Årsrapport Side 1 av 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5"

Transkript

1 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori... 4 Samarbeid skole næringsliv... 5 Samarbeid med medlemsbedriftene Side 1 av 5

2 Organisasjon Styret Leder Jill Klausen Selfors Installasjon AS Nestleder Jonny Bergman Kirkenes Byggservice AS Styremedlem Ingebjørg A. Sund Systembygg Kirkenes AS Andre Johnsen Scanvulk AS Svein Erik Nordhus Kimek AS Bente R. Hansen Dagfinn Hansen Kontormaskiner AS Daglig leder Torstein Ibrekk Formål Tverrfaglig Opplæringskontor i Sør-Varanger skal medvirke til å øke bedriftenes tilgang til kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået og øke status til lærlinger og bedrifter ved å tilrettelegge og koordinere ansettelse og opplæring av lærlinger gjennom samarbeid mellom skoler, yrkesopplæringsnemd og opplæringskontoret sine lærlinger og medlemsbedrifter. Opplæringskontoret skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og kommunen i Sør- Varanger, og opplæringskontoret skal være en aktiv samarbeidspartner med videregående skole og ungdomsskole. Opplæringskontoret skal opprette lærekontrakter og drive opplæringsvirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Medlemmer Opplæringskontoret har følgende 27 medlemmer pr Mudenia Elektro AS Dagfinn Hansen Kontormaskiner Selfors Installasjon AS T. Seyffarth eftf AS To-Jo Elektro AS Kirkenes Bad og Kjøkken Pedersen Elektro AS Varme og Sanitær AS Fiskebeck Håndverk AS Nordvent Systembygg Kirkenes AS Hesseng Bil Kirkenes Byggservice AS Sør-Varanger Bilteknikk AS Scanvulk AS Kirkenes Bil AS Stig Andersen Bilhuset AS Fagtømrer G. Hallen Veolia Transport Nord AS B&B Bygg AS Avinor AS, Kirkenes lufthavn Røtvold Sveis AS Perpetuum Waste Mangement AS Firma Øystein Hansen Sør-Varanger kommune Bergen Group Kimek AS Nøkkeltall lærekontrakter Ved utgangen av 2008 hadde opplæringskontoret følgende løpende lærekontrakter: Lærekontrakter med basis 1 tilskudd 24 mnd: 17 Lærekontrakt med basis 1 tilskudd 30 mnd: 8 Lærekontrakter med basis 2 tilskudd: 10 Totalt: 35 Side 2 av 5

3 Fordelingen mellom fagene ser slik ut: Fag Basis 1 24 mnd Basis 1-30 mnd Basis 2 Totalt Elektriker Tømrer Maler 1 1 Rørlegger 1 1 Bil lette kjøretøy Bil tunge kjøretøy 1 1 Bilskade 2 2 Kontor 1 1 IKT-Service 1 1 Anleggsmaskinreparatør 1 1 Fagprøver gjennomført 5 lærlinger knyttet til TOSV har bestått fagprøven i løpet av Tømrer: 4 stk. 3 bestått Yrkessjåfør: 1 stk. 1 bestått Billakk: 1 stk. 1 bestått I tillegg har flere med lang praksis ute i medlemsbedriftene gjennomført fag-/svenneprøve i løpet av året. Økonomi Driftsresultatet for 2008 ble på ,-. Noe høyere enn budsjettert. Et godt år for TOSV. Samtidig ser man i balansen at likviditeten fortsatt er noe stram grunnet etterskuddsvis halvårlig utbetaling i lærlingetilskuddet. Resultatregnskap Resultatrapport År : 2008 Per. : 12 - desember Klient : Tverrfaglig Opplæringskontor Regnskap Rev. bud. Avvik Årsbudsjett Pr Pr Pr Salg avg.fri Medlemskontigent Tilskudd FFK lærlinger Andre Kostnader Driftsinntekter Revisjon Honorar Kontorrekvisita Web Markedsføring Restteori lærlinger Bankgebyr Renteinntekter Sum Andre Kostnader Resultat Side 3 av 5

4 Balanse Balanserapport Aggregert År : 2008 Klient : Tverrfaglig Opplæringskontor Per. : 12 - desember IB Eiendeler : Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital og Gjeld : Sum Anleggsmidler 0 Sum Kundefordringer Ikke utbetalt lærlingetilskudd Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital Egenkapital Resultat pr Sum Egenkapital Gjeld Periodisering Leverandørgjeld Sum Gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Hovedaktiviteter Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter Lærlingesamtaler er en svært viktig del av oppfølging og kvalitetssikring av læreforholdet. Statusgjennomgang på læreforholdet i forhold til fagplaner, samt evaluering av lærling, lærebedrift og opplæringskontor, er nyttig for alle parter for å sikre at vi sammen er på vei mot å produsere en flink fagarbeider. 70 lærlingesamtaler er gjennomført i løpet av året. Lærlingesamtaler skal minimum foregå to ganger i året, men TOSV vurderer samtalen som et såpass nyttig instrument at det forsøkes å gjennomføres oftere. Erfaringene så langt viser at det foregår svært mye god kunnskapsoverføring ute i bedriftene, og at lærlingene får den opplæringen de har krav på. For lærlingens del ser det ut til at utfordringen ligger i å dokumentere læreforholdet i opplæringsboka. Godt arbeid med opplæringsboka er en forutsetning for å kunne sikre at lærlingen får det opplæring han/hun har krav på. I tillegg gir det store fordeler når fagprøven skal gjennomføres. Samtidig er det også svært hyggelig å observere at vi har en flott gjeng ungdommer under utdanning, og som er på god vei til å bli dyktige fagarbeidere som Sør-Varanger skal få mye glede av fremover. Restteori Selv om kunnskapsløftet har redusert antall fag med obligatorisk restteori, har styret i opplæringskontoret besluttet å videreføre restteori i flere fag. I henhold til vedtektene er kostnadene med restteori knyttet opp mot mottaker av lærlingetilskudd. Dermed er det igangsatt restteoriløp innenfor tømrer, bilmekaniker lett og elektriker i løpet av Etter hvert som restteorien blir tilpasset kunnskapsløftet vil også bilskade, bilmekaniker tunge, samt justert elektrikerteori bli startet opp i løpet av Totalt ble det brukt kr på resteori for TOSV sine lærlinger i Side 4 av 5

5 Samarbeid skole næringsliv Samarbeidet mellom skole og næringsliv utvides stadig. TOSV har vært svært aktiv i påvirkningen av fremtidig studietilbud ved Kirkenes vgs. TOSV spilte en sterkt delaktig rolle i at Kirkenes vgs fikk VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk for dette skoleåret. Til høsten ser det ut til at vi har lykkes med å få til VG2 Overflateteknikk og VG2 Produksjon og Industriteknikk ved Kirkenes vgs i tillegg. Også her har TOSV vært en sterk pådriver. Selv om vi lykkes med å få til studietilbud tilpasset næringslivets behov, er den tyngste og viktigste jobben å få markedsført tilbudene og yrkesmulighetene innenfor disse studietilbudene overfor ungdommen. TOSV har i den forbindelse besøkt alle 10. klassene i kommunen, hatt foredrag for alle foreldrene til 10.klassen, samt at 7 bedrifter har presentert seg overfor alle 10. klassene i kommunen. I tillegg har TOSV besøkt alle VG1 og VG2 eleven på yrkesfaglig studieretning og informert om næringslivets behov, muligheter og krav. Som et bidrag til å markedsføre de nye studietilbudene på VG2 nivå er det arrangert bedriftsbesøk til aktuelle bedrifter for VG1 elevene som kvalifiserer til disse VG2 tilbudene. Om vi lykkes gjenstår å se, men det er av avgjørende betydning at vi greier å gi ungdommen best mulig informasjon om mulighetene innen lokalt i næringsliv forkant av at de gjør sine valg. Kunnskapen om lokalt næringsliv er bekymringsfull liten. Som eksempel kan jeg nevne at innenfor mekaniske fag har Sør-Varanger tradisjonelt vært sterk, men fraværet av dette utdanningsløpet i over 10 år har medført at ingen ungdommer vet eller har noe slags forhold til disse yrkene og mulighetene. Vi har fortsatt store utfordringer i markedsføring av yrker og muligheter i Sør-Varanger overfor våre ungdommer fremtiden. Samarbeid med medlemsbedriftene Samarbeid om oppfølging av lærlingene fungerer godt. Medlemsbedriftene setter av tid til lærlingesamtaler og skaper rom for gode læringsarenaer i det daglige arbeidet. Lærebedriftene er generelt flink til å ivareta opplæringsrollen og sikre at lærlingene får mest mulig praktisk opplæring i forhold til fagplanen. Opplæringskontoret skulle ønsket seg mer tilbakemeldinger og ønsker fra medlemsbedriftene. I et forsøk på å strukturere tilbakemeldinger og ønsker gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene høsten Responsen var så lav (14%) at det ikke være mulig å konkludere på bakgrunn av denne. Side 5 av 5

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer