Skinnende resultater. Årsrapport for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skinnende resultater. Årsrapport for 2009"

Transkript

1 Skinnende resultater Årsrapport for 2009

2 Et begivenhetsrikt år Det har vært et spennende og begivenhetsrikt år, og det har ikke manglet på utfordringer. Likevel sitter vi igjen med en god følelse av at vi har levert varene. Riktig fokus De ansatte i NIS består av innsatsvillige perfeksjonister, og er bedriftens viktigste ressurs. Å fortsatt trekke til seg, utvikle og beholde dyktige medarbeidere blir avgjørende for å sikre langsiktig lønnsomhet. Vi forbereder oss på en fremtid som stiller enda større krav til oss i forhold til produktivitet, kreativitet, kvalitet og tilpasningsevne. Derfor blir trivselen vi i dag har på jobb, en viktig faktor å ta vare på. Trygge arbeidsplasser Vi har godt samarbeid med de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene og et engasjert tillitsvalgtapparat. Sammen skal vi trygge arbeidsplassene. Vi tror på egne ferdigheter, og vi skal være konkurransedyktige på pris og kvalitet. Endringsprosjekt I 2009 startet vi en rekke forbedringsaktiviteter. Gjennom året har lederne i bedriften fått trening og utvikling, og sammen har vi kartlagt organisasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det har ført til et prosjekt hvor vi løpende arbeider med å forbedre arbeidsprosessene. Ved å fokusere på de ansattes kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon skal vi sikre økt verdiskapning. Vår siste medarbeiderundersøkelse viser at vi er godt på vei med dette. Økte salgsinntekter I 2009 har NIS økt salgsinntektene med 10,7 millioner kroner. Antall årsverk er i perioden redusert med sju. Det største løftet i 2009 stod Anlegg og kontrolltjenester for. Avdelingen økte salgsinntektene med 9,1 millioner kroner en økning på 93 prosent fra Den stå-på-viljen og entusiasmen som vises skal videreføres. Det er ansatt både tømmermenn og rørlegger i avdelingen, noe som gjør oss enda mer selv hjulpne. Anleggsjobbene hentes i hovedsak gjennom offentlige anbudsprosesser, hvor vi er svært konkurransedyktige.

3 Vinteren kom Kong vinter tok distriktet med storm en uke før jul. Vi har for alvor fått testet ut både utstyr og mannskap. I perioder har stort sett hele foretaket vært engasjert for å gjøre veier og fortau mest mulig farbare for byens innbyggere. Vinteren har gitt oss nyttige erfaringer, som vi tar med oss i planleggingen av neste års beredskap. å spre glede 4-5 bad 6-7 anlegg og kontrolltjenester 8-9 parkvedlikehold veivedlikehold 13 idrett og uteidrett samfunnsansvar 16 friskhetsfaktorene 17 REGNSKAP fremtidsvisjoner Jeg vil avslutningsvis få takke alle medarbeidere og styret for god innsats i 2009, og ser med glede frem til et nytt år med nye utfordringer og muligheter. Rolf Atle Seloter Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar DAGLIG LEDER Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

4 Vi sprer glede både sommer I 2009 gjorde vi mye vi er stolt av. Nok en gang sørget vi for at Stavanger blomstret til begeistring og ros fra byens befolkning og de lokale mediene. Det førte også til en høythengende pris! Byparken i Stavanger ble av Norske Anleggsgartnere kåret til Årets grønne park. Prisen ble gitt for høyt faglig nivå på skjøtsel, for frodig og velstelt helhetsinntrykk, og for trivsel og bruksmessig kvalitet. Hurra! Fra den prisbelønte byparken.

5 OG vinter! Trærne vi kappet ned og beskar i 2009, kom til nytte på en måte som spredde mer varme enn vi kunne forestille oss. Store snømengder og sprengkulde førte til at mange syke og eldre fikk problemer med å holde på varmen i husene sine. Avkapp og hogde trær ble til ved, som vi delte ut gratis. Tiltaket varmet oss like mye som det varmet mottakerne! side 4-5

6 BAD Den populære Gamlingen og andre bad Vi sørger for at det kan bades ute, året rundt, i det populære familiebadet Gamlingen. Mange kommer for å svømme flere ganger i uka, og har laget sin egen forening; Gamlingens Venner. Badstua er en velkjent arena for gode diskusjoner. Det er ikke få verdensproblemer som er løst her! Avdelingen er den største i NIS, med rundt 60 ansatte. Flere ganger daglig måler vi kvaliteten på vannet, og holder badene skinnende rene. Alle i avdelingen er trente i livredning, for å gi de som svømmer den nødvendige sikkerheten, og det er hjertestarter i alle svømmehallene. NIS har også ansvaret for de andre svømmeanleggene i Stavanger: Stavanger svømmehall, Hetlandshallen og Tasta svømme- og idrettshall. I tillegg er det vedtatt at det skal bygges nye svømmehaller i Kvernevik og på Hundvåg, samt et nytt folkebad.

7 Fra utendørsbadet Gamlingen, en frisk vintermorgen. side 6-7

8

9 Firmaets gaselle anlegg og kontrolltjenester Hvordan skaper man 100 prosent vekst? Hvordan snur man en avdeling som står i fare for å legges ned, til å bli firmaets gaselle? Gjennom lagspill, høy arbeidsmoral og brennende engasjement! Gullgravere. Men det er i hovedsak folkene som har bidratt til 100 % vekst i kontroll- og anleggsavdelingen. Avdelingen for Anlegg og kontrolltjenester har vokst fra seks til 20 ansatte det siste året. Ordre reserven, som i fjor var på 1,3 millioner kroner, har nå passert 30 millioner. Målsettinger på grensen til det urealistiske og en handlingsfokusert ledelse, har aktivisert en vinnerkultur. Avdelingen leverer anleggsgartner-tjenester og tar mindre entreprenøroppdrag. Spennvidden er stor, fra renovering av små lekeplasser til opparbeiding av store uteområder ved barnehager og skoler. Vi utfører også inspeksjon av lekeplasser. Referanseprosjektene Svein Oftedalsplass og Tasta Idrettspark er eksempler på arbeidet avdelingen utfører. side 8-9

10 Fra byparken i Stavanger, en iskald dag i februar.

11 parkvedlikehold Mens vi venter på en ny vår Vi gleder oss til solen skinner, knoppene skyter og fargene eksploderer i byens parker igjen. Før den tid skal blomsterjentene og de andre i parkavdelingen gjøre en formidabel innsats, på samme måte som i fjor. Kvalitet, kreativitet og entusiasme er nøkkelord for arbeidet de leverer. Rundkjøringen i Kannik er et godt eksempel på hvordan de gir byen en følelse av sommer og solskinn uansett hvordan været er. Vi er stolte over prisen vi fikk høsten 2009, for Årets grønne park. Det er stort med en slik anerkjennelse fra Norske anleggsgartnere, og hele avdelingen skal ha sin del av æren. Vi er et lag, og får dette til sammen! Det er ikke slik at parkavdelingen har arbeids fri om vinteren, tvert imot. En av de viktigste oppgavene våre da, er å måle tykkelsen på isen som legger seg på byens vann hver eneste dag, og opplyse om når isen er trygg å ferdes på. Da dukker det av og til opp overraskelser bare se neste side! side 10-11

12 Parkvedlikehold En bitteliten fiskehistorie Da denne isblokken ble tatt opp fra Stokkavatnet under måling av istykkelsen, var det med en uheldig, liten fisk midt inni. Frosset fast i øyeblikket. Stakkars liten.

13 veivedlikehold VI FÅR BYEN TIL Å SKINNE! Noen ting tar folk flest for gitt. Rene fortau. Asfalterte, hullfrie veier. Jevne, brosteinslagte gater, og et sentrum som hver dag renskes for søppel. At dette er noe folk forventer og har blitt vant til, viser at vi gjør jobben vår på en god måte. Få vet er at vi også forebygger oversvømmelser. Ved å suge opp sand og åpne tette avløp, gjør vi et viktig arbeid som hindrer unødvendige skader og utgifter. Og sikkert ikke mange kjenner tii at vi har to personer som ene og alene har ansvaret for utseendet til byens benker. De skal til enhver tid være skinnende hvite! En stor del av virksomheten til Stavanger naturog idrettsservice dreier seg om å vedlikeholde og sørge for fremkommelighet på byens veier, fortau og uteområder. Om vinteren rydder vi hundrevis av tonn med snø, og strør ufattelige mengder sand og salt på veier og fortau. Og så snart snøen forsvinner, soper vi det vi har strødd opp igjen. Snøen som falt i desember 2009 har gitt oss viktige erfaringer, og gjør oss enda bedre rustet for vanskelige forhold i fremtiden. side 12-13

14 idrett og uteidrett Vi legger til rette for de store øyeblikkene.

15 Øyeblikket er fanget i Storhaughallen. Og de små. Idretten er ikke bare en arena for vinnere og tapere. Det er et sted hvor vennskap knyttes og unge mennesker ufordrer og utvikler seg selv. Her kan et lite øyeblikk bli til et av livets viktigste minner. Derfor er vi fullt klar over hvilket ansvar vi har. Vi skal legge til rette for flytting av personlige grenser, og skape gode vilkår for store og små øyeblikk. Det gjør vi gjennom drift og vedlikehold av kommunens ni idrettshaller, Stavanger stadion, alle grusbaner, gressbaner og kunstgressbaner i Stavanger kommune. Et arbeid vi tar på alvor, og er stolte av! side 14-15

16 VI har alltid vært et breddelag, og vi tar også vårt samfunnsansvar. Vi er representert med mange forskjellige nasjonaliteter, har ansatte med stort spenn i alder og ulik sosial bakgrunn. Mangfold, åpenhet og inkludering er verdier som settes høyt. I flere år har vi gjennom vårt arbeidstreningsprosjekt gitt tilbud til mennesker som har særlig behov for tilrettelagt arbeid. Vi har mange arenaer å spille på, og de unge får rikelig sosial trening, samtidig som de lærer seg arbeidslivets spilleregler. Målet er at alle som deltar i prosjektet skal komme seg tilbake til jobb eller utdanning. Vi gir noe og får mye tilbake. ørjan, kommende fagarbeider eller sjef.

17 Friskhetsfaktorene Vi har valgt å se litt annerledes på sykefravær. I NIS konsentrerer vi oss om friskhetsfaktorene. Det betyr at vi fokuserer på de som er friske, og på hvilke faktorer som fører til trivsel og arbeidsglede for å overføre dette i forebyggende sammenheng. Vi har fått nytt trimrom og svetten renner allerede. Trening er forebyggende, gir overskudd og holder sykefraværet nede. Organisasjonen legger vekt på et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Sammen kan vi få til mye. Derfor er vi opptatt av lagspill og god arbeidsledelse på avdelingene. HMS I 2009 hadde vi et sykefravær på sju prosent, hvorav korttidsfraværet var på 1,1 prosent. Vi hadde ingen alvorlige personskader eller dødsfall. Virksomheten har en overrepresentasjon av eldre arbeidstakere, og skjelettog belastningsskader er den største fraværsgrunnen. Vi har en god dialog med NAV og helsetjenesten for å tilrettelegge arbeid for denne gruppen. Rune Halvorsen, hovedverneombud. side 16-17

18 REGNSKAP Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar Foretakets formål er presisert i vedtektene slik: Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kultur landskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum. Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet. Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen. Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og til pasningsdyktig. Hendelser og utfordringer i løpet av året Stavanger natur- og idrettsservice KF har i 2009 hatt fokus på utvikling av lederrollen. I tillegg til ledergruppen har arbeidslederne deltatt på samlinger/workshops. Alle har bl.a. identifisert foretakets og de ulike avdelingers styrker, svakheter, muligheter og trusler. Kartleggingen har bidratt til at foretaket har et samlet fokus på områder som skal forbedres og videreutvikles fremover. Samlingene har også tatt opp tema knyttet til kommunikasjon og kunde relasjoner. Foretaket ble i høst tildelt prisen Årets Grønne Park 2009 av Norske anleggsgartnere NMAL. I desember fikk regionen mer snø enn normalt, og forholdene ble karakterisert som ekstreme. Foretaket fikk betydelige utfordringer med hensyn til snø-og isrydding samt håndtering av publikumog mediahenvendelser i en lengre periode. Bestiller/ oppdragsgiver har gitt tilbakemelding på at de var fornøyd med måten foretaket organiserte og utførte arbeidet. Det er også i 2009 investert et betydelig beløp i maskiner og transportmidler. Investeringene har vært nødvendige for å effektivisere og rasjonalisere driften. Organisasjon Daglig leder rapporterer til styret. Driften har vært organisert med en stab og 4 avdelinger som ledes av driftsledere. Antall faste årsverk er 144. Foretakets driftsområder er; Parkvedlikehold har ansvar for grøntmiljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 4 by-områder. Antall faste årsverk var 42, og driftsinntektene var ca. 33 mill.kr. Anlegg- og kontrolltjenester leverer tjenester innen etablering av grøntanlegg og lekeplasskontroll. Ny driftsleder for avdelingen tiltrådte stillingen i Antall faste årsverk var 18, og driftsinntektene var ca. 25 mill.kr. Idrett og Bad har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg. Antall faste årsverk var 55, og driftsinntektene var ca. 42 mill.kr. Veivedlikehold har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. I tillegg er verkstedet som utfører interne oppdrag organisert under denne avdelingen fra oktober Antall faste årsverk var 22, og driftsinntektene var ca. 28 mill.kr. Foretakets visjon er: Vi jobber for livet Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livs opplevelser ved: - drifting av svømme- og idrettsanlegg - drifting av turstier, parker og veiareal - drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg Foretakets forretningsstrategi tar også utgangpunkt i formålet: Stavanger natur - og idrettsservice KF skal være Stavanger kommunes foretrukne leverandør hvor våre tjenester har høy kvalitet og konkurranse dyktige priser. Eierstyring kommunale foretak Foretaket er en del av kommunen som retts subjekt, og dermed underlagt bystyret som øverste myndighet. Bystyret fastsetter rammen for styrets myndighet gjennom foretakets formål, vedtektene og generelle instrukser. Stavanger kommune ivaretar rollene som både bestiller og eier av foretakene. Det er fra 2010 vedtatt en endring i avtalestrukturen mellom Stavanger kommune med avdeling Vei, Park og Idrett og foretaket. Det skal inngås en langsiktig hovedavtale og årlige oppdragsavtaler. Foretaket er i all hovedsak egenregileverandør, men har deltatt i konkurranser initiert av Stavanger kommune. Foretaket henter også oppdrag i det private markedet.

19 Etikk Foretaket har fortsatt arbeidet med etikk fra Det er delt ut brosjyre og hefte, samt handlenett til alle ansatte i forbindelse med nytt verdisett for Stavanger kommune. Arbeidsmiljøutvalget sak 08/09 ble behandlet i februar Etikk på dagsorden, revisjon av handlingsplan. Temaene i planen var kommunens verdisett, handlinger og dilemma, hustavler og vurdering av behov for flere kjøreregler og instrukser. I løpet av 2009 er noen av temaene tatt opp på ledermøter og samlinger med de ansatte. Likestilling Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann og nestleder kvinne. Ansattes representant er mann. Daglig leder av foretaket er mann. Det er 3 kvinner i ledergruppen, hvorav 1 begynte i Blant foretakets arbeidsledere er det 6 kvinner og 24 menn. I løpet av 2009 er 3 kvinner rekruttert av totalt 15 stillinger. Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med 30 % kvinner og 70 % menn. Det er en større overvekt av menn enn i Selv om vi har hatt fokus på kvinnelige søkere, har det vært få kvinnelige søkere til ledige stillinger. En kvinne og fire menn er verneombud, herav mannlig hoved verneombud. Inkludering Foretaket er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har i 2009 hatt gjennom snittlig 10 personer i arbeidstrening i samarbeid med NAV og andre instanser. Helse-, miljø og sikkerhet Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. For 2008 og 2009 hadde arbeidstakersiden ledervervet. Fra kommunens Helse-, miljø og sikkerhetsseksjon møter faglig rådgiver som observatør. I løpet av året har det vært rapportert 28 registrerte avvik meldt inn av ansatte internt, herav 9 personskader (ingen alvorlige), og ingen dødsfall. Det var imidlertid 2 hendelser som kunne fått alvorlig utfall. Det er 0 hendelser som er meldt til Arbeidstilsynet Sykefravær Foretaket hadde i 2009 et sykefravær på 7 %. Det er tett oppfølging av de langtidssykmeldte og fokus på en nærværsprosent på 93. Vi har hatt nært samarbeid med NAV i Tabellen under viser utviklingen i foretaket: 6,7% Pr ,9% Pr ,5% Pr Medarbeidertilfredshet Foretaket var med i medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune også i ,0% Pr Svarprosenten er gått opp fra 66,4 til 68,8 poeng siden Medarbeidertilfredsheten er gått ned fra 75 % til 73,8%. Avdelingsvise samlinger ble gjennomført vår og høst Dette vil bli videreført for oppfølging av resultatene for Foretaket scorer spesielt bra på engasjement, stolthet, trivsel og motivasjon. Service/kvalitet og arbeidsvilkår scorer også høyt. Ut i fra resultatene vil det i 2010 bli jobbet særskilt med ledelse, arbeidsomfang, medarbeidersamtale og verdier. Miljø-profil Foretaket har i hele 2009 fortsatt sitt fokus på å minske bruken av skadelige kjemikalier. Det har også vært satt fokus på gjenvinning, kildesortering og å minske avfallet. Det arbeides med å ferdigstille miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn som har vært påbegynt, noe som er viktig for et foretak som arbeider med grøntvedlikehold og trivsel i nærmiljø for Stavangers innbyggere. Oppdragssituasjonen Foretaket har i 2009 hatt en hovedkontrakt mot Stavanger kommune med avdeling Vei, Park og Idrett. Foretaket har også hatt oppdrag fra en rekke andre kommunale instanser i Stavanger kommune. Deler av disse kundene var en overtakelse av kontrakter som Park og idrett og Vei og trafikk hadde før opprettelsen av foretak. I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune. Marked Foretaket har som hovedmål å oppfylle de faste kontraktene mot Stavanger kommune. I tillegg ser foretaket muligheter til å ekspandere i markedet mot offentlige kunder på områder innenfor idretts anlegg, grøntanlegg, veivedlikehold og lekeutstyrs kontroll. Avdelingen for anlegg og kontrolltjenester har hatt en større vekst i løpet av året, og doblet bemann ingen. Det er, tiltross for innskjæringer en rekke steder, store muligheter for ekspansjon i denne avdelingen. NIS har ansatt tømmermenn og rør legger for å kunne være en totalleverandør inn mot avdelinger i Stavanger kommune, som for eksempel Stavanger Eiendom og Byggdrift. Brukerundersøkelser Det har i 2009 ikke vært gjennomført bruker undersøkelse, men det arbeides fra administrasjonen med en undersøkelse som vil bli gjennomført i side 18-19

20 Fremtidsutsikter Foretaket har eksistert i fire år og ser positivt på fremtiden. Det er stor oppdragsmengde både i forhold til Stavanger kommune og i markedet for øvrig. For å kunne holde våre kunder i Stavanger kommune, og samtidig kunne etablere nye kunde forhold arbeides det kontinuerlig med å kurse våre medarbeidere, få nytt og bedre utstyr og øke kvaliteten. Styrehonorar har utgjort: Styreleder Øvrige 3 medlemmer oppnevnt av bystyret Ansattes representant Daglig leder Markedsrådgiver Personalleder Økonomileder Sum styrehonorar Daglig leder Det er utbetalt kr i lønn til daglig leder(e). I tillegg kommer styrehonorar a kr Årsregnskap 2009 Foretaket har hatt driftsinntekter på kr Overskuddet er kr Det var budsjettert med kr i overskudd. Foretaket har også i år fått refundert utgifter til regu leringspremie KLP, AFP og lønnsoppgjøret 2009 på til sammen kr av Stavanger kommune. Overskuddet er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsaklig mindre forbruk knyttet til lønn, økte inntekter, reduserte rente utgifter samt reduserte utgifter knyttet til premieavvik/premiefond. Netto overskuddet på finansposter er kr i forhold til budsjett. Dette skyldes at foretaket ikke har tatt opp lån i Det er et avvik mellom regnskap og budsjett på investeringer på kr Styret vedtok i 2009 å øke investeringsrammen med 2 mill. kr. for å kjøpe en større maskin (slamsuger) til 2,8 mill.kr. til driftsområdet veivedlikehold. Maskinen ble bestilt og satt i produksjon, men blir ikke ferdigstilt før i mars Nye regler for momsrefusjon Stavanger natur- og idrettsservice KF fikk fra 1. mai momskompensasjon for alle utgifter, og bestillere blir derfor fakturert for nettokostnader for material kjøp. Rammene fra bestiller ble endret tilsvarende. Egenkapital Foretaket har styrket sin egenkapitalsituasjon. Tabellen under viser foretakets utvikling i egen kapital for perioden Styrets oppsummering Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital Styret vurderer det slik at foretaket har tilpasset seg rammebetingelsene ytterligere og ser positivt på fremtidig utvikling. Det rettes en stor takk til ansatte for utmerket arbeidsinnsats og evnen til å synliggjøre foretaket i regionen. Forslag til disponering av overskudd Styret foreslår at av overskuddet på kr etter kommunal regnskapssikk avsettes kr til disposisjonsfond og kr til pensjon/premieavviksfond for å møte svingninger i premie avviket/pensjonsforhold. stein fossa styreleder christine sagen helgø styremedlem bjørn k. birkeland styremedlem anette bull styremedlem arild jørpeland styremedlem rolf atle seloter daglig leder

21 Resultatregnskap 2009 R-2009 R-2009 R-2008 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum bruk avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk side 20-21

22 Fleksible benker et REsultat av vår forretningsutvikling Foretaket skal være kreativt, nytenkende og tilpasningsdyktig. Sammen med dyktige industridesignere har vi startet produksjon av fleksible benker med god design. Bakgrunnen for ideen var at benkene på markedet var helt like, uten valgmuligheter etter behov og ønske. Ingen uteområder er like. De nye benkene våre kan tilpasses den enkelte kundes behov, både i størrelse, materialer og fasong. De ser flotte ut, er lette å montere og i tillegg er de billigere enn konkurrentene på markedet.

23 startskuddet har gått, og vi har lyse utsikter for 2010 En forlatt startblokk ved utendørsbadet Gamlingen. side 22-23

24 Stavanger naturog idrettsservice Auglendsdalen Stavanger Tlf Postadresse: Postboks Stavanger Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Andreas Kleiberg, Elisabeth Tønnessen, Sveinung Bendiksen og Getty Images Stavanger natur- og idrettsservice KF er et foretak som driver med: vedlikehold av veier og friareal opparbeiding og vedlikehold av parker og hager drift og vedlikehold av idrettsanlegg og svømmehaller Vi tar oppdrag både for kommunen og private aktører!

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsrapport 2009 Asker kommune

Årsrapport 2009 Asker kommune Årsrapport 2009 1 ÅRSBERETNING 2009... 1 1.1 ØKONOMISKE RESULTATER... 1 1.2 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2009... 2 1.3 RESULTATER PÅ TJENESTEOMRÅDENE... 2 1.4 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE...

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2014 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2014... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer