Skinnende resultater. Årsrapport for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skinnende resultater. Årsrapport for 2009"

Transkript

1 Skinnende resultater Årsrapport for 2009

2 Et begivenhetsrikt år Det har vært et spennende og begivenhetsrikt år, og det har ikke manglet på utfordringer. Likevel sitter vi igjen med en god følelse av at vi har levert varene. Riktig fokus De ansatte i NIS består av innsatsvillige perfeksjonister, og er bedriftens viktigste ressurs. Å fortsatt trekke til seg, utvikle og beholde dyktige medarbeidere blir avgjørende for å sikre langsiktig lønnsomhet. Vi forbereder oss på en fremtid som stiller enda større krav til oss i forhold til produktivitet, kreativitet, kvalitet og tilpasningsevne. Derfor blir trivselen vi i dag har på jobb, en viktig faktor å ta vare på. Trygge arbeidsplasser Vi har godt samarbeid med de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene og et engasjert tillitsvalgtapparat. Sammen skal vi trygge arbeidsplassene. Vi tror på egne ferdigheter, og vi skal være konkurransedyktige på pris og kvalitet. Endringsprosjekt I 2009 startet vi en rekke forbedringsaktiviteter. Gjennom året har lederne i bedriften fått trening og utvikling, og sammen har vi kartlagt organisasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det har ført til et prosjekt hvor vi løpende arbeider med å forbedre arbeidsprosessene. Ved å fokusere på de ansattes kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon skal vi sikre økt verdiskapning. Vår siste medarbeiderundersøkelse viser at vi er godt på vei med dette. Økte salgsinntekter I 2009 har NIS økt salgsinntektene med 10,7 millioner kroner. Antall årsverk er i perioden redusert med sju. Det største løftet i 2009 stod Anlegg og kontrolltjenester for. Avdelingen økte salgsinntektene med 9,1 millioner kroner en økning på 93 prosent fra Den stå-på-viljen og entusiasmen som vises skal videreføres. Det er ansatt både tømmermenn og rørlegger i avdelingen, noe som gjør oss enda mer selv hjulpne. Anleggsjobbene hentes i hovedsak gjennom offentlige anbudsprosesser, hvor vi er svært konkurransedyktige.

3 Vinteren kom Kong vinter tok distriktet med storm en uke før jul. Vi har for alvor fått testet ut både utstyr og mannskap. I perioder har stort sett hele foretaket vært engasjert for å gjøre veier og fortau mest mulig farbare for byens innbyggere. Vinteren har gitt oss nyttige erfaringer, som vi tar med oss i planleggingen av neste års beredskap. å spre glede 4-5 bad 6-7 anlegg og kontrolltjenester 8-9 parkvedlikehold veivedlikehold 13 idrett og uteidrett samfunnsansvar 16 friskhetsfaktorene 17 REGNSKAP fremtidsvisjoner Jeg vil avslutningsvis få takke alle medarbeidere og styret for god innsats i 2009, og ser med glede frem til et nytt år med nye utfordringer og muligheter. Rolf Atle Seloter Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar DAGLIG LEDER Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

4 Vi sprer glede både sommer I 2009 gjorde vi mye vi er stolt av. Nok en gang sørget vi for at Stavanger blomstret til begeistring og ros fra byens befolkning og de lokale mediene. Det førte også til en høythengende pris! Byparken i Stavanger ble av Norske Anleggsgartnere kåret til Årets grønne park. Prisen ble gitt for høyt faglig nivå på skjøtsel, for frodig og velstelt helhetsinntrykk, og for trivsel og bruksmessig kvalitet. Hurra! Fra den prisbelønte byparken.

5 OG vinter! Trærne vi kappet ned og beskar i 2009, kom til nytte på en måte som spredde mer varme enn vi kunne forestille oss. Store snømengder og sprengkulde førte til at mange syke og eldre fikk problemer med å holde på varmen i husene sine. Avkapp og hogde trær ble til ved, som vi delte ut gratis. Tiltaket varmet oss like mye som det varmet mottakerne! side 4-5

6 BAD Den populære Gamlingen og andre bad Vi sørger for at det kan bades ute, året rundt, i det populære familiebadet Gamlingen. Mange kommer for å svømme flere ganger i uka, og har laget sin egen forening; Gamlingens Venner. Badstua er en velkjent arena for gode diskusjoner. Det er ikke få verdensproblemer som er løst her! Avdelingen er den største i NIS, med rundt 60 ansatte. Flere ganger daglig måler vi kvaliteten på vannet, og holder badene skinnende rene. Alle i avdelingen er trente i livredning, for å gi de som svømmer den nødvendige sikkerheten, og det er hjertestarter i alle svømmehallene. NIS har også ansvaret for de andre svømmeanleggene i Stavanger: Stavanger svømmehall, Hetlandshallen og Tasta svømme- og idrettshall. I tillegg er det vedtatt at det skal bygges nye svømmehaller i Kvernevik og på Hundvåg, samt et nytt folkebad.

7 Fra utendørsbadet Gamlingen, en frisk vintermorgen. side 6-7

8

9 Firmaets gaselle anlegg og kontrolltjenester Hvordan skaper man 100 prosent vekst? Hvordan snur man en avdeling som står i fare for å legges ned, til å bli firmaets gaselle? Gjennom lagspill, høy arbeidsmoral og brennende engasjement! Gullgravere. Men det er i hovedsak folkene som har bidratt til 100 % vekst i kontroll- og anleggsavdelingen. Avdelingen for Anlegg og kontrolltjenester har vokst fra seks til 20 ansatte det siste året. Ordre reserven, som i fjor var på 1,3 millioner kroner, har nå passert 30 millioner. Målsettinger på grensen til det urealistiske og en handlingsfokusert ledelse, har aktivisert en vinnerkultur. Avdelingen leverer anleggsgartner-tjenester og tar mindre entreprenøroppdrag. Spennvidden er stor, fra renovering av små lekeplasser til opparbeiding av store uteområder ved barnehager og skoler. Vi utfører også inspeksjon av lekeplasser. Referanseprosjektene Svein Oftedalsplass og Tasta Idrettspark er eksempler på arbeidet avdelingen utfører. side 8-9

10 Fra byparken i Stavanger, en iskald dag i februar.

11 parkvedlikehold Mens vi venter på en ny vår Vi gleder oss til solen skinner, knoppene skyter og fargene eksploderer i byens parker igjen. Før den tid skal blomsterjentene og de andre i parkavdelingen gjøre en formidabel innsats, på samme måte som i fjor. Kvalitet, kreativitet og entusiasme er nøkkelord for arbeidet de leverer. Rundkjøringen i Kannik er et godt eksempel på hvordan de gir byen en følelse av sommer og solskinn uansett hvordan været er. Vi er stolte over prisen vi fikk høsten 2009, for Årets grønne park. Det er stort med en slik anerkjennelse fra Norske anleggsgartnere, og hele avdelingen skal ha sin del av æren. Vi er et lag, og får dette til sammen! Det er ikke slik at parkavdelingen har arbeids fri om vinteren, tvert imot. En av de viktigste oppgavene våre da, er å måle tykkelsen på isen som legger seg på byens vann hver eneste dag, og opplyse om når isen er trygg å ferdes på. Da dukker det av og til opp overraskelser bare se neste side! side 10-11

12 Parkvedlikehold En bitteliten fiskehistorie Da denne isblokken ble tatt opp fra Stokkavatnet under måling av istykkelsen, var det med en uheldig, liten fisk midt inni. Frosset fast i øyeblikket. Stakkars liten.

13 veivedlikehold VI FÅR BYEN TIL Å SKINNE! Noen ting tar folk flest for gitt. Rene fortau. Asfalterte, hullfrie veier. Jevne, brosteinslagte gater, og et sentrum som hver dag renskes for søppel. At dette er noe folk forventer og har blitt vant til, viser at vi gjør jobben vår på en god måte. Få vet er at vi også forebygger oversvømmelser. Ved å suge opp sand og åpne tette avløp, gjør vi et viktig arbeid som hindrer unødvendige skader og utgifter. Og sikkert ikke mange kjenner tii at vi har to personer som ene og alene har ansvaret for utseendet til byens benker. De skal til enhver tid være skinnende hvite! En stor del av virksomheten til Stavanger naturog idrettsservice dreier seg om å vedlikeholde og sørge for fremkommelighet på byens veier, fortau og uteområder. Om vinteren rydder vi hundrevis av tonn med snø, og strør ufattelige mengder sand og salt på veier og fortau. Og så snart snøen forsvinner, soper vi det vi har strødd opp igjen. Snøen som falt i desember 2009 har gitt oss viktige erfaringer, og gjør oss enda bedre rustet for vanskelige forhold i fremtiden. side 12-13

14 idrett og uteidrett Vi legger til rette for de store øyeblikkene.

15 Øyeblikket er fanget i Storhaughallen. Og de små. Idretten er ikke bare en arena for vinnere og tapere. Det er et sted hvor vennskap knyttes og unge mennesker ufordrer og utvikler seg selv. Her kan et lite øyeblikk bli til et av livets viktigste minner. Derfor er vi fullt klar over hvilket ansvar vi har. Vi skal legge til rette for flytting av personlige grenser, og skape gode vilkår for store og små øyeblikk. Det gjør vi gjennom drift og vedlikehold av kommunens ni idrettshaller, Stavanger stadion, alle grusbaner, gressbaner og kunstgressbaner i Stavanger kommune. Et arbeid vi tar på alvor, og er stolte av! side 14-15

16 VI har alltid vært et breddelag, og vi tar også vårt samfunnsansvar. Vi er representert med mange forskjellige nasjonaliteter, har ansatte med stort spenn i alder og ulik sosial bakgrunn. Mangfold, åpenhet og inkludering er verdier som settes høyt. I flere år har vi gjennom vårt arbeidstreningsprosjekt gitt tilbud til mennesker som har særlig behov for tilrettelagt arbeid. Vi har mange arenaer å spille på, og de unge får rikelig sosial trening, samtidig som de lærer seg arbeidslivets spilleregler. Målet er at alle som deltar i prosjektet skal komme seg tilbake til jobb eller utdanning. Vi gir noe og får mye tilbake. ørjan, kommende fagarbeider eller sjef.

17 Friskhetsfaktorene Vi har valgt å se litt annerledes på sykefravær. I NIS konsentrerer vi oss om friskhetsfaktorene. Det betyr at vi fokuserer på de som er friske, og på hvilke faktorer som fører til trivsel og arbeidsglede for å overføre dette i forebyggende sammenheng. Vi har fått nytt trimrom og svetten renner allerede. Trening er forebyggende, gir overskudd og holder sykefraværet nede. Organisasjonen legger vekt på et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Sammen kan vi få til mye. Derfor er vi opptatt av lagspill og god arbeidsledelse på avdelingene. HMS I 2009 hadde vi et sykefravær på sju prosent, hvorav korttidsfraværet var på 1,1 prosent. Vi hadde ingen alvorlige personskader eller dødsfall. Virksomheten har en overrepresentasjon av eldre arbeidstakere, og skjelettog belastningsskader er den største fraværsgrunnen. Vi har en god dialog med NAV og helsetjenesten for å tilrettelegge arbeid for denne gruppen. Rune Halvorsen, hovedverneombud. side 16-17

18 REGNSKAP Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar Foretakets formål er presisert i vedtektene slik: Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kultur landskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum. Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet. Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen. Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og til pasningsdyktig. Hendelser og utfordringer i løpet av året Stavanger natur- og idrettsservice KF har i 2009 hatt fokus på utvikling av lederrollen. I tillegg til ledergruppen har arbeidslederne deltatt på samlinger/workshops. Alle har bl.a. identifisert foretakets og de ulike avdelingers styrker, svakheter, muligheter og trusler. Kartleggingen har bidratt til at foretaket har et samlet fokus på områder som skal forbedres og videreutvikles fremover. Samlingene har også tatt opp tema knyttet til kommunikasjon og kunde relasjoner. Foretaket ble i høst tildelt prisen Årets Grønne Park 2009 av Norske anleggsgartnere NMAL. I desember fikk regionen mer snø enn normalt, og forholdene ble karakterisert som ekstreme. Foretaket fikk betydelige utfordringer med hensyn til snø-og isrydding samt håndtering av publikumog mediahenvendelser i en lengre periode. Bestiller/ oppdragsgiver har gitt tilbakemelding på at de var fornøyd med måten foretaket organiserte og utførte arbeidet. Det er også i 2009 investert et betydelig beløp i maskiner og transportmidler. Investeringene har vært nødvendige for å effektivisere og rasjonalisere driften. Organisasjon Daglig leder rapporterer til styret. Driften har vært organisert med en stab og 4 avdelinger som ledes av driftsledere. Antall faste årsverk er 144. Foretakets driftsområder er; Parkvedlikehold har ansvar for grøntmiljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 4 by-områder. Antall faste årsverk var 42, og driftsinntektene var ca. 33 mill.kr. Anlegg- og kontrolltjenester leverer tjenester innen etablering av grøntanlegg og lekeplasskontroll. Ny driftsleder for avdelingen tiltrådte stillingen i Antall faste årsverk var 18, og driftsinntektene var ca. 25 mill.kr. Idrett og Bad har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg. Antall faste årsverk var 55, og driftsinntektene var ca. 42 mill.kr. Veivedlikehold har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. I tillegg er verkstedet som utfører interne oppdrag organisert under denne avdelingen fra oktober Antall faste årsverk var 22, og driftsinntektene var ca. 28 mill.kr. Foretakets visjon er: Vi jobber for livet Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livs opplevelser ved: - drifting av svømme- og idrettsanlegg - drifting av turstier, parker og veiareal - drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg Foretakets forretningsstrategi tar også utgangpunkt i formålet: Stavanger natur - og idrettsservice KF skal være Stavanger kommunes foretrukne leverandør hvor våre tjenester har høy kvalitet og konkurranse dyktige priser. Eierstyring kommunale foretak Foretaket er en del av kommunen som retts subjekt, og dermed underlagt bystyret som øverste myndighet. Bystyret fastsetter rammen for styrets myndighet gjennom foretakets formål, vedtektene og generelle instrukser. Stavanger kommune ivaretar rollene som både bestiller og eier av foretakene. Det er fra 2010 vedtatt en endring i avtalestrukturen mellom Stavanger kommune med avdeling Vei, Park og Idrett og foretaket. Det skal inngås en langsiktig hovedavtale og årlige oppdragsavtaler. Foretaket er i all hovedsak egenregileverandør, men har deltatt i konkurranser initiert av Stavanger kommune. Foretaket henter også oppdrag i det private markedet.

19 Etikk Foretaket har fortsatt arbeidet med etikk fra Det er delt ut brosjyre og hefte, samt handlenett til alle ansatte i forbindelse med nytt verdisett for Stavanger kommune. Arbeidsmiljøutvalget sak 08/09 ble behandlet i februar Etikk på dagsorden, revisjon av handlingsplan. Temaene i planen var kommunens verdisett, handlinger og dilemma, hustavler og vurdering av behov for flere kjøreregler og instrukser. I løpet av 2009 er noen av temaene tatt opp på ledermøter og samlinger med de ansatte. Likestilling Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann og nestleder kvinne. Ansattes representant er mann. Daglig leder av foretaket er mann. Det er 3 kvinner i ledergruppen, hvorav 1 begynte i Blant foretakets arbeidsledere er det 6 kvinner og 24 menn. I løpet av 2009 er 3 kvinner rekruttert av totalt 15 stillinger. Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med 30 % kvinner og 70 % menn. Det er en større overvekt av menn enn i Selv om vi har hatt fokus på kvinnelige søkere, har det vært få kvinnelige søkere til ledige stillinger. En kvinne og fire menn er verneombud, herav mannlig hoved verneombud. Inkludering Foretaket er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har i 2009 hatt gjennom snittlig 10 personer i arbeidstrening i samarbeid med NAV og andre instanser. Helse-, miljø og sikkerhet Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. For 2008 og 2009 hadde arbeidstakersiden ledervervet. Fra kommunens Helse-, miljø og sikkerhetsseksjon møter faglig rådgiver som observatør. I løpet av året har det vært rapportert 28 registrerte avvik meldt inn av ansatte internt, herav 9 personskader (ingen alvorlige), og ingen dødsfall. Det var imidlertid 2 hendelser som kunne fått alvorlig utfall. Det er 0 hendelser som er meldt til Arbeidstilsynet Sykefravær Foretaket hadde i 2009 et sykefravær på 7 %. Det er tett oppfølging av de langtidssykmeldte og fokus på en nærværsprosent på 93. Vi har hatt nært samarbeid med NAV i Tabellen under viser utviklingen i foretaket: 6,7% Pr ,9% Pr ,5% Pr Medarbeidertilfredshet Foretaket var med i medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune også i ,0% Pr Svarprosenten er gått opp fra 66,4 til 68,8 poeng siden Medarbeidertilfredsheten er gått ned fra 75 % til 73,8%. Avdelingsvise samlinger ble gjennomført vår og høst Dette vil bli videreført for oppfølging av resultatene for Foretaket scorer spesielt bra på engasjement, stolthet, trivsel og motivasjon. Service/kvalitet og arbeidsvilkår scorer også høyt. Ut i fra resultatene vil det i 2010 bli jobbet særskilt med ledelse, arbeidsomfang, medarbeidersamtale og verdier. Miljø-profil Foretaket har i hele 2009 fortsatt sitt fokus på å minske bruken av skadelige kjemikalier. Det har også vært satt fokus på gjenvinning, kildesortering og å minske avfallet. Det arbeides med å ferdigstille miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn som har vært påbegynt, noe som er viktig for et foretak som arbeider med grøntvedlikehold og trivsel i nærmiljø for Stavangers innbyggere. Oppdragssituasjonen Foretaket har i 2009 hatt en hovedkontrakt mot Stavanger kommune med avdeling Vei, Park og Idrett. Foretaket har også hatt oppdrag fra en rekke andre kommunale instanser i Stavanger kommune. Deler av disse kundene var en overtakelse av kontrakter som Park og idrett og Vei og trafikk hadde før opprettelsen av foretak. I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune. Marked Foretaket har som hovedmål å oppfylle de faste kontraktene mot Stavanger kommune. I tillegg ser foretaket muligheter til å ekspandere i markedet mot offentlige kunder på områder innenfor idretts anlegg, grøntanlegg, veivedlikehold og lekeutstyrs kontroll. Avdelingen for anlegg og kontrolltjenester har hatt en større vekst i løpet av året, og doblet bemann ingen. Det er, tiltross for innskjæringer en rekke steder, store muligheter for ekspansjon i denne avdelingen. NIS har ansatt tømmermenn og rør legger for å kunne være en totalleverandør inn mot avdelinger i Stavanger kommune, som for eksempel Stavanger Eiendom og Byggdrift. Brukerundersøkelser Det har i 2009 ikke vært gjennomført bruker undersøkelse, men det arbeides fra administrasjonen med en undersøkelse som vil bli gjennomført i side 18-19

20 Fremtidsutsikter Foretaket har eksistert i fire år og ser positivt på fremtiden. Det er stor oppdragsmengde både i forhold til Stavanger kommune og i markedet for øvrig. For å kunne holde våre kunder i Stavanger kommune, og samtidig kunne etablere nye kunde forhold arbeides det kontinuerlig med å kurse våre medarbeidere, få nytt og bedre utstyr og øke kvaliteten. Styrehonorar har utgjort: Styreleder Øvrige 3 medlemmer oppnevnt av bystyret Ansattes representant Daglig leder Markedsrådgiver Personalleder Økonomileder Sum styrehonorar Daglig leder Det er utbetalt kr i lønn til daglig leder(e). I tillegg kommer styrehonorar a kr Årsregnskap 2009 Foretaket har hatt driftsinntekter på kr Overskuddet er kr Det var budsjettert med kr i overskudd. Foretaket har også i år fått refundert utgifter til regu leringspremie KLP, AFP og lønnsoppgjøret 2009 på til sammen kr av Stavanger kommune. Overskuddet er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsaklig mindre forbruk knyttet til lønn, økte inntekter, reduserte rente utgifter samt reduserte utgifter knyttet til premieavvik/premiefond. Netto overskuddet på finansposter er kr i forhold til budsjett. Dette skyldes at foretaket ikke har tatt opp lån i Det er et avvik mellom regnskap og budsjett på investeringer på kr Styret vedtok i 2009 å øke investeringsrammen med 2 mill. kr. for å kjøpe en større maskin (slamsuger) til 2,8 mill.kr. til driftsområdet veivedlikehold. Maskinen ble bestilt og satt i produksjon, men blir ikke ferdigstilt før i mars Nye regler for momsrefusjon Stavanger natur- og idrettsservice KF fikk fra 1. mai momskompensasjon for alle utgifter, og bestillere blir derfor fakturert for nettokostnader for material kjøp. Rammene fra bestiller ble endret tilsvarende. Egenkapital Foretaket har styrket sin egenkapitalsituasjon. Tabellen under viser foretakets utvikling i egen kapital for perioden Styrets oppsummering Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Styret vurderer det slik at foretaket har tilpasset seg rammebetingelsene ytterligere og ser positivt på fremtidig utvikling. Det rettes en stor takk til ansatte for utmerket arbeidsinnsats og evnen til å synliggjøre foretaket i regionen. Forslag til disponering av overskudd Styret foreslår at av overskuddet på kr etter kommunal regnskapssikk avsettes kr til disposisjonsfond og kr til pensjon/premieavviksfond for å møte svingninger i premie avviket/pensjonsforhold. stein fossa styreleder christine sagen helgø styremedlem bjørn k. birkeland styremedlem anette bull styremedlem arild jørpeland styremedlem rolf atle seloter daglig leder

21 Resultatregnskap 2009 R-2009 R-2009 R-2008 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum bruk avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk side 20-21

22 Fleksible benker et REsultat av vår forretningsutvikling Foretaket skal være kreativt, nytenkende og tilpasningsdyktig. Sammen med dyktige industridesignere har vi startet produksjon av fleksible benker med god design. Bakgrunnen for ideen var at benkene på markedet var helt like, uten valgmuligheter etter behov og ønske. Ingen uteområder er like. De nye benkene våre kan tilpasses den enkelte kundes behov, både i størrelse, materialer og fasong. De ser flotte ut, er lette å montere og i tillegg er de billigere enn konkurrentene på markedet.

23 startskuddet har gått, og vi har lyse utsikter for 2010 En forlatt startblokk ved utendørsbadet Gamlingen. side 22-23

24 Stavanger naturog idrettsservice Auglendsdalen Stavanger Tlf Postadresse: Postboks Stavanger Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Andreas Kleiberg, Elisabeth Tønnessen, Sveinung Bendiksen og Getty Images Stavanger natur- og idrettsservice KF er et foretak som driver med: vedlikehold av veier og friareal opparbeiding og vedlikehold av parker og hager drift og vedlikehold av idrettsanlegg og svømmehaller Vi tar oppdrag både for kommunen og private aktører!

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

AGEN DA. 10:00 Åpning

AGEN DA. 10:00 Åpning 10:00 Åpning AGEN DA 10:05 Godkjenning siste års referat 10:10 Utviklingen av 110 - sentralen 10:20 Innkjøring i ny organisasjon 10:30 Stillinger i 110 - sentralen 10:45 Status Nødnett 11:00 Kaffepause

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer