Skinnende resultater. Årsrapport for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skinnende resultater. Årsrapport for 2009"

Transkript

1 Skinnende resultater Årsrapport for 2009

2 Et begivenhetsrikt år Det har vært et spennende og begivenhetsrikt år, og det har ikke manglet på utfordringer. Likevel sitter vi igjen med en god følelse av at vi har levert varene. Riktig fokus De ansatte i NIS består av innsatsvillige perfeksjonister, og er bedriftens viktigste ressurs. Å fortsatt trekke til seg, utvikle og beholde dyktige medarbeidere blir avgjørende for å sikre langsiktig lønnsomhet. Vi forbereder oss på en fremtid som stiller enda større krav til oss i forhold til produktivitet, kreativitet, kvalitet og tilpasningsevne. Derfor blir trivselen vi i dag har på jobb, en viktig faktor å ta vare på. Trygge arbeidsplasser Vi har godt samarbeid med de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene og et engasjert tillitsvalgtapparat. Sammen skal vi trygge arbeidsplassene. Vi tror på egne ferdigheter, og vi skal være konkurransedyktige på pris og kvalitet. Endringsprosjekt I 2009 startet vi en rekke forbedringsaktiviteter. Gjennom året har lederne i bedriften fått trening og utvikling, og sammen har vi kartlagt organisasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det har ført til et prosjekt hvor vi løpende arbeider med å forbedre arbeidsprosessene. Ved å fokusere på de ansattes kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon skal vi sikre økt verdiskapning. Vår siste medarbeiderundersøkelse viser at vi er godt på vei med dette. Økte salgsinntekter I 2009 har NIS økt salgsinntektene med 10,7 millioner kroner. Antall årsverk er i perioden redusert med sju. Det største løftet i 2009 stod Anlegg og kontrolltjenester for. Avdelingen økte salgsinntektene med 9,1 millioner kroner en økning på 93 prosent fra Den stå-på-viljen og entusiasmen som vises skal videreføres. Det er ansatt både tømmermenn og rørlegger i avdelingen, noe som gjør oss enda mer selv hjulpne. Anleggsjobbene hentes i hovedsak gjennom offentlige anbudsprosesser, hvor vi er svært konkurransedyktige.

3 Vinteren kom Kong vinter tok distriktet med storm en uke før jul. Vi har for alvor fått testet ut både utstyr og mannskap. I perioder har stort sett hele foretaket vært engasjert for å gjøre veier og fortau mest mulig farbare for byens innbyggere. Vinteren har gitt oss nyttige erfaringer, som vi tar med oss i planleggingen av neste års beredskap. å spre glede 4-5 bad 6-7 anlegg og kontrolltjenester 8-9 parkvedlikehold veivedlikehold 13 idrett og uteidrett samfunnsansvar 16 friskhetsfaktorene 17 REGNSKAP fremtidsvisjoner Jeg vil avslutningsvis få takke alle medarbeidere og styret for god innsats i 2009, og ser med glede frem til et nytt år med nye utfordringer og muligheter. Rolf Atle Seloter Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar DAGLIG LEDER Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

4 Vi sprer glede både sommer I 2009 gjorde vi mye vi er stolt av. Nok en gang sørget vi for at Stavanger blomstret til begeistring og ros fra byens befolkning og de lokale mediene. Det førte også til en høythengende pris! Byparken i Stavanger ble av Norske Anleggsgartnere kåret til Årets grønne park. Prisen ble gitt for høyt faglig nivå på skjøtsel, for frodig og velstelt helhetsinntrykk, og for trivsel og bruksmessig kvalitet. Hurra! Fra den prisbelønte byparken.

5 OG vinter! Trærne vi kappet ned og beskar i 2009, kom til nytte på en måte som spredde mer varme enn vi kunne forestille oss. Store snømengder og sprengkulde førte til at mange syke og eldre fikk problemer med å holde på varmen i husene sine. Avkapp og hogde trær ble til ved, som vi delte ut gratis. Tiltaket varmet oss like mye som det varmet mottakerne! side 4-5

6 BAD Den populære Gamlingen og andre bad Vi sørger for at det kan bades ute, året rundt, i det populære familiebadet Gamlingen. Mange kommer for å svømme flere ganger i uka, og har laget sin egen forening; Gamlingens Venner. Badstua er en velkjent arena for gode diskusjoner. Det er ikke få verdensproblemer som er løst her! Avdelingen er den største i NIS, med rundt 60 ansatte. Flere ganger daglig måler vi kvaliteten på vannet, og holder badene skinnende rene. Alle i avdelingen er trente i livredning, for å gi de som svømmer den nødvendige sikkerheten, og det er hjertestarter i alle svømmehallene. NIS har også ansvaret for de andre svømmeanleggene i Stavanger: Stavanger svømmehall, Hetlandshallen og Tasta svømme- og idrettshall. I tillegg er det vedtatt at det skal bygges nye svømmehaller i Kvernevik og på Hundvåg, samt et nytt folkebad.

7 Fra utendørsbadet Gamlingen, en frisk vintermorgen. side 6-7

8

9 Firmaets gaselle anlegg og kontrolltjenester Hvordan skaper man 100 prosent vekst? Hvordan snur man en avdeling som står i fare for å legges ned, til å bli firmaets gaselle? Gjennom lagspill, høy arbeidsmoral og brennende engasjement! Gullgravere. Men det er i hovedsak folkene som har bidratt til 100 % vekst i kontroll- og anleggsavdelingen. Avdelingen for Anlegg og kontrolltjenester har vokst fra seks til 20 ansatte det siste året. Ordre reserven, som i fjor var på 1,3 millioner kroner, har nå passert 30 millioner. Målsettinger på grensen til det urealistiske og en handlingsfokusert ledelse, har aktivisert en vinnerkultur. Avdelingen leverer anleggsgartner-tjenester og tar mindre entreprenøroppdrag. Spennvidden er stor, fra renovering av små lekeplasser til opparbeiding av store uteområder ved barnehager og skoler. Vi utfører også inspeksjon av lekeplasser. Referanseprosjektene Svein Oftedalsplass og Tasta Idrettspark er eksempler på arbeidet avdelingen utfører. side 8-9

10 Fra byparken i Stavanger, en iskald dag i februar.

11 parkvedlikehold Mens vi venter på en ny vår Vi gleder oss til solen skinner, knoppene skyter og fargene eksploderer i byens parker igjen. Før den tid skal blomsterjentene og de andre i parkavdelingen gjøre en formidabel innsats, på samme måte som i fjor. Kvalitet, kreativitet og entusiasme er nøkkelord for arbeidet de leverer. Rundkjøringen i Kannik er et godt eksempel på hvordan de gir byen en følelse av sommer og solskinn uansett hvordan været er. Vi er stolte over prisen vi fikk høsten 2009, for Årets grønne park. Det er stort med en slik anerkjennelse fra Norske anleggsgartnere, og hele avdelingen skal ha sin del av æren. Vi er et lag, og får dette til sammen! Det er ikke slik at parkavdelingen har arbeids fri om vinteren, tvert imot. En av de viktigste oppgavene våre da, er å måle tykkelsen på isen som legger seg på byens vann hver eneste dag, og opplyse om når isen er trygg å ferdes på. Da dukker det av og til opp overraskelser bare se neste side! side 10-11

12 Parkvedlikehold En bitteliten fiskehistorie Da denne isblokken ble tatt opp fra Stokkavatnet under måling av istykkelsen, var det med en uheldig, liten fisk midt inni. Frosset fast i øyeblikket. Stakkars liten.

13 veivedlikehold VI FÅR BYEN TIL Å SKINNE! Noen ting tar folk flest for gitt. Rene fortau. Asfalterte, hullfrie veier. Jevne, brosteinslagte gater, og et sentrum som hver dag renskes for søppel. At dette er noe folk forventer og har blitt vant til, viser at vi gjør jobben vår på en god måte. Få vet er at vi også forebygger oversvømmelser. Ved å suge opp sand og åpne tette avløp, gjør vi et viktig arbeid som hindrer unødvendige skader og utgifter. Og sikkert ikke mange kjenner tii at vi har to personer som ene og alene har ansvaret for utseendet til byens benker. De skal til enhver tid være skinnende hvite! En stor del av virksomheten til Stavanger naturog idrettsservice dreier seg om å vedlikeholde og sørge for fremkommelighet på byens veier, fortau og uteområder. Om vinteren rydder vi hundrevis av tonn med snø, og strør ufattelige mengder sand og salt på veier og fortau. Og så snart snøen forsvinner, soper vi det vi har strødd opp igjen. Snøen som falt i desember 2009 har gitt oss viktige erfaringer, og gjør oss enda bedre rustet for vanskelige forhold i fremtiden. side 12-13

14 idrett og uteidrett Vi legger til rette for de store øyeblikkene.

15 Øyeblikket er fanget i Storhaughallen. Og de små. Idretten er ikke bare en arena for vinnere og tapere. Det er et sted hvor vennskap knyttes og unge mennesker ufordrer og utvikler seg selv. Her kan et lite øyeblikk bli til et av livets viktigste minner. Derfor er vi fullt klar over hvilket ansvar vi har. Vi skal legge til rette for flytting av personlige grenser, og skape gode vilkår for store og små øyeblikk. Det gjør vi gjennom drift og vedlikehold av kommunens ni idrettshaller, Stavanger stadion, alle grusbaner, gressbaner og kunstgressbaner i Stavanger kommune. Et arbeid vi tar på alvor, og er stolte av! side 14-15

16 VI har alltid vært et breddelag, og vi tar også vårt samfunnsansvar. Vi er representert med mange forskjellige nasjonaliteter, har ansatte med stort spenn i alder og ulik sosial bakgrunn. Mangfold, åpenhet og inkludering er verdier som settes høyt. I flere år har vi gjennom vårt arbeidstreningsprosjekt gitt tilbud til mennesker som har særlig behov for tilrettelagt arbeid. Vi har mange arenaer å spille på, og de unge får rikelig sosial trening, samtidig som de lærer seg arbeidslivets spilleregler. Målet er at alle som deltar i prosjektet skal komme seg tilbake til jobb eller utdanning. Vi gir noe og får mye tilbake. ørjan, kommende fagarbeider eller sjef.

17 Friskhetsfaktorene Vi har valgt å se litt annerledes på sykefravær. I NIS konsentrerer vi oss om friskhetsfaktorene. Det betyr at vi fokuserer på de som er friske, og på hvilke faktorer som fører til trivsel og arbeidsglede for å overføre dette i forebyggende sammenheng. Vi har fått nytt trimrom og svetten renner allerede. Trening er forebyggende, gir overskudd og holder sykefraværet nede. Organisasjonen legger vekt på et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Sammen kan vi få til mye. Derfor er vi opptatt av lagspill og god arbeidsledelse på avdelingene. HMS I 2009 hadde vi et sykefravær på sju prosent, hvorav korttidsfraværet var på 1,1 prosent. Vi hadde ingen alvorlige personskader eller dødsfall. Virksomheten har en overrepresentasjon av eldre arbeidstakere, og skjelettog belastningsskader er den største fraværsgrunnen. Vi har en god dialog med NAV og helsetjenesten for å tilrettelegge arbeid for denne gruppen. Rune Halvorsen, hovedverneombud. side 16-17

18 REGNSKAP Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar Foretakets formål er presisert i vedtektene slik: Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kultur landskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum. Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet. Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen. Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og til pasningsdyktig. Hendelser og utfordringer i løpet av året Stavanger natur- og idrettsservice KF har i 2009 hatt fokus på utvikling av lederrollen. I tillegg til ledergruppen har arbeidslederne deltatt på samlinger/workshops. Alle har bl.a. identifisert foretakets og de ulike avdelingers styrker, svakheter, muligheter og trusler. Kartleggingen har bidratt til at foretaket har et samlet fokus på områder som skal forbedres og videreutvikles fremover. Samlingene har også tatt opp tema knyttet til kommunikasjon og kunde relasjoner. Foretaket ble i høst tildelt prisen Årets Grønne Park 2009 av Norske anleggsgartnere NMAL. I desember fikk regionen mer snø enn normalt, og forholdene ble karakterisert som ekstreme. Foretaket fikk betydelige utfordringer med hensyn til snø-og isrydding samt håndtering av publikumog mediahenvendelser i en lengre periode. Bestiller/ oppdragsgiver har gitt tilbakemelding på at de var fornøyd med måten foretaket organiserte og utførte arbeidet. Det er også i 2009 investert et betydelig beløp i maskiner og transportmidler. Investeringene har vært nødvendige for å effektivisere og rasjonalisere driften. Organisasjon Daglig leder rapporterer til styret. Driften har vært organisert med en stab og 4 avdelinger som ledes av driftsledere. Antall faste årsverk er 144. Foretakets driftsområder er; Parkvedlikehold har ansvar for grøntmiljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 4 by-områder. Antall faste årsverk var 42, og driftsinntektene var ca. 33 mill.kr. Anlegg- og kontrolltjenester leverer tjenester innen etablering av grøntanlegg og lekeplasskontroll. Ny driftsleder for avdelingen tiltrådte stillingen i Antall faste årsverk var 18, og driftsinntektene var ca. 25 mill.kr. Idrett og Bad har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg. Antall faste årsverk var 55, og driftsinntektene var ca. 42 mill.kr. Veivedlikehold har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. I tillegg er verkstedet som utfører interne oppdrag organisert under denne avdelingen fra oktober Antall faste årsverk var 22, og driftsinntektene var ca. 28 mill.kr. Foretakets visjon er: Vi jobber for livet Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livs opplevelser ved: - drifting av svømme- og idrettsanlegg - drifting av turstier, parker og veiareal - drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg Foretakets forretningsstrategi tar også utgangpunkt i formålet: Stavanger natur - og idrettsservice KF skal være Stavanger kommunes foretrukne leverandør hvor våre tjenester har høy kvalitet og konkurranse dyktige priser. Eierstyring kommunale foretak Foretaket er en del av kommunen som retts subjekt, og dermed underlagt bystyret som øverste myndighet. Bystyret fastsetter rammen for styrets myndighet gjennom foretakets formål, vedtektene og generelle instrukser. Stavanger kommune ivaretar rollene som både bestiller og eier av foretakene. Det er fra 2010 vedtatt en endring i avtalestrukturen mellom Stavanger kommune med avdeling Vei, Park og Idrett og foretaket. Det skal inngås en langsiktig hovedavtale og årlige oppdragsavtaler. Foretaket er i all hovedsak egenregileverandør, men har deltatt i konkurranser initiert av Stavanger kommune. Foretaket henter også oppdrag i det private markedet.

19 Etikk Foretaket har fortsatt arbeidet med etikk fra Det er delt ut brosjyre og hefte, samt handlenett til alle ansatte i forbindelse med nytt verdisett for Stavanger kommune. Arbeidsmiljøutvalget sak 08/09 ble behandlet i februar Etikk på dagsorden, revisjon av handlingsplan. Temaene i planen var kommunens verdisett, handlinger og dilemma, hustavler og vurdering av behov for flere kjøreregler og instrukser. I løpet av 2009 er noen av temaene tatt opp på ledermøter og samlinger med de ansatte. Likestilling Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann og nestleder kvinne. Ansattes representant er mann. Daglig leder av foretaket er mann. Det er 3 kvinner i ledergruppen, hvorav 1 begynte i Blant foretakets arbeidsledere er det 6 kvinner og 24 menn. I løpet av 2009 er 3 kvinner rekruttert av totalt 15 stillinger. Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med 30 % kvinner og 70 % menn. Det er en større overvekt av menn enn i Selv om vi har hatt fokus på kvinnelige søkere, har det vært få kvinnelige søkere til ledige stillinger. En kvinne og fire menn er verneombud, herav mannlig hoved verneombud. Inkludering Foretaket er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har i 2009 hatt gjennom snittlig 10 personer i arbeidstrening i samarbeid med NAV og andre instanser. Helse-, miljø og sikkerhet Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. For 2008 og 2009 hadde arbeidstakersiden ledervervet. Fra kommunens Helse-, miljø og sikkerhetsseksjon møter faglig rådgiver som observatør. I løpet av året har det vært rapportert 28 registrerte avvik meldt inn av ansatte internt, herav 9 personskader (ingen alvorlige), og ingen dødsfall. Det var imidlertid 2 hendelser som kunne fått alvorlig utfall. Det er 0 hendelser som er meldt til Arbeidstilsynet Sykefravær Foretaket hadde i 2009 et sykefravær på 7 %. Det er tett oppfølging av de langtidssykmeldte og fokus på en nærværsprosent på 93. Vi har hatt nært samarbeid med NAV i Tabellen under viser utviklingen i foretaket: 6,7% Pr ,9% Pr ,5% Pr Medarbeidertilfredshet Foretaket var med i medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune også i ,0% Pr Svarprosenten er gått opp fra 66,4 til 68,8 poeng siden Medarbeidertilfredsheten er gått ned fra 75 % til 73,8%. Avdelingsvise samlinger ble gjennomført vår og høst Dette vil bli videreført for oppfølging av resultatene for Foretaket scorer spesielt bra på engasjement, stolthet, trivsel og motivasjon. Service/kvalitet og arbeidsvilkår scorer også høyt. Ut i fra resultatene vil det i 2010 bli jobbet særskilt med ledelse, arbeidsomfang, medarbeidersamtale og verdier. Miljø-profil Foretaket har i hele 2009 fortsatt sitt fokus på å minske bruken av skadelige kjemikalier. Det har også vært satt fokus på gjenvinning, kildesortering og å minske avfallet. Det arbeides med å ferdigstille miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn som har vært påbegynt, noe som er viktig for et foretak som arbeider med grøntvedlikehold og trivsel i nærmiljø for Stavangers innbyggere. Oppdragssituasjonen Foretaket har i 2009 hatt en hovedkontrakt mot Stavanger kommune med avdeling Vei, Park og Idrett. Foretaket har også hatt oppdrag fra en rekke andre kommunale instanser i Stavanger kommune. Deler av disse kundene var en overtakelse av kontrakter som Park og idrett og Vei og trafikk hadde før opprettelsen av foretak. I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune. Marked Foretaket har som hovedmål å oppfylle de faste kontraktene mot Stavanger kommune. I tillegg ser foretaket muligheter til å ekspandere i markedet mot offentlige kunder på områder innenfor idretts anlegg, grøntanlegg, veivedlikehold og lekeutstyrs kontroll. Avdelingen for anlegg og kontrolltjenester har hatt en større vekst i løpet av året, og doblet bemann ingen. Det er, tiltross for innskjæringer en rekke steder, store muligheter for ekspansjon i denne avdelingen. NIS har ansatt tømmermenn og rør legger for å kunne være en totalleverandør inn mot avdelinger i Stavanger kommune, som for eksempel Stavanger Eiendom og Byggdrift. Brukerundersøkelser Det har i 2009 ikke vært gjennomført bruker undersøkelse, men det arbeides fra administrasjonen med en undersøkelse som vil bli gjennomført i side 18-19

20 Fremtidsutsikter Foretaket har eksistert i fire år og ser positivt på fremtiden. Det er stor oppdragsmengde både i forhold til Stavanger kommune og i markedet for øvrig. For å kunne holde våre kunder i Stavanger kommune, og samtidig kunne etablere nye kunde forhold arbeides det kontinuerlig med å kurse våre medarbeidere, få nytt og bedre utstyr og øke kvaliteten. Styrehonorar har utgjort: Styreleder Øvrige 3 medlemmer oppnevnt av bystyret Ansattes representant Daglig leder Markedsrådgiver Personalleder Økonomileder Sum styrehonorar Daglig leder Det er utbetalt kr i lønn til daglig leder(e). I tillegg kommer styrehonorar a kr Årsregnskap 2009 Foretaket har hatt driftsinntekter på kr Overskuddet er kr Det var budsjettert med kr i overskudd. Foretaket har også i år fått refundert utgifter til regu leringspremie KLP, AFP og lønnsoppgjøret 2009 på til sammen kr av Stavanger kommune. Overskuddet er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsaklig mindre forbruk knyttet til lønn, økte inntekter, reduserte rente utgifter samt reduserte utgifter knyttet til premieavvik/premiefond. Netto overskuddet på finansposter er kr i forhold til budsjett. Dette skyldes at foretaket ikke har tatt opp lån i Det er et avvik mellom regnskap og budsjett på investeringer på kr Styret vedtok i 2009 å øke investeringsrammen med 2 mill. kr. for å kjøpe en større maskin (slamsuger) til 2,8 mill.kr. til driftsområdet veivedlikehold. Maskinen ble bestilt og satt i produksjon, men blir ikke ferdigstilt før i mars Nye regler for momsrefusjon Stavanger natur- og idrettsservice KF fikk fra 1. mai momskompensasjon for alle utgifter, og bestillere blir derfor fakturert for nettokostnader for material kjøp. Rammene fra bestiller ble endret tilsvarende. Egenkapital Foretaket har styrket sin egenkapitalsituasjon. Tabellen under viser foretakets utvikling i egen kapital for perioden Styrets oppsummering Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Styret vurderer det slik at foretaket har tilpasset seg rammebetingelsene ytterligere og ser positivt på fremtidig utvikling. Det rettes en stor takk til ansatte for utmerket arbeidsinnsats og evnen til å synliggjøre foretaket i regionen. Forslag til disponering av overskudd Styret foreslår at av overskuddet på kr etter kommunal regnskapssikk avsettes kr til disposisjonsfond og kr til pensjon/premieavviksfond for å møte svingninger i premie avviket/pensjonsforhold. stein fossa styreleder christine sagen helgø styremedlem bjørn k. birkeland styremedlem anette bull styremedlem arild jørpeland styremedlem rolf atle seloter daglig leder

21 Resultatregnskap 2009 R-2009 R-2009 R-2008 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum bruk avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk side 20-21

22 Fleksible benker et REsultat av vår forretningsutvikling Foretaket skal være kreativt, nytenkende og tilpasningsdyktig. Sammen med dyktige industridesignere har vi startet produksjon av fleksible benker med god design. Bakgrunnen for ideen var at benkene på markedet var helt like, uten valgmuligheter etter behov og ønske. Ingen uteområder er like. De nye benkene våre kan tilpasses den enkelte kundes behov, både i størrelse, materialer og fasong. De ser flotte ut, er lette å montere og i tillegg er de billigere enn konkurrentene på markedet.

23 startskuddet har gått, og vi har lyse utsikter for 2010 En forlatt startblokk ved utendørsbadet Gamlingen. side 22-23

24 Stavanger naturog idrettsservice Auglendsdalen Stavanger Tlf Postadresse: Postboks Stavanger Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Andreas Kleiberg, Elisabeth Tønnessen, Sveinung Bendiksen og Getty Images Stavanger natur- og idrettsservice KF er et foretak som driver med: vedlikehold av veier og friareal opparbeiding og vedlikehold av parker og hager drift og vedlikehold av idrettsanlegg og svømmehaller Vi tar oppdrag både for kommunen og private aktører!

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Behandling i Formannskapet Saksordfører: Otte Vatn

Behandling i Formannskapet Saksordfører: Otte Vatn Behandling i Formannskapet - 08.06.2016 Saksordfører: Otte Vatn Repr. Otte Vatn (SP) la fram følgende forslag til endring i rådmannens forslag til eierstrategi for Flyndra AS: Inderøy Kommunes eierstrategi

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai 2017 Årsmelding for 2016 Vedlegg Årsmelding 2016 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Representant Petter Vesterås ba om å få vurdert sin habilitet. Representant Petter Vesterås ble erklært som inhabil jfr. Fvl. 6: enstemmig vedtatt

Representant Petter Vesterås ba om å få vurdert sin habilitet. Representant Petter Vesterås ble erklært som inhabil jfr. Fvl. 6: enstemmig vedtatt Behandling i Kommunestyret - 24.06.2016 Saksordfører: Otte Vatn Representant Petter Vesterås ba om å få vurdert sin habilitet. Representant Petter Vesterås ble erklært som inhabil jfr. Fvl. 6: enstemmig

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer