Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser"

Transkript

1 Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

2 Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte" kampen mot produsentene på viktige områder: Retten til å selge virksomheten/forhandleren Oppsigelse uten årsak og uten kompensasjon Rett til flermerke representasjon Oppnådde ikke enighet om "Code of conduct" med produsentene Produsentene kan i praksis sette nøyaktig hvilke vilkår man ønsker i kontraktene

3 Intensjoner og status på arbeidet Skal sikre god dialog mellom interessentene i bilindustrien Oppmuntre dem til å arbeide mot felles prinsipper på vertikale avtaler om distribusjon av nye biler Alle interessenter oppfordres til å delta konstruktivt i denne dialogen, med sikte på en balansert utfall Status Flere større møter med alle interessentene gjennomført Flere arbeidsgruppemøter gjennomført Sterk støtte til en frivillig "Code of conduct" fra flertallet av interessentene Ingen avtale ennå med produsentene, prosessen fortsatt i gang

4 CECRAs standpunkt hva bør skje? Selv om ACEA allerede er enig i å inkludere klausuler knyttet til varigheten av kontrakter / oppsigelsesfrister og voldgift, bør deres "Code of Conduct" endres slik at forhandlere har: 1. Frihet til å overføre salgskontrakten til et annet medlem av det autoriserte nettverket 2. Frihet til å selge forskjellige bilmerker på samme lokasjon (dvs. flermerke representasjon) 3. Rett til erstatning for merkespesifikke investeringer etter oppsigelse av salgskontrakten som ikke er forårsaket av forhandler Hvis ACEA sier seg enig i disse bestemmelsene, vil deres medlemmer være forpliktet til å rette seg etter dette og vilkårene i kontraktene mellom forhandlere og produsenter/importører vil måtte tilpasses.

5 Informasjon og videre fremdrift 2020/index_en.htm Møter i EU i juni CECRA fortsatt positive har tro på at noen eller alle elementene kan komme med i CARS 2020 og derigjennom "presses inn" i produsentenes "Code of conduct". CECRA har anslått at rundt arbeidsplasser i bilbransjen kan gå tapt og over forhandlere lagt ned

6 Bilavgiftene Samarbeide mellom bransjeorganisasjonene og den største forbukerorganisasjonen for bileiere

7 Innspill til helhetlig Agenda gjennomgang Sundvollen-plattformen: Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. NAF, BIL og NBFs rapport: For å nå mål om en mer miljøvennlig, trafikksikker og forbrukervennlig mobilitet er det viktig at alle avgifter knyttet til bil vurderes samlet og få en helhetlig utforming. Dvs. å se alle avgifter knyttet til kjøp, eie og bruk av bil i sammenheng.

8 De totale inntektene Agenda fra bilavgiftene øker Sum kjøps- og eieavgifter Sum bruksavgifter inkl.bompenger

9 C02-utslipp Engangsavgift i kroner Utvikling av engangsavgift og CO2- utslipp C02-utslipp Engangsavgift

10 Bilparkens sammensetning Bilparkens sammensetning Bilparken i Norge Bilparken i Europa 10,5 år Gjennomsnittsalder 19,2 år Gjennomsnittlig levealder 8,2 år Gjennomsnittsalder 14,3 år Gjennomsnittlig levealder Kilde: EU ANFAC/ACEA, Norge SSB

11 Viktig med avgifter Agenda som bidrar til nyere bilpark Utskiftingstakten på bilparken må økes betraktelig: Det viktigste tiltaket for å redusere antall drepte og hardt skadde Det viktigste tiltaket for å redusere utslipp fra bil Eldre biler må fases ut gjennom å gjøre det billigere å kjøpe en nyere bil med lave utslipp og høyere sikkerhetsnivå

12 Engangsavgiften forslag Agenda til endringer Nivået på avgiften bør reduseres totalt sett Fortsette reduksjon i kw- komponentens betydning Gi første reduksjon i vekt-komponenten. Vekt bør gradvis få mindre betydning slik at sikkerhet ikke avgiftsbelegges for høyt (utgjør ca. 2/3 av engangsavgiften) Beholde: Dagens knekkpunkt for CO2-komponenten Dagens fradrag for biler som slipper ut under 50 og 105 gram CO2/km. Fjerne NOx-avgiften Øke til 20 % vektfradrag for plug-inn-hybrider

13 Vrakpanten Agenda Vrakpanten bør økes med kr. 500, til kr Kostnaden kan fordeles på en høyere vrakpantavgift, og et høyere tilskudd fra staten. Bør på sikt opp til minst kr 5000 for å nå en tilstrekkelig utskiftning og utfasing av biler. Tallene viser at økningen i vrakpant så langt har gitt ønsket effekt.

14 Vrakpant fungereragenda Kilde: SSB og Toll- og Avgiftsdirektoratet

15 Omregistreringsavgiften Agenda Avgiften bør reduseres ytterligere i På sikt bør avgiften erstattes av et fast gebyr som kun dekker statens utgifter ved omregistrering, slik det er gjort med tilhengere. Norge eneste land i EU med omregistreringsavgift. Uheldig fordi avgiften i dag i praksis reduserer utskiftingstakten av den eldste delen av bilparken.

16 Årsavgiften Agenda Bør reduseres. Bør få mer forbrukervennlig innretning: Kan legges til rette for at kjøretøy kan registreres for kortere periode, for eksempel etter svensk modell, slik at sesongkjøretøy eller kjøretøy som ikke er i bruk hele året kan betale lavere avgift

17 Bompenger Agenda Må vurderes i sammenheng med resten av bilavgiftene. Innkreving av bomavgifter har økte kraftig de siste årene, uten tilsvarende nedjustering av andre avgifter. Bør på sikt fases ut, ettersom det er en lite effektiv finansieringsmåte.

18 El- og hydrogenbiler Agenda Innføring av avgifter og moms for nullutslippsbiler tidligst i Innføring må deretter skje gradvis, og på en måte som hele tiden sikrer nullutslippsbilenes konkurransekraft. Hydrogenbilene må gis spesiell oppmerksomhet framover. Tilgang til kollektivfelt må vurderes lokalt, og hydrogenbiler bør ha fortsatt tilgang.

19 Spørsmål til prosessen: Agenda Hva legges i en helhetlig gjennomgang? Hva er status for prosessen? Vil den utformes som en offentlig utredning? Vil det legges opp til et faktabasert grunnlag for et langsiktig og helhetlig avgiftssystem? Har den et bredt utgangspunkt med tanke på innhold? Vil bil- og interesseorganisasjoner trekkes med i arbeidet? Hvilken tidsplan legges det opp til?

20 Også våre venner i Danmark sliter med bilavgifter

21

22

23

24

25

26

27 Takk for meg!

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013)

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013) Innst. 328 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:77 S (2012 2013) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad,

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2

Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 NOTAT Arkiv nr.: EB/361/marginale kostnader veitransport Dato: 31. mars 2015 Til Grønn Skattekommisjon Vedlegg 2 Marginale kostnader ved veitransport Transportøkonomisk institutt sine oppdaterte beregninger

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer