb Betongfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget Bilskadefaget Blomsterdekoratørfaget Boreoperatørfaget Brønnfaget, havbunnsinstalasjoner Brønnfaget, komplettering Brønnfaget, kveilerørsoperasjoner Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget Industrirørleggerfaget Institusjonskokk Isolatørfaget Kjemiprosessfaget Kjøttskjærerfaget 0 Kokkfaget Konditorfaget Kontor- og administrasjonsfaget Kran- og løfteoperasjonsfaget Kulde- og varmepumpemontørfaget Laboratoriefaget 6 9 Landbruksmaskinmekanikerfaget Logistikkfaget Låsesmedfaget Malerfaget Matrosfaget Mediegrafikerfaget Motormannfaget 0 Motormekanikerfaget Brønnfaget, mekaniske og elektriske kabeloperasjone Motorsykkelfaget Murerfaget Brønnfaget, sementering Butikkslakterfaget Chassispåbyggerfaget CNC-maskineringsfag Dataelektronikerfaget Dimensjonskontrollfaget Elektrikerfaget Elektroreparatørfaget Energimontørfaget Energioperatørfaget" 1 2 Fiske og fangst 0 Fjell- og bergverksfaget Fjernstyrte undervannsoperasjoner Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Fotograffaget Frisørfaget Gjenvinningsfaget Heismontørfaget 1 2 Helsearbeiderfaget Hestefaget Hjulutrustningsfaget Hovslagerfaget IKT -servicefaget Industriell matproduksjon 0 NDT -kontrollørfaget Platearbeiderfaget Produksjonselektronikerfaget Produksjonsteknikkfaget Profileringsdesignfaget Pølsemakerfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget 5 8 Reservedelsfaget Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget Sikkerhetsfaget Skogfaget Stillasbyggerfaget Sveisefaget 27 6 Tavlemontørfaget Telekommunikasjonsmontørfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Trykkerfaget Tømrerfaget Urmakerfaget Vei- og anleggsfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Yrkessjåførfaget 29 2 TOTAL

8 Vilje gir vekst

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Aluminiumskonstruksjonsfaget på originalspråket.

Detaljer

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06.

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06. Reglement for fagskolene i Nord-Trøndelag. Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 3. Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Elev/privatistP/L Torsdag 19.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Torsdag

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Onsdag 09.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Fredag 18.mai NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter Forberedelsesdag

Detaljer

Mandag 19. mai Tamil I Elever/privatister Mandag 19. mai Tigrinja I Elever/privatister Mandag 19. mai Tyrkisk I Elever/privatister Mandag 19.

Mandag 19. mai Tamil I Elever/privatister Mandag 19. mai Tigrinja I Elever/privatister Mandag 19. mai Tyrkisk I Elever/privatister Mandag 19. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Ny eksamensordning og eksamenskoder fremmedspråk nivå I, oppdatering i august Nye eksamenskoder for Hindi og Islandsk, alle nivå, oppdatering i august Elev/privatistP/L

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 21.mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 21.mai FSP5927 Amharisk I 5t

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Elev/privatistP/L Fellessensur er mandag 4.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 7. nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 19. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 19. nov. FSP5927 Amharisk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 7. nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 19. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister Tirsdag

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Fredag 20. mai FSP5801 Albansk I Fredag 20. mai

Detaljer

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 17. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister

Detaljer

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.07 3: 4: 12: Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2006 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften!

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer